Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 1/20 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, v přechodných ustanoveních čl. II zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
14/2022 Sb.
07.12.2021
26.01.2022
26.01.2022
nález
nález Ústavního soudu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Soudnictví (nálezy)