Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.11.2007.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.01.2007 do 20.11.2007.


Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky

202/2003 Sb.

Účinnost §44
Příloha č. 9 - Ošetření k vyloučení rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem
202
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2003
x xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx maso, mleté xxxx, masné polotovary x xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") x provedení §21 xxxx. 7, §22 xxxx. 2, §23 xxxx. 4, §24 xxxx. 2 a §31 odst. 3 xxxxxx:
§1
§1 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§2
§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§3x
(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x masné xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx zvířat, která
x) splňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířata xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2b),
b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřením, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx slintavky a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx moru xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, afrického xxxx xxxxxx, moru xxxxx, xxxxxxxxxxxx choroby, aviární xxxxxxxxx xxxx moru xxxxxx přežvýkavců xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2c) x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxx porážena v xxxxxxx, v němž xxxxx xxxxxxx porážení x xxxxxx byla xxxxxxxx zvířata xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx uvedené xxx xxxxxxxx x), anebo xxxxxxx opracovaná těla xxxx části těchto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx podezření xxxxxxxxx.
(2) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x §49 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx nákaz xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx čerstvého masa, xxxxxxx masa, xxxxxxx xxxxxxxxxx x masných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x území xxxx xxxxx území, xxx xxxxxxx omezením nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo podezřelé x takové nákazy, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) byly před xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx časově xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx splňujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxx.
§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 652/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 4/2007 Sb.
§6
§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§8
§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§9
§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§10
§10 xxxxxx právním předpisem x. 4/2007 Xx.
§11
§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 4/2007 Sb.
§13
§13 xxxxxx právním předpisem x. 4/2007 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 4/2007 Sb.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 4/2007 Xx.
§18
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§19
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §3a xx provádí xxx, xxx oválná xxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tvořeným xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx razítka; xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čitelné. Xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx razítka, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx 6,5 xx x xxxxx 4,5 xx x xx xxxxxx jsou dobře xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:
x) v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx XXX Xxxxx xxxxxxxxx: "CZ",
x) xx střední části xxxxxxxxxxx schvalovací xxxxx xxxxx,
x) x xxxxx xxxxx velkými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx "XX",
d) xxx xxxxx čáry xxxxxxx xx pod pravým xxxxx xxxxxxxxx razítka xxx, xx xxxxx xx otisku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxx vysoká xxxxxxx 0,8 xx, xxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxx 1 xx. Razítko xxxx xxxxxxxxx též xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxxxx xxxx. Označení xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§20
§20 xxxxxx právním předpisem x. 652/2004 Sb.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 652/2004 Xx.
§22
§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 4/2007 Sb.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§26
§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§27
§27 xxxxxx právním předpisem x. 4/2007 Xx.
§28
§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§29
§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§30
§30 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 4/2007 Xx.
§31
§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§32
§32 xxxxxx právním předpisem x. 4/2007 Sb.
§33
§33 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§34
§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§35
§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 4/2007 Xx.
§37
§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§40
§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§40a
§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 4/2007 Sb.
§40x
§40b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§40x
§40c xxxxxx právním předpisem x. 4/2007 Sb.
§40x
§40d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 4/2007 Sb.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§42
§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
§43x
§43a xxxxxx právním předpisem x. 4/2007 Sb.
§44
Xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx §1821, §28 x §37 xx 40, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky k Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §43 odst. 1 xxxxxxx platnosti dnem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx České republiky x Evropské unii x platnost.
Xxxxxxx:
Xxx. Palas x. x.
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 202/2003 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 202/2003 Sb.
Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 4/2007 Xx.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 202/2003 Sb.
Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 202/2003 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
Příloha č. 5 x xxxxxxxx x. 202/2003 Xx.
Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 4/2007 Xx.
Xxxxxxx x. 6 k xxxxxxxx x. 202/2003 Xx.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
Příloha č. 7 x xxxxxxxx x. 202/2003 Sb.
Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2007 Xx.
Xxxxxxx x. 8 k vyhlášce x. 202/2003 Xx.
Xxxxxxx x. 8 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2007 Sb.
Příloha č. 9 x xxxxxxxx x. 202/2003 Xx.
XXXXXXXX K VYLOUČENÍ XXXXX XXX ZDRAVÍ XXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXX

Ošetření (*)

Xxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxxxxx. xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxx xxxxxx

a) xxxxxxx xxxxxxxx x hermeticky xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx F° = 3 nebo xxxxx(**)

+

+

+

+

b) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 70 °X

+

+

+

0

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx musí být xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejméně 80 °X

+

+

+

+

x) tepelné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uzavřené xxxxxx při teplotě xxxxxxx 60 °X xx dobu xxxxxxx 4 xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx masa xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 70 °X xx xxxx 30 minut

+

+

+

+

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrání nejméně xx xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (maso xxx xxxxx) až do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx x,x xxxxxxx 0,93 xxxx xxxxxxx xX xxxxxxx 6,0

+

+

+

+

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx x), xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (*)

+

+

+

0

x) salámy: ošetření x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

+

+

+

0

h) xxxx x xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxx fermentací x xxxxxx xxxxxx nejméně 190 dnů u xxxx x 140 xxx x xxxxxx

0

0

0

+

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx částech xxxx xxxxxxx nejméně 65 °X, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx) xxxxxxx 40

+

0

0

0


Xxxxxxxx (*)

Nákaza

mor xxxxx

xxxxxxx- leská xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx malých xxxxxxxxxxx

x) tepelné ošetření x xxxxxxxxxx uzavřených xxxxxxxx x xxxxxxxx X° = 3 xxxx xxxxx(**)

