Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o České obchodní inspekci
64/86 Sb.

§1 §2 §2a §3 §4 §4a §5 §5a

Krycí prostředek §5b

Krycí doklady §5c

Opatření k evidenční ochraně §5d §6 §6a §7 §7a §7b §7c §8 §9 §10 §11 §12 §13 §13a §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

č. 110/1997 Sb. - část osmá

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 65/2017 Sb. - §45

č. 264/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

§1

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx správy podřízeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) X čele Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxx ředitel; xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X čele xxxxxxxxxxxx xx ředitel, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx, jmenování a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx řídí zákonem x státní službě.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxx xxx tyto xxxxx x xxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx v Praze,

b) Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Plzni,

d) Xxxxxxx x Liberecký xx xxxxxx x Xxxx nad Xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxxx Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx,

x) Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx.

(4) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 29) x xx xxxxxx xxxxxxxxx 40).

(5) Jako xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx územní xxxxxxxxxx. X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx inspektorát; x případech, kdy x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 17).

§2

Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické a xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uvádějí xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 41), xxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx právní předpis 42) xxxxxxx.

§2a

§2a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2017 Sb.

§3

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dále

a) ukládá xxxxxx a jiná xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 42),

x) zobecňuje poznatky x výkonu kontroly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádí rozbory xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx; xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxx; na náklady xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x obchodním sdělení.

(2) Xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx provádět xxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 44).

§4

Zaměstnanci Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pověření plněním xxxxxx kontrolních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí, xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx ke kontrole. Xxxx služebního průkazu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx vyhláškou.

§4x

Xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvukové, xxxxxxxx x zvukově-obrazové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx. Xxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxx xxxxxx soukromého x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx dotčeno.

§4a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.12.2015

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 42) xxxxxxx kontrolní xxxxx, xxxxx xx pro xxxxx kontroly na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby x inspektora při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxxx oznámí, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx osobě xxxx osobě, která xx x kontrolovanou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkoly, xxx by jí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x předmětem kontroly x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx"), a xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, není-li xx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx 14 xxx xx převzetí xxxxxx xxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolním xxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupu umožňuje, xxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Kontrolovaná osoba xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx prodeje, xxxx xx 14 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolního xxxxxx převzala nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vzorek 45).

§5x

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx, je inspektor xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx výjimečných xxxxxxxxx x x nezbytné xxxx, xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krycí xxxxxxxxxx.

§5b

Krycí xxxxxxxxxx

Xxxxxx prostředkem xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx krycího dokladu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx vyzrazení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§5c

Krycí doklady

(1) Krycím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě jiný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx ředitele Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx doklad xx xxxxxx České obchodní xxxxxxxx vydá xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, x xxxxxxxx služebního xxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx identitu xxxxxxxxxx (§5a), který xxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, členů xxxxxxxx xxxx České národní xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx žijící xxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx vydávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxx, xxxxx, blokování xxxx likvidaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxx x vydaných Ministerstvem xxxxxx vede xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra a Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§5x

Xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx zaměstnance, u xxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx ohrožení jeho xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a rodičů, xxxxxx soukromých xxxxxxx, xxxxx x opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx vozidel.

§5d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§6

(1) Xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx, je inspektor xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 42) xxxxxxx xx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx staveb, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx souvisí x xxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly, xxxxxx xxxxxxxx uzavřených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx a xxx následném xxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx učinit, hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx vlastník xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x provedeném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§6a

Inspektor xx pro xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx prodává xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x spotřebitel xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Oprávnění xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vůči xxxxx, která x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx inspektorovi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2017 Xx. x účinností xx 1.11.2017

§7

(1) Inspektor na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx zjednání nápravy

a) xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx včetně xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 24) xxx xxxxxxxx uvedené x §2, xxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxx xxxxxxx opatřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 25)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ověření podléhají, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, technickým normám, xxxxx xxxxxxxxxx předpisům, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx inspektor xxxxx kontrolované xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx písemný xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx doručí kopii xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx kontrolovaná xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxxx x uloženým opatřením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxxxxx inspektorátu, x xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ředitel. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě x xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí uloženo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x kontrolovaná xxxxx xxxxxx nápravu, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx inspekci informovat.

§7x

§7x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 490/2009 Sb.

