Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 29.12.2013.


Občanský zákoník

40/64 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Účastníci občanskoprávních vztahů

ODDÍL I. Fyzické osoby §7 §8 §9 §10
Ochrana osobnosti §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17
ODDÍL II. Právnické osoby §18 §19 §19a §19b §19c §20 §20a
Zájmová sdružení právnických osob §20f §20g §20h §20i §20j §20k §21

HLAVA III. Zastoupení §22 §23 §24 §25

Zákonné zastoupení §26 §27 §28 §29 §30
Zastoupení na základě plné moci §31 §32 §33 §33a §33b

HLAVA IV. Právní úkony §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a §41 §41a §42

Odporovatelnost §42a
Smlouvy §43
Návrh na uzavření smlouvy §43a §43b

HLAVA V. Spotřebitelské smlouvy §51a §52 §53 §53a §54

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku §54a
Poskytování informací §54b
Právo na odstoupení §54c §54d §55 §56 §57
Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby §58 §59
Informace poskytované před uzavřením smlouvy §60 §61
Informace uváděné ve smlouvě §62

HLAVA VI. §63 §64

Jazyk §65 §66
Odstoupení od smlouvy §67
Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy §68 §69 §70

HLAVA VII. §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99

HLAVA VIII. Promlčení §100

Běh promlčecí doby §111 §112 §113 §114

HLAVA IX. Vymezení některých pojmů

Domácnost §115
Osoby blízké §116 §117
Věci a práva §118 §119 §120 §121
Počítání času §122
ČÁST II. Věcná práva

HLAVA I. Vlastnické právo §123 §124 §125 §126 §127 §128

Nabývání vlastnictví §132 §132a §133

HLAVA II. Spoluvlastnictví a společné jmění §136

Podílové spoluvlastnictví §137 §138 §139 §140 §141 §142

HLAVA III. Práva k cizím věcem §151a §151b §151c §151d §151e §151f §151g §151h §151i §151j §151k §151l §151m

HLAVA III. A Právo zástavní a zadržovací

Oddíl I. Zástavní právo §152 §153 §154 §155
Vznik zástavního práva §156 §157 §158 §159 §160 §161
Práva a povinnosti za trvání zástavního práva §162 §163 §164
Uspokojování ze zástavy §165 §165a §166 §167 §168
Neplatná ujednání §169
Zánik zástavního práva §170 §171 §172
Podzástavní právo §173 §174
ČÁST III.

HLAVA II. §190 §191 §192 §193 §194 §195

HLAVA III. §196 §197

HLAVA IV. §198 §199 §200 §201 §202 §203 §203a §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217 §218 §219 §220 §221

ČÁST IV.

HLAVA I. §222 §223 §224 §225 §226 §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234 §235 §236 §237 §238

HLAVA II. §239 §240 §241 §242 §243 §244 §245 §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254 §255 §256

HLAVA III. §257 §258 §259 §260 §261 §262

HLAVA IV. §263 §263a §264 §265 §266 §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275

HLAVA V. §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283

HLAVA VI. §284 §285 §286 §287 §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299

HLAVA VII. §300 §301 §302 §303 §304 §305 §306

HLAVA VIII. §307 §308 §309 §310 §311 §312 §313 §314 §315 §316 §317 §318 §319 §320

HLAVA IX. §321 §322 §323 §324

HLAVA X. §325 §326 §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334 §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341 §342 §343 §344

HLAVA XI. §345 §346 §347 §348 §349 §350 §351 §352 §353 §354 §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §362a §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §371 §372 §373 §374 §375 §376 §377 §378 §379 §380 §381 §382 §383

ČÁST V.

HLAVA I. §384 §385 §386 §387 §388 §389

HLAVA II. §390 §391 §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §401 §402 §403 §404 §405 §406 §407 §408 §409 §410 §411

HLAVA III. §412 §413 §414

ČÁST VI. Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení

HLAVA I. Předcházení hrozícím škodám §415 §416 §417 §418 §419

HLAVA II. Odpovědnost za škodu

ODDÍL I. Obecná odpovědnost §420 §420a
ODDÍL II. Případy zvláštní odpovědnosti §421 §421a
Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání §422 §423
Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům §424 §425 §426 §426a §426b
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků §427 §428 §429 §430 §431
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným §432
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech §433 §434 §435 §436 §437
ODDÍL III. Společná ustanovení o náhradě škody
Společná odpovědnost §438 §439 §440
Zavinění poškozeného §441
Způsob a rozsah náhrady §442 §443 §444 §445 §446 §447 §447a §448 §449 §449a
Snížení náhrady §450

HLAVA III. Bezdůvodné obohacení §451 §452 §453 §453a §454 §455 §456 §457 §458 §459

ČÁST VII. Dědění

HLAVA I. Nabývání dědictví §460 §461 §462

Odmítnutí dědictví §463 §464 §465 §466 §467 §468
Dědická nezpůsobilost §469
Vydědění §469a
Přechod dluhů §470 §471 §472

HLAVA II. Dědění ze zákona §473 §474 §475 §475a

HLAVA III. Dědění ze závěti §476 §476a §476b §476c §476d §476e §476f §477 §478 §479 §480

HLAVA IV. Správce dědictví §480a §480b §480c §480d §480e

HLAVA V. Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců §481 §482 §483 §484

HLAVA VI. Ochrana oprávněného dědice §485 §486 §487

ČÁST VIII. Závazkové právo

HLAVA I. Obecná ustanovení

ODDÍL I. Závazkový právní vztah §488
Vznik závazků §489 §489a §490 §491 §492 §493
Obsah závazků §494 §495 §496 §497 §498
ODDÍL II. Společné závazky a společná práva
Společné závazky §511
Společná práva §512 §513 §514 §515
ODDÍL III. Změny v obsahu závazků
Dohoda stran §516
Prodlení dlužníka §517 §518 §519 §520 §521
Prodlení věřitele §522 §523
ODDÍL IV. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
Postoupení pohledávky §524 §525 §526 §527 §528 §529 §530
Převzetí dluhu §531 §532
Přistoupení k závazku §533 §534
Poukázka na cenné papíry §540 §541 §542 §543
ODDÍL V. Zajištění závazků
Smluvní pokuta §544 §545
Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů §551
Zástavní smlouva §552
Zajištění závazků převodem práva §553
Zajištění postoupením pohledávky §554
Jistota §555 §556 §557
Uznání dluhu §558
ODDÍL VI. Zánik závazků
Nemožnost plnění §575 §576 §577
Uplynutí doby §578
Smrt dlužníka nebo věřitele §579
Započtení §580 §581
Výpověď §582
Neuplatnění práva §583
Splynutí §584
Narovnání §585 §586 §587

HLAVA II. Kupní a směnná smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení o kupní smlouvě §588 §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599 §600
ODDÍL II. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Výhrada vlastnictví §601
Předkupní právo §602 §603 §604 §605 §606
Právo zpětné koupě §607 §608 §609
Jiná vedlejší ujednání §610
ODDÍL III. Směnná smlouva §611
ODDÍL IV. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě §612 §613 §614 §615
Shoda s kupní smlouvou §616 §617 §618
Odpovědnost za vady prodané věci §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627

HLAVA III. Darovací smlouva §628 §629 §630

HLAVA IV. Smlouva o dílo

ODDÍL II. Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku §644 §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651
ODDÍL III. Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci §652 §653 §654 §655 §656

HLAVA V. Smlouva o půjčce §657 §658

HLAVA VI. Smlouva o výpůjčce §659 §660 §661 §662

HLAVA VII. Nájemní smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670
ODDÍL II. Nájemné §671 §672 §673 §674 §675
ODDÍL III. Skončení nájmu §676 §677 §678 §679 §680 §681 §682 §683 §684
ODDÍL IV. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu §685 §686 §686a
Práva a povinnosti z nájmu bytu §687 §688 §689 §690 §691 §692 §693 §694 §695
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu §696 §697 §698 §699
Společný nájem bytu §700 §701 §702
Společný nájem bytu manžely §703 §704 §705
Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství §705a §706 §707 §708 §709 §710 §711 §711a
Bytové náhrady §712 §712a §713 §714
Úprava práv nájemců při vzájemné výměně bytu §715 §716
ODDÍL V. Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení §717 §718
ODDÍL VI. Podnájem bytu (části bytu) §719
ODDÍL VII. Nájem a podnájem nebytových prostor §720
ODDÍL VIII.Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých §721 §722 §723

HLAVA VIII. Příkazní smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení §724
Povinnosti příkazníka §725 §726 §727
Povinnosti příkazce §728 §729 §730
Zánik příkazní smlouvy §731 §732
ODDÍL II. Smlouva o obstarání věci §733 §734 §735 §736
ODDÍL III. Smlouva o obstarání prodeje věci §737 §738 §739 §740 §741

HLAVA IX. Jednatelství bez příkazu §742 §743 §744 §745 §746

HLAVA X. Smlouva o úschově §747 §748 §749 §750 §751 §752 §753

HLAVA XI. Smlouva o ubytování §754 §755 §756 §757 §758 §759

HLAVA XII. Smlouvy o přepravě

ODDÍL I. Smlouva o přepravě osob §760 §761 §762
Odpovědnost §763 §764
ODDÍL II. Smlouva o přepravě nákladu §765 §766 §767 §768
Odpovědnost §769 §770 §771
ODDÍL III. Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě §772 §773

HLAVA XIII. Smlouva zprostředkovatelská §774 §775 §776 §777

HLAVA XIV. Vklady

Obecná ustanovení §778 §779 §780
Vklady na vkladních knížkách §781 §782 §783 §784 §785
Vkladní listy §786
Další formy vkladů §787

HLAVA XV. §788 §789 §790 §791 §792 §793 §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804 §805 §806 §807 §808 §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822 §823 §824 §825 §826 §827 §828

HLAVA XVI. Smlouva o sdružení §829 §830 §831 §832 §833 §834 §835 §836 §837 §838 §839 §840 §841

HLAVA XVII. Smlouva o důchodu §842 §843 §844

HLAVA XVIII.Sázka a hra §845 §846

HLAVA IXX. Veřejná soutěž §847 §848 §849

HLAVA XX. Veřejný příslib §850 §851 §852

HLAVA XXI. Cestovní smlouva §852a §852b §852c §852d §852e §852f §852g §852h §852i §852j §852k

ČÁST IX. Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení §853

HLAVA II. Přechodná a zrušovací ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.) §854 §855 §856 §857 §858 §859 §860 §861 §862 §863 §864

HLAVA III. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983 (zákon č. 131/1982 Sb.) §865 §866

HLAVA IV. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1989 (zákon č. 188/1988 Sb.) §867

HLAVA V. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1992 (zákon č. 509/1991 Sb.) §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874 §875 §876 §877 §878

HLAVA VI. §879 §879a

HLAVA VII. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1995 (zákon č. 267/1994 Sb.) §879b

HLAVA VIII. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. července 2000 (zákon č. 103/2000 Sb.) §879c

HLAVA IX. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 2001 (zákon č. 367/2000 Sb.) §879d §879e

