Animace načítání

Stránka se připravuje...


Druh věstníku Název věstníku Akce
Zprávy MF pro obce a kraje Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M R P
Zprávy MF pro obce a kraje Metodický pokyn k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů R P
Zprávy MF pro obce a kraje Metodika financování krajů pro rok 2020 R P
Zprávy MF pro obce a kraje Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2020 R P
Zprávy MF pro obce a kraje Úprava Metodického postupu čj. MF-29144/2019/1201-3 R P
Zprávy MF pro obce a kraje Dotaz ohledně evidence jízd a spotřebovaných pohonných hmot uvolněného starosty a zaměstnanců obce při užívání služebního motorového vozidla R P
Zprávy MF pro obce a kraje Dotazy ke sčítání lidu, domů a bytů 2021 R P
Zprávy MF pro obce a kraje Metodický postup k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů R P
Zprávy MF pro obce a kraje Dotazy ke sčítání lidu, domů a bytů 2021 R P
Zprávy MF pro obce a kraje Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M R P
Zprávy MF pro obce a kraje Seznam platných právních předpisů pro územní samosprávné celky R P
Zprávy MF pro obce a kraje Směrnice Ministerstva financí č.j. MF - 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF - 62 970/2013/12 - 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF - 6 629/2018/1203 R P
Zprávy MF pro obce a kraje Úplné znění směrnice č.j. MF - 62 970/2013/12 - 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF - 6 629/2018/1203 a směrnice č.j. MF - 27 047/2018/1203 s vyznačením posledních úprav R P
Zprávy MF pro obce a kraje Jednorázová náhrada podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb. R P
Zprávy MF pro obce a kraje Metodika financování krajů pro rok 2019 R P
Zprávy MF pro obce a kraje Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2019 R P
Zprávy MF pro obce a kraje Změna v Metodickém postupu č.j. MF - 28 979/2017/1201 k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění R P
Zprávy MF pro obce a kraje Cena za distribuci hlasovacích lístků R P
Zprávy MF pro obce a kraje Informace Ministerstva práce a sociálních věcí o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2018 R P
Zprávy MF pro obce a kraje Stanoviska Ministerstva vnitra ke zvýšení odměn členů okrskových volebních komisí (OVK) R P