Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.03.2013.


Nález ÚS ze dne 9.1.2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/12 ve věci návrhu na konstatování protiústavnosti §1 písm. g) a §10a zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 458/2011 Sb.
39/2013 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
39
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Jménem xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xx. zn. Xx. XX 6/12 dne 9. xxxxx 2013 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy soudu Xxxxx Rychetského a xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Pavla Xxxxäxxxxx, Xxxxx Janů, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Jana Xxxxxx, Xxxxxx Nykodýma, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx o návrhu Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxx Králové - xxxxxxx Pardubice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §1 xxxx. x) x §10a zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxx novelizací xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., xx xxxxxxx xxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx sportu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 290/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx kraje x xxxx, občanská xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a sportu x x souvisejících xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Sb., x xxxxxxxx některých xxxx, práv a xxxxxxx z xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/2001 Sb., x xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx:
Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §1 xxxx. x) a §10a xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 458/2011 Sb., xx xxxxxxx xxx Ústavní soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 290/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx působící x xxxxxxx tělovýchovy x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx změnách x o xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Sb., x xxxxxxxx některých věcí, xxxx a závazků x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/2001 Sb., x xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zamítá.
Odůvodnění
X.
Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx návrhu
1. Xxxxxxx, xxxxx byl Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 2. xxxxx 2012, se Xxxxxxx xxxx x Hradci Xxxxxxx - pobočka x Xxxxxxxxxxx (dále xxx "navrhovatel") s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava") xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) x §10a xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., xx eventum xxxxxxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 115/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 290/2002 Sb., x přechodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti tělovýchovy x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 10/2001 Sb., x xxxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vedené navrhovatelem xxx sp. xx. 52 Af 9/2011, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x. x., (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx jen "xxxxxxx xxxx") xx xxx 10. xxxxxx 2011 x. x. XxX 37795/2011.
3. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxx 2010 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přístroj xxxx xxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxx 1 630 Xx. Xxxxxxxxx xxx xxx 15. února 2011 xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx Moravská Třebová (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") žádost x xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §155 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xxxxx xxx jejího xxxxxx xxxxx místní xxxxxxxx za "xxxx xxxxxxxxx herní xxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 14. xxxxxx 2011 xxx x. x. MUMT 6942/2011/XXX3 xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nelze vyhovět, xxxxxxx xxx poplatek xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Moravská Xxxxxxx x. 2/2010 x místním poplatku xx provozovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 84&xxxx;560 Xx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxxx ze dne 10. května 2011 x. x. XxX 37795/2011 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdil. Krajský xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx místního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolený xxxxxxx xxxxxxxx (IVT), xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx ve xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx realizovat xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx jejího xxxxx. Xxxxxx poplatek xx x případě xxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxx xx každém xxxxxxxx místě tohoto xxxxxxx (IVT), xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxx účastní. Xxxxxx xxx tedy xxxxxxx, xx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veškerá xxxxxxxxx herní zařízení xx xxxx uvedeném xxxxxx, xxxxx kumulativně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10a xxxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o místních poplatcích"), xx. xxxx zároveň xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí.
4. Jak vyplývá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správních xxxxxx xx xxxxxxxx řízení, x xxxx byla xxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx správní xxxxxx podle xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 290/2002 Sb., x přechodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, práv x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na kraje x obce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tělovýchovy x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně zákona č. 157/2000 Sb., x přechodu xxxxxxxxx xxxx, práv x závazků z xxxxxxx České republiky, xx xxxxx zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx č. 183/2010 Sb., x to x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. x) x §10a xxxxxx x. 565/1990 Xx. xx xxxxx účinném x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem financí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Navrhovatel xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx jiná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxx zabývat i xxxxxxxx žalobkyně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx ustanovení xxxxxx, kterých xx xxx při xxxxxx xxxx použito [konkrétně xxxxxxxxxx §1 písm. x) x §10a xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx úpravy obsažené x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxx xx 16. června 2010 xx 31. xxxxxxxx 2011], xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 565/1990 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxx č. 183/2010 Sb., xxx xxx poplatek xx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konformním xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2010 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x. 259 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx zákon č. 115/2001 Sb., x podpoře xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "zákon o podpoře sportu") x xxxxx č. 290/2002 Sb., x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxx, práv x xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx x obce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx x závazků z xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/2001 Sb., a xxxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx sportu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x. 756 předložen Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 27. xxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx Jiřím Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx). Xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, předloženou xxxxxxx xxxx xxx zrušena xxxxxxxxxx §7a xx 7f xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx něj xxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx 29. xxxx 2009) xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxx xx xxxxx přijatých xxxxxxxxxxxxx návrhů. Xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, x xxxx xxxx upuštěno xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. V rámci xxxxxxx xxxxx (xxx 11.3.2010) navrhl xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx "Xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx sportu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 290/2002 Sb., x přechodu některých xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tělovýchovy a xxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Sb., x přechodu xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx č. 10/2001 Sb., x xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx", x zároveň xxxxxx x xxxxxx č. 290/2002 Sb. v ustanovení §15 odst. 4 xxxx xxxxxx x xxxxx. Pozměňovací xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx Jiří Xxxxxxx x Karel Xxxxxxxx. Xxxxx zákona xxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxxxx xx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xxx 19. března 2010. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poměrně stručného xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx tím účelem xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx;
x) vypuštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sportu (v xxxxx desetileté xxxxx xx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
8. Senátu byl xxxxx doručen dne 29. xxxxxx 2010. Xxxxx xxxxx dne 23. dubna 2010 xx xxx 18. xxxxxx xxxxxxxxx a xxx 27. dubna 2010 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovně. Xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 18. xxxxxx 2010 xx xxx 79. xxxxxx x zákon xxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 2010. Xxxxx vyšel xx Xxxxxx zákonů x xxxxxx 64 xxx č. 183/2010 Sb. x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2010.
9. Xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 23. xxxxx 2010 (x podnětu senátora Xxxxxx) x xxxx xxxx usnesením x. 487 xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozměňovací návrh. Xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx třetí xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tato xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx zákona o místních poplatcích, xxxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxx §1 písm. x) a §10a xxxx. 1, 2 x 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích, x xxxxxxxxx x xxx, xx ustanovení §1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Celkem xx xxxxx x xxxxx druhů xxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx xx xxx, poplatek xx Lázeňský xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vozidlem do xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx.).
10. Původní text xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 183/2010 Sb. xxx: "x) xxxxxxxx xx provozovaný xxxxxxx hrací xxxxxxxx,". Xxxx xxxxx ustanovení §1 písm. g) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx: "x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrací přístroj xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu15),".
11. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §10a zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provedenou xxxxxxx č. 183/2010 Sb. xxx: "(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.") Xxxx xxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. (2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přístroj xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. (3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx hrací xxxxxxxx na tři xxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000 Xx.". Xxxx xxxxx ustanovení §10a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx: "(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrací přístroj xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxx xxxxxxxx hrací xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxx poplatku. (2) Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx přístroj xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx platí jeho xxxxxxxxxxxx. (3) Xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce činí xx 1&xxxx;000 Xx xx 5 000 Xx.".
12. Xxxxx xxxxxxx x nové právní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 15) x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx jen "zákon o loteriích").
13. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2010 xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátor Xxxxxxxx Xxxxxx seznámil Senát xx svým pozměňovacím xxxxxxx x novele zákona o podpoře sportu: "... xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pozměňovací návrh. Xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x loteriích, sázkách x jiných hrách. Xxxx x tíživé xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx, xx kdybychom xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx jsem xx xxxxxxx xxxxxxxxx pozměňovací xxxxx k tomuto xxxxxx. Xxxxxxx hlásím xxxxxxxx přílepků, xx xx nejedná x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx schválili xxxxx x zákonu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, ale xxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx souvisí x loteriemi x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx výtěžků xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.".
14. Xxx xxxxx x tom, xx xx x xxxxx xxxxxxx skutečně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx xx 79. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze dne 18. xxxxxx 2010): "... Mě xxxxx xxxx, xx x Xxxxxx xx podařilo x xxxx xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mě xxxx xxxx x xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, vrátí xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx x xxx xxx xxx xxxxxx ...". Na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x novele zákona o podpoře sportu xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx senátor Xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxx xx stejného xxxxxxxxxxxxxx: "Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přílepek xxx x zákonu, xxxxx jste xxxxx xxxx chvíli xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxx, že xxxxxx xxxx sázení. (Veselost x xxxx.) Ať xx xx sázení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ... Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx x zákonu o xxxxxx? Xx xxxx, xx už přílepek xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xx vás, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx tam xxxxxxxxxx. My jsme xxx přivtělili xxxxxxxx xxxxxxxx nepravý, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx zejména sport xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx výrazné x xxxxxxxxxx i xxx xxxx teď x xxxxxxx, kdy xxxxxx dostatek xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poplatkem x xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxx na to, xx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Nic xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx obcí x jdou xxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x automaty x xxxxxxxxxxxxxx. ... Xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx. Pokud někdo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, my jsme xxx xxxxxxxx i xxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx teď ještě xxx nevíme, xx xxxxxxxx vymyslí".
15. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o podpoře sportu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxx. Xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 xx xxx 15. xxxxx 2007 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.), xx kterém Xxxxxxx xxxx projednával xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx).