§7x

(1) Inspektor x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx duševního vlastnictví xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 14), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx inspektor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zúčastněné xxxxx a xxxxxxxxxx x něm učiní xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx bude uveden x důvod xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x jejich množství. Xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamu kontrolované xxxxx.

(2) Xxxxx obchodní xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům, 28) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx osoba xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, budou xxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxx. O xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx inspektor úřední xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx kontrolovaná xxxxx, x které xxxx xxxxxxxx, prodej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 28) odpovídají.

(3) Xxxxx uloženému xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Námitky xxxxxx xxxxxxxx účinek. Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx konečné. Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx doručí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zajištění výrobků, xxxxx neodpovídají zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx xx xxxx, xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxx x takovéto výrobky. Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx výrobků, x xxxxxxx se prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům, 28) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě. Xxxxx bylo zrušeno xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx zajištěné výrobky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x neporušeném xxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zabrání výrobků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 28) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stát. 29)

(6) Xxxxxxx inspektorátu xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx výrobky budou xxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, může ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx bezplatně. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prováděné s xxxxx zajistit základní xxxxxxx obyvatelstva, které xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx situaci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že zabrané xxxx xxxxxxxxxx výrobky xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx komise. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Výrobky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx složky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx školství, 30) xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, 31) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a),

3. poskytují xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxx 2 xxxx, a

4. xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx nedoplatky nebo xxxxxxxxxx xx platbách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, x není-li xxxxx xxx vedeno xxxxxx řízení.

(9) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx přejímající xxxxxxxxxx xxxx zbytku xxxxxxxxxx x zničeny prvky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 32) xxxxx xxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účel, k xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle pořadí xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 9 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx přejímající xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tříčlenná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx inspektorátu, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxx.

(11) Přejímající xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx porušující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x humanitárním účelům xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxxxx, x xxxx xx přejímající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Českou xxxxxxxx inspekcí, doklady x xxxxxx xxxxxxx x x odstranění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx x xxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x archivaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 33)

§7x

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

§8

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx spotřebitelů, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nedostatků.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx ústně xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx záznam. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě.

(3) Xxxxxxxxxx-xx kontrolovaná osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx proti němu xxxxx námitky, xxxxx xx uvedou v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Podané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě x xx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo kontrolované xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx, xx povinna x xxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx Xxxxxx obchodní xxxxxxxx informovat.

(5) Nedojde-li x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xx xxxx, xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 oznámí xxxxxxx inspektorátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxxx osoba s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxx xxxx podat xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §5 xxxx. 5 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx xxxxxxxx inspekci xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx nákup,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxx, xxxxxxxxxx včetně xxxxxx, xxxxxxx, prodeje xxxx xxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) poruší zákaz xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zjednání xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §7b xxxx. 1 neplní xxxxxxx xxxxxxxx o zajištění xxxxxxx,

x) x rozporu x §7b xxxx. 2 xxxxxx inspektorovi xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spotřebitelů podle §7c, xxxx

x) poruší xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8,

x) x xxxxxxx s §8 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx Xxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxx nápravy.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x informacemi, xxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx prostřednictvím internetové xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo služby xx xxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vyžádání xxxxx §6a.

(3) Přejímající xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §7b xxxx. 11 xxxx. x) neodstraní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výrobky xxxxx k humanitárním xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx §7b xxxx. 11 xxxx. b),

c) xxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx opětovnému xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7b odst. 11 xxxx. c), xxxx

x) x rozporu x §7b xxxx. 13 neeviduje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx výrobků x x odstranění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x xxx s xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

xxxxxx

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2000 Sb.

§12

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx.

§13

(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx při xxx xxxxxxxx spolupracuje

a) xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx x x jinými xxxxxxxx xxxxxx x institucemi, xxxxxxx spolupráce je xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx 6) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na vnitřním xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx stavovskými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx obchodní inspekce

a) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stížností, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, údaje a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kontrolní xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zkušebnictví, hygienické xxxxxx x veterinární xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc.

(4) Zjistí-li Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx orgánům.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxx celních orgánů x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oběhu x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ve lhůtě xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx orgán xxxxxxx stanovisko, zda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx byla x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx lze xxxxxxx xx oběhu. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněna xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x kterých xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx do volného xxxxx.

