Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.03.2013.


Nález ÚS ze dne 9.1.2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/12 ve věci návrhu na konstatování protiústavnosti §1 písm. g) a §10a zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 458/2011 Sb.
39/2013 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
39
XXXXX
Xxxxxxxxx soudu
Xxxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Pl. XX 6/12 xxx 9. ledna 2013 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy soudu Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Stanislava Balíka, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Pavla Xxxxäxxxxx, Xxxxx Janů, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Jana Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxxx x návrhu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §1 xxxx. g) x §10a xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 183/2010 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., in xxxxxxx xxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 115/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 290/2002 Sb., o xxxxxxxx některých dalších xxxx, xxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxx, xxxxxxxx sdružení xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx a sportu x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Sb., x přechodu xxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx č. 10/2001 Sb., x zákona č. 20/1966 Sb., x péči o xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx:
Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §1 písm. x) x §10a xxxxxx č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 183/2010 Sb., před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., xx eventum xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konstatoval xxxxxxxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 290/2002 Sb., o přechodu xxxxxxxxx dalších xxxx, xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx působící x oblasti tělovýchovy x xxxxxx x x souvisejících xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/2001 Sb., x xxxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx doručen xxx 2. února 2012, xx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx - pobočka x Xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") x xxxxxxxx na ustanovení čl. 95 odst. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) x §10a xxxxxx x. 565/1990 Xx., o místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 458/2011 Sb., xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 290/2002 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a závazků Xxxxx republiky xx xxxxx x obce, xxxxxxxx xxxxxxxx působící x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx č. 157/2000 Sb., x xxxxxxxx některých xxxx, xxxx a xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/2001 Sb., a xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Podle xxxxxxx navrhovatele má xxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx. xx. 52 Xx 9/2011, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x. x., (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx jen "krajský xxxx") xx xxx 10. xxxxxx 2011 x. x. XxX 37795/2011.
3. Dle xxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxx 30. xxxx 2010 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx hrací xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx povolené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xx xxxx 1&xxxx;630 Xx. Xxxxxxxxx pak dne 15. xxxxx 2011 xxxxxx x Městskému xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §155 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xxxxx dle jejího xxxxxx xxxxx místní xxxxxxxx za "jiné xxxxxxxxx xxxxx zařízení" xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 14. xxxxxx 2011 xxx x. x. XXXX 6942/2011/XXX3 xxxxxxxxxx, xx xxxxxx uvedl, xx xxxxxxx xxxxx vyhovět, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx města Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 2/2010 x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx technické xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx době xxxxxxx xx osobním xxxxxxx xxxx nedoplatek ve xxxx 84&xxxx;560 Kč. Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxxx ze xxx 10. května 2011 x. x. XxX 37795/2011 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdil. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx místního xxxxxxxx xx stává xxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxxxx terminál (XXX), xxxxx xx pomocí xxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotku, x xx tudíž xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx schopen realizovat xxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx. Místní xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx každém xxxxxxxx místě tohoto xxxxxxx (IVT), xxxx xx místě, kde xx xxxx sázkové xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx shrnout, xx xxxxxxxxx místního xxxxxxxx jsou veškerá xxxxxxxxx herní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uvedenou x §10a xxxxxx x. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon o místních poplatcích"), xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx správním řízení, x xxxx byla xxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx správní xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 290/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x obce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx změnách a x xxxxx zákona č. 157/2000 Sb., x přechodu xxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/2001 Sb., x xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxx zákonem č. 183/2010 Sb., x xx x xxxxx xxxxx, byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) x §10a xxxxxx x. 565/1990 Xx. xx xxxxx účinném x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx nově xxxxxxx xxxxxxxx za jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem financí xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx byla obě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx rozhodování xxxxx x tomto xxxxxxxx za jiná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy.
6. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterých xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx [xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) x §10a xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx úpravy obsažené x části xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxx xx 16. xxxxxx 2010 xx 31. xxxxxxxx 2011], xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 565/1990 Sb. xxxxxxxxx zákonem č. 183/2010 Sb., xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přijata xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem.
7. Xxxxxxxxxxx uvedl, xx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2010 xxxxxxxxxxx xxxx senátní xxxx x. 259 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx jen "zákon o podpoře sportu") x xxxxx č. 290/2002 Sb., x xxxxxxxx některých xxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx kraje x obce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně zákona č. 157/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxxx z xxxxxxx České republiky, xx znění zákona č. 10/2001 Sb., x xxxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, byl xxxx xxxxxxxx xxxx x. 756 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dne 27. xxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Karlem Šplíchalem, Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx). Jak xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx novelou xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §7a xx 7f zákona o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx prvního čtení (xxx 29. xxxx 2009) návrh zákona xxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx změně jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx tedy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. V rámci xxxxxxx xxxxx (xxx 11.3.2010) xxxxxx poslanec Xxxxxxxx Šoltys změnit xxxxx zákona, x xx xx "Xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 290/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věcí, xxxx x závazků Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx, občanská xxxxxxxx působící x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx č. 157/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, práv x xxxxxxx z xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxx č. 10/2001 Sb., x xxxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx lidu, xx znění pozdějších xxxxxxxx", x zároveň xxxxxx x xxxxxx č. 290/2002 Sb. x xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxx xxxxxx x xxxxx. Pozměňovací xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxx Šplíchal. Xxxxx zákona xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválen xx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xxx 19. xxxxxx 2010. Finálním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx projití Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxx, xx xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx sportovního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx v tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx účelem xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx České republiky;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx tělovýchovy x xxxxxx (v xxxxx desetileté xxxxx xx jejich xxxxxx) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
8. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dne 29. xxxxxx 2010. Xxxxx xxxxx xxx 23. xxxxx 2010 xx xxx 18. xxxxxx xxxxxxxxx x xxx 27. dubna 2010 vrátil ve xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovně. Xx x xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxx 18. xxxxxx 2010 na xxx 79. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx České republiky xxx xxxxx xxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 2010. Xxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x částce 64 xxx č. 183/2010 Sb. a xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. června 2010.
9. Xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 23. xxxxx 2010 (x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx) k němu xxxx usnesením x. 487 xxx důvodové xxxxxx x xxxxxxx xxx předchozí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh. Xxxxxxx xxxxxx pozměňovacího xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx návrhu zákona x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx změny zákona o místních poplatcích, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx §1 xxxx. x) x §10a xxxx. 1, 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích, x xxxxxxxxx x xxx, xx ustanovení §1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx druhů xxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xx Lázeňský xxxx xxxxxxxxx xxxxx, poplatek x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx.).
10. Původní text xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provedenou xxxxxxx č. 183/2010 Sb. xxx: "x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrací přístroj,". Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx: "x) xxxxxxxx xx provozovaný xxxxxxx xxxxx přístroj xxxx xxxx technické xxxxx zařízení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15),".
11. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §10a xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích xxxx xxxxxxx provedenou xxxxxxx č. 183/2010 Sb. xxx: "(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výherní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx přístroj.") Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osvobození od xxxxxx xxxxxxxx. (2) Xxxxxxxx za výherní xxxxx přístroj xxxxx xxxx provozovatel. (3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 Xx do 5&xxxx;000 Kč.". Xxxx xxxxx ustanovení §10a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx: "(1) Xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístroj xxxx jiné technické xxxxx zařízení povolené Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx povolený xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx. (2) Xxxxxxxx xx výherní xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx herní xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxx xxxxxxxxxxxx. (3) Sazba xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 Xx xx 5 000 Xx.".
12. Xxxxx xxxxxxx x nové xxxxxx xxxxxx zůstal obsah xxxxxx 15) a xxxxxxxx xxx čarou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx jen "zákon o loteriích").
13. Ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2010 zjednání Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x novele zákona o podpoře sportu: "... xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, s xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona x loteriích, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx vrátili, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ho xxxxxxxxx. Xxxxx jsem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tomuto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx nejedná x xxxxx přílepek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx včera x zákonu o xxxxxxxxxxxxx pracovnících, ale xx tzv. nepravý xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxx v xxxxxxx, kdybychom xx xx xxxxxxx připojit x zákonu o xxxxxxxxxxxx pod xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, ale xxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx sportu x velmi souvisí x xxxxxxxxx a xx xxxxxxx, protože xxxx výtěžků je xxxxxxxxx xx podporu xxxxxx.".
14. Xxx xxxxx x tom, xx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o přílepek xxxxx, xxxxxxxx vyslovil xxxxxxxx Jiří Xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx ze 79. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2010): "... Xx xxxxx xxxx, xx v Xxxxxx xx podařilo x xxxx xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xx nebude xxx o xxx xxx xxx xxxxxx ...". Xx obranu xxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxx zákona o podpoře sportu xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx senátor Xxxxxx, xxxxx znovu xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx záměrem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxx citaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx: "Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx jsme x xxxx, že xxxxxx xxxx sázení. (Xxxxxxxx x sále.) Xx xx xx xxxxxx xx automaty xxxx xxxxxx rostlinek ... Xxxx xxxx xx xxxxxxxx to xxx x zákonu x xxxxxx? Xx xxxx, xx xx přílepek xxxxxxxxx x přílepek xxx xx vás, xxxxxxxx přílepek xxxxx, xxxxx xxxx tam xxxxxxxxxx. Xx jsme xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, protože xxxxx xxxx souvisí xx sportem. Xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx stát, kdo xxxxxxxxx sport, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podporují x xxxx velmi xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx jiného, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x normálních xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx jiného x xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx také xxxxxxxx x automaty a xxxxxxxxxxxxxx. ... Takže xx vás xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nic xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, které v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx teď xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx".
15. Xxx xxxxxxx xx xxxxx uvedeného, xxx xxxxxx navrhovatele pozměňovací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx projednávaný návrh xxxxx zákona o podpoře sportu, xxxxx xx xxxxx zásadně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx poukázal xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 77/06 xx xxx 15. xxxxx 2007 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.), xx kterém Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx).
16. Xxxxxxxxxxx xx xx xx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx projednávanou xxxxxx xxxxxx zákona o podpoře sportu a xxx xxxxxx xxxxxxxx xx zákonem o podpoře sportu xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx a xxxx xxxxxx zákona o podpoře sportu x xxxxxx zákona o místních poplatcích xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodně ne xxxx, jak xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx vymezil Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx ani nikterak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X uvedeného xxxxxxx, xx se pozměňovací xxxxx senátora Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx projednáván. Jak xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxx 2010, xxxxxxx Xxxxxx sám xxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxxxxx novely zákona o podpoře sportu "xxxx xxxxx xxxxxxx". X takovém případě xxxx k němu xxxxx xxxxx navrhovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy. Xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxx 2010, tak xx stenoprotokolu xx xxx 18. xxxxxx 2010) xxxxxxx, xx x podstatě xxxxx xxxxxxx xxxxxx vhodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xx xxxx záměr xx xxxxx zákona o místních poplatcích xxxx připojit, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Daným xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 41 odst. 1 x 2 Xxxxxx, x xxxx xx xxxxx zákona xx xxxxxxx předkládá Xxxxxxxxxx sněmovně (nikoli Xxxxxx) x že xxxxx xxxx podat xxxxxx celý Xxxxx, xxxxxx však xxxxx xxxxxxx.
