Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Nařízení Rady (EHS) x. 1315/88

xx dne 3. xxxxxx 1988,

xxxxxx xx xxxx nařízení (XXX) č. 2658/87 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx na Smlouvu x založení Evropského xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxx 28 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [2],

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],

xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxx XX X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2658/87 [4] xx používá paušální xxxxx xxxxx 10 % xxxxxxx xx xxxxx dovážené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud se xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 115 XXX xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxx 3 xxxxxx XX C xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 % xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jen xx podíl xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 45 xx 49 xxxxxxxx (EHS) x. 918/83 [5] xx xxxxx nařízení (XXX) x. 3822/85 [6]; xx x xx. 29 odst. 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 xxxxxxx tomu xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx sazba 10 % xxxxxxxx xx veškeré zboží xxxxxxxx v drobných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxx zásilek přesahuje xxxxxxx stanovenou xxx xxxxxxxxxx xx xxx, xx. 45 XXX;

xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxx těchto pravidel xx, xx vylučují xxxxxxxxxx od xxx xxx xxxxxxxx malých xxxxxxx, xxxxxxx celková xxxxxxx xxxxxxxxx částku 45 ECU xxx xxxxxxxx; xx průzkum xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zavedena xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx pro zboží xxxxxxxx x osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vážnější xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxx změnit xxxxx XX X xxxxxxxx xxxxxxxxxx kombinované xxxxxxxxxxxx i hlavu XXX xxxxxxxx (EHS) x. 918/83 x xxx smyslu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dovozního xxx xx xx xxxxxxx zboží 45 XXX a xx xx xxxxxxxx celní xxxxx 10 % xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx k tomu, xx by xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvýšit xxxxxxx xxxxxxx, xxx kterou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 % xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx 115 XXX xx 200 XXX, jak Xxxxxx xxxxxxx xxx 16. xxxxxxxxx 1984 [7]; xx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx znění xxxxxx XX X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxx (EHS) x. 918/83;

vzhledem x xxxx, xx podle xx. 1 xxxx. 3 nařízení (XXX) x. 918/83 xx xxxxxx Xxxxxxxxx považuje xx xxxxx xxxx; xx nařízení (XXX) Xxxx č. 2151/84 xx xxx 23. xxxxxxxx 1984 x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx [8], naposledy xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx vyňatá x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx stejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxx změnit xx. 1 xxxx. 3;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx 137 a 138 xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx zkušenosti xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ukázaly, xx osvobození xxxxxxxxx xxxxxxxx x přístrojů xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx Společenství nevyrábějí; xx by xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx; xx xx doporučuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány; xx xx xxxxx třeba xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 137 x 138 nařízení (XXX) č. 918/83 x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxx xxxxxxx, lékařskédiagnostice xxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx Společenství, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXx upravující xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxx x práci Xxxxxxx zdravotnické organizace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovozního xxx xxx xxxxxxxxxx látky xxx xxxxxxxx jakosti xxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx na základě xxxxxxxx Výboru pro xxxxxxxxxx xx cla xx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 918/83 x xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xx xx některá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 136 měla xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx omezit xxxx xxxxxx; xx články 133 xx 136 xx se xxxxx xxxx xxxxxx tak, xxx xx co xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozdíly při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (EHS) x. 918/83;

xxxxxxxx x tomu, xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změn xxxxxxxx (XXX) č. 918/83 xx xx měla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení tohoto xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx stanoveným cílům x aby byla x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx některých mezinárodních xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxx Xxxx XXXX xx xxx 27. xxxxxxxxx 1985 x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx XX X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nomenklatury v xxxxxxx k nařízení (XXX) č. 2658/87 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"X. Xxxxxxxx celní sazba

1. Xxxxxxxx xxxxx valorického xxx xx xxxx 10 % xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx

- xx xxxxxxxx x zásilkách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

- xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestujících,

jedná-li xx x dovoz xxxxxxxxxx povahy.

Paušální xxxxx xxxxx 10 % xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx clu xxxxxxxxxxx 200 XXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 24, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x osobních xxxxxxxxxxx cestujících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxx xxxxxx 31, xxxxxxxx xxxxxx 46 xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 [9], xx xxxxxxxx xxxxx sazba nepoužije.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx dovozy xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zásilkách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

- jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- obsahují xxxxxxxx xxxxx určené k xxxxxxxxxx xxxxxxx příjemcem xxxx členy jeho xxxxxx, přičemž toto xxxxx xxxxx povahou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx záměru,

- xxxx zasílány, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platil.

b) x xxxxxxx zboží dováženého x osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

- jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx výhradně xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spotřebě xxxxxxxxxx xxxx členy xxxx rodiny nebo xxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx celní xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o proclení xxxxx xxxxx dovozního xxx platného xxx xxxx zboží. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vybírají dovozní xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx podle xxxxxx 29 až 31 x 45 xx 49 nařízení (XXX) x. 918/83.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx dovozní xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx zvláštních xxxxx platných xxx xxxxxxx druhy zboží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx měnách, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 200 XXX.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částky xxxxxxxxx x XXX x xxxxxxx xxxx beze xxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxx podle xx. 2 xxxx. 2 prvního pododstavce xxxxxxxx (EHS) č. 2779/78, naposledy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) č. 289/84 [10], vede xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zaokrouhlením xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx protihodnoty x xxxxxxx xxxx x xxxx xxx 5 % xxxx k xxxxxx snížení."

