Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019D2174 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2174 ze dne 17. prosince 2019 o existenci tržních podmínek ve smyslu článku 35 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/317, pokud jde o některé letištní a přibližovací služby na letištích v Alicante a na Ibize R P
32019R2153 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2153 ze dne 16. prosince 2019 o poplatcích a platbách vybíraných Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (EU) č. 319/2014 R P
32019D1912 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1912 ze dne 11. listopadu 2019 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rozšířené komisi Eurocontrolu, pokud jde o zásady pro stanovení nákladového základu pro výpočet poplatků za traťovou navigaci a pro výpočet jednotkových sazeb a pokud jde o podmínky uplatňování systému poplatků za traťovou navigaci a podmínky úhrady R P
32017D2378 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2378 ze dne 15. prosince 2017, o souladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2017 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (oznámeno pod číslem C(2017) 8501) R P
32014R0319 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007 (Text s významem pro EHP) R P
32013R0391 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (Text s významem pro EHP) R P
32010R1191 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1191/2010 ze dne 16. prosince 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1794/2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (Text s významem pro EHP) R P
32010R0285 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 285/2010 ze dne 6. dubna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel R P
32008R1356 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP) R P
32006R1794 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (Text s významem pro EHP) R P
32006R0779 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 779/2006 ze dne 24. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 488/2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP) R P
32005R0488 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 488/2005 ze dne 21. března 2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP) R P
32004R0785 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel R P
32004R0261 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Text s významem pro EHP) R P
31992R2409 Nařízení Rady (EHS) č. 2409/92 ze dne 23. července 1992 o tarifech a sazbách za letecké služby R P