Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0660 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/660 ze dne 19. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu R P
32020D0491 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/491 ze dne 3. dubna 2020 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu R P
32013R0504 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 504/2013 ze dne 31. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1225/2011, pokud jde o sdělování informací pro účely osvobození od cla R P
32011R1224 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1224/2011 ze dne 28. listopadu 2011 k článkům 66 až 73 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění) R P
32009R1186 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění) R P
32008R0274 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 274/2008 ze dne 17. března 2008, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla R P
32000R1671 Nařízení Rady (ES) č. 1671/2000 ze dne 20. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83, pokud jde o dočasnou odchylku pro bezcelní dovoz piva do Finska R P
31994R0355 Nařízení Rady (ES) č. 355/94 ze dne 14.února 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla R P
31988R1315 Nařízení Rady (EHS) č. 1315/88 ze dne 3. května 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla R P
31987R3691 Nařízení Komise (EHS) č. 3691/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla R P
31983R0918 Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla R P