Článek 2

Xxxxxxxx (EHS) x. 918/83 xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxx 1 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

"3. Xxxx-xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx kapitoly 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2151/84 [11], xx xxxxx xxxx."

2. X xxxxxx 11 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

"2. Za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cla xxxx obvykle darované xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx cla xxxxx xxxxxxxxxx 1000 XXX."

3. Xxxxx VII xx nahrazuje xxxxx:

"XXXXX XXX

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobami

Článek 29

1. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31 je xxxxxxxxxx xx dovozního xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx Společenství, xxxxx-xx xx x dovoz xxxxxxxxxx povahy.

Osvobození xx xxxxxxxxx cla xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x ostrova Xxxxxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xx to, xx dovážené xxxxxxx xxxx "neobchodní xxxxxx", xxxxxxxx

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zboží nesmí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o obchodním xxxxxx,

- xxxx zasílány, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 30

Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 29 xxxx. 1 x každé xxxxxxx xxx xx hodnoty 45 ECU, včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 31.

Přesahuje-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx až xx xxxxxxx částky xxx xxxxx, xxxxx by xxxx osvobozeno xx xxxxxxxxx cla, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 31

Xx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 29 odst. 1 x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx druhu xxx x tomto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx výrobky:

50 kusů xxxxxxx, nebo

25 xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx 3 x xx kus), xxxx

10 xxxx xxxxxxxx, xxxx

50 gramů xxxxxx xx kouření, xxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx nápoje:

- xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obsahem alkoholu xxxxxx než 22 % xxxxxxxxxx; nedenaturovaný xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx nebo xxxx: 1 xxxx, xxxx

- xxxxxxxxx x lihoviny, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx: 1 xxxx xxxx xxxxxx souprava xxxxxx výrobků, a

- xxxxxxxx xxxx: 2 xxxxx;

x) xxxxxxx: 50 xxxxx, xxxx

xxxxxxxx xxxx: 0,25 litru."

4. X xxxxxx 46 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

"1. Xx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 45 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxx množství:

a) xxxxxxxx xxxxxxx:

200 xxxx cigaret, xxxx

100 xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx o hmotnosti xxxxxxx 3 g xx xxx), nebo

50 xxxx xxxxxxxx, xxxx

250 xxxxx tabáku xx xxxxxxx, nebo

úměrná souprava xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- destiláty x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 22 % xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx ethanol xx skutečným xxxxxxx xxxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxx xxxx: 1 xxxx, xxxx

- xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx: 2 xxxxx

- xxxxxxxx vína: 2 xxxxx;

x) xxxxxxx: 50 xxxxx x

xxxxxxxx xxxx: 0,25 litru;

d) xxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cestujících."

5. V xx. 49 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx xx doplňuje xxxx xxxx, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx."

6. Xxxxxx 60 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 60

1. Od xxxxxxxxx xxx xx osvobozují:

a) xxxxxxx speciálně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx a chemické xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx sestaveném xxxxxxxx xxxxx čl. 143 xxxx. 2 x 3, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x biologické nebo xxxxxxxx látky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx pro

- veřejná xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vědecký výzkum, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výzkum,

- xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vědecký výzkum, xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx.

3. X xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx celním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx jsou xxxxxxxx xx svým specifickým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hlavně xxxx xxxxxxx způsobilé x xxxxxxxxx xxxxxxx."

7. Vkládají xx nové xxxxx, xxxxx xxxxx:

"XXXXX XXXx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx diagnostice xxxx x léčbě

Článek 63x

1. Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x lékařskému xxxxxxx, xxxxxxxx diagnostice xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x lékařským výzkumným xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nemocnice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dobročinnou organizací xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osvobozeny xx dovozního xxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx spojeno x xxxxxxxxx xxxxxxx dárce,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx nástrojů a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x přístrojů, xxx něž xx xxxxxxxx osvobození od xxxxxxxxx xxx.

2. Xx xxxxxxxxx cla jsou xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx příslušenství xxxxxxxx x přístrojů dovážené xxxxxxxx s těmito xxxxxxxx a přístroji xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x přístroje, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x osvobozením xx dovozního xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, zkoušení, xxxxxxxx xxxx xxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přístroji xxxx, xx-xx dováženo xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx přístroje, které xxxx xxx dříve xxxxxxxx x osvobozením xx xxxxxxxxx cla.

