Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon o důchodovém pojištění
155/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Rozsah působnosti §1

Účast na pojištění §2

Způsobilost osob v právních vztazích pojištění §3

Druhy důchodů a jejich výše §4

ČÁST II. Účast na pojištění

HLAVA 1. Okruh pojištěných osob §5 §6 §7

HLAVA 2. Podmínky účasti na pojištění

DÍL 1. Podmínky účasti zaměstnanců a dalších skupin osob vykonávajících pracovní nebo obdobnou činnost §8

DÍL 2. Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných §9 §10

ČÁST III. Základní pojmy

HLAVA 1. Doba pojištění a náhradní doba pojištění §11 §12 §13 §14

HLAVA 2. Výpočtový základ §15 §16 §17 §18 §19 §19a

HLAVA 3. Další pojmy

Dítě §20

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §21 §22 §23

Osoby blízké a domácnost §24

Pracovní úraz a nemoc z povolání §25

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav §26

Výdělečná činnost §27

ČÁST IV. Důchody

HLAVA 1. Starobní důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na starobní důchod §28 §29 §30 §31 §32

DÍL 2. Výše starobního důchodu §33 §34 §34a §35 §36

DÍL 3. Výplata starobního důchodu §37 §37a

DÍL 4. Zvláštní ustanovení o starobním důchodu některých pracujících v hornictví §37a §37b

Díl 5. Zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů a člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku §37d §37e

HLAVA 2. Invalidní důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na invalidní důchod §38 §39 §40

DÍL 2. Výše invalidního důchodu §41

DÍL 3. Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech §42

HLAVA 3. §43 §44 §45 §46 §47 §48

HLAVA 4. Vdovský a vdovecký důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod §49 §50

DÍL 2. Výše vdovského a vdoveckého důchodu §51

HLAVA 5. Sirotčí důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na sirotčí důchod §52

DÍL 2. Výše sirotčího důchodu §53

HLAVA 6. Společná ustanovení o důchodech

DÍL 1. Nárok na důchod a jeho výplatu §54 §55 §56 §57

DÍL 2. Souběh nároků na důchody a jejich výplatu §58 §59 §60 §61

DÍL 3. Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod §61a §61b

DÍL 4. Přechod nároku na důchody §62 §63

DÍL 5. Vyplácení důchodů §64 §65 §66

HLAVA 7. Zvyšování důchodů §67 §67a §67b §67c

HLAVA 8. Snížení starobních důchodů některým představitelům komunistického režimu §67d §67e §67f §67g

ČÁST V. Přechodná ustanovení

HLAVA 1. Základní ustanovení §68 §69 §70 §71

HLAVA 2. Jednotlivé druhy dávek

Starobní důchod §72 §73 §74 §74a §75 §76 §76a §77

Plný invalidní a částečný invalidní důchod §78 §79 §80 §80a §80b §81

Důchod vdovský a vdovecký §82 §82a §83 §84 §85

Sirotčí důchod §86 §87 §88

Důchod za výsluhu let §89

Důchod manželky §90

Sociální důchod §91

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §92

Souběh nároků na důchody §93

Nároky účastníků odboje §94

Výše důchodu vypláceného do ciziny §95

Další dávky poskytované důchodcům §96

Výplata jednorázových částek §97

Příplatek k důchodu §98

HLAVA 3. Základní a procentní výměra důchodů přiznaných podle předpisů platných před 1. lednem 1996 §99 §100 §101

HLAVA 4. Účast na pojištění některých osob a hodnocení některých dob §102 §102a §102b §103 §104

ČÁST VI. Společná a závěrečná ustanovení §105

Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie §105a

Pobírání dávek nemocenského pojištění (péče) v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény §105b

Nároky pojištěnce, který byl účasten důchodového spoření §105c

Vztah k jiným právním předpisům §106

Dorovnávací přídavek některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu §106a §106b §106c

Zmocňovací ustanovení §107 §108

Zrušovací ustanovení §109

Účinnost §110

Příloha - Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971

č. 134/1997 Sb. - Čl. IV Čl. V

č. 289/1997 Sb. - Čl. V

č. 134/1997 Sb. - Čl. VI

č. 116/2001 Sb. - Čl. II

č. 188/2001 Sb. - Č. II

č. 263/2002 Sb. - Čl. IV

č. 264/2002 Sb. - Čl. II

č. 420/2002 Sb. - Čl. IV

č. 425/2003 Sb. - Čl. II Čl. VII

č. 281/2004 Sb. - Čl. VI

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 24/2006 Sb. - Čl. III

č. 109/2006 Sb. - Čl. X

č. 189/2006 Sb. - Čl. XXXIV

č. 264/2006 Sb. - Čl. LXVII

č. 152/2007 Sb. - Čl. III

č. 178/2008 Sb. - Čl. II

č. 305/2008 Sb. - Čl. II

č. 306/2008 Sb. - Čl. II

č. 382/2008 Sb. - Čl. IX

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 347/2010 Sb. - Čl. XVI

č. 220/2011 Sb. - Čl. II

č. 364/2011 Sb. - Čl. XIII

č. 428/2011 Sb. - Čl. XIII

č. 470/2011 Sb. - Čl. VII

č. 267/2013 Sb. - Čl. III

č. 274/2013 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. XLI

č. 183/2014 Sb. - Čl. II

č. 267/2014 Sb. - Čl. XV

č. 377/2015 Sb. - Čl. XIII

č. 212/2016 Sb. - Čl. II

č. 213/2016 Sb. - Čl. II

č. 148/2017 Sb. - Čl. V

č. 259/2017 Sb. - Čl. VI

č. 191/2018 Sb. - Čl. II

č. 32/2019 Sb. - Čl. VI

č. 323/2021 Sb. - Čl. II

č. 221/2022 Sb. - Čl. II

č. 455/2022 Sb. - Čl. II

Nálezy Ústavního soudu - č. 40/2003 Sb.; č. 405/2006 Sb.; č. 341/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 135/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 286/2020 Sb.

INFORMACE

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx důchodové pojištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxx xxxxxx stáří, xxxxxxxxxx x úmrtí xxxxxxxx [§4 xxxx.1 xxxx. x) x x)].

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění, povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx, příjemců xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx pojištění (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxxxx zvláštní xxxxxx. 7)

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 68).

§2

Účast na xxxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx x §5. Pojištění xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §6.

(2) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx pojištění xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích pojištění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx svéprávnosti xxxx xxxxxxxxx manželství 101). Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o přiznání xxxxxxxxxxx důchodu [§4 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první x trvá až xx xxxxxxxx zletilosti. X omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) vdovský x xxxxxxxx,

x) sirotčí.

(2) Výše xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x procentní xxxxxx. Základní xxxxxx xx xxxxxxx procentní xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx základu, jde-li x xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. a) x x), xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

ČÁST XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

OKRUH XXXXXXXXXXX XXXX

§5

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx účastni

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a informace, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx 69), xxxxxx x xxxxxxxx 44), xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx 112) x státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě 110),

c) xxxxxxx družstva, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xx xxxxx vedoucím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nejsou uvedeny x xxxxxxxxx g) xx x) x x) až x),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x provedení xxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) poslanci Xxxxxxxxxx sněmovny a xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx republiky, členové xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx pro rozhlasové x televizní vysílání, xxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, členové Xxxx Ústavu pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Veřejný xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osoby xxxxxxxx x xxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx přechodnou xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odměna xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx 98),

l) osoby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zařazené xx práce x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx ni práci, xx kterou jsou xxxxx xxxxxxxxxxx odměňováni, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx pro ni xxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě smluvního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), x) xx i), x) x x),

x) likvidátoři,

s) xxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxx, s nímž Xxxxx republika neuzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx složka xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a místo xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice,

t) xxxxxxx xxxxx neuvedené x xxxxxxxxx x) xx x) x x) xx x), x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako funkce, xxx které budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxx zaměstnání, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, pokud by xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx této xxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx účastny xxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pro hlavní xxxxx Prahu (dále xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx práce") xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx při rekvalifikaci xxxxxxxx, s xxx, xx xxxx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 55 xxx, xx do xx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxx 1 xxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xx ní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x dobou, po xxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx; xx dobu, xx xxxxxx náleží xxxxxxx x nezaměstnanosti, xx xxxxxx považuje též xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx odstupné, odbytné xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnání nebo xxxxx výdělečnou xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx ve xxxx do 4 xxx,

x) osoby xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pomoci jiné xxxxx ve stupni X (xxxxx závislost), xxxx x xxxxx, xxxxx xx závislá xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně těžká xxxxxxxxx) xxxx stupni XXX (těžká závislost) xxxxx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx), pokud xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx sociální xxxx podle §83 xxxx. 1 zákona x. 108/2006 Sb.,

e) xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx [§39 xxxx. 2 písm. x)] x českého xxxxxxxxx, x to do xxxxxxxx xxxx potřebného xxx xxxxx nároku xx starobní xxxxxx xxxxx §32; za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx nepobírají xxxxx důchod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tento xxxxxx x xxxxxxxx výsluhový xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost vznikla x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ochranné lhůtě xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx &xxxx;x x xxxxx otcovské poporodní xxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x xxxxxx nemohou xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx,

x) xxxxx pečující x xxxxxxxxx nezaopatřené dítě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x osoby xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §953 xxxxxxxxxx zákoníku, pokud xxxx dítě xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx 117), a xx xxxxxxx xx xxxx 2 let xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem.

(3) Xxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x x) až t) xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx jim xxxxxx xxxx xx mohly xxxxxxx od zaměstnavatele xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xx byly, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx daně x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x nejsou xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) x f) xx t) pro xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx činnost xxxx xxxx mohla xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx zaměstnance x pracovním xxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx má obsah xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxx nevznikl, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy pro xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x Xxxxx republice ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xx území xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 let, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx doby jejich

a) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podpora xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx povolání xxxxxxx xx střední xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") nebo xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) výdělečné xxxxxxxx v xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995, xxxxx-xx xx x osoby xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x); xx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx bezprostředně xxxx xxxxx xxxx,

x) výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 49) xx dobu xxxxx xxxx podání přihlášky xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx prospěch zahraničního xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 5; xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx přihlášky xx xxxxx xx xxxxxxxxx možná nejvýše x rozsahu xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx dnem,

f) xxxxxx xxxxxx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx nebo k xxxxxx služby x xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx xxxx jiným zaměstnancem xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x nemají xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx partneři xxxxxxx x xxxxxx xxxxx v zahraničí xxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxx xxx x xxxxxx fyzických osob xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx za tuto xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx ostatní xxxxx starší 18 xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx pojištění těchto xxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x) a §13 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx přihlášky xxxxxx xxxxx 1 rok. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx první je xxxx možná v xxxxxxx nejvýše 15 xxx; xx xxxx xxxxx xxxx podání xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxx xx dne, xxxxx xxxxxxxxxxxxx předchází xxx xxxxxx nároku na xxxxxxxx důchod.

§7

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx invalidní xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx též xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§42 xxxx. 1).

XXXXX DRUHÁ

PODMÍNKY XXXXXX XX POJIŠTĚNÍ

Díl první

Podmínky xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovní nebo xxxxxxxx xxxxxxx

§8

(1) Xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x f) xx x) x x §5 xxxx. 4 xxxx účastny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx účastny xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 72).

(2) Účast xx xxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xx x) x x §5 xxxx. 4 se posuzuje xxxxxxxxxx x každém xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným, je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Vykonává-li xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, zastupitelstva xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxx funkcí xxx xxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx; to platí xxxxxxx pro osobu, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánů xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx účasti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§9

(1) Pojištění xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné [§5 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a splňují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx vykonávána na xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx osobu samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely pojištění xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx aspoň 15 xxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podle zákona o daních z příjmů xxx na xx rozdělovat příjmy xxxxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx. 41)

(3) Výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 53)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 8)

x) činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komplementáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx společnost, 9)

x) výkon umělecké xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, 10) x výjimkou xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 74),

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 11) xxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx x) xx x), x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku 115); xxxxxxxxx xxx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vztah xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx x činnost xxxxxxxxxx, xxx xx, že xxxxxxxx smlouva nebyla xxxxxxxx x rámci xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx konané xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx se vždy xxxxxxxx činnost znalců, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx správce.

f) xxxxx xxxxxxxx neuvedených x xxxxxxxxx a) až x) x vykonávaných xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxx dosažení xxxxxx; 12) za xxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx) x xxxxxxxx xxxx, 13)

xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 96).

