Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zprávy MF, částka 1/2020

Úprava Metodického postupu čj. MF-29144/2019/1201-3

k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

čj. MF-29144/2019/1201-3 - ref. I. Dvořáková

Odstavec 2 se zrušuje a nahrazuje se textem:

2. Osoba uvedená v §88 odst. 3 zákona o léčivech uplatní náklady na likvidaci nepoužitelných léčiv za uplynulé čtvrtletí u krajského úřadu kraje, v jehož správním území převzala lékárna nepoužitelná léčiva od fyzických osob. Krajský úřad uvede soupis nákladů na likvidaci nepoužitelných léčiv (dále jen „soupis“) do formuláře dle přílohy k metodickému postupu.