16. Xxxxxxxxxxx má za xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona o podpoře sportu x xxx xxxxxx předpisy xx zákonem o podpoře sportu jakkoli xxxxxxxxxxx. Obsah x xxxx xxxxxx zákona o podpoře sportu x xxxxxx zákona o místních poplatcích xxxxx dle tvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx tento xxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Dokonce xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx problematiky. X uvedeného vyplývá, xx se xxxxxxxxxxx xxxxx senátora Xxxxxx xxxxxxx téhož předmětu xxxxxx, xxxxx byl xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx projednáván. Xxx xxxxxxx ze stenozáznamu xx xxx 23. xxxxx 2010, senátor Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona o podpoře sportu "xxxx žádný problém". X xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozměňovací xxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxx 2010, tak xx xxxxxxxxxxxxxx ze xxx 18. května 2010) xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxx), xx které xx xxxx xxxxx xx změnu zákona o místních poplatcích xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Daným způsobem xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 41 odst. 1 a 2 Xxxxxx, a sice xx xxxxx zákona xx zásadně předkládá Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx Xxxxxx) x xx xxxxx xxxx podat xxxxxx celý Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
17. Navrhovatel xxxxxxxxxx ani s xxxxxxxx xxxxx, dle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx základních xxxx x svobod (xxxx xxx xxx "Listina") je xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež xxx xxxxxxxx, x x xxxx plyne, xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla. Navrhovatel xxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxx podporovat "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx", xxxxx senátor Kubera xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx x "xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxx souvisí xx xxxxxxx", znovu xxxxxxxxx, x xxxx vlastně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Proto xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nelze xxx xxxxxxx, xx xx sportem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx toliko xxxxxxxxxxxxx loterií a xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxx, xxxxxxxxx do rozpočtu xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. X xxxx, xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx x před Poslaneckou xxxxxxxxx, je navíc xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sportu xxxxxxxx pokaždé x xxxxx jiném. Xxx 23. xxxxx 2010 xxxx Xxxxxxx uvedl, xx zákon o podpoře sportu xxxxx xxxxxxx s loteriemi x xxxxxxx, protože xxxx výtěžků xx xxxxxxxxx na podporu xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona o podpoře sportu však neměla x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxx x stejně xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Je xxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona o loteriích jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx sport xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx), xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (což xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xx nesouhlasí), xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zákona o loteriích a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx toliko xxxxxxxx zákon o místních poplatcích x xxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx 18. xxxxxx 2010 xxx xxxxxxx Kubera x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx navržené xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x něčem xxxxx - tentokrát x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx obce. Xxxxx xxxxxx, jak obce x takovém xxxxxxx x xxxxxxxxxx získanými x xxxxxx místních xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx použít nemusí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx taková xxxxxxxx xxxxxxxxx není.
18. V xxxxx xxxxxxx tak došlo xxx navrhovatele k xxxxxxxxx xxxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Ústavy x x xxxxxxxx práva xxxxx vyjádřit xx x návrhu xxxxxx xx smyslu čl. 44 Xxxxxx. Xx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se zabývá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx samostatným xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx Xxxxxx (xxxxx xxxxxx jediným senátorem) x xxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy, xxxx. xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x obcí a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxx čl. 10 Xxxxxx x s ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx důvodové zprávy x xxxxx případě xx dle tvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
19. Ze xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zřejmé, xx xx xxxxx x účel projednávané xxxxxx zákona o podpoře sportu xxxxxxxx xx xxxxxxxx úpravy zákona o místních poplatcích x dokonce xx xxxxxx x xxxxx zákona o místních poplatcích xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx je však xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyžaduje, xxx xxxxx byl xx xx xxxxx x obsahu předvídatelným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva.
20. Navrhovatel xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx právní úprava xxxxxxxx v napadených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb. xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) x §10a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012 zrušena xxxxxxx č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx úprava xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx a xxxx x tomto soudním xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §75 xxxx. 1 zákona č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx vychází xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx byl x xxxx rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9. xxxxx 2011 xx. xx. Xx. ÚS 1/10 (xxxxxxxxxx xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ), xxxxx xx xxxxxx soud, který xx xxxxxxx na Xxxxxxx xxxx xxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx před xxxx xxxxxx, připouští xx možnost, xxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx rozhodl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konstatujícím xxxxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.
21. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahový xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx návrh, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konstatoval xxxxxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb. x důvodu, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx porušeno xxxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxxxxxx podstatných částí xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení
22. Xxxxxxx soud x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §42 odst. 4 x §69 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxxx předmětný xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx.
23. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 2012 xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx č. 183/2010 Sb. xxx Poslaneckou sněmovnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24. Xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 2012 xxxxx, že xxxxx č. 183/2010 Sb. xxx Xxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx 29. xxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx xxxxx Senátu xxx xxxx xxxxxxx xxxx x. 259 (7. xxxxxxx xxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx, kulturu, xxxxxx xxxxx x petice, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx návrh zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 259 xx xxx 18. xxxxxx xxx 23. xxxxx 2010. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, lidská xxxxx a petice xxxxxxxx xxxxx zákona xx znění postoupeném Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx kvoru 27 xxxxxxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxxxx horní xxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v rámci xxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxx xxxxx - xxxxxxxxxx zákona o místních poplatcích, xxxxx xx xxxxxxx xxx xx samotného xxxxx xxxxxx. Navrhovatel těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx věcné, xxx z xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xx xx způsobu xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, byly xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x. 72 xxxxxxxxx (z xxxxxxxxxx 53 xxxxxxxx 47 xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx, 6 senátorů xx xxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxx xx 51 x nich vyslovilo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx, 2 xxxxxxxx se xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx xx znění vráceném Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxx zákona o místních poplatcích xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx č. 183/2010 Sb. Xxx vyplývá x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se změny zákona o místních poplatcích diskutovány xxxx xxxx, resp. především x pohledu jejich xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxx i xxx xxxxxxxxx výboru pro xxxxxxxxxx, vědu, xxxxxxx, xxxxxx práva x xxxxxx nevnímali xxxxxx xxxx "pravý přílepek". Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx problematické xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxx "bezpečnost na xxxxxxxxxx" - xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jak xxx Xxxxxx xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx většinově xxxxxxxxx xx xxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je schvalován x xxxxxxx konformním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozměňovacími xxxxxx, xxx xxxxx takovému xxxxxx nebyl xxx xxxxx senátor.
25. Xxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxx upozorňuje na xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx č. 565/1990 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zákona č. 183/2010 Sb. xxxx novely xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx relevantní xxxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavně předepsaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxx. xxxxx x novel x xxx obsažených - xxxxxx zákona o místních poplatcích - xxxxxxx "celého" zákona. Xxxxx xxxxx č. 183/2010 Sb. xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x něm xxx x Senátu, xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Senátem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx předmětná xxxxxxxxxx zákona o místních poplatcích xx třeba xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx č. 305/1997 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon České xxxxxxx xxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 551/1991 Sb., o Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xx zákona o místních poplatcích xxxxxxxx, a §10a xxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 149/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx rady č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných hrách, xx znění xxxxxx č. 70/1994 Sb., x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, x xx tato xxxxxxxxxx xxxx platně, xxx' xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zákonem č. 300/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxx zákonem č. 458/2011 Sb. Xxxx xx xxxxx xxx názoru Xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxxx č. 183/2010 Sb. xx xxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxx (xxxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2010) xxxxxxxx částí xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) x §10a xxxxxx x místních xxxxxxxxxx, přesněji xxxxxx xx xxxxxxxx dotkla xxx §10a xxxx. 1 [xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx.15)" x k xxxx xxxxxxx xxxxx "přístroj xxxx xxxx technické xxxxxxxx", x ostatních xxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxx "xxxx"], x xx navrhovatel nijak xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dosavadním částem xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx (xx. xxxxxx vět xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxx mít xxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx mělo xxxxxxxxxx vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Argumentuje-li navrhovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 (xxx xxxx), xxx xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §1 písm. x) x §10a xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 305/1997 Sb., č. 149/1998 Sb. x č. 183/2010 Sb., xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2011, x xxx xxxxxxxxxx. Ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx též poukázat xx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 24/07 xx xxx 31.1.2008 (X 26/48 XxXX 303; 88/2008 Sb.) v xxxxxx xxxxx sub X, xx kterém xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx zabýval xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a návrh xx zrušení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx přijaté xxxxxxxxxxx návrhy xx xxxxxxxxxxxxx x danou xxxxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx to xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx argumentaci. Právě xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zákona x. 260/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, (pozn. red.: xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx specifika x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx namístě xx posuzovat xx xxxxx xxxxxxx x xx ne xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dospět xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx vyjádření xxxxxx s xxxxxxx, xx je zcela xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx posoudil xxxxxxxxx xxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxx.
26. Xxxxxxxxxxx repliku x doručeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
III.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
27. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 9. xxxxxx 2012 xxxxxxxx podání XXXXXX, xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx, x xxx 17. července 2012 xxxxxx Unie xxxxxxx průmyslu ČR, x. s., xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x uvedeným podáním xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxx xx smyslu §28 a 69 xxxxxx x Ústavním xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx Ústavní xxxx nevyžádal. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx
28. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průběhu řízení xxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx, xx xxxx xxxxx ve xxxx konat xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx další, xxxx. xxxxx x jasnější xxxxxxxxx věci, než xxx se x xx seznámil x xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxx x účastníků xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx netrvali xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx §44 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 404/2012 Sb., xxxxxx od 1.1.2013, xx xxxxxx již xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ze xxx 18.12.2012, které bylo xxxxxxxxx xxx č. 469/2012 Sb.
V.
Xxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
29. Ustanovení §1 písm. g) x §10a xxxx xx zákona o xxxxxxxx poplatcích xxxxxxxx xxxxxxx č. 305/1997 Sb. x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1998 x xxxxx takto:
§1
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"):
x) poplatek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrací xxxxxxxx.
§10x
(1) Xxxxxxxx xx provozovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx každý xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.15) Xxxx xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx 5 000 Xx xx 20 000 Xx.
30. Xxxxxxx č. 149/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 1. září 1998 bylo změněno xxxxxxxxxx §10a odst. 3 xxx, že xxxxx:
(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx hrací xxxxxxxx xx tři xxxxxx xxxx od 1&xxxx;000 Xx do 5&xxxx;000 Xx.
31. Xxxxxxx č. 183/2010 Sb. byla s xxxxxxxxx od 16. xxxxxx 2010 xxxxxxxxx xxxx změna:
1. X §1 xxxx. x) xxxxx "xxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx herní xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem financí xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx15),".
2. X §10a odst. 1, 2 x 3 xx slovo "přístroj" xxxx xxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o místních poplatcích xx xxxxx zákona č. 183/2010 Sb. xxxx xxxxx:
§1
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"):
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15),
§10a
(1) Xxxxxxxx za provozovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx technické xxxxx zařízení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx povolený xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx osvobození xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx technické herní xxxxxxxx povolené Ministerstvem xxxxxxx platí xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxx přístroj xxxx xxxx technické xxxxx xxxxxxxx povolené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx činí xx 1 000 Xx xx 5&xxxx;000 Xx.
