Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32023R0691 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/691 ze dne 22. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Komiški rogač“ (CHZO)) R P
32023R0690 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/690 ze dne 22. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Kangra tea“ (CHZO)) R P
32023R0689 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/689 ze dne 20. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, pyridaben, pyrimethanil, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram R P
32023R0685 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/685 ze dne 27. března 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat R P
32023R0610 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/610 ze dne 17. března 2023 o opětovném uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky, pokud jde o společnost Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd. v návaznosti na rozsudek Tribunálu ve věci T-243/19 R P
32023R0609 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/609ze dne 17. března 2023 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky, pokud jde o společnost Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd. v návaznosti na rozsudek Tribunálu ve věci T-242/19 R P
32023R0608 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/608 ze dne 17. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988, pokud jde o režim správy některých celních kvót v návaznosti na dohodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie R P
32023R0593 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/593 ze dne 16. března 2023 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitého typu lehkého termografického papíru pocházejícího z Korejské republiky, pokud jde o skupinu Hansol, a o změně zbytkového cla R P
32023R0592 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/592 ze dne 16. března 2023 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/244 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející z Argentiny R P
32023R0591 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/591 ze dne 16. března 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/73 R P
32023R0590 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/590 ze dne 12. ledna 2023, kterým se opravuje lotyšské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec- R P
32023R0589 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/589 ze dne 10. ledna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky týkající se bílkovin, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin R P
32023R0573 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/573 ze dne 10. března 2023, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Argentinu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie R P
32023R0571 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/571 ze dne 13. března 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny R P
32023R0566 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/566 ze dne 10. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o některá prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti R P
32023R0563 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/563ze dne 6. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Íslenskt lambakjöt“ (CHOP)) R P
32023R0562 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/562 ze dne 6. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Antakya Künefesi“ (CHZO)) R P
32023R0543 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/543 ze dne 9. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o přidělení hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. ledna 2029 do 1. října 2035, členským státům pro účely postupu obnovení R P
32023R0504 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/504 ze dne 1. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Dalmatinska janjetina“ (CHOP)) R P
32023R0494 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/494 ze dne 28. února 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Emmental français est-central“ (CHZO)) R P