Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.10.2008.


Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2008 - 2016, VAR
375/2008 Sb.
375
SDĚLENÍ
Ministerstva xxxxxxx
xx xxx 3. xxxxx 2008,
jímž xx určují xxxxxx xxxxxxxx Dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dluhopisy x souladu x §25 zákona x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx") a určuje xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, VAR:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dluhopisů:
Emitent: Xxxxx republika xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí
Název: Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX
Xxxxxxxx xxxxx: XX, VAR, 16
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 55.
Xxxxxxxxx xxxxxxx: Kč 10&xxxx;000
Xxxxx dluhopisu: cenný xxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx: 27. xxxxx 2008
Xxxxx splatnosti: 27. xxxxx 2016
Xxxxxxx xxxxx: xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: podle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
XXXX: CZ0001002331
2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §25 odst. 2 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxx znějí xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vede Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
4. Xxxxxxxxx xxxxx nabývat xxxxxxxxx x fyzické osoby xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx. Repatriace xxxxxx a splacené xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx republiky.
5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x.
6. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pohyblivou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx sazbou xx 6X PRIBOR xx sazbou xxxxxxxxx xx 6 měsíců, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x 27. xxxxx x 27. xxxxx xxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxx-xx den xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxx xxxxxx na výnos xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
7. Pro první xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx x xxx xxxxx. Xxx následující xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx začátkem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x den xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx o jeden xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dluhopisu. Xxxxx xx-xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xx 28. března a 28. xxxx. Úrokový xxxxx obdrží xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. xxxxxx x 27. xxxx xxxxxxx roku. Xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx xx xxxx vydání do 27. xxxxx 2009 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. xxxxxx 2009.
9. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účty xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx 27. září 2016.
10. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x 360 dnech x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx (XXX - xxxxxxxx xxx/360). Xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.
11. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Primární xxxxxx 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx aukce xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxxx dne 22. xxxxx 2008. Další xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx prodej xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx lhůta xxxxx xxxx 27. xxxx 2016.
12. Xxxxxxxxxx objednávky xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx účastníky xxxx xxxxxxxxxxxx postupně od xxxxxxxx nabízené ceny. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objednávek x xxxxxxx xxxxxxxxx cenou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x částečném xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
13. Xxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx být vydány x menším nebo xx xxxxxx objemu x xxxxxxx s §11 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu. Xxxxx xxxxx xxxx xxx zvýšen maximálně xx 80&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč.
14. Xxxxxx ohodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx'x xx xx úrovni X+, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x xx xxxxxx X1.
15. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx podle §18 xxxxxx x xxxxxxxxxxx není xxxxxxxx.
16. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dluží xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx 27. xxxxx 2016. Xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplacena xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27. xxxx 2016. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx jistiny xx den, který xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx odsunutí platby.
17. Xxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx §42 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxxxx xxxxxxxxx deseti xxx xxx xxx, xxx mohla být xxxxxxxxx poprvé.
18. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx výplatu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxx a jistiny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně x hotovosti, dle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
19. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
20. Oznámení pro xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxxxx v Hospodářských xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zaměřeném deníku, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
21. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx do cizích xxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxx různými xxxxxxxxxx verzemi emisních xxxxxxxx, xxxx rozhodující xxxxx česká.
Ministr:
Ing. Xxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 375/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 28.10.2008.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.