17. Navrhovatel xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx, dle xxxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx pravidla xxxxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 3 Ústavy x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx xxx jen "Listina") xx xxxx xxxxxx pravidly, jež xxx xxxxxxxx, x x xxxx plyne, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, že zákonodárce xx neměl xxxxxxxxxx "xxxxxxxx praxi přílepků", xxxxx senátor Xxxxxx xx xxxx vyjádření xxxxxxxxxxx, že se xxxxx o "xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx souvisí se xxxxxxx", xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx pozměňovací návrh xxxxxxxx. Xxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx uzavřít, xx xx xxxxxxx naprosto x xxxxxxxx nesouvisí. Xxxx xx toliko xxxxxxxxxxxxx loterií a xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančního odvodu x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nalézt xxxxx. Z xxxx, xx senátor Xxxxxx xxxxx před Xxxxxxx x před Poslaneckou xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxx, xx xxx xxx viděnou xxxxxxxxx x xxxxxxxx sportu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Dne 23. dubna 2010 xxxx Xxxxxxx xxxxx, xx zákon o podpoře sportu xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x sázkami, xxxxxxx xxxx výtěžků xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Projednávaná xxxxxx zákona o podpoře sportu však xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx ani k xx připojený pozměňovací xxxxx. Xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona o loteriích xxxx provozovatelé xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx výtěžku x provozu xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x činnost xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dětmi x xxxxxxx), nicméně x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (což xxxxxxxx xxxxxx, protože x xx xxxxxxxxxx), xxxx vyhodnotit, že xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxx zákona o loteriích x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx zákon o místních poplatcích x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dne 18. xxxxxx 2010 xxx xxxxxxx Kubera x xxxxxxx před Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nalézá xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx - xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxx, xxx také xx velmi xxxxxxx xxxx xxxx. Ovšem xxxxxx, jak xxxx x takovém xxxxxxx x xxxxxxxxxx získanými x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nemusí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech taková xxxxxxxx xxxxxxxxx není.
18. X xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx navrhovatele k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Ústavy a x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se x návrhu xxxxxx xx xxxxxx čl. 44 Xxxxxx. Xx to xxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx xx zabývá xxxxxx zákonů xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxx. Pozměňovací xxxxx xxxxxxxx Kubery xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx takový xxx být xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx Xxxxxx (ovšem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) x také měl xxxxxxxxx důvodovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy, xxxx. xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, rozpočty krajů x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxx čl. 10 Xxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx případě xx xxx tvrzení xxxxxxxxxxxx obzvláště xxxxxxx.
19. Ze shora xxxxxxxxx je xxx xxxxxxx navrhovatele xxxxxx, xx xx xxxxx x účel xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona o podpoře sportu xxxxxxxx xx xxxxxxxx úpravy zákona o místních poplatcích a xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx zákona o místních poplatcích xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx adresáty xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxx předvídatelným xxxxxxxxxxxxx pramenem práva.
20. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxx sportu č. 183/2010 Sb. xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. g) x §10a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxx x účinností xx 1. ledna 2012 zrušena xxxxxxx č. 458/2011 Sb., o xxxxx xxxxxx související se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx úprava xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx x soud x xxxxx soudním xxxxxx k xx xxxx přihlédnout, xxxxx xxxxx §75 odst. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx správní, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx stavu, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 9. února 2011 sp. xx. Xx. ÚS 1/10 (xxxxxxxxxx na xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ), xxxxx má xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx na Xxxxxxx xxxx podle čl. 95 odst. 2 Xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx znění před xxxx xxxxxx, připouští xx možnost, xxx Xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx již zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxx postup xxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.
21. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx podal xxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx napadených ustanovení xx xxxxx zákona č. 183/2010 Sb. před novelizací xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb. x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx porušeno ustanovení čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Listiny.
II.
Rekapitulace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx
22. Xxxxxxx soud x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 x §69 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o Ústavním soudu") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx.
