Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny
375/2023 Sb.
13.12.2023
20.12.2023
01.01.2024
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 3 a 7, která nabývají účinnosti 1.7.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Paliva a energetika, Podnikání - privatizace, Právní pořádek