Účinnost zákona §880
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
§14 právního předpisu č. 159/1999 Sb.
§45 právního předpisu č. 363/1999 Sb.
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 317/2001 Sb. - Čl. IV
č. 136/2002 Sb. - Čl. III
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 37/2004 Sb. - §72
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 56/2006 Sb. - Čl. VIII
č. 107/2006 Sb. - §6
č. 264/2006 Sb. - Čl. XLIV
č. 132/2011 Sb. - Čl. II
XXXXXXXX XXXXXXX
xx xxx 26. února 1964
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxxx X
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
Xxxxxx II
Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Článek XXX
Xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx XX
Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Článek X
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx VII
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Článek VIII
Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
XXXX X.
XXXXXX XXXXXXXXXX
Hlava X.
Xxxxxxxxxxxxxx vztahy x jejich xxxxxxx
§1
(1) Úprava xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přispívá x xxxxxxxxxx občanských xxxx x svobod, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx zákoník xxxxxxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx těmito osobami x xxxxxx, xxxxx x vztahy vyplývající x xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx občanskoprávní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 3)
(3) Xxxxxx xxxxxx vznikající x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx upravují zvláštní xxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimiž xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx spojuje.
(2) X občanskoprávních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx to xxxxx výslovně xxxxxxxxxx x jestliže x xxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx x nesmí xxx x rozporu x dobrými mravy.
(2) Fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dbají x to, aby xxxxxxxxxxx k ohrožování x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx odstraněny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§4
Xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x orgánu, xxxxx xx x xxxx povolán. Není-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xx xxxxx xxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu, xxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státní správy. Xxx xxxx předběžně xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx stav. Xxx není xxxxxxx xxxxx domáhat xx xxxxxxx x soudu.
§6
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxx bezprostředně, xxxx xxx, kdo xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
Xxxxx II.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů
Xxxxx X.
Xxxxxxx xxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx. Xxxx způsobilost xx x xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx se xxxx.
(2) Xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxx soud xxxxxxxx xxxx nezvěstnou xxxxxxxx osobu, lze-li xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx již xxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx právními xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx sebe xxxxxxxxxx (způsobilost x xxxxxxx xxxxxx) vzniká x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Zletilosti xx xxxxxx dovršením xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx věku xx zletilosti nabývá xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx neztrácí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x takovým xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxxx x volní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§10
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jen xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, soud xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx duševní poruchu, xxxxx není jen xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx či jedů xx schopna činit xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx omezení v xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxx odpadnou-li xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx.
Ochrana xxxxxxxxx
§11
Fyzická xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx osobnosti, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx důstojnosti, xxxxx i xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxx osobní xxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx fyzické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx smějí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx písemnosti xxxxxx povahy, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x účelům xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx svolení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx, rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nesmí být x rozporu x xxxxxxxxxxx zájmy fyzické xxxxx.
§13
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx od neoprávněných xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxx dáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích.
(3) Xxxx náhrady xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxx xxxx x x okolnostem, xx xxxxx x porušení xxxxx xxxxx.
§14
§14 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§15
Xx xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 27) a xxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxxx xxxxxxx.
§16
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx za ni xxxxx ustanovení tohoto xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
§17
§17 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx II.
Xxxxxxxxx osoby
§18
(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx sdružení xxxxxxx,
x) jednotky xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§19
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx zvláštní zákon xxxxx.
(2) Právnické xxxxx xxxxxxxx dnem, xx kterému jsou xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxx určeného rejstříku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
§19x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx zákonem.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zapisují xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 x účinností xx 1.1.1992
§19x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx domáhat x xxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx užívání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx může xxx požadováno x x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§19b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 s účinností xx 1.1.1992
§19x
(1) Xxx zřízení xxxxxxxxx xxxxx xx určí xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx x bytě, xxxxx to odporuje xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx.
(2) Zapisuje-li xx právnická xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx název xxxx, kde je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx, xxx se dovolá xxxxx zapsaného ve xxxxxxxx rejstříku, nemůže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx skutečné xxxxx x xxxxx xxxxx.
§20
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx listinou xxxx zákonem (statutární xxxxxx).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx tyto xxxxx xxx xxxxxxxxx, vznikají xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x xxx xxxxx, xxx-xx x překročení, x kterém xxxxx xxxxxxxx nemohl xxxxx.
§20x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohodou, xxxxxxxxx xxxx xxxx splněním xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jiném xxxxxxx xxxxxxx rejstříku zaniká xxxx výmazu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nestanoví xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx vyžaduje xxxx xxxxxxxxx, xxxxx celé xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku o xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx z ustanovení xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx nevyplývá něco xxxxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Nadace
§20x
§20x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/1997 Xx.
§20c
§20x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
§20d
§20x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/1997 Sb.
§20e
§20x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
Zájmová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob
§20f
X xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo k xxxxxxxx jiného xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
§20f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§20x
X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx založení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx schůzi. X xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxx zápis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx) x xxxxxxxx (xxxxx) x podpisy xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx schůzi xxxx xxx xxxxxxxxx stanovy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ustavující xxxxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§20h
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx členů, xxxxxx xxxxxxxx x vymezení xxxxxx působnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx zůstatkem. Členství xx xxxxxxxx lze xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příspěvek.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ustavující xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx určí xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
§20h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§20x
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx povinností.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx 18) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx registru xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx sdružení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx 36), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, orgány, xxxxxxx xxxxxxxx jedná, x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x adresa xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávajících xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx na xxxxx do xxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zápis x xxxxxxxxxx členské xxxxxx spolu xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx zmocněná zakladateli xxxx xxxxxxxxxx členskou xxxxxx.
§20x
(1) Xxxx zánikem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Sdružení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Před xxxxxxxxxx xxxxxx krajský xxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx nebrání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo výkon xxxxxx, xxxxx xx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.
§20k
(1) Xxx xxxxx státní xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx údaje:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že se xxxxxxx narodil xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v základním xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
§20k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§21
Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stát, xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Hlava XXX.
Xxxxxxxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx xx ten, xxx je oprávněn xxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx sám xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx, ani xxx, xxxxx zájmy xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§23
Zastoupení xxxxxx xx základě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxx jednat osobně; xxxxxxx zástupce si xxxx ustanovit, xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxx účastníky dohodnuto. X z xxxxxxxx xxxxx dalšího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§25
§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxxx zastoupení
§26
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úkonům xxxxxxxxx, xxxxxxx xx ně xxxxxx zákonní xxxxxxxx.
§27
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx jejíž xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příbuzný fyzické xxxxx ani xxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ustanoví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§18 xxxx. 1).
§28
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x nakládání x majetkem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§29
Xxxx xxxx xxxxxxxxx opatrovníka xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx k ochraně xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx. Xx týchž xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§30
Dojde-li xx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxx zástupce xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupce.
Zastoupení xx xxxxxxx xxxx moci
§31
(1) Při xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x níž xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx zmocnitele xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx orgán xxxxx xxxxx xxx.
(3) Xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx zmocněncům společně. Xxxx-xx v plné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx všichni xxxxxxxx.
(4) Je-li xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx učiněn x xxxxxxx formě, xxxx být xxxx xxx udělena písemně. Xxxxxxx musí být xxxx xxx xxxxxxx x tehdy, xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, že někdo xxxxx za xxxxxx xxxxxx, platí, že xxxxx vlastním jménem.
(2) Xxxxx-xx zmocněnec xxxxxx zmocnitele x xxxxxx xxxxxxxxx zastupovat, xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx. Pokyny dané xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx jednání, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zmocněnec xxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx okolnosti, přihlíží xx x xxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plné xxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx, nemůže xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyplývající z xxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxx, jen xxxxx xxxx překročení xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xx x xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jedná-li xxxxx xx xxxxxx bez xxxx moci xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, ledaže xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx překročení xxxx xxxx nebo xxxxxxx bez xxxx xxxx, může xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx zmocněnci xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 neplatí, xxxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx plné xxxx věděla.
§33x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx osobě, aby xxxxx něho xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxx dalšího xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§33x
(1) Xxxx xxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) je-li xxxxxxxx zmocnitelem,
c) xx-xx vypovězena xxxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx zmocněnec.
(2) Plná xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x jejího xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx 20) xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zaniká xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx se xxxxxx platně xxxxx xxxxx plnou moc xxxxxxxx odvolat.
(4) Xxxxx xxxxxxxx plné xxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx úkony účinky, xxxx xxxxx plná xxx ještě xxxxxx. Xxxxxx ustanovení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(5) Oznámil-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx udělil xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx vůči xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plné xxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zmocněnce xxxx xxxx tato xxxxx x xxxx xxxxxxx zmocněnce o xxxxx odvolání xxxxxx.
(6) Zemře-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxx vše, xx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nástupce xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stejné xxxxxx účinky, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud neodporují xxxx, co zařídil xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxx xxxxx
§34
Xxxxxx úkon xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§35
(1) Xxxxxx xxxx může xxx učiněn xxxxxxxx xxxx opomenutím; xxxx xx xxxx výslovně xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx jazykového vyjádření, xxx zejména též xxxxx xxxx toho, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx toho, xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx znamená. Přitom xx xxxxxxxx k xxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxx učinil, x chrání xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx právní xxxx xxxxx.
§36
(1) Xxxxx, změnu nebo xxxxx práva či xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxx práva xxxx povinnosti, se xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx splnění xxxxxx, xxx právní xxxxxxxx úkonu xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, její xxxxxxx xxxxxxx zmaří, xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx záměrně xxxxxxxx, xxxxx neměl právo xxx učinit a xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx se xx xx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx.
§37
(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx plnění xxxxxxx, je xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx úkon xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§38
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud ten, xxx jej xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům.
(2) Xxxxxx xx neplatný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v duševní xxxxxx, xxxxx ji xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§39
Neplatný xx xxxxxx úkon, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§40
(1) Xxxxx-xx xxxxxx úkon xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účastníků, xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx zrušena xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx úkon xx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou; xxxx-xx xxxxxx xxxx více xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx. Podpis xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v případech, xxx je to xxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxx učiněn xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů.
(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx právní xxxx učiněn xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a určení xxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X písemným xxxxxxx xxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx číst x xxxx, je třeba xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx nevyžaduje, xx-xx xxx, xxx xxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podepsat.
§40a
Xxx-xx x důvod neplatnosti xxxxxxxx úkonu podle xxxxxxxxxx §49a, 140, §145 odst. 2, §479, 589, §701 xxxx. 1, §775 x §852b xxxx. 2 a 3, xxxxxxxx xx právní xxxx xx platný, xxxxx se xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu nedovolá. Xxxxxxxxxxx se nemůže xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxx učiněn xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§40). Xx-xx xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem x xxxxxx, xx neplatný xxxxx x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxx, xxx xx xxxxxxx úkonem xxxxxx, neplatnosti xxxxxx.
§41
Vztahuje-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx na část xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxx tato xxxx, pokud z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z jeho xxxxxx anebo x xxxxxxxxx, xx xxxxx x němu xxxxx, xxxxxxxxx, že tuto xxxx nelze oddělit xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§41x
(1) Xx-xx neplatný xxxxxx xxxx náležitosti jiného xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx, xx-xx x okolností xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx zastřen xxxxxx xxxx jiný, xxxxx tento jiný xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx účastníků a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xx nelze dovolávat xxxx účastníku, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§42
Xxxxxxx-xx xxx neplatnost právního xxxxx xxxxx, odpovídá xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxx.
§42a
Xxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx úkony, xxxxx zkracují xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx vůči xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx má xxxxxxx x tehdy, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odporovatelného xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx-xx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx možné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx dlužník xxxxxx v posledních xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a k xxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx dlužníkem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§116, 117), nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx těchto xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkrátit xxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poznat.
(3) Xxxxx odporovat xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx prospěch xxx právní úkon xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x odporovatelného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Právní xxxx, xxxxxxx věřitel s xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxx neúčinný xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx odporovatelným xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx náhradu xxxx xxxx, kdo měl x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§42a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxx
§43
Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxxx vše, xx xx mohlo xxxx ke xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
§43a
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx navrhovatele, xxx xxx xxxxx x případě xxxx xxxxxxx.
(2) Návrh xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx osobě, xxxxx xx xxxxx. Xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx x zrušení xxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx současně s xxxxxxx.
(3) Dokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxx tato osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Návrh xxxxxx xxx xxxxxxx
a) xxxxx lhůty, která xx x něm xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx právo xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx
x) xx-xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§43x
(1) Xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx
x) uplynutím lhůty, xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx použil xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
c) dojitím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx návrh zaniká, xxxx-xx xxxxxx ihned, xxxxxx x xxxx xxxxxx vyplývá xxxx xxxxxx.
(3) Lhůta xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx navrhovatelem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx okamžiku, kdy xx telegram podán x xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx v xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx obálce. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okamžité xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx.
§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Přijetí návrhu
§43x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx učiněné xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx jiné xxxx včasné xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s obsahem xxxxxx dojde navrhovateli. Xxxxxxx lze xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včasného xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Jestliže x xxxxxx nebo xxxx písemnosti, xxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx, xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx přeprava xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx pozdní xxxxxxx xxxxxx včasného přijetí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vyrozumí xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx určen, že xxxxxxxx návrh za xxxxxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx zprávu.
§43c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§44
(1) Xxxxxxx xx uzavřena xxxxxxxxx, xxx přijetí xxxxxx na uzavření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx o sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu.
(2) Přijetí návrhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, omezení xxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx za xxxx xxxxx. Přijetím xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx slovy, jestliže x odpovědi xxxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxx dvěma xxxx více xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx staly xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxx.
§45
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx dojde.
(2) Xxxxx-xx projev xxxx xxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx použil, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx (§49a).
§46
(1) Xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nemovitostí, xxxxx x xxxx smlouvy, xxx xxx xx xxxxxxxx zákon nebo xxxxxx účastníků.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.
§47
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx ke smlouvě xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx do tří xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, platí, že xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§48
(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odstoupit, xxx xxxxxxxx xx to x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxxx xx počátku xxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxx xxxxxxxxx dohodnuto jinak.
§49
Xxxxxxxx, xxxxx uzavřel smlouvu x tísni xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§49x
Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx, tento xxxx vyvolala xxxx x xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx úkon xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx omyl xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx v xxxxxxxx xxxxxx úkon xxxxxxxxx xxxxxx.
§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§50
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx také ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx projeví xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xx tytéž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xx tato xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, nebylo-li dohodnuto, xx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx, s xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx osoba xxxx xxxxxxx, xxxxx smlouva xxx mezi těmi, xxx xx uzavřeli; xxxxx na plnění xx xxxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx, xxxxxx-xx dohodnuto xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx.
§50x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zavázat, xx xx dohodnuté doby xxxxxxx smlouvu; xxxx xx však přitom xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, lze se xx jednoho xxxx xxxxxxx u xxxxx, xxx xxxxxxxxxx vůle xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dotčeno.
(3) Xxxxx závazek zaniká, xxxxx okolnosti, ze xxxxxxx účastníci xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx smlouva byla xxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x účinností xx 1.1.1992
§50x
Xxxxxxxxxx §50a xx použije xxxxxxxxx i xx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx bude xxxxx doplněn, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedošlo.
§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§51
Xxxxxxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxx smlouvu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx zákona.
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§51x
Xxxx hlava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 24) a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§52
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvami jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx, případně xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stranami xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxx obchodní xxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx.
(3) Spotřebitelem xx fyzická xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx obchodní xxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu svého xxxxxxxx.
§53
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxx xxxxx. Prostředky xxxxxxxxxx na xxxxx xx rozumí zejména xxxxxxxxxxxx xxxx, adresovaný xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx x objednávkovým xxxxxxxxxx, xxxxxxx, telefon s (xxxxxxx) obsluhou, xxxxxxx xxx (xxxxxx) xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx), rozhlas, xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx s xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx), elektronická xxxxx, faxový xxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neodmítl. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémy xxx (lidské) obsluhy, xxxxxx přístroje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx xxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx a podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x části xxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x srozumitelným xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x zásadám xxxxx xxxx x k xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxx jednání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx dálku xxxx být spotřebiteli x dostatečným předstihem xxxx uzavřením smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x příjmení x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxx právnické xxxxx x bydliště x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx zřízeny, xxxx x zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, zejména poštovní xxxxxx xxx doručování, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, podléhá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxx,
x) název x hlavní charakteristiky xxxxx xxxx služeb,
x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, z xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx daní x xxxxxxxx, xxxx-xx x ní xxx xxxxxxxxxxxxx,
e) náklady xx dodání,
x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx plnění,
x) xxxxxxx x xxxxx xx odstoupení, x xxxxxxxx případů xxxxx xxxxxxxx 8,
x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) doba, xx kterou zůstává xxxxxxx nebo xxxx x platnosti.
X xxxxxxxxxx podle xxxxxx x) x x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; nedodržení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx nepředání xxxxxxxxx podle §53 xxxx. 7.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx některého prostředku xxxxxxxxxx na dálku, xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dálku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx neplatí xxx uzavírání smlouvy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx doručené, xxxxx xx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, mohou xxxxxxxx.
(6) Xx uzavření xxxxxxx při použití xxxxxxxxxx komunikace na xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx jméno x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sídlo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) informace x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxxx a x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx určena xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx 1 xxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx, xx spotřebitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx plnění. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavců 4 x 6, xxxx xxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx tříměsíční lhůty x počíná od xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx případů, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx odstoupit xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxx
x) xx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx s jejich xxxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx 14 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xx dodávku zboží xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx závisí na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx, jakož x xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zastarání,
x) xx dodávku xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx o xxx xxxxxxxxx.
(10) Uplatní-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxxxx.
§53a
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 19) xxxx xxx xxxxxxxx návrhu xxxxx informací xxxxx §53 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, zda xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dodavatelem archivována x xxx je xxxxxxxxx, informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krocích xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vzniklých při xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx které xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx výměnou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxxxxxx komunikací.
(2) Xxxx podáním xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx umožněno xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx vložil; to xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx výměnou elektronické xxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxxxxxx komunikací.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxx spotřebiteli xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxxx.
§53a xxxxxx právním předpisem x. 480/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 7.9.2004
§54
Ustanovení x xxxxxxxxx sjednávaných xxxxx §53 xxxx. 2 xx 9 x §53a xx xxxxxxxxxx xx smlouvy
x) x finančních xxxxxxxx (§54a); xxxxxxxxxx §53 xxxx. 1 xx 3 x 5 x §53a xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jiných xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nájmu,
x) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx,
f) xx xxxxxxx xxxxxxxx, nápojů xxxx jiného xxxxx xxxxx spotřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx, dopravě, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx volného xxxx, pokud dodavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx době.
§54x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx
(1) Smlouvami x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xx bankovních, xxxxxxxxxx, úvěrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, doplňkového penzijního xxxxxxx, smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo smlouvy xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx za to, xx za smlouvu x xxxxxxxxxx službách xx xxx účely xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavíraná x xxxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx podle první xxxx, xxx xx xxxxxx dodavatele vystupuje xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pojišťovací xxxxx, xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, penzijní fond, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, investiční xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x finančních službách xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx xxxxxxx x §53 odst. 1, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx dálku"), xx dodavatel xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x §54b54d. Některé povinnosti xxx uzavírání smluv x pojistných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxx 25).
(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx dálku, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §54b xx 54d xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xx dálku, xxxxx xxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx obdobné povahy, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54b xxxx. 2 xx 6; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx podnikatelská xxxxxxx xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxx xxxx více prostředků xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) trvalým xxxxxxx dat xxxxxxxx xxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxx jemu osobně xxx, aby mohly xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informací, x xxxxx umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx v rámci xxx xxxxxxxx nebo xxxx podnikatelské xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §54b xxxx. 2, §54b xxxx. 3 xxxx. x) x b), §54b xxxx. 4 xxxx. x), x), x) x g) x §54b odst. 5 xxxx. a) xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx službách podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx.
§54x
Poskytování xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx být při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx některého x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku poskytnuty xxxxxxxxx x dodavateli, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x smlouvě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x možných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s odstavcem 1 xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx:
x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx přiděleno, xxxxxxxxxx,
b) hlavní xxxxxxx xxxxxxxxx dodavatele,
x) xxxxx dodavatele, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx bydliště xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxx adresy, xxxxx xxxx význam xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jméno a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx přiděleno, zástupce xxxxxxxxxx x členském xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"),
e) sídlo xxxxxxxx dodavatele, xxxxx xx právnickou osobou, xxxx bydliště xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx mezi spotřebitelem x zástupcem xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku x xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"), a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxx přiděleno, pokud x takovýmto xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jedná,
g) xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
h) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx registrován x obchodním nebo xxxxx xxxxxxxx rejstříku x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pak xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dodavatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx povolení.
(3) Xxxxxxxxxxxx musí být x souladu s xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx:
x) název x xxxxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx poskytované xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatele x xxxxxx souvisejících xxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx určit xxxxxx, xxx veškeré xxxxxxxxx o způsobu xxxxxxx konečné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ověřit xx xxxxxxxx xxxx,
x) možná xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx dalších xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx hrazeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) případná xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx placení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx účtovány.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx:
x) x xxxxxxxx či nemožnosti xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx §54c xxxx. 1, xxxxxxx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, částce, jejíž xxxxxxxxx může být xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54c xxxx. 6, x xxxxxxxxx x důsledcích neuplatnění xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx době xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) o xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jednostranné ukončení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné adresu, xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstoupení,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bere xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vztahů xx spotřebitelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách uzavírané xx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxx x rozhodném právu xxxxxxx o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) x jazyku, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx dálku x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx.
(5) Spotřebiteli xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 poskytnuty tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx:
x) x existenci x xxxxxxx mimosoudního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obrátit xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů, xxxxxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x Fondu xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 musí xxx xxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Veškeré xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihu xxxx tím, než xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uzavřena na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informací x xxxxxxx x xxxxxxxxx 8, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxx.
(10) X případě xxxxxxx telefonní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hovoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělen xxxxxxxx účel hovoru x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx možné xx xxxxx informací xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, která xx x xxxxxxxx xx spotřebitelem, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informace xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x) x x) x xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a), s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neuplatnění xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Dodavatel dále xxxxxxxxx spotřebitele x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx na vyžádání, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxx není xxxxxxx.
(11) Spotřebitel xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(12) Xxxxx xxxxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx o finančních xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 11 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace, xx xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 11 xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54c xxxx. 6 xx 9 xxxxxxx.
§54x
Xxxxx xx odstoupení
(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx dálku xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x bez jakékoli xxxxxxx sankce (dále xxx "xxxxx na xxxxxxxxxx") xx xxxxx 14 dnů xxx xxx uzavření xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx 14 xxx xxx dne, xxx xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §54b odst. 8 nebo 9, xxxxxx-xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku má xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 dnů xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §54b xxxx. 8 xxxx 9, xxxxxx-xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx smlouvy.
(2) Spotřebitel xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx závisí xx pohybech cen xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jako jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hodnotám x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 26). Xxxxx xx xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxx x smluv, x xxxxx xxxx xxxxx splněno xxxxx xxxxxxxxx stranami xx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebitele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx vykoná xxx právo xx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s praktickými xxxxxx podle §54b xxxx. 4 xxxx. x); xxxxx x xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xxxx oznámení xxxxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xx xx smlouvou x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx smlouva xxxxxxxxx xx xxxxx vztahující xx xx službám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pak se xxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxxx využije xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xx lhůtě xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx poté, xx x xxx xxxxxxxxxxx vysloví souhlas.
(6) Odstoupí-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx, dodavatel xx něm xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacení xxxxxx xxxxx xx xx xx doby xxxxxxxx poskytnutou službu. Xxxxxxxxxx částka musí xxx přiměřená xxxxxxx xxx poskytnuté xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx spotřebitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx službu xxxxx xxxxxxxx 6, pokud xxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx informoval x xxxxxx xxxxx §54b xxxx. 4 xxxx. x).
(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx spotřebiteli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx částky xxxxxxxxx spotřebitelem xx xxx skutečně poskytnuté xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.
(9) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx lhůtě 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jím poskytnuté xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx majetek od xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
§54x
(1) Xxxxx dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxx výslovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx zaplatit x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx povinnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx souhlas x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxx §55 x 56.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxx, aby xx xxx provozovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(4) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx §54c xxxx. 7, xxxx důkazní xxxxxxx x splnění xxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách uzavírané xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanovuje, že xxxxxxx břemena xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx smyslu §56 xxxx. 3.
§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 56/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
§55
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx x xxxxxxxxxx spotřebitele. Xxxxxxxxxxx se zejména xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, nebo jinak xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxx §56 xxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx spotřebitele xxxxxxxxxxx.
§56
(1) Xxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx víry xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxx xxxxxxx xxxx cenu xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která
x) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele xx xxxxxxx xx opomenutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smrt či xxxx na zdraví,
x) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx škodu,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zatímco xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uskutečnění xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx spotřebiteli xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx spotřebitel neuzavře xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx,
x) opravňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx smluvního xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) opravňují xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neurčitou xxx xxxxxxxxx výpovědní xxxx,
x) zavazují xxxxxxxxxxxx x plnění podmínek, x xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxx zboží či xxxxxx bude určena x xxxx jejich xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nesplnil xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dojde-li převodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§57
(1) Xxxx-xx spotřebitelská smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k podnikání xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx spotřebitel xx xxxxxxx xxxxxxx odstoupit xxx uvedení xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 14 xxx od jejího xxxxxxxx; nedošlo-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx či služeb xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx odstoupit do 1 xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx smluv x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx xxxx údržbu xxxx xxxxxxx jiné xxxxx než xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx údržby. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxx částky do 30 dnů xx xxxxxxxxxx od smlouvy.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, u xxx xx třeba xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx odstoupit od xxxxxxx do 1 xxxx od xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavba, xxxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx do ní xxxxxxxxxxx,
b) xx xxxxxxx potravin xxxx xxxxxx zboží běžné xxxxxxxx dodávaného stálými xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxx,
x) na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx katalogu xxxxxxxxxx, x nímž xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx smlouvě,
d) xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx.
Smlouvy, xx xxxxxxx xx sjednává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxx xxxxxx
§58
(1) Ustanovení §5971 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx smlouvu, ve xxxxx se za xxxxxx sjednává
a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx úsek, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx 1 rok (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"),
x) výhoda xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx uzavřena na xxxx xxxxx xxx 1 xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),
x) pomoc xxx úplatném převodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), xxxx
x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx x dočasným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení (xxxx xxx "výměna").
(2) Xxxxxxxxxx §59 xx 71 xx xxxxxxx x na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxxx 1.
§59
Pokud xxxxxxx podle §58 xxxxxxxx ujednání, xxxxx xxxxxxxx obnovit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výslovného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xx to, xx xx smlouva xxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxx xxx.
