Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 29.12.2013.


Občanský zákoník

40/64 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Účastníci občanskoprávních vztahů

ODDÍL I. Fyzické osoby §7 §8 §9 §10
Ochrana osobnosti §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17
ODDÍL II. Právnické osoby §18 §19 §19a §19b §19c §20 §20a
Zájmová sdružení právnických osob §20f §20g §20h §20i §20j §20k §21

HLAVA III. Zastoupení §22 §23 §24 §25

Zákonné zastoupení §26 §27 §28 §29 §30
Zastoupení na základě plné moci §31 §32 §33 §33a §33b

HLAVA IV. Právní úkony §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a §41 §41a §42

Odporovatelnost §42a
Smlouvy §43
Návrh na uzavření smlouvy §43a §43b

HLAVA V. Spotřebitelské smlouvy §51a §52 §53 §53a §54

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku §54a
Poskytování informací §54b
Právo na odstoupení §54c §54d §55 §56 §57
Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby §58 §59
Informace poskytované před uzavřením smlouvy §60 §61
Informace uváděné ve smlouvě §62

HLAVA VI. §63 §64

Jazyk §65 §66
Odstoupení od smlouvy §67
Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy §68 §69 §70

HLAVA VII. §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99

HLAVA VIII. Promlčení §100

Běh promlčecí doby §111 §112 §113 §114

HLAVA IX. Vymezení některých pojmů

Domácnost §115
Osoby blízké §116 §117
Věci a práva §118 §119 §120 §121
Počítání času §122
ČÁST II. Věcná práva

HLAVA I. Vlastnické právo §123 §124 §125 §126 §127 §128

Nabývání vlastnictví §132 §132a §133

HLAVA II. Spoluvlastnictví a společné jmění §136

Podílové spoluvlastnictví §137 §138 §139 §140 §141 §142

HLAVA III. Práva k cizím věcem §151a §151b §151c §151d §151e §151f §151g §151h §151i §151j §151k §151l §151m

HLAVA III. A Právo zástavní a zadržovací

Oddíl I. Zástavní právo §152 §153 §154 §155
Vznik zástavního práva §156 §157 §158 §159 §160 §161
Práva a povinnosti za trvání zástavního práva §162 §163 §164
Uspokojování ze zástavy §165 §165a §166 §167 §168
Neplatná ujednání §169
Zánik zástavního práva §170 §171 §172
Podzástavní právo §173 §174
ČÁST III.

HLAVA II. §190 §191 §192 §193 §194 §195

HLAVA III. §196 §197

HLAVA IV. §198 §199 §200 §201 §202 §203 §203a §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217 §218 §219 §220 §221

ČÁST IV.

HLAVA I. §222 §223 §224 §225 §226 §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234 §235 §236 §237 §238

HLAVA II. §239 §240 §241 §242 §243 §244 §245 §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254 §255 §256

HLAVA III. §257 §258 §259 §260 §261 §262

HLAVA IV. §263 §263a §264 §265 §266 §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275

HLAVA V. §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283

HLAVA VI. §284 §285 §286 §287 §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299

HLAVA VII. §300 §301 §302 §303 §304 §305 §306

HLAVA VIII. §307 §308 §309 §310 §311 §312 §313 §314 §315 §316 §317 §318 §319 §320

HLAVA IX. §321 §322 §323 §324

HLAVA X. §325 §326 §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334 §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341 §342 §343 §344

HLAVA XI. §345 §346 §347 §348 §349 §350 §351 §352 §353 §354 §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §362a §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §371 §372 §373 §374 §375 §376 §377 §378 §379 §380 §381 §382 §383

ČÁST V.

HLAVA I. §384 §385 §386 §387 §388 §389

HLAVA II. §390 §391 §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §401 §402 §403 §404 §405 §406 §407 §408 §409 §410 §411

HLAVA III. §412 §413 §414

ČÁST VI. Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení

HLAVA I. Předcházení hrozícím škodám §415 §416 §417 §418 §419

HLAVA II. Odpovědnost za škodu

ODDÍL I. Obecná odpovědnost §420 §420a
ODDÍL II. Případy zvláštní odpovědnosti §421 §421a
Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání §422 §423
Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům §424 §425 §426 §426a §426b
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků §427 §428 §429 §430 §431
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným §432
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech §433 §434 §435 §436 §437
ODDÍL III. Společná ustanovení o náhradě škody
Společná odpovědnost §438 §439 §440
Zavinění poškozeného §441
Způsob a rozsah náhrady §442 §443 §444 §445 §446 §447 §447a §448 §449 §449a
Snížení náhrady §450

HLAVA III. Bezdůvodné obohacení §451 §452 §453 §453a §454 §455 §456 §457 §458 §459

ČÁST VII. Dědění

HLAVA I. Nabývání dědictví §460 §461 §462

Odmítnutí dědictví §463 §464 §465 §466 §467 §468
Dědická nezpůsobilost §469
Vydědění §469a
Přechod dluhů §470 §471 §472

HLAVA II. Dědění ze zákona §473 §474 §475 §475a

HLAVA III. Dědění ze závěti §476 §476a §476b §476c §476d §476e §476f §477 §478 §479 §480

HLAVA IV. Správce dědictví §480a §480b §480c §480d §480e

HLAVA V. Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců §481 §482 §483 §484

HLAVA VI. Ochrana oprávněného dědice §485 §486 §487

ČÁST VIII. Závazkové právo

HLAVA I. Obecná ustanovení

ODDÍL I. Závazkový právní vztah §488
Vznik závazků §489 §489a §490 §491 §492 §493
Obsah závazků §494 §495 §496 §497 §498
ODDÍL II. Společné závazky a společná práva
Společné závazky §511
Společná práva §512 §513 §514 §515
ODDÍL III. Změny v obsahu závazků
Dohoda stran §516
Prodlení dlužníka §517 §518 §519 §520 §521
Prodlení věřitele §522 §523
ODDÍL IV. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
Postoupení pohledávky §524 §525 §526 §527 §528 §529 §530
Převzetí dluhu §531 §532
Přistoupení k závazku §533 §534
Poukázka na cenné papíry §540 §541 §542 §543
ODDÍL V. Zajištění závazků
Smluvní pokuta §544 §545
Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů §551
Zástavní smlouva §552
Zajištění závazků převodem práva §553
Zajištění postoupením pohledávky §554
Jistota §555 §556 §557
Uznání dluhu §558
ODDÍL VI. Zánik závazků
Nemožnost plnění §575 §576 §577
Uplynutí doby §578
Smrt dlužníka nebo věřitele §579
Započtení §580 §581
Výpověď §582
Neuplatnění práva §583
Splynutí §584
Narovnání §585 §586 §587

HLAVA II. Kupní a směnná smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení o kupní smlouvě §588 §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599 §600
ODDÍL II. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Výhrada vlastnictví §601
Předkupní právo §602 §603 §604 §605 §606
Právo zpětné koupě §607 §608 §609
Jiná vedlejší ujednání §610
ODDÍL III. Směnná smlouva §611
ODDÍL IV. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě §612 §613 §614 §615
Shoda s kupní smlouvou §616 §617 §618
Odpovědnost za vady prodané věci §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627

HLAVA III. Darovací smlouva §628 §629 §630

HLAVA IV. Smlouva o dílo

ODDÍL II. Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku §644 §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651
ODDÍL III. Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci §652 §653 §654 §655 §656

HLAVA V. Smlouva o půjčce §657 §658

HLAVA VI. Smlouva o výpůjčce §659 §660 §661 §662

HLAVA VII. Nájemní smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670
ODDÍL II. Nájemné §671 §672 §673 §674 §675
ODDÍL III. Skončení nájmu §676 §677 §678 §679 §680 §681 §682 §683 §684
ODDÍL IV. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu §685 §686 §686a
Práva a povinnosti z nájmu bytu §687 §688 §689 §690 §691 §692 §693 §694 §695
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu §696 §697 §698 §699
Společný nájem bytu §700 §701 §702
Společný nájem bytu manžely §703 §704 §705
Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství §705a §706 §707 §708 §709 §710 §711 §711a
Bytové náhrady §712 §712a §713 §714
Úprava práv nájemců při vzájemné výměně bytu §715 §716
ODDÍL V. Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení §717 §718
ODDÍL VI. Podnájem bytu (části bytu) §719
ODDÍL VII. Nájem a podnájem nebytových prostor §720
ODDÍL VIII.Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých §721 §722 §723

HLAVA VIII. Příkazní smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení §724
Povinnosti příkazníka §725 §726 §727
Povinnosti příkazce §728 §729 §730
Zánik příkazní smlouvy §731 §732
ODDÍL II. Smlouva o obstarání věci §733 §734 §735 §736
ODDÍL III. Smlouva o obstarání prodeje věci §737 §738 §739 §740 §741

HLAVA IX. Jednatelství bez příkazu §742 §743 §744 §745 §746

HLAVA X. Smlouva o úschově §747 §748 §749 §750 §751 §752 §753

HLAVA XI. Smlouva o ubytování §754 §755 §756 §757 §758 §759

HLAVA XII. Smlouvy o přepravě

ODDÍL I. Smlouva o přepravě osob §760 §761 §762
Odpovědnost §763 §764
ODDÍL II. Smlouva o přepravě nákladu §765 §766 §767 §768
Odpovědnost §769 §770 §771
ODDÍL III. Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě §772 §773

HLAVA XIII. Smlouva zprostředkovatelská §774 §775 §776 §777

HLAVA XIV. Vklady

Obecná ustanovení §778 §779 §780
Vklady na vkladních knížkách §781 §782 §783 §784 §785
Vkladní listy §786
Další formy vkladů §787

HLAVA XV. §788 §789 §790 §791 §792 §793 §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804 §805 §806 §807 §808 §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822 §823 §824 §825 §826 §827 §828

HLAVA XVI. Smlouva o sdružení §829 §830 §831 §832 §833 §834 §835 §836 §837 §838 §839 §840 §841

HLAVA XVII. Smlouva o důchodu §842 §843 §844

HLAVA XVIII.Sázka a hra §845 §846

HLAVA IXX. Veřejná soutěž §847 §848 §849

HLAVA XX. Veřejný příslib §850 §851 §852

HLAVA XXI. Cestovní smlouva §852a §852b §852c §852d §852e §852f §852g §852h §852i §852j §852k

ČÁST IX. Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení §853

HLAVA II. Přechodná a zrušovací ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.) §854 §855 §856 §857 §858 §859 §860 §861 §862 §863 §864

HLAVA III. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983 (zákon č. 131/1982 Sb.) §865 §866

HLAVA IV. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1989 (zákon č. 188/1988 Sb.) §867

HLAVA V. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1992 (zákon č. 509/1991 Sb.) §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874 §875 §876 §877 §878

HLAVA VI. §879 §879a

HLAVA VII. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1995 (zákon č. 267/1994 Sb.) §879b

HLAVA VIII. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. července 2000 (zákon č. 103/2000 Sb.) §879c

HLAVA IX. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 2001 (zákon č. 367/2000 Sb.) §879d §879e

