Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález ÚS ze dne 30.10.2012 sp. zn. Pl. ÚS 8/09 ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
444/2012 Sb.
30.10.2012
13.12.2012
28.12.2012
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)