Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31988R4235 Nařízení Rady (EHS) č. 4235/88 ze dne 21. prosince 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla R P
31988R4064 Nařízení Komise (ESUO, EHS, Euratom) č. 4064/88 ze dne 21. prosince 1988, kterým se provádí článek 46a pracovního řádu zaměstnanců Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek R P
31988R4063 Nařízení Komise (ESUO, EHS, Euratom) č. 4063/88 ze dne 21. prosince 1988, kterým se provádí článek 46a pracovního řádu zaměstnanců Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání R P
31988R4045 Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 4045/88 ze dne 19. prosince 1988 o platových poměrech předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně Evropských společenství R P
31988R3974 Nařízení Komise (EHS) č. 3974/88 ze dne 20. prosince 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31988R3915 Nařízení Komise (EHS) č. 3915/88 ze dne 15. prosince 1988, kterým se provádí článek 63c nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla R P
31988R3914 Nařízení Komise (EHS) č. 3914/88 ze dne 14. prosince 1988 o analytických metodách používaných při určování obsahu cukru, tuku a sušiny u výrobků kódu KN 1905 90 30 R P
31988R3893 Nařízení Komise (EHS) č. 3893/88 ze dne 14. prosince 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2290/83, kterým se provádějí články 50 až 59 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla R P
31988R3565 Nařízení Komise (EHS) č. 3565/88 ze dne 16. listopadu 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31988R3564 Nařízení Komise (EHS) č. 3564/88 ze dne 16. listopadu 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31988R3491 Nařízení Komise (ES) č. 3491/88 ze dne 9. listopadu 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31988R3417 Nařízení Komise (EHS) č. 3417/88 ze dne 31. října 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31988R2275 Nařízení Komise (EHS) č. 2275/88 ze dne 25. července 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31988R2050 Nařízení Rady (EHS) č. 2050/88 ze dne 24. června 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záručních sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu R P
31988L0195 Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel (88/195/EHS) R P
31988R1609 Nařízení Komise (EHS) č. 1609/88 ze dne 9. června 1988, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (EHS) č. 570/88 R P
31988R1315 Nařízení Rady (EHS) č. 1315/88 ze dne 3. května 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla R P
31988L0667 Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se po čtvrté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (88/667/EHS) R P
31988L0665 Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se mění několik směrnic o sbližování právních předpisů členských států obsahujících ustanovení o zveřejňování atestů a certifikátů v Úředním věstníku Evropských společenství (88/665/EHS) R P
31988L0664 Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se podeváté mění směrnice 69/169/EHS o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu (88/664/EHS) R P