Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.12.2011 do 31.03.2012.


Zákon o péči o zdraví lidu
20/1966 Sb.
Hlavní zásady péče o zdraví lidu Čl.I Čl.II Čl.III Čl.IV Čl.V Čl.VI
ČÁST I. §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7
ČÁST II. Účast občanů, profesních organizací, profesních a jiných občanských sdružení v péči o zdraví
HLAVA 1. Účast občanů §8 §9
HLAVA 2. Účast profesních organizací, profesních a jiných občanských sdružení §10 §10a
ČÁST III. Zdravotnictví
HLAVA 1. Zdravotní péče
ODDÍL 1. Poskytování zdravotní péče §11 §12 §12a
ODDÍL 2. Zdravotní výchova obyvatelstva §13 §14
ODDÍL 3. Činnost na úseku hygieny a boje proti infekčním nemocem §15 §16
ODDÍL 4. Léčebně preventivní péče
Obsah léčebně preventivní péče §17 §18
Závodní preventivní péče §18a
Záchranná služba §18b
Lázeňská péče §19
Lékárenská péče §20
Posudková činnost §21
Aktivní péče o zdraví obyvatelstva §22
Poučení a souhlas nemocného §23 §24
Léčba prací §25
Odnímání částí lidského těla v souvislosti s léčebně preventivní péčí, lékařskou vědou, výzkumem a výukovými účely, odběr krve, buněk, tkání a orgánů §26 §26a
HLAVA 2. Zdravotnická soustava
ODDÍL 1. Soustava zdravotnických zařízení §31 §32 §33
ODDÍL 2. Druhy a úkoly zdravotnických zařízení §34
Zařízení léčebně preventivní péče
Zařízení ambulantní péče a nemocnice §35
Zařízení závodní preventivní péče §35a
Odborné léčebné ústavy §36
Lékárny §37
Zvláštní dětská zařízení §38
ODDÍL 3. Zřizování a provoz zdravotnických zařízení §39 §40 §41 §42
HLAVA 4. Pracovníci ve zdravotnictví
ODDÍL 1. Způsobilost §52
Podmínky pro výkon zdravotnických povolání §53 §54
Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví §55 §56
ODDÍL 2. Výchova výuka a další vzdělávání §57 §58 §59 §60
HLAVA 5. §61 §62 §63
ČÁST IV. Úkoly vědy a výzkumu v péči o zdraví lidu §64 §65 §66 §67
ČÁST V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZAJIŠŤOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE §67a
Zdravotnická dokumentace §67b §67ba §67bb
Národní zdravotnický informační systém §67c
ČÁST VI. Řízení péče o zdraví lidu a rozhodování při výkonu zdravotní péče
HLAVA 1. Řízení péče o zdraví lidu
Ústřední orgány §68
Ministerstvo zdravotnictví §69 §70 §71 §72 §73
Pravomoc orgánů státní zdravotní správy a jejich zaměstnanců §74 §75
Zvláštní oprávnění zaměstnanců Českého inspektorátu lázní a zřídel §76
HLAVA 2. Rozhodování při výkonu zdravotní péče §77 §77a §77b
ČÁST VII. Společná a závěrečná ustanovení §78 §79 §80 §81 §81a §82 §83 §84
Příloha - Národní zdravotní registry
č. 548/1991 Sb. - Čl. II
č. 60/1995 Sb. - Čl. IV
č. 110/1997 Sb. - část osmá
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 37/2004 Sb. - §72
Nález Ústavního soudu - č. 206/1996 Sb.; č. 88/2008 Sb.
Článek I - zrušen
Článek XX
Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxx každého xxxxxxxxxxx žít zdravě x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx působících xx jeho xxxxxx. Xxxxxxx má každý xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx způsobu xxxxxx x xxxxx.
Xxxxxx XXX
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vědy x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx x předstihu zajišťovat xxxxxxxx potřebných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx lidu.
Článek XX
Xxxx o zdraví xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx lidu; xxxxxxxx pozornost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek X - xxxxxx
Xxxxxx VI
X provedení xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
XXXXX XXXX
§1
§1 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Xx.
§2
§2 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 258/2000 Sb.
§3
§3 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 258/2000 Xx.
§4
§4 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Sb.
§5
§5 (xxxx první) zrušen xxxxxxx předpisem č. 258/2000 Sb.
§6
§6 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Sb.
§7
§7 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 258/2000 Sb.
XXXXX ČÁST
XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXX OBČANSKÝCH XXXXXXXX X XXXX X XXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX OBČANŮ
§8
Xxxxxx xx aktivně xxxxxxxx na zabezpečování xxxx o xxxxxx xxxx zejména xxx, xx
a) xxxxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxxx zásady a xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, upozorňují xx xxxxxxxxxx závady x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx se xx zdravotnických akcích; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx projevují xxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§9
(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx x xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx.
(2) Občanům x výjimkou xxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, vazby x xx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lékaře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Možnost xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx §18a a xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ji xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx x xx propustit.
(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx připravují xx službu xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vojáky x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 13) X xxxxxx, kterým xxxx poskytovány xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti, x u xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxxxx xxx xxxxx poskytnutí xxxxx x mimořádných xxxxx 74), xx xxxxx xxxxxx x zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 75).
(4) X zájmu xxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, léčení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, dezinfekčním x xxxxx opatřením xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xx x nebezpečí xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx školení x výcviku xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXX PROFESNÍCH XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A JINÝCH XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§10
(1) Příslušné odborové xxxxxx
x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,
x) účastní xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) účastní se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kříž xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx složky úzce xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
§10x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx zdravotnictví") spolupracuje x profesními organizacemi x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 5) x xx xxxxxxx xxx
x) zabezpečování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x výkonu povolání,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx nestátních xxxxxxxxxxxxxx zařízení,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnictví.
(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXXXXX PÉČE
Xxxxx 1
Poskytování xxxxxxxxx xxxx
§11
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních stanoví xxxxxxxx zákony. Xxxxxxxxx xxxx poskytují xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx x pobytovými službami, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pojištěnce x xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 52).
(2) Zdravotní xxxx xx xxxxxxxxx
x) bez přímé xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,
x) bez xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxx pobyt, xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx; nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx přímé úhrady x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu.
(3) Xx xxxxx xxxx částečnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovány
x) xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 19)
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx fyzických osob xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem, 19)
x) zaopatření x zařízeních ústavní xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, kojeneckých ústavech x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x péči, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx zákona 15) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 16)
§12
(1) Xxxxxxxxx péči poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx spolupráce a xxxxxx dělby práce xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx odpovědnosti za xxxxxxxxxxxx péči. X xxxxxx zařízeních mohou xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů 70), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx činností xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx první xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx výuku x zařízeních sociálních xxxxxx 71).
§12x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx poskytuje, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x technické vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavky xx xxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx personální vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx personální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx hygienických xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroluje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 28).
(6) Xxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx, xx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx vybavení x hygienické xxxxxxxxx xx xxxx provoz, xxxx x xxx x mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvědčující xxxxxxx těchto xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxx x xxxxxxxxxx komorou.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x sídlo xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zařízení nesplňuje xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požadavky, příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxx požadavků xxxxxx x xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx nestátního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) X případech, kdy xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx, věcné nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx uložit kontrolovanému xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(10) Xxx zjištění, xx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx, věcné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, x x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x registraci. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněn xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo o xxxxxx tohoto xxxxxxxxx.
Xxxxx 2
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§13
Zdravotnická xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zdravotní xxxxxxx obyvatelstva, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výchovnou činností.
§14
Xxxxx xx xxxxxxxxx výchově xxxxxxxxxxxx plní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x těsné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sdruženími xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx činnosti.
Xxxxx 3
Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx onemocněním
§15
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborně vedou xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx soustavné x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení provádějí xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx infekčním xxxxxxxxxxx.
§16
(1) Xxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx xxxxxx zdravotničtí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, 28) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 4
Xxxxxxx preventivní péče
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
§17
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxx v xxxx x xxxxxxx, navrácení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx poskytována xxxxxxxxxxxx xx zdraví i x nemoci, v xxxxxxxxx x při xxxxxx stavech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc.