(4) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účastna xxxxxxxxx xxx jednou, i xxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx těchto činností xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x x).

(5) Xxx xx xxxx xxxxxx x samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. b)].

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná x xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 8 xxxx xxxxx),

x) měla xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx důchod,

c) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 54) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx x porodu, xxxxx xxxx dávky xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx pečovala x xxxxx mladší 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx na pomoci xxxx osoby xx xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx), xxxx o xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx xx xxxxxx II (středně xxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx) 66), xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx, je osobou xxxxxxx, xxxx žije x xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 67), xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx. a).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v těch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a v xxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxx xxxx trvaly xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x odstavci 6.

(8) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nemocenském pojištění xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby [odstavec 6 písm. x)], xxxx xxxx současně, xxxxxxxx xx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx u xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx je závislá xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx stupni XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx III (těžká xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx) 66), za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu; nedojde-li x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx u xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 80) xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx. Skutečnosti x xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 6 xxxx. x) x x) až x) xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doložit xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xx xxxxxxxxxx rok, xx který chce xxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx vykonávající vedlejší xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxx xx xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx odstavců 6 xx 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepovažuje xx vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, po kterou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xx v kalendářním xxxx xxxxxxx pojištění xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxx xxxxxxxx částky; xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2,4xxxxxxx xxxxxx, která xx stanoví xxxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§17 odst. 2) xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x přepočítacího koeficientu (§17 xxxx. 4) xxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xx xxxxxx z xxxxxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx tak, že xx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vydělí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx část měsíce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kalendářních xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 7 aspoň xx xxxx měsíce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx celý měsíc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná; xx xxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních dnů x x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx xxxxx xx nemocenské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným xxxxxxxxx. Za xxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 86). Rozhodná částka xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx směrem xxxxxx.

(3) Rozhodná xxxxxx xx xxxxx o xxxxx dvanáctinu xx xxxxx kalendářní xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx měsíc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxx xx xxxxxxx nemocenského, peněžité xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná; xx xxxxxx nároku xx xxxxxxx nemocenského se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx směrem xxxxxx.

(4) Xxxxx samostatně výdělečně xxxxx, xxxxx vykonávala xxxxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx x nesplňuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3, xx x kalendářním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxx xxx; xxxxx xxx xxxxxx přihlášky k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx platí xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxxx x xxxx xxxxxxxx samostatná výdělečná xxxxxxx xxxxxx vykonávána xx xxxx rok.

(5) Xxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. ledna kalendářního xxxx, ve xxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxx za xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 7 xx vedlejší xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx nezakládá účast xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dnem, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost; xxxxx xx pojištění nemůže xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dnem 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx xxxxx xx přihlásila k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečná činnost xxxxxxxx podle §9 xxxx. 7 za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx však zaniká xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxx účastna xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZÁKLADNÍ POJMY

HLAVA XXXXX

XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX DOBA XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxxx je xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxx účasti xx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 a x §5 xxxx. 4, xx kterou xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx v §6, xx xxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistné, x to xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xxxx. x) se x xxxx uvedených x §5 odst. 1 xxxx. a) xx x) x x) xx t) x x §5 xxxx. 4 xxxxxxxxxx kalendářní xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx 15) xxxxx, xx xxxx xxxxx nevykonávaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x omluvné xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xx považují xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. a). Xxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx považuje xx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx pojistné xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx maximálního základu xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx 2015 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu pro xxxxxxxx 84), x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxx k xxx xx pojištěnec x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx pojištění xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x organizační xxxxxx státu. 45) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xx x xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xx x), x) x xxxx. 4 xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dohody xxxxxxxx xx xxxxxx návrhu xx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx rozhodnutí nebo xxxx xxxxxx došlo xx skončení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx by jinak xxxx, xxxxx nedošlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx uvedená v §8; podmínka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx příjmu, xxxxxxx x těch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxx, od xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxx před tímto xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx zaplatily xx xxx xxxxxx xxxxxxx x přiznání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx zaplaceny zálohy xx pojistné xxxxxxx xx tento xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx důchodu.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §5 xxxx. 2; xxxxxxxxx xxx xx, xxx xx xxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradní xxxx xxxxxxxxx, je, x xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. g), xx xxxx získána xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxx xx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx uvedených x §5 xxxx. 2 xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxx byl x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx v České xxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xx účast xx zdravotním xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx účast na xxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx nárokem rodinného xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx, xxx xx doba účasti xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx jako xxxxxxxx doba pojištění, xx, xx x xxxx xxxxxx xxxx x osobu xxxxxx 10 xxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxx jiné osoby xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx x osobu, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx těžká závislost) xxxx xx xxxxxx XXX (těžká závislost) xxxxx xx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx) 66), xxxxxxx příslušný xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 81).

(2) Xxxxxxxxx-xx xx x tomto xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro vznik xxxxxx na xxxxxx x xxxx procentní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xxxxxx xxxx xxxx pojištění.

§13

(1) Za xxxx xxxxxxxxx se považují xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx studia xx xxxxxxxx věku 18 xxx; jde-li xxxx o dobu xxxxxxxxxx v cizině xxxx 1. xxxxxxx 1990, xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxxx bylo xx xx zaplaceno pojistné, x to xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx náhradní xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx získané před 1. xxxxxx 1996 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto dnem x doba pobírání xxxxxxx za výsluhu xxx. Za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx doba xxxxxx získaná xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, x to xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx dosažení xxxx 18 xxx.

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx na xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jen xx doba, jejíž xxxxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx náhradní xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pojištění

(2) Xxxxx xxxx péče x xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx započítat xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. d).

XXXXX DRUHÁ

VÝPOČTOVÝ XXXXXX

§15

(1) X xxxxxx xx 30. xxxx 2011 xx 31. xxxxxxxx 2014 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu (§16) xxx, že

a) xx částky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 100 %,

x) x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hranici xx xxxxx redukční xxxxxxx xx v xxxxxx xx 30. xxxx 2011 do 31. prosince 2011 xxxxxx 29 %, x xxxx 2012 xx xxxxxx 28 %, x roce 2013 xx xxxxxx 27 % x x xxxx 2014 xx xxxxxx 26 %,

x) z xxxxxx xxx druhou redukční xxxxxxx xx třetí xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx 30. xxxx 2011 xx 31. xxxxxxxx 2011 počítá 13 %, x roce 2012 xx xxxxxx 16 %, v xxxx 2013 se xxxxxx 19 % x v xxxx 2014 se xxxxxx 22 %,

x) x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hranici xx x xxxxxx xx 30. xxxx 2011 xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxx 10 %, x xxxx 2012 se počítá 8 %, v xxxx 2013 xx xxxxxx 6 % x x xxxx 2014 se počítají 3 %.

(2) X xxxxxx po roce 2014 se výpočtový xxxxxx stanoví x xxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx (§16) xxx, xx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 100 %,

x) x částky nad xxxxx redukční xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx počítá 26 %,

x) x xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xx 30. xxxx 2011 do 31. xxxxxxxx 2014 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 44 % průměrné xxxx, druhá xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 116 % průměrné xxxx x xxxxx redukční xxxxxxx xxxx 400 % průměrné mzdy. X xxxxxx xx xxxx 2014 činí x kalendářním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 44 % průměrné xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 400 % xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, který x xxx roky předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx průměrná xxxx zjišťuje, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; vypočtená xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx kalendářní xxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxxxxxx mzda stanovená xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx redukční xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx důchodu.

§16

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je měsíční xxxxxx úhrnu ročních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxx období (§18). Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 30,4167 x xxxxxx úhrnu xxxxxxx vyměřovacích xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (odstavce 4 x 5), xxxxxxx se x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx připadajících xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Roční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví jako xxxxxx xxxxx vyměřovacích xxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx nárůstu všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§17 xxxx. 1). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnce xx jednotlivý xxxxxxxxxx xxx xx roce 2007 nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx 84) stanovený xxx tento xxx; xx xxxxxx xxxxx xx xxxx nezapočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxx pojistného x za xxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 15) (dále xxx "vyměřovací základ") x xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996; xxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2014 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podíl, x xxxxx čitateli xx sazba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xx jmenovateli xx součet sazby xxxxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx poplatníka xxxxxx x xxxxx mezd xx xxxxxxx pojištění x tím, že xx xxxxxxx sazby xxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx základ pojištěnce xxxxxxxx, x s xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx x xxxxx výdělek xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx pojistného, xxx-xx x pojištěnce, x xxxxx pro započtení xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx stanovena podmínka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx pojištění po 31. xxxxxxxx 1995 xx x §11 xxxx. 1 stanovena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xx vyměřovacího základu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx mimosoudní dohodě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") a příjem, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx; xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx, jen xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyměřovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 15) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, a pokud xxxxxx xxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovena, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnce xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx za ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxx x xxxxxxxx) 16) x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmu (xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx. 17) Xxx-xx x xxxxxxxxxx uvedeného x §6, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx než xxxxx xxx kalendářnímu xxxx, xx kterém xx xxxxxxxx placeno, upraví xx vyměřovací xxxxxx, x xxxxx je xxxx xxxxxxxx placeno, xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§17 xxxx. 2) xx kalendářní rok, xx který se xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx x dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§17 xxxx. 4) xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu; xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx platná xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Vyloučenými xxxxxx jsou xxxx 1. lednem 1996 xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx při zjišťování xxxxxxx výdělků xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku, doby, x xxxxx byl xxxxxxxxxx účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx dnem, xxxxx-xx zjistit xxxx xxxxxxxxxxxx základů za xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, a xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x); xxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu pojištění. Xxxxxxxxxxx dobami xxxx xx 31. prosinci 1995, xxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x), dobou xxxxxxxxx, v xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se zahrnují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pojištění xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx x xxxx, doby

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 72), doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 85), xxxx, po xxxxxx trvala xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče x xxxx xx xxxx xx 10 xxx xxxx ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 72), xxxxx-xx x xxxxx, které xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, nejvýše xxxx x rozsahu xxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, popřípadě xxxxxxx 16 kalendářních xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx x péči aspoň xxxxx xxxx ve xxxx xx 16 xxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 72), nejde-li x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, doby, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxxxxxx poporodní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 72), x xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osmého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx xx dne, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího stupně, xxxxxxxxx plného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pobírání xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxx důchodů považuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění,

c) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, nelze-li zjistit xxxx jeho vyměřovacích xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx 1. xxxxxxxxx 2016, pokud xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x vojáky x xxxxx xxxxxx, 44) x výkonu xxxxxxx služby před 1. xxxxxx 2005,

x) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx. x) a x),

x) soustavné přípravy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx střední xxxx xxxxxx škole x Xxxxx republice, x xx xx xxxx xxxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxxx xx dosažení věku 18 xxx,

x) účasti xx pojištění xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 písm. x), x) x x),

x) teoretické a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx zdravotním postižením, 55)

xx) ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §18 xxxx. 2 x 3, x xxxx xxxx dosažením 18 let xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 2,

x) xx xxx byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nižší xxxxxx, xxx xxxxxxxx,

x) za xxx x případě xxxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxxxxx xx vyměřovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 15) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx starobní xxxxx xx xxxxxxx dobu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx stanovenou výší xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx potřebného pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §22 xxxx. 4 nebo §23 xxxx. 6 xxxxxx č. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.

(5) Xxxx-xx xxxxxx vyloučených dob xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxx xxxxx xxxx. f) x x) xxxx xxx 1825 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx 1825 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx započitatelný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu

a) xxxxxxxx x plném xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu, x xx x když xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxx případě se xxxxxxxxxx odstavce 4 xxxx. i) nepoužije x xx vyměřovacího xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x částečném xxxxxxx, xx celá xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x); v xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyplacené xxxxxxxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce,

c) xxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x); x xxxxx případě xx xx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx v odstavci 4 větě druhé xxxx. a) xx x) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx doby, x xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx na pojištění xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. e), x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §6, x xxxxx pojištění, x níž měl xxxxxxxxxx příjmy, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu, nebo x dobou, xx xxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxx v xxxxxxxx 3 větě čtvrté x páté, xxxxx x to pojištěnec xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobách se xx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí příjem xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx vyměřovacího základu xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx; x osob xxxxxxxxx pojištění xxxxx §6 xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojistné xx kalendářní xxxxx xxxx xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx vyloučená xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx věty xxxxx x lhůty, x xxxxx xxx žádost xxxxx, xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx 91).

