Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů

375/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o bankách Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o finančním zajištění Čl. XII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna daňového řádu Čl. XIV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách Čl. XV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách Čl. XVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. XVII

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. XVIII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. XIX

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ - Změna exekučního řádu Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XXII

ČÁST DVÁCÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST Čl. XXIII

INFORMACE

375

XXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxx 2015,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona x bankách

Čl. X

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona č. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 16/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 433/2008 Xx., zákona x. 215/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 287/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2014 Xx., xxxxxx č. 219/2015 Sb. x xxxxxx x. 220/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5x xxxx. 4 se xxxxx "§11 xxxx. 1, 2 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§11 odst. 1 xx 6 x 9".

2. X §5a xx odstavec 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 8.

3. X §5x odst. 6 xxxx. x) xx slova "§11 xxxx. 1, 2 x 5" nahrazují xxxxx "§11 odst. 1 až 6 x 9".

4. Xx §7x se xxxxxx xxxx §7x, který xxxxxx nadpisu zní:

"§7b

Speciální xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxxx §4.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

5. X §11 xxxx. 1 xxxx první se xxxxx "Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Banka x pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" x xx větě druhé xx slova "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "poskytuje".

6. V §11 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxx a xxxxxxx zahraniční banky xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů, kterého xx xxxxxxx, a xxxxxxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x českém xxxxxx nebo v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x klientem xxxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vkladu.".

7. V §11 se xx xxxxxxxx 2 vkládají xxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx klient xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xx xxxxx nebo pobočka xxxxxxxxxx banky sdělit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx informace x xxxxxxxx podobě.

(5) Xxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx") uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "Xxxx").

(6) Informační xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx a xxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx z vkladu xxxxxxxxx, a x xxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daný xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx klienta. Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxxxxxx vzor xxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu.".

Dosavadní odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 xx 9.

8. V §11 xxxx. 9 se xxxxx "Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Banka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" .

9. X §16 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

10. V §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx soukromého xxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxx národní banka xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx.".

11. X §25a xxxx. 1 se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

12. X §25x xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

13. X §25a xxxx. 3 xx xx xxxxx textu písmene x) doplňují xxxxx "xxxx xxxxxx příslušnému x řešení xxxxx".

14. X §25x xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "xxxx xxx xxxxx xxxxxx krize xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx".

15. X §25x xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "nebo xx xxxxxx krize".

16. V §25x xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxx xxxxxxxxx x mechanismů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,".

17. V §25x xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"m) xxxx osoby xxxx xxxxxx, kde poskytnutí xxxxxxxxx je xxxxxxxx x řešení xxxxx x není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx krize xx finančním xxxx.".

18. §25x se včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 30 xxxxxxx.

19. X §26 xxxx. 6 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

20. X §26 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 6 písm. x)".

21. V §26 xxxx. 8 xx xxxxx "x xxxxxxxx 6 xxxx. x)" xxxxxxx.

22. X §26 xxxx. 9 xx xxxxx "odstavce 6 xxxx. g)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 6 xxxx. f)".

23. Xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6x, 15 x 16 xxxxxxx.

24. X §34 xxxx. 1 xx část věty xx středníkem včetně xxxxxxxxx zrušuje.

25. V §34 xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "v xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx".

26. X §36 xxxx. 4 se xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a Xxxxxxxxxx xxxxxxx" x za xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "a Xxxxxxxxxx xxxxxxx".

27. X §36x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

28. X §36x odst. 4 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx a informaci x xxxxxxxx" a xxxxx "§41x xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§41x odst. 4 x 5 x §41x xxxx. 5".

29. V §36x xx xx odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Likvidátor, správce, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §41xx xxxx. 3.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

30. X §36x xxxx. 7 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 nebo 5".

31. X §36b xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "odstavce 1 xx 4" xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 1 až 3".

32. X §36x odst. 1 xxxx. h) xx xxxxx "xxxx 2" xxxxxxxxx slovy "xx 4".

33. X §36x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§11 xxxx. 4" xxxxxxxxx slovy "§11 xxxx. 8".

34. X §36x odst. 5 písm. x) xx xxxxx "pojištění xxxxxx" zrušují.

35. X §36x xxxx. 5 xxxx. h) xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx", xxxxx "§41x xxxx. 11, §41d xxxx. 2" xx nahrazují xxxxx "§41x odst. 10, §41d xxxx. 4 x 5" x za xxxxx "§41x xxxx. 3" xx xxxxxxxx xxxxx ", §41g xxxx. 5".

36. X §36x xxxx. 5 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx součinnost Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §41xx xxxx. 3,".

Dosavadní xxxxxxx x) a j) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx j) x x).

37. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx 2" nahrazují xxxxx "až 4".

38. X §36g xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "§11 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§11 xxxx. 9".

39. X §36x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

40. V §36x xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx "xxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxx.

41. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§11 xxxx. 3" xxxxxxxxx slovy "§11 xxxx. 7".

42. X §36h xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§11 xxxx. 4" nahrazují xxxxx "§11 xxxx. 8".

43. X §36h xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§11 odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§11 xxxx. 9".

44. X §36x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx vkladů, xxxx" xxxxxxxxx čárkou.

45. X §36h xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "Fondu xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Garančnímu systému x informaci x xxxxxxxx", xxxxx "§41x xxxx. 11, §41d xxxx. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§41c xxxx. 10, §41d xxxx. 4 x 5" x xx xxxxx "§41x xxxx. 3" xx vkládají xxxxx ", §41x xxxx. 5".

46. V §36x se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

"o) xxxxxxxxxx součinnost Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41xx xxxx. 3.".

47. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx n)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) xxxx x)".

48. X §38d xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "x xxxxxxxxx x xxxxxxx licenci xxxx xxxxx, že pohledávky x xxxxxx u xxxxx jsou xxxxxxxxx x Garančního xxxxxxx".

49. X §38d odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 se xxxxx "eur" nahrazuje xxxxxx "EUR".

50. X §39 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "§41x xxxx. 2" nahrazují xxxxx "§41x xxxx. 4 x 5, §41g xxxx. 5".

51. X §41x xxxxxxxx 1 xx 4 znějí:

"(1) Xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.

(2) Garanční xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx účastní systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx a poboček xxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §41x, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a úvěry xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx xxxxxxx.

52. V §41x xxxx. 5 xx xxxxx "činnost Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx".

53. X §41a xx xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.

54. V §41a xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx".

55. X §41x xx xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxx x xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 8.

56. X §41b se xxxx první xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x řešení xxxxx xx finančním xxxx" x xxxxx "x §41x xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx ", §41x xxxx. 2, §41x odst. 1 x 2 x §41q odst. 2".

57. X §41x xxxx. 1 xx xx slova "odstavci 3" xxxxxxxx slova "x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx".

58. X §41x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxx banky x jiného členského xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, obchodníka x xxxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx podmínek xxxxx §41x,

x) finanční instituce x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náplní xxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x pohledávky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu xxxxxxxxx těmito xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41x,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zahraniční xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti,

e) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx daňové xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx") jsou xxxxx xxx xxxxxx odpovídající 500&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úmyslně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx trestné činnosti.".

59. X §41x odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Banka" xxxxxxxx xxxxx "x pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu".

60. X §41x xxxxxxxx 6 xx 9 xxxxx:

"(6) Xxxxxx pro xxxxx určení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx měnu xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vztahují.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxx, xxxxx x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx pojištěny xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku xxxx pojištěny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bance nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xx výše xxxxxxxxxx daňových xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x). Pohledávky x vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx xxx xxx, kdy banka xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x xxx, že xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7. X doložení xxxxxxxxxx daňových xxxxxx xx rozhodném dni xxxxx §41d xxxx. 2 xx nepřihlíží.

(9) Xxxxx a pobočka xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda x xx které xxxxxx xxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

61. V §41x xx xxxxxxxx 10 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 11 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.

62. X §41c odst. 10 xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "2" xx xxxxxxxxx xxxxxx "4" x xxxxx "Fondu" xx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx".

63. Za §41x xx vkládají xxxx §41xx až 41xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33 xxxxx:

"§41xx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx 10. xxxxx xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxx prostředků ve Xxxxx x 31. xxxxxx příslušného roku.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxx roku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxx xxx bankovnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxx výpočtu příspěvků xx systémů xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxx pohledávek x xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx banka xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sazbu xxxxxxxxx x hodnotu koeficientu xxxxxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx příspěvků.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx Věstníku Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx objem xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx 0,8 % objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 1, jejichž xxxx nepřevyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 XXX xxx jednu xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx státu (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx"), xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,045 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx objem xxxxxxxxxx xx Fondu xxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx krytých pohledávek x xxxxxx, stanoví Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x koeficient xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx xx výši 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxx od konce xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx došlo, x xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx. Pokud objem xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx z hodnoty 0,8 % objemu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, stanoví Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx příspěvků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx 0,8 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx do 6 xxx xx xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx poklesu.

§41cb

(1) Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx každého xxxx Xxxxxxxx systém o xxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx 10. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, zda a xxxx xxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pokynům Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx stanovit odlišně x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx příspěvku.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx platební příslib xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nezatíženým xxxxx třetích stran x xxxxx xxxxx xxxxx x tímto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx papír, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 336 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxx rizikovou váhu xx xxxx 50 %33).

(4) Banka nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do 30. června xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Podání xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx §41ca odst. 2, jímž xx xxxxxxxxx xxxx ročního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxx odkladný xxxxxx.

