Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019L0520 32019L0520 - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přes R P
32011L0076 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Text s významem pro EHP) R P
32006R0851 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 851/2006 ze dne 9. června 2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32006L0038 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly R P
32004R0013 Nařízení Komise (ES) č. 13/2004 ze dne 8. prosince 2003, kterým se stanoví seznam vodních cest námořního charakteru uvedený v čl. 3 písm. d) nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 (Text s významem pro EHP) R P
32001L0014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti R P
31999L0062 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly R P
31981R3021 Nařízení Rady (EHS) č. 3021/81 ze dne 19. října 1981, kterým se v důsledku přistoupení Řecka přizpůsobuje nařízení (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy R P
31979R1384 Nařízení Rady (EHS) č. 1384/79 ze dne 25. června 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy R P
31978R2116 Nařízení Komise (EHS) č. 2116/78 ze dne 7. září 1978, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2598/70, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 R P
31970R2598 Nařízení Komise (EHS) č. 2598/70 ze dne 18. prosince 1970, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 R P
31970R1108 Nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy R P