Animace načítání

Stránka se připravuje...


Druh věstníku Název věstníku Akce
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 4. dodatek R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 3.dodatek R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 5. dodatek R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2021 R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 2. dodatek R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret -1. dodatek R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA OBCE HOROMERICE č. 3/2020, která ruší obecně závaznou vyhlášku ě. 2/2017, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 17/2020, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2021 R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška c. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemku, ve zněni pozdějších předpisu R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj c. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládáni, posuzovaní a zpracovaní cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. l/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret R
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. l/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Mimořádné opatření – diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1. 7. 2021 R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Mimořádné opatření – interval pro podání druhé dávky vakcín proti covid-19 s účinností od 15. 7. 2021 R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Mimořádné opatření – nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome SMS, s účinností od 27. 7. 2021 R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, s účinností od 31. 7. 2021 do odvolání R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 1. 8. 2021 do odvolání R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 7. 2021 do odvolání R
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 7. 2021 do odvolání R P