Animace načítání

Stránka se připravuje...


CV, částka 6/2021

V Praze dne 19.4.2021

Č. j.: CÚ pro středočeský kraj

158191/2021-610000-39

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 3.dodatek

Celní úřad pro Středočeský kraj podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Cenového rozhodnutí CÚ pro středočeský kraj č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovaným cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:

1. změny pevných cen uvedené v dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto Cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.5.2021, pro výrobky vyrobené a dovezené1) na daňové území ČR, nebo dopravné z jiného státu EU na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěnými podle §114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Andrea Tinková

Tel.: +420327539211

Mgr. Jan Václavíček v. r.

Ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Středočeský kraj

1) §3 zákona 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.