§41xx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx prostředky Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx systém x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx jí xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §41xx odst. 2. Xxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v kalendářním xxxx 0,5 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Řízení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Podání xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxx se stanovuje xxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pobočce banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne doručení xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx příslibu.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx nebo pobočky xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx i opakovaně xx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku, která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx doby. Xxxxx xxxxxxx banka informuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx systém x xxxxx xxxxxxxxxx.

§41xx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxx Českou národní xxxxx, xxx x x xxxx xxxx xxxxx x pobočka xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí x xxxxxx xxxxxx xxxxx x prodlení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx příspěvku x xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx Garanční xxxxxx.

§41xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxx.

33) Článek 336 xxxx. 1 xxxxxxx x. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.".

64. X §41x odstavec 1 xxx:

"(1) Náhrada xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx z Xxxxx poskytne poté, xxx

x) Garanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx dostát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy zjistila, xx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx splatné xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s její xxxxxxxx situací dostát xxxx závazkům xxxx xxxxxxxxxx osobám a xxxx vyhlídky, že xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx z důvodů xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

65. V §41x xx xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxx kdy xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 písm. x), se xxxxxxxx xx xxxxxxxx den.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx den xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx k vydání xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

66. V §41x odst. 4 xx slova "xxxx xxxxxx xxxxx," nahrazují xxxxx ", xxxxxx xxxxx, pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, bývalá xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x" a xxxxx "Fondu" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxx".

67. X §41x xxxx. 4 se xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

68. X §41x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 2; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5".

69. X §41x xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x jiného než xxxxxxxxx státu, bývalá xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedené xxxxx §41x odst. 3 x informaci x vkladech podle §41x xxxx. 2, xxxxx xx bance, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41x xxxx. 7 x 8.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

70. X §41x xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "12" nahrazuje xxxxxx "6".

71. X §41x xxxx. 6 větě xxxxx xx slovo "Xxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx", xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "podle §41x xxxx. 2" x za xxxxx "xx" se vkládají xxxxx "spolu x xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 4".

72. X §41x xxxx. 6 xx věta druhá xxxxxxxxx xxxxx "Den xxxxxxxx výplaty náhrad xxxxx §41x xxxx. 2 stanoví Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx dne.".

73. X §41x xxxx. 6 xx xxxx poslední xxxxxxxxx větou "Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 7.".

74. V §41x xx za xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Garanční xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 2, které xx xxxxxxxxx osobám xxxxx §41x xxxx. 7 x 8, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Českou xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx systém xxx, xxx nastal xxxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.

75. X §41d xxxx. 8 xx xxxxx "2" xxxxxxxxx slovy "4 x 5" x xxxxx "Xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx".

76. X §41x xx xxxxxxxx 9 zrušuje.

77. §41x xxx:

"§41x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx státu, včetně xxxxxx podílů xx xxxxxx vedených xxx 2 a více xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni. Xxxx-xx bance xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx doloženo xxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílu xx xxx xxxxxxxx. K xxxxxxxx jiné výše xxxxxx po rozhodném xxx xx nepřihlíží. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx xx nachází daný xxxx; x pohledávek x xxxxxx vedených x xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx měnu xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx daný xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx rozhodný xxx. Součástí pojištěné xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnému xxx. Xxxxxxx se xxxxxxx x měně xxxxx, x xxxx xx nachází daný xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxx z xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx jednu oprávněnou xxxxx x jedné xxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx den.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxx xxxxx §41ea, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výplatu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx §41eb xxxx. 1, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx část xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx doložila xxxxxxx podmínek xxxxx §41xx xx xx xxxx, o kterou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 2, nejvýše xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Garanční systém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx xxxxx §41xx xxxx. 1 xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 3.

(5) Náhrada za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx podle §41x xxxx. 7 x 8 xx xxxxxxxxx xx poté, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby, a xx xxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §41x xxxx. 7 x 8.

(6) Za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41x xx xxxxxxx náhrada xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx částkou předanou xx notářské úschovy xxxxx notářského řádu xxxx jde x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pojištěnou xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx i x xxxxxxx téže banky xxxxx §5x xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, započítávají xx xxxxxxxxxx pohledávky x vkladu xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx téže xxxxx x jiném xxxxxxxx státě.".