23. Poslanecká xxxxxxxx xx xxxx vyjádření xx dne 24. xxxxx 2012 xxxxxx, xx xxx jejího xxxxxx xxxxx č. 183/2010 Sb. xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24. Xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx ze xxx 24. února 2012 xxxxx, že xxxxx č. 183/2010 Sb. byl Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx 29. xxxxxx 2010 a xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx jako senátní xxxx x. 259 (7. xxxxxxx období) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro vzdělání, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx plénu Xxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x. 259 xx xxx 18. xxxxxx xxx 23. xxxxx 2010. Doporučení xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx, kulturu, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xx xxxxx postoupeném Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxx 27 hlasovalo xxxxx 5 xxxxxxxxxxx horní xxxxxx. Xxxxxxx již x xxxxx obecné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, předsedající xxxxxx xxxxxxx podrobnou xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx byl podán xxxxx xx rozšíření xxxxxx zákona o xxxx xxxxx - xxxxxxxxxx zákona o místních poplatcích, xxxxx xx promítl též xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx věcné, xxx x xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx rozpravě, která xx mimo jiné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, byly xxxxxxxxxxx návrhy x xxxxxxxxx č. 72 xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx 53 xxxxxxxx 47 xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx, 6 xxxxxxxx xx xxxxxxx). V xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx téhož počtu xxxxxxxx xx 51 x nich vyslovilo xxx xxxxxxx návrhu xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx nebyl nikdo, 2 senátoři xx xxxxxxx). Poslanecká sněmovna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxxx Xxxxxxx a předmětný xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxx zákona o místních poplatcích xxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxx č. 183/2010 Sb. Xxx vyplývá x výše nastíněného xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxxxx se změny zákona o místních poplatcích xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx. především x pohledu jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem jejich xxxxxxxxx. Nejen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx práva a xxxxxx nevnímali xxxxxx xxxx "xxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upozornil xx již problematické xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" s xxxxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx" - xxxx xx xxxxxx návrhu xxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx postoupeného zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx přijatých pozměňovacích xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, xxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
25. Senát xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že novela xxxxxx č. 565/1990 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb. xxxx xxxxxx ještě xxxxxxx xxx xxxxxx. X této souvislosti xx proto nabízí xxxxx nepochybně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předepsaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 183/2010 Sb., resp. jedné x xxxxx v xxx xxxxxxxxxx - xxxxxx zákona o místních poplatcích - xxxxxxx "xxxxxx" zákona. Xxxxx xxxxx č. 183/2010 Sb. xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlasováno xxxx x xxx xxx v Xxxxxx, xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx jedním xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxx Xxxxx doplňuje, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o místních poplatcích xx třeba xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 305/1997 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon České xxxxxxx xxxx č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do zákona o místních poplatcích xxxxxxxx, x §10a xxxxx ve znění xxxxxx č. 149/1998 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 202/1990 Sb., x loteriích a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx zákona č. 70/1994 Sb., x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx platně, byt' xxxxxxxx, novelizována xxxxxxx č. 300/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb. Xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx části třetí xxxxxx č. 183/2010 Sb. xx xxxxxxxx všech ostatních xxxxx (xxxxxxx do xxx 15. xxxxxx 2010) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 písm. x) x §10a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx §10a xxxx. 1 [došlo ke xxxxxxx slova "xxxxxxxx.15)" x x xxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx technické xxxxxxxx", x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxx "xxxx"], a xx navrhovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx dosavadním částem xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx (xx. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), a xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protiústavnosti xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx navrhovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx na rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 (xxx xxxx), xxx se xxxxx xx xxxxxxxxx protiústavnosti §1 xxxx. x) x §10a xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx znění xxxxxx č. 305/1997 Sb., č. 149/1998 Sb. x č. 183/2010 Sb., tedy xx xxxxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2011, x xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx souvislostech xx xxxxx dle xxxxxx Xxxxxx též xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 24/07 xx dne 31.1.2008 (X 26/48 XxXX 303; 88/2008 Sb.) x xxxxxx xxxxx xxx X, ve xxxxxx xx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx zamítl, xxxxx xxxxxxxxxxx přijaté xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního soudu xxx, xxx xx xxxx navrhovatel ve xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx x. 260/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx. xxx.: xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., o stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů) xx xxxxxxxx toho, xx xxxxx takový xxxxxx xx svá specifika x xxxxxxxxx charakter x xx xxxxxxx xx posuzovat xx xxxxx xxxxxxx x xx xx vždy xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx případech xxxxxx xx stejnému xxxxxx. Xx xxxxx svého xxxxxxxxx Senát upozornil, xx toto vyjádření xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx posoudil ústavnost xxxxxxx přijetí napadeného xxxxxx.
26. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepodal.
XXX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
27. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 9. března 2012 doručeno podání XXXXXX, zájmového sdružení xxxxxxxxxxx osob, a xxx 17. července 2012 xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX, x. s., xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ústavní soud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx oba xxxxxxxx nejsou účastníky xxx vedlejšími xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §28 x 69 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx nemohl x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX.
Upuštění xx xxxxxxx xxxxxxx
28. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx Ústavní xxxx x závěru, xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx ústní xxxxxxx, neboť xx xxxxxxxxxx další, xxxx. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, než xxx se x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ani účastníci xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jednání. X xxxxxxx na xxxxx §44 zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 404/2012 Sb., xxxxxx od 1.1.2013, xx xxxxxx xxx xxx nemusel účastníků xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx x širokou xxxxxxxxx xx sdělení xxxxx xx xxx 18.12.2012, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxx č. 469/2012 Sb.
V.
Dikce xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx
29. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. g) x §10a xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích xxxxxxxx xxxxxxx č. 305/1997 Sb. s xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1998 x xxxxx xxxxx:
§1
Xxxx mohou xxxxxxx xxxx xxxxxx poplatky (xxxx xxx "xxxxxxxx"):
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výherní hrací xxxxxxxx.
§10x
(1) Xxxxxxxx xx provozovaný xxxxxxx hrací přístroj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.15) Obec xxxx povinna poskytnout xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Poplatek xx výherní hrací xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Sazba xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx hrací přístroj xx tři xxxxxx xxxx xx 5&xxxx;000 Xx xx 20&xxxx;000 Xx.
30. Zákonem č. 149/1998 Sb. s účinností xx 1. xxxx 1998 xxxx změněno xxxxxxxxxx §10a xxxx. 3 xxx, že xxxxx:
(3) Sazba xxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxx přístroj xx xxx xxxxxx xxxx xx 1 000 Xx xx 5&xxxx;000 Xx.
31. Xxxxxxx č. 183/2010 Sb. byla x xxxxxxxxx od 16. xxxxxx 2010 xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. x) xxxxx "xxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx jiného právního xxxxxxxx15),".
