Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
126/1981 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982 R P
125/1981 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1981-1985 (zákon o pětiletém plánu) R P
124/1981 Sb. Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění R P
123/1981 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982 R P
122/1981 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1981-1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu) R P
121/1981 Sb. Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou R P
119/1981 Sb. Vyhláška o agrochemickém zkoušení půd R P
115/1981 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky R P
114/1981 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P
113/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v částce 20/1981 Sb. - oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů v rozhodnutí ministra elektrotechnického průmyslu k převodu majetku, práv a závazků zrušené státní hospodářské organizace TESLA R P
102/1981 Sb. Zákonné opatření, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav R P
100/1981 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P
98/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v nadpisu vyhlášky č. 86/1981 Sb., o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím R P
95/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve vyhlášce č. 78/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. a ve vyhlášce č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve R P
93/1981 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4 R P
92/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 71/1981 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství R P
90/1981 Sb. Vyhláška o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury R P
88/1981 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a Protokolu k Dohodě R P
85/1981 Sb. Nařízení vlády o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy R P
83/1981 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci R P