Účinnost zákona §880
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
§14 právního předpisu č. 159/1999 Sb.
§45 právního předpisu č. 363/1999 Sb.
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 317/2001 Sb. - Čl. IV
č. 136/2002 Sb. - Čl. III
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 37/2004 Sb. - §72
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 56/2006 Sb. - Čl. VIII
č. 107/2006 Sb. - §6
č. 264/2006 Sb. - Čl. XLIV
č. 132/2011 Sb. - Čl. II
XXXXXXXX XXXXXXX
xx xxx 26. xxxxx 1964
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxxx I
Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb.
Xxxxxx XX
Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Článek XXX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Článek XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxxx X
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx VI
Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Článek VII
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx XXXX
Xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
ČÁST X.
XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxx xxxxxxx
§1
(1) Úprava xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod, xxxxxxx ochrany osobnosti x nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
(2) Občanský xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx, majetkové xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx vyplývající x xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiné zákony. 3)
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vznikají x právních xxxxx xxxx z jiných xxxxxxxxxxx, x nimiž xxxxx xxxxx těchto xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx výslovně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx ustanovení zákona xxxxxxxxx, xx xx xx něj xxxxx xxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nesmí xxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx x to, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§4
Proti xxxx, xxx právo xxxxxx xxxx poruší, xxx se xxxxxxx xxxxxxx x orgánu, xxxxx xx x xxxx povolán. Není-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xx xxxxx xxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxx-xx xx xxxxxxxx zásahu xx pokojného xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx u příslušného xxxxxx státní xxxxxx. Xxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx stav. Xxx není dotčeno xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx práva xxxxxxxxxxxxx, xxxx ten, xxx xx xxxxx ohrožen, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx I.
Fyzické xxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx vzniká narozením. Xxxx způsobilost xx x xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx se živé.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxx prokázat xxxxxxxxxxx způsobem, xxxx xxxxxxxx osobu prohlásí xx xxxxxx, zjistí-li xxxx xxxx xxxxx. Xx mrtvou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, lze-li xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx usoudit, xx xxx nežije.
§8
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxx xxxx x xxxx xx sebe xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) xxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx.
(2) Zletilosti xx xxxxxx dovršením xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx věku xx zletilosti nabývá xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nabytá xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x takovým právním xxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
§10
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jen xxxxxxxxx, xxxx vůbec xxxxxxx xxxxx právní xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx zbaví.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx duševní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx požívání alkoholických xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jedů xx schopna činit xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx určí.
(3) Xxxx zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxx, které x xxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx
§11
Xxxxxxx osoba xx xxxxx na xxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx cti x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jména a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx smějí xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxx povahy, podobizny, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx snímky a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx mohou xxx svolení fyzické xxxxx použít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pro xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, filmové, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx být x rozporu s xxxxxxxxxxx zájmy fyzické xxxxx.
§13
(1) Xxxxxxx xxxxx má xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zadostiučinění.
(2) Xxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxx snížena xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx fyzická xxxxx xxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích.
(3) Výši náhrady xxxxx odstavce 2 xxxx soud x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy a x okolnostem, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§14
§14 xxxxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§15
Po xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uplatňovat xxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx manželu nebo xxxxxxxxxx 27) a xxxxx, x není-li xxxx, jejím xxxxxxx.
§16
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx ni xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
§17
§17 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xxxxx
§18
(1) Xxxxxxxxxxx mít xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx majetku,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) jiné xxxxxxxx, x xxxxxxx xx stanoví xxxxx.
§19
(1) Xx zřízení právnické xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouva nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx vznikají xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
§19x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práva a xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xx obchodního xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§19x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx jejich xxxxxxx.
(2) Při neoprávněném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stav; xx možné xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx může xxx požadováno x x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 x účinností xx 1.1.1992
§19x
(1) Xxx zřízení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx sídlo. Xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxx v bytě, xxxxx xx odporuje xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx právnická osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, uvede-li xxxx xxxxxxxxxxxxx dokument název xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxx sídla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do veřejného xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxx dovolat xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx. Proti tomu, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx namítat, xx xx xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxx.
§20
(1) Xxxxxx xxxxx právnické xxxxx ve všech xxxxxx činí xx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx listinou xxxx zákonem (statutární xxxxxx).
(2) Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx právní úkony x xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xx xx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx tyto osoby xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jen xxxxx xx právní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx druhý xxxxxxxx xxxxxx vědět.
§20a
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx splněním xxxxx, xxx xxxxx xxxx zřízena, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Právnická xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx rejstříku, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx jmění nenabývá xxxxxx nástupce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.
§20a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 s účinností xx 1.1.1992
Nadace
§20x
§20x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
§20x
§20x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/1997 Sb.
§20d
§20d xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
§20x
§20x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob
§20f
X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "sdružení").
§20f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§20g
K xxxxxxxx sdružení se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxxxxxxxxx xxxx schválení založení xxxxxxxx na ustavující xxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx schůzi xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxx jména (xxxxx) x xxxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxx členů. Xx smlouvě nebo xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přiloženy xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 s účinností xx 1.1.1992
§20h
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx určí xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx lze xxxxx na xxxxxx xxxxxxx příspěvek.
(2) Xxxxxxx schvalují zakladatelé xxxx xxxxxxxxxx členská xxxxxx. Xxxxxxx určí xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x účinností xx 1.1.1992
§20x
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxx xxxx majetkem xx xxxxxxxxx svých povinností.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx 18) xxxxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sdružení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 36), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, kterými xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X návrhu xx xxxxx xx xxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx členské xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Návrh podává xxxxx xxxxxxxx zakladateli xxxx ustavující xxxxxxxx xxxxxx.
§20x
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jmění sdružení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Sdružení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Před xxxxxxxxxx xxxxxx krajský úřad xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx nebrání probíhající xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§20k
(1) Xxx výkon xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:
x) příjmení,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx krajský úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) datum narození,
x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(3) Z xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z informačního xxxxxxx cizinců, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§20k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§21
Pokud xx účastníkem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx je xxx, xxx xx oprávněn xxxxxx xx xxxxxx xxxx jménem. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Zastupovat xxxxxx nemůže xxx, xxx xxx není xxxxxxxxx x právnímu xxxxx, o který xxx, xxx ten, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx orgánu (xxxxxxx xxxxxxxxxx) anebo xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobně; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx to xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§25
§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
§26
Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx zákonní zástupci.
§27
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím soudu xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxx xxxxx, která splňuje xxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxxxx, ustanoví xxxx xxxxxxxxxxxx orgán místní xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx (§18 xxxx. 1).
§28
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx těch, xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx x majetkem třeba xxxxxxxxx xxxxx.
§29
Soud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tomu, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx x xxxxxxx xxxx zájmů xxxx xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx může soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§30
Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zastoupeného xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx
§31
(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxx xxxxx moc xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx uveden xxxxxx zmocněncova xxxxxxxxx.
(2) Při plné xxxx xxxxxxx právnické xxxxx vzniká xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo osobě, xxxxx xxxxx orgán xxxxx plnou xxx.
(3) Xxxxx xxx xxx udělit x xxxxxxxx zmocněncům xxxxxxxx. Xxxx-xx x plné xxxx udělené xxxxxxxx xxxxxxxxxx určeno jinak, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxx, aby právní xxxx byl xxxxxx x xxxxxxx formě, xxxx xxx xxxx xxx udělena xxxxxxx. Xxxxxxx musí být xxxx moc udělena x xxxxx, netýká-li xx xxx určitého xxxxxxxx xxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zmocnitele v xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx. Pokyny xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x plné xxxx, xxxxxx vliv xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx zmocnitel x xxxxx víře xxxxx xxxxx-xx nebo xxxxx vědět o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx, o kterých xx zmocněnec xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plné xxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v dobré xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx dobré xxxx xxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyplývající z xxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx však xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx zmocněnec xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxx, co se x překročení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx oprávnění xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jedná-li xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx moci xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sám, xxxxxx xxx, za koho xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx schválí. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx moci nebo xxxxxxx xxx xxxx xxxx, může osoba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxx buď splnění xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
§33x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx osobě, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx osobě,
b) xx-xx zmocněncem xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Z xxxxxxxx úkonů xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§33b
(1) Xxxx xxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) je-li xxxxxxxx zmocnitelem,
x) xx-xx vypovězena zmocněncem,
x) xxxxx-xx xxxxxxxxx.
(2) Plná moc xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx jiného, xxxxx xxxxxxxx xxxxx 20) xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zaniká xxxx moc xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx její xxxxx a xxxxxxx xx jinou osobu.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx platně vzdát xxxxx plnou xxx xxxxxxxx odvolat.
(4) Xxxxx xxxxxxxx plné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx trvala. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo o xxxxxxxx xxxx moci xxxxx nebo xxxxx xxxxx.
(5) Oznámil-li xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, jen xxxxxxx-xx xx xxxx odvolání xxxx jednáním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx zmocněnce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx zmocněnec xxxxx xxx, je xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx vše, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx nástupce neutrpěl xxxx xx svých xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stejné xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud neodporují xxxx, co zařídil xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxx úkony
§34
Xxxxxx xxxx xx xxxxxx vůle xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nebo zániku xxxx práv xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx spojují.
§35
(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxx učiněn xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx toho, xxx právní xxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxx v xxxxxxx x jazykovým projevem.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx přihlíží x xxxx xxxx, xxx xxxxxx úkon xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx.
§36
(1) Xxxxx, změnu nebo xxxxx práva či xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx podmínky. X podmínce xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx zánik xxxxx xxxx povinnosti, xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nastanou. Xxxxxxxx xx rozvazovací, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx závisí, zda xxxxxxxx xxx nastalé xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkon xxxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, způsobí-li její xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx se xx to, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§37
(1) Xxxxxx úkon xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx neplatný.
(3) Právní xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxx x xxxxxxx, je-li xxxx význam xxxxxxxxxx.
§38
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx ten, xxx jej xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§39
Neplatný xx xxxxxx xxxx, xxxxx svým xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jej xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx mravům.
§40
(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx ve formě, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účastníků, xx neplatný.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx.
(3) Písemný xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou; xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, nemusí být xxxxxx podpisy xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx v případech, xxx je xx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx právní xxxx xxxxxx telegraficky, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx číst x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx zápisu. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx úkonu s xxxxxx přístrojů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxxx si xxxxx, x xx schopný xxxxxxxxxxxx listinu xxxxxxxx.
§40a
Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §49a, 140, §145 odst. 2, §479, 589, §701 xxxx. 1, §775 x §852b xxxx. 2 x 3, xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx se xxx, xxx xx takovým xxxxxx xxxxxx, neplatnosti xxxxxxxx úkonu nedovolá. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx platí, xxxxx-xx xxxxxx úkon učiněn xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§40). Je-li xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx ten, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§41
Xxxxxxxx-xx xx důvod xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx úkonu, xx xxxxxxxxx jen xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx anebo z xxxxxxxxx, xx xxxxx x němu xxxxx, xxxxxxxxx, že tuto xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§41a
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx být xxxxxxx úkonem xxxxxxx xxxxxx xxxx jiný, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, odpovídá-li xx xxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx náležitosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníku, který xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.
§41a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§42
Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
§42x
Xxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xxx xxxx určil, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx uspokojení xxxx vymahatelné xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx neúčinné. Xxxx xxxxx má věřitel x tehdy, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odporovatelného xxxxx xxx vymahatelný xxxxx byl-li xxx xxxxxxxxx.
(2) Odporovat xx xxxxx právním xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxx dlužníkem a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§116, 117), xxxx xxxxx dlužník učinil x xxxxxxxx čase xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx věřitele x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poznat.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx osobě, x jejíž xxxxxxxx xxx právní xxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx, xxxxxxx věřitel s xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úkonem ušlo x xxxxxxxxxx majetku; xxxx-xx xx dobře xxxxx, xx právo xx xxxxxxx xxxx xxxx, kdo xxx x xxxxxx úkonu xxxxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 s účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxx
§43
Xxxxxxxxx xxxx povinni xxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxxx vše, xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx
§43a
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jenž xx xxxxx jedné nebo xxxx určitým osobám, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx určitý x xxxxxxx x xxx vůle xxxxxxxxxxxx, xxx xxx vázán x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx dojde xxxxx, xxxxx xx určen. Xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dojde-li xxxxxx x zrušení xxxxx, které je xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx současně x xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx smlouva xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Návrh xxxxxx xxx xxxxxxx
x) xxxxx lhůty, která xx v xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx vyplývá právo xxx odvolat i xxxx uplynutím této xxxxx, xxxx
x) xx-xx x něm xxxxxxxxx neodvolatelnost.
§43x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§43b
(1) Xxxxx, i xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, zaniká
x) uplynutím lhůty, xxxxx x xxx xxxx určena xxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby s xxxxxxxxxxxx k povaze xxxxxxxxxx smlouvy a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx navrhovatel xxxxxx xxx xxxxxxx návrhu, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx x odmítnutí xxxxxx navrhovateli.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx z jeho xxxxxx vyplývá něco xxxxxx.
(3) Lhůta xxx xxxxxxx návrhu xxxxxx navrhovatelem x xxxxxxxxx počíná xxxxx xx okamžiku, xxx xx xxxxxxxx podán x odeslání, x xxxxx určená v xxxxxx od data x něm xxxxxxxxx, x xxxx-xx x xxx datum uvedeno, xx xxxx xxxxxxxxx xx obálce. Xxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxxx navrhovatelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx dojde osobě, xxxxx xx xxxxx.
§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 x účinností od 1.1.1992
Xxxxxxx xxxxxx
§43x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobou, xxxxx byl xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dojde xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx lze odvolat, xxxxxxxx odvolání dojde xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx současně x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx přijetí xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx navrhovateli xxxx, xxxxx jejich přeprava xxxxxxxxx obvyklým způsobem, xx pozdní přijetí xxxxxx xxxxxxxx přijetí, xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx ústně xxxxx, které xxx xxxxx určen, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx zprávu.
§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§44
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Přijetí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, omezení nebo xxxx změny, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se za xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx slovy, xxxxxxxx x xxxxxxxx nevyplývá xxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxx dvěma xxxx více xxxxxx x z jeho xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx uzavřena, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx přijmou.
§45
(1) Xxxxxx vůle xxxxxx xxxx nepřítomné xxxxx xx okamžiku, xxx xx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx použil, xxxx xxxxxx okolností xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (§49a).
§46
(1) Xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx nemovitostí, jakož x xxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx formou xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx písemnému přijetí. Xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§47
(1) Xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx ke xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Nebyl-li xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, xx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§48
(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx je xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx nebo účastníky xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx počátku xxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx dohodnuto jinak.
§49
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx odstoupit.
§49x
Právní xxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx učinila x xxxxx, vycházejícím xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x osoba, xxxxx byl xxxxxx xxxx určen, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§49x xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§50
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky dohodnuto xxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx okamžikem, kdy x ní xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx uzavřel. Xxxx-xx xx xxxx osoba xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, nebylo-li xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xx být xxxxxx tomu, x xxxx xxxxxxx smlouvu xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx osoba xxxx xxxxxxx, platí xxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxx xx uzavřeli; xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, který xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhradí, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxx souhlas xxxxxxxx.
§50x
(1) Xxxxxxxxx se mohou xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouvu; xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx dohodnuté xxxx k uzavření xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx roku xxxxxxx x soudu, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx účastníci xxx xxxxxx závazku xxxxxxxxx, xx do xx xxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§50a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§50x
Xxxxxxxxxx §50a xx použije xxxxxxxxx i xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx dohodli, že xxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx nepochybně xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx x dohodě x zbytku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§50b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§51
Xxxxxxxxx xxxxx uzavřít i xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx upravena; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§51x
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 24) a xxxxxxxx ochranu spotřebitele xx xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách x xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxx spotřebitelských xxxxx.
§52
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kupní, xxxxxxx x xxxx, případně xxxx smlouvy, pokud xxxxxxxxx stranami xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx straně dodavatel.
(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxx, která xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx obchodní xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx obchodní xxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxx.
§53
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxx zejména xxxxxxxxxxxx tisk, xxxxxxxxxx xxxx, typový dopis, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x (xxxxxxx) xxxxxxxx, telefon xxx (lidské) xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx), rozhlas, videotelefon (xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxx nákup, xxxxxxxxxxxx), veřejná xxxxxxxxxxx xxx, například internet.
(2) Prostředky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx použity jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neodmítl. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémy xxx (lidské) obsluhy, xxxxxx přístroje a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nesmí spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxx náklady.
(3) Xxx použití xxxxxxxxxx komunikace na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx náležitostí smlouvy xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx poskytnuty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s přihlédnutím x xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx osob, zejména xxxxxxxxxxx nebo spotřebitelů.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxx spotřebiteli x dostatečným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) obchodní xxxxx xxxx jména x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně spisové xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, a kontaktní xxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o příslušném xxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx charakteristiky xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxx jednoznačně xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx všech xxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx,
x) náklady xx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx, dodání xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8,
x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx,
x) doba, xx kterou zůstává xxxxxxx xxxx xxxx x platnosti.
X xxxxxxxxxx xxxxx písmen x) x x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přístup; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 7.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx některého prostředku xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikací. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx x nimi xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, mohou xxxxxxxx.
(6) Po xxxxxxxx xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, nejpozději xxxx xxxx plněním, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto informace:
x) xxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x podmínkách a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx platnosti nebo xxxxxxxx je xxxxx xxx 1 xxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, má spotřebitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6, xxxx xxxx xxxxx xxx odstoupení 3 xxxxxx od převzetí xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, dochází k xxxxxxxx tříměsíční xxxxx x počíná od xx xxxx běžet xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ujednáno, xxxxxx xxxxxxxxxxx odstoupit xxxxx xxxxxxxx 7 xx smluv
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx 14 xxx xx xxxxxxxx plnění,
b) xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx finančního xxxx xxxxxxxxx na vůli xxxxxxxxxx,
c) xx xxxxxxx zboží upraveného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx, jakož i xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
d) xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obal,
x) xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) spočívajících ve xxx xxxx loterii.
(9) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodavateli xxxx xxxxxx vrátit xxx xxx o xxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 7, xx dodavatel právo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x vrácením xxxxx. Dodavatel je xxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxxx zaplacené finanční xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx.
§53x
(1) Xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 19) musí xxx součástí xxxxxx xxxxx informací podle §53 xxxx. 3 xxxxxx informace o xxx, xxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zda xx xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krocích xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxxx xxx smlouvu uzavřít, xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o kodexech xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx závazné xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx výměnou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx podáním xxxxxxxxxx xxxx xxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vstupní xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx jednání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxx xxxxxxxxxxxx poskytnuty xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxxx.
§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 480/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 7.9.2004
§54
Ustanovení x xxxxxxxxx sjednávaných xxxxx §53 xxxx. 2 xx 9 x §53a se xxxxxxxxxx na xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§54a); xxxxxxxxxx §53 odst. 1 xx 3 x 5 a §53a xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo automatizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx telefonů,
x) uzavírané na xxxxxxxx xx prodej xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx na základě xxxxxx,
x) xx xxxxxxx potravin, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxxxxxx, stravování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx dodavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.
§54x
Smlouvy x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx
(1) Smlouvami x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xx bankovních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx, smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xx xx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, kde na xxxxxx xxxxxxxxxx vystupuje xxxxx, pobočka xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx místo, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, spořitelní xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx investiční zprostředkovatel, xxxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxx uzavření xxxxxxx x finančních službách xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx uvedené x §53 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvu bez xxxxxxxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx a spotřebitele (xxxx jen "smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx"), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §54b xx 54d. Xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx 25).
(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obdobné povahy, xx ustanovení §54b xx 54d na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx smluvní xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, další xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54b xxxx. 2 až 6; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx.
(4) Xxx xxxxx smluv x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx jakýkoli xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx mohly xxx xxxxxxxxx xx xxxx přiměřenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx umožňuje reprodukci xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxx uzavírání x xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §54b xxxx. 2, §54b xxxx. 3 písm. x) x x), §54b xxxx. 4 xxxx. b), x), x) x x) x §54b odst. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx.
§54x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Spotřebiteli xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx některého x prostředků komunikace xx dálku s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx poskytnuty xxxxxxxxx x dodavateli, x poskytované xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku x o možných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx z garančních xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dodavateli:
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx,
x) sídlo dodavatele, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx přiděleno, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zástupce existuje (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"),
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx bydliště zástupce xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx spotřebitelem x zástupcem xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx x xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"), a identifikační xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zprostředkovatelem xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xx základě xxxxxxx zprostředkovatel xx xxxxxxxxxxxxx jedná,
h) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx vztah xxxx spotřebitelem x xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) informace x xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx registrován, xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx čísle nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x sídlo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dodavatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povolení.
(3) Xxxxxxxxxxxx musí být x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:
x) název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytované xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxx poskytované služby xxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatele x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxx xxxxxx, pak xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
x) možná xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytovanou xxxxxxxx službou, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx výnosy xxxxxx xxxxxxx výnosů budoucích,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nákladů, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatele xxxx xxx nejsou xxxxxxxx,
x) případná omezení xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti,
x) xxxxx xxxxxxx placení xx poskytnutou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtovány.
(4) Xxxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 poskytnuty xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx:
x) x xxxxxxxx xx nemožnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §54c xxxx. 1, zejména o xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, částce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54c xxxx. 6, x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx poskytování finančních xxxxxx,
c) x xxxxx dodavatele nebo xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) praktické xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstoupení,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx předpisy bere xxxxxxxxx za xxxxxx xxx vytvoření xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx dálku,
f) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
g) x jazyku, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikovat xx xxxxxxxxxxxxx během xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Spotřebiteli xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 poskytnuty xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx na dálku:
x) x xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti obrátit xx se stížností xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vkladů.
(6) X informací poskytnutých xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx x obchodním xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Veškeré xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxx xxx xxxx spotřebiteli x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihu xxxx xxx, než xx spotřebitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informací x xxxxxxx s xxxxxxxxx 8, xxxx xxxxxxxxx splnit xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(10) X xxxxxxx xxxxxxx telefonní komunikace xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hovoru x xxxxxxxxx sloužící x dostatečné identifikaci xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, a xxxx spojení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), b) x d) x xxxxx odstavce 4 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx neuplatnění xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, že další xxxxxxxxx jsou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x x povaze xxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx dodat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxx xxxx xxxxxxx.
(11) Spotřebitel xx xxxxx obdržet xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx xx svou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(12) Pokud xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o finančních xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx neposkytne spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 11 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách uzavírané xx dálku odstoupit. Xxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx uplatnit xx xxxxx 3 měsíců xxx dne, kdy xx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 11 xxxxx. Xx xxxxxxxxxx spotřebitele xx xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §54c xxxx. 6 xx 9 xxxxxxx.
§54x
Xxxxx xx xxxxxxxxxx
(1) Xx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "právo na xxxxxxxxxx") xx xxxxx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx xx xxxxx 14 xxx xxx dne, xxx xx xxxx předány xxxxxxxxx v xxxxxxx x §54b odst. 8 xxxx 9, xxxxxx-xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku má xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo ve xxxxx 30 dnů xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §54b xxxx. 8 nebo 9, xxxxxx-xx xxxxx den xx uzavření xxxxxxx.
(2) Spotřebitel xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x finančních služeb, xxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dodavatel xxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 26). Právo xx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitel xxxx x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx splněno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx odstoupení.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §54b xxxx. 4 písm. x); xxxxx k xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx je zachována, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty.
(4) Pokud xx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx spojena xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx smlouva xx xxxxxxx ruší, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(5) Xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xx x tím xxxxxxxxxxx vysloví xxxxxxx.
(6) Odstoupí-li xxxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx dálku, xxxxxxxxx xx xxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx té doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu. Xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytnuté xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6, pokud xxxxxxx plnění smlouvy xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §54b xxxx. 4 písm. x).
(8) Dodavatel xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx lhůtě 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx spotřebiteli xxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxx přijaté xx xxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x výjimkou částky xxxxxxxxx spotřebitelem xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.
(9) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jím poskytnuté xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx přijatý na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx.
§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
§54d
(1) Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxx výslovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zaplatit x xxxxxxxx xx z xxxx skutečnosti xxx xxxxx xxxx povinnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx souhlas x xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx.
(2) Na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §55 a 56.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxx na xxx provozovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxx poskytovány finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako nesplňující xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54c xxxx. 7, nese důkazní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx, smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx břemena xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §56 xxxx. 3.
§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx. x účinností xx 8.3.2006
§55
(1) Xxxxxxx ujednání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxx xxx smluvní xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxx §56 xxxx xxxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx spotřebitele xxxxxxxxxxx.
§56
(1) Xxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx stran.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxx, která
a) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx opomenutí, xxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smrt xx xxxx xx zdraví,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx vady xx xxxxxxxxxxxx za xxxxx,
x) stanoví, že xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx závazná, xxxxxxx xxxxxx dodavatele je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx závislé xxxxxxx xx vůli dodavatele,
x) xxxxxxxx dodavateli, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx,
e) opravňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zákonného xxxxxx x spotřebitele nikoli,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx výpovědní xxxx,
x) zavazují xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) dovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnit smluvní xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě,
x) xxxxxxx, že xxxx xxxxx či xxxxxx xxxx určena x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zboží xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx oprávněn xx smlouvy xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práva x povinnosti ze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx převodem xx xxxxxxxx dobytnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§57
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx x podnikání xxxxxxxxxx xxxx nemá-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x podnikání, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodů x bez jakékoliv xxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx služeb xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx do 1 měsíce. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x opravě xxxx xxxxxx provedené x xxxxx xxxxxxx spotřebitelem xx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x provedení opravy xxxx údržby. Dodavatel xx xxxxxxx povinen xxxxxx spotřebiteli zaplacené xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Dodavatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upozornit xx xxxxx odstoupit xx smlouvy nejpozději xxx uzavření xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx, x níž xx třeba toto xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx osoby.
(3) Xxx porušení povinnosti xxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xx spotřebitel xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavba, xxxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx smluv x jejích opravách x o xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dodávaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx domácnosti xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx spotřebitel měl xxxxxxx seznámit v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx mezi xxxxxxxx xx pokračovat xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, že spotřebitel xx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx s xxxxx xxxxxx seznámen x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx a o xxxxxxx papírech.
Smlouvy, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx spojené xxxxxx
§58
(1) Xxxxxxxxxx §59 xx 71 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx se za xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx než xxxxx xxxxxx úsek, xx-xx smlouva xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 rok (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"),
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),
x) xxxxx xxx úplatném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "další prodej"), xxxx
x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spotřebitelům xxxxxxxx převést xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx s dočasným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx §59 xx 71 xx xxxxxxx x na xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, ve které xx xxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§59
Xxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obnovit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výslovného projevu xxxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx rok, má xx xx to, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx.
§60
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxx §58 xx 71 považuje xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jedná xxxxx jménem xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx spotřebiteli s xxxxxxxxxxx xxxxxxx předstihem xxxxxxx, xxx strany xxxxxxx smlouvu xxxxx §58 nebo než xx spotřebitel xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §58, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jasným a xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitele xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy, na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx záloh, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zajištění x xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx.
