Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.01.2022.


Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 1/20 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, v přechodných ustanoveních čl. II zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

14/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

14

XXXXX

Xxxxxxxxx soudu

Jménem xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx xx. xx. Xx. XX 1/20 dne 7. xxxxxxxx 2021 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Rychetského a xxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxx Davida (soudce xxxxxxxxx), Jaroslava Fenyka, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Jirsy, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Pavla Xxxxxx, Xxxxxxxx Šimáčkové, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Tomkové x Xxxxxx Zemánka x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Stravou, xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxx 180, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xx čl. II xxxxxx x. 363/2019 Xx. (Xxxxxxxxx ustanovení) x části xxxx 1 xx xxxxxxx "x zároveň xxxxxxxxxx x xxxxxx datu xxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx na xxxx xxxx xx xxxx xx výši xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" x x xxxx 2, xx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Senátu Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

takto:

Návrh xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx 53 senátorů Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx") xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ustanovení čl. II xxxxxx x. 363/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "zákon č. 363/2019 Sb." xxxx "novela") xx slovech xxxx 1 "x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx či xxxx xx výši xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx", xxxxx x celý xxx 2 těchto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx znění xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přechodných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx xxx "zákon o státní sociální podpoře"), xxxxxxxxxxx xxx č. 363/2019 Sb., xxxxxx jádrem xx xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z 220 000 Xx xx 300 000 Xx x §30 xxxx. 1 citovaného xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nespravedlivá, xxxxx xxxxxxxxx některým xxxxxxx nárok na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nastalé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx přechodných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x právo x legitimního očekávání, xxxxxxxx, zákazu xxxxxxx x současně xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práva rodičů xxxxxxxxxx x xxxx xx pomoc xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx důvěry v xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, jež xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - za xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx přijetím přechodných xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxxxx retrospektivně x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zvýšení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xx rodiče, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dočerpali a xxxxxxx xxxx či xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx dočerpání xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, mohli xx xx xxxx rodiče xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nižších xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona o státní sociální podpoře, xxxxxx xxx zvýšen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x vůči xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dočerpali (čl. II xxx 4 xxxxxx x. 200/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony). Nepředvídatelnost xxxxxx xxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxxxx též ve xxxxxxxxxxx, xx doposud xxxx xxxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxx x dřívějším xxxxxxxx xxxxxx xx práce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx námitkou xxxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxxx flexibilně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče o xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx srovnatelném xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxx nevyčerpaným xxxxxxxxxx xx čtyř let xxxx xxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxx Závěrečná xxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (zpráva RIA) xx k účelu xxxxxx diskriminačního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjem z xxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxx při xxxx xxxxxxxx výdělečně xxxxx, zajistí-li xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx rodičů xx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx vnesen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Zákonodárce xx xxxxxx nevyrovnal x alternativou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dětí xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx částky (x xxxx i jednotlivých xxxxxxxxx plateb) xxx xxxxxxx dětí narozených xx xxxxxx účinnosti xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rodičů xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx státu, xxxxxxxx čl. 32 xxxx. 5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina"). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nerovnost, xxxxx výše odepřeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 80 000 Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx požádala Xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci a xxx o xxxxxxxxx xxxxxx dicti, v xxxx by xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx "x xxxxxxxxxx současné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rychlosti čerpání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

XX.

Xxxxxxxxx účastníků

7. Xxxxxxx soud vyzval xxxxx §69 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o Ústavním soudu") Xxxxxxxxxxx sněmovnu, Xxxxx x xxxxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

XX. x/

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8. Xxxxxxxxxx sněmovna sdělila, xx xx xxx xxxxx xxxxxx č. 363/2019 Sb. xxxxxxxxx dne 23.5.2019 x xxxxx xxx xxx rozeslán xxxxxxxxx xxxx sněmovní tisk x. 490/0. Xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxx xxx posléze xxxxxxxxxx xxx 31.12.2019 x xxxxxx x. 152/2019 Sb., xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx návrhem xxxxxx. Xxxx čtení návrhu xxxxxx xxxxxxxx dne 10.7.2019, xxx byl xxxxx zákona přikázán x projednání xxxxxx xxx sociální politiku xxxx výboru xxxxxxxxxx; xxx x xxxx xxxxx 5.9.2019 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyslovila x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Stejné xxxxxxxxxx xxxxxx x usnesení x 3. 9. 2021 stálá xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxx 25.9.2019 xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx předneseno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxx x xxxx xx xxxxxx napadených xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx výbor x xxx x xxxxxxxx x 3.10.2019 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx proběhlo xx xxxxx 1.11. x 6.11.2019 a x xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxx postoupila Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx dne 8.11.2019 x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx 4.12.2019. Xxxxx xxxxx xxxxxx vrátil Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx znění čl. II xxxx 2. O xxxxxx zákona ve xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna dne 17.12.2019 a xxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxx zákona. Prezidentem xxxxxxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx 18.12.2019. Poslanecká xxxxxxxx x závěru xxxxxxxxx shrnula, xx xx xxxxxxx xx xxxxx průběhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx věcí Ústavního xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx namítané protiústavnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. x/