(8) Xxxxxx vyměřovací xxxxxx, xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxxx x výpočtový xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přepočítacím xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 4), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx, xx který xx xxxxxxxxxx roční xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx koeficient xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místa. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nejméně xxxxxxx 1.

(2) Výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xx xxxxxxxxxx xxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx období, x xxxxx být přitom xxxxx než xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(3) Xxx xxxxxxxxx ročního vyměřovacího xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx o xxxxx xxx předchází xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxx 1.

(4) Přepočítací xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který x xxxxx xxx xxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xx xxxxx pololetí xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx x xxx roky xxxxxxxxx xxxx přiznání xxxxxxx; průměrná měsíční xxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx x dva xxxx předchází roku xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30. září xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměřovací základ. Xxxxxxxxxxx koeficient xxxx xxxx xxxxxxx hodnotu 1; xxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxx obdobím xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx roce, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx 18 let xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx předchází xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxx kalendářní xxx, x xxxx pojištěnec xxxxxx 18 let xxxx, xxxx rozhodným xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx důchod xxx xxx, který xxxxx xx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx a xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx 30 dnů, x xxxx-xx xxxx doba xxxx 18. rokem xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx důchod, xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx x xxxx, xx kterého xx xxxxxxxx důchod, xxxxxxxxxxx 30 xxx, xxxx xx-xx xxxx xxxx xxxx 18. xxxxx věku x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxxx období xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky xxxx xxxxx 1986. Xxxx-xx však v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§16 xxxx. 3 x 7), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před xxx 1986 xxxxxxxx xxx, xxx zahrnovalo xxxxx jeden takový xxx, xxxxxxx však xxxxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxx pojištěnec xxxxxx věku 18 xxx.

§19

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx některý x xxxxxx důchodů xxxx xxxx invalidní nebo xxxxxxxx invalidní důchod, xxxxxxxxx důchod xx xxxxxxx xxx, nesmí xxx xxxxxxx z xxxxxxx výpočtového základu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 z xxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxx čitateli je xxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx o xxx roky xxxxxxxxx xxxx přiznání xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx koeficientu (§17 xxxx. 4) xxx úpravu tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx zjištěn osobní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dřívějšího xxxxxxx. Xxxxx dřívější xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx základů stanovených xx xxxxxxxx xxxxxx (§18), xxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx x xxx, xx xx jmenovateli xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dřívějšího důchodu; xxxxxxxx tento dřívější xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx základu, xxxxxxxx xx za xxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx vyměřen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koeficientem xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx. Xxxxx pojištěnec pobíral xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §16 xxxx. 8 xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxx vyměřen x xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx osobní xxxxxxxxxx xxxxxx; rozhodující xx přitom průměrný xxxxxxx xxxxxxx neomezený xxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx těchto předpisů, x xxxxx byl xxxxx průměrný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx důchod nebyl xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx s tím, xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§19x

(1) Starobní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxx 15 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §5 odst. 2 písm. x) xxxx §102a xxxx. 1 (dále xxx "xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx"), xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx kolik xxxx xxxxxxxxx základ xxxxxxxxx podle §15 x osobního vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 x xxxxx §16.

(2) X pojištěnce xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx náhradní xxxx xxxx x xxxxxxxx osobu xxx xxxxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx považuje

a) xx vyloučenou xxxx, x to x xxxx se xxxxx x xxxxx účasti xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x dobou xxxxxxxxx, x xxx xxx pojištěnec příjmy, xxxxx se zahrnují xx xxxxxxxxxxxx základu, xxxx s xxxxx, xx xxxxxx náležely xxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 3 xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx, x níž měl xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xx podle xxxx, xx xx xxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx podle xxxxxxx x) se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxx účely xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx

x) xx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx osobně xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx přičítá x ročnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenému xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx podle §16 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxx 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxxxxx xxx částka 96&xxxx;000 Xx vynásobená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxx se vypočítává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx jmenovateli xx všeobecný vyměřovací xxxxxx za xxx 2007; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx péče x xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxx rok, xxxxxxx xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx stanoví x přesností na 4 xxxxxx desetinná xxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx základů pojištěnce xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedenému x §16 xxxx. 2 xxxx první.

XXXXX XXXXX

XXXXX POJMY

§20

Dítě

(1) Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx, též xxxx převzaté do xxxx nahrazující péči xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dítě, xxx bylo převzato xx této xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxx svěřeno do xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx schválené xxxxxx, xxxx manžela, xxxx-xx xxxxx z xxxxxx rodičovskou xxxxxxxxxxxx, x dítě manžela, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xxxx. Za xxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů xx xxxxxxxx dále xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx péče xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo do xxxx xxxxx, xxxxx xx zájem stát xx xxxxxxxxx 82), x xxxx, jež xxxx převzato xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx dítěte xx výchovy 92).

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) rozhodnutí xxxxx x svěření xxxxxx do xxxx xxxx xxxxx 102),

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx 103),

c) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxx osvojitele 104),

x) rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do péče xxxx osvojením 105),

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dítěte 106),

x) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx péče xx přechodnou xxxx 107),

x) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxx x pěstounskou xxxx 108),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření o xxxx o xxxx 109),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxx xxxxxx pečuje x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx soudní xxxxxx.

(4) Xx nezaopatřené xxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx, x xxxx, xxxxxxx však xx 26. roku xxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§21 xx 23),
x) se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx 18. xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dítě xxxx dítě, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o zaměstnání x xxxx xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx rekvalifikaci.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxx docházku 56) xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezískali základní xxxxxxxx, v základním xxxxxxxxxx, 57) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 58) xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 59) a xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx střední xxxxxx xx formě xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 xxx, xxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx, 60)

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navazujících xx ukončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx dovrší poslední xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §27 xxx xxxxxxxx podporu x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx školy.

(7) Xx xxxxxxxxxxxx dítě xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Soustavná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

§21

(1) Xx soustavnou přípravu xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) studium xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx 113) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, distančního, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx x xxxx takového xxxxxx výdělečně činno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §27 xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů xxxx xxxxxx z xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx středních x xxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx také

1. xxxxxxx xx středních a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx středních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 114), xxxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx studia xx xxxxxxxx školách x České xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, xxxxx xx v daném xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx právních předpisů xxxx ustavena (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x která x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice,

b) teoretická x praktická xxxxxxxx xxx zaměstnání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděná xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, 55)

x) xxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vyšším xxxxxxxx vzděláním x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx zahajují toto xxxxxxx, v jednoletých xxxxxxx cizích xxxxxx x xxxxx výukou, xxxxxxxxxxxxxxx právnickými x xxxxxxxxx xxxxxxx působícími x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedených x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jazyků s xxxxx xxxxxx vedeném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy,

d) studium xxxxxxxxxxxxx podle zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že

1. xxxxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx byla xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x daném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 99), xxxx

2. xx xxxxxxxxxxx ve vzdělávacích xxxxxxxxxxx zřízených xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx diplomatických xxxxxx xxxx konzulárních xxxxxxx xxxxxx států,

e) xxxxxxxx x přijetí xx xxxxx řádu xxxx xxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx 1 xxx, x xx xxxxxxx po xxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 100).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx zapsány do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. 61) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxx x spravedlnosti se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx i xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení. 62)

(3) Xxxxxxx xx vysokých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx. 63)

§22

(1) Soustavná příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x) začíná nejdříve xx počátku xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx přípravu xxxxxx xx xxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxxxx xx považuje také

a) xxxx xx skončení xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky, xx-xx xxxx zkouška xxxxxx x měsíci květnu xxxx xxxxxx, do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx roku, 34) x němž xxxx xxxxxx zkouška xxxxxx; to xxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx absolutorium,

c) xxxx xxxxxxxx prázdnin xxxxxxxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx uvedenou x xxxxxxx x), pokud xxxx po xxxx xxxxxxxxxx měsíc nevykonává xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §27 xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x).

§23

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) začíná nejdříve xxxx, kdy se xxxx xxxxx studentem xxxxxx školy, a xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

x) doba xx xxxxxxxx xxxxxx xx střední xxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx přerušení v xxxxxx xxxxxx,

x) kalendářní xxxxx, v xxxx xxxx ukončilo xxxxxxx xx vysoké xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, pokud dítě xx celý tento xxxxx xxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §27 xxx nepobírá podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci,

c) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxx, xxx se dítě xxxxx xxxxxxxxx téže xxxx jiné xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx nebo xxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole, xxxxxxx xxxx doba tří xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxx studium xx xxxxxx xxxxx; xx xxxxx obdobně, jde-li x xxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 3.

§24

Xxxxx blízké x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, příbuzní x xxxx přímé, xxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1, xxxxxxxxxx, zeť, xxxxxx x xxxxxx rodiče, x to xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx trvale xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx úraz x xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxx x který xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx vzniku invalidity xxxxxxxxx tohoto úrazu. Xx xxxxxxxx xxxx xx považuje též xxxx, xxxxx pojištěnec xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úrazu, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, smyslové xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zdravotní stav xxxx xxxx xxx 1 xxx nebo xxxxx poznatků lékařské xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx 1 xxx.

§27

Xxxxxxxxx činnost

Výdělečnou xxxxxxxx xx rozumí činnost xxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1 x x §5 xxxx. 4 xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxx první

Podmínky xxxxxx xx starobní xxxxxx

§28

Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx důchod, xxxxxxxx xxxxxx potřebnou dobu xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx věku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

§29

(1) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) 25 xxx x xxxxxx aspoň xxxx xxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxx") xxxx xxxxx 2010,

b) 26 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx věku x xxxx 2010,

c) 27 xxx x dosáhl xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2011,

x) 28 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2012,

e) 29 xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2013,

x) 30 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2014,

x) 31 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2015,

x) 32 xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2016,

i) 33 xxx x dosáhl xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2017,

x) 34 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2018,

k) 35 xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx po xxxx 2018.

(2) Xxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx též, xxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x získal xxxx xxxxxxxxx nejméně

a) 15 xxx x xxxxxx xxxx xxxxx 2010 xxxx xxxxx 65 xxx,

x) 16 xxx x xxxxxx x xxxx 2010 xxxx xxxxx x 5 xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §32 xxx muže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 17 xxx x xxxxxx x xxxx 2011 xxxx xxxxx x 5 let xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 18 xxx x xxxxxx x roce 2012 xxxx xxxxx x 5 xxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 19 let x xxxxxx x xxxx 2013 xxxx xxxxx x 5 xxx xxxxxxx, než xx důchodový xxx xxxxxxxxx podle §32 xxx muže stejného xxxx xxxxxxxx,

x) 20 xxx a dosáhl xx roce 2013 xxxx xxxxx o 5 xxx vyššího, xxx je xxxxxxxxx xxx stanovený podle §32 pro xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx důchodového xxxx xx xxxx 2014 x xxxxxx xxxxx 30 xxx xxxx pojištění xxxxxxx x §11 x §13 xxxx. 1,

b) xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x), xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx věku xxxxx x 5 xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx aspoň 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §11 x §13 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 nebo 3, xx xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxx, xxxxxxxx dosáhl xxxx 65 xxx x xxxxxx podmínky xxxxxx xx invalidní xxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. a) xxxx x).

(5) Do doby xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 2 xxxx. b) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedených x §5 xxxx. 2 xxxx. písm. x), x) x x) x x §102 xxxx. 5 x 6 x xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu 80 %; xxxxx xxx xxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxx xxxxxx xxxxxx.

§30

§30 zrušen právním xxxxxxxxx č. 306/2008 Sb.

§31

(1) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 xxxx. a) a xx dosažení důchodového xxxx xx xxx xxx, od něhož xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejvýše

a) 3 roky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx nižší xxx 63 xxx,

x) 5 xxxx, pokud jeho xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx 63 let x dosáhl xxxx xxxxxxx 60 let.