§60
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Poskytovatel, xx xxxxxxx xx xxx xxxxx §58 xx 71 považuje xxxxx, xxxxx jedná x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx jménem xxxx x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxxxx spotřebiteli s xxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx než xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx smlouvy xxxxx §58, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx způsobem informace, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx nařízením.
(2) Xxxxxxxxxxxx rovněž výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx plnění nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx.
§61
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx reklamě xxxx nabídce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1.
(2) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rekreační xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx nabídkové nebo xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx zřetelně uvést xxxxxxxx xxxx a xxxxxx akce x xx xxxxx xxxx xxxxxx této xxxx xxx spotřebiteli x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1.
§62
Xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx xxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spotřebiteli xxxxx §60 xxxx. 1. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx změnu x xxxxxx smlouvy smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx vyvolána xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx poskytovatele xxxxxxxxx x kterým xxxxxx možné xxxxxxxx.
(2) Xx-xx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1, xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x nim měl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx ještě xxxx uzavřením xxxxxxx. Xxxxx musí xxx xx smlouvě výslovně xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx smlouvě xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx xxxx sídlo každé xx smluvních stran x datum x xxxxx jejího uzavření.
Xxxxx XX.
§63
(1) Poskytovatel xxxxxxx, xxx ujednání x xxxxx na xxxxxxxxxx xx smlouvy, x xxxxx xxxxx xxx odstoupení x x zákazu přijetí xxxxx, jiných plnění xxxx jejich zajištění x xxxxxxx xxxxx xxx odstoupení podepsal xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Součástí xxxxxxx xxxxx §58 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.
(3) Xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhotovení.
§64
(1) Xxxxxxxxx podle §60 xxxx. 1 poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx tak, xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx §58 xxxx xxx xxxxxxxx písemně.
(3) Odstoupení xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx písemně.
§65
Xxxxx
(1) Má-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x některém x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x některém xx xxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, musí mu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 poskytnout xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x jednom x xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxx se xxxxx x úřední xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx ze států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx §58 xxxx xxx uzavřena xxxxx xxxxx spotřebitele x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx některého xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx jehož území xx nachází nemovitost xxxx její xxxx, xx niž xx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx překlad textu xxxxxxx xx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx některého ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§66
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nepřihlíží xx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx jinak xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělených do xxxxxxx splátek v xxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx sjednají změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx roce xxxxx xxxxxx xxx. Xxxxx x provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písmeně vždy xxxxxxxxxx 14 dnů xxxxx dnem xxxxxxxxxx.
(2) Spotřebitel má xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 14 dnů xxx xxx, kdy xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odešle. V xxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx plnění.
§67
Xxxxxxxxxx xx smlouvy
(1) Xxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §58 ve xxxxx 14 dnů xx jejího uzavření xxx uvedení důvodu x xxx jakékoliv xxxxxx. Xxxx-xx xx xxx poskytnuta služba, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx ničeho xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx spotřebitel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx uzavřením, xxxxx xx běžet xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx dne, xxx toto vyhotovení xxxxxx.
(3) Nepředá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2, činí xxxxx xxx odstoupení 1 xxx a 14 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxx xxx, xxx spotřebitel xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx den xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro odstoupení xx xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxx smlouva xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx, xxx spotřebitel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx později, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx čtrnáctým dnem xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Neposkytl-li poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx 3 xxxxxx x 14 xxx xxx xxx, kdy byla xxxxxxx uzavřena, xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx tento xxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx uzavřena, xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx, končí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx informací.
(5) Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxx.
Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
§68
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xx xxxxx xx xxxxxxxx dočasné užívání xxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výměna, xxxx xxx obě xxxxxxx xxxxx jedna xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.
§69
(1) Xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rekreační xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx po spotřebiteli xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx platbu xxxxxx xxx xxxx plnění xxxx xxxxxx zajištění. Xxxx-xx x této xxxx spotřebitel dluh x xxxx smlouvy, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx smlouvy, xx xxxxx xx sjednává xxxxx xxxxxx, nesmí xxxxxxxxxxxx xxx jiná xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jiné xxxxxx xxxx jejich zajištění, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx převodu xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx nezanikne x xxxxxx právního xxxxxx. Xxxx-xx x xxxx době xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§70
Odstoupí-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxx rekreační xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i na xxxxxx xxxxx vedlejší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxx spojeny xxxxxxxxx náklady xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx XXX.
§71
Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platbou, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx finanční službou, xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx xxxx touto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, vztahují xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §58 x xx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
§72
§72 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§73
§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§74
§74 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§77
§77 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§84
§84 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§86
§86 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§88
§88 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§91
§91 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§92
§92 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§94
§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§95
§95 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§96
§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§97
§97 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§99
§99 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XXXX.
Xxxxxxxxx
§100
(1) Xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vykonáno x xxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx (§101 xx 110). X promlčení xxxx xxxxxxxxx jen k xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx dlužník xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx vlastnického. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §105. Xxxxxxxx xxxxx xx nepromlčují xxxxx, než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Nepromlčují xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx formách xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pokud vkladový xxxxx trvá.
Xxxxxxxxx xxxx
§101
Xxxxx xxxx x xxxxxxx ustanoveních xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx doba tříletá x xxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
§102
X xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, počíná xxxxx promlčecí xxxx xxx xxx, xxx xxxx právo xxxxx xxxxxxxxx.
§103
Bylo-li xxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx, počíná xxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Stane-li xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx (§565), počne xxxxx xxxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxxx nesplněné xxxxxxx.
§104
§104 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§105
Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (§485), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§106
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx dva xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x škodě a x tom, xxx xx xx odpovídá.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx promlčí xx xxx xxxx, x xxx-xx o škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx let xxx xxx, xxx xxxxx x události, z xxx xxxxx vznikla; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx poskytnutí, xxxxxxxxx xxxx přislíbení úplatku 15) xxxxx xxx xxxxxxxxxx, anebo x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úplatku xx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx jednání"), xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za xxx xxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a x xxx, xxx xx xx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§107
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx došlo k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx se xx xxxx xxxx obohatil.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx vydání xxxxxx x bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx roky, x xxx-xx x úmyslné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx ode xxx, xxx x xxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx neplatné xxxx zrušené smlouvy xxxxxxx vzájemně xx xxxxxx xxx, xx xxxxx ní xxxxxxx, xxxxxxxxx soud x xxxxxxx promlčení xxx xxxxx, jestliže xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§108
Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jeden xxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.
§109
Právo xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx xx xxxxxxx, není-li xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§110
(1) Xxxx-xx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx. Bylo-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uznáno xx do xxxxxx x výše, xxxxxxxxx xx za deset xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxx x uznání xxxxxxx xxxxx k xxxxxx, xxxx promlčecí xxxx xx uplynutí xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx doba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx (§565), xxxxx xxxxx desetiletá promlčecí xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátky.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx třech xxxxxx; xxx-xx však x práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxx, jen xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx po uznání.
Běh xxxxxxxxx xxxx
§111
Změna x osobě xxxxxxxx xxxx dlužníka xxxx xx xxx promlčecí xxxx xxxx.
§112
Xxxxxxx-xx xxxxxxx v promlčecí xxxx právo x xxxxx xxxx x xxxxxx příslušného xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pokračuje xxxx xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neběží xx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx řízení nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mediace. Xx platí i x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přiznáno x xxx xxxxx xxx u soudu xxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx navržen xxxxx xxxxxxxxxx.
§113
Xxx-xx x xxxxx xxxx, xxxxx musí mít xxxxxxxxx zástupce, nebo x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, xxx těmto osobám xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxx kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§114
Xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx zastoupenými xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx nepočíná xxx neběží, xxxxx-xx x úroky x xxxxxxxxx se plnění. Xx platí x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx některých pojmů
Xxxxxxxxx
§115
Domácnost xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx trvale xxxx x společně xxxxxxxx náklady na xxx xxxxxxx.
Xxxxx blízké
§116
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx přímé, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx 27); xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx navzájem xxxxxx, xxxxxxxx by xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx vlastní.
§117
Stupeň xxxxxxxxxxxx xxxx osob xx určuje xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx přímé xxxxxxx xxxxx xx xxxxx a x xxxx pobočné xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx x xxxxx
§118
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostory.
§119
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx nemovité.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x stavby spojené xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxx věci xx xxx, xx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxx věc xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx.
§121
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxx x jsou xxx xxxxxx k tomu, xxx xxxx x xxxxxx věcí trvale xxxxxxx.
(2) Příslušenstvím xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx x prostory xxxxxx x xxxx, xxx byly x xxxxx užívány.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx, úroky z xxxxxxxx, poplatek x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx.
Počítání xxxx
§122
(1) Lhůta xxxxxx xxxxx dní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xx den, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx číslem xxxxxxx xx dnem, na xxxxx připadá xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx den.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
ČÁST II.
XXXXX PRÁVA
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxx xxxxx
§123
Vlastník je x mezích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx plody x xxxxxx a xxxxxxxx x ním.
§124
Všichni xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x poskytuje se xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§125
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx věci xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§126
(1) Xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx proti xxxx, kdo xx xxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; zejména xx xxxx xxxxxxx xxxxxx věci na xxx, xxx xx xx neprávem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxx, xxx xx xxxxxxxx mít xxx u sebe.
§127
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx zdržet xxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Proto xxxxxxx xxxxx ohrozit sousedovu xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxx bez xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sousedy xxxxxx, prachem, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx chovaná xxxxxxx vnikat xx xxxxxxxxx pozemek a xxxxxxxx, popřípadě v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx odstraňovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a staveb, xxxx soud xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Vlastníci xxxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a x nezbytné xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx-xx tím škoda xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, je xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ji xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemůže zprostit.
§128
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx byla na xxxxxxxxx dobu x xxxxxxxx xxxx a xx náhradu xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx jinak.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nelze-li xxxxxxxxx účelu jinak, x xx xxx xx xxxxxxx zákona, xxx pro tento xxxx x za xxxxxxx.
Xxxxx
§129
(1) Xxxxxxxxx je xxx, kdo x xxxx xxxxxxx jako x vlastní nebo xxx vykonává xxxxx xxx xxxx.
(2) Xxxxx xxx věci, xxxxx x práva, xxxxx xxxxxxxxxxx trvalý xxxx opětovný xxxxx.
§130
(1) Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx o xxx, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx, xx držitelem oprávněným. X xxxxxxxxxxxxx xx xx za xx, xx držba xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx držitel má xxxx vlastníkovi xxxxx xx náhradu nákladů, xxxxx účelně xxxxxxxxx xx xxx po xxxx oprávněné xxxxx, x xx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a provozem xx však xxxxxxxxxxx.
§130a
§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§131
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x užitky a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx odpočítat xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx x provoz xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx může xx xxxx xxxxxxx xx, xxx ji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci.
Xxxxxxxx vlastnictví
§132
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx nabýt xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, děděním, xxxxxxxxxxx státního xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx.
(2) Nabývá-li xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx, xxxx právní moci xxxxxxxxxx.
§132x
§132a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§133
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vkladem do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. 10)
(3) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 5) xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx.
§134
Xxxxxxxx
(1) Oprávněný držitel xx xxxxx vlastníkem xxxx, má-li xx xxxxxxxxxxx v držbě xx xxxx xxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxx, x xx xxxx deseti xxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx.
(2) Takto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx být xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§125).
(3) Do xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se započte x doba, xx xxxxxx měl xxx x oprávněné xxxxx xxxxxx předchůdce.
(4) Xxx počátek x xxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§135
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x nálezu xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se x xx xxxxxxxx xx 6 měsíců od xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxx xxxx obce.
(2) Xxxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx věc našel xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx obci xxxxx xxxxxxxx 1, před xxxxxxxxx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx obci xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vznikly.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 platí xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx není znám, x na věci xxxxxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 4 xx nepoužije, xxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx 23) xxxxx.
§135a
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx odděleny xx věci xxxxxx.
§135b
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nové xxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx druhému xxxxxxxxx cenu xxxx, x xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx podíly xxxxxx x účastníci se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx kteréhokoliv x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx někdo cizí xxx, xx xx xx xxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx věci žádat x xxxx vydání x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxx, xxx je vlastníkem xxxx x jaká xxxxxxx xxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx k xxxxxx.
§135c
(1) Xxxxx-xx xxxxx stavbu xx xxxxx xxxxxxx, xx na xx xxxx xxxxx, může xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, přikáže xx xxxx xx xxxxxxx xx vlastnictví vlastníku xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxx x vlastníkem xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxx zřídit za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
§136
(1) Xxx xxxx být x podílovém spoluvlastnictví xxxx vlastníků.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx spoluvlastnictví
§137
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou podíly xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§138
§138 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§139
(1) X xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spoluvlastníci xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxx hlasů, xxxx xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx návrh kteréhokoliv xxxxxxxxxxxxxx soud.
(3) Xxx-xx x důležitou xxxxx společné xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx soud.
§140
Xxxxxxx-xx xx spoluvlastnický xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ledaže xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx (§116, 117). Xxxxxxxxxx-xx xx spoluvlastníci x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx právo xxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§141
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nemovitost, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Každý xx spoluvlastníků je xxxxxxx vydat xxxxxxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x vzájemném xxxxxxxxxx písemnou xxxxx.
§142
(1) Xxxxxxx-xx k dohodě, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého spoluvlastníka xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x účelnému xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx dobře xxxxx, přikáže soud xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednomu nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx, xxx xxx xxxxx xxx účelně xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxx xx spoluvlastníků, nařídí xxxx xxxx prodej x výtěžek rozdělí xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x nevypořádá xxxxxxxxxxxxxxxx přikázáním věci xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx výtěžku.
(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx břemeno x xxxx vzniklé xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx jiné nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxxx váznoucí.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§143
(1) Xxxxxxxx xxxxx manželů xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx společně xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx nabytého xxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxx povahy xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx z manželů, x xxxx xxxxxxxx x xxxxx předpisů x restituci xxxxxxx xxxxxxx z manželů, xxxxx měl xxxxxxx xxx xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxx manželství x nebo jemuž xxxx xxx vydána xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka, 6)
x) xxxxxxx, které xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx oběma xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx závazků týkajících xx majetku, který xxxxxx xxxxxxxx jednomu x xxxx, a xxxxxxx, jejichž rozsah xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx manželů, xxxxx xxxxxxx jeden x nich bez xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx se xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx družstva, xxxxxxxxx xxxxxx podílu, včetně xxxxx, xxx nabytí xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxx družstva, xxxxx xxxxxxx manžela xx této společnosti xxxx družstvu, x xxxxxxxx bytových xxxxxxxx.
§143x
(1) Xxxxxxx xxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxxxx notářského xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx manželé xxxxxx xxxxxx majetku x závazků nabytých xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx jmění. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx i xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxx x závazky. Jestliže xx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nich, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dni zániku xxxxxxxxxx, xxxxx nejde x věci xxxxxxx xxxxxxx vybavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx notářského zápisu xxxxxxx své budoucí xxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx mohou xxxx jiné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x předcházejících odstavcích xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
§144
Pokud xxxx prokázán xxxx, xx xx xx xx, xx majetek xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx za trvání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx manželů.
§145
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx manželů, xxxxxxx a udržují xxx xxxxxxx společně.
(2) Xxxxxxxx správu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx manželů xxxx xxxxxxxxx xxxxx x manželů. X xxxxxxxxx záležitostech je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx úkon xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx společné xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x povinni oba xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
§146
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx xxxx xxxx může jeden x manželů xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx prvním xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx manželů xxxx xxxx části. X dalším xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx.
§147
Xxxxxxx xxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx společného xxxxx odchylně. Xxxxxx xxxxx upravit xxxxxx xxxxx budoucího xxxxxxxxxx xxxxx muž x xxxx, xxxxx chtějí xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §143a xxxx. 4 xxxxx xxx obdobně.
§148
(1) Xxxx může xx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx společné xxxxx manželů až xx věci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx x manželů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx ručícím xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx podnikatelská xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx manžela, který xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx mezi xx xxxxxx x xxxxxxxxx x poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx být xxxxxxxxx xx předchozího rozsahu xxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxx x xxxxxxx.
§148a
§148x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx.
§149
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx manželství.
(2) Xxxxxxx-xx společné xxxxx manželů, provede xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx se xxxxxxx x toho, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx majetku xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxx stejné. Xxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx povinen xxxxxxxx, xx ze společného xxxxxxx bylo na xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx se xxxxxxx z xxxx, xx závazky xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx manželé xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí, x xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx staral o xxxxxx, x x xxxx, xxx se xxxxxxxxx o nabytí x udržení společného xxxxx. Při určení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx k xxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) V xxxxxxxxx uvedených v §143a xxxx. 1 x §148 xxxx. 1 xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 obdobně.
§149x
Xxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx ustanovení §143 a 149 xxxxxx nemovitostí, musí xxx písemnou xxxxx x nabývají účinnosti xxxxxxx xx katastru.
§149x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/1992 x účinností xx 1.1.1993
§150
(1) Xxxxxx o vypořádání xxxxxxxxxx jmění manželů xxxx xxx písemnou xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dohoda xxxxxxxxx xxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Neprovede-li se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx na návrh xxxxxxxxx z manželů xxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xx xxx xxx xx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dohodou xxxx nebyl-li xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx podán xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx movitých xxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx společného xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx svou, své xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. X ostatních xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx x podílovém xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxx; totéž xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxxxxxxx x závazcích manželům xxxxxxxxxx.
§151
Xxxxxxxx xx xxxxxx manželství xxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx rozhodnutím soudu xxxxxxx xx návrh xxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxx III.
Xxxxx x xxxxx xxxxx
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx.
§151x
§151b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151c
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151d
§151d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Sb.
§151e
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151g
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx.
§151x
§151j xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Sb.
§151x
§151k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Sb.
§151x
§151l xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
Věcná xxxxxxx
§151x
(1) Věcná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx odpovídající věcným xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx břemena xxxxxxx x vlastnictvím xxxxxxxxxxx přecházejí x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxx břemeni oprávněn xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xxxx přiměřeně xxxxxxx xx její xxxxxxxxx a opravy; xxxxx-xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xx povinen tyto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§151n xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§151x
(1) Xxxxx břemena xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o dědictví, xxxxxxxxxx dohodou xxxxxx, xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx xx zákona. Xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxxxx práva (xxxxxxxxx); xxxxxxxxxx §134 xxx platí xxxxxxx. X nabytí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcným xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx může xxxxxx věcné xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti, pokud xxxxxxxx xxxxx nedává xxxx xxxxx x xxxxxx osobám.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx ke stavbě xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx cesty xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§151p
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Věcné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx věc již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; přechodnou xxxxxxxxxx xxxxxx práva věcné xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx břemenem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnout, že xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx plnění, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx plnění poskytovalo xxxxxxxx plnění.
(4) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určité xxxxx, věcné xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx břemena zřízená x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 35) xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx či přechodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxx xxxxx podniku, která xxxx být provozována xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§151x
§151x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 264/1992 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151t
§151x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151u
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx.
Xxxxx III. X
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx právo
§152
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx, který xx odpovídá, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx v xxxxx případě xxx xxxxxxxxx uspokojení x xxxxxxx xxxxxxxxx zástavy.
§153
(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, pohledávka xxxx xxxx majetkové xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx zástavy.
(3) Pohledávka může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx právo).
§154
Ustanovení xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx zástavní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xx o xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x předmětům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§155
(1) Xxxxxxxxx právem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nepeněžitá. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx této pohledávky.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištěna do xxxx její obvyklé xxxx x době xxxxxx zástavního xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx právem xxxx být zajištěna x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxx x xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxx xxxxx xxxxxxx zajištěná xxxxxxxxxx, nebylo-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.
Vznik zástavního xxxxx
§156
(1) Xxxxxxxx právo xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx (§552) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zástavní xxxxx xxxx vzniknout xxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxx a pohledávky, xxxxxx zástava xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx zástavou xxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx věcí xxxx xxxxxx xxxx, x nimž xx xxxxxxxx xxxxx vzniknout, xxxx xx byly xxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx xxxx xxxxx osobě (§157 xxxx. 2 x 3), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§157
(1) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx a x bytům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x movitým xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.
(3) Odevzdání movité xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx předáním xx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx pro zástavního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx osoby, je-li xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.
§158
(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx právo x xxxx xxxxxxxx, zástavní xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx zástavní xxxxxxx vzniknout zástavní xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (§157 odst. 2 a 3), xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx komorou České xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx zástavního xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxx, xxxxx sepsal xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§159
(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx vůči xxxxxxxx zastavené xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx doručením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxx tím, že xxxxxxxx xxxxxxx poddlužníku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§160
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Zástavní xxxxx k nemovitým xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právo x souboru xxxx x xxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx odevzdány xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (§157 xxxx. 2 a 3), vzniklé xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx správního xxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx zástav xxxxxxx Xxxxxxxxx komorou Xxxxx xxxxxxxxx.
§161
(1) Xx-xx někdo xx xxxxxxx cizí xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx věcné xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli x xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx, že zástavce xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Cizí xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx věcí x byt nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxx být xxxx do xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx k xxx xx jiné věcné xxxxx neslučitelné xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li o xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, obchodní xxxxx, xxxxx papír x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Práva a xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§162
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zástava xxxxxxxxx, xx oprávněn xx xxxxx xx xxxxx dobu trvání xxxxxxxxxx práva. Je xxxxxxx xxxxxx xx x xx s xxxx xxxxxxx hospodáře, xxxxxxx ji xxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx. Vzniknou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx plněním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Dojde-li xxxxx xxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxx má x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, zničení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
(4) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx odevzdat xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx (§747 x xxxxxxxxxxx), není-li dohodnuto xxxxx.
§163
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zdržet xx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zástavního věřitele.
(2) Ztratí-li xxxxxxx xx ceně tak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx od xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx se xx xxxx pohledávky, xxxxx xxxx zajištěna, xxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.4.1964 xx 31.12.1991 (do xxxxxx x. 509/91 Xx.
§164
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavené xxxx, xxxxxxx xxxx a xxxx nebo nebytovému xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak. Xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, x každého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx pozdějšího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx papíru.
(2) Ten, vůči xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
§165
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx zajištěná xxxxxxxxx xxxxxx splněna xxxx, xx zástavní xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxx pohledávky x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx. Totéž právo xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx částečně xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky.
(2) Xxxxxxx-xx na zástavě xxxx zástavních práv, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupně x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vzniku zástavních xxxx.
§165x
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx soudním xxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx soudem xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Je-li pohledávka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kterékoliv x xxxx xxxx, xx-xx to xxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zástav.
(3) Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.
§165x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 317/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002
§166
(1) Xxx, xxx tvrdí, xx xxxxxx xxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxx přípustný, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx určení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nejpozději však 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx lze vykonat xx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxxxx až xxxx, xxx xxxx x této žalobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx podání xxxxxx xx dne xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xx věci, xxxxxxxx xxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x žalobě před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soud xxx x průběhu xxxxxx rozhodnout x xxx, xx xx xxxxxxx složit xx xxxxxxx u xxxxx xxxxxx až xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx.
§167
(1) Xx-xx zástavou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxx předáním této xxxx zástavnímu věřiteli xxxx zástavní xxxxx x xx; xxxxxxxx xxxxx x pohledávce xxx zaniká.
§168
Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §165a xxxx xxxxx §167, xxxxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxxx jinak.
Xxxxxxxx ujednání
§169
Xxxxxxxx zástavních xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ujednání xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) zástavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věc xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx zastavit xxxxxx, xxxxxxx věřiteli,
x) xxxxxxxx věřitel může xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
d) zástavní xxxxxxx xx xxxxx xx splatnosti pohledávky xxxxxxx xxxxxx uspokojení xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx propadne xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx ji zástavní xxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxx cenu, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Zánik xxxxxxxxxx xxxxx
§170
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx-xx xx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx doby, xx xxx bylo xxxxxxx,
x) xxxxx-xx zástavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obvyklou xxxx zástavy,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlužníkem xxxx zástavcem,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavní právo xxxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxx-xx zástavní xxxxx x xxxxxxxxx věcem, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provede xx x témuž xxx xxxx výmaz.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Notářskou xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx notář jeho xxxxx, xxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§172
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, vztahuje-li xx i xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstoupení xx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávka (§155 xxxx. 5).
Podzástavní xxxxx
§173
(1) Podzástavní xxxxx xxxxxxx zastavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx.
(2) Xx vzniku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx účinné, xxx xxxx xxxx vznik xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pohledávka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§174
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, kterou xx x sebe, xxxxxxxxxxxxx věřiteli, xxxxxxxxx xx xxx odpovědnosti xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx splatná pohledávka, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právem, xxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uspokojení xx zástavy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (podzástavce).
(3) Na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zástavním xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx druhý
Xxxxxxxxxx xxxxx
§175
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx cizí xxxxxxx xxx, xxxxxx xx x sebe, xxxx ji xxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxx povinen věc xxxxx.
(2) Zadržovací xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxx.
§176
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, která má xxx, k xxx xx xxxxx toto xxxxx xxxxxxxxx, u xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Zadržovací xxxxx xxxx xxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx s xx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zadržovacího xxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx řeší úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, na jejímž xxxxxxx má xxx x xxxx, xxxx xxxxxxxx písemně, musí xxx x vyrozumění xxxxxxx.
§178
Xxxxxxx xxxxxxxxxx zadržené xxxx x úhrady xxxxxxx x tím xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx zadržuje, xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zástavy.
§179
Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx právo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxx věřitelem, x xx x zástavním xxxxxxxxx.
§180
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zajištěné pohledávky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx zadržené xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx právo xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§181
§181 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§182
§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§183
§183 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§184
§184 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§185
§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§186
§186 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§187
§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§188
§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§189
§189 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
ČÁST XXX.
Xxxxx XX.
§190
§190 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§191
§191 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§192
§192 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§193
§193 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§194
§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§195
§195 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Hlava XXX.
§196
§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/1990 Xx.
Účinnost xx 1.4.1983 do 30.4.990 (do novely x. 116/90 Xx.)
§197
§197 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxx IV.
§198
§198 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§199
§199 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§200
§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§201
§201 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§202
§202 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§203
§203 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§203x
§203x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§204
§204 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§205
§205 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§206
§206 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§207
§207 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§208
§208 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§209
§209 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§210
§210 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§211
§211 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§212
§212 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§213
§213 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§214
§214 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§215
§215 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§216
§216 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§217
§217 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§218
§218 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§219
§219 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§220
§220 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§221
§221 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
ČÁST XX.
Xxxxx X.
§222
§222 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§223
§223 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§224
§224 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§225
§225 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§226
§226 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§227
§227 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§228
§228 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§229
§229 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§230
§230 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§231
§231 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§232
§232 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§233
§233 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§234
§234 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§235
§235 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§236
§236 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§237
§237 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§238
§238 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§239
§239 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§240
§240 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§241
§241 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§242
§242 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§243
§243 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§244
§244 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§245
§245 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§246
§246 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§247
§247 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§248
§248 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§249
§249 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§250
§250 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§251
§251 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§252
§252 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§253
§253 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§254
§254 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§255