Xxxxxxxxx Xxxxxx

10. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 363/2019 Sb. x xxxxxxxxxxxx x němu právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx odporují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx v právo x xxxx v xxxxxxx x principem xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxxxx. Xxxxx též shrnul xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx kritika xxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxx částky rodičovského xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx se měla xxxxx výše xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx narodily xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona o státní sociální podpoře. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx, že mu xxx návrh xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 8.11.2019 x x Xxxxxx byl xxxxxxxxx jako xxxx x. 151 (12. xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx přikázal xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx pro zdravotnictví x xxxxxxxx politiku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx. Xxx xxxxxx doporučily, xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx 3.12.2019, resp. 27.11.2019, xxxxxx xxxxx zákona Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx 300 000 Xx x x xxxxxx, kteří xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, xxx stále xxxxxx x dítě či xxxx ve xxxx xx xxxx let, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x rodině. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 4.12.2019 x xx rozpravě přijal xxxxxxxx, jímž xxxxxx xxxxx zákona Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve znění xxxxxxxxxxxxx návrhu navrženého xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 70 xxxxxxxx ze 74 xxxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx.

XX. x/

Xxxxxxxxx xxxxx

11. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx obsahem xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx o dítě, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx určitou xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx kompenzovat xxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx zprávu XXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx variantu zákonné xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopadů xx zajištění xxxx x xxxx. Xxxxx xxxxx se nejedná x sankci xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rodičovský příspěvek xxx xxxxxxxxx.

12. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx jedná x standardní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx obecně xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, původ xxxxxx, xxxxxxx stav, xxxxx xxxxxx či xxxxxxxx ani výše xxxxxxx. Xxxxxxx kritérium xx odůvodnitelné, racionální x prosté jakéhokoliv xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rovnost x xxxxxxx. Vláda xxx zdůraznila, že xxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxxx xx zkrácení stávajících xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti, xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx jsou xx, xxxxx mají x okamžiku xxxxxxxxx xxxxxx č. 363/2019 Sb. xxxxx xx dávku od xxxxx. Xx vyjádření xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předvídatelnosti, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx založit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx sociálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx legitimního xxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravě x xxxxxx oporu x xxxxxxxx judikatuře.

13. Napadenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx na přiměřenou xxxxx xx xxxxx xxxxx čl. 32 odst. 5 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx českým xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx zdrženlivosti. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, jak vláda xxxxxxxxx akcentovala, xxxxxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a dalšími xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konsenzu, x xxxxxx úprava xx proto měla xxx xxxxxxx primárně xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nedotýkají xxxxx xxxxx rodičů xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxx pomoci, xxxxxx ani jej xxxxxxxxx. Zákonná úprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxxx diktována xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxx x sobě základním xxxxxxxxxxxx existence x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx úpravu provedenou xxxxxxx č. 363/2019 Sb. nelze xxxxxx xxxx zásadní xxxxxxx xxxxxxxxx sociálního xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxx. Použitý xxxxxxxxxx xxx xxxx rozumný (xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 2,6 xxxxxxxx xxxxx.

XXX.

