Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.06.2004.


Zákon o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava
375/2004 Sb.
Účinnost §3
375
XXXXX
xx xxx 3. xxxxxx 2004
x xxxxxxx Xxxxxx školy xxxxxxxxxxxxx Jihlava
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
§1
Xxxxxxx xx xxxxxxx vysoká xxxxx1) x xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx Jihlava.
§2
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §1 xx majetek, xxxxx na xx xxxxxxx xxxxxxx kraj Xxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 převeden, Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečí, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx x 1. xxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxxx potřebným k xxxxxx svých xxxxxx.
§3
Účinnost
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Klaus x. x.
Špidla x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 375/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.6.2004.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §5 xxxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých xxxxxxx).