(2) Xxxxxxx preventivní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx péči xxxxxx lázeňské xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x léčebné xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vyhrazených xxxxx xxxxxxxxxxx prodejci xxxxxx xxxxx, 17) zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx x dopravu nemocných.
§18
(1) Xxxxxxxxxx péči, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx lékaři x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx péči, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx ústavní, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxxxxxx ústavu.
§18x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
Závodní xxxxxxxxxxx xxxx 20) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemocemi x povolání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x práce x xxxxxxxx úrazů.
§18b
Záchranná xxxxxx
Záchranná xxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx zajišťuje a xxxxxx xxxxxx hradí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Základní xxxxx x xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stav ji xxxxxxxx. Seznam xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x délku xxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxxx x ministerstvem xxxxx a sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx lázeňské xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx povolují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x organizace x xxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx péči x xxxx xx 15 xxx x x xxxxx xxxxxxx nemocemi, xxxxxxx seznam vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány a xxxxxxxx.
§20
Lékárenská xxxx
(1) Lékárenskou xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, uchovávání x xxxxx potřebných léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informaci xxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxxx přímo při xxxxxx léčebně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx přípravky x potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné zařízení x tomu určené.
(2) Pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 40) platí xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 64).
§21
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x ministerstvem xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxx účely, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx posudková xxxxxxx x vydávají xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§22
Aktivní xxxx o zdraví xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx včasným xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x děti x xxxxxx, x xxxx v xxxxxxxxxxx x mateřstvím, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při nichž xx xxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx onemocnění, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ministerstva zdravotnictví xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx preventivním xxxxxxxxxx, vyšetřením x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx pro xxxxxx.
§23
Poučení x xxxxxxx nemocného
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x §67b xxxx. 12 písm. x), o xxxxx x povaze poskytované xxxxxxxxx péče x xxxxxxx vyšetřovacího xxxx xxxxxxxxx výkonu, xxxxx x o jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pacienta xxxxxxxx, xx zdravotnický xxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 65) pacientovi a xxxxxx xxxx domácnosti 66), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, též xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx ně xxxxxxxx x xxxxxxxxx péče x tohoto xxxxxxxx xxxx xxx ochranu xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67b xxxx. 12 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze informace xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §67b xxxx. 12 písm. x) a §67ba xxxx. 1 x 2 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx provádějí xx souhlasem xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odmítá-li xxxxxxx přes náležité xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxxx xx ošetřující xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (revers).
(3) Je-li neodkladné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu nezbytné x záchraně xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a odpírají-li xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dětí, xxxxx xxxxxxx vzhledem xx xxx rozumové xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytnost xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčebné výkony, x je-li to xxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxx, převzít nemocného x xx ústavní xxxx,
x) jde-li x nemoci stanovené xxxxxxxxx předpisem, x xxxxx lze uložit xxxxxxx léčení,
x) xxxxxxxx xxxxx jevící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx intoxikace xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx
x) xxxx-xx xxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx souhlas x xxx x neodkladné xxxxxx nutné x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxxx. 29)
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxxxx x §23 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxxxx oznámit soudu, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. 21) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 24 hodin xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx.
§25
Léčba xxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiná xxxxxxxx, popřípadě používat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx organizacemi. Xxxxxxx práce xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx zvýšených xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní péče x nemocné x xx xxxxxx odměn, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx preventivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x výukovými účely, xxxxx krve, tkání x xxxxxx
(1) Xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx lidských xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx. Použít tělo xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. 40)
(2) Xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x nesmí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav x xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx člověka.
(3) Xxxxx tkáně xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nezbytně xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx piety.
(4) Pokud xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx péčí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxx xx uchovat x použít (xxxx xxx "část xxxx xxxxxxxx")
x) pro xxxxxxx lékařské xxxx, xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 41)
x) pro výrobu xxxx přípravu xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 42) nebo
x) pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx jejím xxxxxxxxxx xxxxx prokázat přítomnost xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxx tkáň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 40)
(dále xxx "xxxxxxxx potřeby"), x to xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x použití xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a pacient x tím vyslovil xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas.
(5) Xxxxxx tělo xxxxxxxxx xxx jen xxx xxxxxxxx potřeby, x to xxxxx xxxxx
x) x xxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemný souhlas; x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prokazatelně xxxx vůli, xxxx xxxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx x použitím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx zemřelého xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhlas xxxxxxxxx, nelze xxx xxxxxxxx xxxxxxx tělo xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx nemoc,
x) xx nejedná o xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxx účel pitvy, x xx zejména x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx úmrtí xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx uchovat x použít xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx pokud xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx. Xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx lékařská xxxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x stanoví xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxx nebo těla xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti odpovídá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx vznikly xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Před xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxx zemřelého. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxx dohledatelná.
(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, prokazatelný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nesouhlas xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemřelého anebo xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zemřelého. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx blízké xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zemřelému xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsaného pacientem, xxxxxxx určeným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobou blízkou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 6, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékař; pokud xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx určit xxxxxx, stvrdí jeho xxxxxxxxxx xxxxxx vůle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx se xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vůli xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx určení svědka.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 6 xx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xx být xxxxxxx xxx výrobu bioimplantátu, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tkání x xxxxxx zřízeného xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 40) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx částech těla x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx tkáňová xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 40) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxx odebrané xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxx banka xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x orgánů identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vyrobeny x xxxxx těla pacienta xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxx těla xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx osob xx jeho xxxxx; xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx výhod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s odebranou xxxxx xxxx xxxx xxxxx zemřelého, to xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(11) Xxxxx xx pacient xxxx pokud xxx xxxxxxx xx svého xxxxxx nezletilou osobou, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx odstavců 4, 5 x 7 xxxx zákonný xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx těla, xx xxxxx poskytnout x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx souhlas nebo xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx třeba respektovat.
(12) Xxx xxxxxxxxx x plodem xx xxxxxxx x dále x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx z xxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx, lůžko xxxx xxxxxxxxxx sliznice"), xx xxx lékařské xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 4 xx 11. Plodem xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx známek xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nižší xxx 1&xxxx;000 x, x xxxxx xx xxxxx zjistit, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kratší xxx 28 xxxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx xxxxxxx jednu xx xxxxxx života, má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 500 x, xxx nepřežije 24 xxxxxx xx porodu.