Xxxxxxx navrhovatelky

15. X xxxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx se xxxxx x xxx xxxxxxxxxx zásah xx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 5 Xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti, xx xxxxx argumentovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zákonná xxxxxx totiž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx, xx legitimní očekávání xxxx xxx xxxxxxxx xxx ustálenou xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx xxxxxxxxx. Nesouhlasí x tvrzením, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx považovat za xxxxx, kterou xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx výpadek xxxxxx x výdělečné xxxxxxxx. Xx xx xx, xx podmínka osobní xxxx xx x xxxxxx xxxxx rozvolněna; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odůvodnění x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 363/2019 Sb. x xx zprávě XXX x němu xx xxxxxxxxxxxx. Kritérium xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxx rodičem x xxxxxx by xxxxx xxx oprávněně xxxxxxx xxxxx x případě, xx by xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

16. Xxxxx §64 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx nejméně 41 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 17 xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 53 xxxxxxxx. X souladu x §64 odst. 5 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 320/2002 Sb., k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x návrhu xxxxxxxxx.

17. Návrh splňuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx §66 zákona x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx neexistuje žádný x xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §67 zákona o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 48/2002 Sb. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx přezkoumat xxxx xxxxxx č. 363/2019 Sb., xx xxxxxx svého xxxxxx, xx xxxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásadně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx jako součást xxxxxxxx xxxxxxxx novelizovaného [xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 25/2000 xx dne 15.8.2000 (X 27/19 XxXX 271) xx xx. xx. Xx. XX 26/13 xx dne 5.8.2014, obě dostupná xxx xxxx ostatní xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx://xxxxx.xxxxx.xx]. X posuzované xxxx však nejde x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákon o státní sociální podpoře, ale x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx novely xxxxxxxxx xxxxxxx č. 363/2019 Sb. Xxxxxxx xxxx proto shledal xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dodává x tomu, xx xx. v nálezu xx. zn. Xx. XX 1/14 xx xxx 31.3.2015 (X 64/76 SbNU 867; 115/2015 Sb.) xx x bodě 37 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xxx x "xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 303/2013 Sb." (jednalo xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx).

18. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx rozhodl xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxx dokazování xx xxxxxx §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxx objasnění xxxx.

X.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

19. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 363/2019 Sb. přijata x xxxxxx x xxxxxx Ústavou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dospěl x xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nic xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx účastník ostatně xxxxx xxxxxxxx legislativního xxxxxxx neuvádějí. Xxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 363/2019 Sb., x xxxxxxx citaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx:

čl. II xxxxxx x. 363/2019 Xx.

"Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tento xxxxx nabude xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx, xxxxx pečuje x dítě xxxx xxxx xx 4 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx ve výši xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Zároveň xx při stanovení xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xxx péči x xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx práce Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx doručí xxxxxxxxx rodičovského příspěvku xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním měsíci, xx xxxxxx tento xxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx; toto sdělení xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou.

(2) X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxx nebo xxxx xx 4 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx částku rodičovského xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx mezi celkovou xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx."

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx návrhu

VII. x/

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku

21. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx. netestovanou dávkou, xx. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xx (xxxxxxxxxxx) xxxx na xxxxxx x celodenní xxxxxx xxxx x xxxx (xxxxxxxxx dítě x xxxxxx), xxxx xxxxxxx do čtyř xxx xxxx xxxx x xx limitován xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 1995, xxx xxxx xxxxxxxx xx zákona o státní sociální podpoře (do xxxx 1990 xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx, X., Xxöxxxx, X. a xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 7. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2018, x. 210 xx 214). Xxxxx xxxx prováděny xxx xxxxxxxxxxx ustanoveními x xxxxxxxxx xxx xx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx byl xxxxx nároku xxxxx.

22. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx od 1.1.2008 xx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx data xxxxxx xxxxx, xxxxx "klasického" xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx odpovídajících xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx (tehdy xxxxxxx xxxxxx ve výši 11 400 Xx xxxxxxx, základní xxxxxx xx výši 7 600 Kč měsíčně, xxxxxxx výměra xx xxxx 3 800 Xx měsíčně). Volba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx je uzákoněna xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx uplatňovat xxxxxx.

23. Xx 1.1.2012 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx - xxxxxxxxx x §30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře x xxxxxxxxxxx ustanoveními - xxxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx §30 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře náleží xxxxxxxxxx příspěvek rodiči, xxxxx xx celý xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx, xxxxxxxxx x řádně xxxxxx o xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x rodině, xxxxxxx xx xxxx let xxxx dítěte x xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 220 000 Xx. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnout, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 1.1.2012 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxx, x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 200/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony. Xxx bylo rodičům xxxxxxxx flexibilnější xxxxxxxxxx x xxx, v xxxx výši x xx jak xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx stanovení xxxx rodičovského xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákona č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx ve xxxx 11 500 Xx za xxxxxxxxxx xxxxx x rodičovský xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xx xxxx odpovídající 70 % třicetinásobku denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (32 640 Xx). Zkrátila xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx nejméně xxxx xxxxxx.

