Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
94/1958 Sb. Vyhláška o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní R P
88/1958 Sb. Zákonné opatření o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek R P
86/1958 Sb. Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice R P
83/1958 Sb. Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru R P
73/1958 Sb. Vyhláška o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství R P
72/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství R P
63/1958 Sb. Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé R P
62/1958 Sb. Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou R P
60/1958 Sb. Vládní nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství R P
59/1958 Sb. Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii R P
58/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol R P
51/1958 Sb. Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozsudím pro Německou demokratickou republiku R P
50/1958 Sb. Vyhláška o účinnosti Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku R P
49/1958 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou R P
47/1958 Sb. Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím R P
45/1958 Sb. Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice R P
37/1958 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
35/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů R P
34/1958 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě R P
32/1958 Sb. Zákonné opatření o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru R P