Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
89/1986 Sb. Nařízení vlády o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987 R P
88/1986 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČSR na rok 1987 R P
87/1986 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu) R P
82/1986 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987 R P
81/1986 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR na léta 1986 - 1990 (zákon o osmém pětiletém plánu) R P
75/1986 Sb. Vyhláška o umělém přerušení těhotenství R P
69/1986 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí R P
68/1986 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem ve volebním obvodu č. 16 (okr. Česká Lípa) R P
67/1986 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 R P
66/1986 Sb. Zákon o umělém přerušení těhotenství R P
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci R P
62/1986 Sb. Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů R P
59/1986 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních R P
53/1986 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích R P
52/1986 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů v částce 12/1986 R P
50/1986 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5) R P
48/1986 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy R P
47/1986 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd R P
46/1986 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT R P
43/1986 Sb. Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Jemenskou lidovou demokratickou republikou R P