Animace načítání

Stránka se připravuje...


32020D0491
ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/491 ze dne 3. dubna 2020 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu
2020
491
03.04.2020
Rozhodnutí
3
D
Osvobození od cla (02.30.50), Daň z obratu/DPH (09.30.10)