(13) Části xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, plodové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx nepoužijí pro xxxxxxxx potřeby, x xx xxx xxxx-xx xxxxxxxxx xx trestný xxx xxxx sebevraždu, xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx v xxxxxxxxxx 43) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotnickým xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Záznam x xxxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx těhotenské xxxxxxxx xx zakládá xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx matky.
(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhláškou
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x krve x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx účely,
x) podrobnosti x xxxxxxx částí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx lékařské xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x použitím xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxx částí xxxx xxxxxxxx nebo těla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§26x
§26a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2008 Xx.
Jiné výkony
§27
Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx vlastní xxxxxx xxxxx, u níž xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§27x
(1) Xxxxxxxx, stereotaktické operace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx, u níž xxxx xxx provedeny, x po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a dva xxxxx lékaři nezúčastnění xx provádění xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx osoba náležitě xxxxxxxxxxx lékařem x xxxxxx lékařského xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledky s xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní zákon.
§27x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x klinické xxxxx xx provádí xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, na xxx xx xxx xxxxxxx provedeno, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. 22) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, způsobu xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x o xxxxxxxxx x ním xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx xx osobách xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§27x
Každý xxxxxxxx výkon, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx xxxxx má být xxxxxxxx, xxx provést xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
§27d
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx buňkami xxxx s xxxxxx, xxxxxx xxxxxx uchovávání, x to xx xxxxxx xxxxx neplodnosti xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx zárodečných buněk,
x) xxxxx oplodnění xxxx, x xx
1. oplození vajíčka xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,
2. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxx povolena xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem vyloučení xxxxxx xxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxx nemocí x xxx x xxxxxx xxxx jejich zavedením xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx reprodukci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxx x muže, xxxxx xxxx léčbu hodlají xxxxxxxx podstoupit (xxxx xxx "neplodný xxx"), xxxxxxxx je xx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vad. Žádost xxxxxxxx xxxxxxx muže x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ženy; xxxxxxx xxxx xxx opakovaně xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx umělého xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 24 xxxxxx; je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxx xxx účely xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx ženu x muže, xxxx xxxxx xx příbuzenský xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 57).
§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006
§27x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27d xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce nebrání xxxx xxxxxxxxx stav. Xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx příjemkyně xxxxxxxx xxxxx, který tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dárcem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx asistované xxxxxxxxxx xx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx neplodný xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx asistované xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx 18 xx 35 xxx. Darovat xxxxxxx xxxx xxx ve xxxx od 18 xx 40 let. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxxxx, x xxxxx xx známo, xx xxxxxxxxx od muže, xxxxx xx příbuzným x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, strýcem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x asistované xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx genetických. Xx posouzení zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce. Xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx být osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
(4) Lékař xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oplodnění xx před provedením xxxxxx výkonů povinen xxxxx, xxxx xxxx xxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx těchto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizicích x x xxxxx xxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx reprodukcí.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které mají xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Dárce xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx buněk pro xxxxx oplodnění x xx získáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buněk z xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 58). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; záznam x vyslovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx. Zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení 72) kopii xxxxxxxxx xxxxxxxx x odběru xxxxx §27d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Shodu kopie xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předávající zdravotnické xxxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smí xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx vajíček x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, kolik xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lékařské xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těhotenství.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vytvořená xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx oplodnění. Pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx embrya xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, lze xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx umělé xxxxxxxxx, x vysloví
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 58) upravujícího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových buněk x xxxxxxxxxxxx embrya x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx oplodnění jiné xxxx.
Vyslovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx.
(8) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx buněk x xxxxxx a xx xxxxxxx zárodečných xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděna, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a prokazatelně xxxxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zárodečných xxxxx 72). Xxxx xxxxxx hradí xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterém xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náhradu xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx buňky nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce xxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx provedeno umělé xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx anonymity xxxxx x neplodného xxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a neplodného xxxx x anonymitu xxxxx x dítěte xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx kterém xxxx posouzena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, podá xx žádost
x) xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx páru, x to xxxx xxxxxxxxx umělého oplodnění, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx genetických xxxxxxx xxxx dispozicích.
§27x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinno xxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Zdravotnické xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx uchovat xxxxxxx 30 xxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §27d xxxx. 1 xxxx. b) bodech 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení x xxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx získali x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §27h.
§27g
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx volby xxxxxxx budoucího xxxxxx x xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx pohlaví, xxxxx
x) xxxx neslučitelné x xxxxxxxxxxxx vývojem xxxxxx,
x) výrazně xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Volbu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx se specializací x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx specializací x xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
§27g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006
§27h
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx genetických xxxxxxxxx embrya, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xxxxx xxxx možnosti xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x metody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §27d odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 2 x 3,
x) věcné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx asistované reprodukce xxxxxxx v §27d xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 x 3.
§27i
Xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §27d xxxx. 1 písm. x) a x) xxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx.
§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.10.2008
§28
(1) X zemřelých osob xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pitva. Xxxxx xx provádí xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx prohlížejícím lékařem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§28a), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx těle xxxxxxxxx xxx provádět xxx xxxxxxxxx zásad piety xxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx podle §26,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§28a),
x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 40)
x) xxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 43)
(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§28x
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxx xxxx xxxxx, dále xxxxx xx těle xxxxxxxxx x xxxxxx x místa xxxxxx xxxxxxxx informací a xxxxxxxxx hlášení x xxxxx, výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§29
xxxxxx 3)
§30
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx vázána,
x) bez xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xx xxxxxx úhradu.
(2) Xxxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx, se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx nebo za xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx uprchlíkům xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 24)
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXX SOUSTAVA
Oddíl 1
Xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx
§31
(1) Xxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro zásobování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§33
Zařízení x organizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízené ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Oddíl 2
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení
§34
§34 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Xx.
Zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
§35
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx praktických lékařů, xxxxxxxxx ordinace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nemocnic, x nimiž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Nemocnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a lůžkovou xxxxxxxx x specializovanou xxxxxxxxxxxxx x léčebnou xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§35a
