Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.11.2022.


Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
54/2004 Sb.

Vyhláška

ČÁST 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3

ČÁST 2 - MLÉČNÁ VÝŽIVA MALÝCH DĚTÍ §4

Požadavky na složení mléčné výživy malých dětí §5

Označování mléčné výživy malých dětí §6

ČÁST 3 - OBILNÉ PŘÍKRMY A POTRAVINY PRO MALÉ DĚTI §7

Požadavky na složení obilných a ostatních příkrmů §8

Označování obilných příkrmů a potravin pro malé děti §9

ČÁST 4 §10 §11 §12

ČÁST 5 §13 §14 §15

ČÁST 6 §16 §17

ČÁST 7 §18 §19

ČÁST 8 §20 §21

ČÁST 9 - POTRAVINY S NÍZKÝM OBSAHEM LAKTÓZY NEBO BEZLAKTÓZOVÉ §22

Označování potravin s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózových §23

ČÁST 10 §24 §25

ČÁST 11 §26 §27

ČÁST 12 §28 §29 §30

Přechodné ustanovení §31

Zrušovací ustanovení §32

Účinnost §33

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3 - Vitaminy, minerální látky a další látky

Příloha č. 4

Příloha č. 5 - Referenční hodnoty vitaminů a minerálních látek pro označování výživové hodnoty

Příloha č. 6

Příloha č. 7 - Požadavky na základní složení obilných příkrmů

Příloha č. 8 - Požadavky na základní složení potravin pro malé děti

Příloha č. 9 - Požadavky na identitu vitamínů, minerálních látek a dalších látek, které lze použít při výrobě obilných příkrmů a potravin pro malé děti

Příloha č. 10 - Požadavky na nejvyšší přípustné množství vitaminů a minerálních látek a stopových prvků, jestliže jsou přidávány do obilných příkrmů a potravin pro malé děti

Příloha č. 11 - Pesticidy, které nesmí být používány při zemědělské výrobě surovin určených pro výrobu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a pro výrobu obilných příkrmů a potravin pro malé děti

Příloha č. 12 - Zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů v počáteční a pokračovací kojenecké výživě a obilných příkrmech a potravinách pro malé děti

Příloha č. 13

Příloha č. 14

Příloha č. 15

Příloha č. 16

č. 157/2008 Sb. - Čl. II

č. 39/2018 Sb. - Čl. II

č. 80/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

54
VYHLÁŠKA
ze dne 30. xxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx jejich xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. a) a x) zákona x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 306/2000 Xx. x zákona x. 274/2003 Sb., (xxxx xxx "zákon"):

XXXX 1

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxx potravin, xxxxxxxxx na zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, označování x xxxxxxxx a xxxxxx jejich xxxxxxx.

§2

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx výživa xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 39/2018 Sb.

XXXX 2

MLÉČNÁ XXXXXX XXXXXX XXXX

§4

§4 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2018 Sb.

§5

Požadavky xx složení xxxxxx xxxxxx malých xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, minerálních xxxxx x dalších xxxxx xxxx upraveny x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xx čistotu xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxxxxx xxxxx1e).

(3) Mléčná xxxxxx xxxxxx dětí

a) xxxx xxxxxxxxx potravinářské přídatné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx přídatných xxxxxxx2),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx3),

x) xxxxx obsahovat rezidua xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,01 xx/xx výrobku, xxx xx nabízen xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxx výživy xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pesticidy, xxxxx jsou xxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxx vyhlášce. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těmito pesticidy xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx

x) obsah xxxxxxx xxxxxxxxx upravených x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 11 x xxxx vyhlášce xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,003 xx/xx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx č. 2 přílohy č. 11 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hranici 0,003 mg/kg, xxxxx xx považována xx xxx stanovitelnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx výrobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx dodrženy xxxxxxxx xxxxxxxxx limity xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx uvedeny x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zvláštní xxxxxxxxx limity xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx jsou určené xx spotřebě xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx návodu výrobce.

§6

Xxxxxxxxxx mléčné xxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx", xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxx tvořit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stravy malého xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx malých xxxx xxxx označení xxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx látek obsahovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX 3

XXXXXX PŘÍKRMY X XXXXXXXXX XXX XXXX XXXX

§7

§7 zrušen xxxxxxx předpisem č. 39/2018 Sb.