78. Xx §41x xx xxxxxxxx xxxx §41ea x 41xx, xxxxx xxxxx:

"§41xx

(1) Xxxxx xx zvýšenou xxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41e xxxx. 3 x §41xx odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx částky xx účet x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx plynoucí z xxxxxxx nemovité věci, xxxxx xxxxxx k xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx doložen návrhem xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxxx návrh xxx podán xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů xxx xxxxxxx manželství, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozvodu xxxxx xxxxxx společného jmění,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx doloženo xxxxxxxxxx pojišťovny o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x vyplacení jednorázového xxxxxxxxx,

x) odstupným xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru, xxx xxxxx náleží zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, odstupným xxxxxxxxxx xxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, odbytným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odchodného, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x bezpečnostním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx potvrzením xxxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx,

x) pojistným xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxx plnění,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím soudu x přiznání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx o xxxxxxxx nároku na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, trestu xxxx x ochranném xxxxxxxx, xxxxx bylo doloženo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o vazbě, xxxxxx nebo x xxxxxxxxx opatření, nebo

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx vkladatel, xxxx xxxxxxx zástupce xxxx opatrovník x xxx připsání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxx xxxxxxxx s touto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kterým xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§41xx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náhrady, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx náhradu xxxxx §41x odst. 3, xxxxxx o výplatu xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx formuláři. Xxxx xxxxxxxxx uveřejní Xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxx systém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předložených xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx oprávněné osoby xx xxxxxxx zvýšené xxxxxxx poskytne xxxxx, xxxxxx banka, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pobočka banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx zvýšené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §41x odst. 3.

(3) Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, bývalá xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx x likvidátor, xxxxxxx xxxx insolvenční správce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx náhrady xx pohledávku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Garanční xxxxxx do 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx výše xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x vkladů xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zvýšené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 3 stanoví Xxxxxxxx systém xxx, xxx xxxxxx nejpozději 4 měsíce od xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx Xxxxxxxx systém neprodleně Xxxxx národní xxxxx.".

79. X §41f xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx pobočce banky x xxxxxx než xxxxxxxxx státu".

80. X §41x odst. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "Banka" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

81. X §41x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx povinna xxxxxxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx".

82. X §41x xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxxx "xxxxx" xx vkládají slova "xxxx pobočka banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu".

83. V §41x xxxx. 7 xxxx xxxxx se xx xxxxx "bance" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx".

84. V §41x xxxx. 7 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "výše xxxxxxxxx xx Xxxxx" x xx větě poslední xx xxxxx "xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx pobočce xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xx základě její xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx obdržení žádosti".

85. X §41x xx xx xxxxx odstavce 7 doplňuje xxxx "Xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jakým xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx Xxxxx.".

86. X §41x xxxx. 9 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu" x xxxxx "Xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx".

87. X §41x xxxx. 1 se xxxxx "Fond" nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx".

88. X §41g xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx:

"(2) Garanční systém xxxxxxxxx výplatu náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xx xxxxxxxxxx z xxxxxx, x xxxxxxx xx od orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx uvedených x xxxxxxxx 5 dozví, xx xx xxxxx xxx o pohledávky x vkladů, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti, x xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx trestnou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx náhrad výplatu xxxxxxx za pohledávky x vkladů, x xxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxx xxxxx, xxx x kdo je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx pojištěná xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) je Xxxxxxxxxx xxxxxxx doloženo, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu xx xxxxxxxxx opatření omezujícího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx stanoveného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §41p xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z vkladů xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 písm. x) až c), xxxxx xxxxxxx okolnosti, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx pozastavena.".

89. V §41x xx za xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Banka xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému současně x xxxxx xxxxx §41x xxxx. 4 xxxx 5 xxxx §41xx odst. 3 xxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náhrad xxxxx xxxxxxxx 2 a 3, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se dozví x změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majících xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx jako odstavec 6.

90. §41x xxxx. 6 xxxx. a) xx za xxxxx "xxxxx" vkládají slova "xxxx xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx".

91. X §41x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 5 oznámí Garanční xxxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

92. X §41x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxx náhrad xxxxx §41x xxxx. 6 x 7 x §41xx odst. 4" x za slovo "xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx pobočce xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu".

93. X §41x odst. 2 xx xxxxx "Xxxx" nahrazuje slovy "Xxxxxxxx systém" x xx xxxxx "xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx pobočky banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx".

94. X §41x xxxx. 3 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 6 x 7 a xxxxx §41xx xxxx. 4" x xx konci xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx věta "Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

95. V §41x se xx xxxxx "V případě, xx xxxxxxxxxx Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "získané x xxxxxxxxxx příspěvků xxxxx §41xx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx" a xxxxx "Xxxx" se nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx".

96. X §41x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx požádat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x úvěr, xxxxx

x) xxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx spojeným s xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Fondu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx,

x) xx zaváže xxxxxx zapůjčené xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx,

x) xxxx xxxxx povinností xxxxxxx xx xxxxxx xxxx úvěr xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů,

e) požaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 0,5 % objemu xxxxxxx pohledávek x xxxxxx,

x) informoval Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, výši xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazby x

x) xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 5 let ode xxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx úplného xxxxxxxx xxxxx.".

97. §41j xxx:

"§41x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x členského xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanoví xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx během xxxx xxxxxx xxxxx. Garanční xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z vkladů x xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx xxxxx §41x odst. 2 xxxxxxx.".