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče
Xxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vlivy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci zaměstnancům, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a podílejí xx xx výcviku x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdraví.
§36
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx preventivní xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx léčebné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nemocí. Jejich xxxx navazuje na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx tuberkulózy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx léčebny, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Lázeňskými xxxxxxxxx jsou odborné xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx xxxx klimatických xxxxxxxx. K xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelům xxxxxxxxxx léčebné xxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být x lázeňském xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Ozdravovny xxxxxxxxx xxxxxxx péči osobám x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx ohroženým na xxxxxx.
(5) Noční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potřebnou xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§37
Xxxxxxx
Xxxxxxx x další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx vydávají xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prostředků.
§38
Xxxxxxxx xxxxxx zařízení
K xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxx xxxx se přiřazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx dětí ve xxxx do xxx xxx.
Xxxxx 3
Xxxxxxxxx x provoz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§39
(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x právnické osoby. Xxxxxxxx pro vznik, xxxxx, zánik a xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a obcemi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva zdravotnictví. 25)
(3) Zdravotnická xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx pojištění xxxx xxxxx po xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx zdravotní péči.
§40
Organizace xxxx povinny zajistit xxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 20) Xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§41
Xxxxxxxx xxx xxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx, spravují, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx a xxxxxxxx, xxxxxxx náplň, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§70).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxx xxxxxxx, stavbu xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxx by xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§45
§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§46
§46 xxxxxx právním předpisem x. 164/2001 Sb.
§47
§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 164/2001 Sb.
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX VE XXXXXXXXXXXXX
Xxxxx 1
Způsobilost
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Sb.
Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Xx.
§54
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a obcí xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx.
§55
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnictví
(1) Xxxxxxxxxxxx pracovníci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx.
(2) Každý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, pro xxx xxxxxx určuje ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx spolupráci x profesními xxxxxxxxxxxx, 6)
x) xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnické xxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx zájmu,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx této xxxxxx xxx ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x není-li xxxxx xxxx dosažitelná xxxxxxxx xxxxxxxx, x zajistit xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péči,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkům xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 27) xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro obhajobu x trestním xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx uplatňující práva xx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x d) se xxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx.
(4) Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xx svém xxxxx osvojit xx x zdravotnické znalosti x xxxxxxx potřebném xxx výkon xxx xxxxx.
§56
§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx.
Oddíl 2
Xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
§57
§57 zrušen právním xxxxxxxxx x. 121/2004 Xx.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Sb.
§59
§59 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 121/2004 Xx.
§60
Výukovými xxxxxxxxxx lékařských x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxx vysoce kvalifikovaná xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxx rozvoji a xxxxxxxxxx x odvolává xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx kliniky. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x farmaceutických xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XXXX
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2003 Xx.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2000 Sb.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2000 Xx.
XXXXXX XXXX
XXXXX VĚDY X XXXXXXX X PÉČI X XXXXXX XXXX
§64
Orgány ustavené x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx oborů xxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx plnit xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx. Xxxx orgány xxxx xxxxxx povinny xxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozboru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx poznatků x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx člověka x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§65
Orgány xxxxxxxx k xxxxxxx x koordinaci rozvoje xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelné přidělování xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx přínosu xxx zdravotnictví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§66
xxxxxx
§67
xxxxxx
PÁTÁ ČÁST
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX SE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
§67x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 32) xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxxxxx zdravotnickém informačním xxxxxxx (xxxx xxx "XXXX").
(2) Xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx vést rodné xxxxx 47) xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§67b),
b) x XXXX, pokud xx xxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxx xxxxx §67c xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Zdravotnická xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxx anamnézy,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxx veden xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx; xx průběžně xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx datem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx provedla. Xxxxxx xx zdravotnické dokumentaci xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx provedla. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, grafické xxxx audiovizuální. Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí být xxxxxx x listinné xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze x listinné formy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxx médium xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), opatří xx xxxxx a podpisem xxxxx, xxxxx zápis xxxxxxxx, x zařadí xx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Přitom xxxxxxxxxx tiskové sestavy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xx vede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx médiích xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace provádět xxx za xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 33)
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prováděny xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx den,
x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápisu je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vytvářeny xxxxxxx xxxxxxxxx za xxx, xx provedeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do nich xxxxxxxx xxxxxxxxx zásahy.
(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kopií xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx dobu, xxxxx xx předepsána xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(9) Xxxxx x povinnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 32)
(10) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx, x to x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x) zdravotničtí xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 67) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx členové xxxxxxxxx xxxxxx 6) xxx xxxxxxx případů podléhajících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 34)
d) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stížností, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx ve správním xxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stížnosti, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
f) lékaři xxxxxxxx ministerstvem zdravotnictví xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x podnětů xx xxxxxxxx xxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxx podnětu xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx Státního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, 35)
h) xxxxxxx xxxxxxxxxx komisí,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx schopnosti xxx xxxxx dávek x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odvodního x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx určení obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx zdravotnických zařízení xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, 36)
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení zabezpečující xxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 32) xxx vedení x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) zaměstnanci xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu (§67c xxxx. 3), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx zabezpečují xxxxxxxxxx osobních údajů 32) a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67c xxxx. 3) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů 32) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx,
m) pověřené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 46)
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob,
o) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 56),
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx x odborných činnostech x rámci své xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 41), 42), 72).
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx též xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(11) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx x rozsahu nezbytně xxxxxx x x xxxxxxxx stanovených pověřeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxx xx třeba xxxxxx písemného souhlasu, xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx zástupců. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx možné xxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx stavu pacienta. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prvé xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(12) Pacient xx právo
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných ve xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx x jeho xxxxx xxxx x jiných xxxxxxxx vztahujících xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xx informace, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx příznaků xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, popis terapeutického xxxxxxxx x interpretace xxxxxxxx xxxxx,
