Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0991 32021D0991 - ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/991 ze dne 7. června 2021 o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských nejvzdálenějších regionech, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU R P
32019R0247 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/247 ze dne 16. října 2018, kterým se stanoví seznam ukazatelů pro účely zprávy o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) R P
32013R1302 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení R P
32013L0064 SMĚRNICE RADY 2013/64/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice Rady 91/271/EHS a 1999/74/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EU R P
32013L0062 SMĚRNICE RADY 2013/62/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice 2010/18/EU, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS R P
32010R1232 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1232/2010 ze dne 15. prosince 2010 o finančních příspěvcích Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010) R P
32006R1082 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) R P
32003R2328 Nařízení Rady (ES) č. 2328/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a Réunion v důsledku odlehlosti těchto regionů R P
32002R2236 Nařízení Rady (ES) č. 2236/2002 ze dne 10. prosince 2002 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2003–2004) R P
32001R1105 Nařízení Rady (ES) č. 1105/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1911/91 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy R P
31999R2674 Nařízení Rady (ES) č. 2674/1999 ze dne 13. prosince 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1911/91 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy R P
31992R0284 Nařízení Rady (EHS) č. 284/92 ze dne 3. února 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1911/91 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy, pokud jde o společnou zemědělskou politiku R P
31991R1911 Nařízení Rady (EHS) č. 1911/91 ze dne 26. června 1991 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy R P