Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.06.2004.


Zákon o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava
375/2004 Sb.
Účinnost §3
375
XXXXX
xx xxx 3. xxxxxx 2004
x xxxxxxx Vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
§1
Xxxxxxx xx veřejná xxxxxx xxxxx1) x xxxxxx Xxxxxx xxxxx polytechnická Xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy podle §1 xx xxxxxxx, xxxxx na ni xxxxxxx převede xxxx Xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §1 xxxx x 1. xxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxxx potřebným k xxxxxx svých xxxxxx.
§3
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Klaus x. x.
Špidla x. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 375/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.6.2004.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §5 xxxxxx č. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).