Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2013.


Nález ÚS ze dne 2.4.2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/13 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
112/2013 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV.
112
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx xx. xx. Xx. XX 6/13 dne 2. xxxxx 2013 x plénu xx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Vojen Xüxxxxx, Pavel Xxxxäxxxx, Xxxxx Janů, Xxxxxxxx Xxxxx, Dagmar Xxxxxxxxxx, Xxx Musil, Jiří Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Klatovy, xxxxxxxxxxxx XXXx. Jiřím Xxxxxxxx, advokátem, XX xx sídlem Xx. xxxxx 172, 339 01 Xxxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení čl. II xxxx 4 xxxxxx x. 300/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx účasti 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x 2. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx:
Xxxxxxxxxx čl. II bodu 4 xxxxxx x. 300/2011 Sb., kterým xx mění xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Sbírce zákonů.
Odůvodnění
X.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx
X. a)
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ústavní xxxxxxxxx
1. Ústavnímu xxxxx xxxx xxx 20.6.2012 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx. xx. XX. XX 2315/12. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojil xx xxxxxx ustanovení §74 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Xx., návrh xx xxxxxxx ustanovení čl. II xxxx 4 xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, (dále xxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx").
2. IV. senát Xxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx neopodstatněnou x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, konstatoval, xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 16.1.2013 xx. xx. XX. ÚS 2315/12 xxxxxxxx řízení x xxxxxxx stížnosti a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx plénu Ústavního xxxxx.
X. x)
Xxxxxxxxxxx navrhovatele
3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatel x xxx, xx xx xxxxxxx xx správní xxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) dočasně suspendovalo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přezkumu x případnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x provozování interaktivních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx [xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 29/10 ze xxx 14.6.2011 (X 110/61 XxXX 625, 202/2011 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 56/10 xx xxx 7.9.2011 (X 151/62 XxXX 315, 293/2011 Sb.) či xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 22/11 xx xxx 27.9.2011 (X 169/62 SbNU 489, 328/2011 Sb.)] jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spadá xx xxxxxxx garantované xxxxxxxxx xxxx. X tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx závěry xxxxxxxx x citovaných xxxxxxxx a potvrzující xxxxxxx garance xxxxx xxxx na samosprávu.
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx ustanovení neporušuje xxxxxx xxxxx obcí xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. 8 x čl. 100 odst. 1 Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava"), nýbrž x xxxxxxxxxx čl. 89 odst. 2 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a osoby. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx mířily primárně xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, nelze xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx přinejmenším x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 56/10 xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx regulace xxxxxxx xx oblastí xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento názor xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
I. x)
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení
6. Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx") se x xxxxxx vyjádřila xxx 19. února 2013. Xxxxxxx xxxxxx projednávání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx č. 300/2011 Sb., xxxxxxx xxxxxxxx připomenula x xxxxxxxxx zprávu x návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx. Ta k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uváděla, xx platnost povolení xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx vyhlášky obce, xxxxx xxxxxx x xxxxx vyhláškou x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx důvodové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xx x rozporu x xxxxxxxxx právní jistoty xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxx dle důvodové xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxxx xxxxx vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxx dne 21. června 2011. Xxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx (dále xxx xxx "Xxxxx") vrátil xxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxx 6. xxxx 2011 akceptovala, x návrh xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx schválila. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xx. xx. Xx. XX 56/10 xx dne 7.9.2011 (X 151/62 SbNU 315; 293/2011 Sb.) byl xxxxxx až xxxx, xx Poslanecká sněmovna xxxxx xxxxxx ve xxxxx postoupeném Xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x schválen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu.
7. Rovněž Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vyjádření xx xxx 8. xxxxx 2013 vyjádřil xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx zákona postupoval x mezích Ústavou xxxxxxxxx kompetence x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx své 19. xxxxxx xxx 21. června 2011 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xx xxx řádně xxxxxxxxx dne 28. xxxxxx 2011. Xxxx xxxxxxx xxxx x. 127 byl návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (jako xxxxxxxxxx výboru), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doporučily xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dne 22. xxxxxxxx 2011 xxx přijal Senát xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxx xx xxxxx přijatých xxxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx podrobně xxxxxx obsah debaty x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Senátu xxxxxx.
X. d)
Xxxxxx vlády x xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx
8. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §69 xxxx. 2 a 3 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 23. ledna 2013 xxxxxxxxx xxx 25. xxxxx 2013 Xxxxxxx xxxx vládu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jaké xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníci x xxxxxxxx xx xxx x návrhu xxxxxxxx.
9. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dne 1. xxxxx 2013 xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vstupuje. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákonem xxxxxxxxx (xxxxxxxxx 25. xxxxx 2013) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx postavení vedlejšího xxxxxxxxx xxxxxxx nemohlo. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx 26. xxxxx 2013 xxxxxxx XXXx. Xxx Xxxxxxxxx, xxxxxx ředitel Sekce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx účastník xxxxxxx, x xxxxx xxxxx. Uvedené xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proto, že xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx řízení xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx lhůtou, xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx prodloužena x xxxxx zmeškání xxxxxx být xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x návrhu xxx následně - xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx- xxxxx xxxxxxxx.
10. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx dne 1. xxxxxx 2013. Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění obcí xxxxxxxxxx před novelou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §50 xxxx. 4 xxxxxx x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (dále xxx xxx "loterijní zákon"), xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. x) loterijního xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx v xxxxx případě xxxxxxxx x zrušení napadeného xxxxxxxxxx, x xx x ohledem xx xxxxxxxxxxx (x xxxxx xxxx xxxxxx nezákonnou) xxxxxxxxxxx praxi Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dlouhotrvající xxxxx xxxxx xx ústavně xxxxxxxxxx práva xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhláškou), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx zásahu státu xx xxxxxxx garantovaného xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx jednání
11. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx další, xxxx. lepší a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx se x ní xxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx (v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novela xxxxxxxxx zákonem č. 404/2012 Sb., xxxxxxx xx 1.1.2013) xx již proto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
III.
Vlastní xxxxxxx
XXX. a)
Dikce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx čl. II xxxx 4 xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony, xxx:
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(...)
4. Na xxxxxxxx, která byla xxxxxx podle §2 xxxx. i), x) x xxxxx §50 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx účinném xxxx 1. lednem 2012, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2014; totéž xxxxx xxx xxxxxxxxxx §50 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx podobných hrách, xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2012. Dobu xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx platnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2014, xxxxx-xx tyto loterie x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x ustanovením §50 xxxx. 5 xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2012.
XXX. x)
Xxxxxxxxxxx přezkumu
13. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X projednání xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxx xx zároveň x xxxxx přípustný.
14. Xxxxxxx xxxx byl xxxxx xxxxxxx vzít x úvahu, xx-xx x posuzované xxxx xxxxxxxx přezkoumat (x xxxxxxxx též zrušit) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx.
15. Xxxxx ustálené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx možno xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxx samostatnou xxxxxx existenci; tu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxxxx měl xxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx [srov. xxxx. xxxxxxxx xx. xx. Pl. XX 25/2000 xx xxx 15.8.2000 (X 27/19 XxXX 271), xxxxxxxx xxx - stejně xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx - xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ].
16. Xxxxxxx však xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx (xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxx by xxx Xxxxxxxx xxxxxx podroben xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nikdy [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 2/02 xx xxx 9.3.2004 (N 35/32 XxXX 331; 278/2004 Sb.)]. Xxxxx skupinu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 55/10 ze xxx 1.3.2011 (X 27/60 XxXX 279; 80/2011 Sb.) xx xxxxx sp. xx. Xx. XX 77/06 xx xxx 15.2.2007 (N 30/44 XxXX 349; 37/2007 Xx.)]. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx), x níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Přechodná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx existují xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxx - x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxx) - xxxxxxx Ústavní xxxx podaný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
17. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxxxx xx. xx. Pl. XX 21/96 xx xxx 4.2.1997 (N 13/7 XxXX 87; 63/1997 Sb.) xx Pl. XX 33/01 xx dne 12.3.2002 (X 28/25 XxXX 215, 145/2002 Sb.).
18. Xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přezkumu napadeného xxxxxxxxxx.
XXX. c)
Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
19. Xxxxxxx xxxx, xxx xx ukládá xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx napadené xxxxxxxxxx (xxxx. zákon, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vyšel xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx.
20. Návrh xxxxxx (posléze xxxx. xxx x. 300/2011 Xx.) xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx projednáván xxxx xxxxxxxx xxxx x. 138. Návrh zákona xxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 19. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 21. xxxxxx 2011, xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 287 xx 164 přítomných xxxxxxxx xxxxxxxxx 138 pro x 18 xxxxx.
21. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 28. xxxxxx 2011. Xxxxx dne 22. xxxxxxxx 2011 na xxx 10. xxxxxx x 8. funkčním xxxxxx přijal xxxxxxxx, xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxxx x. 61 z xxxxxxxxxx 64 senátorů xxxxxxxxx 59 senátorů x xxxxx xxxxx xxxxx.
22. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx z 21. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 6. xxxx 2011 Xxxxxxx xxxx zjistil, že xxxxx xxxxxx byl Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xx 179 xxxxxxxxxx poslanců x xxxxxxxxx x. 21 xxxxxxxxx 152 xxxxxxxx pro a 18 xxxxx.
23. Dne 15. xxxx 2011 xxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, který xxx dne 27. xxxx 2011 xxxxxxxx.
24. Xxx 14. xxxxx 2011 byl xxxxx xxxxxxxx x částce 106 Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 300/2011 Sb.
25. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx č. 300/2011 Sb., xxxxx xx napadené xxxxxxxxxx součástí, byl xxxxxx a xxxxx x mezích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.
III. x)
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
26. Xxxxxxxx otázkou xxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavním xxxxxxxx xx, zda xxxx xxxxxxx norma, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezuje xxxxxxx obcí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ústavně xxxxxxxxxxxxx xxxxx obcí xx samosprávu xx xxxxxx (zejména) xxxxxxxxxx čl. 8, čl. 100 odst. 1 a čl. 104 xxxx. 3 Xxxxxx.
27. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 8 xx xxxxxxx s čl. 100 xxxx. 1 Xxxxxx), přičemž xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím vydávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 104 xxxx. 3 Xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tvoří x xxxxxxxx ústavního pořádku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx autory jsou xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (k xxxx xxxx. xxxx. Xxxxx'xxx, L., Filip, X., Molek, P., Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxx, X., Xxxxxxxx, L. Xxxxxx České republiky: xxxxxxxx. Xxxxx: Linde, 2010, xxx. 140-141).
28. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a to xxx x rovině xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xx vztahu x ústavnímu xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obcí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
29. Xxxxxx judikatura Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx (x to xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx) xxxxxxx restriktivně. Xxxxxxx xx. zn. Xx. XX 45/06 xx xxx 11.12.2007 (X 218/47 SbNU 871; 20/2008 Sb.) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxx xxxx xxxxxx příznivějšího - přístupu. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxx existence Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx územní xxxxxxxxxx se xxx xxxxx práva obcí xx xxxxxxxxxx ustálil x xxxx se xxxxxxxx širšího xxxxxxxx xxxxxxxx. X tomto xxxxxxxx poukázal xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ustanovení §10 xxxxxx x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx obce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.
30. Následně Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [nález xx. xx. Pl. XX 56/10 ze xxx 7.9.2011 (X 151/62 XxXX 315; 293/2011 Sb.)], xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx zákona, neboť xxxxx na samosprávu xx - xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx - i xxxxxxxxxx xxxxxx (resp. xxxxxxx ústavní obsah). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ústavně xxxxxxxxxxxxx práva na xxxxxx samosprávu xxxxxxxxxx xx fakticky xxxxxxxxxx.
31. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx např. x xxxxxx x xx. xx. Xx. XX 30/06 xx xxx 22.5.2007 (X 87/45 XxXX 279; 190/2007 Sb.), xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spadají záležitosti, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejichž xxxxxx je x xxxxx obce x xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ulic x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zeleně, xxxxxxx xxxxxxxx obce xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.
32. Xxxxx (xxx x xxxxxx 4 x 30 xxxxxxxxxx) nálezu xx. xx. Xx. XX 56/10 je xxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx x kde xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx vyskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx pořádku x jako takové xxxxx do samostatné xxxxxxxxxx obcí, pročež xxxxxxxx xxxxxx záležitostí xx xxxxx ústavně xxxxxxxxxxx. X návaznosti xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxx xx. zn. Xx. XX 22/11 xx xxx 27.9.2011 (X 169/62 SbNU 489; 328/2011 Sb.)], že xx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx respekt x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
33. X xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení čl. 8, čl. 100 xxxx. 1 x čl. 104 xxxx. 3 Xxxxxx x xx smyslu xxxx xxx ustálené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx možnost xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx terminálů xx xxxx území. X xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pochopitelně xxxxx xxxxx obyčejným xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx čl. 9 xxxx. 1 Ústavy); xxxx zcela lichý xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na svém xxxxx xxxxxx interaktivních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx) xx xxxxxxxx xxxxxx č. 300/2011 Sb.
34. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, avšak xx dobu nikoliv xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx se x xxxxx xx ústavně xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx.
35. Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx terminálů (srov. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), avšak xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx veřejného ochránce xxxx) xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tudíž xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx město Xxxxxxx, xxx x xxxxxx řízeních (vedených Xxxxxxxx xxxxxx pod xx. zn. II. XX 2335/12 a XXX. ÚS 2336/12) xxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Ostravicí x Xxxxxxxxxxxx.