Článek 63x

Xxx xxxxx xxxxxx 63x, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a příjemcům xxxxxxxx ve zmíněném xxxxxx, se čl. 54 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 55, 57 x 58 xxxxxxx přiměřeně.

HLAVA XIVb

Referenční xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 63x

Xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Světovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx ke xxxxxxxx jakosti xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto zásilky x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cla."

8. V xxxxxx 86 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx zní:

"d) ceny, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, určené x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx povahou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxx xxxxx."

9. X xxxxxx 109 xx xxxxxxxx xxxx písmeno, xxxxx zní:

"q) xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx známky xxxxxxxxxxx uhrazení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx."

10. Xxxxxx xxxxx XXXXX xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx motorových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

11. Xxxxxx 112 x 113 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 112

1. Xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 113 xx 115 xxxx xx dovozního xxx xxxxxxxxxx:

x) pohonné hmoty x xxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx,

- speciálních kontejnerů,

vstupujících xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx

x) "xxxxxxxxx motorovým xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo (xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x vybavením xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

- xxxx než devíti xxxx, xxxxxx xxxxxx,

- xxxxx

- a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx jako xxxxxx;

x) "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" motorové vozidlo, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x);

x) "běžnými xxxxxxxx":

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vozidlech xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pohonných xxxx xxx xxx pohon xxxxxxx, tak xxx xxxxxxxxx xxxxxxx chladicího xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxx použití plynu xxxx xxxxxxx hmoty, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jiné systémy, xxxxx může xxx xxxxxxx vybaveno;

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zabudované xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx kontejner, xxxxxxx xxxxxx zabudování xxxxxxxx xxxxx použití xxxxxxxxx xxxx xxx činnost xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxx kontejnery xxxxxxxx, xxxxx dopravy;

d) "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxx, okysličovací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 113

Xxxxxxx státy xxxxx omezit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xx xxxxxxxxxxx kontejnerech xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx na 200 xxxxx na vozidlo, xxxxxxxxx kontejner x xxxxx."

12. V xxxxxx 132 xx druhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto:

"Členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x XXX v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 2 xxxxxxx pododstavce xxxxxxxx (XXX) x. 2779/78 [12], naposledy pozměněného xxxxxxxxx (XXX) x. 289/84 [13], xxxx xxxxxxxx xxxx částky xxxx zaokrouhlením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxx 5 % xxxx k xxxxxx xxxxxxx."

13. V xx. 133 xxxx. 1 se doplňuje xxxx písmeno, které xxx:

"x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx uzavřených xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx 1944), k xxxxxxxxx doporučených xxxxxxx 4.42 x 4.44 xxxxxxx 9 uvedené xxxxxx (osmé vydání, xxxxxxxx 1980)."

14. X xxxxxx 134 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

"1. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 133 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) x odstavci 3, které xxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx v xxxxxxxx."

15. Xxxxxx 135 x 136 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 135

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nevylučují xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx postavení poskytnutého Xxxxxx xxxx Xxxxx, xxx xx zaručeno x xxxxxx 105 xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx cla vyplývajících x xxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1867 mezi Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xx dne 22. x 23. xxxxxxxxx 1867 xxxx Francií x Xxxxxxxx, až xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x Andorrou,

c) xxxxxxxxxx osvobození od xxx xx xx xxxxxx 210 XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 47, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 136

1. Xx xx přijetí právních xxxxxxxx Společenství x xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxx xxxxxxxxxx silám xx jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xx xxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx."

16. Xxxxxx 137 a 138 xx zrušují.

17. X xxxxxxxx 1, 4, 22, 45, 52 xx 56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 x 120 nařízení (XXX) č. 918/83 xx slovo "Společenství" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx" x xxxxxxxxxx xxxx.

Článek 3

Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxx 1. xxxxx 1989.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x celém xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

V Xxxxxxx xxx 3. xxxxxx 1988.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx


[1] Úř. xxxx. X 254, 11.10.1986, x. 7.

[2] Úř. xxxx. X 13, 18.1.1988, x. 173.

[3] Xx. věst. X 105, 21.4.1987, x. 4.

[4] Xx. věst. X 256, 7.9.1987, x. 1.

[5] Xx. xxxx. X 105, 23.4.1983, x. 1.

[6] Xx. xxxx. X 370, 31.12.1985, x. 22.

[7] Úř. věst. X 324, 5.12.1984, x. 5.

[8] Xx. xxxx. X 197, 27.7.1984, x. 1.

[9] Xx. xxxx. X 105, 23.4.1983, x. 1.

[10] Xx. xxxx. X 33, 4.2.1984, x. 2.

[11] Úř. xxxx. X 197, 27.7.1984, x. 1.

[12] Úř. věst. X 333, 30.11.1978, x. 5.

[13] Xx. xxxx. X 33, 4.2.1984, x. 2.