Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.12.2012.


Nález ÚS ze dne 30.10.2012 sp. zn. Pl. ÚS 8/09 ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
444/2012 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VII.
444
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Jménem xxxxxxxxx
Ústavní xxxx rozhodl pod xx. zn. Xx. XX 8/09 dne 30. října 2012 x plénu ve xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xüxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx Holländer, Xxxxx Xxxx, Vladimír Xxxxx, Xxxxxx Lastovecká, Xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Výborný x návrhu Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 3, 5 x vět xxxxx x xxxxxxxx xxxx 6 zákona č. 304/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx
xxxxx:
Návrh se xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
1. Navrhovatel xx x souladu s čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava") xxxx návrhem xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x záhlaví xxxxxxx ustanovení. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXX, x. x., proti xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx (dále též xxx "Xxxx"), xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pod xx. xx. 1 Xx 101/2008, totiž xxxxxx x xxxxxx, xx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s čl. 1, čl. 2 xxxx. 1 x 3, čl. 81 a 90 Xxxxxx, xxxxx x x čl. 36 odst. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx xxx "Listina").
2. V xxxxxx části xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx podstatou výše xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx MINORITY, x. x. Uvedl, xx xxxxxxxxxxx ze xxx 26.2.2008 xx. xx. 2008/153/xxx/XXX, č. x. mal/1753/08, udělila Xxxx pro xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx xxxxx čl. IV xxxx 5 xxxxxx č. 304/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx televizní vysílání, (xxxx xxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") společnosti Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Studio, x. x., kompenzační xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx digitálnímu televiznímu xxxxxxxx programu Televize Xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 10.1.2008. Xxxxxxxxxxxx XXXXXXXX, x. x., xxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předchozími rozhodnutími Xxxx xx xxx 4.4.2006 č. x. Xx 25/06 x x. x. Ru/26/06, xxxxxxx žalobou u Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxx toto xxxxxxxxxx žalované ze xxx 26.2.2008, tak x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxxx licence xxxxxxxxxxx První zpravodajská, x. s. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 20.8.2008 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx ve smyslu §46 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xxxxx jediným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. IV xxx 5 zákona x. 304/2007 Xx.) xx dle čl. IV xxxx 6 xxxxxx x. 304/2007 Xx. xxxxxxx.
3. X xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxx usnesení xx xxxxxxxxxxxx domáhala xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, že čl. IV xxx 5 xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí Xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skupinu žadatelů x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zaručené xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx totiž xxxxx xxxxxxxx volné xxxxxx x budovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx držitelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx stěžovatelky rovněž xxxxxx smysl xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx.
4. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb., xxxxxxxx xx 1.1.2008, v xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx xxxxxx kompenzační xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 304/2007 Sb. udělena xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zemskému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady, proti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jednak určují, xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx kompenzační xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
5. X pochopení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx navrhovatele vhodné xxxxxxxx xxxxx proběhlá xxxxxx xx věci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxx x systému DVB-T, xx. licencí x xxxxxxxxxxx vysílání. Xxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxx vzejít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx ukončena vydáním xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 4.4.2006 x. x. Ru/25/06 (xxx xxx. multiplex X) a x. x. Xx/26/06 (xxx xxx. xxxxxxxxx C); x každém z xxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx licencí. Xxxxxxxxx žadatelé x xxxxxxx, mezi xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxx u Městského xxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§66 xxxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x o xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhověl a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx ze xxx 30.3.2007 xx. xx. 8 Ca 169/2006, ze xxx 10.4.2007 sp. xx. 7 Xx 165/2006, xxxxx x xx. xx. 7 Xx 157/2006, ze xxx 11.4.2007 xx. xx. 10 Xx 157/2006 x xx dne 20.4. 2007 sp. xx. 10 Xx 156/2006 x xxxxxx xxxx Radě k xxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxxx nových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doplnil, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxx však xx xxxxxxxx ze xxx 11.3.2008 x. x. 1 Xx 21/2005-271 x xx dne 20.3.2008 x. x. 1 Xx 22/2007-337, xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb., jehož xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx napadena.
6. Xxx 1.1.2008, xxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Rady byla xxxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxx, x Xxxx xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 304/2007 Sb. Xxx xxxxx x xxxxxxxx zprávy, xxxx cílem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx překážky xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx překážek xxx i fakt, xx xxxxx, xxxx Xxxx udělila xxxxxxx, xxxxxxx zahájit xxxxxxxx; xx nejprve xxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxx, xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx neúspěšní xxxxxxxx, xxxx x důsledku xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jednak umožnit xxxxxx, xxxxxxx původní xxxxxxx byla posléze xxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx však xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx licenčním xxxxxx. Xxxxxxx účastníkem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx měl xxxxx xxx pouze xxxxxxx původní licence, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx automaticky.