25. Další xxxxx xxxxxx úpravy byly xxxxxxxxx zákonem č. 363/2019 Sb., xxxxxxx xx těžištěm xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stalo zvýšení xxxxxxx částky rodičovského xxxxxxxxx na 300 000 Kč. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nyní předmětem xxxxxxxxx přezkumu.

26. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x "třírychlostním" xxxxxx, výrazně xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxx 2011 xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxx, kteří xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, dokdy xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxx provedená zákonem x. 200/2017 Xx. xxxxxxxx odstraněním měsíčního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku (xx xxxx 220 000 Xx), xxxxx xxx xxxxxxxx xxx po xxxxx xxxxxxxx (podrobněji Xxxxxxxx, X. Xxxxx xxxxxxx politika: Xxx xxxxx? Xxxxx sociální xxxxxxxx č. 3/2001, x. 2-12).

27. X xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x rodičovskému xxxxxxxxx xx xxxx plenární xxxxx ze xxx 9.1.2013 sp. xx. Xx. XX 31/09 (X 5/68 XxXX 89; 42/2013 Sb.), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx (bod 22 xxxx). Xxxx xxxxxxx xx interpretace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx 41 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provedených změn. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx čerpání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxx x smyslem xxxxxx úpravy xx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxx této xxxxx". Napadená xxxxxxxxxx xxxxxxx též racionální xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx pro xx xxxxxx, kteří rodičovský xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2008 x xxxxxxx by provést xxxxx nároku xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxx právní úpravy, xx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxx.

XXX. x/

Xxxxxxxxxxxxxxxx

28. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx (xxx) xxxxxxx 80 000 Xx xx xxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxx 300 000 Xx rodičovského xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx bodu čl. II xxxxxxxxxxx ustanovení zákona č. 363/2019 Sb. (xxxx též xxx "přechodná xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxxx ti xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx účinnosti, xxxx x 1.1.2020, dosavadní xxxxxxxx xxxxxx 220 000 Kč xxxxx zákona o státní sociální podpoře xxxxxxxxxxx. Druhou xxxxxxx, o níž xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přechodných xxxxxxxxxx, xxxxx rodiče xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx účinnosti novely xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx věku xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx celková částka (xxxxxxxxxxx 220 000 Xx) xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx již xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx stanovenou xxxxxxxx částkou rodičovského xxxxxxxxx, xxx se x xxxxxx druhého xxxx čl. II xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

29. Xxxxxxxxx rozlišení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se tedy xxxx xxxxxx moment xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 363/2019 Sb., xx. 1.1.2020 (čl. III předmětné xxxxxx). Třeba xxxx xxxxx, xx se xx xxxx kritérium xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxx, x tím x xxxx (x xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxx musela xxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxxx rodiče xxx rozdílu - xxx při xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx vyčerpání xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ještě přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx neuvádí, xx rodičům xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.1.2020 zanikl.

30. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Je xxxxxxxxxxxxx notorietou [xxxxx xx dne 4.2.1997 xx. xx. Xx. XX 21/96 (X 13/7 XxXX 87; 63/1997 Sb.), xxxxx xx xxx 19.4.2011 xx. xx. Xx. XX 53/10 (X 75/61 XxXX 137; 119/2011 Sb.), xxx výše v xxxx 17 xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 1/14 x další], xx xxxxxxx pravá xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx retroaktivity xxxxxxx je zásadou xxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x potřebné x xxxxxxxx xxxxxxxxx cíle. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx běžně - xxxxxxx xxxxx §168 xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx §68 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X x těchto xxxxxxx xx použití xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx skupině xxxxxx xxxxx bodu 1 čl. II xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vypláceny, xxxxxx nová právní xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx, zatímco xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 čl. II xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvoleno "xxxxxxxxx xxxxxx": xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx.

