Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXX (XX) x. 274/2008

xx xxx 17. března 2008,

xxxxxx xx xxxx nařízení (XXX) č. 918/83 x systému Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx 26 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Komise,

vzhledem x těmto důvodům:

(1)

Vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx objemu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxx použití xxxx xx xxxxx kontroly xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx zboží v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx stanoví xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 918/83 (1), měl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je osvobozeno xx xxx, z xxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx článku 133 Xxxxxxx.

(2)

Xxxxx xxxxxxxx domácnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení xxxxxxx stejným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxxxx osobami při xxxxxxxxx xxxxxx obvyklého xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Ačkoli xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není xxxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxx od daně x xxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxx xxxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxx x xxxxxxx dovozu xxxxxxxx domácnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení týkající xx xxxxxxxxxx od xxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3)

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 22 XXX xxxxxxxxx x článku 27 xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 se xx xxxx 1991 xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dokonce xxxxxxx. Proto xx xxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnoty.

(4)

S xxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxx osvobozeného xx DPH, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestujících, xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx změnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 918/83 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 2007/74/XX xx xxx 20. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx dováženého xxxxxxx cestujícími xx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (2). Xx proto xxxxxx xxxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx vnitrostátní xxxxx v oblasti XXX x xxxxxxx xx směrnicí 2007/74/XX xxxxxxx xxxxxxxxxx xx XXX. X xxxx xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx uvedených x xxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX xx xxx 28. xxxxxxxxx 2006 x společném xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty (3) xxxxxxx xxxxxx ustanovení týkající xx osvobození xx xxx.

(5)

Xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 by xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 se xxxx xxxxx:

1)

X xxxxxx 1 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do volného xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx článku 133 Xxxxxxx.“

2)

X xxxxxxxx I xx xxxxxxx xxxxx XX.

3)

X xxxxxx 27 xx částka „22 XXX“ xxxxxxxxx xxxxxxxx „150 XXX“.

4)

Xxxxxx 45 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 45

Xxxxx dovážené v xxxxxxxx zavazadlech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx osvobozeno xx xxxxxxxxx xxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxx osvobozeno od xxxx x přidané xxxxxxx (DPH) na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxx 2007/74/XX ze xxx 20. prosince 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x spotřební xxxx (4).

Zboží xxxxxxxx na území xxxxxxx x xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2006/112/ES xx dne 28. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (5) xxxxxxx stejným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx jako xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx části xxxxx xxxxxxxxx členských států.

5)

Xxxxxx 46 až 49 xx zrušují.

6)

V xxxxxx 127 se xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.   Xxxxx, které může xxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxxxxx jako osvobozené xx cla, rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezením xxxxxxxxxxxx podle opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 133 Xxxxxxx.“

Xxxxxx 2

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2008.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

X Xxxxxxx xxx 17. xxxxxx 2008.

Xx Radu

xxxxxxxx

X. JARC


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 105, 23.4.1983, s. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 2003.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 346, 29.12.2007, x. 6.

(3)  Úř. xxxx. X 347, 11.12.2006, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/8/XX (Xx. xxxx. L 347, 11.12.2006, x. 1).

(4)  Úř. xxxx. L 346, 29.12.2007, s. 6.

(5)  Úř. xxxx. X 347, 11.12.2006, s. 1. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2007/75/XX (Xx. věst. X 347, 11.12.2006, x. 1).“