Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D1027 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1027 ze dne 22. června 2021, kterým se Evropská komise – Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) – pověřuje výkonem některých pravomocí svěřených orgánu oprávněnému ke jmenování a orgánu oprávněnému k uzavírání pracovních smluv souvisejících s pojištěním pro případ nemoci z povolání nebo úrazu R P
32020D1223(02) Rozhodnutí (2020/C 448/03) GENERÁLNÍ TAJEMNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU, R P
32019D1990 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1990 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se ředitel Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků při Evropské komisi pověřuje výkonem některých pravomocí schvalující osoby, pokud jde o vyplácení odměn a úhradu výdajů na služební cesty a schválených cestovních výdajů R P
32019D1962 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2019/1962 ze dne 17. října 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro nakládání s informacemi se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED R P
32019D1961 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2019/1961 ze dne 17. října 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro nakládání s informacemi se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET R P
32014R1201 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1201/2014 ze dne 7. listopadu 2014, kterým se s účinkem ode dnů 1. července 2011, 1. července 2012 a 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému R P
32014R0423 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 423/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se s účinkem ode dne 1. července 2012 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody R P
32014R0422R(01) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 422/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se s účinkem ode dne 1. července 2011 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody ( Úřední věstník Evropské unie L 129 ze dne 30. dubna 2014 ) R P
32014R0422 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 422/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se s účinkem ode dne 1. července 2011 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody R P
32013R1417 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií R P
32013R1417R(02) Oprava nařízení Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií ( Úřední věstník Evropské unie L 353 ze dne 28. prosince 2013 ) R P
32013R1416 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1416/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se s účinkem od 1. července 2013 upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie R P
32013R1415 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1415/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému R P
32013R1414 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1414/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. července 2013 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích R P
32013R1331 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1331/2013 ze dne 10. prosince 2013, kterým se ode dne 1. července 2012 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému R P
32013R1023 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, EURATOM) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie R P
32013R0679 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 679/2013 ze dne 15. července 2013, kterým se stanoví koeficienty použitelné od 1. července 2011 do 30. června 2012 a koeficienty použitelné od 1. července 2012 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích R P
32012R1216 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1216/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se při příležitosti přistoupení Chorvatska k Evropské unii zavádějí zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Unie R P
32012R0577 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 577/2012 ze dne 26. června 2012, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie R P
32011R0964 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 964/2011 ze dne 26. září 2011, kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. července 2010 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích R P