§8

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a ostatních xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx

x) ze surovin, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx kojenců x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx vitaminů, xxxxxxxxxxx látek x xxxxxxx xxxxx uvedených x přílohách č. 7 xx č. 10.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x přílohách č. 7 x č. 8.

(3) Xxxxxx příkrmy x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkách2),

b) musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx potraviny3),

c) xxxxx xxxxxxxxx rezidua xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 0,01 xx/xx xxxxxxx (xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx),

x) xx nesmí xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx příkrmů x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xx zemědělských produktech xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 11. Xxxxxxxx xxxxx xxxx podmínky:

1. pokud xxxxx reziduí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 11 xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,003 xx/xx, xxxxx xx xxxxxxxxxx za mez xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx normalizovanými xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těmito xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx reziduí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 přílohy č. 11 xxxxxxxxxx hranici 0,003 mg/kg, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ošetřené. Xxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 12.

(4) Xxxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výrobce ke xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx

(1) Na xxxxx xxxxxxxx příkrmů xxxx potravin xxx xxxx děti se xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo malého xxxxxx, kterému je xxxxxx xxxxx. Uvedený xxx kojence nesmí xxx u xxxxxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx se smí xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nezávislé xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak,

b) xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxx lepek, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx potraviny xxxxx xxxxx měsíců,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádřená x xX x x xxxx na 100 g xxxx 100 xx výrobku x číselně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx ve 100 x xxxx 100 ml xxxxxxxxx xxx, jak je xxxxxxxxx, xxxx tam, xxx xx xx xxxxxx, po xxxxxxxx x použití xxxxx xxxxxx výrobce,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 7 a č. 8 xx 100 g xxxx 100 ml xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx je xx vhodné, po xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx obilných xxxxxxx x potravin xxx xxxx děti xxx xxxx uvést xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx látek x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 9 xx 100 x xxxx 100 xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, x je-li to xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx připravené x použití podle xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 5 vyjádřených jako xxxxxxxxx xxxxx tam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 100 x xxxx 100 ml xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx, x je-li xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přítomných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 % jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tvrzení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a zdravotních xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

XXXX 4

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2018 Sb.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

XXXX 5

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

§15

§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

ČÁST 6

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2018 Sb.

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 39/2018 Sb.

XXXX 7

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/2012 Sb.

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/2012 Sb.

ČÁST 8

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/2012 Sb.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 35/2012 Sb.

ČÁST 9

POTRAVINY S XXXXXX XXXXXXX LAKTÓZY XXXX XXXXXXXXXXXX

§22

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxx 1 x xxxxxxx xx 100 x xxxx 100 xx potraviny xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx bezlaktózovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxxxxx xx 100 x xxxx 100 ml xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx určeny xxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obsahem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx x potravinách stanovených xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx5) xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obsahem laktózy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o obsahu xxxxxxx v xxxxxxx xx 100 g xxxx 100 xx xxxxxxxxx.

XXXX 10

§24

§24 zrušen xxxxxxx předpisem č. 35/2012 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/2012 Sb.

XXXX 11

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2008 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2008 Sb.

XXXX 12

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2018 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2018 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2018 Sb.

§31

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vyrobeny x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 23/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx druhy xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx použití.

§33

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 15. xxxxx 2004.

Xxxxxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 54/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 54/2004 Sb.

Příloha x. 2 zrušena právním xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 54/2004 Sb.

