Animace načítání

Stránka se připravuje...


CENOVÝ VĚSTNÍK, částka 09/2021

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 5. dodatek 

Celní úřad pro Středočeský kraj podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Cenového rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele

2. změny pevných cen uvedené v dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto Cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2021, pro výrobky vyrobené a dovezené*1) na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěnými podle  §114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Andrea Tinková

Mgr. Jan Václavíček v. r.

tel.: +420 327 539 211 ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Středočeský kraj

Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2021 5. dodatek k seznamu cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

Obchodní název

Počet kusů v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu

Pevná cena pro konečného spotřebitele jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu v Kč

Davidoff Evolved Blue Limited Edition

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

20

122,00

Davidoff Evolved Red Limited Edition

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

20

122,00


2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2021 se

u výrobku 20 VICEROY POCKET MODRÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „108,00“ nahrazuje pevnou cenou „114,00“;

u výrobku 40 VICEROY S-L B STŘÍBRNÁ (40 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „216,00“ nahrazuje pevnou cenou „228,00“;

u výrobku 40 VICEROY S-L R STŘÍBRNÁ (40 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „216,00“ nahrazuje pevnou cenou „228,00“;

u výrobku BENSON & HEDGES BLACK (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku BENSON & HEDGES BLACK 100 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku BENSON & HEDGES BLACK 22 (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku BENSON & HEDGES BLACK 25 (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „135,00“ nahrazuje pevnou cenou „143,00“;

u výrobku BENSON & HEDGES GOLD (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „129,00“ nahrazuje pevnou cenou „135,00“;

u výrobku BENSON & HEDGES OPTION (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku BENSON & HEDGES SILVER (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku BENSON & HEDGES SILVER 22 (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku BENSON & HEDGES SILVER 25 (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „135,00“ nahrazuje pevnou cenou „143,00“;

u výrobku Cabinet Original (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „121,00“ nahrazuje pevnou cenou „127,00“;

u výrobku CAMEL ACTIVATE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „118,00“ nahrazuje pevnou cenou „124,00“;

u výrobku CAMEL BLUE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „122,00“ nahrazuje pevnou cenou „128,00“;

u výrobku CAMEL BLUE SHORTS (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „117,00“;

u výrobku CAMEL ESSENTIAL BROWN (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku CAMEL YELLOW (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „122,00“ nahrazuje pevnou cenou „128,00“;

u výrobku CAMEL YELLOW 22 (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „131,00“ nahrazuje pevnou cenou „137,00“;

u výrobku CAMEL YELLOW SHORTS (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „117,00“;

u výrobku CAMEL YELLOW SOFT (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „115,00“ nahrazuje pevnou cenou „121,00“;

u výrobku Davidoff Classic (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „128,00“ nahrazuje pevnou cenou „134,00“;

u výrobku Davidoff Evolved Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „116,00“ nahrazuje pevnou cenou „122,00“;

u výrobku Davidoff Evolved Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „116,00“ nahrazuje pevnou cenou „122,00“;

u výrobku Davidoff Gold (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „128,00“ nahrazuje pevnou cenou „134,00“;

u výrobku Davidoff Reach Green (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku Davidoff Reshape White (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku Davidoff Silver (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „128,00“ nahrazuje pevnou cenou „134,00“;

u výrobku Davidoff SL-Line Gold (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „130,00“ nahrazuje pevnou cenou „136,00“;

u výrobku DUNHILL International (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „151,00“ nahrazuje pevnou cenou „157,00“;

u výrobku F6 KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „125,00“;

u výrobku F6 KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku Gauloises Blondes ATF Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „121,00“ nahrazuje pevnou cenou „127,00“;

u výrobku Gauloises Blondes Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku Gauloises Blondes L'autre (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku Gauloises Blondes Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku Gauloises Blondes XL Blue 22's (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „131,00“ nahrazuje pevnou cenou „137,00“;

u výrobku Gauloises Blondes XL Red 22's (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „131,00“ nahrazuje pevnou cenou „137,00“;

u výrobku GOLDEN AMERICAN FILTER (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „115,00“ nahrazuje pevnou cenou „121,00“;