x) x přítomnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x); x xxxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx příznaků xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx testů,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x); x případě autorizovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx léčby psychoterapeutickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx výpisů, xxxxx nebo kopií xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, diagnózy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x interpretace xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxx zdravotním xxxxx, xxxx vyslovit zákaz xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stavu, zároveň xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) a x); xxxxxxx může xxxxxx xxxxx nebo vyslovení xxxxxx kdykoliv xxxxxxx; xxxxx pacienta na xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 x 11 x xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx informace o xxxx zdravotním xxxxx xxxxx xxxxxx.
(13) X případě xxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře je xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx.
(14) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 44) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxx xxx se zemřelým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o registraci xxxxxxxxxxxxxx zařízení, 44) xxxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx zdravotnického pracovníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxxx x zajistit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx neoprávněnými xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx předcházející xxxx xx i xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací xxxx první xx xxxxx.
(15) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 14
x) nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x pacientech, x xxxxxxx zdravotním xxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.
(16) Xxxxxxx xxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 44) xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 14
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx x zajistí xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx nahlížením xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx nejširším xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx,
x) do xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx i pro xxxxxxxx potřebných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx návaznosti xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace nově xxxxxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx správním xxxxxx xxxxx písmene x),
x) xxxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo na xxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(17) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 16 xxxx. a) a x) xxxx pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vstupovat do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx v xxxxxxxx 14. Pověření xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ztrátou, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx.
(18) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, který xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 16 xxxx. x) až d), xxxxx plněním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 17 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(19) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 37) Xxxxxxxxxxx x xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx vzorů xxxxxx xxxxxxxx, vzorů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.
(20) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx požádala o xxxxxxx své osoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxx, jejímuž xxxxxxx xxxxxx domněnka xxxxxxxxx (§51 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx), xx xxxxx xx zvláštní xxxxxxx svých osobních xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx zjištění anamnézy x údaje uvedené x §67x xxxx. 2 xxxx. b). Xxxxx a příjmení xxxx je vedeno xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xx skončení xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx doplní a xxxxxxxx. Xxxxxxxx takto xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xx xxxxx jedině xx základě xxxxxxxxxx xxxxx. Lékaři x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx personálu, xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx styku x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx zachovávat xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §67b xxxx. 10 x 11 xx xxxxxxxxx.
§67xx
(1) Xxxxxxxx nebo zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx právech xxxxxxxxx v §67b xxxx. 12 xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx nebo zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67b xxxx. 12 xxxx. x), popřípadě xxxxxxxx určení xxxxx xxxx xxxxxx podávání xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x opatří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ohledem xx svůj zdravotní xxxx záznam xxxxxxxx, xx však schopen xxxxxxxx svou vůli, xxxxxxxx xxxxxx ošetřující xxxxx x jeden xxxxxx. V záznamu xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx projevil, a xxxxxxxxx xxxxxx bránící xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zemřel, xxxxxxxxx úmrtí x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx jinak, popřípadě xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67b xxxx. 12 xxxx. x). Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §67b xxxx. 12, osobou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxx pacienta, xxxxxxxxx xxxxx určená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stavu, právo xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta, a xxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, opisy xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xx xx x xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zdraví. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 40).
§67xx xxxxxx právním předpisem x. 111/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.5.2007
§67bb
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v případě xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxx, popřípadě jejího xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §67b xxxx. 12 xxxx §67ba xxxx. 3 nebo 4, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx zdravotnímu xxxxx pacienta, xxxxx xx může pořizovat xxxxxx, opisy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mají právo xx informace podle §67b xxxx. 12, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce udělil xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx souhlas x xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaznamenány xxxxxx xxxxx x xxxx zákonném zástupci, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxx nezletilý xxxxxxx xxxx xxxx osoba x x nichž xxx vyvodit podezření xx zneužívání xxxx xxxxxx nezletilého xxxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho zdravého xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uzná, xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx pacienta. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxx, požádá-li x xx nezletilý xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxx rozumové vyspělosti xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx vyplývají skutečnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxx 68). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx, opisů xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx
a) 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx pro xxxxx xxxxxxx x §67b xxxx. 10, pokud xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) 30 dnů xx obdržení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).
Xxxxx xxxxxxx x písmenu x) xxxx x) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, opisů xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx návaznosti xxxxxxxxx xxxx. Zdravotnické zařízení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zápisů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 69).
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, opisů xxxx kopií xx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxx rozsah, xxxx x datum xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, opisů xxxx xxxxx. Záznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx přítomen xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace, xxxx zdravotnický pracovník, xxxxx xxxxxxx výpis, xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx správní xxxx xxxx zřizovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx v §67b xxxx. 18 převzal xxxxx §67b odst. 16 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 4 x 5 xxxxxxx.
§67xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2007 Xx. s účinností xx 15.5.2007
Xxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxx
§67x
(1) NZIS xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určený
x) xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx koncepce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx informací x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro řízení xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx statistiku,
b) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 38) v xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx. 47)
(3) Xxxxxx úkolů XXXX xxxxxxxxx Ústav zdravotnických xxxxxxxxx x statistiky Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx x osobními xxxxx plní úkoly xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, 39) pokud tento xxxxx nebo zvláštní xxxxxx předpis 40) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Statistický xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 32) xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§67d
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxx, které xxxx uvedeny v příloze x tomuto xxxxxx.
(2) Účelem xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pacientů x xxxxxxxxx společensky xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhodnocování xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx, sledování xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x vědecká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X registrech xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx:
a) xxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, 48)
2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx rodné xxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxx,
x) pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uvedený x xxxxxxx x) xxxx 1, a xxxx údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru,
x) související xx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxx xxxxx, x xx
1. anamnestické x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
2. x průběhu a xxxxx xxxxxx,
3. x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním stavu,
4. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 3 předávají xx XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je neposkytují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 40) 48)
(5) Údaje shromažďované xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 40) 32) xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů.
(6) Xxx plnění xxxxx XXXX Statistický xxxxx xxxxxx závazné xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
(7) Osobní údaje xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx xxxx osobní údaje xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x oprávněný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxxxxxx xxxx jiným statutárním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxxxxxx x vědecké xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x anonymizované xxxxxx.
(10) Xxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní Koordinační xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
§67e
