Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro R P
375/2020 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč R P
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů R P
375/2016 Sb. Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti R P
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů R P
375/2013 Sb. Nález ÚS ze dne 15.10.2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení §43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů R P
375/2012 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis ČR, 2012 – 2017 II, FIX % R P
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě R P
375/2008 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2008 - 2016, VAR R P
375/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů R P
375/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče R P
375/2004 Sb. Zákon o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava R P
375/2002 Sb. Usnesení vlády ČR o schválení Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu R P
375/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu R P
375/1992 Sb. Zákon o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové R P