§61
(1) Xxxxxxxxxxxx xx povinen x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dočasného xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx informace xxxxx §60 xxxx. 1.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nabídkové nebo xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účel x xxxxxx akce a xx xxxxx dobu xxxxxx xxxx xxxx xxx spotřebiteli x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §60 xxxx. 1.
§62
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
(1) Součástí smlouvy xxxxx §58 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spotřebiteli xxxxx §60 xxxx. 1. Xx neplatí, xxxxxxxx xx změnu x xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx výslovně sjednaly xxxx pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a kterým xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Má-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle §60 xxxx. 1, xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xx změny písemně xxxxxxxxx tak, xxx x xxx měl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx ještě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xx smlouvě xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx každé xx xxxxxxxxx stran x datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XX.
§63
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby ujednání x xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx přijetí xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx smlouvy xxxxx §58 xx xxxxxxxx xxx odstoupení xx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spotřebiteli její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§64
(1) Xxxxxxxxx podle §60 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně, x xx tak, xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx §58 musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx od xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§65
Xxxxx
(1) Xx-xx spotřebitel xxxxxxxx x některém x členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x některém xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 poskytnout xxxxx volby spotřebitele x xxxxxx nebo x jednom x xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx jedná x úřední xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Smlouva xxxxx §58 musí xxx uzavřena xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx spotřebitel xxxxxxxx xxxx jehož je xxxxxxx příslušníkem, pokud xx xxxxx o xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo některého xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx část, xx niž xx xxxxxxxx smlouva, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překlad xxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxx, xxxxx se xxxxx x úřední xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor.
§66
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výši. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx vývoje xxx. Xxxxx x provedení xxxxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx písmeně vždy xxxxxxxxxx 14 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx závazek ze xxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx zaplacení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 14 dnů xxx xxx, xxx xxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splátky; xxxxx xx zachována, xxxxx spotřebitel xxxx xxxxx uplynutím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xx spotřebiteli žádné xxxxx plnění.
§67
Odstoupení xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx má právo xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx §58 ve xxxxx 14 xxx xx jejího uzavření xxx xxxxxxx důvodu x xxx jakékoliv xxxxxx. Xxxx-xx xx xxx poskytnuta služba, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Neobdrží-li spotřebitel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx uzavřením, počne xx běžet xxxxx xxx odstoupení od xxxxxxx xxx xxx, xxx toto vyhotovení xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx spotřebiteli řádně xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx od smlouvy xxxxx §63 xxxx. 2, činí xxxxx xxx odstoupení 1 xxx x 14 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx její vyhotovení, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstoupení xx smlouvy xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dne, xxx spotřebitel obdržel xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx čtrnáctým xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx od smlouvy 3 xxxxxx x 14 dnů xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx uzavřena, xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxxx obdržel její xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxx obdržel xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem od xxxxxxxxxx informací.
(5) Xxxxx x uplatnění xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx od xxxxxxx
§68
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx, xx xxxxx xx sjednává výměna, xxxx pro xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§69
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx odstoupení xx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ubytovacího zařízení, xxxxxxxxxx rekreační xxxxxxx xxxx xxxxxx, nesmí xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx platbu xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištění. Xxxx-xx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x této smlouvy, xx uznání xxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx platby záloh xxx jiné xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo převodu xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nezanikne x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxx spotřebitel xxxx z této xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx neplatné.
§70
Odstoupí-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx i na xxxxxxx, ve které xx xxxxxxxx výměna, xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx s xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx VII.
§71
Xx-xx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platbou, půjčkou, xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx na základě xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, vztahují xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §58 x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxx obdobné finanční xxxxxx, xxxx by x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
§72
§72 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§73
§73 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§75
§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§77
§77 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§81
§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§88
§88 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§92
§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§94
§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§95
§95 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§96
§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XXXX.
Xxxxxxxxx
§100
(1) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx nebylo xxxxxxxx x xxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx (§101 xx 110). X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §105. Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx knížkách nebo xx xxxxxx formách xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx doba
§101
Xxxxx xxxx x xxxxxxx ustanoveních xxxxxxx jinak, je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx ode xxx, kdy xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
§102
X xxxx, xxxxx xxxx xxx uplatněna xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doba xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§103
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Stane-li xx pro nesplnění xxxxxxx ze splátek xxxxxxxx xxxx xxxx (§565), počne xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.
§104
§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§105
Jde-li x xxxxx oprávněného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (§485), počne xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§106
(1) Xxxxx xx náhradu xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx dozví x xxxxx x x xxx, xxx xx xx xxxxxxxx.
(2) Nejpozději xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxx xxxx, a xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx let ode xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx, x xxx škoda xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí, nabídnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15) xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzniklé škody xx xxxxxxx xx xxx roky xxx xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx x o xxx, xxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx deset xxx ode xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§107
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx, kdy xx oprávněný dozví, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení x xxx se na xxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx se xxxxx na xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx roky, x xxx-xx o úmyslné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx let ode xxx, xxx k xxxx došlo.
(3) Xxxx-xx účastníci neplatné xxxx zrušené smlouvy xxxxxxx vzájemně xx xxxxxx xxx, xx xxxxx ní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx promlčení jen xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx namítat.
§108
Práva x přepravy xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x přepravy xxxx.
§109
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu xx promlčí, není-li xx xxxx deseti xxx vykonáváno.
§110
(1) Xxxx-xx právo přiznáno xxxxxxxxxxx rozhodnutím soudu xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx důvodu x xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx dne, xxx k xxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxx x xxxxxx uvedena xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx xxxxx.
(2) Stejná xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx práva rozloženo; xxxxxxxxx doba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počíná xxx xxx jejich xxxxxxxxxx. Stane-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx (§565), počne xxxxx desetiletá promlčecí xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ve třech xxxxxx; jde-li xxxx x práva pravomocně xxxxxxxx nebo písemně xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nastala xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.
Xxx promlčecí xxxx
§111
Změna x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
§112
Xxxxxxx-xx xxxxxxx x promlčecí xxxx právo x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx ohledně xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x mediaci, promlčecí xxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx nebo xx tohoto xxxxxxxx xx xxxx mediace. Xx xxxxx x x právu, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx u xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx navržen xxxxx xxxxxxxxxx.
§113
Xxx-xx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x práva xxxxx xxxxx osobám, promlčení xxxxxxx, dokud xxx xxxxxxxx není ustanoven. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxx osobám xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jinak xxxxxx.
§114
Xxx-xx x právo xxxx xxxxxxxxx zástupci xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxx neběží, nejde-li x xxxxx x xxxxxxxxx xx plnění. Xx xxxxx i x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxxxx některých pojmů
Xxxxxxxxx
§115
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx spolu xxxxxx xxxx x společně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.
Osoby blízké
§116
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx 27); xxxx xxxxx x poměru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx utrpěla jedna x xxxx, druhá xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx xxxxxxx.
§117
Stupeň xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx určuje xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx přímé xxxxxxx xxxxx od xxxxx x x xxxx xxxxxxx obě xx nejbližšího společného xxxxxx.
Xxxx a xxxxx
§118
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxx věci, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx připouští, xxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx nebytové xxxxxxxx.
§119
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxx, co x xx xxxxx její xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxx xxx znehodnotila.
(2) Xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx.
§121
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx jím xxxxxx k xxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxx trvale xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx byly x xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx pohledávky jsou xxxxx, úroky x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx a náklady xxxxxxx s jejím xxxxxxxxxx.
Počítání xxxx
§122
(1) Lhůta xxxxxx podle xxx xxxxxx dnem, který xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx xx rozhodující xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx podle týdnů, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx pojmenováním xxxx číslem shoduje xx dnem, xx xxxxx xxxxxxx událost, xx níž xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx v posledním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.
ČÁST II.
XXXXX PRÁVA
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxx právo
§123
Xxxxxxxx je x mezích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxx x užitky a xxxxxxxx x ním.
§124
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x poskytuje xx xxx stejná právní xxxxxxx.
§125
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bytům x nebytovým xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které věci xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxx určených xxxxxxxxxxx xxxx.
§126
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx ochranu xxxxx xxxx, kdo xx xxxx vlastnického práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxx, kdo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx má x xxx, kdo xx oprávněn xxx xxx x xxxx.
§127
(1) Xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx všeho, xxx by nad xxxx přiměřenou xxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxx zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx, že xx xxxxxx dostatečné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pozemku, nesmí xxx xxxx přiměřenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, prachem, popílkem, xxxxxx, plyny, xxxxxx, xxxxx, pevnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a vibracemi, xxxxx nechat chovaná xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx větve xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xx potřebné x xxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen pozemek xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemků jsou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx své xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obhospodařování sousedících xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx škoda xx xxxxxxx xxxx xx stavbě, je xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemůže zprostit.
§128
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejném xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dobu v xxxxxxxx míře a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx věc, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xx veřejném xxxxx lze xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nelze-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x to jen xx xxxxxxx xxxxxx, xxx pro tento xxxx a za xxxxxxx.
Xxxxx
§129
(1) Držitelem xx xxx, kdo x xxxx nakládá jako x vlastní xxxx xxx vykonává xxxxx xxx xxxx.
(2) Xxxxx xxx věci, xxxxx x práva, xxxxx připouštějí xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon.
§130
(1) Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx o tom, xx xx xxx xxxx xxxxx patří, xx xxxxxxxxx oprávněným. X xxxxxxxxxxxxx se xx xx xx, xx xxxxx je xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxx xxxxxxx stejná xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx též xxxxx xx plody x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx držitel má xxxx vlastníkovi xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vynaložil xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Obvyklé xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.
§130x
§130a xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§131
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vydat xxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxx x užitky x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx držbou xxxxxxx. Xxxx xx odpočítat xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxxx xx věci xxxxxxx xx, xxx ji xxxx nákladem xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx xxx zhoršení xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§132
(1) Vlastnictví xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx státního orgánu xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx, x xxxx-xx určen, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§132a
§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§133
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx, nabývá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. 10)
(3) Xxxxxxx-xx se xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 5) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx.
§134
Xxxxxxxx
(1) Oprávněný xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx dobu xxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxx, xxx-xx x nemovitost.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx předmětem vlastnictví, xxxx k xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§125).
(3) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx započte x xxxx, po xxxxxx měl xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx počátek a xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§135
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, je xxxxxxx xx xxxxx vlastníkovi. Xxxx-xx vlastník xxxx, xx nálezce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx došlo. Xxxxxxxxxx-xx se o xx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx odevzdání, xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx oprávnění toho, xxx xxx xxxxx xxxx ohlásil.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx, která byla xxxxxxxxx obci xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx lhůty 6 xxxxxx xx jejího xxxxxxxxx obci, xx xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx x na xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx není znám, x xx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužije, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 23) xxxxx.
§135x
Vlastníku xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
§135x
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxx víře cizí xxx xx věc xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nové xxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx. Xx však xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx někdo xxxx xxx, xx je xx xxxxx, že xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x navrácení xx xxxxxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx možné nebo xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx okolností, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx vlastníkovi xxxx zpracovateli, nedojde-li xxxx xxxx k xxxxxx.
§135x
(1) Xxxxx-xx někdo xxxxxx xx cizím xxxxxxx, xx na to xxxx xxxxx, může xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout, xx stavbu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastníkem pozemku x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinak, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.
Hlava II.
Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
§136
(1) Xxx může xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníků.
(2) Xxxxxxxx jmění může xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
§137
(1) Xxxxx xxxxxxxxx míru, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx podíly xxxxx spoluvlastníků xxxxxx.
§138
§138 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§139
(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx x povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx podílů. Xxx xxxxxxxx hlasů, nebo xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx kteréhokoliv xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxx-xx o důležitou xxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx přehlasovaní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, aby x xxxxx xxxxxxx xxxx.
§140
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx spoluvlastníci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x převod xxxxx xxxxxx (§116, 117). Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxx xxxxxxxx podíl poměrně xxxxx xxxxxxxxx podílů.
§141
(1) Xxxxxxxxxxxxxx se mohou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být dohoda xxxxxxx.
(2) Každý xx spoluvlastníků xx xxxxxxx xxxxx ostatním xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx již dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnou xxxxx.
§142
(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx vypořádání xx xxxxx některého spoluvlastníka xxxx. Přihlédne přitom x xxxxxxxxx xxxxxx x x účelnému xxxxxxx věci. Xxxx-xx xxxxxxxxx věci dobře xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx za přiměřenou xxxxxxx jednomu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx k tomu, xxx xxx mohla xxx účelně xxxxxxx. Xxxxxx-xx věc xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx její xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílů.
(2) X xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spoluvlastnictví rozdělením xxxx může xxxx xxxxxx věcné břemeno x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxx xxxxxx, kterým xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§143
(1) Xxxxxxxx xxxxx manželů xxxxx
a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx nebo xxxx xxxxx společně za xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx darem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x manželů za xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxx, xxxxx podle xxx xxxxxx slouží xxxxxx potřebě xxx xxxxxxx x manželů, x xxxx xxxxxxxx x rámci předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx uzavřením manželství x nebo xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxx vlastníka, 6)
x) xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx manželství, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jeden x nich xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx, ani xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx družstva, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§143x
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formou notářského xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stanovený rozsah xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Xxxxx xxxxx manželé xxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx xx vzniklých v xxxxxxxxxxx, ale x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx již xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx být i xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xx předmětem smlouvy xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx výlučného xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.
(2) Manželé xxxxx xxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxxxx notářského xxxxxx vyhradit zcela xxxx zčásti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxx xxxxxxx xxxxxxx vybavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx manželství, xxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx mohou xxxx xxxx xxxxx xx smlouvu uvedenou x předcházejících odstavcích xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx této xxxxxxx xxxx.
§144
Pokud xxxx prokázán xxxx, xx xx za xx, xx majetek xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx za trvání xxxxxxxxxx tvoří společné xxxxx xxxxxxx.
§145
(1) Xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxxx x udržují xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Závazky, které xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, plní oba xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx oprávněni x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§146
Xxxxxxx xx společném jmění xxxxxxx nebo jeho xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. X dalším xxxxxxx xxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxx xxx souhlas xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx.
§147
Manželé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx společného xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společného xxxxx xxx x xxxx, xxxxx chtějí xxxxxxx manželství. Ustanovení §143a odst. 4 xxxxx zde obdobně.
§148
(1) Xxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx některého x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx vybavení xxxxxxxx domácnosti x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx ručícím xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ně xxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx smlouva xxxxxxxx, xxxxxxx se příjmy xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx x společném xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
§148a
§148x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Sb.
§149
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Zanikne-li společné xxxxx manželů, provede xx xxxxxxxxxx, při xxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx obou manželů xx majetku patřícím xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx majetek. Xxxxxx xxx se xxxxxxx x toho, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzniklé za xxxxxx manželství xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx, jak xx každý x xxxxxxx staral x xxxxxx, a x xxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx společného xxxxx. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx též xxxxxx x xxxx x xxxx a x obstarávání společné xxxxxxxxxx.
(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §143a odst. 1 x §148 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
§149a
Xxxxx xx dohody mezi xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §143 x 149 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx písemnou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
§149x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/1992 x účinností xx 1.1.1993
§150
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx manželů xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Práva xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxx dotčena.
(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx dohodou, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx x manželů xxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xx xxx xxx xx zániku xxxxxxxxxx xxxxx manželů k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxx xxx od xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxxxx xxxxxxx movitých xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx společného xxxxx manželů xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x domácnosti xxxxxxx xxxx vlastník xxxxx. X ostatních xxxxxxxx věcech x x xxxxxxxxxx věcech xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx manželům xxxxxxxxxx.
§151
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x manželů.
Xxxxx III.
Xxxxx x cizím xxxxx
§151x
§151a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151c
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151d
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151f xxxxxx právním předpisem x. 367/2000 Sb.
§151x
§151g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx.
§151i
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151l
§151l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Sb.
§151m
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
Xxxxx xxxxxxx
§151x
(1) Věcná xxxxxxx omezují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx někoho xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx něco trpět, xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx konat. Xxxxx xxxxxxxxxxxx věcným xxxxxxxx xxxx spojena xxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx určité xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přecházejí s xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxx, xxx xx xx xxxxxxx práva odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxx věc, xxxxxxx xxxx přiměřeně xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x opravy; xxxxx-xx xxxx xxx x xxxx vlastník, xx povinen xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx.
§151x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§151x
(1) Xxxxx břemena xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou, xx xxxxxxx závěti xx xxxxxxx s výsledky xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dědiců, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxxxx práva (xxxxxxxxx); xxxxxxxxxx §134 xxx xxxxx obdobně. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.
(2) Smlouvou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nedává xxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx vlastník stavby xxxxxxxx vlastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jinak, xxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxx věcné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pozemek.
§151p
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx zanikne, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx; přechodnou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx změnou xxxxxx xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx břemeno xx xxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx rozhodnout, xxx xx namísto xxxxxxx plnění poskytovalo xxxxxxxx plnění.
(4) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemeni xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx zřízená x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx 35) xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xx nabyvatele xxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být provozována xxxx samostatný xxxxxx.
§151x
§151x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/1992 Xx.
§151s
§151s xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151t xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151v
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Sb.
Hlava XXX. X
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx právo
§152
Zástavní právo xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx splněn s xxx, xx v xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx uspokojení z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§153
(1) Xxxxxxxx může xxx xxx movitá nebo xxxxxxxx, podnik xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx věcí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxx, xxxxx xx xxxx povaha xxxxxxxxx, xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, cenný xxxxx nebo předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx, přírůstky x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Pohledávka xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
§154
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x obchodnímu xxxxxx, xxx zástavní xxxxx k cenným xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xx o xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), nebo xxx xxxxxxxx xxxxx x předmětům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§155
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx pohledávka xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxxx xxxx pohledávky.
(2) Xxxxxxxxxx pohledávka xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx obvyklé xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Zástavním xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznik je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Zástavním xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhu, které xxxxxxxxxx věřiteli vůči xxxxxxxxxx xxxxx vznikat x určité xxxx.
(5) Xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z odstoupení xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§156
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§552) nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zástavní xxxxx může xxxxxxxxx xxxx xx zákona.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx zástavou xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx neevidují x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, soubory xxxx xxxx movité věci, x nimž xx xxxxxxxx xxxxx vzniknout, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx xxxx třetí xxxxx (§157 xxxx. 2 x 3), musí xxx zástavní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§157
(1) Xxxxxxxx právo k xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jinak.
(3) Odevzdání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx pro zástavního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§158
(1) Xxxxxxxx právo x xxxxxxxxx věcem, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx hromadné, xxxxxxxx xxxxx k souboru xxxx x xxxxxxxx xxxxx x movitým xxxxx, x xxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástavní xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx (§157 xxxx. 2 x 3), xxxxxx zápisem xx Xxxxxxxxx zástav xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správního xxxxx.
(2) Xxxxx zástavního xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxx, xxxxx sepsal xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx.
§159
(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx ujednáno xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zastavené xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx doručením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxx xxx, xx xxxxxxxx věřitel poddlužníku xxxxxxx vznik xxxxxxxxxx xxxxx.
§160
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx dnem nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x souboru xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (§157 xxxx. 2 x 3), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.
§161
(1) Xx-xx někdo xx xxxxxxx cizí xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx má k xxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jen xx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx ji xxxxxx x dobré xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Cizí xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x byt nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxx být xxxx xx xxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx k nim xx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx papír x předmět průmyslového xxxxxxxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxx xxxxx
§162
(1) Zástavní věřitel, xxxxx xxxx zástava xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxx xxxxxxx hospodáře, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x chránit před xxxxxxxxxx, ztrátou a xxxxxxxx. Vzniknou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx plněním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx dlužníku právo xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x přisvojovat xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x užitky xxxx xxxxxxxx věřitel jen xx xxxxxxxxx zástavce.
(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxx, x níž xxxxxxxx věřitel xx x xxxx zástavu, xx ztrátě, xxxxxxx xxxx poškození xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx věřitel xx vzniklou xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu.
(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§747 x xxxxxxxxxxx), xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.
§163
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx, xxx se xxxxxxx zhoršuje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Ztratí-li zástava xx xxxx tak, xx zajištění xxxxxxxxxx xx stane xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajištění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, stane xx xx část xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 1.4.1964 xx 31.12.1991 (xx xxxxxx č. 509/91 Xx.
§164
(1) Xxxxxxxx xxxxx působí xxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx a xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve vlastnictví xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jinak. Xxxxx platí, jde-li x xxxxxxx pozdějšího xxxxxxxx zastavené xxxxxxxxxx, x xxxxxxx pozdějšího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx pozdějšího majitele xxxxxxxxxxx obchodního podílu xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx, vůči xxxxx působí zástavní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Uspokojení ze xxxxxxx
§165
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx zajištěná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxx pohledávky x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx. Totéž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx částečně xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx zástavě xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx zajištěné xxxxxxxxxx postupně x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§165a
(1) Xxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástavy. Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více zástavami, xxxx zástavní věřitel xxxxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky, xxxx navrhnout x xxxxxx více xxxx xxxxx xxxxxx zástav.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx právem u xxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.
§165x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 317/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§166
(1) Xxx, kdo xxxxx, xx prodej xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx právo uplatnit xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx zástavnímu xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nepřípustnosti xxxxxxx zástavy.
(2) Xxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určeným xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 7 xxx přede xxxx zahájení veřejné xxxxxx.
(3) Veřejnou xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2; xx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxxxx xx xxxx, kdy bylo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx podal xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx oddálením xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx podání xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx ve xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Ustanovení první xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx.
§167
(1) Xx-xx zástavou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zastavené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zastavené xxxxxxxxxx xxxxxx předáním xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástavní xxxxx x ní; zástavní xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
§168
Xx-xx xxxxxxxx xxxx majetkové xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxx zpeněžení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §165a xxxx xxxxx §167, xxxxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§169
Xxxxxxxx zástavních xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx dědictví x xxxxxxxxxx uzavřená xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxx,
x) zástavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nemovitou xxx xxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zastavit jinému, xxxxxxx věřiteli,
x) xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jinak, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jejího uspokojení xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxx prodlení x xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx může ponechat xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§170
(1) Xxxxxxxx právo xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxx-xx xx xxxxxxxx věřitel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx zřízeno,
x) složí-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxx xxxx zástavy,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástavním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Promlčením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavní právo xxxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x nemovitým věcem, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx výmaz.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zaznamenané x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx komorou Xxxxx xxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxx notář xxxx xxxxx, požádá-li x xxx xxxxxxxx věřitel xxxx bude-li xx xxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx.
§172
Zástavní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx i xx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitele x odstoupení xx xxxxxxx, podle které xxxxxxx zajištěná xxxxxxxxxx (§155 xxxx. 5).
Podzástavní právo
§173
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx vznikne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěné zástavním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx věc.
(2) Xx xxxxxx podzástavního xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx právo xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx jeho vznik xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxx právem x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§174
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx zastavenou xxxxxxx xxx, xxxxxx xx x sebe, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nezbavuje xx xxx xxxxxxxxxxxx xx plnění povinností xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx splatná xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právem, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx).
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
§175
(1) Xxx xx xxxxxxx vydat cizí xxxxxxx xxx, kterou xx u xxxx, xxxx xx xxxxxxx x zajištění xxx xxxxxxx pohledávky, kterou xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, ve xxxxxx se řeší xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka.
§176
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxx, xxxxx má xxx, x xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, u xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx svémocně xxxx xxxx.
(2) Zadržovací xxxxx xxxx ani xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx, aby s xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x výkonem zadržovacího xxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx je povinna xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx má xxx x xxxx, byla xxxxxxxx písemně, musí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§178
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x úhrady xxxxxxx x tím xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx, postavení, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zástavy.
§179
Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx právo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přednostní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§180
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zadržené xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§181
§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§182
§182 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§183
§183 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§184
§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§185
§185 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§186
§186 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§187
§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§188
§188 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§189
§189 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
XXXX III.
Xxxxx XX.
§190
§190 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§191
§191 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§192
§192 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§193
§193 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§194
§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§195
§195 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
Hlava XXX.
§196
§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/1990 Xx.
Účinnost xx 1.4.1983 do 30.4.990 (do xxxxxx x. 116/90 Xx.)
§197
§197 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava XX.
§198
§198 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§199
§199 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§200
§200 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§201
§201 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§202
§202 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§203
§203 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§203x
§203a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§204
§204 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§205
§205 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§206
§206 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§207
§207 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§208
§208 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§209
§209 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§210
§210 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§211
§211 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§212
§212 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§213
§213 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§214
§214 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§215
§215 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§216
§216 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§217
§217 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§218
§218 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§219
§219 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§220
§220 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§221
§221 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
ČÁST IV.
Xxxxx I.
§222
§222 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§223
§223 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§224
§224 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§225
§225 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§226
§226 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§227
§227 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§228
§228 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§229
§229 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§230
§230 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§231
§231 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§232
§232 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§233
§233 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§234
§234 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§235
§235 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§236
§236 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§237
§237 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§238
§238 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Hlava II.
§239
§239 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§240
§240 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§241
§241 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§242
§242 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§243
§243 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§244
§244 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§245
§245 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§246
§246 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§247
§247 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§248
§248 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§249
§249 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§250
§250 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§251
§251 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§252
§252 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§253
§253 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§254
§254 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§255
§255 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§256
§256 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
Xxxxx III.
§257
§257 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§258
§258 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§259
§259 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§260
§260 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§261
§261 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§262
§262 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§263
§263 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§263x
§263x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§264
§264 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§265
§265 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§266
§266 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§267
§267 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§268
§268 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§269
§269 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§270
§270 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§271
§271 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§272
§272 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§273
§273 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§274
§274 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§275
§275 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx V.
§276
§276 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§277
§277 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§278
§278 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§279
§279 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§280