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx řídí xxxxxxxxx zákonem. 32)
(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadované xxxxxx x xxxxx xxxxx xx XXXX,
x) xxxxxx předávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a dalších xxxxx xx XXXX,
x) periodicitu x xxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx NZIS,
x) xxx účely xxxxxxxxxx údajů podle §67c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XXXX.
§67e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 156/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 9.4.2004
§67x
Ustanovení §67a xx 67e xx xxxxxxx přiměřeně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx zařízením sociálních xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 věty xxxxx.
§67x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxx výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví
x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx rodných čísel x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxx x písmenech x) x c).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxx a xxxxx narození; u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx a xxxx, xxx se občan xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích adres xxxxx trvalého xxxxxx,
x) počátek trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů nebo xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx uzavření manželství,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; je-li manželem xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
m) rodné xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx dítěte,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo,
p) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxx xxxxx,
x) xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,
x) číslo x platnost xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxx a xxxx, xx kterou není xxxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) rodinný stav, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxx,
o) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na jehož xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx původní xxxxx číslo,
d) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx referenční údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx daného xxxxx.
§67h
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytují xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péči x xxxxxxx podobě xxxx x elektronické xxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx zemřelého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx včasným xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví pacienta xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx žijícího xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b),
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx x který x xxxxxxx xx svůj xxxxxxxxx stav nebo xxx xxxx schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zemřelého xxxxxxxx, který byl xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx zbavenou způsobilosti x xxxxxxx úkonům.
Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 obsahuje
a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x informačního systému xxxxxxxx obyvatel, x xx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zařazení xx zdravotnickém zařízení,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx manžela, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pacienta, x xxxx-xx zdravotnickému zařízení xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx, xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx narození.
§67i
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
c) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx narození,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
x) xxxxx narození,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXX XXXX X XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X ZDRAVÍ XXXX
§68
Xxxxxxxx orgány
(1) Ministerstva a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx lidu podle xxxxx části xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx zejména
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v péči x zdraví xxxx, xxxxxxxxx o opatřeních x xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx iniciativně xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx,
x) kontrolují, jak xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx podmínek, x xxxxxx je k xxxxxxxxxxxx pro neplnění xxxxx v xxxx x zdraví lidu.
Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví
§69
Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxxxxx koncepci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx vědy x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx praxe xxx, xxx zdravotní péče xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrovni.
§70
(1) X zabezpečení jednotného xxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxxxx lidu x zdravotnictví x x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx lidu, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx své xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx účelem xxxxxx obecně závazné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx výchovu a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a výuky xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 6) x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) vydává xxxxxxxxxx x rozvoji xxxxxxxx celků, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státním xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxx vyhradí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx x zdravotnickou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 40) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícího odběry x xxxxxxxxxxxxx orgánů,
x) x provádění xxxxxxx x metod xxxxxxxxxx reprodukce podle §27d xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 2 a 3.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 45) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) x xxx xxxxxxxxxx postupů x xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x).
(4) Xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx též x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx péčí x xxxxxx odvětvích x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx pomáhají xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx sbory.
§71
§71 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 258/2000 Sb.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Sb.
§73
zrušen
Xxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
§74
Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xx krajského xxxxx jsou oprávněni xx účelem zjišťování xxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx provádění xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Xx.
Účinnost - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 132/2000 Xx.)
§76
Zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lázní x xxxxxx jsou oprávněni xxx xxxxxx svých xxxxx vstupovat do xxxxx xxxxxx, zařízení x xxxxxxx, xxxxxxxx x potřebném xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebné xxxxxxx x údaje.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXX VÝKONU XXXXXXXXX XXXX
§77
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lékařů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta, xxxxxxxx xxxxxxx. Zdravotnické xxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxxxx pacientovi prokazatelným xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx posudek, xxxxxxx tento lékařský xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx posudku xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxx, k jehož xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vydán, xxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx, xx xxxxxxxx posudek je xxxxxxxxx, mohou podat xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx posudek xxxxxxxxxx. Xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zdravotní péči xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx předcházející xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx nebyl xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx lékař nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xx jeho doručení xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxxxxx vydané xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 54) xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx
x) návrh xx přezkoumání rozhodnutí xxx xxxxx do 3 dnů; tento xxxxx nemá odkladný xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 5 xxx od xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx osoba.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx potřeby ošetřování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 55).
(9) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx, x xxxx x oborech xxx xxxxxxxxxx rozhodují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxx.
§77a
(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx §77 xxxx. 5 postoupeno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x napadený xxxxxxxx posudek potvrdí, xxxx
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vrátí věc xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx posudek xxxxxx, x vydání nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta.
(2) Xxxxx rozhodnutí správního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx.
§77a xxxxxx právním předpisem x. 285/2002 Sb. x xxxxxxxxx 1.9.2002
§77b
Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vztahují se xx xxxxxxx podle §77a ustanovení xxxxxxxxx xxxx. 11)
§77a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 285/2002 Sb. x účinností 1.9.2002
XXXXX XXXX
XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§78
(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx vzniklých xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odběrem xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jen pokud xx xxxxxxx předpisy xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) O xxxxxxx škody xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxx povinnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx stát v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnou xxxxxxxxxxx příspěvek.
(3) Xxxxxxxx vydané x xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx, xxx škoda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízeným xxx xxxxxx xxxxxxx pracovníků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pokládá xx xxxxxxxx úraz.
§79
(1) Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx společenských xxxxx xxxx povinny orgány x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxx xxxxxxxx spolupráci x xxxxxx a xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxx. Xx xx xxxx zejména ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx nerostného bohatství, x vodním hospodářství, x veterinární xxxx x x státní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx inspekci. Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úzce xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx lidu xxxxx xxxxxx zákona, xx vydávají x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx otázky xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, vydávají xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zároveň x xxxxxxx souvisících xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí xx příslušný xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veterinární xxxx, 12) zejména xx věcech tlumení xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx výrobě, xxxxxx x distribuci xxxxxxxxxxxxx biopreparátů, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní nezávadnosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxxxx jatečných xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.
§80