u výrobku HB Blue 22 (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „125,00“;

u výrobku HB CLASSIC BLEND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku HB CLASSIC BLEND 100 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku HB CLASSIC BLEND 22 (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „125,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE 100 BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE KS BOB 25 ND (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „135,00“ nahrazuje pevnou cenou „143,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED KS BOB 25 ND (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „135,00“ nahrazuje pevnou cenou „143,00“;

u výrobku CHESTERFIELD TRUE BLUE KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku CHESTERFIELD TRUE RED KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku JPS Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku JPS Blue 22s (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku JPS Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku JPS Red 22s (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku KENT CORE BLUE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „136,00“ nahrazuje pevnou cenou „142,00“;

u výrobku L&M BLUE LABEL (BONGO) KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „123,00“ nahrazuje pevnou cenou „129,00“;

u výrobku L&M BLUE LABEL(BONGO) KS BOB 25 ND (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „138,00“ nahrazuje pevnou cenou „146,00“;

u výrobku L&M BLUE LABEL(BONGO) KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku L&M RED LABEL (BONGO) KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „123,00“ nahrazuje pevnou cenou „129,00“;

u výrobku L&M RED LABEL (BONGO) KS BOB 25 ND (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „138,00“ nahrazuje pevnou cenou „146,00“;

u výrobku L&M RED LABEL (BONGO) KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku L&M SIMPLY BLUE KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „124,00“ nahrazuje pevnou cenou „130,00“;

u výrobku L&M SIMPLY RED KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „124,00“ nahrazuje pevnou cenou „130,00“;

u výrobku LD PINK (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „117,00“;

u výrobku LD VIOLET (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „117,00“;

u výrobku LUCKY STRIKE AMBER (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „122,00“ nahrazuje pevnou cenou „128,00“;

u výrobku LUCKY STRIKE AMBER 22 (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „131,00“ nahrazuje pevnou cenou „137,00“;

u výrobku LUCKY STRIKE AT RED (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „123,00“ nahrazuje pevnou cenou „129,00“;

u výrobku LUCKY STRIKE FLOW RES (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „115,00“ nahrazuje pevnou cenou „121,00“;

u výrobku LUCKY STRIKE RED (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „122,00“ nahrazuje pevnou cenou „128,00“;

u výrobku LUCKY STRIKE RED 22 (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „131,00“ nahrazuje pevnou cenou „137,00“;

u výrobku LUCKY STRIKE RS CORE RED (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku LUCKY STRIKE SC AMBER (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „115,00“ nahrazuje pevnou cenou „121,00“;

u výrobku LUCKY STRIKE SC RED (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „115,00“ nahrazuje pevnou cenou „121,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „135,00“ nahrazuje pevnou cenou „141,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) KS BOB 25 ND (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „148,00“ nahrazuje pevnou cenou „156,00“;

u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „135,00“ nahrazuje pevnou cenou „141,00“;

u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) KS BOB 25 ND (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „148,00“ nahrazuje pevnou cenou „156,00“;

u výrobku MARLBORO MIX KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „129,00“ nahrazuje pevnou cenou „135,00“;

u výrobku MEINE SORTE 100 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „122,00“ nahrazuje pevnou cenou „128,00“;

u výrobku MEINE SORTE CLASSIC (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku MEMPHIS AIR-BLUE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku MEMPHIS CLASSIC (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku P&S 100 Black (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku P&S 100 Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku P&S Black (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku P&S Black Soft (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „107,00“ nahrazuje pevnou cenou „113,00“;

u výrobku P&S Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku P&S Plus Black (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku P&S Plus White (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku P&S XL Black 22's (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „125,00“;

u výrobku P&S XL Blue 22's (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „125,00“;

u výrobku P&S XXL Black 25's (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „133,00“ nahrazuje pevnou cenou „141,00“;

u výrobku P&S XXL Blue 25's (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „133,00“ nahrazuje pevnou cenou „141,00“;

u výrobku Pall Mall AT KS Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku Pall Mall KS Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku Pall Mall KS Blue 22 (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „123,00“ nahrazuje pevnou cenou „129,00“;

