Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
168/1973 Sb. Nařízení vlády o náhradě škody vzniklé při branné výchově R P
165/1973 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974 R P
164/1973 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P
162/1973 Sb. Občanský soudní řád - úplné znění zákona č. 99/1963 Sb. R P
156/1973 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1974 R P
152/1973 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 171 a 172 (Praha 8) R P
151/1973 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 36 (Slaný) R P
150/1973 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 98 a 104 R P
149/1973 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 89 R P
148/1973 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - úplné znění zákona č. 141/1961 Sb. R P
147/1973 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
143/1973 Sb. Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik a Protokol k ní R P
142/1973 Sb. Vyhláška o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizace kosmických telekomunikací "Intersputnik" R P
141/1973 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 88 (Habartovsko) Západočeského krajského národního výboru R P
139/1973 Sb. Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění R P
132/1973 Sb. Vyhláška o Dohodě o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik R P
128/1973 Sb. Vyhláška o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě R P
126/1973 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu R P
124/1973 Sb. Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, schválené usnesením VI. plenární schůze Ústřední rady odborů ze dne 11. října 1973 R P
122/1973 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu R P