32. Xxxxxxx č. 300/2011 Sb. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx od 14. xxxxx 2011 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx:
§1
Obce xxxxx vybírat tyto xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"):
g) xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrací xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x herní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
§10x
(1) Xxxxxxxx xx provozovaný xxxxxxx xxxxx přístroj xxxxxxx každý xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx definovaný x §2 xxxx. x) zákona x. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx "xxxxx x loteriích"), (xxxx xxx "výherní hrací xxxxxxxx"), xxxxx koncový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terminál xxxxxxxxxx v §2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx interaktivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxx xxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v §2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx (xxxx xxx "herní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx xxxx povinna xxxxxxxxxx osvobození xx xxxxxx poplatku.
(2) Xxxxxxxx xx výherní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terminál x herní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx výherní xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce xxxx xx 1&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000 Kč.
33. Xxxxxxx č. 458/2011 Sb. x účinností xx 1. xxxxx 2012 xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele
34. Xx spisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. xx. 52 Xx 9/2011 Ústavní xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dne 18. xxxxxxxx 2011 xx xxxxxxxxx gate xxxxx, x. x., xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx tvrzeného xxxxxxxxx místního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 30. xxxx 2010 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrací xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx povolené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1&xxxx;630 Kč xxx zákona o loteriích, a xx xxxxx §155 xxxxxxxx xxxx.
35. Xxxxxxxxx xxxxxxxx vadu xxxxxxxxxx správce poplatku xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx místní xxxxxxxx xx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu", xxxxxx xxx xxx zákona o místních poplatcích ve xxxxxxx xx zákonem o loteriích xxxxx xxxxx stanovit x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx navíc x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx ji xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxx tvrzeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x legislativní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle názoru xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx zákona o místních poplatcích xxxxxxxxx xxxxxxx č. 183/2010 Sb. byla xxxxxxx x xxxxxxx x předepsanou procedurou, xxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §64 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx soudu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx adresovanému Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
36. Xxxxx čl. 88 odst. 1 Xxxxxx zákon xxxxxxx, xxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podat návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, x další pravidla x xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem. Xxxxxxxx čl. 88 xxxx. 2 Xxxxxx stanoví, xx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a zákonem xxxxx čl. 88 xxxx. 1 Ústavy, xx. zákonem o Ústavním soudu. Procesní podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle §64 xxxx. 3 zákona x Ústavním soudu xx taková xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xx navrhováno, x xxxxxxxx kmenového xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věci xx strany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXx.
Posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §66 xxxxxx x Ústavním xxxxx
37. Xxxxx xxxxxxxxxx §66 xxxx. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx navrhováno, xxxxxxx xxxx doručením xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Zákon o Ústavním soudu, xxx xxxxx x povahy xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x platných právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 300/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 14. října 2011 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 458/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2012 xxxxxxx.
38. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx přesahem xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx (§66 x 67 zákona o Xxxxxxxx soudu), xx xxx xxxxxxxxxx opakovaně xxxxxxxx. Xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx sp. xx. Xx. XX 33/2000 xx xxx 10.1.2001 (X 5/21 XxXX 29; 78/2001 Sb.), xxx xxxxxxxxxxx, xx "Xxxxxx xxxxxxxx soudu xx xxx rozhodování vázán xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx-xx však x xxxxxx, xx zákon, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (tedy xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx v té xxxx xxx neplatný, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx (čl. 95 odst. 2 Xxxxxx). X xxxxxx ustanovení Ústavní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxx." Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpřesnila xxxxxxxxxx xxxxxx pod sp. xx. Xx. ÚS 42/03 ze xxx 28.3.2006 (X 72/40 XxXX 703; 280/2006 Sb.), xx. xx. Pl. XX 38/06 xx xxx 6.2.2007 (X 23/44 SbNU 279; 84/2007 Sb.), xx. xx. Xx. ÚS 14/09 xx xxx 25.10.2011 (22/2012 Sb.), xx. xx. Xx. ÚS 1/10 xx sp. xx. Xx. XX 23/11 xx xxx 24.4.2012 (234/2012 Sb.), xxxxxxxx xxx xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx , xxx, xx ústavnost xxxxxxxxx xx změněného xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, a xxxxxxx xxxxxxx soukromého xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů (xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx. obcí) je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právní jistotou x důvěrou x xxxxx; v případě xxxxxx xxxxxx dal Xxxxxxx xxxx tedy xxxxxx, xx vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxx i na xxxxx založená xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
39. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ve kterém xxxxxxxxx tvrzené xxxxxxxxxxxxxxx xx veřejná xxx, x xxxxxxx subjekt xxxxxxxxxx práva. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxx důvod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx §66 xxxx. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx.
XXXX.
Ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
40. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení zákona o místních poplatcích xxxx xxxxx.
41. Xxxxxxx soud xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vznesenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx č. 183/2010 Sb. byl xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem (§68 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb.).
42. Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 290/2002 Sb., x přechodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x závazků Xxxxx republiky xx xxxxx a obce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sportu x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx a závazků x xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/2001 Sb., x xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27. xxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tisk 756/0 x xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxx Xxxx Paroubek, xxxxxxxx Karel Šplíchal, xxxxxxxx Xxxxx Xxxx x poslanec František Xxxxxx. Xxxxxx zákona o místních poplatcích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předloženého Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 756/0 x xxxx xxxxxxxx sněmovně projednání xxxxxx xxxxxx xxx, xxx sněmovna x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx již v xxxxx xxxxx (§90 xxxx. 2 zákona x. 90/1995 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 47/2000 Sb.). Xxxx xxx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxx x vyjádření xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx 756/1.
44. X Xxxxxxxxxx xxxxxxxx proběhlo xxxxx xxxxx dne 29. září 2009 xx 62. schůzi; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x projednáváním xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx čtení. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dne 29. xxxx 2009 xx 62. xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx přikázán k xxxxxxxxxx xxxxxxx (usnesení x. 1402). Xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx projednal xxxxx xxxxxx a vydal xxx 23. xxxxxxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 756/2 (xxxxxxxxx projednávání). Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 756/3 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxx xxxx, vzdělání, xxxxxxx, mládež x xxxxxxxxxxx projednal xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx 21. ledna 2010 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tisk 756/4 (xxxxxxxxx projednávání). Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx 26. xxxxx 2010 xxxxxxxx doručené poslancům xxxx xxxx 756/5 (xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxx se uskutečnilo xxx 11. xxxxxx 2010, xxx xx 75. schůzi xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozpravou, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpracovány xxxx xxxx 756/6, xxxxx xxx rozeslán xxx 12. xxxxxx 2010 x 10:00 xxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 2010 na 75. schůzi. Xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx x. 313, usnesení x. 1645).
45. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxxx xxxxx dne 29. xxxxxx 2010 Xxxxxx xxxx xxxx 259/0. Xxxxxxxxxxx výbor dne 31. března 2010 xxxxxxxx xxxxxxxxx výborem xxxxx pro vzdělávání, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx návrh xxxxxxxxx xxx 13. xxxxx 2010 x přijal xxxxxxxx x. 107, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx 259/1 (xxxxxxxxx). Xxxxx zákona xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2010 xx 18. xxxxxx Xxxxxx. Senát xxxxx vrátil Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx č. 487). Součástí pozměňovacích xxxxxx xxx x xxxxx xx změnu zákona o místních poplatcích.
46. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxx Senátu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 28. xxxxx 2010 xxxx tisk 756/7. Xxxxxxxx Xxxxxx byl Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dále byl xxxxxxxx xxx 28. xxxxx xxxxxxxxx jako xxxx 756/8. O xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx bylo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasováno xxx 18. května 2010 xx 79. xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx Senátem (xxxxxxxxx x. 18, xxxxxxxx x. 1685).
47. Xxxxxxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 2010 x xxxxx byl xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx dne 16. xxxxxx 2010 v xxxxxx 64 xxx xxxxxx 183/2010 Sb.
48. Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx protiústavnosti napadených xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx novela zákona o místních poplatcích xxxxxxxxx xxxxxxx č. 183/2010 Sb. xxxxxx přijata xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxx Ústavou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xx část xxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o místních poplatcích, byla xxxxxxxx do návrhu xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx projednávání x xxxxx Xxxxxx. Navrhovatel xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb. za xxxxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 77/06 xx dne 15.2.2007 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.). Xxxx xxxxxxxxxxx zpochybňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, že návrh "xxxxxxxx" podal pouze xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx celý Senát.
49. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx - xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) pravidlům nezbytný; xxxxxxx xxxxxxxxxxx: ustálená xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx řízení) lze xxxxxx k xxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), x xxxxx procesní čistotě xxxxxxxxxxxxx procesu (xxxxxx) xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxxx pozornost a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
50. Ústavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xx Ústavní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nálezech xxxxxxxx xxx sp. xx. Xx. XX 56/05 xx xxx 27.3.2008 (N 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.), xx. xx. Xx. XX 77/06 ze xxx 15.2.2007 (N 30/44 SbNU 349; 37/2007 Sb.), xx. xx. Xx. XX 24/07 xx dne 31.1.2008 (X 26/48 XxXX 303; 88/2008 Sb.), sp. xx. Xx. ÚS 39/08 xx dne 6.10.2010 (N 207/59 XxXX 3; 294/2010 Sb.), xx. zn. Xx. XX 5/02 ze xxx 2.10.2002 (X 117/28 XxXX 25; 476/2002 Sb.), xx. zn. Xx. XX 23/04 xx xxx 14.7.2005 (X 137/38 XxXX 9; 331/2005 Sb.) x x usnesení xx. xx. Xx. ÚS 10/09 xx xxx 24.1.2012, dostupném xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx .
51. X xxxxxx xx. xx. Pl. ÚS 56/05 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx ustanovení zákona xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx zákon xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§68 xxxx. 2 zákona č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx zákona č. 48/2002 Sb.). Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (x xxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06) xxxx vybočení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx překročení intenze xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxx extenze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo bezprostřední xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu k xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx techniky x reglementového xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůbec xxxxxxxx xxx. Xxxxx stát x x xxxx xxxxx xxxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jak zajistit, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, popř. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx mezí (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx souhlas xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx dodržení těchto xxxxxxxx. K této xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx součástí ústavně xxxxxxxx tvorby vůle xxxxxxxxxxx demokratického xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, který xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx iniciativy xxxxx čl. 41 Xxxxxx. Xxxxx §63 xxxx. 1 xxx 5 xxxx. x) jednacího xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx požaduje, xxx se xxx xxxxxxxxxx, rozšiřovaly xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx návrhu". Základem xxxxxxxxxxxxx projednání xx xxxxx xxxxxxx návrh, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 44 xxxx. 1 Xxxxxx, výbory, xxxx xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §91 xxxx. 4 jednacího xxxx Poslanecké sněmovny. Xxxxx xxxx xxx xxxx, může xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx moci. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tvorby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Ústavy x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 44 Xxxxxx.
52. V xxxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dovolává, Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx" (xxxxxxx) a xxxxxx ústavnosti x xxxxxx 51 x 52 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhrazeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx extenzivního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx X. X. xxxxxxxxx označován jako xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx ("xxxxxxxxxxx xxxxxx"), jejichž xxxxxxxxx xx x XXX xxxxx x xxxxxxxx diskutováno, xxxxxxx xx považováno xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx případu xx však nutné xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx "xxxx xxxxxx" (xxx. xxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xxx x překračování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxx. xxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxx úzkého vztahu. Xxxxxx slovy, jde x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx. "xxxxxxxx". X xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Ústavně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx návrh skutečně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu, tzn. x souladu x xxxxxxxxx xxx. pravidla xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx musí týkat xxxxx xxxxxxxx návrhu, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx v podobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.
53. Ústavní xxxx xx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 24/07 x xxxxxxxxxxx s již xxxxx xxxxxxx nálezem xx. xx. Xx. XX 21/01 xx xxx 12.2.2002 (X 14/25 XxXX 97; 95/2002 Sb.) vyslovil x x ústavnosti xxx. "xxxxxxxx xxxxx". Konstatoval, xx "xxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx několik xxxxxxx xxxxxx, je x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx častá ... xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxx.". Xxxxxxx i x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvod, nýbrž xxxxxx obiter dictum. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x soukromého xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vývoje a xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx strukturu xxxxx x xxxxxxxxx předmět xxxxxx regulace xxxxxxxxxxxx xxxxxx - v xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přijetím xxxx xxxxxxx xxxxxx.
54. X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 39/08 xx xxx 6.10.2010 (X 207/59 XxXX 3; 294/2010 Sb.) xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx tzv. komplexních xxxxxxxxxxxxx návrhů není x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xx to xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx iniciativy, xxxxx disponuje xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dvě xxxxxxx klíčové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod x xxxx 1991 x Xxxxxx x roce 1992. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe, který xx však pohybuje x mezích xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx 39 xxxxxxxxxx nálezu xxx Ústavní xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx neodporuje ústavním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 23/04). Xxxxxxxxx to xxx x xxxxxxx komplexního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx svém xxxxxxx xxxxxx Xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 14/02 xx xxx 4.6.2003 (X 82/30 SbNU 263; 207/2003 Sb.)].
55. V xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 5/02 xx dne 2.10.2002 (X 117/28 XxXX 25; 476/2002 Sb.) Xxxxxxx xxxx uvedl, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Ústavou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx a legalitu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx relevantní xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxx většiny xx xxx ovlivněny xxxx daným xxxxx, xxxx. okolnostmi, xxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxx) ovšem xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xx) xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx, která xx xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvratu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx nezbytná nejen x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx aktů, xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx čase (kompromisní xxxxxxxxx xxxx), také xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x rozhodování svévoli, xxx xxx v xxx xxxxxxxxx není xxxxx.
56. X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 23/04, xx xxxxxx xxxx xxxxxx problematika xxxxx x textu zákona xx jeho xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx x xxxxx XXX uvedl, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxxxxxx. Xxxxxxx zákona xx však xxxxxxxxxxxxx x komplikovaný xxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrzích x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, jak x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx došlo, je xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Předmětem xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx z jednání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
57. X xxxxxxxx xx. xx. Pl. ÚS 10/09 v xxxx 71 Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, že problematikou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 a xx. xx. Xx. XX 56/05. Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, xx x čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úctě k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x občana, xx obsažen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx. X xxxx xxxxx, xx zákonodárce xxxxxx xxxxxxxxxx libovolně, xxx xx xxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx legislativního xxxxxxx xxxxx. Adresáti xxxxxxxx xxxxx xxxx nepochybně xxxxx legitimně očekávat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx diskurzu vedeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž všichni xxxxxxxxxx xxxxxxx příležitost xx x projednávanou xxxxxxx xxxxxxxx seznámit x xxxxxxxxxxx se x xx xxxxxxxx. Xxxxx vystupují do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx formální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx díla. X xxxx 72 xxx Xxxxxxx soud xxxxx, xx právo podávat x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozpravy xxxxxxxxxxx návrhy xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx, neboť xx xxxxxxxxx xxxxxxx sférou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx z potřeby xxxxxxxx zákonodárné iniciativy x xxxxxxxxxxxxx návrhu, x xx xxxxx xxxxxxxx zvýšených xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, lze dovodit, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx ji xxx xxxxxxx měnit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx méně xx se xxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, respektive xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx sice xx xxxxxxxxx, xxxxx stále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxx extenzivního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. pravidla xxxxxx vztahu x xxx i vystoupení x xxxx ústavnosti. X xxxxx přezkumu Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx posoudit, zda xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxx, xx pozměňovací xxxxx xxxx. Xxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx posuzovaného pozměňovacího xxxxxx.