(1) Xxxxxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky upravují xxxxxxxxx ministři obdobně xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky v xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx ozbrojených xxx x bezpečnostních sborů, Xxxxxxxx služby České xxxxxxxxx a orgánů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Organizaci x výkon zdravotní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx zdravotnictví.
(5) Xxxxxxxxx xxxx osobám xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx uzavřených xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních.
§81
Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoba.
§81x
Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.
§81a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2003
§82
§82 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 167/1998 Xx.
§83
(1) Xxxxxxx se
1. xxxxx č. 271/1949 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxx č. 170/1950 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxx,
3. xxxxx č. 103/1951 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx péči, xx xxxxx zákonného opatření x. 64/1955 Xx., xxxxxx x. 17/1957 Xx. a xxxxxx x. 78/1959 Xx.,
4. xxxxx č. 4/1952 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1957 Xx.,
5. xxxxx č. 43/1955 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxx č. 24/1951 Sb., x xxxxxxxx,
7. vládní xxxxxxxx č. 25/1951 Sb., x dentistech,
8. xxxxxx xxxxxxxx č. 77/1951 Sb., x středních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxx č. 14/1952 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
10. vládní xxxxxxxx č. 44/1952 Sb., x xxxxxxxxxxx,
11. xxxxxx xxxxxxxx č. 51/1952 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
12. xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnictví č. 37/1950 Sb., x xxxxxxxxxxx výroby x dovozu xxxxxxxxxx xxxxx,
13. xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx č. 5/1952 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx krve,
14. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 11/1953 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
15. xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx č. 87/1953 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vody,
16. nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 24/1954 Sb., x hygienické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
17. xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnictví č. 25/1954 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
18. xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx č. 8/1955 Sb., o xxxxxxxxxxxx,
19. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 40/1955 Sb., o xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
20. nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 42/1956 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx opatření č. 23/1955 Sb., x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82.
§84
Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. července 1966.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx k xxxxxx x. 20/1966 Xx.
Národní zdravotní xxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pacienta (xxxxx xxxxx) x xxxxx související se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, x xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxxxxxxxxx x onemocněním, včetně xxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pacienta; údaje xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 25 xxx xx xxxx úmrtí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anonymizovány.
2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxx (xxxxx xxxxx); xxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, rodinná anamnéza, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x potřeba xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péči (xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxxxxxx).
Po xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.
3. Národní xxxxxxx xxxxxxx
X registru xxxx zpracovávány xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxx); xxxxx související xx zdravotním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx těhotenství a xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dítěte xxx xxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxxxxxx).
Po xxxxxxxx 10 xxx xx xxxx porodu xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx); údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a novorozence, x to xxxxxxx xxxxx, zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vad
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxx číslo); údaje xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, diagnostické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx diagnostikovalo (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 5 xxx xx roku dosažení 15 let věku xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.
6. Registr xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx, xxxxxxxxxx (rodné xxxxx, titul), xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx; údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx lékař, zubní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx (identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx); xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx lékaři a xxxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu. 44)
Xxxxx rok po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxx xxxxxxx potratů
V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx ženy (xxxxx xxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ženy xx xxxxxx k xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxx xxxxx proveden x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx (identifikační xxxxx osoby).
Po xxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
8. Národní xxxxxxx cévní chirurgie
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx (xxxxx číslo); xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a průběhu xxxxxx, důvod, typ x plán xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), operační xxxxxxxxx (xxxxx operace, identifikace xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x provedené xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxx pacienta); xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx operace (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx oddělení).
Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
9. Národní xxxxxxxxxxxxxxxxx registr
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx číslo); údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx předoperační xxxxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx x průběhu xxxxxx, xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx operace), xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx o pobytu xx jednotce intenzivní xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, popřípadě x úmrtí xxxxxxxx); xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx operace (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx oddělení).
Xx xxxxxxxx 20 let xx xxxx úmrtí xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxx xxxxxxx kloubních xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rodné číslo); xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx informace (osobní x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x průběhu xxxxxx, důvod, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx operace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx operaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, název oddělení).
Xx uplynutí 5 xxx xx roku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anonymizovány.
11. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x povolání
X xxxxxxxx jsou zpracovávány xxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxx); xxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxx pacienta, x to xx xxxxxx x xxxxxx x povolání (datum xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx položka xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 49) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx rizika onemocnění xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nemoc z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxxxxx, 50) xxxxx nemoc x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx faktoru, xxxxxxxxx práce), identifikace xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, odvětvová xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x lékaře x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx uplynutí 40 xxx od roku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anonymizovány.
12. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V registru xxxx zpracovávány xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rodné xxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotním stavem xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx, x xxxxx provedení kardiovaskulární xxxxxxxxxx koronárních xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx anamnéza, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx včetně procedur, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx).
Po xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx indikovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, zdravotní pojišťovna, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukončení; xxxxx potřebné pro xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx do XXXX a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xxxx předána zdravotnická xxxxxxxxxxx pacienta xx xxxxxxxx substituční léčby.
Xx xxxxxxxx 20 xxx od xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
14. Xxxxxxx xxxxxxx asistované xxxxxxxxxx
V registru xxxx zpracovány xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx umělé xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx anamnézy, xxxxx související s xxxxx zdravotním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx stavu xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx odběr xxxxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx reprodukci.
Účinnost - nenabyla xxxxxxxxx (xx novely x. 132/2000 Xx.)
Xx. XX
xxxxxx České národní xxxx č. 548/1991 Xx.
Xx 31. xxxxxxxx 1992 xxx xxxxxxxxxxxx zařízení zřizovaná xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Resortní, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx pojišťovny musí xxxxxxxxx počtu xxxxxxx 50000 pojištěnců xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona; nesplněním xxxx povinnosti xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotního pojištění xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), 7) xx převede xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x zřízení xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky k xxxxxxxxxxxx. Resortní, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oborové, xxxxxxxxx x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx XX xxxx 2 tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx naplní xxxxxxxx, oborové, xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§26
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx oběhu, xxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výrobu xxxxxxxx x tabákových xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Označení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx jakost a xxxxxxxxx nezávadnost potravin xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx předpisů.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx pozbývají xxxxxxxxx x opatření xxxxxx Hlavním xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)
Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/1997 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.1997
§72
(1) Xxxxxx vztahy xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx", xxxxxx xx jím "xxxxxxx" xxxxx tohoto xxxxxx.
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2004 Xx. s účinností xx 1.1.2005
Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 20/1966 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1966.

