Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXX (XX) x. 274/2008

xx xxx 17. xxxxxx 2008,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XXX) č. 918/83 x xxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxxxx xx xxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, a zejména xx článek 26 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Komise,

vzhledem x těmto důvodům:

(1)

Vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx od xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nařízení Xxxx (EHS) x. 918/83 (1), xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vliv na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xx proto vhodné xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je osvobozeno xx xxx, x xxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx článku 133 Xxxxxxx.

(2)

Xxxxx xxxxxxxx domácnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxx dovážené xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx pobytu ze xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx prvního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x přidané hodnoty (XXX), xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxx přínos xxxxxxxxxx xx xxx x případě dovozu xxxxxxxx domácnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx proto xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3)

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 22 XXX xxxxxxxxx x xxxxxx 27 nařízení (EHS) x. 918/83 xx xx xxxx 1991 xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx stejném xxxxxx xxx podstatně xxxxxxx xxxx xxxx dokonce xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nepatrné xxxxxxx.

(4)

X xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zavazadlech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx clu, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady 2007/74/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx dováženého xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx od xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (2). Xx proto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zboží xx xxx, xxxxx vnitrostátní xxxxx x xxxxxxx XXX x souladu xx xxxxxxxx 2007/74/XX xxxxxxx xxxxxxxxxx od XXX. X xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, aby na xxxxxxx uvedených v xxxxxx 6 směrnice Xxxx 2006/112/ES xx xxx 28. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty (3) platila xxxxxx ustanovení týkající xx xxxxxxxxxx xx xxx.

(5)

Xxxxxxxx (XXX) x. 918/83 xx xxxxx xxxx být odpovídajícím xxxxxxxx změněno,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx (EHS) x. 918/83 xx xxxx takto:

1)

V xxxxxx 1 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zboží xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyvážené x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cla a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx článku 133 Xxxxxxx.“

2)

X xxxxxxxx X xx xxxxxxx hlava XX.

3)

X xxxxxx 27 xx částka „22 XXX“ nahrazuje xxxxxxxx „150 XXX“.

4)

Xxxxxx 45 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 45

Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třetích xxxx xx osvobozeno od xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (DPH) xx xxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 2007/74/XX ze xxx 20. prosince 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx od daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (4).

Xxxxx xxxxxxxx na území xxxxxxx v čl. 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX xx dne 28. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty (5) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5)

Xxxxxx 46 xx 49 xx xxxxxxx.

6)

X článku 127 se doplňuje xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.   Xxxxx, xxxxx může xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 133 Xxxxxxx.“

Xxxxxx 2

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Evropské unie.

Xxxxxxx xx xxx dne 1. xxxxxxxx 2008.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx a přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Bruselu xxx 17. xxxxxx 2008.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 105, 23.4.1983, x. 1. Nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx aktem x xxxxxxxxxxx x roku 2003.

(2)  Úř. xxxx. X 346, 29.12.2007, x. 6.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 347, 11.12.2006, x. 1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/8/XX (Xx. xxxx. L 347, 11.12.2006, x. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 346, 29.12.2007, s. 6.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx 2007/75/XX (Xx. věst. L 347, 11.12.2006, x. 1).“