Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019D2136 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2136 ze dne 5. prosince 2019 o zmocnění k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992 R P
32017R1409 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1409 ze dne 1. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 75/2013 a nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o dodatečná dovozní cla v odvětví cukru a výpočet obsahu sacharózy v izoglukóze a některých sirupech R P
32017R0430 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/430 ze dne 10. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1713, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2016/2017, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1810 R P
32013R1360 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1360/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví dávky z výroby v odvětví cukru pro hospodářské roky 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06, koeficient nezbytný k výpočtu doplňkové dávky pro hospodářské roky 2001/02 a 2004/05 a částky, jež mají hradit výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální dávkou a dávkou, jež má být účtována za hospodářské roky 2002/03, 2003/04 a 2005/06 R P
32009R1204 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1204/2009 ze dne 4. prosince 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 968/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství R P
32007R1298 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1298/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2007 za účelem rozlišení třetích zemí a území členských států Evropské unie, která nejsou součástí celního území Společenství R P
32007D0278 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. dubna 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 1717) (Pouze španělské, české, řecké, italské, lotyšské, maďarské, portugalské, slovenské, slovinské, švédské a finské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) (2007/278/ES) R P
32006R0968 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství R P
32006R0967 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty R P
32006R0952 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót R P
32006R0951 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru R P
32006R0950 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod R P
32006R0493 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 493/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (ES) č. 1265/2001 a (ES) č. 314/2002 R P
32006R0320 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky R P
32006R0318 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru R P
32005R1667 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1667/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii R P
32005R1609 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1609/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 snižuje v odvětví cukru zaručené množství v rámci produkčních kvót a předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinerií v rámci preferenčních dovozů R P
32005R1005 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1005/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odvozená intervenční cena bílého cukru R P
32005R0651 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 651/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii R P
32004R0060 Nařízení Komise (ES) č. 60/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska R P