Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) x. 3691/87

xx xxx 9. prosince 1987,

xxxxxx xx mění nařízení Xxxx (EHS) x. 918/83 o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxx

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 2658/87 xx dne 23. xxxxxxxx 1987 x celní x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x společném xxxxxx xxxxxxxxx [1], a xxxxxxx na článek 15 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 918/83 [2], je xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxx spolupráci; xx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1983 Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx x xxxxxxxxx označování xxxxx; xx Xxxx xx schválila rozhodnutím 87/369/XXX [3], xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 1988; že xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xx xxxx znění xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 x xxxxxxx x xxxx zakládat xxx xxx 1. xxxxx 1988 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 kombinované xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osvobození xx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Nařízení (EHS) x. 918/83 xx xxxx xxxxx:

1. X xx. 1 odst. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

"x) "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" výrobky (xxxx, xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx vína xxxx alkoholu, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx destiláty xxx.) xxxxxxxxx xxx xxxxx 2203 až 2208 kombinované xxxxxxxxxxxx."

2. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx ode dne 1. ledna 1988.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx dne 9. xxxxxxxx 1987.

Xx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx


[1] Úř. věst. X 256, 7.9.1987, x. 1.

[2] Xx. xxxx. X 105, 23.4.1983, x. 1.

[3] Xx. xxxx. X 198, 20.7.1987, x. 1.


PŘÍLOHA

" XXXXXXX X

X. Xxxxx, publikace x xxxxxxxxx

Xxx XX

Xxxxx zboží

3705

Fotografické xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx x vyvolané, xxxx než xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx 3705 20 00

— Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx knih x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, novin x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx neobchodní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výrobě knih

ex 3705 10 00

— Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobě knih

ex 3705 90 10

xx 3705 90 90

4903 00 00

Dětské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vybarvení

4905

Kartografické xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, tištěné

— xxxxxxx:

xx 4905 99 00

— — xxxxxxx:

— Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, klimatologie x geofyziky

ex 4906 00 00

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x výkresy xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

4911

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tištěných xxxxxx, xxxxx a fotografií:

4911 10

— Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tiskoviny, xxxxxxxx xxxxxxxx a podobné xxxxxxx:

xx 4911 10 90

— — xxxxxxx:

— Xxxxxxxx vydaných xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx nakladatelstvími xxxx xxxxxxxxxx usazeným xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

— Xxxxxxxx filmů, xxxxxxxxx nahrávek nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

— Plakáty xxxxxx x podpoře xxxxxxxxxx xxxxx a turistické xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, prospekty x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soukromými podniky, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cestování xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx mikrokopií xxxxxx xxxxxxxx (1)

— Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiál určený x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1)

— ostatní:

4911 99

— — xxxxxxx:

xx 4911 99 90

— — — ostatní:

— Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předmětů (1)

— Xxxxxxxxxx knih, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx knih x xxxxxxxx omalovánek k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sešitů, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (1)

— Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx x studium mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (1)

— Xxxxxxxxxxxxxx x geofyzikální diagramy

9023 00

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxx vyučování xxxx xx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx:

xx 9023 00 90

— ostatní:

— Xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, zoologie, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx dovozního xxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx 25 % xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu xx xxxx procento vztahuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx reklamy.

B. Xxxxxxxx x zvukový materiál xxxxxxxxxx, vědecké nebo xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX X xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů nebo xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXX XX

X. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávací, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxx XX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

3704 00

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx x sdružení xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států, aby xxxx xxxxxxxx přijímaly x xxxxxxxxxxx xx xxx

xx 3704 00 10

— Fotografické xxxxx x xxxxx:

xx 3705

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx:

— xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx kulturní xxxxxx

3706 3706 10

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x vyvolané, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

xx 3706 10 99

— x xxxxx xxxxxxx 35 mm

— — xxxxxxx:

— — — xxxxxxx xxxxxxxxx:

— Xxxxxxx xxxxxxxxx (též xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx dovozu x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx od každého xxxxxx

— Archivní filmy (xxx xxxxxxxx) určené x užití spolu x filmovými xxxxxxxxxxx

— Xxxxxxx filmy xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx

— Ostatní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3706 90

xxxxxxx:

— — xxxxxxx:

— — — xxxxxxx:

xx 3706 90 51

— Xxxxxxx aktuality (xxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx události xxxxxxxx v době xxxxxx a dovážené xxx účely xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

— Archivní xxxxx (též xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

— Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xxx xxxx a mládež

— Xxxxxxx xxxxx vzdělávací, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

xx 3706 90 91

xx 3706 90 99

4911

Xxxxxxx tiskařské výrobky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx:

— xxxxxxx:

— — xxxxxxx

— — — xxxxxxx:

4911 99

— Mikrokarty xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vědecké nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

—Xxxxxxxx xxxxxx určené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x výuce

ex 4911 99 90

xx 8524

Xxxxxxxxxxx xxxxx, magnetické xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxx vyjma xxxxxxx xxxxxxxx 37:

— xxxxxxxxxx, vědecké nebo xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxx vyučování xxxx xx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx k xxxxx účelům:

ex 9023 00

— Xxxxxx, makety x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxxxxxx x předvádění x výuce

— Zmenšené xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmy x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku, xxxxxx xxxxxxx vzorků x odpovídajícím textovým xxxxxxxxxx

X. Sbírkové x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxx XX

Xxxxx zboží

Určeno xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osvobozením xx xxx

XXXXXXX XXX

Xxx XX

Xxxxx zboží

4911

Ostatní tiskařské xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx, rytin a xxxxxxxxxx:

4911 10

— Xxxxxxxx x propagační xxxxxxxxx, xxxxxxxx katalogy x xxxxxxx xxxxxxx:

xx 4911 10 90

ostatní:

4911 91

— xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x slabozraké

— xxxxxxx:

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx:

xxxxxxx:

xx 4911 91 91

Xxxxxx x xxxxxx:

— plastické xxx nevidomé a xxxxxxxxxx

xx 4911 91 99

Xxxxxxxxxx:

— xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x slabozraké

4911 99

xxxxxxx:

xx 4911 99 90

— — — xxxxxxx:

— xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXXXXX XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

4802

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxx x tisku xxxx x xxxxx grafickým xxxxxx, a papír, xxxxxx xxxx lepenka xx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx listech (xxxxxx), xxxx než xxxxxxx xx čísel 4801 xxxx 4803; ruční xxxxx, kartón xxxx xxxxxxx

— xxxx papíry, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlákniny získané xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx těchto vláken xxxx než 10 % hmotnosti (xxx. xxxxxxxx xxxxxx)

xx 4802 52 00

x xxxxxx xxxxxxxxx 40 x/x2 xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxx 150 x/x2

— xxxxx xxx Xxxxxxxxx slepecké xxxxx

4802 53

x plošné xxxxxxxxx xxxxx xxx 150 x/x2:

xx 4802 53 90

— — — ostatní:

— xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4802 60

— Jiné xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx než 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

xx 4802 60 90

— — ostatní:

— xxxxx xxx Braillovo slepecké xxxxx

4805

Xxxx nenatíraný xxxxx, xxxxxx xxxx lepenka, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx (xxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxxx:

4805 60

— xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, x plošné xxxxxxxxx xxxxxxx 150 x/x2:

xx 4805 60 90

— — ostatní:

4805 70

— xxxxx pro Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

— xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 150 x/x2, xxxxx xxxxx xxx 225 x/x2:

xx 4805 70 90

ostatní:

— xxxxx xxx Xxxxxxxxx slepecké xxxxx

4805 80

— xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx o plošné xxxxxxxxx 225 g/m2 xxxx xxxxx:

xx 4805 80 90

— — xxxxxxx:

— xxxxx pro Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4823

Xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, buničitá vata x xxxx zplstěných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, řezané xx formátů xxxx xx xxxxx; xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx vaty xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

— jiné xxxxxx, xxxxxxx xxxx lepenky xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx:

4823 59

— — xxxxxxx:

xx 4823 59 90

— — — ostatní:

— papír xxx Xxxxxxxxx slepecké xxxxx

xx 6602 00 00

Xxxx, sedací hole, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx — Xxxx xxxx xxx nevidomé a xxxxxxxxxx

xx 8469

Xxxxx stroje x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) — přizpůsobené xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xx 8471

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat x jejich xxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo optické xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx dat x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, jinde xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx

— Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx pomůcek x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx

xx 8519

Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, gramofonové xxxxxxx, kazetové xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxxx pro záznam xxxxx

— Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nevidomých x xxxxxxxxxxxx

xx 8524

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vyjma xxxxxxx xxxxxxxx 37:

— Xxxxxxx xxxxx

— Xxxxxxxxxx xxxxx x kazety xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

9013

Xxxxxxx s xxxxxxxxx krystaly, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx; lasery, jiné xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx přístroje x nástroje, jinde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nezahrnuté:

ex 9013 80 00

— xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx:

— Dálkové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

9021

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x bandáží; xxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x léčbě zlomenin; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx nebo xx xxxx xxxxx implantované x xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx následků nějaké xxxx nebo xxxxxxxxxxxx

9021 90

— xxxxxxx:

xx 9021 90 90

— — xxxxxxx:

— Elektronické přístroje xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x slabozraké

— Xxxxxxx zvětšovače xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

— Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

9023 00

Xxxxxxxx, přístroje x modely xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxx:

xx 9023 00 90

— ostatní:

— Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xx 9102

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), xxxx xxx xxxxx 9101: — Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx vzácných xxxx

9504

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, kulečníků, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxx automatický xxxxxxxx

9504 90

— ostatní:

ex 9504 90 90

xxxxxxx:

— Hrací xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx, vědeckého a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x slabozrakých"