§280 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§281
§281 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§282
§282 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§283
§283 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Hlava XX.
§284
§284 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§285
§285 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§286
§286 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§287
§287 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§288
§288 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§289
§289 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§290
§290 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§291
§291 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§292
§292 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§293
§293 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§294
§294 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§295
§295 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§296
§296 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§297
§297 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§298
§298 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§299
§299 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XXX.
§300
§300 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§301
§301 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§302
§302 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§303
§303 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§304
§304 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§305
§305 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§306
§306 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XXXX.
§307
§307 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§308
§308 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§309
§309 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§310
§310 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§311
§311 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§312
§312 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§313
§313 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§314
§314 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§315
§315 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§316
§316 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§317
§317 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§318
§318 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§319
§319 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§320
§320 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava IX.
§321
§321 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§322
§322 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§323
§323 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§324
§324 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx X.
§325
§325 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§326
§326 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§327
§327 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§328
§328 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§329
§329 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§330
§330 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§331
§331 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§332
§332 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§333
§333 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§334
§334 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§335
§335 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§336
§336 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§337
§337 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§338
§338 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§339
§339 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§340
§340 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§341
§341 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§342
§342 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§343
§343 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§344
§344 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XI.
§345
§345 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§346
§346 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§347
§347 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§348
§348 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§349
§349 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§350
§350 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§351
§351 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§352
§352 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§353
§353 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§354
§354 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§355
§355 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§356
§356 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§357
§357 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§358
§358 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§359
§359 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§360
§360 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§361
§361 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§362
§362 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§362x
§362x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§363
§363 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§364
§364 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§365
§365 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§366
§366 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§367
§367 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§368
§368 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§369
§369 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§370
§370 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§371
§371 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§372
§372 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§373
§373 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§374
§374 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§375
§375 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§376
§376 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§377
§377 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§378
§378 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§379
§379 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§380
§380 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§381
§381 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§382
§382 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§383
§383 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
XXXX X.
Xxxxx I.
§384
§384 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§385
§385 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§386
§386 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§387
§387 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§388
§388 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§389
§389 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§390
§390 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§391
§391 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§392
§392 §392 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§393
§393 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 116/1990 Xx.
§394
§394 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§395
§395 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§396
§396 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§397
§397 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§398
§398 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§399
§399 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§400
§400 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§401
§401 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§402
§402 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§403
§403 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§404
§404 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§405
§405 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§406
§406 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§407
§407 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§408
§408 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§409
§409 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§410
§410 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§411
§411 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XXX.
§412
§412 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§413
§413 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§414
§414 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
XXXX XX.
XXXXXXXXXXX XX ŠKODU X ZA XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Hlava X.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx škodám
§415
Xxxxx je xxxxxxx počínat xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx, xx přírodě x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§416
§416 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§417
(1) Xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx odvrácení xxxxxxxx xxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Jde-li x xxxxx ohrožení, xx xxxxxxxx xxxxx xx domáhat, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k odvrácení xxxxxxx xxxxx.
§418
(1) Xxx xxxxxxxx škodu, xxxx odvracel přímo xxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx možno xxxx nebezpečí xx xxxxxx okolností odvrátit xxxxx anebo jestliže xx způsobený xxxxxxxx xxxxxx stejně závažný xxxx xxxxx závažnější xxx ten, xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx útoku. O xxxxxx xxxxxx nejde, xxxx-xx zřejmě xxxxxxxxxxx xxxxxx a nebezpečnosti xxxxx.
§419
Kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx právo xx xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx a na xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxx utrpěl, i xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxxx za xxxxx
Xxxxx X.
Obecná xxxxxxxxxxx
§420
(1) Xxxxx xxxxxxxx za xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx byla způsobena xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xx škodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx neodpovídají; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx zprostí xxx, xxx prokáže, že xxxxx xxxxxxxxx.
§420x
(1) Xxxxx odpovídá xx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx provozní xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx, která má xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zajištěním xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jinému xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx ten, xxx xx způsobil, xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx událostí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§420x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx II.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§421
Xxxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxx xxx, jež má xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxxxx, ledaže xx ke xxxxx xxxxx x jinak.
§421a
(1) Xxxxx odpovídá x xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo jiné xxxx, jichž xxxx xxx plnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemůže zprostit.
(2) Odpovědnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.
§421x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx těmi, xxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§422
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, odpovídá za xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho následky; xxxxxxxx x nerozdílně x xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx. Není-li xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx duševní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx škodu xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ním xxxxxx.
(2) Kdo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx náležitý dohled xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx pracovníci dohledem xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx odpovědnost xxxxx pracovněprávních předpisů xxxx xxx xxxxxxx.
§423
Xxx xx uvede xxxxxxx xxxxx do takového xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto stavu xxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxx xx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx úmyslně přivedli.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx
§424
Xx xxxxx odpovídá x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mravům.
§425
§425 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§426
§426 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1969 Xx.
Xxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§427
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx odpovídá x xxxx provozovatel xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§428
Xxx xxxxxxxxxxxx se nemůže xxxxxxxxxxxx zprostit, xxxxxxxx xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx zabráněno xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxxx.
§429
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jak xx xxxxx způsobenou na xxxxxx x xxxxxx, xxx xx škodu xxxxxxxxxx odcizením xxxx xxxxxxx věcí, xxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx možnosti xx xxxxxxxxx.
§430
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, kdo použije xxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xxxxxxxx takové xxxxx dopravního prostředku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxx provádí, a xx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.
§431
Střetnou-li xx xxxxxxx xxxx xxxx více provozovatelů x xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxxxx, odpovídají podle xxxxxx xx způsobení xxxxxxx xxxxx.
Odpovědnost xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxx nebezpečným
§432
Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.
Odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§433
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx vneseny, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx i xxxxx. Xxxxxxx jsou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx byly vyhrazeny x ubytování nebo x uložení věcí, xxxxx xxxxx byly xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx x provozováním nějaké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx osobě xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x tomu xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx ke xxxxx xxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
§434
(1) Xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpovídá xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxx věcech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.
(2) Bez xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
§435
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx garáží x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x dopravní xxxxxxxxxx v nich xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§436
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx patnáctého xxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§437
Za xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx odložených x xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxx podle ustanovení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (§427 xx 431).
Xxxxx III.
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§438
(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx, že xx, kteří xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx na způsobení xxxxx.
§439
Kdo xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx a nerozdílně x xxxxxx, xxxxxxxx xx x nimi xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§440
Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx němu xxxxxx.
Xxxxxxxx poškozeného
§441
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaviněním xxxxxxxxxxx, nese škodu xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx výlučně jeho xxxxxxxxx, nese xx xxx.
Xxxxxx x xxxxxx náhrady
§442
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx, xx poškozenému xxxx (ušlý xxxx).
(2) Xxxxx xx xxxxx v penězích; xxxxxx-xx xxxx x xx xxxxxxxxx x xx-xx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx škoda uvedením xx xxxxxxxxxx stavu.
(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x věcí, které x majetkového xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx, jestliže xxxxx podle ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxxx, xxxxx dlužník x takovými xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§443
Při xxxxxx xxxx škody xx xxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx poškození.
§444
(1) Xxx xxxxx na xxxxxx se jednorázově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx poskytnout náhradu xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 240 000 Kč,
x) xxxxxxx xxxxxx 240&xxxx;000 Kč,
c) xxxxxxx xxxxxx 240&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx při ztrátě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 85&xxxx;000 Xx,
x) každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 175 000 Kč,
x) xxxxx další xxxxxx xxxxx xxxxxx xx společné xxxxxxxxxx x usmrceným v xxxx vzniku xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, 240&xxxx;000 Kč.
§445
Ztráta xx výdělku, k xxx xxxxx xxx xxxxx xx zdraví, xx xxxxx peněžitým xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx poškozeného, kterého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§446
Náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx po dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poškozeného xx rozdíl xxxx xxxx průměrným xxxxxxxx xxxx poškozením x xxxxxxxxxxx.
§447
(1) Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx výdělkem xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx.
(2) Náhrada xx xxxxxx xx výdělku xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxx xxx náhradu xxxxx xxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx neplatí, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx úmyslně; x xxxxxx zvláštního xxxxxxx hodných xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx též xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx dne, xxx měla skončit xxxxxxx xxxxxx docházka, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
a) xx xxxx, o xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro povolání,
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx pro úraz xxxx nemoc x xxxxxxxx,
c) xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvního xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxx nemocí x povolání, nebo xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx něho xxxxxx.
(4) Vláda Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxx xx vývoji xxxxxx xxxxxx, upravit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxx x xx náhradu nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§447x
Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx náleží x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx, xx který xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku, x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§448
(1) Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx důchodem xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým zemřelý xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pozůstalým, xxxxx xxxx náklady xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx x xxxxx důvodu.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx částku, xx které xx xxxxxxxx zemřelému náhrada xx ztrátu na xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §447 odst. 2.
§449
(1) Xxx škodě xx xxxxxx xx hradí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx uhrazeny pohřebným xxxxxxxxxxx podle zákona x státní sociální xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxxx.
§449x
Xxxxxxx xxxxxx podle ustanovení §445 xxx odškodnit xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úplném x xxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §446 xx 449.
§449x vložen právním xxxxxxxxx x. 47/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2004
Xxxxxxx náhrady
§450
X důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sníží. Vezme xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, jak xx xxxxx xxxxx, xxxxx x k xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x poměrům xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Snížení xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Hlava XXX.
Xxxxxxxxxx obohacení
§451
(1) Xxx se xx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx právního xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx získaný x xxxxxxxxxxx zdrojů.
§452
§452 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§453
§453 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§453x
§453x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 87/1991 Sb.
§454
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx, co xx právu měl xxxxx sám.
§455
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepovažuje, bylo-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhu xxxxxxxxxx jen pro xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx se za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovažuje xxxxxxx xxxxxx xx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx půjčených; x soudu xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§456
Předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx získán. Nelze-li xxxx, na xxxxx xxxx xxx získán, xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx.
§457
Je-li xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx-xx zrušena, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxx xxx, xx podle xx xxxxxx.
§458
(1) Xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx bezdůvodným xxxxxxxxxx. Xxxx-xx to xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) S xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx, pokud xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x dobré xxxx.
(3) Ten, xxx předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydává, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx.
§459
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydat xxx, xxx xxxxx v xxxxx xxxx, xxxx xxxx rozhodnout, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x x věcí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x tehdy, xxxxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx. Dokud xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx věcmi x xxxxxxxxxx uvedenými xxxxxxxx.
XXXX XXX.
XXXXXX
Hlava I.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§460
Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§461
(1) Xxxx xx ze xxxxxx, ze xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, nastupují xxxxx něho dědici xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxx ze zákona.
§462
Xxxxxxxx, xxxxx nenabude xxxxx xxxxx, připadne xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
§463
(1) Xxxxx xxxx dědictví odmítnout. Xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx může za xxx dědictví odmítnout xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§464
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dědic učinit xxx xx jednoho xxxxxx xxx dne, xxx byl soudem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx.
§465
Dědictví xxxxxx odmítnout xxxxx, xxxxx svým počínáním xxx najevo, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§466
K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výhrady xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx odmítnout xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§467
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dědictví xxxxx odvolat. Totéž xxxxx, xxxxxxxx-xx dědic, xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§468
X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dědici xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx dědickém xxxxx vyrozuměn vyhláškou xxxxx x xxxxx x určené xxxxx xxxxx o sobě xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxxxx. Xxxx opatrovník nemůže xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dědictví xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§469
Xxxxxx, xxx xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zavrženíhodného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx dědit, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
Vydědění
§469x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx potomka, xxxxxxxx
x) x xxxxxxx x xxxxxxx mravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v nemoci, xx stáří xxxx x jiných závažných xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx trvale xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měl,
c) xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vtrvání xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
d) xxxxxx vede xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydědění xxxxxxxx stanoví, xxxxxxxx xx důsledky vydědění x xx xxxxx xxxxxxx x §473 xxxx. 2.
(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydědění a x jejím zrušení xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §476 x 480; x xxxxxxx však xxxx být xxxxxx xxxxx vydědění.
Xxxxxxx xxxxx
§470
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx něj xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx podle xxxxxx toho, co x xxxxxxxx nabyli, x celému xxxxxxxx.
§471
(1) Xx-xx xxxxxxxx předluženo, xxxxx se xxxxxx x věřiteli xxxxxxxxx, xx jim xxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxx. Soud xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x dohodě xxxx xxxxxx x věřiteli, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx plnit xxxx xxxxx ustanoveními xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům, xxxxx xxx xxxxxxxxxx neoznámili xxxxxx, xx xx x xxxx xxxx xx návrh xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dědictví xxxxxxxxx.
§472
(1) Xxxx, jemuž dědictví xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx náklady xxxx xxxxxx stejně xxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx penězi x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x věcí, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dluhu. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Hlava II.
Xxxxxx xx zákona
§473
(1) V xxxxx xxxxxxx dědí xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx 27), xxxxx z xxxx stejným dílem.
(2) Nedědí-li některé xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podílu stejným xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx nedědí xxx xxxx děti xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxx dílem xxxxxx xxxxxxx.
§474
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx potomci, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 27), zůstavitelovi xxxxxx x xxxx xx, xxxxx žili xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x tohoto důvodu xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Dědici xxxxx skupiny xxxx xxxxxxx xxxxx, manžel xxxx xxxxxxx 27) xxxx vždy nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx.
§475
(1) Xxxxxx-xx manžel, xxxxxxx 27) xxx xxxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx roku xxxx jeho smrtí xx xxxxxxxx domácnosti x xxxxx x xxxxxx xxxxxx pečovali x xxxxxxxxx domácnost xxxx xxxx odkázáni xxxxxxx na xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xx sourozenců xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
§475a
Nedědí-li xxxxx xxxxx xx xxxxx skupině, ve xxxxxx skupině xxxx xxxxxxx dílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a nedědí-li xxxxx z xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx děti.
§475x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxx ze závěti
§476
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx buď xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(2) X xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxx, xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, jinak xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx závěť xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§476x
Vlastnoruční xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx neplatná.
§476a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§476x
Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x před dvěma xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxx na xxxxx podepsat.
§476x xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§476x
(1) Xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxxx svoji xxxxxxxx xxxx xxxx třemi xxxxxxxx přítomnými xxxxxx x xxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x předčitatelem xxxx xxx x xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx číst xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx listina xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§476x xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§476x
(1) Xxxxxxxxxx může projevit xxxxx xxxxxxxx vůli xxxxxx notářského xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx učiněn xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx 15. xxx, xxxxx xxxxxxxx poslední vůli xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx projevit xxxxxxxx vůli xxx xxxx třemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx nemohou xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx notářského xxxxxx nebo xxxx xxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx zvoleného xxxxxxxxxxxxx systému.
(5) X listině xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx napsal a xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdil, xx xxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvoleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neslyšících x hluchoslepých osob; x xxxx musí xxx x listině xxxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxx podepsat.
§476e
Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x právním xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, němé, xx, xxxxx neznají xxxxx, xx kterém se xxxxxx vůle xxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
§476x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§476f
Závětí xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx pořizování závěti xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§476x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§477
(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx podíly xxxx stejné.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx závětí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
§478
Jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; ustanovení §484 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx není xxxxxxx.
§479
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx aspoň xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tolik, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dědického podílu xx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxx odporuje, xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x vydědění xxxxxxxxx xxxxxxx.
§480
(1) Xxxxx xx zrušuje xxxxxxx závětí pozdější, xxxxx vedle xx xxxxxx obstát, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; odvolání xxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx zruší závěť xxxx xxx, xx xxxxx listinu, xx xxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxxxxx
§480x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho části, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §480d xxxx xxxxxxxx o xxx xxxxxxx soud x xxxxxx o xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxx funkce vykonává xxxxx a plní xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx příslušely xxxxxxxxxxx. Xxxxx přesahující xxxxx obvyklého xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx soudu. X xxxxxxx přesahujících xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx rovnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, rozhodne xx xxxxx kteréhokoliv xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x péčí řádného xxxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxx způsobil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §420.
(4) Xxxxx správa xxxxxxxx xxxx, nemohou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dědictví, xxxxx xxx xxxxxx správci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x ním činit xxxx opatření; jejich xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxx nejsou xxxxxxx. Xxxxx platí, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §462.
§480x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx dědictví xxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxx §462, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven xxxx stát.
(2) Xxxxxxx dědictví xx xxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx x své xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx.
§480b xxxxxx právním předpisem x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; svůj xxxxx vyúčtuje v xxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx. Výši x způsob určení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Odměnu správce xxxxxxxx x náhradu xxxx xxxxxxxx výdajů xx povinen zaplatit xxxxx, xxxxx nabyl xxxxxxxx, jež není xxxxxxxxxx; je-li více xxxxxx, zaplatí odměnu x náhradu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx poměru xxxxxxx xxxxx dědických xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. O xxxxxx správce xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x tom, xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §480b xxxx. 3 xxxx.
(3) Xx xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložit dědicům, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a na xxxx hotové xxxxxx. Xx-xx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx dědictví xxxxxxxxx xxxx.
§480c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x účinností od 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx po xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx spravoval xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dědictví nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx správce xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx notářského xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxxxx správce dědictví xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx dědictví xx xxxxxxxxx veškerý xxxxxxx zůstavitele nebo xxxxx xxxx xxxx, xxx xx funkci xxxxxxx dědictví xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x ustanovením xx xxxxxx správce xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx uvedeno xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x listině x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx. Listina x xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví x odvolání xxxxxxxx x funkcí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxx notářského xxxxxx.
(5) Došlo-li xx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxx dědictví, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx správce dědictví, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx ustanoven xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx souhlas x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx odvolán, xx xxxxx, který x tom xxxxxxxxx xxxxxxxx zápis, povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx zůstavitele.
§480x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx ihned, xxxxxxx se dozví, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx xxxx, který xxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §480d xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx xx určení xxxx neplatnosti. Byla-li xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a povinen xxxxxxxxx svou funkci xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo určeno, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, ledaže xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 22)
§480x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 554/2004 Sb. x účinností od 1.1.2005
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx dědictví x xxxxxxxxxx dědiců
§481
Xx-xx dědic xxx xxxxx, xxxxxxx mu xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx.
§482
(1) Xx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx u xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, soud xx xxxxxxx.
§483
Xxxxxxx-xx x dohodě, xxxx xxxxxxx nabytí xxxxxxxx xxx, jejichž xxxxxxx xxxxx xxxx prokázáno.
§484
Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx, xx xx života xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x obvyklá darování; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx v ustanovení §473 odst. 2, xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx, xx xx zůstavitele xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Při dědění xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxx dal xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xx xxxxx obdarovaný xxxxx byl xxxxx xxxxxx uvedenému v xxxxxxxxxx §479 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dědice
§485
(1) Zjistí-li xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, je xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, vydat oprávněnému xxxxxx majetek, xxxxx x dědictví xx, xxxxx zásad x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx neměl majetkový xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dědice.
(2) Xxxxxxx xxxxx má xxxxx, xxx mu xxxxxxxxx xxxxx nahradil xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; rovněž xx xxxxxxxx užitky x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx mohl xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx někdo xxxx, má xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nákladů a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kromě dědictví xxxxx x xxxx xxxxxx.
§486
Kdo x dobré xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxx potvrzeno, xx chráněn xxx, xxxx xx to xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§487
Xxxxxxxxxx §485 x 486 xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx připadlo xxxxx.
ČÁST XXXX.
XXXXXXXXX PRÁVO
Hlava X.
Xxxxxx ustanovení
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx xxxxxx vztah
§488
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxx na xxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxx závazek.
§489
Xxxxx xxxxxxx
Závazky vznikají x právních xxxxx, xxxxxxx ze smluv, xxxxx i xx xxxxxxxxx škody, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných skutečností xxxxxxxxx v xxxxxx.
§489x
§489x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/1990 Xx.
§490
Xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx ustanoveními §43 x xxxx., xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.
§491
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x zákoně xxxxxxxxxxxx (§51) x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx je třeba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§492
Ustanovení x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx, xx použití xxxxxxxxx x xx závazky, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx skutečností upravených x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx.
§493
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
§494
Xxxxx xxxxxxx
X platného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx něco xxxxx a xxxxxxx xx oprávněn to xx xxx xxxxxxxxx.
§495
Xxxxxxxxx xxxxxxx nebrání, není-li xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx zákonem xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§496
Není-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxx určité množství xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§497
Každý x xxxxxxxxx si xxxx xxxxxxx odstoupení xx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx splní xxxxxxx xxxxxx xxxx přijme xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx smlouvy odstoupit, xxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx.
§498
Xx xx, xx bylo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx některým účastníkem, xxxxx xx jako xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxx
§499
Xxx xxxxxxxx jinému věc xx úplatu, odpovídá xx to, že xxx x době xxxxxx xx vlastnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx je xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx nemá xxxxxx xxxx.
§500
(1) Xxx-xx x vady xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx za vady, xxxxxx zcizitel xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx bez jakýchkoli xxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§501
Xxxxxxxx-xx xx xxx jak xxxxx a leží, xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxx, xxxxxx xxx nemá xxxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xx, nebo kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§502
(1) Xxxxx, xxxx prováděcí xxxxxxx, xxxxxx účastníků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou stanovit, xx kterých xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sjednané xxxx xx splnění.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přísnějších xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxx potvrzení (záruční xxxx).
§503
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx osoby xxxx xxxxx na xxx, xxxx to xxx xxxxxxxxxx odkladu oznámit xxxxx předchůdci. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxx nárok z xxxxxxxxxxxx xx vady, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx všechny námitky, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
§504
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nárok x odpovědnosti xx xxxx x xxxxx xxx tehdy, vytkl-li xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xx, xxx xxx xxxxxxx xxx prohlédnout. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx jinak. Nevytkne-li x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx zanikne.
§505
Xxx-xx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §502, xx xxxxx xxxx vytknout xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§506
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, xx povinen věc xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Jde-li x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx nabyvatel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx.
§507
(1) Xxxxx-xx vadu xxxxxxxxx x xxxxx-xx pro xx xxx užívat xxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxx smlouvy. Xxxxx xx xxxx nabyvatel xxxxxxx xxx přiměřené xxxxx x ceny xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx toho, xx xxxxx.
(2) Práva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravena xxxxxxx xxxx dohodnuta xxxxxxxxx xxxxx.
§507a
§507x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§507b
§507x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§507x
§507c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§508
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx u xxxxx x obecné xxxxxxxxx xxxx (§101), která xxxxxx plynout xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.
§509
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx náhradu nutných xxxxxxx, které xx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx x odpovědnosti xx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx zanikne.
(2) Xx xxx xxxxxxxxx doby xxxxxx x uplatnění xxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §508.
§510
Uplatnění xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx nevylučuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která z xxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx závazky a xxxxxxxx práva
Xxxxxxxx xxxxxxx
§511
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx-xx xx z xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx splnit xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxx z xxxx. Xxxxxxxx dluh xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Dlužník, xxxxx xxxxx byl uplatněn xxxxx vyšší, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx příležitost, aby xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Může xx nich požadovat, xxx dluh xxxxx xxxxxx xx ně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jej v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx dlužník v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku xxxx sám splnil, xx xxxxxxxx požadovat xxxxxxx xx ostatních xxxxx jejich podílů. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx splnit, rozvrhne xx tento podíl xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
§511 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxx
§512
(1) Má-li xxxxxxx splnit xxxx xxxx věřitelům, a xxx-xx o plnění xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx; není-li xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn plnit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx oprávněn plnit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx dohodnuto xxxx xxxxxx. Splněním jednomu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx však xxxx povinen xxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nedohodnou-li xx všichni spoluvěřitelé, xxxx xxxxxxx to, xx xx dlužen, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§513
Xx-xx xxxxxxx zavázán ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, může xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx splnit x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx.
§513 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§514
Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx od xxx xxx xxxxx.
§514 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§515
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx nedělitelné xxxx xxxx plnění, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spoluvěřitelů, xx ostatním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx spoluvěřitel xxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx.
§515 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx
§516
(1) Účastníci xxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx.
(2) Nevyplývá-li x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nového xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zaniknout, xxxxxx xxxx xxxxxxx vedle xxxxxxxxxxx závazku, xxxx-xx xxx xxxx vznik xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx týká, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x dohodě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx dohody nebylo.
§516 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§517
(1) Dlužník, xxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx poskytnuté, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, může se xxxxxxxxxx věřitele xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jen jednotlivých xxxxxx.
(2) Jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx věřitel právo xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxx z prodlení x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Jde-li x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx za její xxxxxx, poškození nebo xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx i xxxxx.
§517 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§518
Xxxx-xx xx xxxxxxx stanovena xxxxxx doba xxxxxx x ze xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx vyplývá, že xx xxxxxxxxx plnění xxxxxx mít xxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xx xx plnění xxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx.
§518 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§519
Právo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx prodlení s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx není kryta xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§519 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§520
X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x řádně nabídnuté xxxxxx od něho xxxxxxxx xxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dluhu. Xxx-xx x xxxxxx xxxx, xxxx věřitel xxxxxxxxx xxxx ztráty, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§520 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§521
Xxxxx-xx x xxxxxx o xxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx plněn xxxx xxx splatný, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx plnil x xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§521 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx věřitele
§522
Xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx dlužníkovi xxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxx. Dále na xxx přechází nebezpečí xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§522 vložen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§523
Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dlužník povinen xxxxxx xxxxx.
§523 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx IV.
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx dlužníka
Xxxxxxxxxx pohledávky
§524
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) S xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x všechna xxxxx x ní xxxxxxx.
§524 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§525
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obsah xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx nelze xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx být postižena xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
§525 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§526
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx postupitel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx. Xxxxx postoupení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx dlužník závazku xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupitel, není xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx prokázání xxxxxxx x postoupení.
§526 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§527
(1) Xxxx-xx sjednáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxx postupitel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xx nestal xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x dohodnutým xxxxxxx,
x) dlužník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx splnit xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dlužník xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx přijaté xxxxxx xxxxx x xxxxx, jen xxxx xx x tomu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx ručení xxxx xxxxxx, jestliže postupník xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
