Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový Věstník MF ČR, částka 4/2021

V Praze dne 17.2.2021

Č.j.: CU pro Středočeský kraj

65503/2021-610000-39

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret -1. dodatek

Celní úřad pro Středočeský kraj podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Cenového rozhodnutí CU pro Středočeský kraj č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele

uvedené v dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto Cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.3. 2021, pro výrobky vyrobené a dovezené1) na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěnými podle §114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2021

1. Dodatek k seznamu cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

1. Pevné ceny nových výrobků

Obchodní název

Počet kusů v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu

Pevná cena pro konečného spotřebitele jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu v Kč

Black Devil Black

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

134,00

Black Devil Pink

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

134,00

CAMEL COMPACT

Cigareta s filtrem 83,0 mm

20

112,00

HSP BLUE

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

102,00

HSP RED

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

102,00

HSP Slims PINK

Cigareta s filtrem 97,0 mm

20

102,00

HSP Slims WHITE

Cigareta s filtrem 97,0 mm

20

102,00

MB BLUE

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

106,00

MB RED

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

106,00

MB Slims GOLD

Cigareta s filtrem 97,0 mm

20

106,00

MB Slims PINK

Cigareta s filtrem 97,0 mm

20

106,00

PC BLUE

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

110,00

PC RED

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

110,00

PC Slims PINK

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

110,00

PC Slims WHITE

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

110,00

Pueblo Blue

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

134,00

Pueblo Classic

Cigareta s filtrem 84,0 mm

20

134,00

Vydává: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Redakce: Lucie Petrová, Voctářova 11,

180 00 Praha 8, telefon 257 042 535, e-mail: Lucie.Petrova@mfcr.cz

1) §3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.