98. §41x zní:

"§41k

(1) X případě, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx návratné xxxxxxxx výpomoci xxxxx §41x, Xxxxx národní xxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvků xxxxx §41xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícím xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byly úvěr xxxx xxxx forma xxxxxxxx finanční výpomoci xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41cc xxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx úvěr xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx jeho xxxxxxxxxx.".

99. X §41x xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 3.

100. X §41m xx slova "Xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx x xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx xxxxx" x xx xxxxx textu §41x xx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx".

101. Xx xxxxx §41x xx xxxxxxxx věta "Xxxxx x xxxxxxx banky x členského státu xxxx x xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx xx xxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.".

102. §41x xxx:

"§41x

Xxxxxxxx systém xxxxxxx pravidelně, nejméně xxxxxxxxx xxxxx, funkčnost xxxxxxx xxxxxxxxx náhrad. Xxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x pobočkami xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx však xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx údaje xxxxxx podle §41x xxxx. 3 x §41x xxxx. 2 xx 5, x xx xxxxx, která xxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx dnů, poskytnout xxxxx vedené xxxxx §41x xxxx. 7 x 8. Xxxxxx x xxxxxxxxxx ověření xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x Xxxxxxxxxxxx financí.".

103. V §41x se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojištění pohledávek x vkladů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx účelem x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx nezbytně xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí každého xxxx oznámí Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".

104. X §41x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxx", za slovo "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx " a xxxxxxxx si xxxxx xxxxxx podle §41x xxxx. 3, xxxxx xxxx banka, bývalá xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, bývalá xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §41x xxxx. 4 za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41n xxxx. 2" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx".

105. X §41x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Evropským xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.".

106. X §41x odstavec 2 xxx:

"(2) Garanční systém xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxx §41x odst. 2 x §41x xxxx. 2.".

107. X §41o xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 Evropský orgán xxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx banku.

(4) Xxxxx uzavření xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx nelze xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx výkladu xxxxxxxx dohody, xxxx Xxxxxxxx systém xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x urovnání xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti bankovnictví28).".

108. Xx §41x se xxxx označení "ČÁST XXXXXXXX" xxxxxxxx nové §41x xx 41s, xxxxx xxxxx:

"§41x

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx provede Garanční xxxxxx xxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávněným osobám xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxxxxx státu x x souladu x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx za jednání xxxxxxx x souladu x těmito xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náhrad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od provozovatele xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx osobám informace x přijímá xxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) X případě xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx vydá Garanční xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxxxx výplaty xxxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx náklady Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx odpovědný xx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů xxx tyto peněžní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxx k převodu xxxxxxxx banky na xxxxxxxxxx banku z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx předcházejícím xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x členského xxxxx, xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladů x xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx.

(4) Pokud xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx zahraniční banka xxxxxxx.

§41x

(1) Garanční xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxx xxx xxxxxxxxx států.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Garančním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů z xxxxxx xxx členského xxxxx, může xxx x xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxxxx do výplaty xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx banka xxxxxxx,

x) xxxxx se sídlem x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§41x

(1) Garanční xxxxxx xxx komunikaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx nebo pobočka xxxxx, vůči níž xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx z vkladu, xxxxxxx pro písemnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxx

x) úřední xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu, ve xxxxxx xx sídlo xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5x xxxx. 1, vůči xxx xx oprávněná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Pokud je xxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx u xxxxx podle §5x xxxx. 2, použije Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx majitel xxxx xxxxxx xxx založení xxxx. Xxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. ledna každého xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, u kterých xx majitel xxxx xxxxxx jiný než xxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§41x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx banku xxxxxxx společníka nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 měsíc xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povolit xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stability.

(2) Xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx informováni o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxxxxxxx sankce xxxxxx nebo xxxxxxx xxx pohledávky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, x jakém v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesahují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §41x xxxx. 2.".

109. Xxxxxxxx "XXXX XXXXXXXX" xxxxxxxx nad §42 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx označením "ČÁST XXXXXXXX".

110. Xx §44c xx xxxxxxxx nové §44x xx 44x, xxxxx xxxxx:

"§44x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů xxxxx §41x xxxx. 2 do 3. xxxxxxxx 2017.

§44x

(1) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx příspěvek xxxxx x pobočky xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx 0,04 % x průměru objemu xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx za příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx banka x pobočka banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx. Xxxxxxx xx provádí x xxxxx měně. X xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx v cizí xxxx se xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx den, xx kterému xx xxxxxxxx výpočet.

(2) Do 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xx Xxxxx 0,08 % z průměru xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx propočítává podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx vznikl xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxx. X pohledávek x xxxxxx xxxxxxxx x cizí xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx měnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den, xx xxxxxxx xx prováděn xxxxxxx.

(3) Xx 31. xxxxxxxx 2015 činí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx 0,02 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx. Xxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx propočítává xxxxx xxxxx pojištěných xxxxxxxxxx x xxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx připsání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx zálohy na xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx, xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvek do Xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx korunách. X xxxx nezaplacení xxxxxxxxx Garanční xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx. Xx-xx banka, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx příspěvků x xxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx.