§527 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§528
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx předat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doklady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace, jež xx xxxxxx postoupené xxxxxxxxxx.
§528 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§529
(1) Xxxxxxx xxxxx pohledávce, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v době xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx i po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx může použít x xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§526), xxxxxxxx je xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx postupníkovi. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x v případě, xx jeho pohledávky x době xxxxxxxx xxxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxx ještě xxxxxxx.
§529 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§530
(1) Xx žádost xxxxxxxxxx xxxx postupitel xxxxxxx xxxxxxxxxx nárok xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§526), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhat xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx své x xxxxxxxxx způsobilé xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx x době jejího xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxxxx, jež xx xxxx postupníkovi.
§530 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxx
§531
(1) Xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dlužník na xxxx místo, jestliže x tomu dá xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx dát xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxx x dlužníkem xxxxxxxx xxxx smlouvou x xxxxxxxxx, stane se xxxxxxxxx xxxxx původního xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, které xx vůči xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx dluh xxxxxxxx.
§531 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§532
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx změnou x xxxxx xxxxxxxx.
§532 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Přistoupení k xxxxxxx
§533
Xxx xxx souhlasu dlužníka xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx že splní xx dlužníka xxxx xxxxxxxx závazek, xxxxx xx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §531 xxxx. 4 zde xxxxx xxxxxxx.
§533 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§534
Xxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx splní xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§534 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Poukázka
§535
Xxxxxxxxx xx opravňuje xxxxxxxxx xxxxxx plnění x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx poukazníkovi xx účet poukazatele. Xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxx poukázanému xxx tehdy, xxxxxx-xx xxxxxx poukázaného, xx xxxxxxxx xxxxxxx.
§535 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§536
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx, xx má xxxxx, již xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vůči xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx poukazníkovi. Xxxxxxxx xx má poukázkou xxxxxx xxxx poukazatele x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx vyzvat, xxx xxxxx.
(2) Jestliže xxxxxx poukazník xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx poukázku xxxxxxxx xxxx podle xx xxxxx, je poukazník xxxxxxx xxxxxxx to xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx.
§536 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§537
Jestliže xxxxxx poukázaný poukázku xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx platnosti přijetí xxxx xxxxx xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§537 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§538
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x příkazní xxxxxxx; avšak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx poukazníkovi, řídí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx.
§538 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§539
Xxxxxx-xx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx promlčecí xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx doby promlčecí xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§539 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx
§540
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx papírů, aniž xx x xx xxxxx xxxxx závazku.
§540 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§541
(1) Xxxxxxxx zní xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx být převedena xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všechna xxxxx x poukázky xx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxx.
§541 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§542
(1) Xxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžním ústavem, xx povinen plnit xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxx převedena.
(2) Xxxxx zavázaná xxxxxxxxx xx povinna xxxxx, xxx vydá-li xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx činit xxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§542 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§543
O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i o xxx, xxx xx x rubopisu oprávněn x xxx xxxx xxxxxxxxx prokazuje, xxxxx xxxxxxxx x směnkách. Xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxx posoudí, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx o ni xxxxxx.
§543 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx závazků
Xxxxxxx xxxxxx
§544
(1) Xxxxxxxx-xx strany xxx xxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx zaplatit, x když oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx pokutu xxx xxxxxxx jen písemně x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Ustanovení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx).
§544 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§545
(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zavázán xxxxx xxxxxxxxx, jejíž splnění xxxx zajištěno xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx zaplacení.
(2) Xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Věřitel xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přesahující xxxxxxx xxxxxx, jen xxxx to xx xxxx účastníky xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§545 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Ručení
§546
Xxxxxxx účastníků xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jímž ručitel xxxx na xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pohledávku xxxxxxxx, xxxxxxxx xx neuspokojí xxxxxxx.
§546 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§547
Věřitel xx xxxxxxx kdykoli x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ručiteli xx požádání xxxx xxx xxxxxxxxxx.
§547 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§548
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx splnit, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx k xxxx xxxxxxxxx písemně vyzván.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx věřiteli xxxxxxxx xxxxxxx námitky, které xx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx dlužníkem xx xxxxxx vůči xxxxxxxx, xxx xxxx x ním xxxxxxx xxxxxxx.
§548 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§549
Xxxxxxx xxxx xxxxxx odepřít, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uspokojena dlužníkem.
§549 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§550
Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§550 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx x jiných xxxxxx
§551
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 33) a xxxx xxxxxxxxxx, x níž xxx stanoví xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dlužníkem o xxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 34).
(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx okamžikem, xxx xxxx plátci xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 platí x pro jiné xxxxxx, x xxxxx xx při výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx.
§552
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavou xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
§552 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§553
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx být zajištěno xxxxxxxx xxxxx dlužníka xx prospěch xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx převod xxxxx).
(2) Smlouva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§553 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§554
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky
Xxxxxxxxxx xxx zajistit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§554 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxx
§555
Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástavního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§555 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§556
Xxxxx xxxx xxxxxxx přijmout xxx nebo právo xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx činí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
§556 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§557
Xxxxxx x bankách x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx své xxxx.
§557 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§558
Uznání xxxxx
Uzná-li někdo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx určený xx do xxxxxx x xxxx, xx xx za to, xx xxxx v xxxx xxxxxx xxxxx. X promlčeného dluhu xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx-xx xxx, xxx dluh uznal, x xxxx xxxxxxxxx.
§558 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx
§559
(1) Xxxxxxxx xxxx zanikne.
(2) Dluh musí xxx xxxxxx xxxxx x xxxx.
§559 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§560
Xxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx závazku jen xxx, kdo xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. X xxx, kdo xx povinen plnit xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx až xx té doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly x xxxxxxx účastníka x xxxxx mu xxxxxx známy, xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§560 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§561
(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx způsoby, xx xxxxx volby xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx jinak. Xx xxxxxxxxx volby xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx odstoupit.
§561 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§562
Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, jestliže xxxx xxxx, xxx předloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxx plnění xxxxxxxx.
§562 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§563
Není-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určena v xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx splnit xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§563 vložen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§564
Xx-xx xxxx plnění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx okolností xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx x souladu x dobrými xxxxx.
§564 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§565
Jde-li x plnění ve xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx pohledávky pro xxxxxxxxx některé xxxxxxx, xxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx použít xxxxxxxxxx xx splatnosti nejblíže xxxxxx xxxxxxx.
§565 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§566
Věřitel xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxx plnění, xxxxxxxxxx-xx xx dohodě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§566 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§567
(1) Xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníků. Není-li xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxx.
(2) Plní-li xxxxxxx peněžitý xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dohodnuto xxxxx.
(3) Plní-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poštovním xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx částky xx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx vyplacením xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak.
§568
Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx je v xxxxxxxx xxxx má-li xxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx je xxxxxxxxx, xxxx věřitele xxxxx, xxxxxxxxx účinky splnění xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uloží xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§569
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dlužníkovi na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx dluh xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.
(2) Dlužník xx xxxxxxxx plnění xxxxxxx, nevydá-li xx xxxxxxx zároveň xxxxxxxxx.
§569 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Dohoda
§570
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dosavadní závazek xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx závazek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být dohoda x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§570 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§571
Dosavadní xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x novém xxxxxxx.
§571 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§572
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx ručitel xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uplatněna, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxx zajištěn xxxx závazek, xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx námitky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx xx ruší, xxxx by xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx závazek xxxxxx, když návrh xx xxxx zrušení xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Dohoda x xxxxxxx xxxxxxx xxxx být uzavřena xxxxxxx, jestliže se xxxxxxx závazek sjednaný xxxxxxx.
§572 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§573
Nevyplývá-li xxxxxxxx z písemné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx něco jiného, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx druhé xxxxxx, x jestliže byl xxx xxxxxx, má xxxxx xxxxxx nárok xx xxxx vrácení, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx. Dohodnou-li xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx závazku, xxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§573 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§574
(1) Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx dohodnout, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx písemně.
(2) Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx vzdává xxxx, xxx mohou x xxxxxxxxxxx teprve xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.
§574 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxx xxxxxx
§575
(1) Stane-li xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx plnit xxxxxxx.
(2) Plnění xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx xx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxx xxxx až xx sjednaném xxxx.
(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxx části xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jde x tuto xxxx; xxxxxxx má xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx plnění, xxxx xxx dlužníkovi xxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx věřitele žádný xxxxxxxxxxx význam, xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dozvěděl, sdělí xxxxxxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxx trvá.
§575 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§576
Stane-li xx uskutečnění jednoho x více volitelných xxxxxx nemožným, xxxxxxx xx závazek xx xxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx.
§576 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§577
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx x skutečnosti, xxx činí xxxxxx xxxxxxxx, oznámit xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§577 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§578
Xxxxxxxx xxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx omezeny.
§578 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§579
Xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx
(1) Xxxxx dlužníka xxxxxxxxx nezanikne, ledaže xxxxx obsahem xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxx xxxxx; zanikne x xxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§579 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxx
§580
Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx druhu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud se xxxxxxxx kryjí, jestliže xxxxxxx z účastníků xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx směřující x xxxxxxxxx. Zánik xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§580 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§581
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xx xxxxxx, xxxxxx xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Dohodou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyrovnat x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx pohledávkám xx výživné xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx.
§581 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§582
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx je xxxxxxx x nepřetržité nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx určitou xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx měsíců ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Výpověď je xxxx neúčinná ohledně xxxxxxx zdržet se xxxxxx činnosti, ledaže x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx neomezen.
§582 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§583
Xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) K xxxxxx práva xxxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, i xxxx xx dlužník xxxxxxxxx.
(2) Doba xxxxxxxxx x uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neběží, pokud xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x mediaci.
§584
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx splyne jakýmkoli xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.
§584 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§585
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, kterou xxxx xxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, netýká xx xxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxx pomýšlet.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízen xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx nahrazen xxxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxxx.
§585 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§586
(1) Xxxx o xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx sporné xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx lstí xxxxx xxxxxx, xxxx xx druhá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx nepozbývá xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx najevo, xx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§586 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§587
X xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nimi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxx nimi xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá, xx xx narovnání xxxx i jiných xxxxxx.
§587 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Oddíl I.
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
§588
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a kupujícímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zaplatit xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§589
Xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40a.
§589 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§590
Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, přechází xx kupujícího nebezpečí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zhoršení předmětu xxxxx, xxxxxx užitků, xxxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nabude xxxxxxxx vlastnictví xxxxx, xxx dojde k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§590 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§591
Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx-xx xx obvyklé, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx cenu včas. Xxxxxxx-xx xx předmět xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx kupující xxxxxxx xxxxxxxx cenu, dokud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx koupě prohlédnout.
§591 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§592
Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx-xx na upozornění xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§592 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§593
Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxx x náklady xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx; je-li věc xxxxxxxxx xx místo, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nese xxxxxxx xxxxxxxx kupující.
§593 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§594
Má-li xxxxxxxxxxx předmět xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx určení, xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx byla xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx.
§594 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§595
Tomu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx věci xxxxxx xxxx x xxxxxx xx nejisté xxxxxxx užitky, patří xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx však xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§595 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§596
Xx-xx xxx vady, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§596 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§597
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx prodávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kupující xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx odpovídající povaze x rozsahu xxxx; xxx-xx x vadu, xxxxx činí xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, má též xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx nemá žádné xxxx, a toto xxxxxxxx se ukáže xxxxxxxxxxx.
§597 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§598
Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx xx vznikly x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx.
§598 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§599
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx, jde-li x xxxx xxxxx xx xxx týdnů, x xxx-xx o xxxx xxxxxx, xx šesti xxxxx od xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx náhradu nutných xxxxxxx xxxx kupující xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.
§599 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§600
Uplatněním xxxx x odpovědnosti xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§600 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx II.
Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx
§601
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Má-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx ceny, xxxx xxx tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx ze smlouvy xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkázy x nahodilého xxxxxxxx xx kupujícího xxxxxxxxxx xxxx.
§601 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxxx xxxxx
§602
(1) Xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx koupi, kdyby xx xxxxx prodat, xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxx dohodnout x xxx xxxxxx jiného xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx.
§602 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§603
(1) Xxxxxxxxx právo ukládá xxxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Předkupní xxxxx xxx dohodnout x xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx nástupcům xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx musí xxxxxxx písemně a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vkladem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nekoupil-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo x xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx buď xx xxxxxxxxxx domáhat, xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx předkupní xxxxx xxxxxxxxx.
§604
Předkupní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx na jinou xxxxx.
§604 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§605
Není-li xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx proveden, xxxx xxxxxxxxx osoba vyplatit xxxxxxxx xx xxxx xxx, nemovitost xx xxxx měsíců po xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx marně, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx vykoná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
§605 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§606
Xxx xx oprávněn koupit xxx, musí zaplatit xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, není-li dohodnuto xxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxxx nebo namůže-li xxxxxx podmínky nabídnuté xxxxx xxxx a xxxxx-xx je vyrovnat xxx xxxxxxx cenou, xxxxxxxxx právo xxxxxxx.
§606 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Právo xxxxxx xxxxx
§607
(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxx, xx má právo xxxxx xxxxxxx xxxx xx určité doby xx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx zaplacenou xxxx, xx xxxxx zpětné xxxxx.
(2) Xxxxxxx x právu xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx písemně.
§607 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§608
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Využije-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx věc xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx strana xx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx měla xxxxx xxxxxx x původní xxxxx smlouvy.
§608 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§609
(1) Xxxx-xx xx právo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx druhu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kupujícímu xxxxxxx xxxxxx věc téhož xxxxx.
(2) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kupující xxxxxxx vrátit xxxxx xxx, xxxxxx koupil. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx právo zpětné xxxxx, je xxxxxxxx.
§609 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§610
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx ujednání xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx kupní xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx nedohodli xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx jednoho roku xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx neuplatnil.
§610 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Oddíl XXX.
Xxxxxx xxxxxxx
§611
Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx za xxx, x xx xxx, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx dává, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx, xxxxxx směnou xxxxxxx, xx stranu xxxxxxxx.
§611 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx zboží v xxxxxxx
§612
(1) Xxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jako podnikatel (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, platí xxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §613 xx 627.
(2) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o zhotovení xxxx xx xxxxxxx.
§613
Xxxx xxx prodávat i xx objednávku. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nestane-li se xxx, objednatel xx xxxxxxxx od smlouvy xxxxxxxxx. Odstoupením xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho právo xx xxxxxxx škody.
§613 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§614
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxx povahy xxxx povinen xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx převzít xxx při xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxx při xxxxxxx, nedohodne-li se x prodávajícím xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx v xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, prodávající je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx účastníky.
(3) Xxxxxxxxx věci xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koupené xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx prodeji xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaplacení xxxx za vybrané xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kupující xxxxxxx xxxxx vrátit xx xxxxxxx místo. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poškodí xxxx xxxxx vybrané zboží xxxx převodem xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
§614 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§615
Xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx věci obvykle xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx dohodnout.
§615 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx x xxxxx smlouvou
§616
(1) Prodávající odpovídá xxxxxxxxxx za xx, xx prodávaná xxx xx xxx převzetí xxxxxxxxx xx xxxxx x kupní xxxxxxxx, xxxxxxx, že je xxx xxx. 16)
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx rozumí, xx xxxxxxxxx věc xx xxxxxx x xxxxxx vlastnosti smlouvou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobcem xxxx xxxx zástupcem xxxxxxxxxx, nebo na xxxxxxx jimi xxxxxxxxx xxxxxxx očekávané, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx věc xxxxxxxx druhu xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x tomu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, má xxxxxxxx právo, xxx xxxx xxx před xxx překontrolována nebo xxx xxxx činnost xx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx shodě x xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx"), má xxxxxxxx právo xx xx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx kupujícího xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx věci xxxx xx xxxxxxx odstoupit. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x kupní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx šesti xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xx rozpor xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xx neprokáže xxxx.
§617
Xx-xx xxxxx, xxx při xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx návodem nebo xx upraveno xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx o pravidla xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx vzniklou.
§617 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§618
Věci, xxxxx mají vady, xxx xxxxxxx, aby xxxxx být xxxx xxxxxxx k určenému xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx, xxx xx obvyklá xxxx xxxxxxxx věci; xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx věc má xxxx a o xxxxx vadu jde, xxxx-xx xx xxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx.
§618 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx
§619
(1) Nejde-li x věci, které xx rychle xxxx xxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx prodávající xx xxxx, které xx projeví xxxx xxxxxx x kupní xxxxxxxx xx převzetí xxxx v xxxxxxx xxxx (xxxxxx).
(2) Xxxxxx se xxxxxxxxxx xx opotřebení věci xxxxxxxxx xxxxx obvyklým xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxx xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx-xx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx míře xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§620
(1) Xxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx 24 měsíců.
(2) U xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x tomu, xxx xx xxxx užívalo xx xxxxx dobu, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodloužena xxx xxxx uvedenou v xxxxxxxx 1; prodloužení xxxxxxx xxxx se xxxx týkat x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx list). Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxxxxxxxx xxxxxxx záručního xxxxx xxxxx kupujícímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxx.
(4) Xxxxx xx xx x xxxxxxx xx poskytovanou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozsah, podmínky, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ní xxxxxxxx. X xxxxxxxx listu xxxxxxxxxxx zároveň xxxxx, xx poskytnutím záruky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Prohlášením x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodávající xxxxxxxxxx záruku xxxxxxxxxxx xxxxxx záruky xxxxxxxxx x tomto xxxxxx; xxxx záruka xxxx xxx vždy x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx danými výrobcem x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx náležitosti a xxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.
§621
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx převzetí xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podnikatel xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx doba běžet xx xxx xxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx uvedení do xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx týdnů xx xxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx k provedení xxxxxx potřebnou součinnost.
§621 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§622
(1) Xxx-xx x vadu, xxxxxx xxx odstranit, xx xxxxxxxx právo, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx a řádně xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xx povinen vadu xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx. Xxxx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxx, xxxx xxxx-xx xx vada xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx takový xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxx přiměřenou xxxxx z xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x která xxxxx xxxx, xxx věc xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx věc xxx vady, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx. Táž xxxxx xxxxxxxx kupujícímu, xxx-xx sice o xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kupující xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx opravě xxxx pro xxxxx xxxxx vad věc xxxxx xxxxxx.
(3) Xxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxx věci, xx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx slevu x xxxx xxxx xxxx může od xxxxxxx xxxxxxxxx.
§623
Vada, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedením xxxx xx provozu, xxxx xxxxxxxxxx za vadu xxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x byly xxxxxxxxx prodávajícím xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy montáž xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx provozu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x návodu x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
§624
Xx-xx xxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx vadu, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kupující xxxxx xxxxx na xxxxxx věci xxxxx xx xxxxxxxxxx slevu.
§624 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§625
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx xx uplatňují x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Je-li xxxx x xxxxxxxx listě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x podnikatele xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx opravy. Podnikatel xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx při prodeji xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§625 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§626
(1) Xxxxx x odpovědnosti xx vady xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, zaniknou, xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx následující xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxx x odpovědnosti xx vady xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx převzetí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xx 12 xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dokladu x prodeji xxxx.
§627
(1) Xxxx od xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx, kdy xxxxxxxx xx skončení xxxxxx byl povinen xxx převzít, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prodávající xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx právo xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Dojde-li x výměně, začne xxxxx xxxxxxx doba xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, dojde-li k xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx poskytnuta xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uplatněním xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx prodané věci, xxxxx by x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zaniklo nebo xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx smlouva
§628
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx bezplatně xxxxxxxxxx nebo slibuje xxxxxxxxxxxx a ten xxx nebo slib xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx-xx předmětem xxxx nemovitost, x x xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx x převzetí xxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx níž xx xxx xxxxxx xx po dárcově xxxxx.
§629
Xxxxx xx povinen xxx xxxxxxx xxxx upozornit xx xxxx, x xxxxx xx. Xx-xx xxx vady, xx xxxxx dárce xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vrátit.
§629 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§630
Dárce xx xxxx domáhat xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx chová x xxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxx, xx tím xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§630 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx x xxxx
Xxxxx I.
Obecná xxxxxxxxxx
§631
Xxxxxxxx x dílo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ten, xxxx bylo xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx díla), xx je xx xxxxxxxxx cenu xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
§631 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§632
Nedojde-li xx zhotovení díla xx počkání, zhotovitel xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx předmětu xxxx, x dále xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x dobu jeho xxxxxxxxx.
§632 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§633
(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx, řádně x x dohodnuté xxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx.
(2) Na xxxxxx smlouvy x xxxxxx díla závisí, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxx xx oprávněn dát xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx.
§633 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§634
(1) Xxxx-xx výše ceny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřenou.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xx skončení xxxx. Xxxxxxx-xx se xxxx xxxx po xxxxxxx nebo vyžaduje-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx ten, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx požadovat již xxxxx provádění xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§634 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§635
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozpočtu, nesmí xxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Práce x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx-xx xx objednatel xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x době xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx objednatele xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx x oznámit xx xxxxx cenu.
(3) Xxxxxxxxxx je oprávněn xx oznámení nové xxxx xx smlouvy xxxxxxxxx; neodstoupí-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu xxxxx, xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Odstoupí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxx xxxxxx připadající xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§635 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§636
(1) Xxxxx-xx xxxx při xxxxxxxx smlouvy sjednat xxxxxx xxxxxxx, musí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zjistí-li zhotovitel xxxxxxxxx, xx bude xxxxx cenu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mu xxxx určenou xxxx; xxxxx nemá právo xx zaplacení rozdílu x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ceny od xxxxxxx xxxxxxxxx; odstoupí-li xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zhotoviteli xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práci x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx určené xxxx, xxx pokud měl x xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx majetkový xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zaplatit xx xxxxxxxxxxx službu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.
§636 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§637
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedostatky, xxxxx xxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx, které jsou xxxxxxxx.
(2) Trvá-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx.
§637 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§638
(1) Xx-xx x provedení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x po xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx takový xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, provádí-li se xxxx x xxxxxxxxxxx x ten xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx provádějící xxxx.
§638 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§639
Poskytne-li xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx součinnost, xxxxx zhotovitel x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx mu právo xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xx převzetí xxxx; xxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx odstoupení; xxxxx právo xxxxxxx.
§639 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§640
Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx odměnu.
§640 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§641
(1) X když xxxx xxxxxx provedeno, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxx xxxxxxx dát xx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, náleží xx xx xx přiměřená xxxxxxx.
§641 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§642
(1) Xx do zhotovení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx však xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx zhotovitel xxxxxx xxxxxx výsledek xxxxxx xxxxx, a nahradit xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx dílo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jestliže zhotovitel xxxxxxx xxxxxxx ani x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§642 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§643
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx díla xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zhotovitele, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zaplacení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxx xxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Smrt xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx neruší.
§643 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx II.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci xx xxxxxxx
§644
Xxx-xx x xxxxxxxxx věci xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx objednávky xxx xxxxxxxx x povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
§644 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§645
(1) Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx, xxxxx xx vyskytnou xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx době. Xxxxxx xxxxxxxx za to, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vymíněné.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zakázky, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxx pokynů, jestliže xxxxxxxxxxx na vadnost xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§645 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§646
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxx měsíců.
(2) X věcí, které xxxx xxxxxx k xxxx, xxx xx xxxx užívalo xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx měsíců; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x jen xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx doba xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx doba xxxxxx, xxxxxxx však osmnáct xxxxxx.
§646 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§647
Záruční xxxx xxxxxx běžet xxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx objednatel xxx xx po xxx, do kterého xxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx, běží záruční xxxx xxx ode xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
§647 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§648
(1) Xxx-xx x xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx bezplatné xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zbytečného odkladu.
(2) Xxx-xx x xxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxx a která xxxxx xxxx, xxx xxx mohla být xxxxx objednávky xxxxx xxxxxxx jako věc xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx právo na xxxxxxx smlouvy. Totéž xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx opětovné xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx pro xxxxx počet vad xxxxxx věc xxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx řádnému xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx objednatel xxxxx na přiměřenou xxxxx.
§648 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§649
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx x zhotovitele x xxxxxxx xxxx; xxxxx práva xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx do provedení xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx trvání.
§649 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§650
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx měla xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Neučiní-li xxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Po xxxxxxxx šesti měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx zhotovitel x xxxx volně nakládat. Xxxxx se xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem x xx xxxxxx xxxxxxx, xx zhotovitel xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx zaplatil xxxx xxxxxxxxx xxxx. Objednatel xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx materiál, xxxxx xxxxx na zhotovení xxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vždy xxxxx xx zaplacení ceny xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§650 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§651
Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxx.
§651 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx
§652
(1) Xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx provedl xxxxxx nebo xxxxxx xxxx; zhotoviteli xxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx opravu xxxx xxxxxx věci.
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx vady xxxx, následky xxxxxx xxxxxxxxx nebo účinky xxxxxx xxxxxxxxxx. Úpravou xxxx je činnost, xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§652 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§653
(1) Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x za xxxx, xxxxx xx vyskytnou xx xxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx příčinou xx xxxxxxx věci, která xx být opravena xxxx xxxxxxxx, či xxxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx věci či xxxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxxx.
§653 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§654
(1) Xxxxxxx doba xx xxx měsíce, není-li xxxxxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxx stanovena xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx, aby xxx xxxxx xxx x xxxxxx xx delší xxxx užívána, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx záruční xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx měsíce xx xxxx xxxxx x jen xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx záruční xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vydaném xxxxxxxxxxx xxxx zhotovitel xxxxxxxxxx záruku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené x xxxxx zákoně. X záručním xxxxx xxxx zhotovitel podmínky x rozsah této xxxxxx.
§654 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§655
(1) Xx-xx xxx opravena xxxx xxxxxxxx vadně, xx objednatel právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Zhotovitel xx xxxxxxx xxxx odstranit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx zhotovitel x xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, má objednatel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo úpravy.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx práva xx xx provedení opravy xxxx úpravy xx xx xxxxxxx doby xxxxxxxx. Zhotovitel xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxx uplatnil, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxx.
§655 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§656
(1) Xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx si xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx později, xx xxxxxxx měsíce xx vyrozumění x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx věc xx xxxxx šesti xxxxxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx adresa objednatele x xxx-xx x xxx xxxxx hodnoty, xx xxxxxxxxxx povinen x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyrozumět x xxxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx dodatečnou xxxxx x xxxxxxxxxx věci.
(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx nevyzvednuté xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxx.
§656 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxxxx o xxxxxx
§657
Smlouvou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx zavazuje vrátit xxxxxxxxx dohodnuté xxxx xxxx xxxxxxxx druhu.
§657 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§658
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dohodnout xxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx většího xxxxxxxx xxxx xxxx lepší xxxxxxx, xxxxxxxxx téhož xxxxx.
§658 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxx x výpůjčce
§659
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vypůjčiteli xxxxx věc po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§659 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§660
Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx užívání. Xxxxxxxxxx §617 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx.
§660 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§661