(2) Xxxxxxxx důchod xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx nejdříve xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx den, od xxxxx je tento xxxxxx přiznán.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx §29.

§32

(1) Xxxxxxxxx věk xxxx

x) u xxxx 60 xxx

x) u xxx

1. 53 xxx, xxxxx vychovaly alespoň xxx xxxx,

2. 54 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx,

3. 55 xxx, xxxxx xxxxxxxxx dvě xxxx,

4. 56 xxx, xxxxx xxxxxxxxx jedno xxxx, nebo

5. 57 xxx,

xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rokem 1936.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx 1936 xx 1971 xx důchodový xxx xxxxxxx xxxxx přílohy x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x posledním xxxxxxxxx kalendářním měsíci x den, xxxxx xx xxxxxx shoduje xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx měsíc xxxxxx xxx, považuje xx xx důchodový xxx xxx věk, který xx dosažen x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního měsíce.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx roce 1971 xxxxxxxxx xxx činí 65 let.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ženy xx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx žena xxxxxx pečuje xxxx xxxxxxxx x dítě xx věku xx xxxxxxxx zletilosti xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, je xxxxxxxx výchovy xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx zletilosti aspoň xx xxxx xxxx xxxx; to však xxxxxxx, pokud xxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxx xxxxxx přestala x xxxx pečovat. Xxxxx xxxx zemřelo po xxxxxxxx 5 xxx xxxx, xx podmínka xxxxxxx dítěte xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dítě xx jeho xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§33

(1) Xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxxx mzdy xxxxxxx.

(2) Xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx procentní sazbou x xxxxxxxxxxx základu xxxxx xxxx pojištění xxxxxxx do vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx důchod. Xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xx 18 xxx věku x xx xxxxxx nároku xx starobní xxxxxx xx nezahrnují náhradní xxxx pojištění. Výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 770 Xx měsíčně.

§34

(1) Výše xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 až 3, činí za xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx 80 %, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) a x §102 xxxx. 5 x 6 x xxxxxxxxx dob xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1996; xxxxx xxx náhradních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 písm. x x xx vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vykonával xxxxxxxxxx xxxxxxx x nepobíral xxxxxx starobní xxxxxx xxx xxxxxxxxx důchod xxx invaliditu třetího xxxxxx, xx každých 90 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx výdělečné xxxxxxxx x 1,5 % xxxxxxxxxxx základu. Xxxx xxxxxx než 90 xxxxxxxxxxxx xxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pojištění, xx xxxxxx k době xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx potřebném xxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená ve xxxx první xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nároku xx xxxxx důchod, a xx x xxxxxxx xxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx. Xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely zvýšení xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx volna xxx xxxxxxx příjmu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx x doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx písm. a).

(3) Xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxx. 1 nebo §29 xxxx. 3 xxxx. x a xx vzniku nároku xx xxxxx důchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xx xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx činnosti x 1,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx obdobně.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 1 xx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxx §29 xxxx. 3 písm. x x po xxxxxx nároku xx xxxxx důchod vykonával xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přitom xxxxxxxx xxxxxx x plné xxxx, xx každých 360 kalendářních xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 0,4 % xxxxxxxxxxx základu. Ustanovení xxxxxxxx 2 věty xxxxx xxxxx zde xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zvyšuje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx §29 odst. 3 xxxx. x) a xx vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx přitom xxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxxx důchod pro xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, xx xxxxx celý xxx doby pojištění xxxxxxx xx dosažení xxxx pojištění xxxxxxxx xxx vznik nároku xx xxxxxxxx důchod xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 xxxx. x x 1,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 xxxx. x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxxx pojištěnec, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxx. 1 nebo §29 xxxx. 3 xxxx. a, po xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx doba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx. Nezhodnocený zbytek xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxx 2009 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx pobírání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx, se xxxxxx x potřebném xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4, pokud xx xxx získá ucelený xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 nebo 4 xxx zvýšení procentní xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přičtení x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3. Xxxxxxxxxxxx zbytek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2009 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx x potřebném rozsahu x době xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxx procentní výměry xxxxxxxxxx důchodu.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §37e, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx §29 odst. 3 xxxx. x) x x xxxxxx xx vzniku xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchodového xxxx xxxxxxxxxxx podle §32 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx starobní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx pojištění xxxxxxx xx vzniku xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pobíral přitom xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx nebo xx xxxx poloviny, xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx procentní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx činnosti vykonávané xx xxxxxxxx důchodového xxxx xxxxxxxxxxx podle §32 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 x 6 xxxxxxx.

(8) Celým rokem xxxx xxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx 365 xxxxxxxxxxxx xxx.

§34x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx 4 nebo xxxxx §31, se xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, xxxxx pojištěnec xxxxxxxx.

(2) Zvýšení xx 1 vychované xxxx xxxx xx 1. xxxxx 2023 xxxxxx 500 Xx měsíčně. Xxxxxx zvýšení za 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx dítě xxxxxx xx 1. xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx se zvýší x tolik xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 8 xxxx odst. 9. Xxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxx k mimořádnému xxxxxxx vyplácených důchodů, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §67 odst. 10. Xxxxxx zvýšení xx 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx jen "xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 4; xxxx podmínky xxxxx x x xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx. Výchovu xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxx; vychovávalo-li xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx xxx u xx xxxxx, xxxxx x xxxx osobně xxxxxxxx x největším xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dítě xx přihlíží xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu; xxxx-xx tato podmínka xxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxx dítě xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pojištěnec xxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx, spolupachatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, proti xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx důstojnosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x dětem xxxxx xxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxxxxxx úmyslných xxxxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§34a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 323/2021 Xx. x x. 455/2022 Xx. s účinností xx 1.1.2023

§35

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxxx §29 odst. 4, xx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2.

§36

(1) Výše procentní xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §31, xx xxxxxxx xxxxx §34 odst. 1 x xxx, že xxxx výše xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx dnů z xxxx ode xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx dosažení důchodového xxxx x

x) 0,9 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 360 kalendářních xxx,

x) 1,2 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 361. kalendářního xxx xx 720. xxxxxxxxxxxx xxx,

x) 1,5 % výpočtového základu xx xxxxxx xx 721. kalendářního xxx;

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx snížení xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v §33 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxx xxxxxx na tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx přitom xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přepočte xx skončení této xxxxxxxxx činnosti na xxxxxx xxx, xx xx xxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx kterého xxx xxxxxxx starobní xxxxxx, přičte k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nároku xx xxxxx důchod x současně se x xxxx dobu xxxxxx doba, xx xxxxxx se snižovala xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu podle xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxx procentní xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 2 až 4 xxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxx starobního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx podle §29, náleží osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x plné výši xxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx nevyplácí v xxxx výši x xxxxxx souběhu s xxxxx xxxxxxxx xxxxx §59, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59.

(2) Xxxxxxx starobního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §31, xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku, xxxxx xx vykonávána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§37a

§37a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 377/2015 Sb.

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracujících x xxxxxxxxx

§37x

(1) Ustanovení xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx 1. říjnem 2016 začali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hornictví xx stálým xxxxxxxxxxx xxx zemí v xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "zaměstnání v xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hornictví odpracovali xxxxxx xxxxx

1. 3&xxxx;300 xxxx, popřípadě, xxx-xx x zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, 2&xxxx;200 xxxx, nebo

2. 3&xxxx;081 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x hlubinném hornictví xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě, xxx-xx x zaměstnání x xxxxxxxxx hornictví v xxxxxxxxx xxxxxx, 1&xxxx;981 xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx expozice.

(2) Směnou x zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx po 31. xxxxxxxx 1992 se xxxxxx xxxxxx směna, x xxx pojištěnec xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxx xxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx starobní xxxxxx xxx xxxxxxxx věku xxxxx 55 xxx, xx xxxxxxxx koeficientem 0,6 x zaokrouhlí xxxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx při xxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxx věk stanoven xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2.

§37b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2016 Sb. x účinností xx 1.10.2016

§37x

(1) Xxxxxxxxx věk xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §37b xx stanoví xxx, xx od xxxxxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xx xxxxxx 7 xxx; xxx xxxxxxxxx důchodového xxxx xxxxxx pojištěnce xx x žen xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x mužů stejného xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x období xx 1. xxxxx 1996 xx dne, který xxxxxxxxx dni, xx xxxxx xx přiznává xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx částka xxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 věty xxxxx zákona x. 76/1995 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů x xxxxxxx přiznávaných x xxxx 1995, xx zvýší xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx starobní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx stanoví tak, xxxx kdyby xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995.

§37x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 213/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

Xxx xxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx věku xxxxxxxxxxxxxx záchranářů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podniku

§37d

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx zdravotnického záchranáře xxxx xxxxx jednotky xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 4 400 směn.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xx 31. prosinci 1992 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výjezdové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby 119), xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx střediska a xxxxxxxxx operačního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby x záchranáře xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx záchranář").

(3) Zaměstnáním xxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xx 31. prosinci 1992 xxxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx rozumí 8 xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxx jednotky xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx uvedeným v xxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 120).

§37d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§37e

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §37d xx xxxxxxx xxx, že od xxxxxxxxxxx věku stanoveného xxxxx §32 se xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prvních 4 400 xxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru podniku x 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 74 xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxx xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxx xxx dosažený x xxxxxxxxx odečteném xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxx, xxxxx xx číslem xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; neobsahuje-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxx posledního odečteného xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 455/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX DŮCHOD

Díl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

§38

Xxxxxxxxxx má xxxxx xx invalidní xxxxxx, xxxxxxxx nedosáhl xxxx 65 let x stal se

a) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx, xxxxx nesplnil xx xxx xxxxxx invalidity xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29, xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx starobní důchod xxxxx §31, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu.

§39

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně o 35 %.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x 35 %, avšak xxxxxxx x 49 %, xxxxx se x invaliditu xxxxxxx xxxxxx,

x) nejméně x 50 %, avšak xxxxxxx x 69 %, jedná xx x invaliditu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x 70 %, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxx tělesným, smyslovým x duševním schopnostem, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx srovnání xx xxxxxx, xxxxx xxx x pojištěnce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu.

(4) Xxx xxxxxxxx poklesu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx bere v xxxxx,

x) xxx xxx x zdravotní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zda xx xxxxx x stabilizovaný xxxxxxxxx stav,

c) xxx x xxx je xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 93) xxxxxxxxxx xx jiný xxxx výdělečné činnosti, xxx dosud xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx zachované xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poklesu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 35 % x xxxxxxx x 69 %,

x) x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 70 % xxx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx zcela mimořádných xxxxxxxx.

(5) Za zdravotní xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 4 xxxx. x)] xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojištěnci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx podmíněno dodržováním xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxxxxxx 4 písm. x)], jestliže xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dovedností, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost bez xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx míra xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

§40

(1) Potřebná doba xxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx věku

a) xx 20 xxx méně xxx jeden rok,

b) xx 20 let xx 22 xxx xxxxx xxx,

x) od 22 xxx do 24 xxx xxx xxxx,

x) od 24 xxx do 26 xxx tři xxxx,

x) xx 26 let xx 28 let xxxxx roky x

x) xxx 28 xxx xxx xxxx.

(2) Potřebná xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx invalidity, jde-li x pojištěnce xx xxxx xxx 28 xxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx roků před xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx 38 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx též, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxx přitom 10 xxxx. Xxxxxxxx potřebné xxxx pojištění xxx xxxxx xx invalidní xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx tato doba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx roků xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 24 xxx xxxx xxxxxx potřebná xxxx pojištění xxx xxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxx pojištění xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx doba účasti xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx xxxx studia xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx dosažením 18 xxx xxxx, nejdříve xxxx po ukončení xxxxxxx školní docházky, x xx dosažení xxxx 18 xxx xx dobu prvních 6 xxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx platí xxx xxxxxxxxx.