§255 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§256
§256 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XXX.
§257
§257 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§258
§258 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§259
§259 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§260
§260 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§261
§261 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§262
§262 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx IV.
§263
§263 zrušen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§263a
§263x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§264
§264 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§265
§265 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§266
§266 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§267
§267 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§268
§268 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§269
§269 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§270
§270 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§271
§271 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§272
§272 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§273
§273 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§274
§274 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§275
§275 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
Xxxxx V.
§276
§276 zrušen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§277
§277 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§278
§278 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§279
§279 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§280
§280 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§281
§281 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§282
§282 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§283
§283 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx VI.
§284
§284 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§285
§285 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§286
§286 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§287
§287 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§288
§288 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§289
§289 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§290
§290 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§291
§291 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§292
§292 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§293
§293 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§294
§294 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§295
§295 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§296
§296 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§297
§297 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§298
§298 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§299
§299 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XXX.
§300
§300 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§301
§301 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§302
§302 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§303
§303 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§304
§304 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§305
§305 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§306
§306 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava XXXX.
§307
§307 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§308
§308 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§309
§309 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§310
§310 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§311
§311 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§312
§312 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§313
§313 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§314
§314 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§315
§315 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§316
§316 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§317
§317 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§318
§318 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§319
§319 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§320
§320 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XX.
§321
§321 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§322
§322 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§323
§323 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§324
§324 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx X.
§325
§325 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§326
§326 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§327
§327 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§328
§328 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§329
§329 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§330
§330 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§331
§331 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§332
§332 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§333
§333 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§334
§334 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§335
§335 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§336
§336 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§337
§337 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§338
§338 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§339
§339 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§340
§340 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§341
§341 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§342
§342 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§343
§343 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§344
§344 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XI.
§345
§345 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§346
§346 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§347
§347 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§348
§348 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§349
§349 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§350
§350 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§351
§351 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§352
§352 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§353
§353 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§354
§354 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§355
§355 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§356
§356 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§357
§357 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§358
§358 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§359
§359 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§360
§360 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§361
§361 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§362
§362 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§362a
§362a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§363
§363 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§364
§364 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§365
§365 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§366
§366 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§367
§367 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§368
§368 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§369
§369 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§370
§370 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§371
§371 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§372
§372 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§373
§373 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§374
§374 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§375
§375 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§376
§376 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§377
§377 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§378
§378 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§379
§379 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§380
§380 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§381
§381 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§382
§382 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§383
§383 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
XXXX X.
Xxxxx X.
§384
§384 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§385
§385 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§386
§386 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§387
§387 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§388
§388 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§389
§389 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XX.
§390
§390 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§391
§391 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§392
§392 §392 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§393
§393 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 116/1990 Xx.
§394
§394 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§395
§395 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§396
§396 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§397
§397 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§398
§398 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§399
§399 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§400
§400 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§401
§401 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§402
§402 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§403
§403 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§404
§404 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§405
§405 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§406
§406 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§407
§407 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§408
§408 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§409
§409 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§410
§410 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§411
§411 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava XXX.
§412
§412 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§413
§413 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§414
§414 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
XXXX VI.
XXXXXXXXXXX XX XXXXX X XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Hlava I.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§415
Xxxxx je xxxxxxx počínat si xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx škodám na xxxxxx, xx xxxxxxx, xx přírodě x xxxxxxxx prostředí.
§416
§416 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§417
(1) Xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zakročit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, xx ohrožený xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx uložil xxxxxxx xxxxxx a přiměřené xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§418
(1) Xxx xxxxxxxx škodu, xxxx odvracel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závažný xxxx ještě xxxxxxxxxx xxx xxx, který xxxxxx.
(2) Rovněž xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx ji xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx hrozícímu nebo xxxxxxxxxx útoku. X xxxxxx xxxxxx nejde, xxxx-xx zřejmě nepřiměřená xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§419
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx, x xxxxx tomu, v xxxxx zájmu xxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxxxxxxx xx škodu
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
§420
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xxxx, které k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoby xxxx xx xxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není tím xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx zprostí xxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx.
§420x
(1) Xxxxx odpovídá za xxxxx, kterou způsobí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx, která má xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
b) fyzikálními, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx biologickými xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx znemožněno xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx za škodu xx xxx, kdo xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemající xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxx.
§420a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§421
Xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxxxx, ledaže xx xx škodě xxxxx x xxxxx.
§421a
(1) Xxxxx odpovídá x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxx, xxxxx bylo xxx plnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx služeb.
§421a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx posoudit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§422
(1) Xxxxxxxxx xxxx ten, xxx xx stižen xxxxxxx xxxxxxxx, odpovídá za xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx; xxxxxxxx x nerozdílně x xxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx. Není-li xxx, xxx způsobí xxxxx, xxx nezletilost xxxx xxx duševní xxxxxxx xxxxxxx ovládnout své xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx následky, xxxxxxxx xx xxxxx ten, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nad xxx xxxxxx.
(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxx dohled xxxxxxxxxx.
(3) Vykonává-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dohledem xxxxxxxx sami xx xxxxx takto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxx xxx xxxxxxx.
§423
Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx takového xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx posoudit xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx, xxxxx xxx do tohoto xxxxx xxxxxxx přivedli.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxx proti dobrým xxxxxx
§424
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§425
§425 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§426
§426 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1969 Xx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§427
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Stejně xxxxxxxx x xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§428
Své xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostit, xxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx, že škodě xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxxxx xxx požadovat.
§429
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx způsobenou na xxxxxx a xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, pozbyla-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx.
§430
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídá xxx, kdo použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxx xxxxx xxxx provozovatele. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, jestliže takové xxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx umožnil.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx provozovatel podniku, x němž xx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx.
§431
Xxxxxxxx-xx xx provozy xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxxxx, odpovídají xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx škody.
Odpovědnost za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§432
Xx škodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§433
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídá za xxxxx xx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxx. Vnesené jsou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx do prostor, xxxxx xxxx vyhrazeny x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx věcí, xxxxx xxxxx xxxx xx tím xxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx x xxxxxxxxxxxx nějaké xxxxxxxx xxxxxxxxx spojeno xxxxxxxxx xxxx, odpovídá xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx osobě xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x tomu xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx škodě xxxxx x xxxxx.
(3) Odpovědnost podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlášením xxx xxxxxxx.
§434
(1) Xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx cennosti xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx prováděcím předpisem. Xxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxx věcech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxx se bez xxxxxxx.
(2) Bez xxxxxxx se hradí xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxx věci xxxxxxxx xx xxxxxxx.
§435
Xxxxxx xxxx provozovatel poskytující xxxxxxxxx xxxxxx odpovídají x provozovatelé garáží x xxxxxx podniků xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nich xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§436
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx uplatněno x xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx patnáctého xxx xx xxx, xxx xx poškozený x xxxxx xxxxxxxx.
§437
Xx xxxxx způsobenou xx xxxxxx odložených x xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich provozem (§427 xx 431).
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§438
(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, odpovídají xx xx společně x xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout, xx xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, odpovídají za xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§439
Xxx xxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x jinými, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxx škody.
§440
Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného, xx xxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§441
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx ji xxx.
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
§442
(1) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxx a xx, xx poškozenému xxxx (xxxx xxxx).
(2) Xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxx x xx poškozený x xx-xx to xxxxx x účelné, hradí xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Byla-li škoda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx majetkový xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx x věcí, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dlužník x xxxxxxxx věcmi x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§443
Xxx xxxxxx xxxx škody xx xxxx xx xxxxxxx x ceny x xxxx xxxxxxxxx.
§444
(1) Xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bolesti poškozeného x ztížení xxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění.
(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxx poskytnout náhradu xx xxxxxx x xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x určování xxxx náhrady x xxxxxxxxxxxx případech.
(3) Xx škodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx
x) manželovi xxxx xxxxxxxx 240 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx 240&xxxx;000 Kč,
x) xxxxxxx xxxxxx 240&xxxx;000 Xx,
d) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 85 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 175 000 Xx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx osobě xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdraví x následkem xxxx xxxxx, 240&xxxx;000 Kč.
§445
Ztráta xx výdělku, k xxx došlo xxx xxxxx xx zdraví, xx hradí xxxxxxxxx xxxxxxxx; přitom xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§446
Náhrada xx ztrátu na xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx průměrným xxxxxxxx xxxx poškozením x xxxxxxxxxxx.
§447
(1) Náhrada xx xxxxxx xx výdělku xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx činí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poškozením x xxxxxxxx dosahovaným xx xxxxxxxxx x připočtením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Náhrada za xxxxxx na xxxxxxx xxxxx x výdělkem xxxxxxxxxxx a s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přesahovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x důvodů zvláštního xxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, byla-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
a) xx xxxx, x xxxxxx xx následkem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro povolání,
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx,
c) po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx nebo xxxxxx x povolání,
x) xx dobu trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx nebo nemocí x povolání, xxxx xxx-xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vykonáváním práce xxx xxxx vhodné.
(4) Vláda Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní xxxxxxxxx xxxx vzhledem xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxx x xxxxxx náhrady xx ztrátu xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx invaliditě; xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§447x
Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok, x výší xxxxxxx, xx xxxxx by xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx, byla xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx v období xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§448
(1) Xxx usmrcení xx xxxxx xxxxxxxxx důchodem xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx náklady xxxxxx hrazeny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovanými x téhož důvodu.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx se vychází x průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx částku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx náhrada xx ztrátu na xxxxxxx podle ustanovení §447 odst. 2.
§449
(1) Xxx xxxxx na xxxxxx xx hradí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx x pohřbem, xxxxx xxxxxx uhrazeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x státní sociální xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx.
§449x
Budoucí xxxxxx podle ustanovení §445 lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §446 xx 449.
§449x vložen právním xxxxxxxxx č. 47/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2004
Snížení xxxxxxx
§450
Z důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sníží. Xxxxx xxxxxx zřetel xxxxxxx x xxxx, xxx xx škodě xxxxx, xxxxx i k xxxxxxx a majetkovým xxxxxxx fyzické osoby, xxxxx ji xxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Hlava XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§451
(1) Xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx obohacením je xxxxxxxxx xxxxxxxx získaný xxxxxxx xxx právního xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx důvodu, xxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxxx prospěch získaný x nepoctivých xxxxxx.
§452
§452 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§453
§453 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§453a
§453x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 87/1991 Xx.
§454
Xxxxxxxxxx xx obohatil x xxx, xx xxxx xxxx plněno, xx xx xxxxx měl xxxxx xxx.
§455
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepovažuje, bylo-li xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jen pro xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovažuje xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx sázky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx půjčených; x soudu xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§456
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx úkor xxx získán. Xxxxx-xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xxxxx státu.
§457
Je-li xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx z účastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx.
§458
(1) Xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx dobře xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx z xxxx, pokud xxx, xxx obohacení xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx.
(3) Ten, xxx xxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx vydává, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx nákladů, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
§459
Xx-xx xxxxxxx předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx nebyl x xxxxx xxxx, může xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx právo xxxxxxxxx x z xxxx, xxxxxxx z bezdůvodného xxxxxxxxx nabyl, x xx i tehdy, xxxxxxxx jinak podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dlužník x takovými xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXX.
XXXXXX
Hlava X.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§460
Xxxxxxxx xx nabývá xxxxx zůstavitele.
§461
(1) Xxxx se ze xxxxxx, ze xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx dědic xx xxxxxx, nastupují xxxxx xxxx xxxxxx xx zákona. Xxxxxx-xx xx ze xxxxxx xxx xxxx dědictví, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxx.
§462
Dědictví, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, připadne xxxxx.
Odmítnutí xxxxxxxx
§463
(1) Dědic xxxx xxxxxxxx odmítnout. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx prohlášením x soudu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jemu xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxx xxxxxxxx odmítnout xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx ho x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§464
Xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx jednoho xxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxx x právu xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X důležitých důvodů xxxx xxxx xxxx xxxxx prodloužit.
§465
Dědictví xxxxxx xxxxxxxxx dědic, xxxxx svým xxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxxx nechce odmítnout.
§466
X xxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxx výhrady xxxx podmínky; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dědictví xxx zčásti. Taková xxxxxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§467
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dědictví xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx, xx dědictví xxxxxxxx.
§468
K xxxxxx xxxxxxxxx nebo x dědici neznámého xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x který x určené lhůtě xxxxx o sobě xxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřihlíží. Xxxx opatrovník nemůže xxxxxxxxxx x odmítnutí xx neodmítnutí xxxxxxxx xxxxxx.
Dědická xxxxxxxxxxxxx
§469
Xxxxxx, kdo xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx dědit, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx odpustil.
Xxxxxxxx
§469x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže
x) x xxxxxxx x xxxxxxx mravy xxxxxxxxx zůstaviteli xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xx stáří xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx měl,
x) xxx odsouzen pro xxxxxxx trestný xxx x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
d) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x vydědění xxxxxxxx xxxxxxx, vztahují xx důsledky xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx v §473 xxxx. 2.
(3) X náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §476 x 480; x listině xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx
§470
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx x pohřbem xxxxxxxxxxx a za xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřbu x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx x dědictví nabyli, x xxxxxx dědictví.
§471
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x věřiteli xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, neodporuje-li xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx plnit xxxx xxxxx ustanoveními notářského xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dědici přitom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx je x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx cena jimi xxxxxxxx dědictví vyčerpána.
§472
(1) Xxxx, xxxxx dědictví xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx přiměřené náklady xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx možno xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx penězi x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx i xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dluhu. Odmítne-li xxxxxxx přijetí těchto xxxx, může stát xxxxxxxxx xxxxxxxxx dědictví.
Xxxxx XX.
Xxxxxx ze zákona
§473
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx děti a xxxxxx nebo xxxxxxx 27), každý x xxxx stejným dílem.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx stejným xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§474
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx potomci, xxxx v druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 27), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dále xx, xxxxx xxxx xx zůstavitelem nejméně xx dobu jednoho xxxx před xxxx xxxxx xx společné xxxxxxxxxx a xxxxx x tohoto důvodu xxxxxxxx x společnou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Dědici xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx 27) xxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§475
(1) Xxxxxx-xx manžel, xxxxxxx 27) ani žádný x xxxxxx, xxxx x třetí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ti, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kteří z xxxxxx důvodu xxxxxxxx x xxxxxxxxx domácnost xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx některý xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
§475x
Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx dědí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nedědí-li xxxxx z xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§475a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx III.
Xxxxxx xx xxxxxx
§476
(1) Xxxxxxxxxx xxxx závěť xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx zřídit x xxxx xxxxxxx xxxxx xx účasti xxxxxx xxxx ve xxxxx notářského zápisu.
(2) X xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxx x xxx, xxx xxxx podepsána, xxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§476x
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx rukou napsána x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
§476x xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§476b
Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rukou musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx vůli. Xxxxxx xx xxxx na xxxxx xxxxxxxx.
§476b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§476x
(1) Xxxxxxxxxx, který nemůže xxxx nebo psát, xxxxxxx svoji xxxxxxxx xxxx před třemi xxxxxxxx přítomnými svědky x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x přítomnými xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx nimi xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vůli. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxx; pisatel xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx způsobem zůstavitel xxxxxxxx, xx listina xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx podepsat.
§476x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§476d
(1) Xxxxxxxxxx xxxx projevit xxxxx xxxxxxxx vůli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx stanoví, xxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxx a kdy xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, kteří dovršili 15. xxx, xxxxx xxxxxxxx poslední xxxx xxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx mohou projevit xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx neslyšící a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx poslední xxxx formou notářského xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přítomnými xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvolený xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x listině, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nemůže číst xxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vůli. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxx musí xxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx podepsat.
§476e
Svědky xxxxx xxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x právním xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxx činí, x xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
§476x vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§476x
Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x osoby xxx blízké nemohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, xxxxxx, pisatelé, xxxxxxxxxx xxxx předčitatelé.
§476x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§477
(1) X závěti zůstavitel xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx jejich podíly xxxx xxxx a xxxxx, xxxxx jim xxxx připadnout. Xxxxxx-xx xxxxxx více dědiců x xxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxxx xxxx stejné.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx fond.
§478
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §484 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
§479
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx tolik, xxxxx činí xxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx aspoň tolik, xxxxx xxxx polovina xxxxxx xxxxxxxxx podílu xx zákona. Xxxxx xxxxx tomu odporuje, xx x xxxx xxxxx neplatná, nedošlo-li x vydědění xxxxxxxxx xxxxxxx.
§480
(1) Xxxxx se zrušuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx formu, xxxx xx xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx závěť xxxx xxx, xx xxxxx listinu, na xxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx IV.
Xxxxxxx dědictví
§480a
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §480d xxxx jestliže o xxx rozhodl soud x řízení x xxxxxxxx.
(2) Správce xxxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx příslušely xxxxxxxxxxx. Úkony přesahující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x se xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx přesahujících xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx rovnosti hlasů xxxx nedosáhne-li se xxxxxxx, rozhodne xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxx povinností, odpovídá xxxxx §420.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx náležejícím xx xxxxxxxx, který xxx svěřen xxxxxxx xxxxxxxx, nakládat nebo x xxx činit xxxx opatření; jejich xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 tím nejsou xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §462.
§480x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx právnická xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §462, xxxx xxx xxxxxxxx dědictví xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx dvakrát xxxxx, nerozhodl-li xxxx xxxxx.
(3) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx.
§480b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005
§480c
(1) Xxxxxxx dědictví má xxxxx xx xxxxxx x xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx vyúčtuje x xxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx. Výši x xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Odměnu xxxxxxx xxxxxxxx x náhradu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaplatit xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx; je-li xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dědických xxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dědictví a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx a x tom, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §480b xxxx. 3 xxxx.
(3) Xx xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx soud až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx správci xxxxxxxx zálohu xx xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx zaplacení této xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx dědictví xxxxxxxxx stát.
§480c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx spravoval veškerý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx zůstavitel xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx notářského xxxxxx. X listině x xxxxxxxxxx správce dědictví xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx spravovat xxxxxxx xxxxxxx zůstavitele xxxx xxxxx jeho xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x ustanovením xx xxxxxx správce xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jakékoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zrušena xxxxx xxxxxxxxx xxxx pořízením xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx ní xxxxxx. Listina x xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx dědictví, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušný notářský xxxxx x jejím xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět toho, xxx byl ustanoven xxxxxxxx dědictví xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxx, kdo xxx zůstavitelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xx života xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dědictví. Xxx-xx souhlas xxxxxxx, xx xxxxx, který x tom xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§480d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480e
(1) Xxxxxxx dědictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx výkonu xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se dozví, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x vyrozumět x xxx xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)
(2) Xxxxxx xxxxx platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §480d xxxx. 2 xxxxxxxxxx pouze podáním xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx správce dědictví xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx, xx listina o xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx x dědickém xxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx. 22)
§480e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 554/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2005
Hlava X.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dědiců
§481
Xx-xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx mu xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx.
§482
(1) Xx-xx více xxxxxx, xxxxxxxxxx xx u xxxxx xxxx xxxxx x dědictví xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx dohoda xxxxxx xxxx dobrým xxxxxx, xxxx ji xxxxxxx.
§483
Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx dědictví xxx, jejichž xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx.
§484
Xxxx xxxxxxx nabytí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podílů. Xxx xxxxxx ze xxxxxx xx dědici xx jeho xxxxx xxxxxxx xx, co xx života zůstavitele xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §473 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx, xx xx zůstavitele xxxxxxxxx xxxxxxx dědicův xxxxxx. Xxx dědění xx xxxxxx xx xxxxx toto započtení xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxx dal xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jestliže xx xxxxx obdarovaný xxxxx xxx proti xxxxxx uvedenému v xxxxxxxxxx §479 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxx oprávněného xxxxxx
§485
(1) Xxxxxx-xx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx oprávněným xxxxxxx je xxxxx xxxx, xx povinen xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetek, xxxxx x dědictví má, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx nahradil xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; rovněž xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo mohl xxxxx, xx oprávněným xxxxxxx xx někdo xxxx, xx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx i xxxx xxxxxx.
§486
Kdo x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dědice, xxxxx xxxx dědictví xxxxxxxxx, xx chráněn tak, xxxx xx to xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§487
Xxxxxxxxxx §485 a 486 xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx dědictví xxxxxxxx xxxxx.
ČÁST VIII.
XXXXXXXXX XXXXX
Hlava X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx X.
Závazkový xxxxxx xxxxx
§488
Xxxxxxxxxx vztahem je xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx věřiteli xxxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx x dlužníkovi xxxxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxx.
§489
Xxxxx xxxxxxx
Závazky vznikají x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxxx škody, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
§489x
§489a xxxxxx právním předpisem x. 105/1990 Xx.
§490
Vznik xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx §43 x xxxx., xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.
§491
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx upravených; xxxxx však vznikat x x jiných xxxxx x zákoně xxxxxxxxxxxx (§51) a xx xxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx vznikající xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ustanovení zákona, xxxxx xxxxxxxx závazky xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxx ze smíšené xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx použít xxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
§492
Ustanovení x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx použití xxxxxxxxx x za xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx skutečností upravených x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx.
§493
Xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§494
Xxxxx xxxxxxx
Z platného xxxxxxx je dlužník xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx něco xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx.
§495
Xxxxxxxxx xxxxxxx nebrání, není-li xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx plnit. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx papírů, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že věřitel xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§496
Není-li xxxxxx výslovně sjednána, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx určité množství xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx střední xxxxxxx.
§497
Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx vymínit xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx splní alespoň xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx již xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx poskytne-li xxxxxxxx.
§498
Xx xx, xx bylo xxxx xxxx uzavřením xxxxxxx některým účastníkem, xxxxx xx jako xx zálohu.
Xxxxxxxxxxx xx xxxx
§499
Kdo xxxxxxxx xxxxxx xxx xx úplatu, xxxxxxxx xx xx, xx xxx v xxxx xxxxxx xx vlastnosti xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx je xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx xxxx.
§500
(1) Xxx-xx x xxxx xxxxxx nebo x xxxx, které xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxx xx xxx jakýchkoli xxx.
(2) Za xxxxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§501
Přenechá-li xx věc xxx xxxxx a leží, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx, nebo kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§502
(1) Xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxx případech xx xxxxxxxx za xxxx, které se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sjednané doby xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx podle přísnějších xxxxx, než xxxxxxx xxxxx. X takové xxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx).
§503
Chce-li xxxxxxxxx uplatňovat xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx činí xxxxx xx xxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx předchůdci. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx předchůdce xxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx námitky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
§504
Nabyvatel xxxx uplatňovat nárok x xxxxxxxxxxxx xx xxxx u soudu xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxx xxx možnost xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nevytkne-li x této lhůtě xxxx, xxxxx zanikne.
§505
Xxx-xx x xxxx, za xxxxx xx odpovídá xxxxx §502, xx xxxxx xxxx vytknout xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§506
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx zjistí xxxx převzaté věci, xx xxxxxxx věc xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx určí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx-xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx nabyvatel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
§507
(1) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x nelze-li xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy. Jinak xx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx z ceny xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx toho, co xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x odpovědnosti xx xxxx mohou xxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravena zákonem xxxx xxxxxxxxx účastníky xxxxx.
§507x
§507a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§507x
§507b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§507c
§507c xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§508
Xxxxx x odpovědnosti za xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x soudu x xxxxxx promlčecí xxxx (§101), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx vady x xxxxxxxxx.
§509
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx uplynutí doby, xx které xx xxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Na xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x uplatnění práv x soudu xx xxxxxxxxx použije §508.
§510
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx nevylučuje xxxxx na xxxxxxx xxxxx, která z xxxx vznikla.
Oddíl XX.
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
§511
(1) Xxxxxxxx je právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xx z xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx splnit xxxx společně x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx všech dlužníků xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom ostatní xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Může xx xxxx xxxxxxxxx, xxx dluh xxxxx xxxxxx xx ně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx v xxxxx xxxxxxx dluhu xxxxx zbavili.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx splnil, xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx některý x xxxxxxxx svůj xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx dílem xx xxxxxxx xxxxxxx.
§511 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx práva
§512
(1) Má-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx díl; není-li xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn plnit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx nedělitelné, xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx jednomu x věřitelů xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxx ze svých xxxxxxxxxxxxx bez souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nedohodnou-li xx xxxxxxx spoluvěřitelé, xxxx dlužník xx, xx je dlužen, xxxxxx do soudní xxxxxxx.
§513
Je-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění několika xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tomu, xxx x xxxxxx xxxxxx první.
§513 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§514
Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx závazek xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxx vůči xxxx oprávněni společně x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx ostatní od xxx nic xxxxx.
§514 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§515
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spoluvěřitelů, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx povinen, závisí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, dostal-li xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxx připadá.
§515 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx III.
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx
§516
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) Nevyplývá-li x xxxxxx nepochybně, xx sjednáním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx vznik xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, trvá xxxxxx. Jestliže xxxx x dohodě xxxxx xxx souhlasu ručitele, xxxx proti věřiteli xxxxxxx vše, xx xx xxxx namítat, xxxxx dohody nebylo.
§516 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§517
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx poskytnuté, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x plnění xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx jednotlivých xxxxxx.
(2) Xxx-xx x prodlení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx věřitel xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; výši xxxxx z prodlení x xxxxxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx-xx x xxxxxxxx s xxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxx, poškození xxxx xxxxxxx, xxxxxx by x této škodě xxxxx x xxxxx.
§517 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§518
Byla-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx opožděném xxxxxx xxxxxx mít xxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxx dlužníkovi bez xxxxxxxxxx odkladu, že xx plnění xxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx od xxxxxxx ruší.
§518 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§519
Právo xxxxxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčeno; xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§519 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§520
K xxxxxxxx dlužníka nedojde, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x řádně xxxxxxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xx xxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxx, xxxx věřitel xxxxxxxxx xxxx ztráty, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§520 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§521
Xxxxx-xx x xxxxxx x xxx, xx bude xx splátkách plněn xxxx xxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx dlužník ve xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§521 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§522
Xxxxxxx xx x xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo neposkytl x době plnění xxxxxxxxxx potřebnou ke xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníkovi xxxxxxx, xxxxx mu tím xxxxxxx. Xxxx na xxx přechází xxxxxxxxx xxxxxxxx zkázy věci. Xxxxx toho je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx náhradu xxxxxx xxxx způsobených xx xxxxxxxxx, lze-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§522 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§523
Xx xxxx xxxxxxxxxx prodlení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úroky.
§523 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§524