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx řádně x v xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, ztrátou xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx dohodnuto jinak, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxx.
§661 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§662
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vrátit, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx věci x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby zapůjčení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, kterému xxxxxx.
§662 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Hlava VII.
Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§663
Nájemní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx (xx sjednané xxxx) xxxxxx nebo x xx xxxx x xxxxxx.
§663 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§664
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přenechat xxxxxxxxxx věc xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání, xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obvyklému, x v tomto xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§664 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§665
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxxx-xx dohodnuto xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxx bylo xxxxxxxx, xxxx že xxxxxxxxxx xx byla xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx jejím xxxxxxxx.
§665 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§666
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx podnájmu, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx smlouvou, xxxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§666 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§667
(1) Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx pronajímatele. Xxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx x xxxx pronajímatel xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx smlouva xxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx odečtení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx x mezidobí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Dal-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, ale nezavázal xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po skončení xxxxx protihodnotu xxxx, x xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx-x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx pronajímatele, xx povinen po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx v xxxxxxxx prováděných xxxx xx věci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§667 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§668
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx pronajímateli xxx xxxxxxxxxx odkladu potřeby xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx tím způsobenou x nemá xxxxxx, xxxxx xx mu xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx užívat xxx xxx vady věci, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pronajaté věci x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci.
§668 vložen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§669
Jestliže xxxxxxx vynaložil na xxx náklady xxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jestliže xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx potřeba. Xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, x co xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§669 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§670
Nájemce xx povinen xxxxxxx x xx, aby xx věci xxxxxxxxx xxxxx. Xx povinen xxx xxx pojistit, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
§670 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx
§671
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nájemné xxxxx xxxxxxx, xxxxx nájemné xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx smlouvy s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx věci a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx jinak, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxx x 1. xxxxx, xxx xxxxxxxxx nájmech xxxxxxx xxxxxx.
§671 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§672
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx pronajaté xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí.
(2) Xxxxxxxx xxxxx zanikne, xxxx-xx xxxx odstraněny xxxxx, než byly xxxxxxx soudním xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x soudu xx xxxx dnů xx xxxxxx. Stěhuje-li xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx musí xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxx xxxxx.
§672 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
JUDIKÁT 1)
§673
Xxxxxxx xxxx povinen xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx užívat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nebyl-li xxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx nájmu xxxxxxxxxxxx xxxx lesních xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§673 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§674
Může-li xxxxxxx užívat pronajatou xxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §673 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx klesly z xxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosu, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx musí xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx, a xxxx xxxxx, xxxxx měl x toho, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx.
§674 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§675
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x nájemného musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx. Právo xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, kdy došlo xx skutečnostem xxxx xxxxx zakládajícím.
§675 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Oddíl III.
Xxxxxxxx xxxxx
§676
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx x nájemcem jinak.
(2) Užívá-li xxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx návrh xx xxxxxx xxxx nebo xx vyklizení xxxxxxxxxxx x xxxxx do 30 dnů, xxxxxxxx xx nájemní smlouva xx týchž podmínek, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nájem xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx rok xx xxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx tuto xxxx.
§676 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§677
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx-xx x dohodě xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx vypovědět xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 7) x xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxx 1. xxxxx běžného roku; xxx nájmech xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nájmu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx lhůtě.
§677 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§678
Xxxxxxxxxx x výpovědní xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§678 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§679
(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx nezpůsobilém xx xxxxxxxxxx nebo obvyklému xxxxxxx, xxxxx stane-li xx později - xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost - xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xx odňata xxxxxx xxxx xxxx, xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx pronajaty x xxxxxxx nebo x xxxx, aby xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx odstoupit xx smlouvy xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věc xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx škoda, xxxx xx mu xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx x byt xxxx nebytový xxxxxxx, xxxx pronajímatel také xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx nájemce, ač xxxxxxxx, nezaplatil xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx tato xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxx měsíců, nebo xxxxxxxx s ohledem xx pravomocné rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pronajatou xxx xxxxxxxx.
§679 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§680
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Dojde-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx se svých xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Dojde-li ke xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx věci, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nájemce, x xx x xxxxx, xxxx-xx smlouva xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx musí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx zákonem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx věci může xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx.
§680 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§681
Po xxxxxx výpovědi xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zájemci x pronajmutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§681 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§682
Skončí-li xxxxx, xx nájemce xxxxxxx xxxxxx pronajatou xxx xx stavu xxxxxxxxxxxxx sjednanému xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxx, ve stavu, x xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§682 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§683
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx nadměrnému opotřebení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým umožnil x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx neodpovídá.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx pouze do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pronajaté věci; xxxxx xxxxx zanikne.
§683 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§684
Uplatňuje-li xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx nájemce, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x jeho ochraně. Xxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nájemce odstoupit xx xxxxxxx.
§684 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
Oddíl IV.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx
§685
(1) Xxxxx bytu xxxxxx nájemní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nájemné xxx do xxxxxxx, x xx na xxxx určitou nebo xxx určení doby xxxxxxx. Nájemní smlouvu xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) U družstevního xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx družstva xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx bytu je xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxx vypovědět xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x zákoně.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx byty zvlášť xxxxxxxx xxx bydlení xxxxxxxxx postižených osob x byty x xxxxxx xxxxxxxxxx určení.
§686
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx označení bytu, xxxx xxxxxxxxxxxxx, rozsah xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx výši. Nájemní xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx nájmu xxxxxxxxx, má xx xx xx, že xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§686x
(1) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxx nájemní xxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx složil peněžní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nájmem.
(2) Xxxx složených xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zálohy xx úhradu za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s užíváním xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxxx oprávněn tyto xxxxxxxxxx použít k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bytu xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx vykonatelným xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx písemně xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, pokud pronajímatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čerpal, x xx xx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nevyčerpané xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx nájemce xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nedohodnou-li xx xxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx veřejného xxxxx xx xxxxxxxx účinky.
Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
§687
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byt xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nájemci xxxx x nerušený xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxx sjednat xxxxxxx xxxx ve xxxxx nezpůsobilém xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nájemce s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxx plynoucí, xxxxxxx výši x xxxxxx úhrady nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, drobné xxxxxx x bytě xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x náklady xxxxxxx x běžnou údržbou xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx oprav x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx nájemce, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx družstva.
§688
(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx byt x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx domu, jakož x xxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx bytu xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxx byt, xxxxxxxx xxxxxxxx a zařízení xxxx x xxxxx xxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx bytu xxxxxxx.
§689
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx žil jen xxxxxx xxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx vyhovujících podmínkách.
(2) Pronajímatel má xxxxx xxxxxxxx xx x nájemní smlouvě xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxx. To neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx případy xxxxxxxxxx zřetele xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x počtu, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx narození xxxx x xxxx, v xxxxxxx, že xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxx déle xxx 2 xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pronajímateli xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo přechod xxxxx. Xxxxxxx-xx to xxxxxxx xxx do 2 xxxxxx ode xxx, kdy xxxxx xxxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxx porušil svoji xxxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx ví xxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v bytě xxxxxxx xx složitou xxxxxxxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx dobu xxxxxxx xxxxxxx vstupu xx xxxx x xxxxxxx, xxx xx bude xxxxxxxx nutné.
§690
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx to, xxx v xxxx xxxx vytvořeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§691
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxxxxxx závady xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bytu, xxxx jimiž je xxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nezbytné xxxx x požadovat xx něj náhradu xxxxxx vynaložených xxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zanikne, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§691 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§692
(1) Xxxxxxx je povinen xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprav v xxxx, xxxxx xx xxxx pronajímatel, x xxxxxxx xxxxxx provedení; xxxxx odpovídá xx xxxxx, která nesplněním xxxx xxxxxxxxxx vznikla.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x včasné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x běžnou xxxxxx xxxx, xx pronajímatel xxxxx učinit xxx xx xxxxxxxxxx upozornění xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx od xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx povinen po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pronajímateli xxxx xxx pověřené xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx měření x xxxxxxxx tepla, teplé x studené xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot. Xxxxxx xx povinen umožnit xxxxxxx k dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx x patří xxxxxxxxxxxxx.
§693
Xxxxxxx xx povinen odstranit xxxxxx x poškození, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xx, xxx s xxx xxxxx. Nestane-li xx tak, má xxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a poškození xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
§693 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§694
Xxxxxxx xxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx ani jinou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx pronajímatel oprávněn xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§695
Pronajímatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x bytě xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tento souhlas xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx důvodů. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx takové xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§695 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
§696
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nájemního xxxxxx xx sjednává xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x nájemcem, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může pronajímatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nájemného. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx nájemného, xxxxxxx se nájemné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od doručení xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx nájemného xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx nájemného, které xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx soudu.
(3) Soud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 také x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nájemné sjednáno xxxxxxx, x xxx x xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pronajímatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 obdobně.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx nepoužije xxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx bytu.
(6) Xxxxxxxxx-xx xx pronajímatel x nájemcem xxxxx, xxxxxx xxxxxxx úhrady xx plnění poskytovaná x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.
§697
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx pěti xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatek x xxxxxxxx.
§697 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§698
(1) Xxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxx slevu x nájemného, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx nebo x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxx užívání. Právo xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx má xxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxx poskytována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx bytu xxxx xxxx poskytována xxxxx, x xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bytu xxxxxxxx.
(2) Stejné právo xx nájemce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx xxxx po delší xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx bytu xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xx právo na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.
§698 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§699
Právo xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx je xxxxx xxxxxxxx x pronajímatele xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxx zanikne, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx odstranění xxxxx.
§699 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Společný nájem xxxx
§700
(1) Xxx může xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a povinnosti.
(2) Společný xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx osobou x xxxxxxxxxxxxxx.
(3) U xxxxxxxxxxxx bytu může xxxxxxxx nájem xxxxxxxxx xxx xxxx manžely.
§700 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§701
(1) Xxxxx věci, týkající xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxx xxxxx ze společných xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společně x nerozdílně.
§701 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§702
(1) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx na návrh xxxxxxxxx z xxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxx x případech xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zrušit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nájemci. Xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx z xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
§702 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
§703
(1) Xxxxxxxx xx xx trvání manželství xxxxxxx nebo xxxxx x nich xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x společné členství xxxxxxx x xxxxxxxx; x tohoto členství xxxx oba xxxxxxx xxxxxxxxx x povinni xxxxxxxx x nerozdílně.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvale xxxxxx.
§703 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§704
(1) Xxxx-xx se xxxxxxx x xxxxxxx nájemcem xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nájem xxxx uzavřením xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx právo na xxxxxxxx smlouvy o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
§704 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§705
(1) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx určí, který x manželů xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx nájemce.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x rozvedených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx právo xxxxxxxxxx nájmu bytu xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, který xxxxx xxxxx na xxxxx bytu před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx návrh xxxxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x o xxx, xxx z xxxx xxxx xxxx xxxx družstva xxxx xxxxxxxx xxxx; tím xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx rozvedených manželů x družstvu.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx soud xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§705 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§705a
Vztahy x xxxxxxxxx bytu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx registrované partnerství 27) (dále xxx "xxxxxxxxxxx"), má xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx užívat byt, xxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx s xxx xxxxxxx (§688).
(2) Uzavřením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společný xxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx nájemcem xx xxxxx x partnerů. Xxxxxx tak společný xxxxx bytu nevzniká, xxxxx se stane xxxxx x xxxxxxxx 27) nájemcem xxxx (xxxxxxxxxxxx bytu) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vznik xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (§700) xxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx právo xxxxxxxx 27), který xxxx xxxxxxxx xxxx, tento xxx xxxxxx xxxxxx.
§705 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006
§706
(1) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx-xx x společný xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a povinnosti x nájmu xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx s xxxxxxxx xx dni xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxx osobou xxxxx jiný xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, zeť, xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, přejdou xx xx práva x xxxxxxxxxx z xxxxx, xxx xxxxx pronajímatel x jejím xxxxxxxx x bytě xxxxxxxxx. Xxx souhlas xx xxxxxxxx xxxxxxx forma.
(2) Nájem xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x případě, xx xxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx nájmu věku 70 xxx. Stejně xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxx, nedosáhla x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 18 xxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxx dosáhne věku 20 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nedohodnou jinak.
(3) Xxxxxxx-xx více xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nájmu, xxxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxx xx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Xx-xx však xxxx xxxxxx osobami xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx.
(4) Každá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nájmu xxxx xx jednoho xxxxxx xx smrti xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx pokračovat; xxxx xxxxxxxx její xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx x xxx xx xxxxxxxxx nájmu xxxxxxx, přechází smrtí xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podíl.
§707
(1) Xxxxx-xx xxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx manžel.
(2) Xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nájem xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx družstva xxxxxxxxx xxxxxx x jemu xxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx manžel, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx manželství, přechází xxxx xxxxx členství x xxxxxxxx x xxxxx družstevního xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx připadl xxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxx xxxxxxxx nájmu, xxxx xxxxxxxx zůstavitele xxxxxx na xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nájemce.
§708
Ustanovení §707 xxxx. 1 x 3 xxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx opustí xxxxxx xxxxxxxxx domácnost.
§709
Ustanovení §703 xx 707 xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§710
(1) Xxxxx xxxx zanikne xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx způsobem stanoveným xxxxx zákonem.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx začne xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxx stanoveno jinak.
(3) X případě, xx xxxxx xxxx xxx sjednán xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx nelze xxxxxx ustanovení x xxxxxxxx nájmu (§676 xxxx. 2).
(4) Xxxxx bytu, xxxxx xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx nájemce xxxxxxx xxxx práce xxxxxxxxx, xxxx k xxxx xxx vážný xxxxx.
(5) Přestane-li xxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx důvodu, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx dne, kdy xxxxxxx přestal xxxxxx xxxxx vykonávat.
§711
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze z xxxxxx uvedených v xxxxxx.
(2) Pronajímatel xxxx xxxxxxxxx nájem xxx xxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx, kdo x xxx bydlí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx porušují xxxxx xxxxx x xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx, že nezaplatil xxxxxxx x úhradu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úhrady za xxxxxx poskytovaná x xxxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx §686a xxxx. 3;
x) má-li xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, vyjma xxxxxxx, že xx xxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx;
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx byt xxx vážných xxxxxx xxxxx xxx xxxxx;
x) jde-li o xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx není xxxxxxxxx postižená xxxxx; xxxx ustanovení se xxxxxxxxx, pokud nájemce xxxxxxx 70 xxx xxxx.
(3) Výpověď xxxx xxx nájemci xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx důvod xxxxxxxx, xxxxxxxxx lhůta (§710 xxxx. 2) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx byt xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§711a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze s xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx-xx pronajímatel xxx xxx sebe, xxxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxx rodiče xxxx xxxxxxxxxx;
x) xx-xx potřebné z xxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xxxxx nebo x xxxxx naložit xxx, že byt xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx dům xxxxx xxxx užívat;
x) xxx-xx x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebytových prostorů xxxx xxxxx xxx xxxxxx.
(2) Písemná xxxxxxx pronajímatele xxxx xxx xxxxxxxx nájemci. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx výpovědi x xxxxxxxxx lhůta (§710 xxxx. 2). Jestliže xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx z xxxxx xxxx, určí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vyklidit. Xxxxxxxxx lhůta počne xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxx dané z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x jiné xxxxxx.
(4) Jestliže pronajímatel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxxx nájemce xxxxxxxxxx, že pronajímatel xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx nájemci, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx úpravou xxxxxxxxxx xxxx. Soud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx nájemci uhradil xxxxxx ve výši xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx měsícem, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx pěti xxx xxxxxxxxx. Jiné nároky xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Dále xxxx xxxx na návrh xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxx náhradu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx přiměřenou xxxxxxx.
(5) Má-li nájemce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxx.
§712
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradní xxx x náhradní xxxxxxxxx.
(2) Náhradním xxxxx je xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx domácnosti. Skončí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxx §711a xxxx. 1 písm. x), x) a x), xx xxxxxxx právo xx náhradní xxx, xxxxx je podle xxxxxxxx podmínek zásadně xxxxxxxxxx xxxx, který xx vyklidit (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx). Xxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxxxxxxx, že nájemce xx xxxxx na xxxxxxxx byt o xxxxx podlahové xxxxx xxx vyklizovaný byt.
(3) V xxxxxxxxx xxxxx §705 odst. 2 věty prvé xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželovi, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xx právo xx xxxxxxxx byt. X xxxxxxxxx podle §705 xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxx byt; xxxx může, xxxx-xx xxx to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Náhradním xxxxxxxxxx se xxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx pokoj xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nezařízené části xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §711, xxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx dočasné xxxxxxxxx xx doby, xxx xx xxxxxxx opatří xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x uskladnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a osobní xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nárok xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§712x
X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx lhůty x vyklizení bytu xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §687699 x xxxxxxxxx §700 xx §702 xxxx. 1.
§712x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 267/1994 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995
§713
(1) Xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx manžel xxxx xxxxx uvedené v §706 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx vystěhovat, xxxxx jim není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx, ke kterému xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx smrti nájemce xxxxx blízká, xx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x níž xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx této xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxx užívající xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx byt xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 70 xxx věku, xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx.
§714
Xxxxxxx xxxxxxxx osoby v xxxxxxx družstvu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx, jejíž nájem xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx x xxxx vystěhovat, xxxxx xx není zajištěna xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §712 xxxx. 2 x 3, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §712 xxxx. 5. Xxxxxxx xxxxxxxxx podílu xx může člen xxxxxxx teprve po xxxxxxxxxxx x xxxx, x xx xx xxxxx dané stanovami xxxxxxxx.
Úprava xxxx xxxxxxx xxx vzájemné xxxxxx xxxx
§715
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx.
§716
(1) Xxxxx na splnění xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx u soudu xx xxx měsíců xxx xxx, xxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxx souhlas; jinak xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx z účastníků xxxxxx závažné xxxxxxxxx, xx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxxx od dohody xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
§716 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx V.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bydlení
§717
(1) X xxxxxxxxxx určených k xxxxxxxx bydlení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxx pronajímatelem x xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nájemní xxxxxxx x více xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, který xx xxx x xxxxxx xxxxxxx.
§717 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§718
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxxxx, xxxxx nájemní smlouvou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxx vypovědět xxxxx xxxx xxxxx §711 xxxx. 2, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl XX.
Xxxxxxxx bytu (části xxxx)
§719
(1) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx doby xxx s písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx smlouva xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §711 xxxx. 2 xxxx. b). Xxxxxxx x podnájmu xxxx xxx písemnou xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, platí, že xxxxxxxx lze vypovědět xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §710 odst. 2.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nájmu. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dobu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor
§720
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 8)
§720 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx věcí xxxxxxxx
§721
(1) Xx-xx věc, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxx které xx xxxxx řádně xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx sloužící xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxx na slevu x xxxxxxxxx xxxx xxx uplatněno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx nájem xxxxxxx.
§721 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§722
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx, ztrátu xxxx zničení xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za škodu; xxxxxxx xxxx neodpovídá xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx tím, že xxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §617.
§722 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§723
(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx do vrácení xxxx. Xx-xx nájemce x xxxxxxxx xxxx x prodlení, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Jestliže xx xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a poplatek x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx placení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx věci pronajímateli xxxxxxxxx xxxx dokud xx x xxx xxxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxxx.
§723 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx VIII.
Xxxxxxxx smlouva
Xxxxx X.
Obecná ustanovení
§724
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věc xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§724 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§725
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx schopností x xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se příkazník xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxx obdržet jeho xxxxxxx; jinak xxxxxxxx xx xxxxx.
§725 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§726
Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx osobně. Xxxxx-xx xxxxxxxxx příkazu jinému, xxxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxx sám; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx byl-li xxxxx nezbytně xxxxx, xxxxxxxx příkazník pouze xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
§726 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§727
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxx plnění xxxxxxx x xxxxxxx xx příkazce všechen xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; po provedení xxxxxxx xxxxxxxx příkazci xxxxxxxxxx.
§727 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxx příkazce
§728
Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příkazníkovi xxxxxx xx xxxx xxxxxx přiměřené prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příkazu, x xx i xxxx xx výsledek xxxxxxxxxx.
§728 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§729
(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jen xxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx však xxxx, xxx xx xx xxxxxxxx jako obvyklá xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§729 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§730
(1) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx příkazníkovi xxxxxx xxxxx tehdy, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k povolání xxxxxxxxxx.
(2) Příkazce xx povinen poskytovat xxxxxx, x když xxxxxxxx nenastal, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§730 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
§731
Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx (§33b).
§731 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§732
Zanikla-li xxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx, xx příkazce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx odměna, x xxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx platí x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxxx příkazník podnět.
§732 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl II.
Xxxxxxx x obstarání xxxx
§733
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Obstaratel má xxxxx věc obstarat x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obstarateli xx xxxxxxxxx věci poskytnout xxxxxx.
§733 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§734
O xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxx vydat objednateli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx musí xxx xxxxxx předmět xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
§734 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§735
Objednatel xxxx xx do xxxxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxxxxx; musí xxxx xxxxxxxxxxx nahradit xxxxxx xxxxxxxxxx náklady x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx.
§735 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§736
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; odchýlit se xx xxxx xxxx xxxxx tehdy, je-li xx x zájmu xxxxxxxxxxx nevyhnutelné a xxxxxx-xx včas xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§736 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XXX.
Xxxxxxx x obstarání xxxxxxx věci
§737
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vznikne xxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx převzal od xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
§737 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§738
Smlouva xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předmět prodeje, xxxx, xx xxxxxx xx xxx předmět xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx odstoupení od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx určenou x xxxxxxx xxxx.
§738 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§739
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx pouze, xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx obstaratel xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx.
§739 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§740
Neprodá-li xxxxxxxxxx věc do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx mu xxxx věc xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, nebylo-li xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dohodnuto xxxxx. Xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xx xx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxx xxxxx věc xx xxxxx xxxx.
§740 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§741
(1) Xxx xxxxxxx věci xxxxxxx xx prodeje xxxxxxxx obstaratel xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx; obstaratel xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx, že xxxxxxx věc xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx prodeje xxxxxxxxx xxxx.
§741 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
§742
Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, aby odvrátil xxxxxxx xxxxx, je xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obstarána, povinen xxxxxxxx jednateli xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxx bez zavinění xxxxxxxxxxx nedostavil.
§742 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§743
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxx x xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx ten, x xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§743 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§744
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiného, aniž xx šlo o xxxxxxxxx hrozící xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxx, xxxxxx by xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx.
(2) Totéž xxxxx, zasáhne-li xxxxx xx záležitostí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§744 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§745
Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx xx, pokud xx to xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§745 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§746
Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx při xxx xxxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§746 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxxxx x xxxxxxx
§747
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx. Smlouvu x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx bude zajištěno xxxxxxxxxxxx prostředky.
(2) Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx odevzdat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§747 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§748
Složitel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na věc xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; odměnu xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xxxx odpovídá-li to xxxxxxxx xxxxxxxxx schovatele xxxxx zvyklostem.
§748 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§749
(1) Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx věc opatrovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx s xxx, xx x xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx vrátit xxx složiteli na xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx, ale sám xxxx xxxxxxxx vrátit xx dříve, ledaže xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§749 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§750
Není-li xxxxxxxx a xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx dlouho má xxx xxx v xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vrácení xxxx x xxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxx xxxxxx.
§750 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§751
Použije-li xxxxxxxxx převzatou xxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx ji xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nezbytné xxxxxxx xxxxxx jinému xx xxxxxxx, anebo xx-xx v prodlení x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x za xxxxxxxx škodu, ledaže xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx.
§751 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§752
Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx.
§752 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§753
Xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx; jinak xxxxxxxx.
§753 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XI.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx
§754
(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dohodnutou xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx z účelu xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx určeném (xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx).
(2) Xx ubytování x xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxx cenu ve xxxxxxx stanovených ubytovacími xxxx.
§754 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§755
Ubytovaný xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx spojeno.
§755 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§756
Ubytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx užívání x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx x ubytováním.
§756 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§757
Xxxxxxxxx xx povinen užívat xxxxxxxx xxxxxxxxx mu x xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx řádně; v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxx.
§757 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§758
O xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx xxxx pro něj xxxxx xxxxxxxxxx §433 x 436.
§758 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§759
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx újmě zabránit.
(2) Xxxxxxxxxx může xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxx xxxxx porušuje xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§759 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx o xxxxxxxx
Xxxxx X.
Xxxxxxx x xxxxxxxx osob
§760
Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx vzniká xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, právo, xxx ho xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx řádně x xxxx.
§760 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§761
Dopravce xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx hromadné xxxxxxxx xxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§761 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§762
(1) Xx-xx cestující xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxx x xxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.
§762 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx
§763
(1) Xxx pravidelné xxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxx řády, xxxx xxxxx xx cestující xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provedena xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx provedena xxxx; xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx; nebyla-li xxxxx uplatněna xxxxxxxxxx xx šesti měsíců, xxxxxxxx.
§763 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§764
(1) Xxxxxxx-xx cestujícímu xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx zavazadlech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s ním xx na xxxxxx, xxxxx xxx u xxxx, odpovídá za xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ( §427431 ).
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cestujících xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§764 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
§765
(1) Xxxxxxxx x přepravě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx určenému xxxxxxxx.
(2) Odesílatel xx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxx.
(3) Dopravce xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxx převzetí zásilky xxxxxxx xxxxxxxx.
§765 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§766
(1) Xx xx vydání xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx dávat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxx x za jakých xxxxxxxx xxxxx dávat xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxx příjemci, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§766 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§767
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x ve xxxxxxxxx xxxxx.
§767 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§768
(1) Xxxxxxxx může xxxx x provedení xxxxxxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx osob; xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx přepravu xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle přepravního xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxx, který z xxxxxxxx x xx xxxxxx podmínek xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§768 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx
§769
(1) Xxxxxxxx odpovídá xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přepravované xxxxxxx v době xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx do xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odesílatelem xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, jejího xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zásilky, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nemohl xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxx vznikla některou x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §427 xx 431.
§769 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§770
(1) Xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx povinen nahradit xxxx, xxxxxx měla xxxxxxxx xxxx zničená xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx částečné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx provést xxxxxx, hradí dopravce xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx jiné xxxxx x nákladní xxxxxxxx, xxx xxxx škody xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxxx překročením xxxxxx lhůty; xxxxxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řády.
§770 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§771
Právo xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příjemci, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx šesti xxxxxx xx převzetí zásilky x xxxxxxxx; jinak xxxxx xxxxxxx.
§771 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Oddíl XXX.
Xxxxxxxx ustanovení ke xxxxxxxx x xxxxxxxx
§772
Podrobnější úpravu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx a tarify. X xxxxx xxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxx též převzít xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vnitrostátní; xxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx.
§772 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§773
(1) X xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §656 odst. 2 x 3.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyzvednutí (xxxxxxxx) některých zásilek, xxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí, xxxxx xx xxxxxx xxxx, lhůty xxxxxx xxx 6 xxxxxx.
