Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXXX (XX) 2020/491

xx xxx 3. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx xxxx 2020, xx xxxxxxxxx cla a xx XXX xxx xxxxxx

(xxxxxxxx xxx xxxxxx X(2020) 2146)

EVROPSKÁ KOMISE,

x xxxxxxx xx Smlouvu x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxx 2009/132/ES xx xxx 19. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xx. 143 xxxx. b) x x) xxxxxxxx 2006/112/ES, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx některých xxxxx xxxxx od xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxx konečném xxxxxx (1), a xxxxxxx xx čl. 53 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx spojení x xxxxxxx 131 Xxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx a Severního Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx,

x ohledem na xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1186/2009 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2009 o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx osvobození xx xxx (2), x xxxxxxx na xx. 76 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx s článkem 131 Xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Světová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (WHO) prohlásila xxx 30. xxxxx 2020 xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dne 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xx pandemii. Xxxxxx xxxxx XXXXX-19 xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, vyhlásila xxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2)

X xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx 19. března 2020, Xxxxxxx dne 21. xxxxxx 2020, Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 23. xxxxxx 2020, Xxxxx, Estonsko, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Kypr, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Rakousko, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 24. března 2020, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rumunsko, Xxxxxxxxx, Finsko a Xxxxxxx království xxx 25. března 2020 x Xxxxx a Xxxxxxx xxx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx od dovozního xxx a xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „XXX“).

(3)

Xxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx kapitoly XXXX xxxxx X xxxxxxxx (XX) č. 1186/2009 a hlavy XXXX kapitoly 4 xxxxxxxx 2009/132/ES. Je xxxxx vhodné osvobodit xx dovozního cla xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 74 nařízení (XX) x. 1186/2009 x od xxxx x přidané xxxxxxx (XXX) xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx x článku 51 xxxxxxxx 2009/132/XX.

(4)

Xxxxxxx státy xx měly informovat Xxxxxx x xxxxxx x množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osvobozených xx dovozního xxx x XXX s xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozdělování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx, xxx byla přijata, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxx než x xxxx proti následkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

Vzhledem k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx potýkají, by xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx a xx DPH xxxx xxxxxxxxx xx dovoz xxxxxxxxxxx od 30. xxxxx 2020. Osvobození xx xxxx platit xx 31. července 2020. Xxxx koncem xxxxxx období bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx potřeby x po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx toto xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx xxxxx xxxx dne 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 76 xxxxxxxx (XX) x. 1186/2009 x xxxxxxx 53 xxxxxxxx 2009/132/XX,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

1.   Xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx smyslu xx. 2 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) č. 1186/2009 x xx xxxx x přidané xxxxxxx (XXX) xxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx 2009/132/XX, xxxx-xx xxxxxxx xxxx podmínky:

x)

xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x těchto xxxxxxx:

x)

x xxxxxxxxxxx rozdělování xxxxxx dotčeným xxxx xxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx boje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x);

xx)

xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxx xxxxxxxxx do boje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx zůstává ve xxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x);

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 75, 78, 79 x 80 nařízení (ES) x. 1186/2009 x xxxxxx 52, 55, 56 a 57 xxxxxxxx 2009/132/XX;

c)

xxxxx xx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx volného xxxxx xxxxxxxx organizacemi, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx jménem xxxx organizacemi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotkami xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx potřeb xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx rovněž osvobozeno xx xxxxxxxxx xxx xx smyslu xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 1186/2009 x xx DPH xxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2009/132/XX.

Xxxxxx 2

Členské státy xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2020 tyto xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 1 xxxx. 1 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x DPH xxxxx xxxxxx 1;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 78, 79 x 80 xxxxxxxx (XX) x. 1186/2009 a x xxxxxx 55, 56 x 57 směrnice 2009/132/XX, pokud jde x zboží spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx 3

Xxxxxx 1 xx xxxxxxx na xxxxx uskutečněný xx 30. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Bruselu xxx 3. xxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxx XXXXXXXXX

xxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 292, 10.11.2009, x. 5.

(2)  Úř. xxxx. X 324, 10.12.2009, x. 23.