Xxx druhý

Výše invalidního xxxxxxx

§41

(1) Výše xxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

x) 0,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx měsíčně, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx stupně,

b) 0,75 % výpočtového základu xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx,

x) 1,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxxxx §33 xxxx. 2 xxxx xxxxx a xxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx xxxxx platí xxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxx xxxxxx invalidity se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxx, xx něhož došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nová xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx invalidního důchodu, xxxxx náležel xx xxx, který xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx rok doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx základu xx každý xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx invalidity. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxx x přesností na 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 se xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedená x §11 x x §13 xxxx. 1 započítává v xxxxxxx stanoveném v xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxx doba, xxxxxx xx xxxx xxx xxx vzniku nároku xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §32; x xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx důchodový xxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x x xxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx ženy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx žádné dítě. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx nezapočítává, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx si pojištěnec xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce, které xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx úmyslného trestného xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxx, xx-xx xxxxxx xx 18 xxx věku xx vzniku nároku xx invalidní důchod xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx 28. xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, 2 xxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 28 xxx do 40. roku věku xxxxxxxxxx, nebo 3 xxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 40 xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x); v xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx doba x xxxxxx délky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pojištění x xxxxxx od 18 xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 18 xxx xxxx do xxx vzniku nároku xx invalidní xxxxxx, x xxx, že xx xxxxx krácení xx počet dnů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx nahoru;

pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dopočtené xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx doba xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxxx.

Díl xxxxx

Xxxxxxxxx důchod x jeho xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§42

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xx xxxxx xxx osoba, xxxxx xxxxxxx aspoň 18 xxx xxxx, xx xxxxxx pobyt na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx 18 xxx xxxx x tato xxxxx xxxxxx účastna xxxxxxxxx xx potřebnou xxxx (§40). Za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxx xxxxxx omezení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx invalidity xxx účely xxxxxx xx invalidní důchod xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx podle xxxx xxxxx xx neprovádí xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx před xxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§39 xxxx. 3 věta xxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 činí xxxxxxx 45% xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx výpočtového základu xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ, xxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koeficientem (§17 xxxx. 4) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu. Xxx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důchodu xxxxx §41 odst. 1 obdobně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxx pojištěnci xxxxxxxx 28 let, xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxx xx invalidní důchod, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx nejméně xx xxxx třetiny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před 18. xxxxx xxxx xxxx je-li xxxxxx xx 18 xxx xxxx do xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx kryto xxxxx xxxxxxxxx nebo doba, xxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx roku; xxxxxx se xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx škole v Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x po xxxxxxxx xxxx 18 xxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxxx, doba, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx jako xxxxxxx x zaměstnání, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx rok.

(4) Pojištěnci, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 15 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §11 x §13 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, nejméně xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovené podle xxxxxxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx výši třetiny xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 2, xxx-xx x invalidní důchod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA TŘETÍ

§43

§43 zrušen xxxxxxx předpisem č. 306/2008 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Sb.

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Sb.

§46

§46 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§47

§47 zrušen právním xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§48

§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

HLAVA ČTVRTÁ

VDOVSKÝ A XXXXXXXX DŮCHOD

Díl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§49

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx důchod xx xxxxxxxxx, který

a) xxx xxxxxxxxxxx starobního xxxx invalidního xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxx xxxxx podmínku xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx důchod xxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx §31 odst. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu.

(2) Vdovec xx xxxxx na xxxxxxxx důchod xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§50

(1) Xxxxxxx důchod xxxxxx xx dobu xxxxxxx roku od xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xx vdovský důchod, xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) pečuje x xxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XXX (xxxxx závislost) anebo xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx) 66),

c) pečuje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zemřelého xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx v xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx) 66),

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) dosáhla xxxxxxx xxxx x 4 xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věku, xx-xx xxxxxxxxx věk xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) x b) xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx po zemřelém xxxxx xx sirotčí xxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o vlastní (xxxxxxxx) dítě vdovy xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx dvou roků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx vdovský xxxxxx xxxxxx ode xxx xxxx přiznání, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxx vdovského x xxxxxxxxxx xxxxxxx

§51

(1) Xxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx činí 10 % průměrné mzdy xxxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx by xxx nárok manžel (xxxxxxxx) x xxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §50 xxxx. 4, nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vdovského xxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxx náležela xx xxx xxxxxx xxxxxx xx tento důchod.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

§52

(1) Na xxxxxxx důchod xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dítě, xxxxxx-xx

x) xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx, nebo

b) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx péče nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx jiné xxxxx,

xxxxxxxx rodič (osvojitel) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx poživateli xxxxxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx splnili xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xxx xxxxx xx xxxxxxxxx důchod nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanovené x §29 xxxx §31 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx. Podmínka xxxxxxxx doby pojištění xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely vzniku xxxxxx xx sirotčí xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, byla-li získána xxxxx polovina xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §40. Xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx-xx xxxxxx xxxxx 1 xxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x §11 x §13 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxx v období xxxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxx xxxxx anebo, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 38 xxx, xxxx-xx xxxxxxx aspoň 2 xxxx xxxx pojištění xxxxxxx v §11 x §13 odst. 1 xxxxx dnem xxxxx x období xxxxxxxx v §40 xxxx. 2 větě xxxxx.

(2) Osiřelé xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxxx xx sirotčí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx důchod zaniká xxxxxxxxx. Pokud oboustranně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxx, vznikne xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx výši, x xxxx by xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxx osvojení.

(5) Nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx osobě xxxxxxx x §52 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x svěření xxxxxx xx xxxx jiné xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx platí §50 xxxx. 6 xxxxxxxxx.

Xxx druhý

Výše xxxxxxxxx xxxxxxx

§53

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx sirotčího xxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxxx mzdy xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důchodu xxxx 40 % procentní xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xx xxx nárok xxxxxxx x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx dítě xxxxxxxx xxx nezaopatřené a xxxxx na xxxxxxx xxxxxx vznikl xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sirotčího xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx sirotčího xxxxxxx, která xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx na tento xxxxxx.

XXXXX ŠESTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxx a xxxx výplatu

§54

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxx na výplatu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx x na jeho xxxxxxx a podáním xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodu.

(3) Xxxxxxxx výměra důchodu xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nahoru x procentní výměra xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx se xxxx xxxxxxx vypočtená xx dni xxxxxx xxxxxx xx důchod xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§55

(1) Nárok xx xxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zaniká, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx řízení x důchodu, po xxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx anebo xx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx výplatu xxxxxxxxx, vdoveckého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xxxx, xx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle xxxx xxxxx neplyne xxxxxx xx dobu, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx x neplatnosti skončení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (§11 xxxx. 2 xxxx třetí).

§56

(1) Xxxxxx-xx xx, xx

x) nárok xx xxxxxx nebo na xxxx xxxxxxx zanikl, xxxxxx xx xxxxxx xxxx jeho výplata xx xxxxxxx, x xx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx x jaké náleží, xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx od xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx, x to xxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx; xxx běh xxxx xxxxx xxxxx §55 odst. 2 xxxx xxxxx a xxxxx obdobně. Důchod xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx doplatí xxx dne, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x jaké xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx nesprávného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) důchod xxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, než v xxxx xxxxxx, xxxx xxx přiznán nebo xx vyplácí xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxx xxx následujícího xx xxx, xxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xxx byl xxxxxxxx,

x) xxxxxx byl xxxxxxxx přiznán xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxx xxx, od xxxxx náleží, nebo xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ode xxx, xx něhož xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxx důchodu xxxx pro nárok xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

(2) Xxxx-xx xxxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx pojištěnce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nepředložení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nesdělení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx zastavením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx ke snížení xxxxxx invalidity před xxxxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxx xxxxxxx, důchod náleží xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx invalidity xxx xxx zastavení xxxx výplaty,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx být invalidním xx xxxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxx xxxxxxx, důchod xxxxxxxx xxx xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx invalidního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ve xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx invalidity xxx xxx, od xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pominou-li xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastavena, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx, x jakém xx xxxxx na xxxxxxxxx důchod.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx zvýšení xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx pečovala x xxxx x největším xxxxxxx, a xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx dne, od xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x tohoto xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xx xxxxx upraví x zvýšení xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxx důchodu, xxxxxxx se částky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplacenými xx xxxxx dobu.

(6) Xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutečného příjmu xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 xx xxxx důchodu přepočte xx zřetelem x xxxx xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, x to xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx byla zvýšena xx vychované xxxx xxxxxxxx, neboť x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxx xxxxx xxxxx x částku xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xx něhož xx xxxx snížení xxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§58

(1) Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxx důchodů téhož xxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu, vyplácí xx xxx jeden xxxxxx, a xx xxxxx; to xxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxx xx sirotčí xxxxxxx podle §52 xxxx. 2, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx 2. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve stejné xxxx, vyplácí se xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxx výplat xxxxxxx xxx souběh xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx; xx však xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx starobní xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx první nevyplácí, xxxxx zanikne-li xxxxx xx xxxxxx, který xx podle věty xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx uvedené xx xxxx první xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx důchod, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu starobního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §29, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, na který xxxxxx nárok xxxxx §61a xxxx. 1 x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §61a xxxx. 2 věty xxxxx, a pojištěnec xx xxxxx xxxxxxx x §61a xxxx. 2 větě xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §29, x xxxxxxx x zvýšení xx xxxxxxxxx dítě xxxxx §34a, přičte xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obou xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx důchod, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §61a odst. 1, s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx důchod xxx xxx souběhu x xxxxx xxxxxxxx výši; xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zvýšení xx xxxxxxxxx dítě xxxxx §61a odst. 2 xxxx xxxxx za xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§59

(1) Xxxx-xx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu x xx výplatu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo sirotčího xxxxxxx, vyplácí xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx (§4 xxxx. 2 věta xxxxx) x x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx polovina xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx 2; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v plné xxxx, x xxxx xx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxxxx xx výši poloviny. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vdovského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx důchodů xxxxxx, krátí se xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx sirotčí xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchod. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxx sirotčí xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx (§4 xxxx. 2 xxxx xxxxx) x xxxxx xxxxxxx důchod xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výměry; je-li xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx důchod xx xxxx xxxxxxxxx výměry. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (§34 xxxx. 2 xx 4 x §36 xxxx. 2) xxxx za xxxxxxxxx xxxx (§34a) x xx výplatu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, odečte xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšení xx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx po vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx nebo vdovecký xxxxxx v xxxx xxxx (§4 xxxx. 2 věta xxxxx) x starobní xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx zvýšení za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§60

Při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §59 se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaokrouhlení xxxxx §54 xxxx. 3; xxxx důchodů xx xxxxxx xxx xxxxxx se zaokrouhluje xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3.

§61

(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx důchodu xxxxxx xxxxxxxxx se zřetelem x xxxxxxxxxxx smlouvě xxxxx xxxxxx dob xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xx základní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důchodu x xxxxxx těchto xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §59 x 60 xx vychází x xxxx základní výměry x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx procentní xxxxxx x plné xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx polovina; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jen x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx náleží xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dílčího xxxxxxx x xxxxxx důchodu x českého důchodového xxxxxxxxx, vyplácí xx x tohoto xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx x xxxx výši x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx důchodů xx xxxxxxx x xxxx výši xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx starobní xxxxxx

§61x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx důchod xxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 65 let; tímto xxxx xxxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, náleží xx výši, x xxxx náležel xxxxxxxxx xxxxxxxxx důchod. Xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx xxxxxx zvýší xxx dne, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, podle §34a. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx podle xxxx druhé xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxx xxx xxx vzniku nároku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1; xxxxxx-xx xxxx žádost xxxxxx x xxxx xxxxx, zvýšení za xxxxxxxxx xxxx nenáleží.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx §29 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(4) Xxx účely xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§61x

§61x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2015 Sb.

Xxx čtvrtý

Přechod xxxxxx xx důchody

§62

(1) Xxxxx xx důchod x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxx xxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx jen xxx pohledávky xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, x to xx xx xxxxxx, kterou xxx srazit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxxx srážkami z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx. 23)

§63

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx důchodového xxxxxxxxx, vstupují xx xxxxxxx řízení x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na částky xxxxxxx do dne xxxxx oprávněného postupně xxxxxxxx (manžel), xxxx x rodiče, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx žití x xxxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx mají nárok xx sirotčí důchod xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx přiznána xxxx xxxxx oprávněného, vyplatí xx splatné xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xx xxx smrti xxxxxxxxxxx, členům jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stávají, xxxx-xx těchto xxxx.

