Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) R P
134/1961 Sb. Vyhláška o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva R P
132/1961 Sb. Vyhláška, kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům R P
131/1961 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru R P
129/1961 Sb. Vyhláška o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru R P
128/1961 Sb. Vyhláška o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky R P
127/1961 Sb. Vyhláška o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky R P
126/1961 Sb. Vyhláška o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice, podle zákona č. 100/1961 Sb. R P
122/1961 Sb. Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady R P
100/1961 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami R P
98/1961 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření Národního shromáždění R P
92/1961 Sb. Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady R P
67/1961 Sb. Zákon o zrušení daně z výkonů R P
55/1961 Sb. Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady R P
54/1961 Sb. Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady R P
53/1961 Sb. Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady R P
52/1961 Sb. Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím R P
51/1961 Sb. Vyhláška o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou R P
46/1961 Sb. Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně R P
33/1961 Sb. Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění R P