Text xxxxxx právního předpisu xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x. 86/1992 Xx. a jsou x xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

590/1992 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

15/1993 Xx., x Xxxxxx XX x o xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

161/1993 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.1993

307/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

60/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 551/1991 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve znějí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 185/1991 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx pozdějších předpisů.

s xxxxxxxxx xx 1.5.1995

206/1996 Xx., xxxxx XX XX xx xxx 10.7.1996 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 20/1966 Sb., x péči o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 550/1991 Sb., o xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nařízením xxxxx x. 216/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášky x. 467/1992 Xx., x xxxxxxxxx péči poskytované xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 426/1992 Sb., x xxxxxx léčiv x xxxxxxxxxx zdravotnické techniky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.1997

14/1997 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 20/1966 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 36/1975 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx podmínek, xx xxxxx zákona x. 137/1982 Xx.

x xxxxxxxxx xx 24.2.1997

110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.1997

79/1997 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.1998

83/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx č. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1998

167/1998 Xx., x návykových xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.1999

71/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 22/1997 Sb., x technických požadavcích xx xxxxxxx x x změně a xxxxxxxx některých zákonů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.4.2000

123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

149/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 79/1997 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx x. 20/1966 Xx., o péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích přírodních xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 18.6.2001

260/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2001

285/2002 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a orgánů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační xxxxx)

x účinností od 1.9.2002 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §26x x 28x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.3.2003

290/2002 Sb., x přechodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x závazků XX xx kraje x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákona x. 157/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx XX, xx znění xxxxxx x. 10/2001 Xx., x zákona x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

130/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2003

274/2003 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

37/2004 Xx., x xxxxxxxx smlouvě x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx smlouvě)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

53/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel

s xxxxxxxxx xx 1.4.2004

121/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 160/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.4.2004

156/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 9.4.2004

157/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 20/1966 Xx., x xxxx o zdraví xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 20.2.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 11.3.2004

x xxxxxxxxx od 24.4.2004

422/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., o xxxx o zdraví xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2004

379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

381/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 349/1999 Sb., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx změněna xxxxxxx x. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

225/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx letectví x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

227/2006 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvisejících činnostech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010) x (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013)

342/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., x xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

111/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.5.2007

218/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

28/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

129/2008 Xx., x výkonu zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx států Evropské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

296/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxx určených k xxxxxxx u člověka x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x lidských tkáních x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.10.2008

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

466/2011 Xx., kterým se xxxxxxx xxxxx č. 245/2006 Xx., o xxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

Právní xxxxxxx x. 20/1966 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 372/2011 Sb. x účinností od 1.4.2012.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Např. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §25 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 45/1966 Sb., x xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §21 xxxxxx XXX č. 550/1991 Xx.
4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 31. března 1961, xxxxxxxxx ve xxxxxxxx č. 47/1965 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx o omamných xxxxxxx. Úmluva x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 21. xxxxx 1971, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 62/1989 Xx., x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1961 x x xxxxxx 12 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx látkami xx xxx 20. xxxxxxxx 1988, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 462/1991 Xx., x xxxxxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 300/1991 Xx.
Zákon České xxxxxxx xxxx č. 220/1991 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
6) Xxxxx XXX č. 220/1991 Sb.
7) §75 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
8) Vyhláška xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx x. 284/1990 Xx., x správné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 284/1990 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/1997 Sb.
Xxxxxxxx x. 43/1987 Xx., x xxxxxxxxxx hromadně xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx x tím xxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 83/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 300/1990 Xx. a xxxxxx x. 513/1991 Sb.
10) Xxxxx XXX č. 36/1975 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
12) Xxxxx č. 87/1987 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 239/1991 Xx.
13) §10 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 550/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 592/1992 Sb., zákona XXX x. 10/1993 Xx. a xxxxxx XXX x. 15/1993 Xx.
14) §8a xxxx. 4 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Sb., xx znění zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Sb.
15) §73b xxxxxx x. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 307/1993 Xx.
16) §24 xxxx. 1 x 3 nařízení xxxxx XX č. 216/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ČR x. 50/1993 Xx.
17) §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx ČNR 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Sb., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Xx., zákona x. 95/1996 Sb. x zákona č. 147/1996 Sb.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 591/1992 Sb., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 286/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx. x xxxxxx x. 142/1996 Sb.
Xxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx podnikání občanů, xx xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx. x xxxxxx x. 455/1991 Sb.
19) Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Sb., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Xxxxxx x závodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 161)
21) Čl. 8 xxxx. 6 ústavního xxxxxx x. 23/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx XXXXXXX ZÁKLADNÍCH XXXX X SVOBOD xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
22) Xxxxxxxx x. 4/1985 Xxxx. XX XXX (xxx. x xxxxxx 24/1985 Xx.).
23) Vyhláška č. 19/1988 Sb., x postupu xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 498/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
25) Vyhláška č. 242/1991 Sb., x soustavě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 394/1991 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví České xxxxxxxxx.
26) §12 xxxxxx č. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
27) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
29) §53 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
30) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. a) x x) x xxxx. 4 a §13 xxxx. 2, 4 x 5 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x technických požadavcích xx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
31) §8 xxxx. 1, 2 x 5 zákona x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Sb.
32) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2000 Xx.
33) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
34) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §3 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 18/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx.
36) §16 xxxx. 1 zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
39) §4 xxxx. j) a x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
40) Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x orgánů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).
41) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
42) Xxxxx č. 79/1997 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 479/2001 Xx.
44) Xxxxx č. 160/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §43 x 50 zákona x. 37/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojistné xxxxxxx).
47) §13c xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Sb.
48) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
49) Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání.
50) Vyhláška č. 89/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx prací s xxxxxxxx x biologickými xxxxxxxx.
51) §21 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
52) §17a x §22 písm. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 109/2006 Xx.
53) Zákon č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
55) §75 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
56) Xxxxx č. 49/1997 Sb., o civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách a xxxxxxxxxxxxx činnostech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
59) Zákon č. 245/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.
60) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
61) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
62) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
63) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
64) Xxxxxxxx č. 343/1997 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx používání, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 255/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx ve zdravotnických xxxxxxxxxx x bližší xxxxxxxx provozu lékáren x xxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Zákon č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.
68) §8 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 134/2006 Xx.
69) §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx znění zákona x. 230/2006 Xx.
70) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
71) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Zákon č. 296/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxx).
73) §24 xxxx. 2 zákona x. 296/2008 Xx., x xxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx lidských xxxxx x buněk xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx).
74) §8 xxxx. 1 zákona x. 582/1991 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2008 Sb.
75) §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.
§16a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 479/2008 Sb.