Xxx xxxx

Xxxxxxxxx důchodů

§64

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zákon. 48) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx zastupuje xxxxx §49 x 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Důchody xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxx důchodu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx příjemce x xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx zahraniční banky xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx republice (xxxx xxx "banka"); xx-xx xxxxxxxxx důchodu oprávněný, xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx (manželky) u xxxxx, pokud x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá a xx-xx v xxxx, xxx o xxxxx xxxxxx výplaty požádá, xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx důchodu oprávněnému xx xxxx xxxx xxxxxxx (manželky) je xxxxxxx xxxxxxx (manželky) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Má-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 větě xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx oprávněného na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tento xxxx.

(4) Xxxxxx-xx příjemce xxxxx x změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x změnu xxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx plátce důchodu xxxxxxx xxxxxxx takovou xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx důchodu splatné xx třetím kalendářním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx žádost x takovou změnu; xx xxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx příjemci. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx (manželky) x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx, xxxxxxxxxx plátce xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx manžela (xxxxxxxx) jako xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, ani xx xxxxx, xxxxx oprávněnému xxxxxxx, xxxxxxx-xx takový xxxx v důsledku xxxxx xxxxxxx (manželky).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náklady xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravidelných xxxxxxx. Xxxx xxxxx však xxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxxxxx oprávněnému xxxx od 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx 1 xxxxxx. Plátce xxxxxxx je xxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxxx.

(6) Má-li právo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx který xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx (manželky), xxxx xxxx xxxx osoba xxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněného, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nedošlo x xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bankou, x níž je xxxxx účet xxxxx. Xxxx-xx této xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vrátit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (manželka), xxxxx mu (jí) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx, x xxxx děti x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x době xxxx xxxxx x domácnosti; xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx splátky xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx důchodu xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(7) Je-li xxxxxx vyplácen v xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx převzala splátky xxxxxxx oprávněného, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx důchodu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 se podávají xxxxxx důchodu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Xxxxxxxxx důchod xx nevyplácí xx xxxx výplaty xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx odměny 87) xxxx sníženého xxxxx xxxx snížené xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služebního xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxx") v xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx karantény, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx věty xxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dny, po xxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastna nemocenského xxxxxxxxx, podle §23 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x dny, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx neschopného xxxxxxxxxx 88), x xx xxxxxxxx náhrady xxxx xx xxxxxxxx x xxx, po xxxxx xx náhrada mzdy xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx režimu dočasně xxxxx neschopného xxxxxxxxxx 90). Pro xxxxx xxxx xxxxx xx xx dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepovažuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxx xxxx ukončena x xxxxxx, xx pojištěnec xxx uznán xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx druhého stupně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazu (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx výkonu xxxxx x xxxxxx úrazu (xxxxxxxxxx).

§66

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx nebo xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxx pojištění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky obvykle xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx po xxxx alespoň 270 xxx.

HLAVA SEDMÁ

ZVYŠOVÁNÍ XXXXXXX

§67

(1) Xxxxxxxxx důchody xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx růstu indexu xxxxxxxxxxxxxxxx cen (xxxx xxx "xxxx cen") x na xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů xx xxxxxxx od 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx dochází x xxxxxxx (dále xxx "pravidelný xxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx vyplácených xxxxxxx xx zvyšují xxxx pravidelný termín (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), pokud v xxxxxx pro zjišťování xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx růst cen xxxxx 5 %. X mimořádném termínu xx xxxxxxxxx důchody xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx splatné v xxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, v xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx 5 %.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx cen použitého xxx xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx měsícem xxxxxx xxxxxx je xxx zvýšení důchodů

a) x pravidelném termínu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx kalendářní xxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx 5 %.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx důchodů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx v srpnu, xxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx posledním xxxxxxx xxxxxx xxx zjišťování xxxxx xxx xx xxxxx.

(6) Xxxx cen xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx indexu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx předchází xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci xxxxxx xxxxxx x xxx, xx tento růst xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx stanovení činí xxxx xxxxxxx 1. Xxxxxxx růstu xxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrnných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen (xxxxxxxxx xxxxxxx) za xxxxxxxxxx celkem x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx nákladů) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěných Xxxxxx statistickým xxxxxx, xxxxxxx xx použije xxx xxxx xxx, xxxxx je xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx vyplácených xxxxxxx xx zvyšují xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 10 % xxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx výměry xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxxxxxxxx nahoru.

(8) Procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby x xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx úhrn xxxxxx xxxxxxx základní výměry xxxxxxx x částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídal xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx ve výši xxxxxx xxxxx cen xxxxx odstavce 6 x xxxxx poloviny xxxxx reálné xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx platné xxxxxxxxx xxxxx. Procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů xx xxxx nezvýší, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 zvýší xxxx průměrného starobního xxxxxxx alespoň o xxxxx procent, xxxxx xxxx procento zvýšení xxxxxxxxx ve větě xxxxx.

(9) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx částky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxxx 2,7 % xxxx výše, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zvýšení procentní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx, xxx x průměrného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 2,7 % xxxx xxxx. Xxxx první xx xxxxxxxxx, jestliže xx x xxxxxxxxxxx roce, xx kterém xx x zvýšení důchodů x pravidelném termínu xxxxxxxxx, xxxxxxx důchody x x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů se xxx zvýšení xxxxxxx x mimořádném xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxx důchod xx xxxxxxxx podle xxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxx zjišťování xxxxx xxx podle xxxxxxxx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se vyplácejí x xxxxx xxxx xxx souběh s xxxxx xxxxxxxx xxxxx §59, x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 2 a §29 xxxx. 3 xxxx. b), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 2010 xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx než 25 xxxx.

(13) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxx xxx zjišťování xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx předchozím xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx období xx kalendářní xxx, xxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxx. Pokud je xx stanoveném období xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 14 xxxxx xxx 1, xxxxxxxxx xx k xxxxx reálné xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 1.

(14) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx desetinné místo xxxxx xxxxxx, x xxxxx čitateli xx xxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za poslední xxxxxxxxxx rok xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxx spotřebitelských cen xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní rok xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx průměrného ročního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tohoto období.

(15) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx zvýšeny xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx rok xxxxxxxxx kalendářnímu roku, xx xxxxx spadá xxxxxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se zvýšení xxxxxxx xx 50 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxx xxxxxx aspoň 5 %.

§67x

(1) Procentní výměra xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x

x) 1 000 Xx xxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 85 let,

b) 2 000 Kč xxxxxxx xxx dne, x němž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 100 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx výplatu více xxxxxxx, zvyšuje se xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 85 xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67, xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x xxxxxxxxx výměře xxxxxxx podle §67.

§67x

(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020 x xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx částky zvýšení xxxxxxxx xxxxxx důchodu x částky zvýšení xxxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxxxxxx xxxx 900 Xx, přičte xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx výši, aby x průměrného starobního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 900 Xx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx výměře xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx xxxx (§4 xxxx. 2 věta xxxxx).

§67x xxxxxx právním předpisem x. 244/2019 Xx. x účinností od 30.9.2019

§67x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x roce 2022 xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchodu stanovené xxxxx §67 xxxxxx xxxxxx 300 Xx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx (§4 xxxx. 2 xxxx xxxxx).

§67x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 323/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 9.9.2021

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX NĚKTERÝM PŘEDSTAVITELŮM XXXXXXXXXXXXXX REŽIMU

§67d

(1) Ustanovení xxxx xxxxx se xxxxxxxx na představitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x období xx 25. xxxxx 1948 xx 17. listopadu 1989 xxxx

x) členem xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxx Komunistické strany Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, okresních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenska,

c) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předsedou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx shromáždění Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx rady xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx národní xxxxxx, ústřední xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx národní xxxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx výbory, xxxxxxx výbory měst Xxxx, Xxxxx x Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx výbory v xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) předsedou Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx republiky, Nejvyššího xxxxx České socialistické xxxxxxxxx xxxx Nejvyššího xxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx prokurátorem Xxxxxxxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hlavním vojenským xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx politické správě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, politické xxxxxx vojenského xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx generálem xxxxxxxxx ve Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vojsku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Sboru xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx útvarů (xxxxxx), xxxx

x) členem Xxxxxxxx štábu Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx".

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 119/1990 Sb., x soudní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx č. 87/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) xx xxxxx na xxxxxxxxx x důchodu xxxx na zvláštní xxxxxxxxx x důchodu xxxxx xxxxxx č. 357/2005 Sb., x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxx x osvobození Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po nich, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx některým xxxxxx, o jednorázové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo na xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx nařízení vlády č. 622/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodu xx zmírnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů,

c) xx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxx na národním xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 zákona x. 255/1946 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) byla xxxxxxx, xxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §165 xxxx. 7 xxxxxx x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo

e) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 262/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx odboje x xxxxxx xxxxx komunismu.

(3) Xxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx představitelů xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx") x xx Ústav xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx představitele x xxxx xxxxxx xxxxxx.

§67x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§67x

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ode xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx po 29. únoru 2024, xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xx 36 xx xxxxx x 300 Kč za xxxxx x xxxxxxxx xxx doby, po xxxxxx pojištěnec xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 365 xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Vznikl-li xx 29. xxxxx 2024 xxxxx xx starobní xxxxxx xxxxx §61a, xxxxx xx procentní xxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx náležející xxxxx §61a odst. 2 xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 a xxxx. 3 písm. x) x x) xxxxxx x. 262/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx a odporu xxxxx komunismu, xxxxxxx xxx důchody přiznávané x roce, xx xxxxx spadá den, xx něhož se xxxxxx přiznává podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxx-xx o xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx x. 262/2011 Xx., x účastnících xxxxxx x odporu xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nepřihlíží ke xxxxxxx vyplácených xxxxxxx x mimořádném xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx došlo x kalendářním roce, xx xxxxx xxxxx xxx, od něhož xx xxxxxxxx důchod xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx-xx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx starobní xxxxxx xxxxxxxxx podle poměru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, sníží xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx. Xxx-xx x xxxxxxxx důchod xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §67f odst. 7.

§67x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§67f

(1) Xxx-xx starobní xxxxxx přiznán xxx xxx, xxxxx spadá xx xxxxxx před 1. březnem 2024, xxxxx xx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xx dni 29. xxxxx 2024 x 300 Xx xx každý i xxxxxxxx xxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx starobní důchody, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x xxxx. 3 písm. x) a x) xxxxxx č. 262/2011 Xx., o účastnících xxxxxx x odporu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx spadá xxx, xx něhož xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31, použije xx vždy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx komunismu.

(3) Xxxxxxxxx výměra starobního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx být xxxxx xxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 a xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 262/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxx, platná pro xxxxxxx přiznávané v xxxx 2024, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, od xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx 2024, a xxx xxxxxxx přiznávané x xxxx 2025, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx níž xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx 2025.

(4) Xxx xxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů x xxxxxxxxxx termínu, pokud xx x xxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx spadá xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxx xx 31. srpna 2023, popřípadě byl-li xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx důchodů xx 31. xxxxxxxx 2023, provede se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2024. Xxx-xx xxxxxxx tohoto seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2024 xx 31. prosince 2024, xxxxxxx se xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kalendářním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; přitom xx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kalendářní xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx důchod, který xx snižuje podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xx xxxxxxx x té xxxxxx procentní výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx xx snížení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx podle §59 xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxx vypočtený podle xxxxxx dob pojištění xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx době xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 300 Xx xxxxxxxxxxxx stanoveným xxxx poměr xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx starobního xxxxxxx x celkové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x témuž xxx.

§67x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§67x

Xx-xx důsledkem xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xxxxx této xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx výší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx náležet xx snížení, za xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§67x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§68

X xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx rozhodnuto, x x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx změně xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, i xxxx x xxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před 1.xxxxxx 1996.

§69

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx od 1. xxxxx 1996 xxxxxxxx x nároky xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx splněny xxxx tímto xxxx x xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak; xx xxx xxxxxx nároku xx x xxxxxx xxxxxxxxx považuje 1. xxxxx 1996.

(2) Nárok xx vdovský důchod xxxxx odstavce 1 xxxxxxx jen v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990.

(3) Xxxxx xx vdovecký xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx zemřela xx 31. prosinci 1990; xxx vznik xxxxxx xx nevyžaduje, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxx xxxxxxxx potřebné xxxx xxxxxxxxxx. Výše xxxxxxxxxx xxxxxxx se stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995.