+

+

+

+

x) xxxxxxx ošetření, xxx xxxx musí xxx xx xxxxx xxxxxxx masa xxxxxxxx xxxxxxx 70 °C

+

+

+

+

c) tepelné xxxxxxxx, xxx němž xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx masa xxxxxxxx xxxxxxx 80 °X

+

+

+

+

x) xxxxxxx ošetřeni x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádobě xxx xxxxxxx xxxxxxx 60 °X xx xxxx xxxxxxx 4 xxxxx, přičemž teplota xx xxxxx částech xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 70 °X xx xxxx 30 xxxxx

+

-

-

+

x) xxxxxxxxx fermentace a xxxxx xxxxxxx po xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx bez xxxxx) xx xx dosažení xxxxxx xxxxxxxxx hodnot: xxxxxxx a,v xxxxxxx 0,93 xxxx hodnota xX xxxxxxx 6,0

+

0

0

0

x) xxxxxxxx xxxxxxx x ošetřením xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), maso xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (*)

0

0

0

0

g) xxxxxx: xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

+

0

0

0

x) kýta a xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 190 xxx u xxxx x 140 dnů x xxxxxx

0

0

0

0

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 65 °X, xxxxx xx dosažena xx dobu xxxxxxxxx x dosažení pasterizační xxxxxxx (xx) xxxxxxx 40

0

0

0

+

+: Účinnost xxxxxx xx xxxxxx.
0: Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(*): Xxxx xxx přijata xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(**): X° xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx X° 3,0 znamená, xx xxxxxxxxxxxxx místo výrobku xxxx dostatečně xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinku xxxx xxx teplotě 121 °X (250 °X) xx dobu 3 xxxxx x xxxxxxxxx zahřátím x xxxxxxxxxx.
Příloha x. 9 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 652/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 202/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.7.2003, x xxxxxxxx §18 xx 21, §28 x §3740, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); x xxxxxxxxxx §43 xxxx. 1 xxxxxxx platnosti xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
375/2003 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 166/99 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na živočišné xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 10.11.2003
201/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 202/2003 Xx., x veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx maso, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 375/2003 Xx., x vyhláška x. 381/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx akvakultury, produkty xxxxxxxx a živé xxxx a o xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 26.4.2004
652/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 202/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, masné xxxxxxxxxx a masné xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 375/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 201/2004 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
232/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 291/2003 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx některých xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxx xxxx, x x sledování (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, reziduí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx zdraví xxxx, u xxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 374/2003 Xx., o xxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxx veterinární xxxxxxxxx jatečných xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhláška č. 202/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx maso, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x masné xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 15.6.2005
4/2007 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 201/2003 Sb., xxxxxxxx x. 202/2003 Xx., vyhláška č. 203/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 638/2004 Xx. x xxxxxxx xxxxxxxx č. 200/2003 Xx.
s xxxxxxxxx xx 5.1.2007
Xxxxxx xxxxxxx x. 202/2003 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 289/2007 Sb. s účinností xx 23.11.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxxxx XX xxxxx X nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004 xx dne 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxx X xxxxx X xxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 854/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx č. 201/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx čerstvé xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx farmovém xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx zvěře.
2x) Rozhodnutí Xxxxxx 96/658/ES ze xxx 13. xxxxxxxxx 1996, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx 94/837/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 1994, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx středisek uvedených xx xxxxxxxx Xxxx 77/99/XXX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2x) Například xxxxxxxx č. 296/2003 Sb., o xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx a přepravě xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 382/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx podmínkách jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
2c) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 299/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxx předcházení x xxxxxxxxx nákaz x xxxxxx přenosných xx xxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška č. 202/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx afrického xxxx xxxxxx, xxxxxxxx č. 389/2004 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx slintavky x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx x. 299/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a zdolávání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka, ve xxxxx xxxxxxxx č. 356/2004 Xx.
2x) §3 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 383/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
3) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §19 xxxx. 3 zákona.
5) Xxxxxxxx č. 53/2002 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů potravin x xxxxxxxxxxxxx surovin, xxxxxxxx xxxxxxx látek xxxxxxxxxx, pomocných a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 465/2002 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 273/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x biologicky xxxxxxxxx xxxxx používaných x xxxxxxxxx výrobě x xxxxxxxxxxx x potravinových xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxx č. 297/1997 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potravin, x xxxxxxxx xxxxxxxxx dávce xxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxx.
6x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1774/2002 ze xxx 3. října 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx určeny x xxxxxx xxxxxxxx.
6b) Rozhodnutí Komise 2001/471/ES xx xxx 8. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 64/433/XXX x hygienických xxxxxxxxxx xxxxxxxx čerstvého xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx masem x xxxxx xxxxxxxx 71/118/XXX x hygienických xxxxxxxx produkce čerstvého xxxxxxxxx xxxx x xxxx uvádění xx xxx.
7) Xxxxxxxx č. 147/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx výroby, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7x) Xxxxxxx X xxxxx III xxxxxxxx XX xxx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
8) Rozhodnutí Rady 95/409/ES xx xxx 22. xxxxxx 1995, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx a Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Komise 2003/470/XX xx xxx 24. xxxxxx 2003, kterým xx xxxxxxxx určité xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx a Xxxxxxx.
9) Xxxxxxxx č. 326/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx §18 xxxx. x), d), x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro zmrazené xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxx č. 304/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx použití přídatných x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
12) Vyhláška č. 383/2003 Sb.