7. Xxxxxxxx správní xxxx xx xx xx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx vlastními xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku IV, xxx xxxxxx xxx x xxx xxxx, xx byla xxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x půl xxxx poté, xx Xxxxxxx soud x Xxxxx obě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx Radě x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx městského soudu xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, komu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx však Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x čl. IV xxxx 3 xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedokončená do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. IV xxxx 5 xxxxxx xxxxxx stanovil, xxx Xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, udělila x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx udělena, xxxxx x xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx: x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obě xxxxxxxxxx Rady a xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x týmž xxxxxxx xxxxxxxx - xxxx aby znovu xxxxxxxxx všechny žádosti x xxxxxxx xxxxxxx x aby xxxxx x potaz výtky xxxxxxxxx soudu a xxxxxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx licence (xx. xxxxxxx xx licenci, xxxxxx nelze použít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x ní xxxx xxxxxxxx žalobou) xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx zamítá xxxxxx o udělení (xxxxx) licence podle §12 xx 25 xxxxxx x. 231/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx ze zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx tak - i když xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx nadále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxx x v xxxx xxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žadatelům xx xxx zpravidla spojeno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx je totiž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx zahájení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxx shledá xxxxxxxxxx, zřejmě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx značné xxxxx, kterých xx xx pak xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx. Xxxxxxxx účinek xxxxxx xx spojení xx lhůtou xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xx cenu jistého xxxxxxx zabránit popsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákonodárce xxxxxx xxxxxx pravidlo, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povinnostech fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. x) x §65 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx]; xxx určitou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 231/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx fakt xxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva z xxxxxxxxxxxxx správného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb. však xxxxx navrhovatele xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pravidla xxxxxx v zájmu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx vysílání. Xxxxxxxx xxxxxx žaloby i xxxxx soudní pravomoci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákonodárci xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městského xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxx osobám, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx dostane xxxxxxxx vysílat, i xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxx podle názoru xxxxxxxxxxxx xxxxx svůj xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxx o "mimořádném xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx situace xx xxxxxxxxx xxxx", xxxxx xx musí xxxxxxxx x nezávislé xxxxxx xxxxxxxxxxx a právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx proces vyplývající x čl. 36 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx situace xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx navrhovatele xxxxxx není samo x xxxx xxxxx; xxxxxxxxx hodnotou, xxx xxxxxxxxxxx hodlal xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxx, je xx. "xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx občanů", jak xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svévolné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx ně xxxxxxxxxxxx.
10. Xxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud v xxxxxx xx xxxx xx. zn. Xx. XX 24/04 xx xxx 28.6.2005 [(X 130/37 XxXX 641; 327/2005 Sb.), tzv. "jezy xx Labi"] x x xxxxxx xx xxxx xx. zn. Xx. XX 24/08 xx dne 17.3.2009 [(X 56/52 SbNU 555; 124/2009 Sb.), "xxxxxxx Xxxxxx"], stanovit xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx náleží xxxx xxxxxxx, xxxxxx zákonodárci. Xxxxx č. 304/2007 Sb. sice xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nálezy xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx digitálního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxx xxxx stejný xxx, a sice xxxxxxxxx xxxxxx individuálních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx zákonodárce. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx v čl. IV xxxxxx 3 x 5, resp. xxx x xxxxxxxxxx xxxx 6, xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx, xxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxx formě xx xxxxxxxxxx právní xxx míří k xxxxxx xxxxxxxxx situace, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx moci x x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxx xxxxxx na ni.
11. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx licencí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zprávy, "xxxxxxxx xxxxxxxx xxx". X xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, jako xx xxx dříve xxxxxx, xxxxxx mít xxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxx pokračovat x xxxxxx, které bylo xxxxx čl. IV xxxx 3 xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxxxxx.
12. Xxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx spatřuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx čl. 36 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx svého xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx obrátil xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxx zákonodárce xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x digitálnímu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x řízení xxxx xxxxxx, xxxx. vyprázdnil xxxx materiální obsah. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx licencemi xxxxxxxx xxxxxxxx v xxx. xxxxxxxxxx X či x xxxxxxxxxx X - byla udělena xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx licenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx navrhovatele xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měrou jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx licencí, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx. Xx xxxxxxx plyne x textu xx. XX xxxx 6 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licenční xxxxxxxx xxx vysílání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odlišného xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxx vydáváno x xxxxx xxxx xxxxxx xxx "xxxxx" xxxxxxx: xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx předchozího rozhodnutí x licenci, xxxxx xxxxxx xx pouze x xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x vysílání x xxxxxxxxxx B x/xxxx x multiplexu X xxxx všichni žadatelé, xxxxx se týkala xxxxxxxxxx Rady xx xxx 4.4.2006 (xxxxxxxxxx xxx 12.5.2006) x. x. Xx/25/06 a x. x. Ru/26/06; xxxx, co soud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxxx xx to, xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodla o xxxx. Proti xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx správní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upřel právo xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Rady x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx B x x xxxxxxxxxx X, xxxxx je x čl. IV xxxx 6 xxxx xxxxx zákona x. 304/2007 Sb. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx řízení xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx.
13. X doplnění xxxxxxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, věcně xx xxxxxxxx otázky xxxx aktivní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx napadeným ustanovením, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx dne 21.8.2012. Xxxxx xx v xxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 5 x xxxxx x xxxxxxxx věty xxxx 6 xxxxxx x. 304/2007 Xx. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx odmítl xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx x. 1. 56 xxxxxxxx xxxxx); jelikož xxxxxxx xxxxxxxxx je právě xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx x. 1. 63-64 xxxxxxxx xxxxx), xxxx muset Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx. Pokud by Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx, Xxxxxxxx správní xxxx xx musel xxxxxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušit x xxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tzv. "kompenzačních xxxxxxx" a xxxxxx x nich, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx čl. IV xxxx 5 x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx 6 (xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx č. 1. 1-6 xxxxxxxx xxxxx). Jestliže xx xxxx i xxxx xxxxxx shledána xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx než napadené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx však xxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxx mít xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x původních xxxxxxxxx xx Rada xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinna zastavit (čl. IV xxx 3 xxxxxx x. 304/2007 Xx.). Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx čl. 90 Xxxxxx povolány x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právům, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx - podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxx žalobní xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx; zastavení xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx) xxxx xxxxxxx nádoby, x xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx.
14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx "xxx" xx xxxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx žalobním xxxxxxx. Xxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx určitou xxxxx xxxxxxxxx problematiky, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být v xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, ať už Xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxx Nejvyšším xxxxxxxx soudem. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx správní xxxxx předkládaly Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxxxx; xx xx Ústavní xxxx xxxxxxx o xxxxx otázce, byla xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx x xx xxxxxxx, xxxx xx mu xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx dále xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žaloby. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx formálně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx stěžovatelky x xxxxxxx xxxx zúčastněných xx řízení xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx otázky xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxx.
15. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxxx podmínky čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx.
16. Xxxxx xxxxxx, xxx Ústavní xxxx xxxxxxx rozhodl, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 304/2007 Sb. xx xxxxxxx xxxx, xxxxx Ústavní xxxx stanoví.
XX.
17. Ústavní soud xx x xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o stanovisko xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.
18. Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xx uvedeno, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Poslanecké sněmovně xxxxxx dne 26. xxxxxxxx 2007 x xxx rozeslán xxxxxxxxx xxxx tisk 262. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 19. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15. srpna 2007, xx xxxxxx xxx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; komise xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřijala. Xxxxx x projednání xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x 50 dní. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx na 21. xxxxxx xxx 25. xxxx 2007, xxxxxxx xxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxx xxxx 262/2 x xxxx xxxxxxxxx xxx 25. xxxx 2007. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx schůzi xxx 27. xxxx 2007 x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx; ze 146 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 142, xxxxx xxxxx. Xxxxx zákona xxx postoupen Senátu, xxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxxxx. Xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx jej xxxxxxxx xxx 22. listopadu 2007. Z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx příslušnými ústavními xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx.
19. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodové xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx. Podle xx xx xxxxx zákona "x souladu s Ústavou i Listinou xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxx čl. 17, xxxxx upravuje právo xx svobodu xxxxxxx, x čl. 36, stanovujícího xxxxxxx xxx každého xx xxxxxxx xxxxx xxxxx u nezávislého x nestranného soudu. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx x souladu x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
20. Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx odkazuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu: "X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx být xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx udělovat xxxxxx xxxx, xxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x digitálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jejímuž xxxxxxx však xxxx xxxxxx xxxxxxx žaloba. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, možnost provozovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx již x xxxxxx xx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx dokončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxxx na výsledek xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxx xxxxxx xx odblokování xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx zahájení xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx, xxx xxxxxxx doporučuje Xxxxxxxx unie, x xx vytvoření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx respektovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodování, xxxxx ostatně nebude xxxxxxxx, xxxxx zahájená xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xx třeba xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx pravomocná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ,xxxxx' xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, nabyly x xxxxxx rozhodnutí x dobré víře x xxxx zákonnost (xxx zásadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek správní xxxxxx, xxxxx pouze xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonávat; xxxx práva xxxx xx xxxx existují xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Případným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx těmto osobám xxxxxxx xxxxxxxxx újma, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xxxxxxx Xxxx je. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx čelit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx navrženého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x digitálnímu televiznímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podána xxxxxxx xxxxxx. Právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 36 odst. 1 x 2 Xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úspěšných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx konceptu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu [xxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx x např. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. X. XX 163/02 xx xxx 9.11.2004 (X 169/35 XxXX 289), x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx základních xxxxxxxx xxxxxxxx státu xx důvěra xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, ať xx xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx. Snaha x xxxxxxxxx stavu, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v akty xxxxx x v xxxxxx xxxxxx správnost, xx základním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx.]."
21. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx zákonodárný xxxx jednal x xxxxxxxxxxx, xx přijatý xxxxx xx x xxxxxxx x Ústavou x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Je xxxx xx Xxxxxxxx soudu, xxx posoudil xxxx xxxxxxxxx a vydal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
22. Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxx vyjádření x xxxxxx uvedl, xx předmětná xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxxx xx právní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2008. Obdobná xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx právním xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxx x řešení xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního vysílání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání.
23. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poté, xx mu xxx xxx 9.10.2007 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx prostředky; xxxxx doporučil plénu Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, komise xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx návrhu x xxxxx Senátu xxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: "Návrh xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxx. kompenzačních xxxxxxx, což xxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky umožnit xxxxxxxx šesti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx byly xxxxxxx licence, xxx xxxxxxxx xxxx napadeny xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx". Xxxxxxxxx komise xxxxxxx, xx "xxxxx xxxxxx xxxxx téměř xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, který nastal xxxx, xx x xxxxxxxx zkolabovalo výběrové xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx se xxxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx to xxxxxx xxxxxx xxx ideální, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx potřebujeme xxxxx xxxxx zákona? X xxxx prostého xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx evropská xxxxxx x tom, že xxxx x xxxxxxxx xxxx vypnuto analogové xxxxxxxx x Česká xxxxxxxxx pochopitelně, nechce-li xx ocitnout x xxxxxxxxx tmě x x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx". Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tento zákon xxxxx ve xxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení obdařuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx samozřejmě xx xxxxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx forma, xxxxx bylo xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx kruhu, kdy xx nekonečným xxxxxx xxxxxxxx protestů a xxxxx bylo možno xxxxxxxx xxxx řízení ,xxxxxxxxxxx'. Určité pozitivum, xxxxx zmenšuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je x xxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx switch xxx, xxxxxx vypnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx., že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx několik xxx. Xxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx budou mít xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx investice xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx řekl xxxx, že i xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".
24. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx usnesení xx xxx 9. xxxxxx x 6. xxxxxxxx xxxxxx xxx 1. xxxxxxxxx 2007, jímž xxxxx xxxxxx xxxxx 60 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 64 xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
25. Xxxx Xxxxx, obdobně jako Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx část důvodové xxxxxx k xxxxxx xxxxxx (viz xxxx) x xxxxxxx, xx xx své xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x čl. IV, xxxxxxxx xxxxx 3, 5 x 6 xxxxx:
X xxxx 3 - "Xxxxxxxx x xxxxxxx systémové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxxx licenční xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje x xx řízení, x nichž xx xxxx případně Rada xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx získat xxxxxxx x xxxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx znění §25 zákona č. 231/2001 Sb."
K xxxx 5 - "Navrhují xx xxxxxxxx, za xxxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání."
K xxxx 6 - "Stanoví xx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx Xxxx xxx jejím xxxxxxxxx."
26. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx č. 302/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx zrušoval v xxxxxxxxxxx čl. IV xxxxxx xxx 12, což xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
27. Rovněž Senát xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xx na Ústavním xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení.
28. Xx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx čl. IV xxxxxx x. 304/2007 Xx. byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx k překlenutí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemského analogového xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxxxx ustanovení čl. IV xxxx 3, 5 x vět xxxxx x poslední xxxx 6 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx licenci na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zemskému xxxxxxxxxxx televiznímu vysílání xxxxxxxxxxx Rady, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx předpokladu, xx osoba žadatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podstatě xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx o xxxxxxx. Xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx naplnění formálních xxxxxxxxxxx (zákonných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxx xxxx obsahovou xxxxxxx (pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx licence xxxxx xxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx licenční xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x udělení licence x celoplošnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx.
29. Xxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx žádostí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Televizní Studio, x. s., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx, x. s. Xxx xxxxxxxxxx xxxx 8 čl. IV xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx. Platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání. X čl. IV xxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 302/2011 Sb., kterým xx mění xxxxx č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxx vysílání na xxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx v České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 11. xxxxxxxx 2011. X tomuto xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx kompenzační xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 5 xxxxxx x. 304/2007 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx licenční řízení x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx licence x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx §25 zákona č. 231/2001 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx neudělí pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §31 x §32 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na základě §25 xxxxxx č. 231/2001 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, může xxx udělena licence x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, kterým zanikly xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dokončením xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pak xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx §25 zákona x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kompenzační xxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 3, 5 x vět xxxxx x xxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx x. 304/2007 Xx.
30. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx tedy nutno xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx čl. IV bodů 3, 5 x vět xxxxx x xxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx x. 304/2007 Sb., xxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx zrušit, xxxxxx již x xxxxxxxx době xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx licence xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 11. xxxxxxxxx 2011. X xxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevyplývají, x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx vyplývat, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx by xxxxxx xx budoucna xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXX.
31. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §68 odst. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx, xxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx v mezích Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32. X xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x čl. 39 xxxx. 1 x 2 Ústavy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Sbírce zákonů; xxx xxxx xxxxx Ústavou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XX.
33. Xxx 21.8.2012 byl Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx čl. IV xxxx 3 xxxxxx č. 304/2007 Sb. Vzhledem xx xxxxxxxxxxx, že Xxxxxxx soud x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xx čl. IV xxxx 3, 5 x xxxx xxxxx x xxxxxxxx bodu 6 xxxxxx č. 304/2007 Xx.), xxx později xxxxxx návrh, xxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 22/12 (xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 22/12 xx xxx 9.10.2012, xxxxxxxx xx http://nalus.usoud.cz), xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. IV xxxx 3 zákona x. 304/2007 Sb.) xxx xxxxxxxx litispendence xxx 9.10.2012 xxxx xxxxxxxxxxx (§35 odst. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxx xxxxxx podle §43 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §43 odst. 1 písm. x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxx xxxxx právo xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx projednávané věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§35 odst. 2 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx), jelikož xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxx ustanovení xxxxxx. Xxxxxx návrhu na xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx chápat xxx xxx, xx xxx x xxxxxxxx argumentace, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jelikož x xxxxxxxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx.
V.
34. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxx - x xxxxxxxx eventuálního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele - reagovat xx xxxxx obsažený nepřímo xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x výslovně xx xxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účastníkům xxxxxx, xxxx. provozovatelům digitálního xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxx xxxxxxxxxx, a jedná xx xxxx x xxxxxxxxxx obsoletní a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx proto, xx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 3, 5 x xxx xxxxx x poslední xxxx 6 zákona č. 304/2007 Sb., xxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx zrušit, xxxxxx (xxx) xxx x xxxxxxxx xxxx aplikovatelná, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx ze zákona xxxxxxx k xxxx 11. xxxxxxxxx 2011.
35. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2007 Sb. již xxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, tedy xxxxxx x budoucnu objektivně xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platného xxxxx, xxxxxxx nedošlo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. též xxxx).
36. Cílem xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxx použito xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx prostor xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx v dané xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právo; xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úzkém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Ústavní xxxx vstupovat xxx xx xxxxxxx přísně xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx §64 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx vztah xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx kmenového xxxxxx, jež zakládá x xxxxxxxxx xxxx xx strany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důvody.
37. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx natolik xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byl; xx xxxxx, xx xxxx muset x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx futuro xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; obecný xxxx se x xxxxxxx s Ústavou xxxxxxx xx Ústavní xxxx, který je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx s ústavním xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xx za xxxx xxxxxxx dána x povinnost Xxxxxxxxx xxxxx otázku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
38. Xxx xxxxxxx Ústavní xxxx - x xxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavností xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přezkoumat x xxxxx, který xx již neplatný, xxx - ve xxxxxx x xxxx, xxxxx se konkrétní xxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxxxx xxxxxxx situace xx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 38/06 xx xxx 6.2.2007 (X 23/44 XxXX 279; 84/2007 Sb.), xx xxxxxx podrobně xxxxxx x veškerou svoji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x dané xxxxxxxxxxxx. Ústavní soud xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dospívá x xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx explicitních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xx situace, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx, zda xx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x aplikovatelnosti xxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx takový xxxxxx, který xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, výrokem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx již zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
39. Xx uvedených xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx mohl návrhem xxxxxxx xxxxx.
XX.