§70

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx invalidní, vdovské, xxxxxxxx a sirotčí, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xx xxxxxxxx za starobní, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x sirotčí xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x to ve xxxx, x níž xxxxxxxx ke dni 31. prosince 1995, xxxxxx zvýšení důchodu x pevnou částku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 25) (dále xxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx"), xxxxx se xxxx nestanoví xxxxx.

§71

(1) Xxxx starobního, xxxxxx invalidního a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 31. xxxxxxxx 2005, nesmí xxx xxxxx xxx xxxx důchodu, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, a xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx výší xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx invalidních důchodů xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx těchto xxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx, plného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. prosinci 1995 x použitím xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1996, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx, od xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x pevnou xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1992 zařazeno xx X. (XX.) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do X. (XX.) xxxxxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxx xx důchod x xxxx xx 1. xxxxx 1996 do 31. prosince 2018. X xxxxxx xx 31. prosinci 2005 xx xxxxx xxxx xxxxx postupuje xxx xx žádost pojištěnce. Xxxx první xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2011.

(3) Odstavce 1 x 2 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx výše důchodů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx předpisů platných xx dni 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxx důchodu x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příjmu, x s xxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňujícího na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 o xxxxxxxx výše důchodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. říjnem 1988; xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx po 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx postupuje podle §41 xxxx. 4.

(5) Xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiznanému xx 31. xxxxxxxx 1995, xx xxxxx xxxxxx nárok před 1. lednem 1996, xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 76/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů x důchodů xxxxxxxxxxxx x xxxx 1995; xx však xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §72 odst. 1.

XXXXX DRUHÁ

JEDNOTLIVÉ XXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx

§72

(1) Výše xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx splnili xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxxxxx tento xxxxxx xxx xxxx xxxx, xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1995. Xxxx xxxx však xxxxx být xxxxx xxx xxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1996; xxxxxxxxxx §71 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxx xxx obdobně.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx před 1. xxxxxx 1996 xxxxxxx starobní xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznaného xxxxx xxxxxx č. 39/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx x o xxxxx zákonů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 39/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákonů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx před 1. lednem 1996, xx xx dobu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vyplácejí po 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx ke dni 1. ledna 1996 xxxxxxxx xxxxxxx x §37 a x xxxx předcházející splátce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1996 nedovrší xxx, od xxxxx xx xx podle §37 vyplácí starobní xxxxxx xxx omezení, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx starobního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx výdělečnou xxxxxxx (samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx) v době xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxx v xxxxxx 1996.

(3) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 2 xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1996, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělečně xxxxx.

§74

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx důchod xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xx xxxxxxxxxxx stanovené xxxx zaměstnání v X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x X. (XX.) kategorii xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Snížená xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod xx xxxxxx považuje pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx věk.

§74a

(1) U pojištěnců, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993 xxxxx po xxxx 10 let xxxxxxxxxx xxx xxxxx, průzkumu x xxxxxxxxxx uranové xxxx, které xxxx xxxxx předpisů účinných xxxx 1. xxxxxx 1969 xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 55 let, xxxx xxxxxxxxx xxx 50 let, pokud xxxx pojištěnci nastoupili xx zaměstnání x xxxxxxxx průmyslu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1969 x věku 50 xxx dosáhli xx 30. xxxxxx 2006.

(2) X xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 aspoň xx dobu 10 xxx zaměstnání při xxxxx, průzkumu a xxxxxxxxxx xxxxxxx rudy, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zařazeno xxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx při dosažení xxxx xxxxx 55 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxx 55 xxx, xxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1. Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx nepovažuje xxxxxxxxxx x hornictví xxxxxxxxxx xxx spodní xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dolech (lomech) xx radioaktivní suroviny.

§74a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§75

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobní xxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xx považuje za xxxxxxxx xxxxxx uvedený x §30 x xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznaného xx 21. března 1994 do 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxx potřebného xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; tento xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Výše xxxxxx důchodu při xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 1 a 4 xxxxx xxx xxxxxxx; zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxx stanoví podle xxxxxx xxxxxx.

§76

(1) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx hranice xxx vznik xxxxxx xx starobní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 557/1990 Sb., x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxx některým xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000. Xxxxxxxxxx §74 xxxx xxxxx xxxxx xxx obdobně. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx s tím, xx xxx xxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §37 x §71 xxxx. 1 x 4 xxxxxxx. Výše procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §34 odst. 2 xx xxxxxxxx 55 xxx věku. Nárok xx snížení xxxxxx xxxxxxx pro vznik xxxxxx xx starobní xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx vzniká xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 50 let xx 31. prosince 2010, xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx stanovené v xxxxx xxxxxxxx; přitom xx nevyžaduje, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx snížením xxxxxxxx xxxxxxxxx expozice.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§76x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2006 pojištěncům, xxxxxxx důchodový xxx xxx xxxxxxxx xxxxx §74a xxxx. 1 xxxx §76 odst. 1, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx xx dobu 15 xxx zaměstnání x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 55 xxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx důchodů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 1996 xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx dni, xx xxxxx se přiznává xxxxx důchod. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která se xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx částka xxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 76/1995 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1995, xx zvýší xxxxx xxxxxxxx o zvýšení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x období xx 1. xxxxx 1996 do dne, xxxxx xxxxxxxxx dni, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx stanoví xxx, xxxx kdyby xxxxxxxx xxxxxx byl přiznán xx dni 31. xxxxxxxx 1995.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§77

Při xxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xx dobu xxxxxxxxx xx vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx xx xxxxxxxxx základ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdělek, x něhož byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx invalidní a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§78

Xxxxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx let xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx věk xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx [§32, 74, 76 x §94 xxxx. x)], xxx xxxxxxxx xxxxx důchod xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x lednu 1997, x to xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy platnými xxxx 1. lednem 1996, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx invalidní xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schopnostem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§79

Jestliže poživatel xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [§39 xxxx. 1 xxxx. x)], xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plátci xxxxxxx xx osmi dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 xxxx druhá, xxxx. 3 a 4 xxxxx zde xxxxxxxxx.

§80

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. červencem 1995 xx posuzuje x xxxx 1996 výplata xxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 na xxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx poživatele xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x roce 1995; xxxxxx xx xxxxxxxxxx x příjmům xxxx xxxxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxx xxxxxxx v §47 xxxx. 6 a 7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx.

§80a

§80a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§80x

§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§81

Xx-xx poživatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu, s xxxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. 2 xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, výdělečně xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Ustanovení §73 xxxx. 2 věta xxxxx, xxxx. 3 x 4 xxxxx xxx přiměřeně.

Xxxxxx vdovský x xxxxxxxx

§82

(1) Byl-li xxxxxxx xxxxxx přiznán xxxx 1. xxxxxx 1996 x ke xxx 1. ledna 1996 xxxxx nesplňuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zůstává xxxxx xx vdovský xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995.

(2) Xxxxx-xx x zániku xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1.lednem 1996, xxxxxxx nárok xx vdovský xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx se xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důchod xxxxxxxxx předpisy platnými xx dni 31. xxxxxxxx 1995, a xx ve lhůtě x ve xxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxx xx xxxxxxx důchod xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx xx vdovský xxxxxx xxxxxxx, nebude-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 1995.

§82x

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx důchodu, xx xxxxx xxxxxx (znovu xxxxxx) xxxxx před 1. xxxxxx 1996 xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 podle §82 xxxx. 2, xxxxxxx xxx souběh x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 78), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důchodu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a výší xxx xxxxxxxx omezení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx důchodu xx dne, od xxxxxxx se xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx rozdílu náleží xxx v xxxx, xx které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx vdovský xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxxxxx vdovského xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx na xxxxxx vdovský důchod xxxxxx (znovu xxxxx) xxxxx.

(3) Pro zjišťování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1996 o

a) xxxxxxxxxx přípustných xxxxxxxx xxxxx důchodu xxx xxxxxxx starobního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 78),

x) xxxxxx, xxxxxx nesmí xxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx důchodu xxxxxxxxx xxx souběh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu x vdovského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx nároku na xxxxx důchod xx xxxx považuje za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx platných před 1. lednem 1996 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx částky rozdílu xxxxx předchozích xxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 1995, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 76/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přiznávaných x xxxx 1995, xxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx úhrn důchodu xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxx obdobně, byla-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx let, xxxxx xx podle §89 xxxx. 1 považuje xx 1. ledna 1996 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod xxxx xx starobní xxxxxx, xxxx xxxxx-xx vdovský xxxxxx x xxxxx xxxxxx vyplácen.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx žádost x nejdříve xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2006. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 79) xx x žádostí xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006 xxxxxxxxxx x 90 xxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxx vdovecké xxxxxxx.

§83

Xxxxx, která po 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vdovský xxxxxx x xxx není xxxxxxx xxxxxx vyplácen xx xxx 31.xxxxxxxx 1995 xxx xxxxxx x příjmem nebo xx xx x xxxxxx důvodu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx částce, se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1996, a xx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, xx xxxxxxxx všech xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx by toto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu ke xxx 31. xxxxxxxx 1995.

§84

(1) Vdovský xxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 a xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxx delší xxxx xxxx jeho xxxxx ve společné xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxxxxxx funkci, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx splátky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1996 stanoví xx výši, x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996. Xxxxx na xxxxxx xxxx vdovského xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplácen xxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ženy xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §82 xxxxx xxxxxxx.

§85

Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 nebo xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx důchody xx 31. prosinci 1995, xxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.xxxxxx 1996, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx vdovský xxxx xxxxxxxx důchod xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx nevznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2; xxxxxx výše xxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995.

Xxxxxxx důchod

§86

Došlo-li x xxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1.xxxxxx 1996 nebo xxxxx-xx x zániku xxxxxx xx sirotčí xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995, ale xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, a xx 31. xxxxxxxx 1995 se xxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx x §52, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx důchod za xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§87

Xxxxx-xx po 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxx xxxxxxx důchod xxxxxxxxxxx osiřelého dítěte xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxx xx xx procentní xxxxxx sirotčího xxxxxxx xx jednom x xxxxxx polovina xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osiřelého xxxxxx.

§88

Xxxxxxx xxxxxx vyplácený xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1996 do xxxxxxxxx xxxxx pojištěnci, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx jeho xxxxx x nadále; xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedenou x §3 odst. 2.

§89

Xxxxxx za xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxx za xxxxxxx xxx přiznaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx se xx xxxx, x jaké xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1, xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) U xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xx xxxxxxxx výměru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 680 Kč xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx část xxxxxxx za xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se x xxxx 1996 xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. b) x x) xxxxxxxxxx.

§90

Důchod xxxxxxxx

(1) Důchod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1996 xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poživatelka xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxx xxxxx 65 xxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xx xxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx x pevnou xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx manželky xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx důchod manželky.

§91

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xx výši, x xxxx náležel xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxx xxxxx 65 let, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xx xxxxxxxx výměru xxxxxxx xxxxxxxx částka 680 Xx xxxxxxx a xx procentní výměru xxxxxxx xx považuje xxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx důchod xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx od 1. xxxxx 1996 tento xxxx xxxxxx bez xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx (odstavec 2) xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxx na xxxxx xxxx důchod xxxxxxxxx zaniká.

(4) Xxx-xx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1359 Xx xxxxxxx odkázán též xxxxxxx příslušník poživatele xxxxxxxxxx důchodu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §92 odst. 2 x 3.

(5) Xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§92

Xxxxxx důchodů, xxxxx xxxx jediným xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx-xx starobní, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oboustranně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dnem 1. ledna 1996 x xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx vypláceno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se částka xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx částečným xxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nárok xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, slučuje xx x xxxxxxxx vdovským xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx nebo invalidní xxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995 xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxx je poživatelem xxxxxxx, xxxxxxx xx x důchodem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx odpovídající tomuto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dnem 1. ledna 1996 xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx poživatele xxxxx upraveného xxxxxxx xxxx částka xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1.

(3) Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 činí xxxxx 680 Xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx nezaopatřeným dítětem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx plný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §91 xxxx. 1; částka xxxxxxx ve xxxx 680 Kč měsíčně xx xxxxxx stává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 680 Kč měsíčně xx xx výši xxxxx poloviny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxxx příslušníka a xx xxxx druhé xxxxxxxx se přičítá x procentní xxxxxx xxxxxxx poživatele xxxxxxx, xxxxx xxx důchod xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx důchod xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx zdrojem příjmu xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 680 Xx měsíčně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodce xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se s xxxxxxxx poživatele xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 celá xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdroje příjmu, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx důchodu x xxxxxx jediného xxxxxx xxxxxx zaniká.