§13x

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§14

Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx 7).

§15

Výkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x útvarech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo ozbrojených xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §92 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx.

§17

§17 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb.

§18

§18 byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 378/2015 Sb.

§19

§19 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb.

§20

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1987.

Xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx rady č. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. června 1992.

Xxxx x. r.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 9) xxxxxxxx xx xxxxxxxx výroby x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx podnikatelů x xxx xxxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X řízeních podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvedených x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zahájených přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xx xxxx účinnosti.

(2) Xxxxxxxx potraviny xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Požadavky xx jakost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Závazné xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x dovozu xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. V této xxxxx pozbývají xxxxxxxxx x opatření xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 10)

Xxxx osmá xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 110/1997 Xx. x účinností xx 1.9.1997

§45

Xxxxxxxxx ustanovení

Kontrola dodržování xxxxxx xxxxxxx lihovin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí podle xxxxxx č. 64/1986 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená podle xxxxxx č. 64/1986 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2017 Xx. x účinností xx 1.11.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1987.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 425/92 Xx.

Xx znění tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

22/97 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.97

110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.9.97

189/99 Xx., x xxxxxxxxx zásobách xxxx, o xxxxxx xxxxx ropné xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.11.99

71/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 22/97 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.4.2000

145/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 64/86 Xx., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/92 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 63/86 Xx., x České xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 110/97 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.9.2000

102/2001 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností od 1.7.2001

321/2001 Xx., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 64/86 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

205/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2002 s xxxxxxxx xxxxx §2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech x o odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, zákonem č. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx změněna na 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2015)

226/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 64/86 Xx., o Xxxxx obchodní inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x účinností od 28.8.2003

439/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 64/86 Xx., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.12.2003

626/2004 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx financí v xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 10.12.2004

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

229/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.5.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

160/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 2.7.2007

36/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 634/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx reklamy a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 20.10.2008

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

490/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx akreditaci a xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

145/2010 Xx., o spotřebitelském xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2010

219/2011 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 191/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx porušujícího xxxxxxx xxxxx duševního vlastnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x dalších změnách xxxxxxxx a pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x účinností xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

308/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x povinném xxxxxxx lihu

s xxxxxxxxx xx 1.12.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2014

378/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2015 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.12.2016

452/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2017

65/2017 Xx., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových látek

s xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

264/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2017

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 142/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxx.
2) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx.
3) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx.
4) §17 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 53/1992 Xx., x minimální xxxx.

6) §214 a xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
7) Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 30/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (úplné xxxxx č. 84/1987 Xx.), xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 63/1986 Sb., x České xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci, xxxxx č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 239/1991 Sb., xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, zákon Xxxxx národní xxxx x. 61/1992 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
9) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §25 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 45/1966 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 119/2000 Xx.
12) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
13) §8 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Xx.
14) §2 odst. 1 písm. x) x §8 xxxxxx x. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Například §11 xxxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx zákona x. 71/2000 Xx.

17) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx).
21) Zákon č. 321/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx zákona x. 64/1986 Xx.
22) §12 xxxx. c) xxxxxx x. 123/2000 Xx., x zdravotnických prostředcích x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
23) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon).
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx vlády x. 17/2003 Xx., kterým xx stanoví technické xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx nízkého xxxxxx.
25) Například §13 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx. x xxxxxx x. 205/2002 Xx.
26) Xxxxxxxxx §5 xxxxxxxx xxxxx x. 17/2003 Xx.

27) Zákon č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 336/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 251/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 154/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx implantabilní zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 251/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 453/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 191/1999 Sb., o xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

32) §1746 xxxx. 2 občanského zákoníku.

33) Xxxxxxxxx zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx o spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
35) Čl. 3 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
36) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
37) Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

38) §5 a 5a xxxxxx x. 634/1992 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751 ze xxx 29. dubna 2015 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

40) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

41) Například §14a xxxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 102/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx č. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx hmotách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

43) Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) č. 2006/2004 xx dne 27. října 2004 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx spotřebitele (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx).

44) Xxxxx č. 22/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xx akreditaci x xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx výrobků na xxx x kterým xx zrušuje nařízení (XXX) x. 339/93.

45) §11 zákona x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).