58. V xxxxxxxxx věci Ústavní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 259 xxxxxx, xx Senát xx projednání xxxxxx, xxxxxx xx mění zákon o podpoře sportu a další xxxxxx, xxxx usnesením x. 487 x xxxxxxxxx x 18. xxxxxx xxx 23. xxxxx 2010 xxxxxxx x xxxxxxx návrhu xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení Senátu xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx 27. xxxxx 2010 pak xxxxxx Xxxxx návrh xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k dokončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasováno xxx 18. xxxxxx 2010 xx 79. xxxxxx x xxxxx xxx přijat. Xxx Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vymezená xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx posouzení xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu zákona, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxx Xxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx obsahy x účely xxxx xxxxxxxxxx předmětů xx xxxxxxx neliší, x xxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx pozměňovací xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx.
59. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx další námitku xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx Xxxxx. Potvrzuje xx xxxxx xxxx zmíněné xxxxxxxx Xxxxxx č. 487 ze xxx 23. xxxxx 2010, xxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx z projednávání xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx zákon o podpoře sportu x další zákony, xx xxxxxx je xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 259, zpravodaj výboru xxx senátor Xxxxxx Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx zabývali xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx a Xxxx Paukrtová. Poté Xxxxx hlasoval o xxxxx návrhu zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu. Pozměňovací xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x legislativními xxxxxxxx Xxxxxx.
60. Xx xxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx xx nepochybné, xx při projednávání xxxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb. xxxx jak Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx, konkrétně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx upravený xxxxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx řádu Poslanecké xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákonem č. 107/1999 Sb., x jednacím xxxx Senátu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x čl. 1 odst. 1, čl. 2 xxxx. 3, čl. 41 a čl. 44 odst. 1 Xxxxxx xxxxxx čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx deklaruje, xx xxxxxxx podávaným k xxxxxxxxxxxx xxxx xx x návrh pozměňovací. Xxxxx zákona o podpoře sportu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění zákon o místních poplatcích, xx xxx dána xxxxxxxxxxx §6 písm. x) zákona o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx nelze xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, který xxxxxxxx Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx uvedl, xx: "... zákon je x xxxxxxx xxxxxx x velmi xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx sázkami, protože xxxx výtěžků xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx". Xxx je xxxxxxx xxxxxx zdůraznit, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona o místních poplatcích byly v Xxxxxx diskutovány, a xx xxxxxxx z xxxxxxx jejich souladu x ústavně předepsaným xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
61. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěry xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 77/06, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06 xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx zrušení části xxxxx, x xx čl. II x III xxxxxx č. 443/2006, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 178/2005 Sb., x xxxxxxx Fondu národního xxxxxxx Xxxxx republiky x x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx majetku České xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx), x zákon č. 319/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 77/06 xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posoudit xxxxxx, xxx návrh xxxxxxxx X. Xxxxxxx označený xxxx xxxxxxxxxxx návrh x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tisku x. 1222/3 jím skutečně x materiálním smyslu xxx či xxx xxxxxxx x omezeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx (xxx 66). Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jak xxxxxxxxx návrhu xxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dospěl Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx x účely obou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx šlo xxx o xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxxxxxxx (bod 69). X xxxx xxxxxxxxxx xxxx se jedná x xxxxxxxx situaci, xxxxx takovýto xxxxx xxxxxx xxxxx. Lze xxxxx uzavřít, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx nejedná.
62. Xxxxxxx soud k xxxxxxx Senátu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x návrhu (xxxx. xxx 25), xx xxxxx upozorňuje xx xxxxxxxxxx, xx novela xxxxxx č. 565/1990 Sb. xxxx xxxxxxx novelou x xxxxxxxx xxxxxx přijatou, xxxxxxxxxx, že xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx souhlasit, xxxxx xxxxx č. 183/2010 Sb. xxx xxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bylo x něm xxx x Senátu, xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx konečným xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijetí xxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 183/2010 Sb., xxxxxxxxxx xxxxx x novel x xxx xxxxxxxxxx - xxxxxx zákona o místních poplatcích - xxxx mít xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx shledána xxxxxxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
63. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x napadeným xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou navrhovatelem xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozměňovacích xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podávání xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx návrhem x xxxx takový xxx xxx předložen Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx Xxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xx xxxxx důsledcích xxxxxxxxx zásadní x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
64. Xxxxxxxxx xx xxxxx uvedených xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavní konformity xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §70 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
XXXx. Rychetský v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 39/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.3.2013.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.