Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Nařízení Xxxx (EHS) x. 1315/88

xx xxx 3. xxxxxx 1988,

xxxxxx xx xxxx nařízení (XXX) x. 2658/87 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x xxxxxxxxx celním xxxxxxxxx x nařízení (XXX) č. 918/83 x xxxxxxx Společenství xxx osvobození xx xxx

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a zejména xx xxxxxx 28 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Komise [1],

x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu [2],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],

xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx oddílu II X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 2658/87 [4] xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 % xxxxxxx xx xxxxx dovážené x xxxxxxxx xxxxxxxxx soukromým xxxxxx xxxx dovážené x osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 115 XXX xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxx 3 xxxxxx XX X xxxxxx úvodních ustanovení xx xxxxxxxx celní xxxxx 10 % xxx xxxxx dovážené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jen xx podíl xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx cla podle xxxxxx 45 xx 49 nařízení (XXX) x. 918/83 [5] xx xxxxx nařízení (XXX) x. 3822/85 [6]; xx x xx. 29 xxxx. 2 třetí odrážky xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 naproti xxxx xxxxxxx, že se xxxxxxxx xxxxx sazba 10 % xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxx xxxxxxxxxx xx xxx, xx. 45 XXX;

xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx cla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 45 XXX xxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx souvislosti zavedena xxxxxxx pravidla, jaká xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nezpůsobí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XX C xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i hlavu XXX xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 v xxx xxxxxx, xx xxxxxx zásilky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx od dovozního xxx xx xx xxxxxxx xxxxx 45 XXX x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 % xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx zboží, xxxxx tuto částku xxxxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx by se xxx xxxx příležitosti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx kterou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 % xx drobné xxxxxxx odesílané xxxxxxxxx xxxxxx, xx 115 XXX xx 200 XXX, jak Xxxxxx xxxxxxx xxx 16. xxxxxxxxx 1984 [7]; xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xx měly xxxxxxx xxxx změny provést xxxxxxx nového xxxxx xxxxxx II C xxxxxxxx ustanovení kombinované xxxxxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxx (EHS) x. 918/83;

xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx; xx nařízení (XXX) Xxxx č. 2151/84 xx xxx 23. xxxxxxxx 1984 x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx [8], xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x přistoupení Xxxxxxxxx x Portugalska, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx vyňatá x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3;

xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxx 137 x 138 nařízení (XXX) x. 918/83 xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxx státy xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství x dané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovozního cla xxx xxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x léčbě;

vzhledem x xxxx, že zkušenosti xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jedním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přístrojů xx dovozního xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hospodářství Xxxxxxxxxxxx, xx podmínky, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxxx účinně přispět x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx darování těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx; že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 137 x 138 nařízení (XXX) x. 918/83 x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, lékařskédiagnostice xxxx k léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx pro xxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx články nahradit xxxxxx XXXx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx případ xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxx Xxxxxxx zdravotnické organizace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cla xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx kontrolu xxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx nařízení (XXX) x. 918/83 x xxxxxxxx xx xxxxxxx, že by xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 136 měla xx určitých xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx omezit xxxx xxxxxx; xx xxxxxx 133 xx 136 xx se xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxx odstranily xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx působnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx cla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x. 918/83;

xxxxxxxx x xxxx, xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařízení (XXX) x. 918/83 xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx x aby xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxx Rady XXXX xx dne 27. xxxxxxxxx 1985 x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Oddíl XX X úvodních ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízení (XXX) x. 2658/87 xx xxxxxxxxx tímto:

"C. Xxxxxxxx celní xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx výši 10 % se xxxxxxx xx zboží, xxxxx

- xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo

- xx dováženo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestujících,

jedná-li xx x dovoz xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx celní xxxxx 10 % xx použije, xxxxx xxxxxxx xxxxx podléhajícího xxxxxxxxx clu xxxxxxxxxxx 200 ECU xx xxxxxxx xxxx cestujícího.

Na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 24, xxxxx je xxxxxxxx v zásilce xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestujících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 31, xxxxxxxx xxxxxx 46 xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 [9], xx xxxxxxxx xxxxx sazba nepoužije.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx dovozy xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zásilkách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx

- xxxx prováděny xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx členy jeho xxxxxx, přičemž xxxx xxxxx nesmí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxx zasílány, xxxx xx příjemce odesílateli xxxxxx platil.

b) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovozy

- xxxx xxxxxxxxx příležitostně,

- jsou xxxxxxx xxxxxxxx zbožím xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, přičemž xxxx zboží nesmí xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Paušální xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx zboží xxxxxxxx xx podmínek uvedených x odstavcích 1 x 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o proclení xxxxx xxxxx dovozního xxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xx veškeré dovážené xxxxx xxxxxxxx dovozní xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx osvobození xx xxx podle xxxxxx 29 xx 31 a 45 xx 49 xxxxxxxx (XXX) č. 918/83.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxx považují cla x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinkem, xxxxxxxxxx xxxxx a jiné xxxxxxx xxxxxxxx zavedené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platných pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyplynou x xxxxxxxx částky 200 XXX.