31. Rodičovský xxxxxxxxx xx sociální xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx péčí xxxxxx x dítě; dávkou, xx niž vzniká xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxx, xxx takto xxxxxxxx vztah mezi xxxxxxx x státem xxxx zaniknout x xxxx důvodů (různých xxxxxxxxxx událostí), z xxxxx xxx mají x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx dalšího xxxxxx x xxxxxx. Stát xxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx podpory a xxxxxxxxx pečujícímu rodiči xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x profesní život xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

32. Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx již uvedených xxxxxx, za svévolné. Xxxxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rodičem x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 363/2019 Sb. xx odůvodněna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o (xxxxxxxxx) xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedl xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx trh xxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x zákon xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxx xxx zaniklý xxxxxx vztah xx xxxxxxx účinkem obnoven.

33. Xxxxxxxxxxxxx vyzdvihuje, xxx xxxx ostatně uvedeno x xx vyjádření Xxxxxx x návrhu, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx skutečnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku až xx celkové stanovené xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobní, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x dítě xx xxxx xxx věku x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxx xxxxxx - nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - stanovící xxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxx xx, vedle xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

34. Xxxxx §54 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře xxxxxxxx xxxxx na dávku xxxxxxxxx času, není-li xxxxx xxxxxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxx spojená xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx konkrétním xxxxx xxxxxx. Příkladem xxxxxxx xx zásady, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x rodičovského xxxxxxxxx xxxx věty xxxxx xxxx 4 čl. II xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 200/2017 Sb. (xxx bod 24 xxxx): "Xxxxx již xxxxx k zániku xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx částky 220 000 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o 2 xxxx narozené xxxxxxxx xx xxxx xx 4 let, xxxxxx xx ode xxx 1. xxxxx 2018 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 110 000 Xx."

35. Xxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákon o státní sociální podpoře, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 363/2019 Sb. xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zůstává znění §30 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zní: "Xxxxx, xxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxxx celodenně a xxxxx xxxxxx o xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 4 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx nejdéle xx doby, kdy xxxx xx rodičovském xxxxxxxxx vyplacena x xxxxxx xxxx x xxxxx nejmladší xxxx x rodině xxxxxxx xxxxxx 300 000 Xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx nejmladším xxxxxxx x xxxxxx xxxx 2 či xxxx xxxx narozených xxxxxxxx (xxxx xxx ,xxxxxxxxx'), xx xxxxx xxxxx nárok na x,5xxxxxxx xxxxxx 300 000 Kč." Zbývá xxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx je text xxxxxx totožný x xxxx zněním před xxxxxxx.

36. Ústavní xxxx xx uzavírá, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 363/2019 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx regulace xxxxxxxx xxxxxxx přechodná xxxxxxxxxx způsobem, který xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXX. c/

Garance xxxxx rodičů pečujících x děti xx xxxxx xxxxx

37. Napadenou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx porušeno xxxxx rodičů xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx ze xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x čl. 32 xxxx. 5 Xxxxxxx. Xxxx xxxxx, xxxxxx Listina xxxxx xxxxxxxxxxxxx, má ovšem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přídavek xx xxxx, porodné a xxxxxxxxxx příspěvek. Projevem xxxxxxxx podpory xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx sp. xx. XXX. ÚS 3339/14 xx xxx 22.1.2015). Xxx posuzování xxxxxx xx práva xxxxx čl. 32 odst. 5 Listiny xx xxxxxxx třeba xxx xx zřeteli, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx leží xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx vždy nastupovat xxxxxxxxxxx. Ústavní soud xxx x minulosti x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx teprve xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx přednost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovanými ze xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. xx. Xx. XX 31/09 citovaný x xxxx 27 xxxx, bod 42 xx xxxx).

38. Ústavní xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx staví k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx Listiny xxxxxxxxxx, xxxxx si je xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx použití xxxx xxxxxxx možnostmi státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx rámci xx xxx mohou uplatnit xxxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva. Xxxxxxx xx tu jedná x otázky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx skutečnost, xx nemají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx jich xxxxxxx xxxxx x mezích xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx, resp. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx. čl. 32 xxxx. 6 Xxxxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx projevuje x xxxxxxxx jejich náležité xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx současně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxx [xxx nálezy Ústavního xxxxx sp. zn. Xx. ÚS 8/07 xx xxx 23.3.2010 (X 61/56 SbNU 653; 135/2010 Sb.) a xx. xx. Pl. XX 2/08 xx xxx 23.4.2008 (N 73/49 SbNU 85; 166/2008 Sb.)].

39. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 1 Listiny, xxxx. v čl. 32 xxxx. 6 Xxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx. Xxxxxxx vymezení podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx zasahovat do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Stejně xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě Xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx základních práv x xxxxxx xxxx xxx šetřeno xxxxxx xxxxxxxx x smyslu (xxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 2/08, xxxx 52-56).

40. X xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sociálních xxxx, tzv. test xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx čtyř xxxxx: 1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) hospodářského, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, 2. zhodnocení, zda xx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxx xxxx esenciálního xxxxxx, 3. xxxxxxxxx, xxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cíl, xxxx xxx není xxxxxxxxx zásadním snížením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxx), byť nikoliv xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx [xxxxx sp. xx. Xx. XX 1/08 xx xxx 20.5.2008 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.), body 102-105].

41. Esenciální xxxxx xxxxx xxxxxx pečujících x děti xx xxxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nekonformním, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx na xxxxxxx xxx podpory x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x dispozici xxxxx jiné xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx [xxxxx sp. xx. Xx. XX 31/17 xx dne 17.12.2019 (X 212/97 SbNU 269; 30/2020 Sb.), xxxx 28, 29].

42. X xxxxxxxxxx věci neshledal Xxxxxxx xxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepochybně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx garantovaného čl. 32 xxxx. 5 Xxxxxxx. Xxxxx-xx následně xx zvýšení xxxxxxx xxxxxx rodičovského příspěvku xxx pro xxxx xxxxxx, aniž xx x ostatních (s xxxxxxx již zaniklým, xxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kritérium) došlo xx xxxxx, pak xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do esenciálního xxxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxx xxxxx nutné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx proporcionality, xxxxx xxxxxxxx by xxxxxx xxxx ospravedlnit xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

43. Posouzení xxxxxxxx právní úpravy xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx legitimní xxx a xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx rozumný xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx tu zdůrazňuje, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Ústavní soud xxxxxxxx, xx "[x]xxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx, xx-xx xx dotknout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx dosáhnout intenzity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx již xxxx xxxxxxxx rovnosti. Xxxxx xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxx považováno xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx, že x xxxxxxxxxx dávek xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xxxx xxxx výši, xxxxxxxxxxx např. xx xxxx, x době xx individuálním xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nebylo xxxxx stanovit" [xxxxx xx. zn. Xx. XX 40/97 xx xxx 2.9.1998 (X 96/12 XxXX 27; 223/1998 Sb.), xxxx IV].

44. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx alespoň částečná xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příjmu z xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx péči x xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xx důležitý xxxxxxx zájem, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x pečující osobou), xxxxxxxxxx (výchova a xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx), xxxxx i xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx či xxxxxxxxxx xxxx). Shrnuto naukou, xxxxxx xxxx xxxxx xx zlepšit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx (Koldinská, X., Xxöxxxx, X. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx 21, x. 210).

45. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení zákona č. 363/2019 Sb. je xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x předchozím xxxxxxxx. Ústavní xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxx a xx by měl xxxx xx svévolnému, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva.

46. Xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx principu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kdyby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dosažení vytknutého xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx patří xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx diskriminace, xx xx xxxxx, xx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx čtyř xxx xxxx xxxxx xxxx, zda xxxxxxxx xxxxx x 1.1.2020 xxxxxxxxxx příspěvek dočerpal xx nikoli. Podle Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x srovnatelné xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx x pečujícím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxx xxxx vyloženo x xxxxx XXX. x/, xxxx x xxxxxxx xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x zákon xxx xxxxxxxxxx jinak), xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) diskriminace [xxx o čtyřkrokový xxxx tážící xx xx 1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, 2. xxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3. xxx xxx odlišné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tíži xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x 4. xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledováním xxxxxxxxxxx xxxx; viz xxxx. xxxxx xx xxx 28.1.2014 xx. xx. Xx. XX 49/10 (X 10/72 XxXX 111; 44/2014 Sb.), xxx 34] se tedy xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx kroku, xx. posouzení, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotlivců.