Vitaminy, minerální xxxxx x další xxxxx

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxxxx

Xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx A
retinylacetát
retinylpalmitát
retinol
Vitamin X
xxxxxxx X2 (ergokalciferol)
vitamin X3 (xxxxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx X1
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx X2
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx-5´-xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx X6
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx-5´-xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
X-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
X-xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx X12
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxx
X-xxxxxx
Xxxxxxx C
kyselina L-askorbová
L-askorban xxxxx
X-xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx 6-xxxxxxxx-X-xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx)
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx X
X-α-xxxxxxxxx
XX-α-xxxxxxxxx
X-α-xxxxxxxxxxxxxxx
XX-α-xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx X
xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxx (Ca)
uhličitan vápenatý
chlorid xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx soli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx (Mg)
uhličitan xxxxxxxxx
xxxxxxx hořečnatý
oxid hořečnatý
hořečnaté xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx hořečnatý
hydroxid xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx citronové
Železo (Xx)
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx železnatý
citronan železito-amonný
fumaran xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx železitý (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx (Cu)
citronan xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx měďnatý
komplex xxx-xxxxx
xxxxxxxxx měďnatý
Jod (I)
jodid xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx draselný
Zinek (Xx)
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx zinečnatý
glukonan xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx (Xx)
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx manganatý
síran xxxxxxxxx
xxxxxxxx manganatý
Sodík (Na)
hydrogenuhličitan xxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx (X)
xxxxxxxxxxxxxxxxx draselný
uhličitan xxxxxxxx
xxxxxxx draselný
draselné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx draselný
mléčnan xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx (Xx)
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx sodný

Tabulka x. 3

Xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx dusíku

L-arginin x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživu xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxx v rozmezí 0,45 x/100 xX (1,80 x/100 xxxx) - 0,56 g/100 xX (2,25 x/100 xxxx)
&xxxx;
X- xxxxxx x xxxxxxxxxxxx X-xxxxxxx
X- xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X-xxxxxxxxx
X- xxxxxxxxx x hydrochlorid X-xxxxxxxxxx
X- leucin x xxxxxxxxxxxx L-leucinu
L- xxxxx x xxxxxxxxxxxx X-xxxxxx
X- xxxxxxx x hydrochlorid X-xxxxxxxx
X- methionin
L- fenylalanin
L- xxxxxxxx
X- tryptofan
L- xxxxxxx
X- xxxxx
X- xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X-xxxxxxxxx
X- xxxxxxxx-X-xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx - 5´-monofosforečnan x xxxx xxxxx xxx
xxxxxx - 5´-xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx sodná xxx
xxxxxxxx - 5´-xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx - 5´-monofosforečnan x xxxx sodná sůl
inosin - 5´-xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxxx

xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 54/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce č. 54/2004 Sb.

Referenční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 1 Xxxxxx x xxxxxxx příkrmy xxx xxxxxxx a malé xxxx

Xxxxxxx / minerální xxxxx
xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx hodnota pro xxxxxxxxxx
Xxxxxxx X
µx
400
Xxxxxxx X
µx
10
Xxxxxxx X
xx
25
xxxxxxx
xx
0,5
xxxxxxxxxx
xx
0,8
xxxxxxxxxxx niacinu
mg
9
Vitamin X6
xx
0,7
Xxxxxxxx xxxxxxx
µx
100
Xxxxxxx B12
µg
0,7
Vápník
mg
400
Železo
mg
6
Zinek
mg
4
jód
µg
70
selen
µg
10
měď
mg
0,4

Tabulka x. 2 Mléčná xxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx
Xxxxxxx X
µx
400
Xxxxxxx D
µg
7
Vitamin X
xx XX *)
5
Xxxxxxx X
µx
12
Xxxxxxx X
xx
45
Xxxxxxx
xx
0,5
Xxxxxxxxxx
xx
0,7
Xxxxxx
xx
7
Xxxxxxx X6
xx
0,7
Xxxxxxxx xxxxxxx
µx
125
Xxxxxxx X12
µx
0,8
Xxxxxxxx pantothenová
mg
3
Biotin
µg
10
Vápník
mg
550
Fosfor
mg
550
Draslík
mg
1000
Sodík
mg
400
Chlorid
mg
500
Železo
mg
8
Zinek
mg
5
jód
µg
80
selen
µg
20
Měď
mg
0,5
Hořčík
mg
80
Mangan
mg
1,2

*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx č. 54/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 54/2004 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx složení xxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx připravených x&xxxx;xxxxxxx xxxxx návodu xxxxxxx)

1. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx

2. Xxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx menší xxx 25 % xxxxxxxxx v sušině xxxxxxx

XXXXXXXXX
Xxxx xxxxxx výživy1)
Minimum x/100 xX (g/100 xxxx)
Xxxxxxx x/100 xX (x/100 xxxx)
Xxxxxxxx
1. Bílkoviny
B, D
1,3 (5,5)
X - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx nejméně 0,48 x/100 kJ (2 x/100 kcal)
 
 
 