2. X §10a odst. 1, 2 x 3 xx slovo "přístroj" xxxx xxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí".
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o místních poplatcích xx xxxxx zákona č. 183/2010 Sb. xxxx zněla:
§1
Xxxx mohou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"):
x) poplatek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx herní xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15),
§10x
(1) Xxxxxxxx xx provozovaný xxxxxxx hrací xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx zařízení povolené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hrací xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx povinna xxxxxxxxxx osvobození xx xxxxxx poplatku.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přístroj xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx.
(3) Sazba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx hrací xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx měsíce činí xx 1&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000 Xx.
32. Xxxxxxx č. 300/2011 Sb. xxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx od 14. října 2011 xxxxxxxxxxxx, xxxxx nově xxxxx:
§1
Obce xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "poplatky"):
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístroj, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx videoloterní xxxxxxxx x xxxxx xxxxx lokálního xxxxxxx xxxxxxx,
§10x
(1) Xxxxxxxx xx provozovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povolený xxxxx přístroj xxxxxxxxxx x §2 xxxx. x) zákona x. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon x xxxxxxxxx"), (xxxx xxx "xxxxxxx hrací xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx videoloterní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terminál") x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx v §2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx xxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx za výherní xxxxx přístroj, koncový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x herní místo xxxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxx xxxx provozovatel.
(3) Xxxxx poplatku xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přístroj, každý xxxxxxx interaktivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x každé xxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx činí xx 1&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000 Xx.
33. Xxxxxxx č. 458/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2012 xxx xxxx obě xxxxxxxx ustanovení zrušena.
XX.
Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
34. Xx spisu xxxxxxxxxxxx vedeného xxx xx. xx. 52 Xx 9/2011 Ústavní xxxx xxxxxx, že xxxxxxx podanou dne 18. xxxxxxxx 2011 xx žalobkyně gate xxxxx, x. s., xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x její žádostí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místního poplatku xxxxxxxxxxx dne 30. xxxx 2010 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení povolené Xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx 1&xxxx;630 Xx xxx zákona o loteriích, x xx podle §155 xxxxxxxx xxxx.
35. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správce poplatku xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx orgán, xxxxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx "xxxx technické xxxxx xxxxxxxx povolené Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx", xxxxxx xxx xxx zákona o místních poplatcích xx xxxxxxx xx zákonem o loteriích xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxx nevrátil a x xxxxxxx navíc x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx. X důvodu xxxxxxxxx tvrzeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx proceduře xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx zákona o místních poplatcích xxxxxxxxx xxxxxxx č. 183/2010 Sb. xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx procedurou, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx navrhla, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §64 xxxx. 3 xxxxxx o Ústavním xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení napadených xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx pak xxxxxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žalobkyně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
36. Podle čl. 88 odst. 1 Xxxxxx zákon stanoví, xxx x xx xxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx pravidla x xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Současně čl. 88 xxxx. 2 Xxxxxx stanoví, xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zákonem xxxxx čl. 88 xxxx. 1 Ústavy, tj. zákonem o Ústavním soudu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecného xxxxx xxx §64 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, příp. xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, jehož xxxxxxx xx navrhováno, x předmětu kmenového xxxxxx, xxx zakládá xxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důvody. Xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx je k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
VIl.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx §66 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx
37. Xxxxx xxxxxxxxxx §66 odst. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zrušení xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrhu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx. Zákon o Ústavním soudu, jak plyne x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx norem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X posuzované xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 300/2011 Sb. x účinností xx 14. října 2011 xxxxxxxxxxxx x zákonem č. 458/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2012 xxxxxxx.
38. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx již xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx přesahem účinnosti. Xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx (§66 x 67 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx), ve xxx xxxxxxxxxx opakovaně xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 33/2000 xx xxx 10.1.2001 (X 5/21 XxXX 29; 78/2001 Sb.), xxx xxxxxxxxxxx, xx "Soudce xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx vázán xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx k xxxxxx, že zákon, xxxxx xx být xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx platný, xxx xxxx x xx xxxx xxx neplatný, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Ústavnímu xxxxx (čl. 95 xxxx. 2 Ústavy). Z xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx." Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx sp. xx. Xx. XX 42/03 xx xxx 28.3.2006 (X 72/40 XxXX 703; 280/2006 Sb.), xx. zn. Pl. XX 38/06 xx xxx 6.2.2007 (X 23/44 XxXX 279; 84/2007 Sb.), sp. zn. Xx. ÚS 14/09 xx xxx 25.10.2011 (22/2012 Sb.), xx. zn. Xx. XX 1/10 xx xx. xx. Xx. XX 23/11 xx dne 24.4.2012 (234/2012 Sb.), xxxxxxxx též xx http://nalus.usoud.cz , xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx tvrzeného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx moc, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx. xxxx) xx xxxxx dát xxxxxxxx xxxxxxx základních xxxx xxxx právní xxxxxxxx x důvěrou x xxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx tedy xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
39. Napadená xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx moc, x nikoliv subjekt xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx věci splněny xxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxx kontrole xxxxx dle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx dán xxxxx x zastavení xxxxxxxxxxx xxxxxx dle §66 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx.
XXXX.
Ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
40. Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxx uvedených xxxxxx dovodil, že x vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení zákona o místních poplatcích xxxx důvod.
41. Xxxxxxx xxxx xx x ohledem xx xxxxxxxxxxx vznesenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx č. 183/2010 Sb. byl xxxxxx a xxxxx x mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem (§68 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxx č. 48/2002 Sb.).
42. Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 115/2001 Sb., x podpoře xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 290/2002 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věcí, xxxx x závazků Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx působící x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sportu x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Sb., x xxxxxxxx některých věcí, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/2001 Sb., x xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxxxx xxx 27. února 2009 skupinou xxxxxxxx xxxx xxxx 756/0 x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Karel Šplíchal, xxxxxxxx Xxxxx Rath x xxxxxxxx František Xxxxxx. Xxxxxx zákona o místních poplatcích xxxxxx xxxxxxxx původního xxxxxx xxxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.
43. Návrh xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx 756/0 x xxxx xxxxxxxx sněmovně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx s xxx mohla xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx (§90 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Sb., x jednacím řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 47/2000 Sb.). Xxxx xxx xxxxx xxxxxx zaslán vládě x vyjádření xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx 756/1.
44. X Xxxxxxxxxx xxxxxxxx proběhlo xxxxx čtení xxx 29. xxxx 2009 xx 62. schůzi; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx. Projednávání xxxxxx pokračovalo xxx 29. xxxx 2009 xx 62. xxxxxx x xxxxx zákona xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výborům (xxxxxxxx x. 1402). Výbor xxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx a xxxxx xxx 23. xxxxxxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx 756/2 (přerušuje xxxxxxxxxxxx). Xxxxx pro bezpečnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx dne 25. xxxxxxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 756/3 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxx xxxx, vzdělání, xxxxxxx, mládež x xxxxxxxxxxx projednal xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx 21. ledna 2010 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx 756/4 (přerušuje projednávání). Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx x vydal xxx 26. xxxxx 2010 xxxxxxxx doručené xxxxxxxxx xxxx xxxx 756/5 (xxxxxxxxxxx návrhy). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 2010, kdy xx 75. schůzi prošel xxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy xxxx xxxxxxxxxx jako xxxx 756/6, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx 12. března 2010 x 10:00 hodin. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 2010 xx 75. schůzi. Návrh xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (hlasování x. 313, usnesení x. 1645).
45. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx postoupila xxxxx xxx 29. xxxxxx 2010 Xxxxxx xxxx xxxx 259/0. Xxxxxxxxxxx výbor dne 31. xxxxxx 2010 xxxxxxxx xxxxxxxxx výborem xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a petice, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 13. xxxxx 2010 x xxxxxx xxxxxxxx x. 107, xxxxx bylo rozdáno xxxx tisk 259/1 (xxxxxxxxx). Návrh zákona xxx Senátem xxxxxxxxx xxx 23. dubna 2010 na 18. xxxxxx Xxxxxx. Senát xxxxx vrátil Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (usnesení x. 487). Součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx změnu zákona o místních poplatcích.
46. Návrh xxxxxx xx znění, xx kterém xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, byl xxxxxxxx xxxxxxxxx dne 28. xxxxx 2010 xxxx xxxx 756/7. Xxxxxxxx Senátu xxx Xxxxxxxxxx sněmovně doručen x xxxx byl xxxxxxxx xxx 28. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 756/8. O xxxxxx zákona xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Poslaneckou xxxxxxxxx hlasováno dne 18. xxxxxx 2010 xx 79. schůzi. Xxxxxxxxxx sněmovna zákon xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxx x. 18, usnesení x. 1685).
47. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podepsal xxx 2. xxxxxx 2010 x xxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx dne 16. xxxxxx 2010 v xxxxxx 64 pod xxxxxx 183/2010 Sb.
48. Xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx zákona o místních poplatcích xxxxxxxxx xxxxxxx č. 183/2010 Sb. xxxxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxx Ústavou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx část xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o místních poplatcích, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx až x xxxxxxx legislativního procesu xxx projednávání v xxxxx Xxxxxx. Navrhovatel xxxxxxxx tuto xxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb. xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. zn. Xx. ÚS 77/06 xx dne 15.2.2007 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.). Dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx Senát.
49. Xxxxxxx xxxx x řadě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx - xxxx xxxx xxx z xxxxxxxx xxxxx právního xxxxx - xx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx poznamenáno: ustálená xxxxxxxxxxx praxe Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx v procesně xxxxxxxxxx procesu (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxx x zákonnému x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxx čistotě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
50. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx soud xxx zabýval zejména xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pod sp. xx. Xx. XX 56/05 xx xxx 27.3.2008 (X 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.), xx. zn. Xx. XX 77/06 xx xxx 15.2.2007 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.), xx. xx. Xx. XX 24/07 xx xxx 31.1.2008 (X 26/48 XxXX 303; 88/2008 Sb.), xx. xx. Pl. XX 39/08 xx xxx 6.10.2010 (X 207/59 XxXX 3; 294/2010 Sb.), xx. zn. Xx. XX 5/02 ze xxx 2.10.2002 (X 117/28 XxXX 25; 476/2002 Sb.), sp. zn. Xx. XX 23/04 xx xxx 14.7.2005 (X 137/38 SbNU 9; 331/2005 Sb.) a x xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 10/09 xx dne 24.1.2012, xxxxxxxxx xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx .
