Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
174/1975 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
150/1975 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro rok 1976 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech R P
146/1975 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976 R P
145/1975 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976 R P
143/1975 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou R P
142/1975 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1976 R P
141/1975 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976 R P
131/1975 Sb. Vyhláška o stažení mincí po 3 haléřích R P
126/1975 Sb. Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976 R P
124/1975 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (okres Nymburk) R P
117/1975 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, v českém vydání R P
109/1975 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno) R P
108/1975 Sb. Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v Severomoravském kraji stavebním úřadem R P
104/1975 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka R P
102/1975 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10 R P
101/1975 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 87 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P
96/1975 Sb. Vyhláška o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení R P
95/1975 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích R P
93/1975 Sb. Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou R P
92/1975 Sb. Vyhláška o Úmluvě o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci R P