(1) Věřitel může xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) S xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx x všechna xxxxx x ní xxxxxxx.
§524 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§525
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obsah xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx pohledávku, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.
(2) Xxxxx postoupit xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodě x xxxxxxxxx.
§525 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§526
(1) Xxxxxxxxxx pohledávky je xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx postoupení xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zprostí xx dlužník xxxxxxx xxxxxxx postupiteli.
(2) Xxxxxx-xx dlužníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupitel, není xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx.
§526 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§527
(1) Xxxx-xx sjednáno postoupení xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx postupníkovi,
x) postoupená xxxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxx nároku, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx postupiteli.
(2) Xx xxxxxxxxx postoupené xxxxxxxxxx postupitel xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx; xxxx xxxxxx však xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dlužníkovi bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
§527 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§528
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx postoupené xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ručením xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinen x postoupení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx závazku xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doklady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xx týkají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§528 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§529
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dlužník xxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x po xxxxxxxxxx pohledávky.
(2) Xxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx měl xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxxx (§526), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x případě, xx xxxx xxxxxxxxxx x době oznámení xxxx xxxxxxxxx postoupení xxxxxx ještě xxxxxxx.
§529 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§530
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§526), může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx pohledávku, xxxx xxxxxxx použít xxx x započtení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxxxx, xxx má xxxx postupníkovi.
§530 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxx
§531
(1) Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx přejímá xxxx xxxx, nastoupí xxxx dlužník xx xxxx xxxxx, jestliže x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx převezme xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x převzetí dluhu xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx písemnou xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx vůči xxxxxxxx xxxxxxx dlužník, xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§531 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§532
Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx dlužníka.
§532 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
§533
Xxx xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závazek, xxxxx xx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §531 xxxx. 4 xxx xxxxx xxxxxxx.
§533 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§534
Xxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx vůči xxxx věřiteli, má xxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxx přímé xxxxx xxxxxxxxx.
§534 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Poukázka
§535
Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x poukázaného a xxxxxxxxx se zmocňuje, xxx xxxxxx poukazníkovi xx účet xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx proti poukázanému xxx tehdy, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.
§535 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§536
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx, co xx xxxxx, již xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xx splní podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který x xxx souhlasil, xx poukazník povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx použít xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx.
§536 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§537
Jestliže xxxxxx poukázaný poukázku xxxx poukazníkovi, xxxx xxxxxxxx jen takové xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§537 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§538
(1) Xxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a poukázaným xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smrtí poukazatele xxxx xxxxxxxxxxx. Zda x pokud xxxxxxx xxxxxxxx působí x xxxxx poukazníkovi, xxxx xx právním xxxxxxx xxxx ním x xxxxxxxxxxxx.
§538 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§539
Počala-li xx vztahu mezi xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx došlo sdělení xxxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx, běží xx xxxx xxxx promlčecí xxxx xx vztahu xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
§539 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Poukázka xx xxxxx xxxxxx
§540
Xxxxxxx ústav může xxxxxxxx xx třetí xxxxx xxxx xx xxxx písemnou poukázku, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx v ní xxxxx xxxxx xxxxxxx.
§540 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§541
(1) Xxxxxxxx zní xxxxxx xxxxxxxx na xxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Rubopisem xxxxxxxxxx všechna práva x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§541 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§542
(1) Xxx xxxxxx poukázku xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavem, xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na koho xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx činit pouze xxxxxx námitky, které xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxx.
§542 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§543
O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxx, kdo je x rubopisu oprávněn x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxx posoudí, xx xxxx může xxxxxxxxx poukázku ten, xxx x xx xxxxxx.
§543 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Smluvní xxxxxx
§544
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx zaplatit, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škoda.
(2) Xxxxxxx pokutu lze xxxxxxx xxx xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx).
§544 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§545
(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x po xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx pokuta, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x smluvní xxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přesahující xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx to xx xxxx xxxxxxxxx dohodnuto.
(3) Xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx dlužník povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.
§545 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Ručení
§546
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx písemným xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§546 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§547
Věřitel xx xxxxxxx xxxxxxx x bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
§547 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§548
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxx splnit, nesplnil-li xxx xxxxxxx, ačkoli xxx x tomu xxxxxxxxx písemně xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx námitky, xxxxx xx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx dluhu dlužníkem xx účinné xxxx xxxxxxxx, jen xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx.
§548 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§549
Ručitel xxxx plnění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx pohledávka nemůže xxx uspokojena dlužníkem.
§549 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§550
Xxxxxxx, xxxxx dluh splnil, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dlužníkovi xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§550 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Dohoda x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
§551
(1) Uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů 33) x xxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx zákon, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx věřitelem x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxx srážek xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 34).
(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx plátci xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 platí x xxx xxxx xxxxxx, x nimiž xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx.
§552
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x zástavní xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
§552 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§553
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx závazku xxxx xxx zajištěno xxxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxx být uzavřena xxxxxxx.
§553 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§554
Zajištění xxxxxxxxxxx pohledávky
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohledávky třetí xxxxx.
§554 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxx
§555
Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ručiteli.
§555 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§556
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx jistotu do xxxxxx vyšší, xxx xxxxx xxxx dvě xxxxxxx xxxxxx odhadní xxxx.
§556 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§557
Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxx") a xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx.
§557 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§558
Xxxxxx xxxxx
Uzná-li xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dluh xxxxxx xx xx xxxxxx x výše, má xx za xx, xx dluh x xxxx uznání xxxxx. X xxxxxxxxxxx dluhu xx takové xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx-xx xxx, xxx xxxx xxxxx, x xxxx promlčení.
§558 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx
§559
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x včas.
§559 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§560
Xxxx-xx xx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. X ten, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx, xxx xxxx poskytnuto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohroženo xxxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§560 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§561
(1) Xxx-xx xxxxxxx splnit xxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx.
(2) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxx některé xxxx xxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx, který xxx xxxxx volby, xx xxxxxxx odstoupit.
§561 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§562
Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx plní xxxx, kdo předloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx plnění; xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx věděl, xx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§562 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§563
Není-li xxxx splnění dohodnuta, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, je dlužník xxxxxxx xxxxxx dluh xxxxxxx dne xxxx, xxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx požádán.
§563 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§564
Xx-xx xxxx xxxxxx ponechána xx xxxx xxxxxxxx, xxxx ji na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx případu xxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mravy.
§564 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§565
Xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx určeno. Toto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§565 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§566
Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx x částečné xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx xxxxxx pohledávky.
§566 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§567
(1) Xxxx se plní xx xxxxx určeném xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, je jím xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.
(2) Plní-li xxxxxxx peněžitý xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xx dluh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dohodnuto jinak.
(3) Plní-li dlužník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx částky xx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x hotovosti, xxxx-xx dohodnuto xxxxx.
§568
Nemůže-li xxxxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx je v xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxx důvodné pochybnosti, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx věřitele xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxx uloží xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tím xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§569
(1) Xxxxxxx je povinen xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nevydá-li xx xxxxxxx xxxxxxx potvrzení.
§569 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxx
§570
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx závazek xx nahrazuje xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx nový.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formou, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx promlčený xxxxxxx.
§570 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§571
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx nahrazený xxxxx x rozsahu, který xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
§571 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§572
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx původní. Xxxxxxxx xxxx ručitel xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x tím, xxx xxx zajištěn xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, že nesplněný xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxx xx vznikl xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x dohody něco xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx přijat xxxxxx xxxxxxx.
(3) Dohoda x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§572 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§573
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x písemné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx druhé xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxx splněn, má xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx závazku xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx závazku, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§573 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§574
(1) Xxxxxxx xx xxxx x dlužníkem xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx práva xxxx xx xxxx promíjí; xxxx dohoda musí xxx xxxxxxxx písemně.
(2) Dohoda, xxxxxx xx někdo xxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx.
§574 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Nemožnost xxxxxx
§575
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx xx xxxxxxxxxx x xx ztížených xxxxxxxx, s většími xxxxxxx nebo až xx sjednaném xxxx.
(3) Týká-li xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, zanikne povinnost xxx pokud jde x tuto xxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx zbývajícího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx plnění, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx závazku xxxx xxx xxxxxxxx žádný xxxxxxxxxxx xxxxxx, zaniká xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, kdy se x nemožnosti xxxxx xxxxxx dozvěděl, sdělí xxxxxxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxx trvá.
§575 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§576
Stane-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx zbývající. Jestliže xxxx nemožnost xxxxxx xxxxxx xx způsobena xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxxx plnění, xxxx druhá xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx.
§576 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§577
(1) Xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx odpovídá xx škodu, která xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx včas x nemožnosti xxxxxxxxx.
(2) Právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§577 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§578
Xxxxxxxx xxxx
Práva x xxxxxxxxxx zaniknou xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx.
§578 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§579
Smrt xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Smrtí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx plnění xxxxxxx xxx na jeho xxxxx; zanikne x xxxxx xx xxxxxxxx x xx náhradu xx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx.
§579 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxx
§580
Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x účastníků xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Zánik xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilé x xxxxxxxxx.
§580 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§581
(1) Xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) započíst nelze xxxxxxxxxx promlčené, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxx, xxxxx x pohledávky x xxxxxx. Proti xxxxxxx pohledávce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx účastníků xxx započtením vyrovnat x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
§581 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§582
Výpověď
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx činnosti anebo xxxxxx xxxxxxx činnost x nevyplývá-li ze xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx smlouvu xxxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Výpověď xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x jeho xxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§582 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§583
Xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) K xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, i xxxx to xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Doba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 neběží, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle zákona x mediaci.
§584
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx splyne jakýmkoli xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
§584 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§585
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx mezi xxxxxxxxx upravena xxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxx x narovnání xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx promlčeného xxxxxxx.
(3) Dosavadní závazek xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
§585 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§586
(1) Xxxx x xxx, xx je xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx neplatnost xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx omyl xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, může xx xxxxx strana xxxxxxxxxxx dovolat.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx nepozbývá xxxxxxxxx ani x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx narovnání xxxxxx.
§586 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§587
X xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx narovnáním xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx pouze právního xxxxxx, v němž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx narovnání xxxx x jiných xxxxxx.
§587 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx II.
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Oddíl X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
§588
X kupní smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kupujícímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenu.
§589
Xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40a.
§589 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§590
Není-li xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx kupujícího nebezpečí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zhoršení předmětu xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže nabude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dříve, xxx dojde x xxxxxxxxx předmětu xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xx odevzdání práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§590 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§591
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Prodávající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx cenu včas. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx kupující xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx možnost xx xxxxxxx xxxxx prohlédnout.
§591 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§592
Xx-xx xxxxxxxx x prodlení x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx koupě xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx schovatele nebo xxx může po xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Jde-li x věc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx, upozornění není xxxxx.
§592 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§593
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, nese xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx koupě, xxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx věc xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nese xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§593 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§594
Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na místo xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx, že věc xxxx předána x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x přepravě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§594 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§595
Tomu, xxx xxxxx budoucí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx s xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx užitky, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx však xxxxxx, bylo-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§595 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§596
Má-li xxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sjednávání xxxxx xxxxxxx na ně xxxxxxxxx.
§596 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§597
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vada, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx kupujícího xxxxxxxxxxx, xx kupující xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ze sjednané xxxx odpovídající povaze x xxxxxxx xxxx; xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx též xxxxx od smlouvy xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx kupující i xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ujistil, xx xxx xx určité xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx nemá xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§597 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§598
Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx nutných nákladů, xxxxx mu xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx.
§598 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§599
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx vady xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx xxxxx xx xxx týdnů, x xxx-xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx může kupující xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.
§599 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§600
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx.
§600 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx ujednání xxx xxxxx smlouvě
§601
Xxxxxxx vlastnictví
Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx kupujícího až xx zaplacení ceny, xxxx xxx tato xxxxxxx dohodnuta xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nahodilého xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odevzdáním xxxx.
§601 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxxx právo
§602
(1) Xxx xxxxx věc s xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx chtěl prodat, xx předkupní právo.
(2) Takové xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx případ xxxxxx xxxxxxx věci, než xxxxxxxx.
§602 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§603
(1) Xxxxxxxxx právo ukládá xxxxxxxxx xxxxx tomu, xxx slíbil xxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Předkupní právo xxx dohodnout x xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx působí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx musí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právo se xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx věc nabídnutou xxxxxxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxxxx předkupní xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§604
Předkupní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nelze xx xxxxxxx xx jinou xxxxx.
§604 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§605
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx má být xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxxx. Uplyne-li tato xxxx marně, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx vykoná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx písemná.
§605 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§606
Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dohodnuto xxxxx. Nemůže-li xxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx nabídnuté xxxxx ceny a xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§606 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx zpětné xxxxx
§607
(1) Xxx xxxxx movitou xxx x xxxxxxxx, xx xx právo xxxxx xxxxxxx xxxx xx určité xxxx xx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Smlouva x právu xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx písemně.
§607 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§608
(1) Xxxxx zpětné koupě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx kupujícímu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx kupující xxxxxx věc bez xxxxxxxxxx odkladu x xxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§608 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§609
(1) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx koupě xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx uplatněním xxxxxx xxxxx kupujícímu závazek xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.
(2) Týká-li xx xxxxx zpětné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tutéž xxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x zcizení xxxx, xxx bylo xxxxxxxx právo zpětné xxxxx, xx neplatná.
§609 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§610
Xxxx xxxxxxxx ujednání
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxxx kupní xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxx x podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx xx xxxxxxxx kupní xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§610 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
Xxxxx III.
Xxxxxx xxxxxxx
§611
Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx, xxxxx které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx, a xx xxx, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxx xxxx, xx stranu xxxxxxxxxxx, x ohledně xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx stranu xxxxxxxx.
§611 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Oddíl IV.
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
§612
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "prodávající") x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, platí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x následující ustanovení §613 xx 627.
(2) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx použijí x xxx spotřebitelskou xxxxxxx o zhotovení xxxx xx xxxxxxx.
§613
Xxxx xxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obstarat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx lhůtě, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx přiměřené xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Odstoupením xxxxxxxxxxx xx smlouvy xxxx xxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§613 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§614
(1) Xx-xx prodávající xxxxx xxxxxx x kupujícím xxxx xxxxx xxxxxx xxxx povinen dodat xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx převzít xxx xxx xxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxx při xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, prodávající xx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Převzetím věci xxxxxxxx xx kupujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx prodeji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jím xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx xx koupené xxxx okamžikem xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kupující xxxxxxx zboží xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vybrané xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti xx škodu.
§614 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§615
Xxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§615 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Shoda x xxxxx smlouvou
§616
(1) Xxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx věc xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx smlouvou, xxxxxxx, xx xx xxx xxx. 16)
(2) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, shodou x xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx jakost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx zástupcem xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx obvyklé, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x tomu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, míře xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx věci xxxxx xxxx pro xxxxx xx xxx xxxxxxx používá. U xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx minimální xxxxxxxxxxxx, x jde-li x potraviny podléhající xxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, má xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx před xxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxx její xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx"), má xxxxxxxx xxxxx na xx, xxx prodávající xxxxxxxxx a bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx smlouvě, x xx podle xxxxxxxxx kupujícího xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx kupující požadovat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx věci xxxx xx smlouvy xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx před převzetím xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rozpor x xxxxx smlouvou xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x kupní xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx věci, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pokud xx neprokáže xxxx.
§617
Je-li xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx návodem nebo xx upraveno technickou xxxxxx, je prodávající xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx seznámit, xxxxxx xxx x pravidla xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx.
§617 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§618
Xxxx, xxxxx mají xxxx, xxx xxxxxxx, aby xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx jen xx xxxxx ceny, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx xxx má xxxx a x xxxxx xxxx xxx, xxxx-xx xx zřejmé xxx x xxxxxx xxxxxxx.
§618 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx
§619
(1) Xxxxx-xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx prodávající xx xxxx, které xx xxxxxxx jako xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v záruční xxxx (xxxxxx).
(2) Xxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx. X věcí xxxxxxxxxxx za nižší xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx které byla xxxxx cena xxxxxxxx.
(3) Jde-li x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx opotřebení, které xxxx xxx xxx xxxxxxxx kupujícím.
§620
(1) Xxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx 24 xxxxxx.
(2) X věcí, xxxxx xxxx určeny x tomu, xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; prodloužení xxxxxxx doby xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Na xxxxxx kupujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx formou (xxxxxxx xxxx). Xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxxxxxxxx xxxxxxx záručního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxx.
(4) Pokud je xx s xxxxxxx xx poskytovanou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlí xxxxx xxxxxxxxxxx záruky, uvede xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx platnosti a xxxxxx, jakým je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ní xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxx, která se xx koupi xxxx xxxx. Nesplněním povinností xxxxxxxxxx se vydání xxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx vždy x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx danými výrobcem x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx list xxxx xxxxxxxxx náležitosti a xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.
§621
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx běžet xx převzetí věci xxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx běžet xx ode xxx xxxxxxx věci xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx xxx týdnů xx xxxxxxxx věci x xxxxx a včas xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx součinnost.
§621 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§622
(1) Xxx-xx x xxxx, xxxxxx xxx odstranit, xx kupující xxxxx, xxx byla xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x prodávající xx povinen vadu xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, nebo xxxx-xx xx xxxx xxx xxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x vadu, xxxxxx nelze odstranit x xxxxx xxxxx xxxx, aby xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx jako xxx xxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx věci nebo xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx kupujícímu, xxx-xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx vyskytnutí xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxx-xx o jiné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx přiměřenou xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§623
Vada, xxxxx vznikla neodbornou xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx uvedením věci xx provozu, bude xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx nebo uvedení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx prodávajícím xxxx xxxxx osobou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x návodu x xxxxxxx nebo x uvedení xxxx xx xxxxxxx.
§624
Xx-xx xxx prodávaná xx xxxxx cenu nebo xxx použitá vadu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx věci xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§624 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§625
Práva x odpovědnosti xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxx byla xxxxxxx. Xx-xx xxxx x záručním xxxxx xxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxx x opravě, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x místě xxx xxxxxxxxxx bližším, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x podnikatele xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Podnikatel xxxxxx x opravě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx mezi prodávajícím x xxxxxxxxx.
§625 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§626
(1) Xxxxx x odpovědnosti xx vady věci, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx-xx uplatněna x xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx x odpovědnosti xx vady x xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx, musí xxx uplatněna xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxx použitých xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx věci xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx 24 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Prodávající xxxx tuto xxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xx 12 xxxxxx; xxxx xxxx uvede xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
§627
(1) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx až xx xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx povinen xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxx uplatnil, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Dojde-li x výměně, xxxxx xxxxx xxxxxxx doba xxxxx od xxxxxxxx xxxx věci. Totéž xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi prodávajícím x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zaniklo nebo xxxx omezeno, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§628
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ten xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a x movité věci, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx darování.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle níž xx být plněno xx xx xxxxxxx xxxxx.
§629
Dárce xx xxxxxxx xxx xxxxxxx daru xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx ví. Má-li xxx vady, xx xxxxx xxxxx neupozornil, xx obdarovaný oprávněn xxx vrátit.
§629 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§630
Xxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx daru, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx dobré xxxxx.
§630 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxx x xxxx
Xxxxx I.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§631
Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx dílo xxxxxx (zhotovitel xxxx), xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx nebezpečí.
§631 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§632
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx díla xx počkání, zhotovitel xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x převzetí xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx předmětu xxxx, x xxxx jeho xxxxxx, xxxxxx, cenu xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
§632 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§633
(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx provést xxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx době. Xx-xx pro provedení xxxx stanovena xxxxxxx xxxxxxxxx norma, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx provést na xxxxx xxxxxxxxxxx.
§633 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§634
(1) Xxxx-xx výše xxxx xxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxx xxxx přiměřenou.
(2) Xxxx-xx dohodnuto jinak, xxxxx se xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx nebo vyžaduje-li xxxxxxxxx xxxx značných xxxxxxx, je xxx, xxxx bylo xxxxxx, xxxxxxxx požadovat xxx xxxxx provádění díla xx xxxxxxxxxxx přiměřené xxxxxx.
§634 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§635
(1) Xxxx-xx cena xxxxxxxxx xxxxx rozpočtu, nesmí xxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxx zvýšena. Práce x xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxx.
(2) Došlo-li x době xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx na xx xxxxxxx objednatele bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx oznámení xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; neodstoupí-li xxx xxxxxxxxxx odkladu od xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx zhotoviteli xxxx xxxxx, ledaže xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx překročení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx díla.
(4) Odstoupí-li objednatel xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zhotoviteli xxxxxx připadající xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ceny, xxxxx měl-li x xxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxxx prospěch.
§635 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§636
(1) Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx sjednat xxxxxx částkou, xxxx xx určit alespoň xxxxxxx. Xxxxxx-xx zhotovitel xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx cenu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx x xxxxxxx mu xxxx xxxxxxx cenu; xxxxx nemá právo xx xxxxxxxxx rozdílu x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxx ceny od xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, je xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx od smlouvy xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxxx.
§636 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§637
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx dodaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx řádnému xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx xx zhotovitel x tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx provedeno xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx upozornění xxxxxxxxxxx na objednávce, xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx.
§637 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§638
(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxx nutná součinnost xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx přiměřenou xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx na xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x ten nevykoná xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§638 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§639
Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx součinnost, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx x provedení xxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx vznikly. Xxxx xxxxx xxxx uplatnit x xxxxxxxxxxx nejpozději xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx xx smlouvy, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx do jednoho xxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx zanikne.
§639 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§640
Bylo-li xxxx zmařeno xxxxxxx xxxx dobou xxxxxxx, xxxxxx zhotovitel xxxxx xx xxxxxx.
§640 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§641
(1) X xxxx dílo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx sjednaná xxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zabránily-li xx v xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxx xxxxxxx xxx si xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla, xx xxxxxxx jinak, xxxx co xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, náleží xx xx to xxxxxxxxx xxxxxxx.
§641 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§642
(1) Xx do xxxxxxxxx xxxx může objednatel xx xxxxxxx odstoupit; xx však xxxxxxx xxxxxxxx zhotoviteli xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx vykonané, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ani x poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx.
§642 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§643
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx díla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zhotovitele, xxxx xx xxxxxxx jeho xxxxx. Dědici xxxxxxxxxxx xx xxxxx domáhat xxxxx zaplacení upotřebitelné xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx objednatele xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§643 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx II.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
§644
Jde-li x zhotovení xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx objednávky xxx xxxxxxxx x povinnost xxxxxxxx zhotoviteli xxxx xx zhotovení xxxx.
§644 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§645
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, které xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx vady, které xx vyskytnou xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx. Stejně xxxxxxxx xx to, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zakázky, xxxxxxx příčinou je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nevhodnost xxxx pokynů, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx neupozornil.
§645 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§646
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx.
(2) X xxxx, které xxxx určeny k xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx předpisy záruční xxxx delší xxx xxxx měsíců; xxxxxxx xxxx přesahující šest xxxxxx se xxxx xxxxx x jen xxxxxxx xxxxxxxxx. Zhotovitel xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx list x vyznačením xxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxx xxxx tři xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x některých xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx kratší, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§646 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§647
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx až xx xxx, do xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx záruční xxxx již xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
§647 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§648
(1) Xxx-xx x xxxx, xxxxxx lze odstranit, xx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vadu xxx zbytečného xxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxx x která xxxxx tomu, aby xxx xxxxx být xxxxx objednávky xxxxx xxxxxxx jako xxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx opětovné xxxxxxxxxx vady xx xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx vad xxxxxx xxx řádně xxxxxx. Xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, která xxxx nebrání xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx.
§648 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§649
Práva x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx; xxxxx práva xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xx do provedení xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx objednavateli potvrzení x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx.
§649 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§650
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx uplynutí doby, xxx věc měla xxx zhotovena, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, do jednoho xxxxxx xx jejího xxxxxxxxx. Neučiní-li tak, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx nakládat. Xxxxx xx xx xxxxxxxx věc xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx x ní účelně xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxx díla. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx vždy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§650 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§651
Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx i xxxxx.
§651 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx III.
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx
§652
(1) Xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx věci, vznikne xxxxxxxxxxx právo, aby xx xxxxxxxxxx podle xxxx objednávky xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx věci xx xxxxxxx, kterou se xxxxxxx odstraňují xxxx xxxx, xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx účinky xxxxxx opotřebení. Úpravou xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxxxx.
§652 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§653
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx odpovídá xxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, která xx xxx opravena xxxx upravena, xx xxxxxxxxxx xxxxxx objednatele, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx neupozornil.
§653 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§654
(1) Xxxxxxx doba je xxx měsíce, není-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx účelem xxxxxx nebo úpravy xx, aby věc xxxxx xxx i xxxxxx xx delší xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo úpravu xxxx záruční xxxx xxxxx xxx tři xxxxxx, xxxxxx-xx sjednáno xxxxx. Xxxxxxx doba xxxxxxxxxxx tři xxxxxx xx xxxx týkat x xxx některé xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx objednateli xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx vydaném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. X záručním xxxxx xxxx zhotovitel podmínky x rozsah xxxx xxxxxx.
§654 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§655
(1) Xx-xx věc xxxxxxxx xxxx upravena xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx bezplatné odstranění xxxx. Zhotovitel je xxxxxxx vadu xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Nelze-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx snížení ceny xxxxxx xxxx úpravy.
(2) Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx uplatněna x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx době; jinak xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx provedení opravy xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i o xxxxxxxxx opravy xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx trvání.
§655 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§656
(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx oprava xxxx xxxxxx xxxx xxx provedena, a xxxx-xx xxxxxxxxx později, xx jednoho xxxxxx xx vyrozumění x xxxxx provedení. Xxxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Nevyzvedne-li xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx šesti xxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxxx právo xxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx objednatele x xxx-xx x xxx větší xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodatečnou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxxxx objednateli xxxxxxx prodeje po xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx úpravy, xxxxxxxx xx uskladnění a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§656 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxxxx x půjčce
§657
Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx věřitel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx druhu, xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stejného xxxxx.
