Animace načítání

Stránka se připravuje...


CV, částka 6/2021

Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2021

3. dodatek k seznamu cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2021 se

u výrobku Burton Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „102,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“,

u výrobku Burton Blue BB (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“,

u výrobku Burton Original (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „102,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“,

u výrobku Burton Original (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“,

u výrobku L&M FORWARD KS RCB (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“,

u výrobku RGD RED 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“,

u výrobku SPARTA BLUE KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“.

Vydává: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Redakce: Lucie Petrová, Voctářova 11, 180 00 Praha 8, telefon 257 042 535, email: Lucie.Petrovafcr.cz