§44x

Xxxxx národní banka xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41xx odst. 2 postupuje tak, xxx xx 3. xxxxxxxx 2024 dosáhl xxxxx prostředků ve Xxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x vkladů. Xxxx lhůta se xxxxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2028, xxxxx xxxxx před xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx v xxxxxxxx xxxx převyšující 0,8 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx okamžikem, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxx okamžiku Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx odst. 4 x 5.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 zákona x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx podléhat ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx vklady xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx 2. xxxxxxxx 2014 x pokud xxxx při jejich xxxxxxxx stanovena splatnost xxxx xxx xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních družstvech x xxxxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 406/2001 Xx., xxxxxx x. 212/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx č. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx., zákona x. 254/2012 Sb., xxxxxx č. 227/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx č. 333/2014 Sb. a xxxxxx x. 219/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Za §2a xx vkládá xxxx §2xx, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§2xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx krize

(1) Česká xxxxxxx xxxxx může x xxxx úřední xx xxxxxx omezenou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2x xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx-xx nabyvatel majetku xxxx dluhů xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

2. X §2b xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 doplňuje věta "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na soukromého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize xx finančním xxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxx.".

3. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxx" xxxxxxx.

4. §14 zní:

"§14

Družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx části xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x bankách, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx, xxxxx x ustanovení upravující xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a povinnosti xxxxxxxx příspěvek do Xxxxx pojištění vkladů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x systému pojištění xxxxxxxxxx x vkladů x dále ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likvidátorů, xxxxxxx, insolvenčních xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx systému xx vztahují xx xxxxxxxxxx záložny, likvidátory x insolvenční správce xxxxxxx, x to xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx svědčí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx u družstevní xxxxxxx, je oprávněnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxx čtrnácté xxxxxx x bankách.".

Poznámka pod xxxxx x. 17 xx xxxxxxx.

5. §21d xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 42 zrušuje.

6. X §25x odst. 4 xxxx. j) se xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vkladů, systémů xxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx".

7. X §25a xx na konci xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) xxxx osoby nebo xxxxxx, xxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx krize x xxxx porušením xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx

Xx. IV

Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 635/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 29/2008 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Sb., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx č. 134/2013 Sb., zákona x. 241/2013 Sb. xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 135/2014 Sb. x xxxxxx x. 336/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Za §7x xx vkládá xxxx §7x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§7b

Povolovací xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Česká xxxxxxx banka xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx překlenovací xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx časově omezenou xxxx, nesplňuje-li xxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx povolení xxxxx §6.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení krize xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx §6 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

2. X §10d xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Souvisí-li rozhodnutí x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx přechodu xxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxxx x xxx xxxxxx bráněno xxxxxxxx xxxxx xxxxxx krize.".

3. X §116 se xx xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxx slova "dočasným xxxxxxxx x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx krize xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

4. V §130 xxxx. 11 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné postupy x řešení xxxxx xx finančním trhu, xx xxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.".

5. §135x xx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 46 xxxxxxx.

6. X §137 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

7. X §138 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "papíry," xxxxxxxx slova "xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8x odst. 1 x xxxxx není xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxx".

8. X §138 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx §8x xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxx ohroženy xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

9. X §193 odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního právního xxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. V

Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona č. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 334/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Sb. x xxxxxx x. 294/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx podnikem podle xx. 4 xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx x cennými xxxxxx"),".

2. V §6 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) Garanční xxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxxxxxx xxxxx".

3. X §6 xxxx. 2 xx xx konci textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; xxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx".

4. X části xxxxx hlavě XX xx xxxxxx xxxx 1 nahrazuje xxxxxxxx "Xxxxxx bank, spořitelních x xxxxxxxx družstev, xxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx".

5. X §367 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx x), xxxxx, včetně poznámky xxx xxxxx 62, xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,

e) zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx62),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx xxx uvedeného x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.

62) §24 xx 27 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

6. X §367 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "b)" xxxxxxxx xxxxx "a x)".

7. X §367 xxxx. 3 xx xxxxx "a) x x)" nahrazují slovy "x), c), x) x x) a xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx-xx vůči xxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x řešení xxxxx")".

8. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 1 xx xx konci xxxxxxx xxxxxx 2 doplňují xxxxx ", úpadek xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx x §367 odst. 1 xxxx. f) xxxx xxxxx uvedené x §367 odst. 1 xxxx. x)".

9. V §368 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxxx" x xx xxxxx "x)" xx vkládají xxxxx ", xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxxx xxxxxxx x §367 odst. 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize,".

10. Xx §368 xx xxxxxxxx xxxx §368x xx 368x, které znějí:

"§368a

Na xxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx na finančním xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 EUR") xxxx osobou podle §367 xxxx. 1 xxxx. x) se §97 xxxx. 1 xxxx xxxx za xxxxxxxxxx nepoužije.

