Animace načítání

Stránka se připravuje...


CENOVÝ VĚSTNÍK, částka 8/2021

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 4. dodatek

Celní úřad pro Středočeský kraj podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Cenového rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele

2. změny pevných cen

uvedené v dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto Cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.6.2021, pro výrobky vyrobené a dovezené*1) na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěnými podle §114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Andrea Tinková

tel.: +420 327 539 211

Mgr. Jan Václavíček v. r.

ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Středočeský kraj

Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2021 4. dodatek k seznamu

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

Obchodní název

Počet kusů v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu

Pevná cena pro konečného spotřebitele jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu v Kč

The King Compact Nimbo

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

20

103,00

The King Compact Strato

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

20

103,00

2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2021 se u výrobku BENSON & HEDGES SILVER 100 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku BENSON & HEDGES WHITE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku Cabinet Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „121,00“ nahrazuje pevnou cenou „127,00“;

u výrobku Cabinet Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „121,00“ nahrazuje pevnou cenou „127,00“;

u výrobku CAMEL BLACK (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „113,00“ nahrazuje pevnou cenou „119,00“;

u výrobku CAMEL WHITE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „113,00“ nahrazuje pevnou cenou „119,00“;

u výrobku Davidoff Reach (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku Davidoff Reshape Black (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku Davidoff SSL-Line Blush (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „132,00“ nahrazuje pevnou cenou „138,00“;

u výrobku Ernte 23 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „133,00“ nahrazuje pevnou cenou „139,00“;

u výrobku CHESTERFIELD (RED) RS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku CHESTERFIELD (RED) RS SOF 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BEZ FILTRU NF RS SOF 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE (CROWN 3.0) 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE (CROWN 3.0) KS BOB 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „126,00“ nahrazuje pevnou cenou „133,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE (CROWN 3.0) KS BOM 28 (28 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „152,00“ nahrazuje pevnou cenou „160,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE (CROWN 3.0) KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED (CROWN 3.0) 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED (CROWN 3.0) KS BOB 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „126,00“ nahrazuje pevnou cenou „133,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED (CROWN 3.0) KS BOM 28 (28 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „152,00“ nahrazuje pevnou cenou „160,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED (CROWN 3.0) KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku KENT CORE SILVER (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „136,00“ nahrazuje pevnou cenou „142,00“;

u výrobku L&M BLUE LABEL 100 RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku L&M BLUE LABEL KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku L&M BLUE LABEL KS SOF 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku L&M LINK (BLUE) 100 BOX 20 SSL (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „118,00“ nahrazuje pevnou cenou „124,00“;

u výrobku L&M LINK (VIOLET) 100 BOX 20 SSL (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „118,00“ nahrazuje pevnou cenou „124,00“;

u výrobku L&M LOFT (TRUE BLUE) KS BOT 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku L&M LOFT AQUA KS BOT 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku L&M RED LABEL 100 RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku L&M RED LABEL KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „131,00“ nahrazuje pevnou cenou „137,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „128,00“ nahrazuje pevnou cenou „134,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) KS SOF 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) RS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „113,00“ nahrazuje pevnou cenou „119,00“;

u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „131,00“ nahrazuje pevnou cenou „137,00“;

u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „128,00“ nahrazuje pevnou cenou „134,00“;

u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) KS SOF 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku MARLBORO TOUCH ( CORE FWD) KS BOT 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku MARLBORO TOUCH (2.0) KS RCT 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku P&S Compact Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „105,00“ nahrazuje pevnou cenou „111,00“;

u výrobku Pall Mall AT KS Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku PETRA KLASIK (CERVENA) KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku PETRA KLASIK (MODRA) KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS COMPACT KS RCT 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „106,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS PINK 100 BOX 20 SSL (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS ROYAL 100 RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS ROYAL KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS RUBY 100 RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS RUBY KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku RGD BLUE 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku RGD BLUE KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku RGD RED KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku Rothmans Kingsize Ultramarine (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku SPARTA CLASSIC KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku WINSTON SILVER (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“.

Vydává: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Redakce: Lucie Petrová, Voctářova 11,

180 00 Praha 8, telefon 257 042 535, e-mail: Lucie.Petrova@mfcr.cz

*1) §3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.