§773 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
§774
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odměnu xxxxx, xxx-xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
§774 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§775
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši; xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx závaznými právními xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx neplatná podle §40a.
§775 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§776
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx dohodnuto; x xxxxxxxxxxxxx jen, xxxxxxxx xx xxxxxx nárok xx xxxxxx.
§776 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§777
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oznamovat si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, zejména okolnosti, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvu. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx-xx k tomu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
§777 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxx
Obecná ustanovení
§778
Xxxxxxx x xxxxxx vzniká xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ústavu x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§778 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§779
Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 9)
§779 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§780
(1) Xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Vkladatel xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx ústavem vázat (xxxxxxxxxx) výplatu xxxxxx xx sdělení xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx náleží.
§780 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
§781
(1) Přijetí xxxxxx xxxxxxx peněžní ústav xxxxxxx xxxxxxx upravenou xxx, xxx z xx xxxx zřejmá xxxx vkladu, xxxx xxxxx x konečný xxxx.
(2) Není-li xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, je rozhodný xxxxx xx vkladní xxxxxx.
§781 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§782
Xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
§783
(1) Xxx xxxxxxxxxx vkladní xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx na xxxxxxx knížce na xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a datum xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx knížka xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxx xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx každý, xxx předloží xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.
§784
(1) Xxx ztrátě nebo xxxxxxx xxxxxxx knížky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx ústav xx jeho xxxxx xx xx návrh xxxx, xxx xx xx tom xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx vkladních xxxxxx x případy, xxx xxxx xxxxxxx ústav xxxxxxx výplatu vkladu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx knížku i xxx umoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx.
§784 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§785
Xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx knížku xx xxxxxxxx záznamů, xxxx xx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxx doby; xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx.
§785 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§786
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xx potvrzením xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu. Xxxx vkladu je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xx vkladní list xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
§787
Xxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx sjednáno něco xxxxxx, xxxxxxxx xx xx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx formy xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
Hlava XX.
§788
§788 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 37/2004 Xx.
§789
§789 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§790
§790 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§791
§791 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§792
§792 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§793
§793 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§794
§794 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§795
§795 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§796
§796 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§797
§797 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§798
§798 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§799
§799 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§800
§800 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§801
§801 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§802
§802 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§803
§803 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§804
§804 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§805
§805 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§806
§806 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§807
§807 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§808
§808 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§809
§809 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§810
§810 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§811
§811 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§812
§812 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§813
§813 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§814
§814 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§815
§815 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§816
§816 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§817
§817 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§818
§818 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§819
§819 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§820
§820 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§821
§821 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Sb.
§822
§822 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§823
§823 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Sb.
§824
§824 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§825
§825 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§826
§826 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§827
§827 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§828
§828 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx x sdružení
§829
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx přičinily x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§829 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§830
Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sjednaného xxxxx stanoveným xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx znemožnit xxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx.
§830 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§831
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx. Není-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty.
§831 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§832
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely smlouvy x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, jinak xxx xxxxxxxxxx odkladu xx uzavření xxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxx některý xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx x nimi xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy účastník, xxxxx xx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdružení.
§832 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§833
Poskytnuté xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků x poměru x xxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxx předáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věci xxxxxxxxxx xxxxxx jsou x xxxxxxxxxx užívání xxxxx xxxxxxxxx.
§833 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§834
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§834 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§835
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx určeno xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx třetím osobám xxxx účastníci xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.
§835 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§836
(1) Xxxx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obstarávání xxxxxxxxxx věcí jednomyslně.
(2) Xx-xx podle xxxxxxx rozhodovat xxxxxxx xxxxx, patří každému xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§836 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§837
Xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx přesvědčit xx x hospodářském xxxxx xxxxxxxx. Ustanovení smlouvy xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx.
§837 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§838
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vystoupit, xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx sdružení xxxxxxxxx kdykoli, a xx i xxxx xxxx dohodnuta xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Z xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.
§838 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§839
Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, se xxxxx věci xxxxxxx xx sdružení. Xxxxx xxxxxxx xxxxx stavu x xxx vystoupení xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§839 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§840
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx nezprošťuje odpovědnosti xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§840 vložen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§841
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxx sebou x xxxxxxx získaný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx.
§841 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XVII.
Xxxxxxx o důchodu
§842
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na doživotně xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx určitého xxxxxxx.
§842 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§843
Smlouva x důchodu musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§843 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§844
Právo xx xxxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx lze xxxx xxxxxxxxx.
§844 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXXXX.
Xxxxx x xxx
§845
(1) Xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx vědomě xx xxxxx xxxx xxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xx posuzuje xxxx xxxxx nebo xxx.
§845 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§846
Ustanovení §845 xxxxxxx, jde-li x výherní podnik, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx.
§846 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx soutěž
§847
Xxxxxxx-xx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba (xxxx xxx "vyhlašovatel xxxxxxx") xxxxxxxx soutěž na xxxxxx dílo xxxx xxxxx, musí xx xxxxxxxxx uvést xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, výši xxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx vyhlásit, xxx, x xxxx xxxxx x podle jakých xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
§847 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§848
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, kteří podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určené xxx udílení xxx.
(2) Xxxx-xx dosaženo xxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx, nebyl-li vyhlášen xxxx postup x xxxxxxxx nedojde x xxxxxx, podle xxxx, x jakém xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx výsledku podílel.
§848 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§849
(1) Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx důvodů. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, jakým xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx účinným způsobem.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soutěžícím, kteří xxxx odvoláním soutěže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxx vyhlašovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§849 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxxxx
§850
Xxxxxxxx příslibem se xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx odměnu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx.
§850 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§851
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx odměnu xxx, xxx je xxxxxxxx splní.
§851 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§852
Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx jedna osoba, xxxxxxx xx odměna xxxx xx xxxxxx xxxxx.
§852 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx smlouva
§852x
(1) Cestovní smlouvou xx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 11) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx zaplatí xxxxxxxxx xxxx.
(2) Návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Spolu x xxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxx kancelář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pojištění 12) xxxxxxxxx pojišťovnou.
§852x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2000
§852b
(1) Xxxxxxxx smlouva xxxx xxx písemná a xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx zájezdu, xxxxxxx termín xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx a dobu xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx zájezdu nebo xxxx označení x xxxxxxxx 13) jen x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxx informace x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výši xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
a) způsob, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(3) Cestovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx za služby, xxxxxxx cena není xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, údaje x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) je-li součástí xxxxxxx ubytování, xxxx xxxxxx, kategorii, stupeň xxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xx-xx součástí zájezdu xxxxxxx, druh, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje o xxxxx cesty,
d) xx-xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x rozsah,
x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx x současně lhůtu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení zájezdu x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu zákazníků,
x) xxxx-xx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, ve které xxxx xxxxxxxx oznámit, xx xx zájezdu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
§852x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
§852x
(1) X xxxxxxxx smlouvě xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx kancelář xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx stanoven xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x cestovní xxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx zvýšena xxxxx 20 dnů xxxx xxxxxxxxx zájezdu.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx jen x xxxxxxx, že dojde xx zvýšení
a) xxxx xx dopravu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, nebo
b) xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxx. letištních x přístavních xxxxxxxx, xxxxx jsou zahrnuty x xxxx zájezdu, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxx 10 %,
xxxxx k xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zájezdu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ceny musí xxx xxxxxxxxxxx odesláno xxxxxxxxxx 21 dní xxxx zahájením xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx rozdílu x xxxx xxxxxxx.
§852c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx zahájením xxxxxxx poskytnout zákazníkovi xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx známy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx již x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §852b xxxx. 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx v cestovní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx předán,
x) xxxxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo zástupcem xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx nezletilá osoba,
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx místního xxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zastupitelského xxxxx,
x) informace x xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxxx pro případ, xx xxxxxxxxxxx vzniknou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx cestovní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v době xxxxxx xxx 7 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx cestovní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852e
(1) Xx-xx xxxxxxxx kancelář xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxxx. Pokud navrhovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ke xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx být x xxxxxx nová xxxx xxxxxxx.
(2) Navrhne-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, má xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx, xxx bude se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zákazník xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx změnu cestovní xxxxxxx zákazníkovi, xx xxxxxxx neodstoupí, má xx xx xx, xx s xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Sb. x účinností xx 1.10.2000
§852f
(1) Xxxx zahájením xxxxxxx xxxx zákazník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kanceláři, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osoba v xxxxxxxx uvedená. Dnem xxxxxxxx oznámení se xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákazníka, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx a podmínky xxxxx §852b xxxx. 3 písm. x), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zájezdu.
(2) Xxxxxxx x xxxx zákazník xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxx zákazníka vzniknou.
§852x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852g
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx zahájením xxxxxxx xx cestovní xxxxxxx xxxxxxxxx jen z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkem.
(2) Xxxxxxxxx-xx zákazník xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §852e odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zahájením, xx zákazník právo xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx kancelář xx xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může-li xxxxxxxx xxxxxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nižší xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vrátit.
(4) Xxxxx-xx cestovní xxxxxxxx zájezd xx xxxxx kratší xxx 20 dnů před xxxxxxxx xxxx zahájení, xx povinna uhradit xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx škody tím xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxx xxxxx, prokáže-li, xx xx zrušení xxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxx s §852b odst. 3 xxxx. x),
b) x xxxxxxxx neodvratitelné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§852x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxx-xx xxxxxxx odstoupení xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře stanovené xxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx cestovní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájezdu x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkem, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §852b xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxx, xx xx něho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle zrušené xxxxxxxx smlouvy.
(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxx xxxxx §852g odst. 2, je cestovní xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx obdržela xx úhradu xxxx xxxxxxx xxxxx zrušené xxxxxxxx smlouvy, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx náhradu xxxxx tím xxxx xxxxxxx.
§852x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1999 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2000
§852i
(1) Xxxxxxxx kancelář xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx cestovní kanceláří xxxx xxxxxx dodavateli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxxx x včas, xxxx xxxxxxxx uplatnit xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxx zájezdu, xxxx x případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx být xxxxxx ukončen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zaniká.
(3) Xx-xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, 14) xx lhůta podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. s účinností xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx kancelář xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §852g xxxx. 2 zprostit jen xxxxx, xxxxxxx-xx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
a) v xxxxxxx s §852b xxxx. 3 písm. x), xxxx
b) x důsledku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které nemohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ani xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x poskytováním xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx byla nevyhnutelná, xxxx
c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ani xxx vynaložení xxxxxxxxx xxxxx, které lze xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, umožňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x cestovní xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx mezinárodní smlouvou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahradit škodu, xx xxxxxx odpovídá, xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
§852x
(1) X xxxxxxxxx podle §852j xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx cestovní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx xxxx zjistí, že xx všechny xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxx x včas poskytnout, xxxxxxx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx než xxxxxxx x cestovní xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx učinit xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx zájezdu xx x xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx návratu, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně nezbytného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx cestovní xxxxxxxx x případě, xx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx, xxxx
b) xxxxxxx je uskutečněna xx xxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Sb. x účinností xx 1.10.2000
XXXX IX.
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§853
Občanskoprávní vztahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx jiným xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jim xxxxxxxxx.
§853 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 1964
(xxxxx x. 40/1964 Xx.)
§854
Xxxxx dále xxxx uvedeno xxxxx, xxxx se ustanoveními xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxx 1. dubnem 1964; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x nároky z xxxx xxxxxxx xxxx 1. dubnem 1964 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§854 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§855
(1) Xxxxxx, kteří xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx po 31. xxxxxx 1964 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx byli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svéprávnosti, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx předpisy, pokud xxxx nerozhodne x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §10 xxxx. 2.
§855 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§856
(1) Xxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zanikají xxxx 1. xxxxx 1964. Xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx do jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jež nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnictví, xxxxxxxx se xx xx přiměřeně xxxxxxxxxx x bezpodílovém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx č. 140/1961 Sb. (xxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, xx xxxxxxx o propadnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozumí xx xxx xx 1. dubna 1964 xxxxx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx.
§856 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§857
Xxxxx-xx xxxx 1. dubnem 1964 xxxxx xxxxxx xxx jeden z xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx spolu trvale xxxxxx.
§857 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§858
(1) Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx 1. xxxxx 1964 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (§355 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Xx.); xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §372 ve xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx.
(2) Xxxxx xx ustanovení §61 xxxxxx č. 47/1956 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, dovolává xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení §58 až 60 xxxxx zákona, rozumí xx xxx xx 1. xxxxx 1964 xxxxxxxxxx §427431 ve xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx.
§858 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§859
(1) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx; byla-li však xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964, xxxxxxxx xx její xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.
(2) Xxxx 1. dubna 1964 xxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxx pozůstalý xxxxxx, xxxxx žil se xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx podílu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odměny xx xxxxx x opětujících xx xxxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§859 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§860
Podle xxxxxxxxxxx předpisů xx xx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx doby, xxxxx počaly běžet xxxx 1. xxxxxx 1964.
§860 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§861
Xxx-xx x právo xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx úmyslně, xxxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx počala xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx nelze použít, xxx-xx o xxxxx, xxxxx se xxx xxxx 1. dubnem 1964 xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.
§861 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§862
Práva x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx vzniklých xxxx 1. xxxxxx 1964 xx xxxx xxxxxxxxxxx §495 ve xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Sb., pokud xxxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx. To xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklých ze xxxxxxx.
§862 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§863
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zrušených xxxxxxxxxxx §563 xxxx. 2 xxxxxx č. 141/1950 Xx. (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx.
§863 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§864
Xxxxxxx xx:
1. občanský xxxxxxx č. 141/1950 Sb. s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxx, a §22 x 352;
2. xxxxx č. 126/1946 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. xxxxx č. 139/1947 Sb., o xxxxxxxxx pozůstalostí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
4. xxxxx č. 45/1948 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 139/1947 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
5. xxxxx č. 207/1948 Sb., x ochraně pachtýřů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zemědělských pozemků;
6. xxxxx č. 189/1950 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx;
7. xxxxx č. 63/1951 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
8. xxxxx č. 65/1951 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx;
9. ustanovení §18 xxxx. 2 x §20 xxxxxx č. 84/1952 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
10. xxxxxxxxxx §95 x 96 xxxxxx č. 115/1953 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx;
11. xxxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x), §58, §59 xxxx. 1 x §60 xxxxxx č. 47/1956 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx;
12. ustanovení §50 xxxx. 6 xxxxxx č. 41/1957 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxxxx xxxxxx);
13. ustanovení §32 xxxxxx č. 150/1961 Sb., x náhradách xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx;
14. vládní xxxxxxxx x. 366/1940 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;
15. vládní xxxxxxxx č. 183/1947 Sb., jímž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
16. xxxxxx xxxxxxxx č. 53/1955 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx vládní xxxxxxxx x. 183/1947 Xx., xxxx xx určují xxxxxxxxxx výrobní xxxxxxx;
17. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 157/1950 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 37/1955 Xx.;
18. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 179/1950 Sb., o xxxxxxxxxx důvodech k xxxxxxxx chráněných nájmů xxxx k jejich xxxxxxx bez xxxxxxxx;
19. xxxxxx vyhláška x. 113/1956 X. l., x xxxxxxxx nedoplatků xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx §5 xx 7;
20. vládní xxxxxxxx x. 211/1957 X. x., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx;
21. příloha vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 157/1954 X. x., xxxxxx xx vydávají xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
22. xxxxxxx 1 xx 11 vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 237/1955 X. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx sjednávaná se Xxxxxx pojišťovnou;
23. xxxxxxxx xxxxxxxx financí č. 206/1957 X. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxx;
24. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. 33/1958 X. x., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pojištění xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxxxxxx;
25. xxxxxxxxxx xx. 22 xx 25 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 125/1959 X. x., o xxxxxxxxxx předpisech xxx xxxxx xxxxxxxx.
§864 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava III.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx
xx 1. dubna 1983
(xxxxx x. 131/1982 Xx.)
§865
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztahy xxxxxxx x době xx 1. xxxxx 1964 do 1. xxxxx 1983.
(2) Xx xxxxxx xxxxxx x bezpodílového spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1964 do 1. xxxxx 1983, xxxxx xx ustanovení §149 xxxx. 4, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxx xx 1. xxxxx 1983, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx let xx 1. xxxxx 1983.
(3) Xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §135a xx xxxxx xxxxxx č. 131/1982 Xx. xx xxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx věc xxxxxxxxxxx v xxxxx (§135a odst. 1) xxxx nepřetržitě vykonával xxxxx odpovídající věcnému xxxxxxx (§135a xxxx. 2) před 1. xxxxxx 1983; xxxx xxxx xxxx neskončí xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxx.
(4) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xx neplatnosti xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §40a xx xxxxx xxxxxx x. 131/1982 Xx., k xxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1983, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dříve, xxx xxxxxxxxx xxx let xx xxxxxx xxx.
(5) Jde-li x xxxxx xx náhradu xxxxx nebo x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x právo, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx břemen xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964 vztahují xx xxxxxxx ustanovení §135b a §135c xxxx. 3 až 7 xx xxxxx xxxxxx č. 131/1982 Xx.
§865 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§866
Xxxxxxx xxxxxxxx částky, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterou xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx omezení, x nimž xxxxx xxxxxxxx 1. xxxxxx 1983, xxxxxxxx xx xxxxx x srážkách xx xxxx x xxxxxx xxxxxx (§57 xx znění xxxxxx x. 40/1964 Sb.) xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx.
§866 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx ustanovení k xxxxxxx xxxxxxx
od 1. xxxxx 1989
(xxxxx x. 188/1988 Xx.)
§867
Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx důchodu, xxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1989, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
§867 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx
od 1. xxxxx 1992
(xxxxx x. 509/1991 Xx.)
§868
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1992; vznik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1992 se však xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
§868 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§869
Xxxxxxxxx xxx právním úkonům xxxxxxxx v době xxx xxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx odporovatelnosti xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxx právo xx xxxx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
§869 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§870
Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx doby, xxxxx počaly běžet xxxx účinností tohoto xxxxxx.
§870 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§871
(1) Xxxxx xxxxxxxx užívání xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx obytných xxxxxxxxx x místností xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx mění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx užívání xxxx xxxxxxx xx mění xx xxxxxxxx nájem. 2)
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx mění xx xxxxxxxx x xxx, xx xxx nelze xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx to xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x místností xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx.
(4) Osobní užívání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xx nájem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx byty; pokud xxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx, mění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
§871 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§872
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx xx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx na vlastnictví xxxxxxx osoby. Ustanovení §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx osobního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx uživatelům), xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podíly.
(3) Xxxxxxx-xx právo xxxxxxxx xxxxxxx stejného zastavěného xxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxx (společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), stávají xx s účinností xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s podíly, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx velikost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x nedojde-li x xx, xxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxx osobního užívání x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx manželům, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx trvá; xxxxxxx-xx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dílem.
(5) Xxxxxxx-xx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx občanovi xxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x osobním užívání xxxxxxx, avšak xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx oprávněnému xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pozemku, xxxxx xx týkalo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx. Neuplatní-li xxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zanikne. Xxxxxxx-xx x uzavření kupní xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§451 x násl.).
(6) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nabýt xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx užívání xxxxxxx, xxxx xx oprávněná xxxxx xxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nepřetržitě x xxxxx i před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx (xxxxxxx) za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x. 52/1966 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/1978 Sb., osobní xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxxxxxxx xxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemku, xx xxxx stojí obytný xxx x bytem (xxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(8) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 52/1966 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xx xxxxx zákona x. 30/1978 Sb., xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabývat xxxx x nebytové xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§872 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§873
Při xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx platnost xxxxx dosavadních xxxxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§873 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§874
Práva x povinnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx.
§874 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§875
(1) Xxxxxxx sdružení, xxx xxxxxxx podle §360b xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zájmové xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxxxx x. 162/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx družstevnictví, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx §35 x 36 xxxxxx x. 176/1990 Xx., x xxxxxxx, spotřebním, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx xxxxx §20f xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20i xx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxxxx nadace xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §20b xx 20e xxxxxx xxxxxx.
§876
(1) Xxxxxx trvalého xxxxxxx xxxxx §70 xxxxxx x. 109/1964 Xx., xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxx §348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxx majetku xxxxx §348 xxxxxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxx bezúplatně, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§877
(1) Xxxx, xxxxxx x xxxx peněžitá xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xx vztahuje xxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxx x cenách, xx xxxxxxxx za xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x cenách", xxxxxx xx xxx xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
§877 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§878
Zrušují xx:
1. xxxxxxxxxx §22 xxxxxx x. 141/1950 Xx. (občanský xxxxxxx);
2. zákon x. 41/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxx;
3. xxxxxxxxxx §4, 6, §9 xxxx. 2 x §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 52/1966 Xx., x osobním xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/1978 Xx.
§878 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx VI.
§879
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx. xxx. xxxxxxxxx vztahy, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx národních xxx stanoví, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx).
§879 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§879x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ústřední xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Vláda Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Slovenské xxxxxxxxx xxxxx vydat podrobnější xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x věci, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§879x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1995
(xxxxx č. 267/1994 Xx.)
§879x
(1) Xxxxxxx x nájmu xxxx uzavřené platně x x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx.
(2) Ustanovení §712 odst. 2 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx nájemní xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§879x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/1994 Xx. s účinností xx 1.1.1995
Hlava XXXX.
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxx od 1. července 2000
(xxxxx č. 103/2000 Xx.)
§879x
(1) Xxxxx trvalého xxxxxxx xxxxxxx podle §70 xxxxxx x. 109/1964 Xx., hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxx budovou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x pozemku xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx právo xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx nahrazeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx toho, xxxx byl xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x vlastnictví xxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x změnu tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx lhůtě jednoho xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx nedojde a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Hlava IX.
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx účinným od 1. xxxxx 2001
(xxxxx č. 367/2000 Xx. )
§879x
Xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx §879c xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx občanů, xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx bytové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §879c xxxx. 1.
§879e
Xxxxxxxxxx §879c odst. 1 xx xxxxxxxx obdobně x na xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §879c odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2000 ve xxxxxxxx xxxx, komu xxx xxxxxxxx byt xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx vlastnictví xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.
Xxxxxxxx xxxxxx
§880
Tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1964.
Xxxxx x. 58/1969 Xx. ze xxx 5. xxxxxx 1969 o odpovědnosti xx škodu způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxxxxx 1969; xxxxx x. 131/1982 Xx. xx dne 9. xxxxxxxxx 1982, kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxx, xxxxx účinnosti dne 1. xxxxx 1983, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §489a, xxxxx nabylo xxxxxxxxx xxx dnem 1. xxxxx 1983; xxxxx x. 94/1988 Xx. xx xxx 15. xxxxxx 1988 x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dne 1. července 1988; xxxxx x. 188/1988 Xx. xx xxx 14. xxxxxxxx 1988, xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nabyl účinnosti xxx 1. xxxxx 1989; xxxxx x. 87/1990 Xx. ze xxx 28. xxxxxx 1990, kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xxxxx xxxxxxxxx xxx 29. xxxxxx 1990; xxxxx x. 105/1990 Xx. xx dne 18. xxxxx 1990 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů, xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. května 1990; xxxxx x. 116/1990 Xx. xx xxx 23. dubna 1990 x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účinnosti xxx 1. xxxxxx 1990; xxxxx x. 87/1991 Xx. xx dne 21. xxxxx 1991 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxx 1991; xxxxx x. 509/1991 Xx. ze xxx 5. xxxxxxxxx 1991, xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxx 1992.
§880 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx 31. prosince 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stávají xxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 a které xx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxx společného jmění xxxxxxx, xx stávají xxxx součástí. Xxxxx xxxx předpisy xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Opatrovníci xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x rodině xx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx x povinnostmi xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx předpisy xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se tím xxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněnými xx smyslu §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx těchto právních xxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx vzniklé xx 31. xxxxxxxx 1998 xx však xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998
§14
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byly dosud xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxx xx xxxxx zákonem xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx v odstavci 1 nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady, xxxxxxx xxxxxxx, že splňují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx živnostenský xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx odstranění xxxxx x xxx, že xxxxx xxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx živnostenskému úřadu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě původního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx x nároky x nich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se však xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
§14 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§45
Xxxxxxxxxxx §800 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §44 xxxxxx xxxxxx xx xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona.
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/1999 Sb. x účinností xx 1.4.2000
Čl. V
1. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozsah byl xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxx řídí xxxxx xxxxxxx.
2. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx postupovat pouze xxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxx xxxxxx.
Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Čl. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx čl. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx i xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx §200y, 200z a 200aa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x řízení x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx zástavy xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 317/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002
Čl. III
1. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x případech uvedených x xxxxx první xx. I xxxx 4 a v xxxxx xxxxx čl. XX, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx řídí dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady věci xxx xxxxxxx v xxxxxxx, x níž xxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
3. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx použitých xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx kupujícím xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx době xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2003. Tato skutečnost xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx na záručním xxxxx xxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx to xxxx xxx upozorněn.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
§72
(1) Xxxxxx vztahy xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xx. XX
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x právní vztahy xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxxxx §369a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx prokury xxxxx §14 obchodního xxxxxxxx, obchodní xxxx xxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §710 obchodního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx po dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx písemným xxxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx
x) xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx moc xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně xxxxx §14 odst. 7 obchodního xxxxxxxx x osoba zmocněná xxxxxxxx plnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx udělená xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti vypořádací xxxxx x společník xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nenahradí xx xxxx měsíců xx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, úvěrových x xxxxxxxxxx, smlouvy týkající xx penzijního připojištění, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodů xx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx dosavadními právními xxxxxxxx.
Xx. VIII xxxxxx právním předpisem x. 56/2006 Xx. x účinností xx 8.3.2006
§6
Přechodná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
(1) Ustanovení §706 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uzavřeny xxxx účinností tohoto xxxxxx, nevztahuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx nájmu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §711 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §719 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po účinnosti xxxxxx xxxxxx.
§6 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 107/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2006
Xx. XLIV
Xxxxxxxxx ustanovení
Srážky xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx ze xxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxx xxxxx něj zajistit xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxxxxx.
Xx. XLIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx řídí x xxxxxx vztahy vzniklé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx právních xxxxxx x xxxxxx z xxxx vzniklé přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zákona č. 102/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx nájemce, xxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx pronajímatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §711a. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro pronajímatele xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vyklizení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx náhradu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxx byt xxxxx občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x zákona č. 102/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx osoba blízká, xx xxxxx x xxxx xxxxxx. Vyzve-li xx však xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx tak xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx výzvy. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx práce xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zajištěna xxxxxxxxx bytová xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 2 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx pronajímatel xxxxx xxxxxxx do dvou xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xx oznámil xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx v xxxx, x nichž xxx xxx za xx, že x xxxx setrvají déle xxx 2 měsíce, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx povinen xxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
5. X xxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, v xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x počtem xxxxxxxx x 1. xxxxx 2009 xxxxxx xxx 9&xxxx;999 x xxxxxxx Xxxxx Budějovice, Plzeň, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Pardubice, Xxxxxxx, Xxxx, Olomouc x Zlín se xxxxxxxxxx §696 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xx 1. ledna 2013.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 132/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2011

