Animace načítání

Stránka se připravuje...


32021D0660
ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/660 ze dne 19. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu
2021
660
19.04.2021
Rozhodnutí
3
D
Osvobození od cla (02.30.50), Daň z obratu/DPH (09.30.10)