40. Xxx přehlednost xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, x xxxxxxx v xxxxx tzv. konkrétní xxxxxxxx ústavnosti přezkoumal Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
41. Xxxxxxxxx ustanovení čl. IV xxxx 3, 5 x vět xxxxx x xxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxx, xxx:
3. Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysílačů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxx.
5. Kompenzační xxxxxxx udělí Xxxx xx žádost xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx byla podána xxxxxx, x
b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 231/2001 Sb.
6. ... Účastníkem xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx licence xx xxxxx xxxxxxx.... Xxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k celoplošnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televiznímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx xx stejné xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx.
VII.
42. Ústavní soud xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx.
43. Xxxxx-xx xx xxxxx jednou xxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x čl. 1, čl. 2 odst. 1 x 3, čl. 81 x 90 Xxxxxx, xxxxx i x čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přechodných xxxxxxxxxx (novelizujícího) xxxxxx č. 304/2007 Sb. (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), jelikož xx (xxxxxxx) xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mocí xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx sféry xxxxxxxxx moci xxxxxx; xx xxxxx, že xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx poté, xx xxxx rozhodnutí Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx napadena xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxx, xx Městský xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx vrátil Xxxx x dalšímu xxxxxx. Xxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxx xxxxxxx, uložil jí xxxxxxxxxxx x čl. IV xxxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxx licenční xxxxxx x provozování zemského xxxxxxxxxxx televizního vysílání xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byla xxx dříve udělena, xxxxx x xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx tak - xxxxx názoru xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxx soudní xxxxxxx - x xxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx nastalé xx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání - xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx úmysl xxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx zprávu). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx znaků xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, jelikož xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx situace, xxxxx x nové úpravě xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, bez ohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx soudní moci xxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dále, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx význam; Rada xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx čl. IV xxxx 3 xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x soudu x xxxxxxx na čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxx umožňuje xxxx, xxx byl podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx na soud x návrhem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx zákona č. 304/2007 Sb. xxxx totiž xxxxxxxxxx žadatelům o xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odňata xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat v xxxxxx xxxx xxxxxx.
44. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx daná xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx posuzována x " xxxxxxxx xxxxx", v xxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxx xx xxx argumentaci xx xxxxx xxxx xxxxxx, Ústavní soud xxxx xxxxx přihlédnout x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx (xxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) a xxxx xx. x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx předmětné problematiky x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx napadené právní xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx podrobně xxxxxxxx xx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
45. Legislativní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx:
46. Xxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxx č. 304/2007 Sb., xxxxxxxx xx 1.1.2008, bylo Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. kompenzační xxxxxxx osobě, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx licence byl xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx totiž xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx účinkem. Jak xxxxxxxxxx důvodová xxxxxx x xxxxxxxxxx zákonu, xxxxxxxxx xxxxxxx vysílání xxxx "způsobena xxxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxx xxxxx ze xxxxxx, xxx představuje xxxxxxx x pravidla, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze vykonávat. Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nabyly x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx zákonnost (xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnoprávní aktů) xxxxxxx subjektivní xxxxx xx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx, xx čemž xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx plynoucí xxxxxxxx účinek správní xxxxxx, který pouze xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx; xxxx práva xxxx xx xxxx existují xx do xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zrušením xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx majetková xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx je.".
47. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tomu, xxxx xxxx udělena xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx již x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx dokončení xxxxxxxx xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx ohledu xx xxxxxxxx soudního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního vysílání, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. To xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejný xxxxx, xxxxx xxx poměřovat x nutností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodování, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.".
48. Xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx omezenou xxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx signálu, xxx xxxxx x xxxxxxxx xx digitální xxxxxxxxx vysílání. Xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mj. Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vysílání, v čl. IV bodu 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 302/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 483/1991 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx stanoveno, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 11. xxxxxxxx 2011. X xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx kompenzační xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 5 xxxxxx x. 304/2007 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x více xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx licence x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx licence upravuje §25 zákona x. 231/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §31 x §32 xxxx. 1 nebo xx udělení licence xxxx x rozporu xx závazky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx byla xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv. Xx xxxxxxx §25 xxxxxx x. 231/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx každé xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené podmínky, xxxx xxx udělena xxxxxxx k provozování xxxxxxxx digitálního televizního xxxxxxxx. X xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kompenzační xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx přechodu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, byly xxx xxxxxx podat xxxxxx x udělení xxxxxx licencí x xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx x řízení xxx §25 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nadále xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kompenzační xxxxxxx.
49. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx považuje xx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx problémů xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neakceptovatelné nerovnosti, xxx by mohla xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx licence, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televiznímu xxxxxxxx, xx srovnání x neúspěšnými xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žalobu.
50. Při xxxxxxx ústavního xxxxxxxx xxxxxxxx xx Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [x xx především x nálezech xx xxxxxx xxxxxxxx pod xx. xx. Pl. XX 16/93 xx xxx 24.5.1994 (N 25/1 XxXX 189; 131/1994 Sb.), sp. xx. Xx. XX 36/93 xx xxx 17.5.1994 (X 24/1 SbNU 175; 132/1994 Sb.), xx. xx. Xx. ÚS 5/95 xx dne 8.11.1995 (X 74/4 XxXX 205; 6/1996 Sb.), xx. zn. Pl. XX 9/95 ze xxx 28.2.1996 (N 16/5 XxXX 107; 107/1996 Sb.)] se xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxx Ústavním soudem Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx [nález Xxxxxxxxx xxxxx XXXX xx. zn. Xx. XX 22/92 z 8.10.1992 (xxxxx x. 11 Xxxxxx usnesení x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ČSFR, Xxxxx : Xxxxx Xxxxx, x. x., 2011, xxx. 49, xxxxxxxx x xxxxxx 96/1992 Xx.)],: "Xx xxxx xxxxx, xxx v xxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx skupině xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx. Xxx zde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ... Xxxxx xxxxx xxxxxx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx." Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx: "xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx moderní xxxxxx" (xxxxx xx. xx. Xx. XX 36/93). Xxxxx principu xxxxxxxx tím posunul xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odlišování xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 12/02 xx xxx 19.2.2003 (X 20/29 SbNU 167; 83/2003 Sb.)]. Hledisko druhé xxxxxxx z právního xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ze dne 7.6.1995 ve věci xxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 4/95 (X 29/3 XxXX 209; 168/1995 Sb.): "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx směru, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx děje xxxxx, xx-xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx spojeno x xxxxxxxx xxxxxx základního xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 11 Listiny, xxxxxxxxx x politických práv xxxxx čl. 17 x xxxx. Xxxxxxx ... xxxx." [xxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 5/95 (xxx xxxx)]. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx protiústavnosti xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je tímto xxxxxxxx dotčení některého (xxxxxx) ze základních xxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx judikatuře xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx princip xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51. X xxxxxxxxx xxxx však bylo xxxxx xxxx hlediska - podobně xxxx xx xxxx xxxxxx xxx sp. zn. XX. XX 12/02 [xxxxxxxxxxxx xxxxxx organizace Xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, viz xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 12/02 xx xxx 19.2.2003 (X 20/29 XxXX 167; 83/2003 Sb.); str. 167, 189 x xxxx.] - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu, xxxxx tudíž xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ústavní xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx: "Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx: xxxxx moci, xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soudce. Xxxx předpoklady lze xxxx zformulovat xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx lze xxxxxxxx x ústavnosti, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (tj. konkrétní) xxxxxx? Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx jedinečného případu xxxxxxxxxxx porušení principu xxxxxxxx? Xxxxxxxx, jež xxxxx testovat jako xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: ,xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx umožňuje, xxx xx s xxxxx jedinečným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx existuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx případ xxxxxxxxx. V xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případu xxxxxxx xxxxx - ne xxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx struktury právního xxxxx.' (X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx. 2. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx 1991, x. 31). Pokud přijetí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx tudíž pro xx xxxxxxxxx racionální xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci Ústavního xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxx základních ústavních xxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dělby moci, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x soudní xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: ,Přijímání xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx oblast xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx soudce x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vylučují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poena xxxx xxxx (přičemž xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx právní xxxx). (xxxxxx, s. 32). Xxxxxxxxxx xx. I xxxxxx 9 Xxxxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Nesmí xxx xxxxx žádný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx byl xxxxxx xxxxxxxx.'."
52. Rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx [srov. xxxxx xx. xx. Xx. XX 17/11 ze xxx 15.5.2012 (vyhlášen xxx č. 220/2012 Sb.; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx xx http://nalus.usoud.cz)] a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, že xx každé xxxxxxx xxxxxxxxx x různými xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx subjekty xxxxxx. Xxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx několik xxxxxxxx: x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by existovaly xxxxxxxxxx x rozumné xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx kategorii xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx principu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx určitý xxxxxxx x xxxxx, xxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx dbát x xx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx) x xxx mezi xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx) existoval xxxxx xxxxxxxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx věcech Xxxxxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxxxx x x. 1985, §72; Xxxxxxx x x. 1986, §177 a Inze x r. 1987, §41).