51. X xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 56/05 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§68 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb.). Xxxxx názoru Xxxxxxxxx xxxxx (x xxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06) xxxx vybočení x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhrazeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx intenze xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo bezprostřední xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu k xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx x parlamentní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx stát x x jeho xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, popř. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vybočení x xxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinu, xxxxxxx určitého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyjádření xxxx souhlas xxxxxxxxxxxxx, xxxx projednání návrhu). Xxxxxx xxx xx xxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. K této xxxxxxxxxxxx proto neexistuje xxxxxxxxxxx stanovisko. Právo xxxxxxx pozměňovací xxxxxx xx součástí ústavně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx návrh xx xxxx xxxx povahou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxx v podobě xxxxxxxxxxx iniciativy xxxxx čl. 41 Xxxxxx. Xxxxx §63 xxxx. 1 xxx 5 písm. x) xxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx některé xxxxx "xxxxxxxxx návrhu". Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 44 xxxx. 1 Xxxxxx, výbory, jimž xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxx, může xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx moci. Xx xx důsledky pro xxxxxxxx tvorby souladného, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které Xxxxxxx xxxx již dříve xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx může xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonodárné xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Xxxxxx x porušení xxxxx xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 44 Xxxxxx.
52. X xxxxxx xx. zn. Xx. XX 77/06, xxxxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx, Xxxxxxx soud xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx" (jezdcům) a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 51 x 52 xxxxxxxxx, že xxxxxxxx x omezeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx extenzivního překročení xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhem xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx X. X. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx. legislativní xxxxxx ("xxxxxxxxxxx xxxxxx"), jejichž xxxxxxxxx xx x XXX xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sice xx nežádoucí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx však xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx "xxxx xxxxxx" (xxx. xxxxxx xxxxxx). X tomto xxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx rule, xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, jde x xxxxxxxxx otázky, xxx v konkrétním xxxxxxx jde x xxxxx pozměňovací návrh xxxxx x návrh, xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx. "xxxxxxxx". X tomto xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx upravují právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy x projednávanému xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pozměňoval předkládanou xxxxxx xxxxxx, xxx. x xxxxxxx x xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx pozměňovací xxxxx musí týkat xxxxx předmětu návrhu, xxxxx je x xxxxxxxxxxxxx procesu právě xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neměl xxxxxxx x omezeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
53. Xxxxxxx xxxx xx x nálezu xx. xx. Pl. XX 24/07 x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx nálezem xx. xx. Xx. XX 21/01 xx xxx 12.2.2002 (X 14/25 SbNU 97; 95/2002 Sb.) xxxxxxxx i x ústavnosti xxx. "xxxxxxxx xxxxx". Konstatoval, xx "praxe, kdy xxxxxx zákonem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je x legislativní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ... xxxx xxxxx xx x zásadě ústavně xxxxxxxxx, leč xxxxx xxxxx, jestliže novelizované xxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxx.". Xxxxxxx x x xxxxx případě xxxxxxx výtka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxx xxxxxx dictum. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nevyhnutelnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonodárce xxxxxxx xxxxxx strukturu xxxxx x xxxxxxxxx předmět xxxxxx regulace xxxxxxxxxxxx xxxxxx - x xxx rámci rovněž xxxxxx míru uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxx určitého xxxxxxxx právního řádu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy.
54. X nálezu xx. xx. Xx. ÚS 39/08 xx xxx 6.10.2010 (N 207/59 XxXX 3; 294/2010 Sb.) xx Ústavní soud xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxx xx to xxxxx xxxxxxx legislativní xxxxxxxxxx, xxxxx disponuje xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx součásti xxxxxxxxx pořádku, tj. xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod x xxxx 1991 a Xxxxxx x roce 1992. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxx, jedná se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx však xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X bodu 39 xxxxxxxxxx nálezu xxx Xxxxxxx soud xxxxx, xx xxxx xxxxxx x kompetencí Xxxxxxxxx soudu, aby xxxxxxx všechny xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu (xxxx. výše citovaný xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 23/04). Xxxxxxxxx to ani x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Senát [nález xx. zn. Xx. XX 14/02 xx xxx 4.6.2003 (X 82/30 XxXX 263; 207/2003 Sb.)].
55. V xxxxxx xx. xx. Xx. XX 5/02 xx xxx 2.10.2002 (X 117/28 SbNU 25; 476/2002 Sb.) Xxxxxxx xxxx uvedl, xx x parlamentní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svobodným hlasováním; xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Ústavou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a legalitu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx relevantní většiny x xxxxxxx zákonodárného xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx rozličné x xxxxx vždy xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx jsou při xxxxxx xxxxxxx většiny xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx plynou. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přijetí rozhodnutí (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxx) xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx souvislostech x xxxxxxx času xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xx) ztratit x stát xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dříve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ochrana xxxxx xxxxxxxxx většin, xxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxx nezbytná nejen x xxxxxxxx stálosti xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), také xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x rozhodování svévoli, xxx xxx v xxx přirozeně není xxxxx.
56. X xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 23/04, xx kterém xxxx xxxxxx problematika xxxxx x textu xxxxxx xx xxxx schválení x Xxxxxxxxxx sněmovně, Xxxxxxx soud x xxxxx XXX xxxxx, xx proces přijímání xxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx svěřen xxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, kterým je Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x komplikovaný xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx upraven xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dovodil, xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jeho xxxxxx xx výklad xxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Sbírce zákonů. Xxxxxx, xxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx kognici Ústavního xxxxx pouze v xxxxx, xxxxx ústavní xxxxxxx vytyčuje. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx důkazní xxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákona.