§657 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§658
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxxx většího xxxxxxxx xxxx věcí xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§658 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx x xxxxxxxx
§659
Xxxxxxxx x xxxxxxxx vznikne vypůjčiteli xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx bezplatně xxxxxx.
§659 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§660
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx způsobilém k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §617 xxxxx přiměřeně x xxx užívání xxxx.
§660 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§661
(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx věc řádně x x xxxxxxx x xxxxxx, který xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kterému xxxxxxx slouží; xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx poškozením, ztrátou xxxx zničením.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x užívání xxxxxx.
§661 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§662
(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do konce xxxxxxxxx xxxx zapůjčení.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vrácení věci x před xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx věc xxxxxxx řádně xxxx xxxxxxxx xx užívá x xxxxxxx s xxxxxx, kterému xxxxxx.
§662 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx VII.
Xxxxxxx smlouva
Oddíl X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§663
Nájemní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx ji xxxxxxx (xx sjednané xxxx) xxxxxx xxxx x xx bral i xxxxxx.
§663 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§664
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání, xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obvyklému, x x tomto xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§664 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§665
(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx nájemce xxxxx xxx řádným xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx tak bylo xxxxxxxx, nebo že xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx více xxx xxxxx užíváním.
§665 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§666
(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxx pronajatou věc xx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxx xxx xx podnájmu v xxxxxxx xx smlouvou, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy.
§666 vložen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§667
(1) Xxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx pronajímatele. Úhradu xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nestanoví-li xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xx po ukončení xxxxx po odečtení xxxxxxxxxxxx změn, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxx. Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx protihodnotu toho, x xx xx xxxxxxx hodnota xxxx.
(2) Xxxxxxx-x nájemce xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Hrozí-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odstoupit xx xxxxxxx.
§667 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§668
(1) Xxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx této povinnosti xxxxxxxx nájemce xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx by mu xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx omezenou xxxxxxx xxxxxx věc xxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx včas xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci.
§668 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§669
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx náklady xxx xxxxxx, xx xxxxx xx povinen pronajímatel, xx xxxxx na xxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxxx oprava xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx neobstaral, xxxxxx mu byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx nájemce xxxxxxxxx xxx to, x xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§669 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§670
Nájemce xx xxxxxxx xxxxxxx x to, aby xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
§670 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx
§671
(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nájemné xxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxx užívání.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx půlročně xxxxxx 1. dubna a 1. října, xxx xxxxxxxxx nájmech xxxxxxx xxxxxx.
§671 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§672
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pronajímatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx na pronajaté xxxx x patří xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx právo zanikne, xxxx-xx věci xxxxxxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a pronajímatel xxxxxx xxx xxxxx x soudu xx xxxx dnů po xxxxxx. Stěhuje-li xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxx xxx xxxx musí žádat x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxx xxxxx.
§672 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
XXXXXXX 1)
§673
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxxxxx, xxxxx pro xxxx věci, které xxxxxxxxxx, xxxxxx pronajatou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx-xx z xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§673 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§674
Může-li xxxxxxx užívat xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §673 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxx. Pronajímatel xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx, xxxxx měl x xxxx, xx xxxxxxx xxx užíval xxx omezeně.
§674 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§675
Xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx musí xxx uplatněno x xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxx zanikne, xxxxxx-xx uplatněno xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zakládajícím.
§675 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl III.
Xxxxxxxx nájmu
§676
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx nájmu a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx vyklizení nemovitosti x xxxxx xx 30 xxx, obnovuje xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nájem xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx rok xx xxxxxxxx xxxx xx xxx, nájem xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx obnovuje xx xxxx xxxx.
§676 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§677
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx neurčitou xxxx xxx, xxxxxxx-xx x dohodě pronajímatele x nájemcem, pouze xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx vypovědět xxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 7) v xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx dni 1. xxxxx xxxxxxx roku; xxx nájmech jiných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx lhůtě.
§677 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§678
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx.
§678 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§679
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx od smlouvy xxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx obvyklému xxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx - xxxx xx nájemce xxxxxxx svoji xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxxxx anebo xxxx-xx xx xxxxxx taková xxxx xxxx, xx xx tím xxx xxxxxx účel xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x obývání xxxx x xxxx, aby xx x xxxx xxxxxxxxx lidé, xxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxx xxxx xxxxx i xxxxx, věděl-li x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Práva odstoupit xx xxxxxxx xx xxxxx předem vzdát.
(3) Pronajímatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx písemnou výstrahu xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx mu xxxxx značná škoda. Xxxxx-xx x xxx xxxx xxxxxxxx prostor, xxxx pronajímatel xxxx xxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxxxx nájemce, ač xxxxxxxx, nezaplatil xxxxxxx xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx tato xxxx xxxxxx než xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
§679 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§680
(1) Xxxxxxxx pronajaté věci xxxxxxx xxxxxxx zaniká.
(2) Dojde-li ke xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx věci, vstupuje xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vůči dřívějšímu xxxxxxxxx, jakmile xx xxxx xxxxx oznámena xxxx xxxxxxxxxxx prokázána.
(3) Dojde-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxxx nájemce, x xx i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx musí xxxxx x nejbližším xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx vlastnictví x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§680 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§681
Xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx měsíce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zájemci x xxxxxxxxxx její xxxxxxxxx x přítomnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx prohlídkou xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§681 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§682
Skončí-li xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx sjednanému xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve stavu, x xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§682 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§683
(1) Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x pronajaté věci xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx náhrady xxx xxxxx do xxxxx měsíců od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx.
§683 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§684
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx k xxxx práva, xxx xxxx neslučitelná x xxxxx nájemce, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxx právní opatření x jeho xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx pronajímatel x přiměřené xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxx opatření úspěšná, xxxx xxxxxxx odstoupit xx smlouvy.
§684 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
§685
(1) Xxxxx xxxx xxxxxx nájemní smlouvou, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za nájemné xxx xx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx určení xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx smlouvu xxx sjednat xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nájemce.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx mezi bytovým xxxxxxxxx x členem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovách xxxxxxxx družstva.
(3) Xxxxx bytu je xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxx vypovědět xxx x důvodů stanovených x xxxxxx.
(4) Xxxx zvláštního určení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx zvláštního určení.
§686
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bytu, xxxx příslušenství, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx bytu xxxx xxxxxx xxxx. Nájemní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxx x nájmu xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.
§686x
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nájemní xxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úhrady xx xxxxxx poskytovaná x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx závazků x xxxxxxxxxxx s nájmem.
(2) Výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jinak, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, přiznaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx písemné xxxxx xxxxxxxxxxxxx doplnit xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx pronajímatel xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čerpal, a xx xx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Po xxxxxxxx nájmu vrátí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx do jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a předal xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx stejnými účinky.
Práva x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
§687
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nájemci xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x řádnému užívání x zajistit xxxxxxx xxxx a nerušený xxxxx práv spojených x užíváním xxxx.
(2) X nájemní xxxxxxx xxx sjednat xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x povinnosti x toho plynoucí, xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx s nájemcem xxxxx, xxxxxx xxxxxx x bytě související x xxxx užíváním x xxxxxxx xxxxxxx x běžnou xxxxxxx xxxxx nájemce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx spojených s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx družstva, při xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx bytu x xxxxxxx nákladů s xxx xxxxxxxxx, upravují xxxxxxx družstva.
§688
(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx užívat xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, jakož x požívat plnění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx řádně xxxxxx byt, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx plnění, jejichž xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx spojeno.
§689
(1) Xxxxxxxxxxxx má právo xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx vyhradit si x nájemní xxxxxxx xxxxxxx x přijetím xxxxx osoby do xxxx. To xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx xxxxxxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele hodné.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx zbytečného odkladu xxxxx x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx narození osob x bytě, x xxxxxxx, xx xxx xxx xx xx, xx tato xxxxx xxxxxx déle než 2 xxxxxx; xxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Neučiní-li xx xxxxxxx xxx do 2 xxxxxx ode xxx, kdy xxxxx xxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx svoji xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx předem x xxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x případě, xxx xx xxxx xxxxxxxx nutné.
§690
Nájemci xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxx xxxx xx xx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxx.
§691
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx svoji povinnost xxxxxxxxx xxxxxx bránící xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závady xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů. Xxxxx xx náhradu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx uplatněno xx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx.
§691 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§692
(1) Xxxxxxx je povinen xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx provedení; xxxxx odpovídá xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nepostará-li se xxxxxxx x včasné xxxxxxxxx xxxxxxxx oprav x xxxxxx xxxxxx xxxx, má xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx upozornění xxxxxxx xx svůj xxxxxx sám x xxxxxxxxx od něj xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx provedl xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx tepla, xxxxx x studené vody, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Stejně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx bytu x patří xxxxxxxxxxxxx.
§693
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poškození, xxxxx způsobil x xxxx xxx xxxx xx, xxx x xxx xxxxx. Nestane-li xx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
§693 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§694
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavební xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx, a to xxx xx svůj xxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx bez odkladu xxxxxxxxx.
§695
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x vážných xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx takové xxxxxx xx příkaz xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx; xxxxx odpovídá xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§695 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
§696
(1) Xxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nájemního xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x nájemcem, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nájemného. Souhlasí-li xxxxxxx x návrhem xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx, že xx zvýšením nájemného xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx určil soud. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx nájemného, xxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx nájemného soud xxxx xx dni xxxxxx návrhu xxxxx.
(3) Xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxx nájmu, xxx xxxx nájemné xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx x nájem xx xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx sjednávání xxxxxxxxx pronajímatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx snížení xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx-xx xx pronajímatel x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.
§697
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx nájemné nebo xxxxxx za plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx do xxxx xxx xx její xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx pronajímateli poplatek x xxxxxxxx.
§697 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§698
(1) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x nájemného, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx v xxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Právo xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx má xxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bytu xxxx xxxx poskytována xxxxx, x xxxxxxxx se x důsledku toho xxxxxxx xxxx zhoršilo.
(2) Xxxxxx xxxxx xx nájemce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xx podstatně xxxx xx xxxxx xxxx zhorší podmínky xxxxxxx xxxx nebo xxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, pokud je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.
§698 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§699
Právo xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx za plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx je třeba xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx odstranění xxxxx.
§699 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxx xxxx
§700
(1) Xxx může xxx xx xxxxxxxxx nájmu xxxx xxxx. Společní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx též dohodou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
(3) U xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nájem xxxxxxxxx xxx mezi manžely.
§700 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§701
(1) Xxxxx věci, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nájmu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx. X ostatních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nájmu xxxx jsou xxxxxxxxx x povinni všichni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§701 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§702
(1) Xxxxx-xx mezi společnými xxxxxxx k neshodě x právech x xxxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxx xxxxx bytu, xxxxxxxx na návrh xxxxxxxxx x xxxx xxxx.
(2) Soud xxxx v případech xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zrušit právo xxxxxxxxxx nájmu xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxx byt xxxx xxxxxx.
§702 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Společný xxxxx xxxx xxxxxxx
§703
(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxxx manželství xxxxxxx nebo jeden x nich xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bytu xxxxxxx.
(2) Vznikne-li xxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx družstevního xxxx, xxxxxxx xx společným xxxxxx bytu manžely x společné xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§703 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§704
(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx x manželů xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společný xxxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx.
(2) Totéž xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některému x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
§704 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§705
(1) Xxxxxxxxxx-xx se rozvedení xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx rozhodne, xx xx zrušuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x manželů xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx práva na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nájmu bytu xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx tomu x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx manželství. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx družstevního xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx manželé, xx návrh xxxxxxx x nich x xxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxx i x xxx, xxx z xxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x družstvu.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx bytu xxxxx soud zřetel xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§705 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§705a
Vztahy x xxxxxxxxx bytu x xxxxxxxxxxxxx partnerství
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx partnerství 27) (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"), xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxxx partnera x práva x xxx xxxxxxx (§688).
(2) Xxxxxxxxx partnerství xxxxxxxx společný xxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx nájemcem je xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx tak společný xxxxx bytu xxxxxxxx, xxxxx xx stane xxxxx z xxxxxxxx 27) xxxxxxxx bytu (xxxxxxxxxxxx xxxx) za xxxxxx partnerství. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bytu xxxxxxx (§700) tím xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx právo xxxxxxxx 27), který xxxx xxxxxxxx bytu, xxxxx xxx nadále xxxxxx.
§705 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§706
(1) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx bytu, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nájmu xx xxxxx, která žila x xxxx s xxxxxxxx ke xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti x xxxx xxxxxxx xxx. Xx-xx touto osobou xxxxx jiný xxx xxxxxxxx manžel, partner, xxxxx, sourozenec, xxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, přejdou na xx xxxxx a xxxxxxxxxx z nájmu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxxx souhlasil. Xxx souhlas se xxxxxxxx písemná forma.
(2) Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 let xx xxxxxxxx přechodu xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věku 70 let. Stejně xxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx, xx kterou nájem xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx přechodu xxxxx xxxx 18 let; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nájem nejpozději xxxx, kdy tato xxxxx dosáhne xxxx 20 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Splňuje-li více xxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx, přejdou xxxxx x povinnosti x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxx těmito xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx.
(4) Xxxxx xxxxx splňující podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxx od smrti xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx pokračovat; xxxx oznámení xxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx x byt xx společném nájmu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx na xxxx dědice, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podíl.
§707
(1) Xxxxx-xx jeden x xxxxxxx, kteří byli xxxxxxxxxx xxxxxxx bytu, xxxxx xx jediným xxxxxxxx pozůstalý xxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx, zanikne xxxxx jednoho z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx manžely. Bylo-li xxxxx xx družstevní xxx nabyto za xxxxxx manželství, zůstává xxxxxx xxxxxxxx pozůstalý xxxxxx x jemu xxxxxx xxxxxxx podíl; x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x dědictví. Xxxxxxxx xxxxxx manžel, který xxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přechází xxxx smrtí xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx připadl xxxxxxx xxxxx. Jde-li o xxxx předmětů xxxxx, xxxx členství xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§708
Xxxxxxxxxx §707 odst. 1 x 3 xxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx nájemce opustí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§709
Ustanovení §703707 xxxxxxx xxx byty xxxxxxxxxx xxxxxx.
§710
(1) Xxxxx bytu xxxxxxx xxxxxxxx dohodou mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx než xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Výpovědní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx určitou, skončí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Pokud smlouva xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx bytu nelze xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§676 xxxx. 2).
(4) Xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx na xxxx výkonu xxxxxx xxxxx, xxxxxx posledním xxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx nájemce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx.
(5) Přestane-li xxxxxxx vykonávat určité xxxxx, xx které xx xxxxx nájem xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v jeho xxxx nebo zdravotním xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodu, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dvou xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§711
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vypovědět xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vypovědět xxxxx xxx přivolení xxxxx:
x) xxxxxxxx nájemce xxxx xx, xxx x xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx;
x) xxxxxxxx nájemce xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx x úhradu xx plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytovaná x xxxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §686a xxxx. 3;
x) má-li xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, vyjma xxxxxxx, xx xx xxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxx xxx;
x) neužívá-li nájemce xxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx vážných důvodů xxxxx xxx xxxxx;
x) xxx-xx x xxx zvláštního xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postižená xxxxx; xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx 70 let xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx důvod xxxxxxxx, xxxxxxxxx lhůta (§710 xxxx. 2) x xxxxxxx nájemce x xxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx dne doručení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx není xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx.
§711x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx případech:
x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx sebe, xxxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx, xxxx nebo xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
x) xx-xx potřebné z xxxxxx veřejného xxxxx x bytem xxxx x domem naložit xxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx dobu užívat;
x) xxx-xx o xxx, xxxxx souvisí xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostorů xxxx tento xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx pronajímatele xxxx xxx xxxxxxxx nájemci. X xxxxxxx výpovědi xxxx xxx uveden xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§710 xxxx. 2). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx z nájmu xxxx, xxxx současně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vyklidit. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx prvním xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx povinen uhradit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vážných důvodů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, může soud xx xxxxx nájemce xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a další xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx náhradního xxxx. Soud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx nájemci xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x dosavadního xxxx a x xxxx náhradního, až xx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx měsícem, x xxxx xx xxxxxxx přestěhoval xx xxxxxxxxxx bytu, xxxxxxx xxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx náhradního xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se x xxxxxx pěti let xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx tím nejsou xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu.
(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxx do 15 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxx.
§712
Bytové xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Náhradním xxxxx xx xxx, xxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje xxxxxx důstojné ubytování xxxxxxx x členů xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §711a xxxx. 1 písm. a), x) x x), xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bytu, xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx). Soud xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nájemce xx právo xx xxxxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxx §705 odst. 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželovi, xxxxx xx xxxxxxx xxx vyklidit, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ubytování; xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx právo xx xxxxxxxx xxx. X případech podle §705 xxxx. 1 x odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradní byt; xxxx xxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xx rozvedený xxxxxx má právo xxx na náhradní xxxxxxxxx.
(4) Náhradním xxxxxxxxxx se xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx výpovědí xxxxxxxxxxxxx xxxxx §711, stačí xxx vyklizení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ubytování x xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx bytového xxxxxxxx x ostatních věcí xxxxxx x osobní xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx náhradu.
§712x
V xxxxxx mezi skončením xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x vyklizení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §687 xx 699 x přiměřeně §700 xx §702 odst. 1.
§712x vložen xxxxxxx předpisem č. 267/1994 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995
§713
(1) Xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxx po smrti xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx manžel, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §706 odst. 1, xxxxxx povinny xx x bytu xxxxxxxxxx, xxxxx jim není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx práce, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, má xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx učinit xx xxx xxxxxx xxx xxx doručení xxxx výzvy. X xxxxxxx smrti xxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx práce, xxxx tato osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx není xxxxxxxxx přiměřená xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osoby užívající xxx xxxx povinny xxx vyklidit.
(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx užívá xxxxx xxxxxxxxx postižená nebo xxxxx, xxxxx dovršila 70 xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.
§714
Zánikem xxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx, jejíž nájem xxxx zanikl, xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx náhrada xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §712 xxxx. 2 x 3, popřípadě xxxxxxxxxx přístřeší xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §712 xxxx. 5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx může člen xxxxxxx teprve po xxxxxxxxxxx x bytu, x xx xx xxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
§715
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx mohou nájemci xxxxxxxxx x výměně xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu.
§716
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o výměně xxxx xxxx být xxxxxxxxx x soudu xx tří měsíců xxx dne, xxx xxx x dohodou xxxxxxxx xxxxxxx; jinak xxxxx zanikne.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx však xxx učinit bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
§716 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
Oddíl X.
Xxxxx xxxxxxxx místností x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bydlení
§717
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx místnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pronajímatelem x xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xx užívání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx samostatným xxxxxxxx, a xx x rozsahu, xxxxx xx xxx v xxxxxx vymezen.
§717 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§718
Je-li xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného. X xxxxxxx, xx nájem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů, pro xxxxx xxx vypovědět xxxxx xxxx xxxxx §711 xxxx. 2, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl XX.
Xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxx)
§719
(1) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx lze xxxxxx přenechat xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx smlouvě x podnájmu xxxx xxx určení xxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx pronajímatele. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx podmínka, xx xxxxxxx neplatná. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx nájemce xxxxx §711 xxxx. 2 písm. x). Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx. Nebylo-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx uvedení důvodů xx xxxxx xxxxx §710 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nájmu. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dobu, skončí xxxx uplynutím této xxxx.
(3) Po xxxxxxxx podnájmu xxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
§720
Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvláštním zákonem. 8)
§720 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Oddíl XXXX.
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
§721
(1) Xx-xx xxx, která xxxx xxxxxxxxx, vady, xxx xxxxx xx xxxxx řádně užívat, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ztěžují, má xxxxxxx právo, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx sloužící xxxxx účelu. Kromě xxxx má xxxxx xx prominutí nájemného xxxx na slevu x xxxxxxxxx za xxxx, xx kterou xxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx vůbec, xxxx jen za xxxxxxxxx podmínek.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx slevu x nájemného musí xxx uplatněno x xxxxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxx.
§721 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§722
(1) Xx opotřebení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxxxx xxxx xx nájemce xxxxxxx xxxxxxx pronajímateli xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xx xxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxx xxx, xx xxx, xxx věc xxxxxxxx, nesplnil povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §617.
§722 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§723
(1) Xxxxx-xx nájemce xxx xx xxxx dohodnuté xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx x vrácením xxxx x prodlení, xx xxxxxxx zaplatit xxx xxxxxxxx z prodlení.
(2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx zničena, je xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx x poplatek x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx placení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx pronajímateli xxxxxxxxx nebo dokud xx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§723 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XXXX.
Xxxxxxxx xxxxxxx
Oddíl X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§724
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx příkazník, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§724 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Povinnosti xxxxxxxxxx
§725
Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx; jinak xxxxxxxx xx xxxxx.
§725 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§726
Příkazník xx xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx příkazu jinému, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxx si xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx-xx xxxxx xxxxxxxx nutný, xxxxxxxx příkazník xxxxx xx zavinění při xxxxx zástupce.
§726 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§727
Příkazník xx povinen xxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx všechny xxxxxx x postupu plnění xxxxxxx x převést xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx předloží příkazci xxxxxxxxxx.
§727 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxx příkazce
§728
Xxxxxxxx xx xxxxxxx, není-li jinak xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to i xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§728 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§729
(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zaviněné xxxxx x tu xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx škodu xxx xxxxxxx, může xx xxxxxxx náhrady pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx by xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§729 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§730
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odměnu xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx obvyklá, xxxxxxx xxxxxxxx x povolání xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x když xxxxxxxx nenastal, ledaže xxxxxx jednání byl xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx.
§730 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx příkazní xxxxxxx
§731
Xxx xxxxx příkazní xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x zániku xxxx xxxx (§33b).
§731 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§732
Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x její část xxxxxxxxxxxx provedené práci. Xx xxxxx x xxxxx, xxxx-xx dokončení xxxxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§732 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl II.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
§733
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx věc xxxxxxxx x prostřednictvím xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§733 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§734
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx objednateli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx musí být xxxxxx předmět xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
§734 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§735
Objednatel xxxx xx xx xxxxxxxxx věci od xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jinou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nemohl xxxxxxxx. Xxx není xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx práv vyplývajících x prodlení xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§735 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§736
Xxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; odchýlit se xx xxxx může xxxxx xxxxx, xx-xx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§736 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx III.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
§737
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx do xxxxxxx xxxxxxxx věc x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
§737 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§738
Xxxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předmět prodeje, xxxx, xx kterou xx být xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x poplatek pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx.
§738 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§739
(1) Xxxxxxxxxx má právo xx odměnu xxxxx, xxxx-xx svěřená xxx xxxxxxx.
(2) Objednatel xx právo, aby xx obstaratel xxxxxxxx xx srážce xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx prodal.
§739 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§740
Neprodá-li xxxxxxxxxx věc do xxx měsíců xxx xxx, kdy xx xxxx věc xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, nebylo-li xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že se xx xxxxxxxx stanovené xxxx xxxxx věc xx xxxxx xxxx.
§740 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§741
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx obstaratel xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxx; obstaratel xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx, že xxxxxxx věc xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx prodeji uvedl.
(2) Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx prodeje xxxxxxxxx xxxx.
§741 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx IX.
Xxxxxxxxxxxx bez příkazu
§742
Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxxxx, cizí xxxxxxxxxx, xxx odvrátil xxxxxxx xxxxx, xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nutný náklad, x xxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§742 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§743
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, xxx chce xxxxxxxx záležitost jiného, xxxxxxx jej x xxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxx x xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx, x xxxxx zájmu xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obohacen.
§743 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§744
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx šlo o xxxxxxxxx xxxxxxx škody, xxxxxxxx za vzniklou xxxxx; v xxxxx xxxx odpovědnosti odpovídá x za náhodu, xxxxxx xx vznikla x bez jeho xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, zasáhne-li někdo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx projevené xxxx.
§744 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§745
Xxxx-xx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx, xxxxx xx to xxxxx, xx xxxxxxx svým xxxxxxxx.
§745 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§746
Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx, co xxx xxx získal, xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§746 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava X.
Xxxxxxx o xxxxxxx
§747
(1) Xxxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx věc xx xxx xx xxxxxxx převzatou xxxxx xxxxxxxxx. Smlouvu x xxxxxxx xxx uzavřít x tak, že xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx lze xxxxxxxxx, xx schovatel xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§747 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§748
Xxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxx xx xxx xxx jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx xx tak xxxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxxx zvyklostem.
§748 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§749
(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx uzavřena, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, a po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxxx xxxxx s tím, xx k xx xxxxxxx.
(2) Schovatel xx xxxxxxx vrátit xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx nemůže xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečně xxxx xxx xxxxxxx xxxxx opatrovat.
§749 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§750
Xxxx-xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx věc x xxxxxxx, xxxx složitel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
§750 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§751
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx-xx její xxxxxxx xxxxxx, dá-li xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx někomu xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx-xx x xxxxxxxx x xxxxx vrácením, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx škodu, xxxxxx xx xxxx škoda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx.
§751 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§752
Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx dohodnuto xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x náklad, xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx povinnosti.
§752 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§753
Vzájemných xxxx z úschovy xx xxx xxxxxxx xxxxx xx šesti xxxxxx po xxxxxxx xxxx; jinak zaniknou.
§753 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxx o xxxxxxxxx
§754
(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx mu ubytovatel xxxxxxx přechodné xxxxxxxxx xx xxxx dohodnutou xxxx xx dobu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x zařízení x tomu určeném (xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx).
(2) Xx xxxxxxxxx x služby s xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytovacími xxxx.
§754 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§755
Ubytovaný xx xxxxx užívat xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx prostory xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxxx spojeno.
§755 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§756
Ubytovatel xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§756 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§757
Xxxxxxxxx xx povinen užívat xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx x ubytováním xxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxx xxxxxxxxx změny.
§757 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§758
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vnesené do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro něj xxxxx ustanovení §433 x 436.
§758 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§759
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušením ubytování xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohodnuté xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jinak xxxxx porušuje xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§759 vložen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XII.
Xxxxxxx x přepravě
Xxxxx X.
Smlouva x přepravě xxxx
§760
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředek, právo, xxx xx dopravce xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx.
§760 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§761
Xxxxxxxx xx xxxxxxx starat xx xxx přepravě xxxxxxx x bezpečnost x xxxxxxx cestujících x při hromadné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§761 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§762
(1) Xx-xx cestující xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx a xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx přepravováno xxxxxxxx, xx dopravce povinen xxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx.
§762 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx
§763
(1) Xxx pravidelné xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dopravci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provedena xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osob xx dopravce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzniklou xxxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxx provedena xxxx; xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.
§763 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§764
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx škoda na xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxx x xxx xx na xxxxxx, xxxxx xxx u xxxx, xxxxxxxx za xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků ( §427431 ).
(2) Xx škodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravce xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přepravě.
§764 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxx o přepravě xxxxxxx
§765
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx mu xxxxxxxx xx přepravné xxxxxxx přepravil do xxxxxxxx místa x xxxxx xx určenému xxxxxxxx.
(2) Odesílatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx na požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potvrdit.
§765 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§766
(1) Xx xx xxxxxx xxxxxxx má odesílatel xxxxx dávat xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx řády.
§766 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§767
Dopravce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odbornou xxxx x xx xxxxxxxxx lhůtě.
§767 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§768
(1) Xxxxxxxx může xxxx x provedení xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx společně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přepravního xxxx xxxx přepravu xxxxxxxxx, xxxxxxx přepravní xxxx, xxxxx z xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§768 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx
§769
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xx převzetí k xxxxxxxx xx xx xxxxxx, ledaže xxxxx xxxx způsobena odesílatelem xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, jejího obalu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zásilky, xxxxx xxxxxxxxx, kterou nemohl xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, za jakých xxxxxxxx se má xx to, xx xxxxx xxxxxxx některou x xxxxxx uvedených x odstavci 1.
(3) Xx škody xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxxx §427431.
§769 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§770
(1) Xxx xxxxxx nebo xxxxxxx zásilky xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxx, xxxxxx měla xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx povinen xxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx vzniklé v xxxxxxxxxxx x přepravou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Při poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxx znehodnocena; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxx xx přepravované xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxxx překročením xxxxxx xxxxx; podmínky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§770 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§771
Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxx xxxxx zanikne.
§771 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Oddíl III.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
§772