§368b

Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x počátečním xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX xxxx osobou podle §367 xxxx. 1 xxxx. g), insolvenční xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx") x orgán, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nad činností xxxx xxxxxxxxx x §367 odst. 1 xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx poté, xxx xx došel insolvenční xxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxx dojde insolvenčnímu xxxxx x době, xxx do skončení xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxx ve dnech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx a xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx zahájení xxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§368x

Xxxxx příslušný x xxxxxx krize insolvenčnímu xxxxx xx lhůtě 7 xxx ode xxx xxxxxxxxxx podle §368x písemně xxxxx, xxx xxxxxxx, který xx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kapitálem 730 000 XXX xxxx osobou xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Insolvenční xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí.

§368d

Insolvenční xxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x cennými papíry x xxxxxxxxxx kapitálem 730&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxx podle §367 xxxx. 1 xxxx. x), xx zahajuje xxxx, xxx insolvenční xxxxx xxxxx věcně xxxxxxxxxxx soudu a

a) xxxxx příslušný x xxxxxx krize xxxxx xxxxx §368x xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxx xxxxx §367 odst. 1 písm. g), xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx opatření x xxxxxx krize, xxxx

x) xxxxxxxx-xx lhůta 7 xxx ode xxx xxxxxxxxxx podle §368x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx v xxxx xxxxx nevyjádřil.

§368e

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zveřejní neprodleně, xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vyhláška xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. x) xx f).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení; xxxxxxxx xxxxx ní xxxx xxxxxxxxx.".

11. X §370 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx spořitelního x úvěrního družstva" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, obchodníka x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x), bylo-li xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,".

12. V §370 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx uvedené v §367 xxxx. 1 xxxx. f),".

13. Za §373 xx xxxxxxxx xxxx §374 x 374x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 63 znějí:

"§374

Pohledávky za xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pohledávky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xx xxxxx xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxx a středních xxxxxxx63), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojištění podle §41x odst. 2 xxxxxx x bankách,

b) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §41x zákona x xxxxxxx, kdyby nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xx xxxxx, který xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x vkladů do xxxx xxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 2 xxxxxx x bankách x

x) Fondu pojištění xxxxxx vzniklé xxxxx §41x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. c) x d) jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x).

§374x

Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize

Pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize vyplývající x xxxxx poskytnutých xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx na finančním xxxx a pohledávky xxxxxxxxxxx z nároku xx úhradu nákladů, xxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření x řešení xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

63) Xx. 2 xxxx. 1 Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/ES xx xxx 6. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, Xx. věst. X 124, 20. 5. 2003, x. 36.".

14. X §376 xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxx v §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxx xx uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx,".

15. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 1 xx xxxxxx xxxx 3 nahrazuje nadpisem "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry".

16. X §377 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", zahraniční xxxxx xxxxxxx x §367 odst. 1 xxxx. x) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxxx x §367 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 269/1996 Sb., xxxxxx č. 202/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Sb., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona x. 326/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Sb., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., zákona č. 370/2000 Sb., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Sb., zákona x. 317/2001 Sb., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx č. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 120/2004 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 59/2005 Xx., zákona x. 170/2005 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Xx., zákona č. 216/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona č. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 216/2006 Sb., zákona x. 233/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., zákona x. 308/2006 Sb., xxxxxx č. 315/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 104/2008 Sb., xxxxxx x. 123/2008 Xx., zákona č. 126/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 285/2009 Xx., zákona x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 80/2011 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 186/2011 Xx., zákona č. 188/2011 Sb., zákona x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 470/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 147/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 369/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Sb., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 404/2012 Xx., zákona č. 45/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx č. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx. x xxxxxx x. 205/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §21 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxx-xx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx správa xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx a řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vykonávající xxxxxx xxx řešení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxx nucený xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.".

2. X §109 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.".

3. X §111 odst. 2 se xxxxx "§109" xxxxxxxxx xxxxx "§109 xxxx. 1 x 2".

4. X §111 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3, soud xxxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

5. X §260x xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu.".

XXXX XXXXX

Xxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 22/2004 Sb., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx č. 350/2005 Xx., zákona č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 159/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 314/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Sb., xxxxxx x. 118/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 294/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 130/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona x. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona č. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 87/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxx xxxx xxxxxx přerušit i xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní banky xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx krize na xxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

2. X §48 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x dohledu x xxxxxxx kapitálového xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 15/1998 Sb., x dohledu v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Sb., xxxxxx č. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 224/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 250/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 37/2012 Xx., zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 273/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x zákona č. 131/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §26 odst. 2 xx xx konci xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "a xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx,".