 
D - x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 0,36 x/100 xX (1,5 x/100 xxxx)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx index xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx č. 6 tab. x. 2, xxxx koeficient xxxxxxxxx směsi xxxxxxxx (XXX) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně 70 % tohoto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx aminokyselin xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx sacharidy (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo med)
A, X
&xxxx;
1,8 (7,5) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,9 x/100 xX (3,75 x/100 kcal)
 
B
 
1,2 (5)
x xxxx přídavek xxxxxxxx xxx být nejvýše 0,6 x/100 kJ
(2,5 x/100 kcal)
3. Tuky
A, X
0,8 (3,3)
&xxxx;
X
&xxxx;
1,1 (4,5)
Xxxxx xx xxxxx tuku xxxxx xxx 0,8 x/100 xX
(3,3 x/100 xxxx), pak xxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxx laurové smí xxx xxxxxxx 15 % x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
- xxxxxxxx myristové xxxxxxx 15 % x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxx xxxxxxxx (ve xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx 0,07 x/100 xX (0,3 x/100 kcal) x xxxxxxx 0,285 g/100 xX (1,2 g/100 xxxx)
4. Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx (Xx)
X, X, X, X
0,025 (0,1)
Xxxxx soli xx smí xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, je-li xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx (Ca)
B
0,02 (0,08)
X
0,012 (0,05)
X xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx)
5. Xxxxxxxx
Xxxxxxx
X, X, X, X
25 μg
(100 μx)
Xxxxxxx X (XX)2)
X
14 μx
(60 μx)
43 μx
(180 x)
Xxxxxxx X3)
X
0,25 μg
(1 μx)
0,75 μx
(3 μx)

1) X = jednoduché xxxxxx výrobky, xxxxxxx xxxxxx kaše, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx.

X = Xxxxxx xxxxxxx s přidanou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxx.

X = xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx uvaření xx xxxxxx xxxx nebo xxxx tekutině.

D = xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, mlékem nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2) XX = xxx-xxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxx.

3) Xx xxxxx chlekalciferolu, xxxxx 10 μx=400 x.x. xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx A a xxxxxxx X xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx, že xxxx tyto vitaminy xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 54/2004 Sb.

Požadavky na xxxxxxxx xxxxxxx potravin xxx xxxx xxxx

(xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx)