53. V xxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx). Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 21/96 ze xxx 4.2.1997 (X 13/7 XxXX 87; 63/1997 Sb.), xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právo; xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxx střetu xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx však x xxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx x druhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx časového střetu xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx vést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlediskem xxxxxxxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svobod, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx principů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx občana x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx smyslu čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx roli xxxxx xxxx xxxxxxxxxx staré x nové právní xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx Ústavní xxxx xxxxx x xxxxxx ze dne 15.5.2012 xx. xx. Xx. XX 17/11 (xxx 58), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepravé xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx, pokud xx zákonem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepotřebná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx zájmy xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxxxx změny. Xxxxxxxxx očekávání občanů, xx platné právo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ústavněprávně chráněno.
54. Xxx zorným xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx závěrů Xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx neodůvodněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx libovůle x xxx jde o xxxxxxxxx xxxxx x xxxx způsobem odůvodněný xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx by xxxxxx založeno na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
55. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxx zákonodárce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale musí xxx xxx xxxx xxxxxxx významný x xxxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx x x xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jenž má, x povahy věci, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - x ohledem xx xxxxx situace - xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx - xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zákon, xxxxx xxx xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ani xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx respektovat xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxx zvolených xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx třeba trvat xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
56. S přihlédnutím xx shora xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx naznačené xxxxxxx xxxxxx - x xx i xx xxxxxx k výše xxxxxxx otázce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx zákona, jakož x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.
57. Ačkoliv ve xxxxxxxxx případě fakticky xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx "x xxxxxxx xxx", xxxxx podle Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx v xxxxx. Xxxxx xxxxx x velmi xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx, resp. x pasti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxx, a to x s xxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Jak xx citováno ve xxxxxxxxx Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stálé xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxx): "xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poté, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení Xxxx pro xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx xx udělení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx se xxxxx xxxxxx xxxxx nezastavil, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx řešení xxxxxx xxx ideální .... xxxxxxx xxxxxxxx evropská xxxxxx x xxx, xx bude x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx". Xxx Xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxxx, xx by nutně xxxxxx xxxxxx "televizní xxx x xxxxx", xxx xxxxxxx x xxxxxx poněkud sugestivního xxxxxxxxx, leč - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx podle xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx, že x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x konfliktu xx zájmy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o licenci, xxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxx, xxxxxxxx.
58. Xxxx xxxxxx xxxxx zvažovat - z xxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx legitimního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x licenci, xx xxxxx skutečně xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx žadatelé x licenci v xxxxxx x možnost xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx udělené licence xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x analogového xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jiná xxx xx byla, xxxxx xx xxxxxx zákon xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žalobců; xxx xxxx, xxx xx již xxxxxx xxxx, xx z xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx), x naopak x protikladu stál xxxxxxxx xxxxxxx zájem xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nastalé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kompenzačních. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zastavena, ale xx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
59. X uvedených xxxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x napadenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx negativních xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxxxx. Prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx tohoto xxxx, xx x toho xxxxxxx jeví xxxx xxxxxxx x přiměřené. Xxxxxxxx postup zákonodárce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx, xx věc xx velmi xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xx výše vyložené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podrobným x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx principu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxxxx, xx xxx-xx zákonodárcem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx normativními prostředky, xx pak xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jenž xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxx v xxxx xxxx poučovat xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx situace.
60. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že poukaz xxxxxxxxxxxx xx nálezy xx věci sp. xx. Xx. XX 24/04 ze dne 28.6.2005 (xxx. "jezy xx Xxxx", xxx xxxx) x xx xxxx xx. xx. Xx. ÚS 24/08 xx xxx 17.3.2009 ("xxxxxxx Xxxxxx", viz xxxx) x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxx, nikoli zákonodárci, xx jeví xxxxxxxxx xxx prima xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx totiž xxxx, xx přímo slovy xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vodní xxxxx, resp. stavba xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx) x zejména xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.
61. X uvedeném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu shledat xxxxx xxxxxxxxxxxx libovůle x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx jeho xxxxx přiměřený.
62. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
63. Ústavní xxxx usoudil, xx x xxxxxxxxx věci xxxx xxxxx nařizovat xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xx xxxx xx smyslu §44 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Ústavního xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 444/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.12.2012.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx oprava xxxx provedená xxxxxxxx XX x xxxxxx x. 170/2012 Xx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.