Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
121/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby R P
108/1972 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973 R P
101/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
98/1972 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973 R P
92/1972 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě R P
87/1972 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň-sever) Západočeského krajského národního výboru R P
81/1972 Sb. Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973 R P
79/1972 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 156 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P
78/1972 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P
76/1972 Sb. Vyhláška o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností R P
75/1972 Sb. Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou a Dánským královstvím R P
74/1972 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu R P
71/1972 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě R P
69/1972 Sb. Nařízení vlády o některých změnách v organizaci Univerzity Karlovy v Praze R P
68/1972 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 119 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P
64/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
63/1972 Sb. Vyhláška o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs R P
62/1972 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs R P
61/1972 Sb. Nařízení vlády o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 20 haléřích a 2 Kčs R P
60/1972 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 31 (severní část města Liberce a místní části Nové a Staré Pavlovice, Ruprechtice, Rudolfov a Kateřinky) Severočeského krajského národního výboru R P