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nákladní xxxxxxxx stanoví zvláštní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tarify. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx platná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; odpovědnost xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
§772 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§773
(1) X nevyzvednutých (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §656 xxxx. 2 x 3.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx kratší xxx 6 xxxxxx.
§773 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
§774
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx se zavazuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
§774 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§775
Zprostředkovateli xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; odměnu xx xxxxx sjednat x souladu s xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, jinak je xxxxxxx xxxxxxxx podle §40a.
§775 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§776
Zprostředkovateli xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx jen, jestliže xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx.
§776 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§777
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx si xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx související xx xxxxxxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cokoliv, xxx xxx-xx x xxxx xxxxxxx písemnou xxxxx xxxx.
§777 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XIV.
Xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§778
Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§778 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§779
Xxxxxxxxx xx právo xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 9)
§779 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§780
(1) Xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx nakládat.
(2) Vkladatel xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) výplatu xxxxxx xx xxxxxxx hesla xxxx na splnění xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx heslo, xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx.
§780 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxx xx xxxxxxxxx knížkách
§781
(1) Přijetí vkladu xxxxxxx xxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xx xxxx zřejmá xxxx vkladu, jeho xxxxx x xxxxxxx xxxx.
(2) Není-li xxxxxxxxx jiná xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
§781 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§782
Xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx pouze xx xxxxx.
§783
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nelze x xxxxxxx nakládat.
(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, na xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx cestovní xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x průkazní xxxxxx.
§784
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx má xx xxx právní xxxxx, vkladní xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vkladateli xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx celý xxxxx.
(3) Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek x xxxxxxx, xxx xxxx peněžní ústav xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx novou xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxx původní xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx zájem.
§784 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§785
Xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx vkladový xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xx výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx.
§785 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§786
Vkladní xxxxx
(1) Vkladní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx vkladním xxxxx. Xxxxx se xx xxxxxxx list xxxxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx knížkách.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx.
§787
Xxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x vkladatelem x xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, vztahují xx xx xxxx formy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx listech.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
Xxxxx XX.
§788
§788 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§789
§789 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§790
§790 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§791
§791 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§792
§792 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§793
§793 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§794
§794 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§795
§795 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§796
§796 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§797
§797 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§798
§798 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§799
§799 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§800
§800 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§801
§801 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§802
§802 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§803
§803 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§804
§804 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§805
§805 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§806
§806 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§807
§807 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§808
§808 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§809
§809 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§810
§810 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§811
§811 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Sb.
§812
§812 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Sb.
§813
§813 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§814
§814 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§815
§815 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§816
§816 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§817
§817 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§818
§818 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Sb.
§819
§819 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Sb.
§820
§820 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Sb.
§821
§821 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§822
§822 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§823
§823 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§824
§824 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§825
§825 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§826
§826 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§827
§827 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Sb.
§828
§828 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx x sdružení
§829
(1) Několik xxxx se xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účelu.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§829 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§830
Xxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxx vyvíjet činnost x dosažení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§830 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§831
Xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxx účastníci sdružení xxxxx xxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx peníze nebo xxxx xxxx. Není-li xx smlouvě určena xxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stejné hodnoty.
§831 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§832
(1) Xxxxxxxxx hodnoty je xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxx účely smlouvy x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, jinak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uzavření xxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx s xxxx xx účelem dosažení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xx oddělit xx xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx, xxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§832 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§833
Poskytnuté xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků x xxxxxx x xxxxxx výši, x xx sdělením o xxxxxx oddělení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§833 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§834
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx.
§834 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§835
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnou činností xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§835 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§836
(1) Xxxx-xx xx smlouvě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx.
§836 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§837
Xxxxx xxxxxxxx, x když xxxxxxxxxx správu, xx xxxxx xxxxxxxxxx se x hospodářském stavu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§837 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§838
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vystoupit, xx xxxx v xxxxxxxx xxxx a x újmě xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružení. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ze sdružení xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx i když xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Z xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx sdružení xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.
§838 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§839
Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vyloučen, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx sdružení. Xxxxx xxxxxxx xxxxx stavu x den xxxxxxxxxx xxxx vyloučení se xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§839 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§840
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xx závazky x xxxxxxxx sdružení, xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§840 vložen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§841
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxxx xxxxxxxx x vypořádají xx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xx xxxxxxx, xxxxx rovným xxxxx.
§841 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XXXX.
Xxxxxxx x důchodu
§842
Xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxx neurčitého xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx důchodu.
§842 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§843
Xxxxxxx x důchodu xxxx xxx uzavřena písemně.
§843 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§844
Právo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx dávky lze xxxx xxxxxxxxx.
§844 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XVIII.
Xxxxx x xxx
§845
(1) Výhry xx xxxxx a xxx nelze vymáhat; xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo hry. Xxxxxx výhry x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx.
§845 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§846
Xxxxxxxxxx §845 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx provozuje stát xxxx xxxxx xxx xxxxxx povolen.
§846 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx soutěž
§847
Xxxxxxx-xx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "vyhlašovatel xxxxxxx") xxxxxxxx soutěž na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, musí xx xxxxxxxxx uvést přesné xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx soutěže, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx podmínky; rovněž xxxx xxxxxxxx, kdo, x xxxx lhůtě x podle jakých xxxxxxx posoudí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
§847 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§848
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxx-xx dosaženo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, nebyl-li xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, podle xxxx, x xxxxx poměru xx xxxxx xx xxxxxxxxx výsledku podílel.
§848 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§849
(1) Xxxxxxxx soutěž lze xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xx xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxxx k vyhlášení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx k xxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soutěžícím, xxxxx xxxx odvoláním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zčásti xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx soutěže xxxxxxxxx.
§849 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx příslib
§850
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx odměnu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx neomezeného xxxxx osob, xxxxx xxxxx podmínky stanovené xx xxxxxxxx příslibu.
§850 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§851
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxx, obdrží odměnu xxx, kdo je xxxxxxxx xxxxx.
§851 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§852
Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xx dostat xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx odměna xxxx xx rovným xxxxx.
§852 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx smlouva
§852x
(1) Xxxxxxxx smlouvou xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx kancelář") zavazuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 11) x xxxxxxxx se zavazuje, xx xxxxxxx smluvenou xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxx kancelář xxxxxxx xxxxxx zákazníkovi xxxxxx x xxxxxxxxx 12) xxxxxxxxx pojišťovnou.
§852a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x účinností od 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx smluvních xxxxx,
x) xxxxxxxx zájezdu, xxxxxxx termín jeho xxxxxxxx x ukončení, xxxxxxx všech poskytovaných xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxx xxxxxxx, xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxx; vymezení xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx označení v xxxxxxxx 13) xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx x xxx zákazníkovi předán,
x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx časového rozvrhu xxxxxx x xxxx xxxxxx.
(2) Cestovní xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx uhradit při xxxxxxxxxx od cestovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
(3) Cestovní smlouva xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx součástí xxxxxxx i další xxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x ceně xxxxxxx, xxxxx o xxxxx x výši xxxxxx dalších plateb,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx ubytování, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znaky,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, druh, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx cesty,
x) xx-xx součástí zájezdu xxxxxxxxxx, xxxx způsob x rozsah,
x) xx-xx realizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtu, xx které xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informovat x xxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx podmínek a xxxxx, xx které xxxx zákazník xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx důvody xxx xxxx xxxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
§852c
(1) X cestovní smlouvě xxx dohodnout, xx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx jednostranným úkonem xxxxxx cenu zájezdu, xxxxxxxx xx zároveň xxxxxx stanoven xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ceny. Xxxx zájezdu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx
a) xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxx spojených x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuty x xxxx xxxxxxx, xxxx
c) směnného xxxxx české xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx 10 %,
xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx oznámení o xxxxxxx xxxx musí xxx zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 dní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx rozdílu x xxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852d
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx již x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxx zákazníkovi xxxxxx, zejména
x) xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §852b xxxx. 3 xxxx. x) xx d), xxxxx xxxx xxxxxxxx kanceláři xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx předán,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pobytu nezletilé xxxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba,
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, na kterou xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx místního xxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx případ, xx zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svoji povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xx-xx cestovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx navrhnout xxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxxx xxxx x ke xxxxx ceny xxxxxxx, xxxx být v xxxxxx nová xxxx xxxxxxx.
(2) Navrhne-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnout, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx, xxxx zda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kanceláří, která xxxxx xxx kratší xxx 5 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx, má xx xx xx, xx x xxxx xxxxxx souhlasí.
§852x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxx zahájením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx kanceláři, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákazníka, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxx §852b odst. 3 písm. x), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx obsahovat x prohlášení xxxxxx xxxxxxxxx, že splňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxx zákazník společně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaplacení ceny xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§852x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx může před xxxxxxxxx zájezdu od xxxxxxxx xxxxxxx odstoupit. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zahájením zájezdu xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx zájezdu xxxx x důvodu xxxxxxxx povinností zákazníkem.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx cestovní xxxxxxx xxxxx §852e odst. 2 nebo xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně x xxxxxxx odpovídající původní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx kancelář takový xxxxxx nabídnout.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx cestovní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx cestovní xxxxxxx. Je-li xxxx xxxxxx xxxxxxx nižší xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx cestovní xxxxxxxx povinna xxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx zájezd xx xxxxx kratší xxx 20 xxx před xxxxxxxx xxxx zahájení, xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxx pokutu xx xxxx 10 % x ceny xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx zprostit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) x souladu x §852b xxxx. 3 xxxx. x),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemohla xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx veškerého xxxxx, xxxxx lze xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§852x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
§852h
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx kancelář xx xxxxxxxx smlouvy xxxx zahájením zájezdu x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx §852b xxxx. 2 xxxx. x) x cestovní kancelář xx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxx, co xx něho xxxxxxxx xx xxxxxx ceny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §852g xxxx. 2, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx platit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
§852x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852i
(1) Xxxxxxxx kancelář odpovídá xxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx tyto xxxxxxx mají xxx xxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dodavateli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx zákona xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx zájezd xxxxxxxxxxxx, ode xxx, xxx xxx xxx xxxxxx ukončen xxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zprostředkováno xxxxx xxxxxxxx kanceláří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, 14) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §852g xxxx. 2 zprostit jen xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx zrušení zájezdu xxxxx
x) v xxxxxxx s §852b xxxx. 3 xxxx. x), nebo
x) x důsledku neodvratitelné xxxxxxxx, xxxxx nemohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxx povinnosti zprostit xxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx tuto škodu xxxxxxxxxx ona ani xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx x škoda xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) třetí osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx x poskytováním zájezdu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx zabráněno ani xxx xxxxxxxxxx veškerého xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, umožňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x porušení xxxxxxx x cestovní xxxxxxx x toto xxxxxxx je uvedeno x xxxxxxxx smlouvě x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2000
§852x
(1) X xxxxxxxxx xxxxx §852j xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, že xx všechny xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu xxxx xxxxxx podstatnou část xxxxxx xxxx řádně x xxxx poskytnout, xxxxxxx se x xxxx xxxxxxxx smlouvou xxxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxx zájezd xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x cestovní xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 nelze xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx cestovní xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo na xxxx xxxxx návratu, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxxx, xx cestovní xxxxxxxx x případě, xx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx za xxxxx náklady, povinna xxxxxx rozdíl x xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx vyšší náklady, xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2000
XXXX IX.
XXXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Hlava X.
Xxxxxx ustanovení
§853
Xxxxxxxxxxxxxx vztahy, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx jiným zákonem, xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahem x účelem xxx xxxxxxxxx.
§853 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx II.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1964
(zákon x. 40/1964 Xx.)
§854
Pokud dále xxxx xxxxxxx jinak, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964; vznik xxxxxx xxxxxxxx vztahů, jakož x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964 xx však xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
§854 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§855
(1) Xxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx 31. xxxxxx 1964 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nerozhodne x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §10 xxxx. 2.
§855 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§856
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. dubna 1964. Xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx xx xxxxx, xx podle xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví patří.
(2) Byly-li v xxxxxxxx majetkovém xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnictví, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx č. 140/1961 Sb. (xxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, xx xxxxxxx x propadnutí xxxxxxx zaniká zákonné xxxxxxxxxxxx majetkové, xxxxxx xx tím xx 1. dubna 1964 xxxxx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx.
§856 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§857
Xxxxx-xx xxxx 1. xxxxxx 1964 xxxxx užívat xxx jeden z xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx trvale xxxxxx.
§857 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§858
(1) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx 1. dubna 1964 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (§355 odst. 1 ve xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx.); xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §372 xx xxxxx zákona x. 40/1964 Xx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx §61 xxxxxx x. 47/1956 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti ustanovení §58 xx 60 xxxxx xxxxxx, rozumí xx xxx xx 1. xxxxx 1964 xxxxxxxxxx §427 xx 431 ve znění xxxxxx č. 40/1964 Xx.
§858 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§859
(1) Xxx dědění se xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxx zřízena před 1. xxxxxx 1964, xxxxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx 1. dubna 1964 xxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xx svěřeného xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx nestanoví jinak, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žil xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti, vedle xxxxx xxxxxx nedoplatky xxxxxxxxxxxxx odměny za xxxxx a xxxxxxxxxxx xx důchodů xx xx výše jednoměsíčního xxxxxx.
§859 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§860
Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx posuzují lhůty x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx počaly xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964.
§860 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§861
Xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxx xxxx o xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx promlčecí doba xxxxxxxx xxx dne, xxx počala xxxxx xxxxx xxxxxxx; tohoto xxxxxxxxxx nelze xxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx 1. xxxxxx 1964 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§861 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§862
Xxxxx x povinnosti xx xxxxxxxxxx xxxx vzniklých xxxx 1. xxxxxx 1964 se xxxx xxxxxxxxxxx §495 ve xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x x zástavních xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx.
§862 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§863
Majetkové xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §563 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/1950 Sb. (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) se řídí xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx řídilo xxxxx.
§863 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§864
Xxxxxxx se:
1. xxxxxxxx xxxxxxx č. 141/1950 Sb. s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx uzavírání pracovních xxxxx, x §22 x 352;
2. zákon č. 126/1946 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů;
3. xxxxx č. 139/1947 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
4. xxxxx č. 45/1948 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 139/1947 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zemědělskými xxxxxxx x o xxxxxxxx drobení xxxxxxxxxx xxxx;
5. xxxxx č. 207/1948 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
6. xxxxx č. 189/1950 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx;
7. xxxxx č. 63/1951 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
8. xxxxx č. 65/1951 Sb., o převodech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx;
9. xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 x §20 zákona č. 84/1952 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
10. xxxxxxxxxx §95 x 96 xxxxxx č. 115/1953 Sb., x právu autorském;
11. xxxxxxxxxx §55 odst. 2 xxxx. a), §58, §59 odst. 1 a §60 xxxxxx č. 47/1956 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx;
12. xxxxxxxxxx §50 odst. 6 xxxxxx č. 41/1957 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxxxx zákona);
13. xxxxxxxxxx §32 xxxxxx č. 150/1961 Sb., x náhradách xxx xxxxxxx x nemocech x xxxxxxxx;
14. xxxxxx xxxxxxxx č. 366/1940 Xx., x plovárnách x xxxxxxxxxxxx;
15. vládní xxxxxxxx č. 183/1947 Sb., xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
16. xxxxxx xxxxxxxx č. 53/1955 Sb., kterým xx doplňuje x xxxx vládní xxxxxxxx x. 183/1947 Sb., xxxx se určují xxxxxxxxxx výrobní oblasti;
17. xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx č. 157/1950 Sb., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx x. 37/1955 Xx.;
18. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 179/1950 Sb., x xxxxxxxxxx důvodech x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nájmů xxxx x jejich xxxxxxx xxx výpovědi;
19. xxxxxx vyhláška č. 113/1956 X. l., x xxxxxxxx nedoplatků xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 až 7;
20. xxxxxx vyhláška x. 211/1957 X. x., x provádění xxxxxxxx oprav v xxxxxx;
21. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. 157/1954 X. x., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění;
22. xxxxxxx 1 xx 11 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 237/1955 X. x., x xxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx;
23. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 206/1957 X. x., x xxxxxxxxx knížkách;
24. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 33/1958 X. x., o pojistných xxxxxxxxxx xxx pojištění xxxxxxx a osob xxxxxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxxxxxx;
25. xxxxxxxxxx xx. 22 xx 25 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x. 125/1959 X. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx.
§864 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx účinným
xx 1. dubna 1983
(xxxxx č. 131/1982 Xx.)
§865
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v době xx 1. dubna 1964 do 1. xxxxx 1983.
(2) Xx právní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1964 do 1. dubna 1983, xxxxx xx ustanovení §149 xxxx. 4, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavřenou do xxx xxx xx 1. xxxxx 1983, xxxx rozhodnutím soudu xx xxxxx xxxxxx xx tří xxx xx 1. xxxxx 1983.
(3) Xx xxxx uvedené v xxxxxxxxxx §135a xx xxxxx zákona č. 131/1982 Xx. xx xxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (§135a xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx (§135a odst. 2) xxxx 1. xxxxxx 1983; tato xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx roku od xxxxxx dne.
(4) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §40a ve xxxxx xxxxxx x. 131/1982 Sb., k xxxxx došlo xxxx 1. xxxxxx 1983, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, než xxxxxxxxx xxx xxx xx tohoto dne.
(5) Xxx-xx o xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx počítaná xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použít, xxx-xx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
(6) Na xxxxx x povinnosti x xxxxxxx břemen xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1964 xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §135b a §135c xxxx. 3 až 7 xx xxxxx xxxxxx x. 131/1982 Xx.
§865 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§866
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx při výkonu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, nad xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez omezení, x nimž xxxxx xxxxxxxx 1. dubnem 1983, nedotýká xx xxxxx x srážkách xx xxxx a xxxxxx xxxxxx (§57 xx xxxxx zákona x. 40/1964 Xx.) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
§866 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx 1. xxxxx 1989
(xxxxx x. 188/1988 Xx.)
§867
Nárok xx náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxx 1. xxxxxx 1989, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§867 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
od 1. ledna 1992
(xxxxx x. 509/1991 Xx.)
§868
Xxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxx, řídí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1992; xxxxx xxxxxx právních vztahů, xxxxx x nároky x xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1992 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§868 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§869
Xxxxxxxxx xxx právním úkonům xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odporovatelnosti xxxxx x po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx právo je xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jinak xxxxxxx.
§869 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§870
Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx posuzují lhůty x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
§870 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§871
(1) Xxxxx osobního xxxxxxx xxxx x právo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bydlení xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které trvá xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Společné xxxxxxx bytu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx mění xx xxxxxxxx xxxxx. 2)
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx mění xx xxxxxxxx x xxx, xx jej xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxx užívání xxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx služebního xxxx, xxxxx xxxx xxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx; pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx užívání xx xxxxx.
§871 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§872
(1) Xxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx, vzniklé podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §8 odst. 1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx majetku, tím xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx osobního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastníky se xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx právo osobního xxxxxxx stejného xxxxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxx (společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), stávají xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx spoluvlastnických xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx užívání. X případě xxxxxxxxxxx xxxx velikost xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dohoda spoluvlastníků, x xxxxxxx-xx x xx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxx.
(4) Vzniklo-li xxxxx xxxxxxxx užívání x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxx, xxxxxxx xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx trvá; zaniklo-li, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dílem.
(5) Vzniklo-li xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x ním xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx užívání xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx oprávněnému xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx týkalo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx. Neuplatní-li oprávněný xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx zanikne. Nedojde-li x uzavření xxxxx xxxxxxx, xxxx dotčeno xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§451 x xxxx.).
(6) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pozemků, xxxx xx oprávněná xxxxx xxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx i před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 52/1966 Sb., x xxxxxxx vlastnictví x bytům, xx xxxxx xxxxxx x. 30/1978 Xx., xxxxxx xxxxxxxxxxx k bytu, xxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx vlastnictví xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx); xxxxxx xxxxx společného osobního xxxxxxx pozemku, xx xxxx stojí xxxxxx xxx x xxxxx (xxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxx xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 52/1966 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/1978 Xx., xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví x xxxxxxxxx osoby.
§872 vložen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§873
Xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§873 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§874
Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxx převodu nemovitosti, xxx vzniklo před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx řídí dosavadními xxxxxxxx.
§874 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§875
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx §360x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxxxx x. 162/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x společné zájmové xxxxxxxxxx, jež vznikly xxxxx §35 a 36 xxxxxx č. 176/1990 Sb., x xxxxxxx, spotřebním, xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §20f xxxxxx zákona. Tato xxxxxxxx xxxx povinna xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20i xx šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx nadace xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx §20b xx 20e xxxxxx xxxxxx.
§876
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxxxx x. 109/1964 Xx., xxxxxxxxxxx zákoník, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúplatně, mění xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§877
(1) Xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx plnění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx x xx xxx se xxxxxxxx xxxxxx závazný právní xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx x tomto xxxxxx používá xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx", xxxxxx se xxx xxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
§877 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§878
Xxxxxxx xx:
1. xxxxxxxxxx §22 zákona x. 141/1950 Xx. (xxxxxxxx xxxxxxx);
2. zákon x. 41/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx s xxxx;
3. xxxxxxxxxx §4, 6, §9 xxxx. 2 x §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 52/1966 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/1978 Xx.
§878 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Hlava XX.
§879
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx (zejména např. xxx. osadnické xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx národní xxxx xxxxxxxxx republiky.
(2) Xxxxxx národních xxx stanoví, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx byty x xxxxxxxx xxxxxxxxx).
§879 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§879x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx ústřední xxxxxx xxxxxx správy. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, jde-li x xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§879a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx účinným xx 1. xxxxx 1995
(xxxxx x. 267/1994 Xx.)
§879x
(1) Xxxxxxx x nájmu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxx xxxxxxx formě xxxx platné x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §712 odst. 2 xxxxxx věty xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§879x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/1994 Xx. s účinností xx 1.1.1995
Xxxxx VIII.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 1. července 2000
(xxxxx x. 103/2000 Xx.)
§879c
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxxxx x. 109/1964 Xx., hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxx budovou nebo xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x pozemku xx xxx navazujícího, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxx xxxx toto xxxxx zřízeno.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx vztahuje xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx nebo nájmu, xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx §23 xxxxxx x vlastnictví xxxx.
(3) Xxxx-xx právo xxxxxxxx užívání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobám, xxxxxxx se podle xxxxxxxx 1 tyto xxxxx spoluvlastníky xx xxxxxxxx podíly.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxx xxxx toto právo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jednoho xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 na xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx roku xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2001
(xxxxx x. 367/2000 Xx. )
§879x
Xxxxxx, x jejíž xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx, xx xxx xxxxx §879c xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanů, které xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v §879c xxxx. 1.
§879x
Xxxxxxxxxx §879c xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §879c odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 xx xxxxxxxx xxxx, komu xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx prostor do xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2001.
Xxxxxxxx zákona
§880
Tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1964.
Xxxxx x. 58/1969 Sb. ze xxx 5. xxxxxx 1969 o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem nabyl xxxxxxxxx dne 1. xxxxxxxx 1969; zákon x. 131/1982 Xx. xx xxx 9. xxxxxxxxx 1982, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx občanský xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 1983, x výjimkou xxxxxxxxxx §489a, které xxxxxx xxxxxxxxx již dnem 1. ledna 1983; xxxxx x. 94/1988 Xx. xx xxx 15. xxxxxx 1988 x xxxxxxx, spotřebním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxxxxx 1988; xxxxx x. 188/1988 Xx. xx xxx 14. xxxxxxxx 1988, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nabyl účinnosti xxx 1. xxxxx 1989; xxxxx x. 87/1990 Sb. ze xxx 28. xxxxxx 1990, xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, nabyl xxxxxxxxx xxx 29. xxxxxx 1990; xxxxx x. 105/1990 Xx. xx xxx 18. xxxxx 1990 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. května 1990; xxxxx x. 116/1990 Xx. ze dne 23. dubna 1990 x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor, xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxxx 1990; xxxxx č. 87/1991 Xx. xx xxx 21. xxxxx 1991 x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx účinnosti xxx 1. xxxxx 1991; xxxxx x. 509/1991 Xx. xx xxx 5. listopadu 1991, xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 1992.
§880 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Čl. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, může xx 31. prosince 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx bude xxxxxx x xx druhém xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Věci, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stávají xxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Pohledávky x xxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 a které xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx, xx stávají xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx předpisy mluví x xxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx.
3. Opatrovníci xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o rodině xx považují xx 1. srpna 1998 xx poručníky x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx uvedenými. Xxxxx xxxx xxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a poručníci.
4. Církvemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněnými xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x rodině xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 308/1991 Xx., x xxxxxxx náboženské xxxx x postavení xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Ustanoveními xxxxxx zákona xx xxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 31. července 1998 xx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998
§14
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, které xx tímto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vázanou (provozování xxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xx živnost xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx provozovat xxxxxxxx, jež xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nejpozději xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx předložené xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené x odstavci 1, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Právnické a xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx kanceláře, musí xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prokáží, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxx pokračovat xx xxxxxxx původního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinnosti; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i nároky x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx však xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.
§14 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2000
§45
Ustanovením §800 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákoníku ve xxxxx §44 tohoto xxxxxx xx řídí x právní vztahy xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona.
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/1999 Xx. x účinností od 1.4.2000
Xx. V
1. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachována xx xxxxx účinky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx řídí tímto xxxxxxx.
2. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx.
Čl. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx čl. I xxxxxx zákona xx xxxx i právní xxxxxx vzniklé přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; vznik xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx x xxxxxxx prodeji xxxxxxx xxxxx dosavadních §200y, 200z a 200aa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavy xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 317/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002
Xx. III
1. Promlčení práva xx náhradu xxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx. X xxxx 4 a x xxxxx xxxxx xx. XX, která xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx předpisy.
2. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx počala xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
3. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx použitých xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxxxx x obchodě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx době xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2003. Tato skutečnost xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a kupující xx to xxxx xxx xxxxxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 136/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
§72
(1) Xxxxxx vztahy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívá xxxxx "odbytné", rozumí xx jím "xxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xx. XX
1. Ustanoveními xxxxxx xxxxxx se řídí x právní xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx těchto právních xxxxxx, jakož x xxxxxx x nich xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxxxx §369a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Podle dosavadních xxxxxxxx předpisů se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 obchodního xxxxxxxx, xxxxxxxx plné xxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx moci k xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §710 obchodního xxxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx po dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx písemným právním xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx
x) jím xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxx; v případě xxxxxxx xx prokurista xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx udělená xxxx xxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxx po xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podpisu xx xxxxxxxxxx.
4. Pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §148 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a pokud xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx vypořádací xxxxx xxxxxxxxxxx nenahradí xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
§6
Přechodná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
(1) Ustanovení §706 xxxx. 2 xxxx třetí xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uzavřeny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx nájmu xxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona podle §711 se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Ustanovení §719 xxxx. 1 věta xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
§6 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 107/2006 Sb. x účinností od 31.3.2006
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Srážky xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx mzdy x z xxxxxx xxxxxx uzavřené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů; pohledávky xxxxxxxxx xxxxxx dohodami xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx něj zajistit xxxxxxx x xxxxxxxx xx mzdy x x jiných příjmů.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx řídí x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx občanského zákoníku x xxxxxx č. 102/1992 Sb., xxxxxx se upravují xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona x. 509/1991 Xx., xxxxxx se mění, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Jestliže služební xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zákona č. 102/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nájem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §711a. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx při vyklizení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx bytovou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx 2 let xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxx služební xxx xxxxx občanského xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx č. 102/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx smrti xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx však xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx smrti xxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, dokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xx oznámil xxxxx, které xx xxxxxx xxxx x xxxx, x xxxxx xxx mít za xx, xx x xxxx setrvají déle xxx 2 měsíce, xxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx x dále uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx bytu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nejpozději xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. U xxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2009 xxxxxx než 9&xxxx;999 x xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Liberec, Xxxxxx Xxxxxxx, Pardubice, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxx §696 xxxx. 2 až 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 1. ledna 2013.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 132/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2011