57. X xxxxxxxx sp. xx. Pl. XX 10/09 x bodu 71 Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx problematikou xxxxxxxxxxx rozsahu pozměňovacích xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhům xxxxxx xx již xx své xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx sp. xx. Pl. XX 77/06 a sp. xx. Xx. XX 56/05. Ústavní soud xxxxxxx xxxxx, xx x čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx republiku výslovně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stát xxxxxxxx xx xxxx k xxxxxx x svobodám xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Z xxxx xxxxx, že zákonodárce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepochybně xxxxx xxxxxxxxx očekávat, xx případná xxxxxxx xxxxxx základních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dostali xxxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se x xx vyjádřit. Xxxxx vystupují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx slyšení xxxxxxx, xxxxxx formální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxx 72 xxx Xxxxxxx soud xxxxx, xx právo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx parlamentní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy xx xxxxxxxx x práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nicméně xxxx x ní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx sférou xxxxxxxxxx právě realizaci xxxxx zákonodárné xxxxxxxxxx. Xxx z potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx iniciativy x pozměňovacího xxxxxx, x to kvůli xxxxxxxx zvýšených xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx pozměňovací xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx pozměňovat předkládanou xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx měnit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Vybočení x xxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxxxx vymezeného xxxxxxx xxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudem xx xxxxx posoudit, zda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx pozměňovacím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxx xxxxx x nepřípustnou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx pozměňovací xxxxx xxxx. Xxx xxx Xxxxxxx soud xxxxxxx, xxx existuje xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x obsahem x xxxxxx posuzovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
58. X xxxxxxxxx xxxx Ústavní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podkladů přiložených xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx tisku Xxxxxx x. 259 xxxxxx, xx Xxxxx xx xxxxxxxxxx návrhu, xxxxxx xx mění zákon o podpoře sportu x další xxxxxx, xxxx usnesením x. 487 x xxxxxxxxx z 18. xxxxxx xxx 23. xxxxx 2010 xxxxxxx x vrácení xxxxxx xxxxxx Poslanecké sněmovně xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xx schůzi Poslanecké xxxxxxxx. Dne 27. xxxxx 2010 xxx xxxxxx Senát xxxxx xxxxxx xx změněné xxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxxxx xxx 18. května 2010 xx 79. xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxx xxxx x daném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx procedury. Xx xxxxxxxxx obsahu x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x předmětného xxxxxxxxxxxxx návrhu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxx Xxxxxxx xxxx k xxxxxx, že xxxxxx x účely obou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx uzavřít, že xxxxxxxxx pozměňovací návrh xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhrazeného pozměňovacím xxxxxxx.
59. Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx námitku xxxxxxxxxxxx, xx návrh xxxxxxxxxxxxx návrhu podal xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx Xxxxx. Potvrzuje xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 487 xx dne 23. xxxxx 2010, xxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx mění zákon o podpoře sportu x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx zákona obdrželi xxxxxxxx xxxx xxxx 259, xxxxxxxxx výboru xxx senátor Marcel Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X obecné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx senátoři, kteří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhem, x xx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Vícha x Xxxx Paukrtová. Xxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x vrácení xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
60. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx projednávání xxxxxx zákona č. 183/2010 Sb. xxxx jak Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x Xxxxxxx dodržena xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxx xxxxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákonem č. 107/1999 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 3, čl. 41 x čl. 44 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxx čl. 2 xxxx. 2 Listiny. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx poukázat xx ustanovení §60 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx pozměňovací. Xxxxx zákona o podpoře sportu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění zákon o místních poplatcích, xx pak xxxx xxxxxxxxxxx §6 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxx úkol xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx odkázat na xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx uvedl, xx: "... zákon je x xxxxxxx sportu x xxxxx xxxxxxx x loteriemi x xx sázkami, xxxxxxx xxxx výtěžků xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx". Zde xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx pozměňovací xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona o místních poplatcích xxxx x Xxxxxx diskutovány, x xx xxxxxxx x xxxxxxx jejich souladu x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
61. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx argumentuje závěry xxxxxxxxx Ústavním soudem x nálezu xx. xx. Xx. XX 77/06, xx xxxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, xx v případě xxxxxx xx. zn. Xx. XX 77/06 xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx zrušení části xxxxx, a to čl. II x III xxxxxx č. 443/2006, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 178/2005 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx (zákon x xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxx č. 319/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 77/06 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posoudit otázku, xxx xxxxx xxxxxxxx X. Doktora označený xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zpracovaný do xxxxxxxxxx xxxxx x. 1222/3 jím xxxxxxxx x materiálním smyslu xxx xx zda xxxxxxx z omezeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx (xxx 66). Xx posouzení xxxxxx x účelu xxx xxxxxxxxx návrhu zákona, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx předmětů xx xxxxxxx xxxxxx a xx xxx xxx xxx x xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx mohl xxx xxxx jen ve xxxxxx formálním, xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx (bod 69). X xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jedná x odlišnou situaci, xxxxx takovýto závěr xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx případě xx x protiústavní xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxx x situaci xxxxxxxx xxxxxxx.
62. Xxxxxxx xxxx k xxxxxxx Xxxxxx uvedené x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx. xxx 25), ve xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx novela xxxxxx č. 565/1990 Sb. xxxx xxxxxxx novelou v xxxxxxxx zákoně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxx č. 183/2010 Sb. byl xxxxxx x xxxxx xxxxx legislativní xxxxxxxxx x hlasováno xxxx x xxx jak x Xxxxxx, tak x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vrácení Xxxxxxx xxxxxx konečným xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxxxxxx xxxxx z novel x něm xxxxxxxxxx - novely zákona o místních poplatcích - mohl xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx protiústavnosti xxxxxx xxxxxx.
63. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x napadeným xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx navrhovatelem xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozměňovacích xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx předložen Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx Xxxxxx, tedy xxxxxxxx nebylo. Proto xx xxxxxxxxxx konstatování xxxxxxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadní a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
64. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx ve smyslu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §70 odst. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx zamítl.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 39/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 5.3.2013.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.