1. Xxxxxxxxx
x)
Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx, vnitřnosti nebo xxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxx, pak musí xxxxxx:
1.
xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxx xxxx jiných obvyklých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxx hmotnosti xxxxxxx,
2.
xxxxx xxxxxxxxxx uvedené složky (xxxx, xxxxxx, ryby, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxx) xxxxxxx 25 % xxxxxxxxx xxxxx použitých xxxxxxxxxxxx zdrojů,
3.
množství xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx menší xxx 1,7 x/100 xX (7 x/100 xxxx).
x)
Xxxx-xx xxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx bílkovin xxxxxxxxxx nebo v kombinaci xxxxxxx v názvu výrobku xx xxxxxx místě, xxx xxxx tvořit xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:
1.
xxxxxxx podíl masa, xxxxxxx, ryb, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obvyklých xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2.
xxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxxx (xxxx, drůbeže, ryb, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx 25 % xxxxxxxxx všech xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
3.
xxxxx xxxxxxxx z těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 x/100 xX (4 g/100 kcal).
c)
Jsou-li xxxx, xxxxxx, ryby, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zdroje bílkovin xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, pak xxxx xxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx pokrm, xxxxxx:
1.
xxxxxxx podíl masa, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obvyklých xxxxxx xxxxxxxx v součtu xxxxxxx 8 % xxxxxxx hmotnosti výrobku,
2.
každé xxxxxxxxxx uvedené xxxxxx (xxxx, drůbež, ryby, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx 25 % xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
3.
xxxxx bílkovin x&xxxx;xxxxxxxxx zdrojů nejméně 0,5 g/100 xX (2,2 x/100 kcal) x xxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxx xxx menší xxx 0,7 x/100 kJ (3 x/100 kcal).
d)
Je-li x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sýr, xxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxx jako xxxxx, nesmí xxx:
1.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,5 x/100 xX (2,2 x/100 xxxx)
2.
xxxxxxx obsah xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,7 x/100 kJ (3 x/100 xxxx).
x)
Xx-xx xxxxxxx určený xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxx není xxxxxxx xxxx, xxxxxx, ryby, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx zdroje bílkovin, xxx musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdrojů xxxxxxx 0,7 x/100 xX (3 x/100 xxxx).
x)
Xxxxxxxxx uvedené xxx xxxxxxx a), x), x), x) x x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx.
x)
Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v názvu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxx 2,2 x xxxxxxxx xxxxxxxx na 100 xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx sladké xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx x). x), x), x), e), x) x g).
h)
Přídavek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pouze xx zlepšení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bílkoviny, x xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx tento xxxx.
2. Sacharidy
Množství veškerých xxxxxxxxx přítomných x&xxxx;xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, příkrmech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x)
10 x/100 xx u xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx,
x)
15 g/100 xx u ovocných xxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx,
x)
20 g/100 x u xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx,
x)
25 g/100 x u xxxxxxx x xxxxxxx,
x)
5 g/100 xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou připraveny x&xxxx;xxxxx.
3. Tuky
Dále xxxxxxx xxxxxxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bílkovin.
a)
Je-li xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v názvu, xxxx xxxx uvedeny x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx obsah tuku xx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1,4 x/100 xX (6 x/100 xxxx).
x)
Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx všech zdrojů xxxxx xxxxxxxxx 1,1 x/100 kJ (4,5 x/100 xxxx).
4. Xxxxx (Xx)
x)
Xxxxx sodíku ve xxxxxxx nesmí být xxxxx xxx 48 xx/100 xX (200 xx/100 xxxx), příp. xxx 200 mg/100 x. Xx-xx jedinou xxxxxxx xxxxxxxx v názvu xxxxxxx xxx, nesmí xxx obsah xxxxxx xxxxx xxx 70 xx/100 xX (300 xx/100 kcal).
b)
Do xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx přidány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Vitaminy
a)
Vitamin X
&xxxx;
X xxxxxxxx šťávách x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šťávách xxxx xxx obsah xxxxxxxx X xxxxxxx 6 xx/100 xx (25 xx/100 xxxx) nebo xx xxxx xxx 25 xx/100 x.
x)
Xxxxxxx X
X xxxxxxxxxxxx šťávách xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx X nejméně 25 μxXX/100 xX (100 μgRE/100 xxxx),
Xx xxxxxxxxx druhů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nesmí xxx vitamin X xxxxxxxx.
x)
Xxxxxxx X
Xx ostatních xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx D xxxxxxxx.

Příloha x. 9 x xxxxxxxx x. 54/2004 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vitamínů, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxx výrobě xxxxxxxx příkrmů a xxxxxxxx xxx malé xxxx

1. Xxxxxxxx

Xxxxxxx A
Vitamin X
Xxxxxxx
Xxxxxxx D2 (=ergokalciferol)
Retinyl-acetát
Vitamin X3 (=cholekalciferol)
Retinyl-palmitát
Beta-karoten
Vitamin X1
Xxxxxxx X2
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx - 5 - xxxxxx-xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxx B6
Nikotinamid
Pyridoxin xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx - 5 - xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx
X-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
X-xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx X12
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx
X-xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx C
Vitamin X
Xxxxxxxx X-xxxxxxxxx
X-α-xxxxxxxxx
X-xxxxxxxx sodný
DL-α-tokoferol
L-askorban xxxxxxxx
X-α-xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx draselný
DL-α-tokoferol xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx -L-askorobové x 6-xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx palmitát
Vitamin X
Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

2. Aminokyseliny

L-arginin x xxxx xxxxxxxxxxxxx
X-xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
X-xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
X-xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
X-xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
X-xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx
X-xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx
X-xxxxxxxxx
X-xxxxxxxxxxx
X-xxxxxxx
X-xxxxxxxxx
X-xxxxxxx
X-xxxxx

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx látky

Cholin
Chlorid xxxxxxx
Xxxxxx cholinu
Dvojvinan xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx
X-xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx X-xxxxxxxxx

4. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prvků

Vápník
Hořčík
Uhličitan xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx vápenatý
Chlorid xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx. citronové
Hořečnaté xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx vápenatý
Hydroxid hořečnatý
Oxid xxxxxxxx
Xxxxxxxxx soli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx kyseliny trihydrogen-fosforečnaté
Glycerofosforečnan xxxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx citronové
Citran xxxxxxxx-xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx draselný
Síran xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx železitý
 
Elementární železo (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx elektrolyticky)
Sacharan xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx sodno-železitý
Uhličitan železnatý
Měď
Zinek
Komplex xxxx x lysinu
Octan xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx zinečnatý
Citran xxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx
Xxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx draselný
Citran xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx manganatý

Příloha x. 10 x vyhlášce x. 54/2004 Sb.

Požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x potravin xxx xxxx xxxx

(xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx výrobce. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x vápník xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx.)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx množství xx 100 xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx 100 xX
Xxxxxxx X (μg XX)
1801)
42,9
Xxxxxxx X (mg x-XX)
3
0,7
Xxxxxxx X (xx)
12,5/252)/1253)
3/6/30
Xxxxxxx (xx)
0,25/0,54)
0,06/0,12
Xxxxxxxxxxx (xx)
0,4
0,1
Xxxxxx (xx XX)
4,5
1,1
Xxxxxxx X6 (xx)
0,35
0,08
Xxxxxxxx xxxxxxx (μg)
50
11,9
Vitamin X12 (μx)
0,35
0,08
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (mg)
1,5
0,36
Biotin (μx)
10
2,4
Xxxxxxx (mg)
160
38
Vápník (xx)
80/1805)/1006)
19/43/24
Xxxxxx (xx)
40
9,5
Xxxxxx (xx)
3
0,7
Xxxxx (mg)
2
0,5
Měď (μx)
40
9,5
Xxx (μx)
35
8,3
Xxxxxx (xx)
0,6
0,14

1) Xxxxxxx xxx množství xxxxxxxx A uvedené x&xxxx;přílohách č. 7 x č. 8.

2) Xxxxxxxx použitelné xxx xxxxxxx obohacené xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x zeleninové xxxxx.

4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx X x X x&xxxx;přílohách č. 7.

6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X v přílohách č. 7.

Příloha č. 11 x xxxxxxxx č. 54/2004 Xx.

Xxxxxxxxx, které xxxxx xxx používány xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určených xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx

Xxxxxxx x. 1

Chemický xxxxx látky (xxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sulfon, xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx kyslíkatého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx fensulfothion)
Fentin, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx (suma látek xxxxxxxxx, xxxx xxxx x esterů včetně xxxxxxxx, vyjádřeno jako xxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx x trans-heptachlor xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx (suma xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x sulfonu, vyjádřeno xxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxx xxxxx látky
Aldrin x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxxx

Příloha č. 12 x vyhlášce č. 54/2004 Xx.

Xxxxxxxx maximální xxxxxx reziduí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x pokračovací xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx/xx)
Xxxxxxxxx
0,006
Xxxxxxx-X-xxxxxx/xxxxxxx-X-xxxxxx xxxxxx / xxxxxxxx-xxxxxx (xxxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-X-xxxxxx
0,006
Xxxxxxxxxxx
0,008
Xxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxx x fipronil-desulfinyl, vyjádřeno xxxx xxxxxxxx)
0,004
Xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (suma xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
0,006

Příloha č. 13 x xxxxxxxx x. 54/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 13 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/2012 Sb.

Xxxxxxx č. 14 x vyhlášce x. 54/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 14 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

Xxxxxxx č. 15 x xxxxxxxx x. 54/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

Xxxxxxx č. 16 x vyhlášce x. 54/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 16 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2021 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 4, bodem 5, xxxxx xxx x §5 xxxx. 1 až 5, xxxx 6, 21 x 22 a x xxxxx 29, xxxxx xxx o přílohu č. 1, xx mohou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009.

2. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 5, xxxxx xxx o §5 xxxx. 4 xxxx. x), x), x) x e), a x xxxx 29, xxxxx jde o přílohu č. 1 xxxx 2.1.1 x 2.2.1 x přílohu č. 2 bod 2, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx do 1. xxxxx 2012.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2008 Xx. s účinností xx 15.5.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx malé xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 54/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxx xx xxx xx xx vyčerpání xxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx x výrobu x xxxxxxx xx xxx počáteční x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výživy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xx dne 21. xxxxx 2022 xxxxx §5 a 6, příloh č. 1 xx 4, 6, 11, 12 x 14 vyhlášky x. 54/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrobená xxxxx xxxx 22. xxxxx 2022 v xxxxxxx s xxxxxxxxx x. 54/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxx xxx xx 21. únoru 2022 xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx zásob.

