Animace načítání

Stránka se připravuje...


31988R1315
Nařízení Rady (EHS) č. 1315/88 ze dne 3. května 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
1988
1315
03.05.1988
Nařízení
3
R
Společný celní sazebník (02.20.10.10), Osvobození od cla (02.30.50)