Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1116 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1116 ze dne 28. června 2021 o rozdělení rybolovných práv stanovených Prováděcím protokolem k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026 R P
32021D0918 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/918 ze dne 3. června 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru velvyslanců AKT-EU, pokud jde o změnu rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-EU č. 3/2016 o Středisku pro rozvoj podnikání R P
32021D0099 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/99, ze dne 25. ledna 2021, o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020 R P
32020D1704 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1704 ze dne 23. října 2020 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020 R P
32020D0965 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/... ze dne 27. března 2020 o podpisu a uzavření, jménem Unie, dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení poradní mise Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUAM RCA) R P
42020D0014 ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ, (EÚ) 2020/14 ze dne 19. decembra 2019, kterým se Evropská komise zmocňuje jednat jménem členských států o dohodách o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi a regiony na straně druhé, v rozsahu, v němž tyto dohody spadají do pravomoci členských států R P
32019R2219 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/2219 ze dne 24. října 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu R P
32019D2218 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2218 ze dne 24. října 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu R P
32019D1954 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1954 ze dne 18. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, pokud jde o přijetí jednacího řádu pro zprostředkování, jednacího řádu pro rozhodčí řízení a kodexu chování rozhodců R P
32019D1941 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1941 ze dne 18. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, pokud jde o přijetí seznamu rozhodců R P
32019D1932 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1932 ze dne 18. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru velvyslanců AKT-EU k přijetí rozhodnutí přijmout přechodná opatření podle čl. 95 odst. 4 dohody o partnerství AKT-EU R P
32019R1926 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1926 ze dne 14. listopadu 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu R P
32019D1925 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1925 ze dne 14. listopadu 2019 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou R P
32019D1924 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/1924 ze dne 31. července 2019 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Republiky Mali o postavení mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) R P
32017R0719 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/719 ze dne 7. dubna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/2192 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období čtyř let R P
32013R0527 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání R P
32004R0154 Nařízení Rady (ES) č. 154/2004 ze dne 26. ledna 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu o rybolovných právech a finančním příspěvku stanoveném v Dohodě o rybolovu u břehů Pobřeží slonoviny mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny na období od 1. července 2003 do 30. června 2004 R P
32003R2329 Nařízení Rady (ES) č. 2329/2003 ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody o rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou R P
32003R0462 Nařízení Komise (ES) č. 462/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2562/98 R P
32002R2348 Nařízení Rady (ES) č. 2348/2002 ze dne 9. prosince 2002 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví na období od 1. června 2002 do 31. května 2005 rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova R P