Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.10.2008.


Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2008 - 2016, VAR
375/2008 Sb.
375
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze xxx 3. xxxxx 2008,
jímž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §25 zákona č. 190/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx: Xxxxx republika xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí
Název: Xxxxxxxx Xxxxx republiky, 2008 - 2016, XXX
Xxxxxxxx xxxxx: XX, XXX, 16
Xxxxxxxx xxxxx emise: 55.
Xxxxxxxxx xxxxxxx: Xx 10&xxxx;000
Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxx emise: 27. xxxxx 2008
Datum splatnosti: 27. října 2016
Xxxxxxx xxxxx: xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbou
Zdanění xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx
XXXX: CZ0001002331
2. Dluhopisy xxxx ve xxxxxx §25 odst. 2 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxx znějí xx xxxxxxxxxx a xxxx vydávány x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vede Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xx sídlem xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxx právních xxxxxxxx Xxxxx republiky.
5. Emitent xxxxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, a. x.
6. Dluhopisy jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx sazbou xx 6X XXXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx období. Xxxxxxx xxxxxx xxxx vypláceny xxxxxxx xxxxx, a xx x 27. xxxxx a 27. xxxxx xxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxx xxxx pracovním xxxx, xxxx výplata xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bez xxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxx.
7. Xxx xxxxx xxxxxxxx výnosové období xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx. Pro následující xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxxxx výnosového období, x xxx xxxxxxxxx xxxx zveřejněna.
8. Xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dluhopisu. Xxxxx xx-xxxxx xx xxx následující xx xxxxxxxxx xxx a xx stanoveno xx 28. xxxxxx x 28. xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. xxxxxx x 27. xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxx období xx xxxx vydání xx 27. dubna 2009 xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. xxxxxx 2009.
9. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxx xxxx, kdy bude xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx xx Středisku xxxxxxx xxxxxx, xx 27. září 2016.
10. Xxxxxxx poměrné xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x 360 xxxxx x skutečného xxxxx xxx v xxxxxx (XXX - xxxxxxxx xxx/360). Poměrná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xx xxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx.
11. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dne 22. xxxxx 2008. Další xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků. Oznámení x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stejných podmínek. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 27. xxxx 2016.
12. Jednotlivé objednávky xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx účastníky jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nabízené ceny. Xxxxx xxx postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx nabízenou cenou xx uspokojený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx objem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx x xxxxx nabízenou xxxxx uspokojeny xxxxx x xxxxxxxxx rozsahu. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
13. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x menším xxxx xx větším objemu x xxxxxxx x §11 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxx. Xxxxx emise xxxx xxx zvýšen xxxxxxxxx xx 80&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
14. Xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků ke xxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx'x xx xx úrovni X+, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x xx xxxxxx X1.
15. Xxxxxxxx práva xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 zákona x xxxxxxxxxxx není xxxxxxxx.
16. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 2016. Od tohoto xxx xxxxx úročení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úrokovým xxxxxxx xxxx vyplacena xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27. xxxx 2016. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bez xxxxxx xx xxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
17. Xxxxxxx práva spojená x xxxxxxxxx x x kupony x xxx vydanými se xx smyslu §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím deseti xxx xxx dne, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
18. Ministerstvo xxxxxxx xx zavazuje, xx xxxxxxxxx výplatu xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx x splatí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxx místem je Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x hotovosti, xxx xxxxxxxxx vlastníka dluhopisu. Xxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx.
19. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx stejné úrovni xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx závazky České xxxxxxxxx.
20. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx zaměřeném xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.
21. Tyto emisní xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx různými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx rozhodující xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 375/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.10.2008.
Xx dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.