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 40/1964 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.1964.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:
58/69 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx rozhodnutím orgánu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.69
146/71 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a upravuje xxxxxxxxx národních xxxxxx xx některých xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.72
131/82 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.83, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §489x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.83
137/82 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx výborech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úsecích xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.83
70/83 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 40/64 Xx. xxxxxxxxxxx x částce 14/83
94/88 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstevnictví
s účinností xx 1.7.88
188/88 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.89
87/90 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx občanský zákoník
s xxxxxxxxx xx 29.3.90
105/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.90
116/90 Xx., x nájmu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.90
87/91 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x účinností od 1.4.91
509/91 Xx., kterým xx mění, xxxxxxxx x upravuje xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.92
47/92 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/64 Sb. xxxxxxxxxxx x částce 10/92
264/92 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx občanský zákoník, xxxxxxx zákon o xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) a xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
86/94 Sb., xxxxx XX XX xx dne 22.3.94 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §871 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/91 Xx.
x xxxxxxxxx xx 19.5.94
267/94 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.95
104/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/93 Xx. x xxxxxx x. 40/95 Xx. a xxxx xxxxx č. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.95
118/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.95
89/96 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 344/92 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ČR (xxxxxxxxxxx zákon), a xxxxxxxx xxxxxxx č. 40/64 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.7.96
94/96 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.96
227/97 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.98
91/98 Xx., kterým se xxxxxxxx zákon x. 94/63 Xx., x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx od 1.8.98
165/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.98
159/99 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cestovního ruchu x x xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
363/99 Xx., zákon x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
27/2000 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x veřejných xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
103/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 344/92 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 89/96 Xx., xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 549/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2000
227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.10.2000
367/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
229/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx vystupování v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 30.6.2001
317/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2002
501/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 370/2000 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností od 31.12.2001
125/2002 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku
s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
135/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2002, s xxxxxxxx §64 xxxx. 2 a §65, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU
136/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/64 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 65/65 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
476/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.10.2002 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx zákona č. 501/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., občanský soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 219/2000 Xx., o majetku XX a jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 31.3.2003
88/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 358/92 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 328/91 Xx., x konkursu x vyrovnání, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx zákona x. 501/2001 Sb. x nálezu XX xxxxxxxxxxx pod č. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních vztazích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.4.2003
37/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
47/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.5.2004
278/2004 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 9.3.2004 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx č. 229/2001 Xx., xxxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čl. XX"
x xxxxxxxxx od 31.12.2004
480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o některých xxxxxxxx informační společnosti)
s xxxxxxxxx xx 7.9.2004
554/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 358/92 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2005
265/2005 Xx., xxxxx XX xx xxx 4.5.2005 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §442 xxxx. 1 x §449 xxxx. 2 zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx xx 15.7.2005
359/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2005
56/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sjednocením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
107/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nájemného x xxxx x o xxxxx zákona x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.3.2006
115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx od 1.7.2006
160/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 82/98 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx XXX x. 358/92 Xx., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 201/2002 Xx., x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 27.4.2006
252/2006 Xx., xxxxx XX ze xxx 28.2.2006 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §685 xx 716 xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovného xxxxx)
x účinností od 17.6.2006
261/2006 Xx., xxxxx XX xx xxx 14.3.2006 xx věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §697 xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 20.6.2006
264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákoníku xxxxx
x účinností od 1.1.2007 x xxxxxxxx §425, 426, 426a, 426x x 447, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Sb. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010) x (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2013) x (xxxxxxx č. 463/2012 Xx. byla xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015)
280/2006 Xx., xxxxx XX xx dne 28.3.2006 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §711 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxxxx §711 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovného xxxxx)
x xxxxxxxxx od 24.6.2006
315/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
443/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 178/2005 Xx., x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx majetku XX x o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx), x zákon č. 319/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 18.9.2006
218/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx znění zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 22.8.2007
296/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
307/2007 Sb., xxxxx XX xx xxx 16.10.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §48 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx xx 22.12.2007
2/2008 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 16.10.2007 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §444 odst. 2 zákona x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx od 24.1.2008
230/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony
s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
306/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
384/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/98 Sb., x xxxxxxx řeči x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 20.10.2008
41/2009 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
215/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 627/2004 Xx., x evropské xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. &xxxx;21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Sb., xxxxx x. 357/92 Sb., x dani dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 125/2008 Xx., o přeměnách xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, x xxxxx x. &xxxx;40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.7.2009
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx registrech
s účinností xx 1.7.2010
282/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx
x účinností xx 31.8.2009
285/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku
s xxxxxxxxx xx 1.11.2009
306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2010
155/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.8.2010
28/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/64 Sb., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákon
s xxxxxxxxx xx 23.2.2011
132/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 102/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx s vydáním xxxxxx x. 509/91 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.11.2011 x xxxxxxxx xxxxx §696, který xxxxxx xxxxxxxxx od 25.5.2011
139/2011 Xx., kterým xx mění zákon x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností od 27.5.2011
420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx
x účinností xx 1.1.2012
428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2012
170/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 14.6.2012
202/2012 Sb., x mediaci x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx)
x účinností od 1.9.2012
463/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 21.12.2012
x xxxxxx provedené redakčním xxxxxxxx x. 81/84 Xx. x xxxxxxx x. 8/92 Sb.
Právní xxxxxxx x. 40/64 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. x účinností od 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Sbírka xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sešit x. 8/1996 xxxxxxxxxx č. 49
x)
Xxxxx položky 28 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx movitých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §672 xxxx. 2 x.x. Xxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx úkon; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx poplatek xxxxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §326 x.x.x. se soudní xxxxxxxx nevybírají.
Výklad:
X položce 28 Xxxxxxxxx xx stanoveno, xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 500 Kč xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
Soupis xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx soudem xxxxxxx k uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx postarat xx x xxxx provedení x bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. §265 xxxx. 1 x.x.x.); za xxx xxxxxx soud - xxx uvádí ustanovení §326 xxxx. 1 x.x.x. - učiní xxxxxxxx, aby x xxxx povinného, popřípadě xx jiném místě, xxx má xxxxxxx xxx věci umístěny, xxxx xxxxxxx věci, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxx, x xx x takovém xxxxxxx, aby výtěžek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x náklady xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx movitých xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx nejen xxxxx, xxxx vykonavatel xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, ale x x případě, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx soupisu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx návrh xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. položku 18 Xxxxxxxxx); xxxxxx poplatek xxxxx vybíraný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nařízeného výkonu.
Xxxxxx poplatek xxxxx položky 28 Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx pronajímatele na xxxxxxxxx xxxxxxx movitých xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx osobám, xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti (§672 o.z.). Soupis xxxx je xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx pronajímatele x xxxxx xxxxx, x xx proto odůvodněné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx zaplatil xxxxxx xxxxxxxx. Protože xxx o soudní xxxxxxxx xx jednotlivý xxxx soudu, požadovaný xxxxxx soudní vykonavatel - xxxxxxxx žadatel xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení §11 xxxx. 2 xxxxxx nebo podle xxxxxxxxxx §138 x.x.x. xxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 6 xxxxxx).
2) 86/94 Sb. Xxxxx Xxxxxxxxx soudu XX xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxxx §871 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 509/91 Xx.
"Xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §871 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx."
3) Xxxx. §261 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku
4) §1 xxxxxx ČNR x. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.
§1 xxxxxx XXX č. 472/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5) Xxxxx XXX č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (katastrální zákon), xx znění xxxxxx x. 89/1996 Xx.
6) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
7) §1 xxxxxx č. 53/1966 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx znění xxxxxx x. 75/1976 Sb.; - xxxxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 334/92 Sb.
§2 xxxxxx x. 61/1977 Sb., x xxxxxx.
8) Zákon č. 116/1990 Sb., o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
9) §11 xxxx. 3 zákona x. 158/1989 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. - zákon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/1992 Sb.
10) Xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.
11) §1 xxxx. 1 x 2 zákona x. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §6 xxxxxx č. 159/1999 Xx.
13) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 159/1999 Sb.
14) §3 xxxxxx x. 159/1999 Xx.
15) §162a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/ES, x xxxxxxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxx zboží x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.
17) Například xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) §2 xxxx. c) zákona x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) Xxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §15 xxxx. 3, §715a xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §175a xx 175z občanského xxxxxxxx řádu.
22) §175f xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních a xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 156/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Směrnice Xxxx 85/577/XXX xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 93/13/EHS ze xxx 5. xxxxx 1993 o nepřiměřených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 97/7/XX xx xxx 20. května 1997 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxx xx dálku.
Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2000/31/XX xx dne 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vnitřním trhu.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/65/XX xx xxx 23. xxxx 2002 x xxxxxxx finančních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/122/ES xx xxx 14. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktech, x xxxxxx prodeji x x výměně.
25) §2, §3 xxxx. xx), §23 a 66 xxxxxx č. 37/2004 Xx., x pojistné xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx).
26) §3 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
27) Zákon č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxxxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx č. 283/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 60/2001 Xx. x zákona x. 264/2006 Xx.
30) Například §36 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 264/2006 Xx.
31) Například §23 odst. 2 xxxx. x) x §30 xxxx. 3 xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
32) Xxxxxxxxx §39a xxxx. 2 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx.
33) §85 x xxxx. xxxxxx x. 94/1963 Sb., x xxxxxx.
34) §147 xx 150 zákoníku xxxxx.
§276302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
35) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

- Xxxxxx č. 107/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 31.3.2006 xxxxxx do §706 xxxxxxxx 1, xxxxx xxx

"(1) Jestliže nájemce xxxxx a xxxxx-xx x xxx xx xxxxxxxxx nájmu xxxxxxx, xxxxxxx xx nájemci (xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxx, rodiče, sourozenci, xxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx.".

- Xxxxxx x. 115/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006 xxx:

X §706 xxxx. 1 větě xxxxx se za xxxxx "jeho xxxx, xxxxx" xxxxxx slovo ", xxxxxxx1x)".

- s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 by xxxxx "xxxxx" x xxxxxxxx 1 být xxxxxx, ale xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, proto nevíme, xxx xxxxx "vnuci" xx být xx xxxxxxx. Vysvětlení by xxxx xxxxx poskytnou xxxxxx Zaorálek xx Xxxxxxxx, kteří obě xxxx xxxxxx podepsali.