5. Členské státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částky xxxxxxxxx x ECU v xxxxxxx měně beze xxxxx, xxxxx při xxxxx xxxxxx podle xx. 2 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2779/78, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) č. 289/84 [10], xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zaokrouhlením podle xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx než 5 % xxxx k xxxxxx xxxxxxx."

Xxxxxx 2

Nařízení (XXX) x. 918/83 se xxxx xxxxx:

1. X xxxxxx 1 xx xxxxxxxx 3 nahrazuje xxxxx:

"3. Není-li x xxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx, považují se xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx území xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx součástí xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2151/84 [11], xx xxxxx xxxx."

2. X xxxxxx 11 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

"2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dovozního xxx xxxx xxxxxxx darované xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx osoba splňující xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx místem xxxxxx xx třetí xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 1000 XXX."

3. Xxxxx VII xx nahrazuje xxxxx:

"XXXXX XXX

Xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx osobami

Článek 29

1. Xx podmínek uvedených x článcích 30 x 31 xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx zboží xxxxxxxx x zásilkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx země xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x ostrova Xxxxxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xx xx, xx dovážené xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx

- xxxx dováženy xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx zboží nesmí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platil.

Článek 30

Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xx. 29 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxx xxx xx hodnoty 45 XXX, včetně xxxxxxx zboží xxxxxxxxx x xxxxxx 31.

Přesahuje-li xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx uvedenou v xxxxxx pododstavci, xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx částky xxx xxxxx, které by xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, kdyby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx hodnotu jednoho xxxx xxxxx nelze xxxxx.

Xxxxxx 31

Od dovozního xxx xx osvobozeno xxxxx uvedené x xx. 29 odst. 1 x každé xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx jen x xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx:

50 kusů xxxxxxx, xxxx

25 xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 3 x xx xxx), xxxx

10 kusů doutníků, xxxx

50 xxxxx tabáku xx xxxxxxx, xxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx nápoje:

- destiláty x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než 22 % objemových; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxx více: 1 xxxx, xxxx

- xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx, likérová xxxx: 1 xxxx xxxx úměrná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

- xxxxxxxx vína: 2 xxxxx;

x) xxxxxxx: 50 xxxxx, nebo

toaletní vody: 0,25 litru."

4. X xxxxxx 46 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

"1. Xx dovozního xxx je xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 45 xxxx. 1 každému cestujícímu x xxxx uvedeného xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx množství:

a) tabákové xxxxxxx:

200 xxxx xxxxxxx, xxxx

100 xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx 3 g xx xxx), xxxx

50 xxxx xxxxxxxx, nebo

250 xxxxx xxxxxx ke xxxxxxx, xxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků;

b) alkoholické xxxxxx:

- xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx alkoholu xxxxxx xxx 22 % xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx nebo více: 1 litr, nebo

- xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx vyrobené z xxxx nebo alkoholu, xxxxx, saké xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx: 2 xxxxx

- xxxxxxxx xxxx: 2 litry;

c) parfémy: 50 gramů x

xxxxxxxx xxxx: 0,25 xxxxx;

x) xxxxxx:

xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx cestujících."

5. X xx. 49 odst. 2 první odrážce xx xxxxxxxx nová xxxx, která xxx:

"Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx."

6. Xxxxxx 60 xx xxxxxxxxx tímto:

"Článek 60

1. Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely;

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, uvedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 143 xxxx. 2 x 3, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účelům.

2. Xx xxxxxxxxx cla xxxx xxxxxxxxxx pouze zvířata x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx látky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx

- veřejná xxxx veřejně prospěšná xxxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xx vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání nebo xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xx vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx.

3. X xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx látky, xxx xxxxx xx celním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroba a xxxxx xxxx xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hlavně nebo xxxxxxx způsobilé x xxxxxxxxx xxxxxxx."

7. Vkládají xx nové hlavy, xxxxx znějí:

"HLAVA XXXx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x lékařskému xxxxxxx, xxxxxxxx diagnostice xxxx x xxxxx

Xxxxxx 63x

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, lékařské diagnostice xxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx charitativní xxxx dobročinnou xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx dovozního xxx xx podmínky, xx xx prokázáno, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spojeno x xxxxxxxxx záměrem dárce,

c) xxxxxxxxxx spojení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx.

2. Xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, části x xxxxxxxx příslušenství nástrojů x xxxxxxxxx dovážené xxxxxxxx x těmito xxxxxxxx x přístroji xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx možno xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx nástroje x přístroje, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx, seřízení xxxx xxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx, že je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx již xxxxx xxxxxxxx x osvobozením xx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 63x

Xxx xxxxx xxxxxx 63x, zejména xxxxxxxx x nástrojům x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, se xx. 54 čtvrtá xxxxxxx x xxxxxx 55, 57 a 58 xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 63x

Xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx referenčních xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx jakosti xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, zasílané xxxxxxxxx, xxxxxx příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx x osvobozením od xxxxxxxxx xxx."

8. V xxxxxx 86 xx xxxxxxxx xxxx písmeno, xxxxx xxx:

"x) ceny, xxxxxxx x upomínky xxxxxxxxxx povahy a xxxxx xxxxxxx, určené x tomu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obvyklým xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx."

9. V xxxxxx 109 xx xxxxxxxx xxxx písmeno, xxxxx xxx:

"x) kolky xxx xxxxx xxxx x xxxx známky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx."

10. Xxxxxx xxxxx XXXXX xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx hmoty a xxxxxx xxxxxxxxxxx se x silničních motorových xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

11. Články 112 x 113 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 112

1. Xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 113 xx 115 jsou xx dovozního xxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx x běžných xxxxxxxx

- xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx celního xxxxx Xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nádržích xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxx xx vozidlo, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x držení x xxxxxxxx pohonných xxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx

x) "užitkovým xxxxxxxxx xxxxxxxx" jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx s přívěsem xxxx xxx něj), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x určené x xxxxxxxx za xxxxxx nebo xxxxxxxxxx

- xxxx než devíti xxxx, xxxxxx řidiče,

- xxxxx

- x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx určené x xxxxx účelům než x xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxx motorovým xxxxxxxx" motorové xxxxxxx, xxxxx nesplňuje kritéria xxxxxxxx x písmenu x);

x) "xxxxxxx xxxxxxxx":

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přímé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dopravy.

Za běžné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pohonné xxxxx, x nádrže xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx vybaveno;

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použití xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx;

x) "speciálním xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx.

Xxxxxx 113

Xxxxxxx státy xxxxx omezit množství xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx xx 200 xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx."

12. X xxxxxx 132 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx xxxxx xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x XXX x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2779/78 [12], xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) č. 289/84 [13], xxxx xxxxxxxx této částky xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx protihodnoty v xxxxxxx xxxx o xxxx xxx 5 % xxxx x xxxxxx snížení."

13. X xx. 133 odst. 1 se xxxxxxxx xxxx písmeno, xxxxx xxx:

"x) osvobození x xxxxx dohod xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x třetími zeměmi, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx 1944), x xxxxxxxxx doporučených xxxxxxx 4.42 x 4.44 xxxxxxx 9 uvedené xxxxxx (xxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1980)."

14. X xxxxxx 134 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

"1. Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx těch xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 133 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx uzavřou xx vstupu xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx."

15. Xxxxxx 135 x 136 xx nahrazují xxxxx:

"Xxxxxx 135

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutého Xxxxxx xxxx Xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 105 xxxxx ústavy,

b) osvobození xx xxx vyplývajících x xxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1867 xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xx xxx 22. x 23. xxxxxxxxx 1867 mezi Xxxxxxx x Andorrou, až xx xxxxxx x xxxxxxxx ujednání o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxx xx xx xxxxxx 210 ECU xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 47, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

Xxxxxx 136

1. Až xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxx osvobození xx xxx xxxxxxxxxx silám xx jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod.

2. Xx xx přijetí právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nevylučuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx pracovníkům, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Společenství xx xxxx alespoň xxxxx xxxxxx x důvodu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx."

16. Xxxxxx 137 x 138 se xxxxxxx.

17. X článcích 1, 4, 22, 45, 52 až 56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 x 120 nařízení (XXX) x. 918/83 xx xxxxx "Společenství" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx" x xxxxxxxxxx pádě.

Článek 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxx 1. ledna 1989.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx státech.

X Xxxxxxx dne 3. xxxxxx 1988.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx


[1] Úř. xxxx. X 254, 11.10.1986, x. 7.

[2] Úř. xxxx. X 13, 18.1.1988, x. 173.

[3] Úř. xxxx. X 105, 21.4.1987, x. 4.

[4] Xx. xxxx. X 256, 7.9.1987, x. 1.

[5] Xx. xxxx. X 105, 23.4.1983, x. 1.

[6] Úř. xxxx. X 370, 31.12.1985, x. 22.

[7] Xx. věst. X 324, 5.12.1984, x. 5.

[8] Úř. věst. X 197, 27.7.1984, x. 1.

[9] Úř. xxxx. X 105, 23.4.1983, x. 1.

[10] Xx. xxxx. X 33, 4.2.1984, x. 2.

[11] Xx. věst. X 197, 27.7.1984, x. 1.

[12] Xx. věst. X 333, 30.11.1978, x. 5.

[13] Xx. xxxx. X 33, 4.2.1984, x. 2.