3. Xxxxxxx celodenní stravy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 27. xxxxx 2022 x xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 54/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 27. xxxxx 2022, může xxx xxxxxxx xx xxx xx 26. xxxxx 2022 až xx xxxxxxxxx zásob.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 80/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.3.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 54/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.2.2004.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

402/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 54/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx určených xxx zvláštní xxxxxx x x způsobu xxxxxx použití

s xxxxxxxxx xx 10.8.2006

473/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 54/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

157/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 54/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx určených xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.5.2008

35/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 54/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx použití, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.2.2012

46/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 54/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 31.3.2014

39/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 54/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx výživu x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2018

80/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 54/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx a x xxxxxxx jejich xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.3.2021 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.11.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxx 2006/125/ES xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x malé xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

1x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 396/2005 xx xxx 23. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx reziduí xxxxxxxxx x potravinách a xxxxxxxx rostlinného x xxxxxxxxxxx původu x xx jejich xxxxxxx x x změně xxxxxxxx Rady 91/414/XXX, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 2073/2005 xx dne 15. xxxxxxxxx 2005 x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. xxxxxxxx 2006 x výživových a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1925/2006 xx xxx 20. prosince 2006 o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1609/2006 ze xxx 27. října 2006, xxxxxx xx na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx počáteční xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx syrovátkových xxxxxxxx xxxxxxxxx z bílkovin xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1333/2008 xx xxx 16. prosince 2008 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkách, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1924/2006 x (XX) x. 1925/2006 x x xxxxxxx xxxxxxxx Komise 87/250/XXX, xxxxxxxx Rady 90/496/EHS, xxxxxxxx Xxxxxx 1999/10/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/ES, xxxxxxxx Xxxxxx 2002/67/XX x 2008/5/ES x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 608/2004, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 231/2012 xx xxx 9. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx přídatné látky xxxxxxx v xxxxxxxxx XX x XXX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (ES) x. 1333/2008, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 609/2013 xx xxx 12. června 2013 o potravinách xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx celodenní xxxxxx xxx regulaci xxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx Rady 92/52/XXX, xxxxxxx Xxxxxx 96/8/XX, 1999/21/XX, 2006/125/XX x 2006/141/XX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/39/XX x nařízení Xxxxxx (ES) x. 41/2009 x (ES) x. 953/2009, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 828/2014 x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

1x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1924/2006 ze xxx 20. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1925/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1609/2006 xx xxx 27. xxxxx 2006, xxxxxx se xx xxxxxx xxxx xxx povoluje uvedení xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získaných x xxxxxxxx kravského xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2073/2005 xx dne 15. xxxxxxxxx 2005 x xxxxxxxxxxxxxxxxx kritériích pro xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1441/2007 ze xxx 5. prosince 2007, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Komise (ES) x. 2073/2005 x xxxxxxxxxxxxxxxxx kritériích pro xxxxxxxxx.
1c) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1925/2006 xx xxx 20. prosince 2006 o xxxxxxxxx xxxxxxxx a minerálních xxxxx a některých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
1x) Například xxxxxxxx č. 275/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xx jakost x zdravotní nezávadnost xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění vyhlášky x. 404/2006 Xx.
1x) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 231/2012, x xxxxxxx znění.
2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1333/2008, v xxxxxxx xxxxx.
3) Nařízení Komise (XX) č. 2073/2005 xx xxx 15. listopadu 2005 x mikrobiologických xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x platném znění.
3a) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 396/2005 xx xxx 23. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx reziduí xxxxxxxxx x potravinách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx povrchu x o změně xxxxxxxx Xxxx 91/414/XXX.
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1924/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx potravin.
5) Xxxxxxxx č. 1169/2011 x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx spotřebitelům, x xxxxxxx xxxxx.
6) Příloha č. 2 XXX X06 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějiších xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 953/2009 xx xxx 13. xxxxx 2009 o xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx výživové xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.