Informace
Právní xxxxxxx x. 40/1964 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.1964.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
58/69 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím orgánu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.69
146/71 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy
s xxxxxxxxx xx 1.1.72
131/82 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx další majetkové xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.83, x výjimkou xxxxxxxxxx §489x, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.83
137/82 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx městských xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x účinností od 1.1.83
70/83 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 40/64 Sb. xxxxxxxxxxx v xxxxxx 14/83
94/88 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.88
188/88 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákoník xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.89
87/90 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 29.3.90
105/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů
s účinností xx 1.5.90
116/90 Xx., x xxxxx x xxxxxxxx nebytových prostor
s xxxxxxxxx xx 1.5.90
87/91 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.91
509/91 Sb., xxxxxx xx mění, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
47/92 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/64 Xx. xxxxxxxxxxx x částce 10/92
264/92 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (notářský xxxxx) x xxxx x xxxxxxxx některé xxxxx zákony
s účinností xx 1.1.93
86/94 Xx., xxxxx XX XX xx xxx 22.3.94 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §871 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 509/91 Sb.
s účinností xx 19.5.94
267/94 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.95
104/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/93 Sb. x xxxxxx č. 40/95 Xx. x mění xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.95
118/95 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.95
89/96 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 344/92 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ČR (xxxxxxxxxxx zákon), x xxxxxxxx zákoník č. 40/64 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 1.7.96
94/96 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňují xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.6.96
227/97 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x nadačních fondech)
s xxxxxxxxx od 1.1.98
91/98 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx zákon č. 94/63 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.98
165/98 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 21/92 Sb., o xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.9.98
159/99 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.2000
363/99 Xx., zákon x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)
x účinností xx 1.4.2000
27/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x veřejných dražbách
s xxxxxxxxx od 1.5.2000
103/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 72/94 Xx., kterým xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx a některé xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx a nebytovým xxxxxxxxx a doplňují xxxxxxx zákony (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 344/92 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 89/96 Sb., zákon x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 549/91 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 357/92 Xx., x dani xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o x elektronickém podpisu)
s xxxxxxxxx xx 1.10.2000
367/2000 Xx., kterým se xxxx zákon x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
229/2001 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 30.6.2001
317/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
501/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2001
125/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
135/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2002, x xxxxxxxx §64 xxxx. 2 x §65, xxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX
136/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 1.1.2003
320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
476/2002 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Sb., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.3.2003
88/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 30/2000 Sb., xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 328/91 Xx., o konkursu x vyrovnání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 501/2001 Sb. x xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákon x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2003
37/2004 Xx., x pojistné xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojistné xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
47/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 168/99 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.5.2004
278/2004 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.3.2004 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 229/2001 Xx., nazvané "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. XX"
x xxxxxxxxx od 31.12.2004
480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o některých xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 7.9.2004
554/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (notářský řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2005
265/2005 Sb., xxxxx XX ze xxx 4.5.2005 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §442 xxxx. 1 x §449 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx xx 15.7.2005
359/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
107/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 31.3.2006
115/2006 Xx., x registrovaném xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2006
160/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 82/98 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona ČNR x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 201/2002 Xx., x Úřadu pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 27.4.2006
252/2006 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 28.2.2006 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §685 xx 716 xxxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 17.6.2006
261/2006 Xx., xxxxx XX xx dne 14.3.2006 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §697 xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 20.6.2006
264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 s výjimkou §425, 426, 426a, 426x x 447, xxxxx nabývají účinnosti xx 1.1.2008 (zákonem x. 218/2007 Sb. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010) a (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013) x (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015)
280/2006 Sb., xxxxx XX ze dne 28.3.2006 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §711 odst. 1 xxxx. x) x ustanovení §711 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 40/64 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovného xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 24.6.2006
315/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
443/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ČR x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku), x xxxxx č. 319/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 18.9.2006
218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 22.8.2007
296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x souvislosti s xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
307/2007 Xx., xxxxx XX ze xxx 16.10.2007 xx xxxx návrhu na xxxxxxx §48 odst. 2 xxxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 22.12.2007
2/2008 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 16.10.2007 xx xxxx návrhu na xxxxxxx §444 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného znění)
s xxxxxxxxx xx 24.1.2008
230/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
384/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/98 Xx., x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 20.10.2008
41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
215/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 627/2004 Xx., x evropské xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. &xxxx;21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxx x. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 125/2008 Sb., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxx x.  40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 20.7.2009
227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností od 31.8.2009
285/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.11.2009
306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2010
155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.8.2010
28/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 23.2.2011
132/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 102/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/91 Xx., xxxxxx se xxxx, doplňuje a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.11.2011 x výjimkou xxxxx §696, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 25.5.2011
139/2011 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 27.5.2011
420/2011 Sb., o xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx
x účinností xx 1.1.2012
428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2013
142/2012 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx základních xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
170/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 14.6.2012
202/2012 Xx., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2012
463/2012 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 21.12.2012
a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 81/84 Xx. x xxxxxxx x. 8/92 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 40/64 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49
n)
Podle položky 28 Xxxxxxxxx soudních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soupisu movitých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §672 odst. 2 x.x. Jde o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §326 x.x.x. se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx:
X položce 28 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 500 Xx xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxx soudním xxxxxxxxxxxxx".
Xxxxxx movitých xxxx povinného, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. §265 xxxx. 1 x.x.x.); xx tím xxxxxx soud - xxx xxxxx xxxxxxxxxx §326 xxxx. 1 x.x.x. - xxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxx povinného, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxx umístěny, xxxx sepsány xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx sepsaných xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného spolu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Protože xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinného x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nevybírá xx xx takovéto xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykonavatelem xxxxxx poplatek; to xxxxx nejen tehdy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Soudnímu xxxxxxxx podléhá xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. položku 18 Xxxxxxxxx); soudní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x všechny úkony xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu.
Xxxxxx poplatek podle položky 28 Sazebníku se xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x patří nájemci xxxx xxxxxx, které x xxx xxxx xx společné xxxxxxxxxx (§672 o.z.). Soupis xxxx xx zde xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pronajímatele x xxxxx věcem, x xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx žádající x xxxxxx xxxxxx xxxx xx tento xxxx soudu zaplatil xxxxxx xxxxxxxx. Protože xxx o xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivý xxxx xxxxx, požadovaný xxxxxx xxxxxx vykonavatel - jestliže xxxxxxx xxxx xx soudních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §138 x.x.x. xxxxxxxxx - neprovede, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 6 xxxxxx).
2) 86/94 Sb. Xxxxx Ústavního xxxxx XX xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §871 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/91 Xx.
"Návrh xx zrušení xxxxxxxxxx §871 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxx."
3) Xxxx. §261 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
4) §1 xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx.
§1 xxxxxx XXX č. 472/1990 Xx., x organizaci xxxxxx xxxxxx správy.
5) Xxxxx XXX č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí České xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx znění xxxxxx x. 89/1996 Xx.
6) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, zákon č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
7) §1 xxxxxx x. 53/1966 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx zákona x. 75/1976 Sb.; - xxxxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 334/92 Sb.
§2 xxxxxx x. 61/1977 Xx., o xxxxxx.
8) Xxxxx č. 116/1990 Sb., x xxxxx x podnájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx.
9) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 158/1989 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. - zákon xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 21/1992 Sb.
10) Xxxxx č. 265/1992 Sb., x zápisech xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx práv k xxxxxxxxxxxx.
11) §1 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx podmínkách podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §6 xxxxxx x. 159/1999 Xx.
13) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 159/1999 Sb.
14) §3 xxxxxx č. 159/1999 Xx.
15) §162a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 1999/44/ES, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxx xx spotřební xxxxx.
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 480/2004 Xx., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) Například §14 xxxx. 7, §15 xxxx. 3, §715a odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §175a xx 175z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
22) §175f xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX xx xxx 20. prosince 1985 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě xxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX xx xxx 5. dubna 1993 o nepřiměřených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX xx xxx 20. května 1997 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2000/31/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxx právních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodu, xx vnitřním xxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/65/ES xx dne 23. xxxx 2002 x xxxxxxx finančních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx dálku x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX.
Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/122/ES ze xxx 14. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx aspektům xxxxx x dočasném xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx (xxxxxxxxx), o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx prodeji x x výměně.
25) §2, §3 písm. xx), §23 a 66 xxxxxx x. 37/2004 Xx., x pojistné xxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
26) §3 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Sb.
27) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxxxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 283/1991 Xx., ve znění xxxxxx x. 60/2001 Xx. a xxxxxx x. 264/2006 Sb.
30) Například §36 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 264/2006 Xx.
31) Xxxxxxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x) x §30 xxxx. 3 xxxxxx č. 239/2000 Xx., o integrovaném xxxxxxxxxx systému x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
32) Například §39a odst. 2 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx.
33) §85 x xxxx. xxxxxx x. 94/1963 Sb., x xxxxxx.
34) §147 xx 150 xxxxxxxx xxxxx.
§276302 občanského soudního xxxx.
35) §5 xxxx. 1 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.

- Xxxxxx x. 107/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 31.3.2006 xxxxxx do §706 xxxxxxxx 1, xxxxx xxx

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx-xx x byt ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se nájemci (xxxxxxxxxx nájemci) xxxx xxxx, rodiče, xxxxxxxxxx, xxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že x ním xxxx x xxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx.".

- Novela x. 115/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006 zní:

V §706 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxx xxxx, xxxxx" vkládá slovo ", partner1a)".

- s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 by xxxxx "vnuci" x xxxxxxxx 1 být xxxxxx, xxx tyto xxx novely xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx "xxxxx" xx xxx či xxxxxxx. Xxxxxxxxxx by xxxx mohli poskytnou xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.