u výrobku Pall Mall KS Blue 40 (40 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „222,00“ nahrazuje pevnou cenou „234,00“;

u výrobku Pall Mall KS Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku Pall Mall KS Red 22 (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „123,00“ nahrazuje pevnou cenou „129,00“;

u výrobku Pall Mall KS Red 40 (40 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „222,00“ nahrazuje pevnou cenou „234,00“;

u výrobku Pall Mall Pocket Blue 40s (40 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „212,00“ nahrazuje pevnou cenou „224,00“;

u výrobku Pall Mall Pocket Red 40s (40 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „212,00“ nahrazuje pevnou cenou „224,00“;

u výrobku R1 Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „130,00“ nahrazuje pevnou cenou „136,00“;

u výrobku Reval (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „134,00“ nahrazuje pevnou cenou „140,00“;

u výrobku Rothmans Demi Ultramarine (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „106,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku Rothmans of London 100s Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku Rothmans of London 100s Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku Rothmans of London 22s Red (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „125,00“;

u výrobku Rothmans of London Demi Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „106,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku Rothmans of London KS Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku Rothmans of London KS Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku Route 66 Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku Route 66 Original (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku Route 66 XL Blue 22's (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „125,00“;

u výrobku Route 66 XL Original 22's (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „125,00“;

u výrobku Viceroy Classic KS Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku Viceroy Classic KS Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku VICEROY Longs FIALOVÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „113,00“ nahrazuje pevnou cenou „119,00“;

u výrobku VICEROY Longs MODRÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „113,00“ nahrazuje pevnou cenou „119,00“;

u výrobku VICEROY PLUS FILTER MODRÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku VICEROY PLUS FILTER STŘÍBRNÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku Viceroy Special 100 ČERVENÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku Viceroy Special 100 MODRÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku VICEROY SPECIAL 23 ČERVENÁ (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „126,00“ nahrazuje pevnou cenou „133,00“;

u výrobku VICEROY SPECIAL 23 MODRÁ (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „126,00“ nahrazuje pevnou cenou „133,00“;

u výrobku VICEROY SPECIAL ČERVENÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku Vogue LaCig Bleue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „118,00“ nahrazuje pevnou cenou „124,00“;

u výrobku Vogue LaCig Lilas (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „118,00“ nahrazuje pevnou cenou „124,00“;

u výrobku West Blue Up (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „106,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku West Chill Ice (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „117,00“;

u výrobku West Original Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku West Original Silver (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „117,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku West Original XL Red 22's (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „123,00“ nahrazuje pevnou cenou „129,00“;

u výrobku West Original XL Silver 22's (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „123,00“ nahrazuje pevnou cenou „129,00“;

u výrobku West Original XXL Red 25's (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „138,00“ nahrazuje pevnou cenou „146,00“;

u výrobku West Original XXL Silver 25's (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „138,00“ nahrazuje pevnou cenou „146,00“;

u výrobku West Plus Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku West Plus Silver (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku West Red Up (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „106,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku West SL-Line Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku West SL-Line Silver (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku WINSTON BLUE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku WINSTON BLUE 100 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku WINSTON BLUE 22 (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „125,00“;

u výrobku WINSTON BLUE 25 (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „133,00“ nahrazuje pevnou cenou „141,00“;

u výrobku WINSTON COMPACT (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „106,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku WINSTON RED (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku WINSTON RED 100 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku WINSTON RED 22 (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „125,00“;

u výrobku WINSTON RED 25 (25 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „133,00“ nahrazuje pevnou cenou „141,00“;

u výrobku WINSTON RED SHORTS (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „106,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku WINSTON SILVER 100 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“;

u výrobku WINSTON SUPER LINE OPTION (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „117,00“;

u výrobku WINSTON SUPER LINE SILVER (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „117,00“;

u výrobku WINSTON XSPRESSION (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „106,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2021 se u výrobku CAMEL COMPACT (20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“.

Vydává: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Redakce: Lucie Petrová, Voctářova 11,

180 00 Praha 8, telefon 257 042 535, e-mail: Lucie.Petrova@mfcr.cz

*1) §3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.