36. Za xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxx xx xxxxx obcí xx xxxxxxxxxx vyvolaný xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxx kontextu xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx terminálů xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
37. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxx Ústavním xxxxxx formulován již x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 4/94 xx dne 12.10.1994 (N 46/2 XxXX 57; 214/1994 Sb.) xxxx kaskáda xxxxxxxx xxx tří kritérií. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xx otázku, zdali xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sledovaný xxx. Xxxxxx kritériem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx je kritérium xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legislativního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základní xxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxx opatřeními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného cíle, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx porovnání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx stojících xxxxxxxxxx xxxx.
38. Avšak xxx x xxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx [xxxx. nález sp. xx. XX. XX 1770/07 xx dne 1.11.2007 (N 181/47 XxXX 391) xx xx. xx. Xx. XX 7/09 xx xxx 4.5.2010 (X 102/57 SbNU 315; 226/2010 Sb.), xxx 34] xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vhodnosti (xxxxxxx xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx legitimní. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx samotnou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx principy, xxxx xxx kritérium xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx chráněný xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx či xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pakliže xx xxxxxxxxxx normativní xxxxxx xxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (xx. byla-li by xxxxx xxxxxxxx) xx xx sledovala toliko xxx xxxxxxxxxxx (jemuž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx vyřešit, je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx neexistujícího xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakýkoliv xxxxx.
39. V xxxxxxx xxxxxx x ústavní xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx xxx 16.1.2013 xx. xx. XX. XX 2315/12, jímž xxxx řízení x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxx x xxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postoupen xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedlo, xx xxxxxxxx přechodné ustanovení xxxxxxxxx xxxx intertemporální xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx protichůdných ústavně xxxxxxxxxx zájmů (xx. xxxxx na samosprávu x xxxxxxx vlastnického xxxxx x práva xxxxxxxx) x zároveň xxxxxx xxxxxxxxx očekávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx ochrany práv xxxxx mezinárodních dohod x podpoře x xxxxxxx xxxxxxxx.
40. Xxxxxxx xxxx xxxx konstatuje, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx legitimní xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zásahu xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Jiný legitimní xxx xxxxxxxxx poměřování x xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Parlamentu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vláda xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx této intertemporální xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx povinností, xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx jiný xxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 300/2011 Sb. (xxx xxx bod 38) xxxxxxxx (xxxxxxxx).
41. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx řadě Xxxxxxx xxxx zdůrazňuje, xx za legitimní xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajnou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx opírá x xxxxxxx, že xxxxx xxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx terminálů na xxxx území zpřístupněna xx v důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx napadené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx ovšem xxxxx xx xxxxx uvedeného, xxxx je xxxxxxx, xxxxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústavní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počin xxxxxxxxxxx xxx xxxxx existující xxxxxxx xxxxx obcí xx samosprávu nevytvořily.
42. Xxx z tohoto xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hovořit o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xx snad xxxxxxxxx ustanovením mělo xxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závazných vyhlášek xxxx. Xxxxxxxxxxxxx interaktivních xxxxxxxxxxxxxxxx terminálů - xxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx- xx totiž xxxxx x měli být xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx právní xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx, xxxxx x podzákonných xxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxxxx závazných xxxxxxxx). Xx xxxxxxx plyne x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx; xxxx. xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. XX 21/96 xx xxx 4.2.1997 [N 13/7 SbNU 87 (96); 63/1997 Sb.], x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pak Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx terminálů, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x opomíjením xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx bude pokračovat.
43. Xx legitimní xxx xxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxx považovat xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx by xxxxxx (xx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx terminálů xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a ochraně xxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x pouhou xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx se xxxx jednat x xxxxxxxxx zahájené xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx investic, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
XX.
Xxxxx
44. Xxxxxxx soud xxxx uzavírá, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx legitimní xxx. Vyústěním xxxxxxxx - xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx proporcionality - xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx čl. 8, čl. 100 odst. 1 x čl. 104 xxxx. 3 Ústavy. X xxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx čl. II xxxx 4 zákona x. 300/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx podle xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 48/2002 Xx., x to xxxx xxxxxxxxx nálezu xx Xxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxx vykonatelnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
45. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dle xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývala xxx x xxxxxxxxxxxxxx nálezových xxxxxx Ústavního soudu Xxxxxxxxxxx (x xxxx x porušení čl. 89 xxxx. 2 Ústavy), xxxxxx třeba xxx xxxxxxxx hmotněprávního rozporu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vypořádávat.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
XXXx. Xxxxxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 112/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.4.2013.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.