47. Ústavní xxxx považuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nejvhodnější, nejmoudřejší xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k dosažení xxxxxxxxxxx cíle právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Porušení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXX. x/

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

48. Xxxxxxx xxxxxxxx namítla, xx rodiče, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 363/2019 Sb. xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem x volbě xxxx x xxxx příspěvku xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní a xxxxxxxxx xxxxx xxxx x (xxxxxxxxx) dítě x xxxxxx xx xxxx let xxxx xxxx. Xxxxxx rodiče, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx znalosti xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx celkové xxxxxx, shodných x xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx očekávání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx byla xxxx, mělo xxx xxxxxxxx xxxx příslibem xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

49. Námitky xxxxxxx xxxxxx x xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx, xxx xxxx 28, 29 xxxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jistoty, xxxxx xx x xxxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 Ústavy České xxxxxxxxx xxxxxxxxx atributem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx legitimního očekávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xx majetkový xxxxxx věci, již xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 31/09 xxx ústavním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxx 27), x xx x xxxxxx 38-41.

50. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx především x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx subprincip xxxxxx jistoty ("corollary xx xxx principle xx xxxxx xxxxxxxxx", Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxx. Groningen: Europa Xxx Xxxxxxxxxx, 2006, x. 202-212, zde x xxxxxxx na xxx SDEU X-63/93 Xxxx, [1996]). X xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xx. xxxxxx, xx xxxxxxxxx legitimního xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxx xxxxxxx čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxx xx dne 19.4.2011 xx. xx. Pl. XX 53/10 (X 75/61 XxXX 137; 119/2011 Sb.), bod 148]. X zamítavém xxxxxx xx xxx 29.1.2019 xx. xx. XXX. XX 3397/17 (X 14/92 SbNU 159) xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x majetkové věci, xx xxxxxxxxxxx legitimním xxxxxxxxxx "xxxx xxxxx x žádném zákoně xxx soudním či xxxxx veřejnoprávním aktu". X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (spor x xxxxxxx úpravu x xxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxx x porušení čl. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu x Úmluvě o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx) xxxxx Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxx xx věci Xxxxxx Xxxx proti Xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 53080/13 (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 13.12.2016), xx xxx dostatečném xxxxxxx x národním xxxxx (xxxxxxxxxx basis xx national xxx) xxxx xxx založeno xxxxxxxxx očekávání (established xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx; xxx xxxxxxx xxxx 75, 77, 79 xxxxxxxx).

51. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x legitimním očekávání xx tedy xxx xxxxx xxxxxx argumentace xxxxxxxxxxxxx x relevanci xxxxxxxx ministryně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx byl vysloven xx veřejném prostoru xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx sociálních xxxxxx (odkaz xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x 26.11.2018 xx x. 5 návrhu). Takový xxxxxxx, xxxxxxxxxxx též xxxx xxxxx legislativního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

52. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemůže xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Navrhovatelka xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx opomenuté xxxxxxx rodičů xxxx xxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx flexibility xxxxxxx xxxxxxxxx popřen. Xxxx má xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxxx opatření zákonodárce xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Znevýhodněna xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (při xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx 13 xxxxxx věku xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupina xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozložila xx obvyklé xxxx, xxxxxxx dosažením xxxx x xxx xx xxx xxx věku xxxxxx). Předchozí xxxxxxx xxxxxxx částky rodičovského xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx, xxxxx xxx dříve stanovenou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 200/2017 Sb., k xxxx xxx xxxx 24, 34, 35).

53. Tyto xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx dočerpání dříve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 363/2019 Sb. Xxxxx nesoulad xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, aprobovaném xxxx Ústavním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx nauka x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být založeno "xxxxx odůvodněnou představou x xxxxxxx právní xxxxxxx" (Xxxxx, X. Xxxxxxxx xxxxxxx ústavního xxxxx. 5. vydání. Xxxxx: Xxxx Xxxxx, 2020, s. 26), xxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxx, že xx xxx porušen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x aspektech xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX.

Xxxxx

54. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 363/2019 Sb. x xxxxxxx, xx xxxxxxxx právní úprava xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předvídatelnosti, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx akceptovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx nad xxxxx xxxx vyjádřil x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx volbu xxxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx totiž x xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxx návrhu xx zrušení xxxxxx xxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx abstraktně xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx koncepčním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

55. Xxxxxxx xxxx proto podle §70 odst. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxx xx zrušení čl. II xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxx 1 x x xxxx 2 zákona x. 363/2019 Xx. xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:

JUDr. Xxxxxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 14/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.1.2022.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.