2. X §26 xxxx. 2 písm. x) bodě 1 xx xx slova "xxxxxxx xxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu,".

3. X §26 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxx krize a xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X §30 xxxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxx x. 202/2002 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nabývání členství x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

Xx. X

Xxxxx č. 418/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nim, xx xxxxx xxxxxx x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 141/2014 Sb. x xxxxxx x. 86/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §28 xxxx. 1 xx slova "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx krize xxxx xxxxxxxx včasného zásahu xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx".

2. Za §33 xx xxxxxx xxxx §33x, který zní:

"§33a

Státní xxxxxxxx x v xxxxxx před xxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odůvodněnou xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx přerušit trestní xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x řešení krize xxxx xxxxxxxx včasného xxxxxx uloženého xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.".

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x mezinárodním právu xxxxxxxxx

Xx. XX

X §112 xxxxxx č. 91/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx institucí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx výhody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxx odstavců 2, 5 až 9 x 12 xx 14 x xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 5, §113 xxxx. 1 xx 3 x §114 xxxx. 1 xx 3 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "členský xxxx"), xxxxx xx pobočku xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx státech, xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx je investičním xxxxxxxx podle xx. 4 xxxxxxxx 1 xxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x), x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.".

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §21 xxxx. 2 zákona č. 408/2010 Sb., x finančním zajištění, xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x konverze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx x řešení xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxx xxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx

Xx. XIII

Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., zákona x. 316/1996 Sb., xxxxxx č. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 111/1998 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Xx., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx č. 17/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Sb., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 117/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona č. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., zákona č. 676/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., zákona x. 159/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., zákona x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Xx., zákona č. 303/2009 Xx., zákona x. 304/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 353/2011 Sb., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona č. 192/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 162/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č 40/2015 Xx. x xxxxxx x. 84/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení krize xx finančním xxxx.".

2. X §19 xxxx. 1 písm. x) xx slova "x xxxxxx Xxxxx pojištění xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", příjem Garančního xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x příjem fondu xx xxxxxx Garančního xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx".

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X §180 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xx xxxxx "správa," xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách

Čl. XX

Xxxxx č. 137/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 76/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 417/2009 Xx., xxxxxx x. 179/2010 Xx., zákona x. 423/2010 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 258/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx č. 55/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 341/2013 Xx. x zákona x. 40/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §53 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx l), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zavedena xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx opatření x řešení xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx.".

2. X §53 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "k)" xxxxxxxxx xxxxxx "l)".

XXXX PATNÁCTÁ

Změna xxxxxx x veřejných xxxxxxxx

Xx. XXX

X §3 xxxx. 5 xxxxxx č. 26/2000 Sb., x veřejných xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 315/2006 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx, xxxxxx správce, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx krize xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx způsobilosti

Čl. XXXX

X §17 odst. 1 xxxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 296/2007 Xx. a xxxxxx x. 255/2011 Xx., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx správa xxxxx xx něj x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §5 odst. 4 zákona č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx sbírkách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 296/2007 Xx. x xxxxxx č. 124/2008 Sb., xx xx konci textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "nebo x xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na ni x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné postupy x řešení krize xx xxxxxxxxx xxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §20x odst. 3 xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o auditorech), xx xxxxx zákona x. 334/2014 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "nebo pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na finančním xxxx,".

ČÁST XXXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XX

Zákon č. 6/1993 Sb., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1993 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 442/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 278/2001 Xx., xxxxxx x. 482/2001 Sb., xxxxxx x. 127/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., zákona x. 36/2008 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx 285/2009 Xx., xxxxxx x. 295/2009 Sb., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 92/2011 Xx., zákona x. 136/2011 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 227/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx konci xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx x řešení xxxxx".

2. X §2 odst. 3 se za xxxxx "zahraničními orgány xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "zahraničními xxxxxx příslušnými k xxxxxx xxxxx,".

3. V §5 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx," x xx konci xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx "x x oblasti xxxxxx krize na xxxxxxxxx trhu".

4. Za §33 se xxxxxx xxxx §33x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§33a

Poskytnutí xxxxxxx likvidity Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx, xx Garanční xxxxxx finančního xxxx xxxx dostatek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx plnění xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx by mohla xxxxxxx stabilitu na xxxxxxxxx trhu, na xxxxxxx xxxxxxx mu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zárukou ve xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx trhu, x xx na xxxx xxxxxxx tří měsíců.".

5. X §44 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx a řešení xxxxx na xxxxxxxxx xxxx,".

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X §33 xxxx. 4 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 285/2009 Xx. x xxxxxx č. 428/2011 Xx., xx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Garanční xxxxxx finančního trhu".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví

Čl. XXXX

X §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx slova "Xxxxx pojištění xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx systému finančního xxxx x jím xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXX

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx čl. I xxxx 67, 70 a 72, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxx 2016.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 375/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 67, 70 x 72, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2016.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.