Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2001.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
375/2000 Sb.
375
NAŘÍZENÍ XXXXX
ze dne 27. xxxx 2000,
xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 1999 x xxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 1999 x xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 a 4 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 134/1997 Xx. x xxxxxx č. 289/1997 Xx.:
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rok 1999 xxxx 12&xxxx;655 Xx.
§2
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 1999 xxxx 1,0620.
§3
Částky xxx xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx uvedené v §15 xxxxxx č. 155/1995 Xx. a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 228/1999 Sb. se xxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxx 6&xxxx;300 Kč xx zvyšují xx 6&xxxx;600 Xx,
x) xxxxxx 14 200 Xx xx xxxxxxx na 15&xxxx;300 Xx.
§4
Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2001.
Předseda xxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí:
XxXx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 375/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.