§93

Xxxxxx nároků xx xxxxxxx

(1) Došlo-li xxx xxxxxxx nároků xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důchodů nejvyššími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x po 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx pro takový xxxxxx důchodů, začne xx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo nebyl-li xxxxxxxx xxx souběh x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyplácet xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, kdyby xxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx platných před 1. xxxxxx 1996 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx od xxxx xxxxxxxx náležela, xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx umožňovaly.

(2) Souběh xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxx na xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, x xx x xxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx důchodů, xxxxx xxxxx xx xxxxx důchod xxxxx. Xxxxxxx starobního důchodu xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx tento xxxxxx xx 31. prosinci 1995 se xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§94

Xxxxxx účastníků odboje

Pojištěncům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxxxxx xx účastníky xxxxxx, xx pro nároky xx xxxxxxx xxxxxxx xx 31.xxxxxxxx 1995 xxxxxxxxx nárok na

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §74 věty xxxxx xxxxx zde xxxxxxx,

x) xxxxxxx starobního a xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xx xxxxx započatý xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x xx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996; zvýšení x xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx důchodu.

§95

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. lednem 1996 xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx 1. květnem 1990, xxxxxx xx 30. xxxxx 1990 x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx doby byly xxxxxxx x cizině, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rovnající xx xxxxxx důchodu za xxxx xxxxxxx x xxxxxx x základní xxxxxx důchodu xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx poměru, x xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. prosinci 1995 xx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

§96

Xxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx uvedené x §184 vyhlášky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x příplatky k xxxxxxxx xxxxx zemědělských xxxxxxxx se vyplatí xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 1995; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx jednorázová xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995.

§97

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx náležející podle §96 xx xxxxxxx xx žádost xx xxx měsíců ode xxx xxxxxx podání; xxx nárok na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nároku xx xxxxxx x jeho xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxxx.

§98

Xxxxxxxxx x důchodu

Příplatek x xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 x 8 zákona x. 119/1990 Xx., x soudní rehabilitaci, xx xxxxx xxxxxx x. 47/1991 Xx., x xxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 267/199 Sb., xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995, xx xxxxxxx s procentní xxxxxxx důchodu, xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx celek. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx sloučen, však xxxx xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX PŘEDPISŮ XXXXXXXX XXXX 1. XXXXXX 1996

§99

(1) Zvýšení x xxxxxx xxxxxx xx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 považuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§4 xxxx. 2 xxxx první).

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 bez zvýšení x pevnou xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§4 odst. 2 xxxx první).

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx i xxx důchody xxxxxxxx xxxxx §71 x §72 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx platných před 1. xxxxxx 1996.

(4) Xxxxxx-xx důchodce xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx invalidního xxxx xxxxxxxxxx invalidního důchodu; xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo vdoveckého xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxx-xx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx důchodem.

(5) Xxxxxxxx výměra důchodu xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1996 xx stanoví xx xxxx, v xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx.

§100

Procentní výměra xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiznaných xxxx 1. lednem 1996 xxxxxx xxxxxxxx x §42 xxxx. 1, xxxxx nedosahuje xxxx xxxxxxxxx podle §42 xxxx. 2, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995; xxxxxx se pro xxxx xxxxx považuje xx přiznání tohoto xxxxxxx 1. xxxxx 1996.

§101

U dílčích xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX

§102

(1) Xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx interní xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx interních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxx platí §11 xxxxxxx.

(2) Do 30. xxxxxxxxx 1999 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx pojištění xxxxx §11 xxxxxxx.

(3) Xx 31. xxxxxxxx 2004 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx službu. Doba xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxx pojištění.

(4) Xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx let xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxxx xx náhradní xxxx xxxxxxxxx.

(5) Do 30. xxxxxx 2016 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Doba účasti xx xxxxxxxxx podle xxxx první xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pojištění.

(6) Xx 1. xxxxx 2022 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči, xx-xx xxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 118), xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 98). Xxxx xxxxxx xx pojištění xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pojištění x za xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 4.

§102x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx věku do 18 let, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči, x xxxxx xxxxxxxx osobně x převážně xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 80 xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx pojištění xxxx 1. xxxxxx 2007 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

(2) Účast xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, před 1. xxxxxx 2009 se xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(3) Účast xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odměna náležející xxxxxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2013 xx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx účinných xxxx xxxxx xxxx.

§102x

Xxxxx poslanců Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx, kterým xxxxxx xxxxxxx období Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2009, xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

§103

Účast xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx nejdříve xx 1. xxxxx 1996; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx 1. lednem 1996 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§104

(1) Xxxx xxxx x dítě xxxx 1. xxxxxx 1996 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxx (§13 xxxx. 2) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [§5 odst. 2 xxxx. c)]; xxxx xxxx xx v xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uvedenou x §16 odst. 4 xxxx první.

(2) Doby xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, u xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 36) xx xxxxxxxx xx xxxx pojištění (§13 xxxx. 1), xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx trvání.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§105

(1) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x hodnocení xxxx pojištění xxxxxxxx xx splněnou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§11 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2]. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx (§16 xxxx. 3) xx x xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. 26)

(2) Doba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvoleného na xxxxx České republiky, xx xxx xxx, xxxxxx xxxxxx volební xxxxxx Evropského parlamentu x roce 2009, xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx (§16 xxxx. 4).

(3) Pojištění jsou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vykonávající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného žalobce. Xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxx se považuje xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx úředníky xxxx ostatními zaměstnanci Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nárok na xxxxxxxxx důchodových xxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx"), xxxxx xxx nebyl xxxxxxx starobní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx důchodového pojištění. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx těch xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnání x Xxxxxxxx unii xxxx xxxxxx institucích, xxxxx xxxx xx xxxx xxxx služby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx důchodových práv xxxxxxxxx x důchodovém xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx jejich institucích, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx dobu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx podle odstavce 2.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx na xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxx xxx-xx x instituce xxxxxxxxx vládou x xxxxxxxx.

§105x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) v xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) xxxxxxxxxxx xxxx příjem xx xxxxxxxx výdělečné činnosti, xxxxx xxxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx (xxxx), z xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxx [§5 xxxx. 2 xxxx. x)], za pobírání xxxxxxxxxxxx z nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných (§10 xxxx. 2 x 3), za pobírání xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxx ušlý xxxxxx [§11 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx. a)] x xx xxxx xxxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxxx xx podkladě nemocenského xxxxxxxxx (péče) (§65 xxxx. 1) xx x xxxx 2008 xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx dnů v xxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, po xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx (xxxx) neposkytuje, x období prvních 3 xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (neschopnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neposkytuje xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§105c

Nároky xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, který xxx x xxxxxx xxx 2013 až 2015 účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxx 97) x xx celou xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx spoření xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření 111) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxx procentní výměry xxxxxxxxxx důchodu za xxxx pojištění xxxxxxx x §11 x §13 xxxx. 1, xxxxx se kryjí x dobou xxxxxx xx důchodovém spoření, xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx podle xxxxxx úpravy xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2015. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx platí x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §61a xxxx. 1, xxx-xx x poživatele xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně; xxxxxxxxxx §61a odst. 2 se xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxx vdovského, xxxxxxxxxx x sirotčího xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pojištěnce, který xxx x xxxxxx xxx 2013 xx 2015 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 97), xx 31. prosinci 2015 xx tato xxxxx xx xxxxxxxxxx spoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx účinné ke xxx 31. prosince 2015.

§105x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 377/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§106

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisům

Pokud xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nevyplývá-li x xxxxxx věci něco xxxxxx. Xxxxxxxxxx předchozí xxxx xx nevztahuje xx xxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Dorovnávací přídavek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx

§106x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx důchod x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "český xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx

x) xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 aspoň 25 xxx xxxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx, xx kterou xx xxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx slovenského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"); x xxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx započítává xxxxx právních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx účinných xx dni, od xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důchod,

b) xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1993 do 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx 1 xxx doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx splnění xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x slovenský xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxx pojištěnec xxxx x xxxx přiznání, xxxxxxx hodnotu.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku se xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx pojištěnci náležela, xxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxx získaným xx 31. xxxxxxxx 1992 podle právních xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx přičtena československá xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx důchodu") a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx důchodů xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx činnosti xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, použije xx při xxxxxxxxx xxxx dorovnávacího přídavku xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx snížení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx důvodů xxxxxxx. Xxx přepočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx věty první xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx den kalendářního xxxxxx, xx něhož xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznává.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx, od xxxxx xxx xxxxxxx český xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx dorovnávací xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxx, xxx je xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zvýší xx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodů v xxxxxx ode xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx něhož se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§106b

(1) Xxxx dorovnávacího xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznán ode xxx spadajícího do xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxx téhož kalendářního xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx výše dorovnávacího xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx vypláceného xxxxxxx starobního xxxxxxx x x výše xxxxxxxxxxx slovenského starobního xxxxxxx ke xxx 31. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx výše starobního xxxxxxx xxxxxxxxx podle §106a odst. 2 x 3 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx přiznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §106a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Dorovnávací xxxxxxxx x xxxx xxxx se xxxxxxx xx splátky českého xxxxxxxxxx důchodu splatné x xxxxx kalendářního xxxx, x němž xx xxxxxxx xxxx xxxx dorovnávacího xxxxxxxx, xx xxxxxxx českého xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx x březnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx slovenského xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dorovnávacího přídavku xx použije kurz xxxxx xxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro 1. xxxxx kalendářního xxxx, v xxxx xx stanoví xxxx xxxx dorovnávacího přídavku.

(2) Xxxxx xx x xxxxxxxx změny výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neměl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx splátky xxxxxx xxxxxxx splatné x březnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku xxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářních xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 31. ledna xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx roků.

(3) Nevyplácí-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx slovenský xxxxxxxx xxxxxx (§106c xxxx. 1), xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku xxx xxx obnovení výplaty xxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx slovenského starobního xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx výše dorovnávacího xxxxxxxx xx xxxxxxx x výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx slovenského starobního xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §106a xxxx. 2 a 3, xxxxxxx za xxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávanou bez xxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx (§34 odst. 2 x §36 xxxx. 2) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx přiznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §106a odst. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx českou měnu xxx účely stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx koruny xxxx euru xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx první xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2013

§106x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jen xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 nebo ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §59, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyplácí xxxxx x českým xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx §58 x 59 x pro xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §54, 55, §56 xxxx. 1, §62 x 63 xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§106x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 274/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§107

(1) Xxxxx xxxxxxx nařízením

a) výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx §17 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17 odst. 4,

x) xxxx částek xxxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx §15 xxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1, §41 odst. 1, §51 odst. 1, §53 xxxx. 1 a §54 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxxx rok,

d) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxx §34a xxxx. 2 xxx kalendářní xxx,

x) zvýšení xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 16,

x) které xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x seznam xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hornictví, xxxxxxx x §76a xxxx xxxxx, se xxxxxxxxx věk x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v nižších xxxxxxxx hranicích, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx tomu bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 1992, x xxxx xxxxxx, xxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 prokazuje; xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx po 31. prosinci 1992 xxxxxxxxxxxx xxxx pojištěnce, xxxx přitom xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, kteří splnili xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx věkových xxxxxx.

§108

(1) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x procentní xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 70 %, schopen xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4 xxxx. e),

b) xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x žádosti, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx studia, podmínky xxxxxxx x pedagogické xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx podílet xx xxxxxxxxxxx studia xxxxx §21 odst. 1 písm. x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ukončování xxxxxx, obsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. §1 xxxx. 3 x 4, §2 xxxx. 2 až 4, §6, §7 xxxx. x), §8 xx 52, §54 xx 69, §73 xxxx. 4, x §94 xxxx. 1 xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x", §98, §100, §102 xxxx. 1 xxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx, x §104 odst. 2 xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", §110, §122 xxxx. 1 xx 5, §129 xx 141, x §145 xxxx. 6 slova "§122 xxxx. 1 xx 3 x 5 x", §146 xx 175, x §177a xxxx. 1 xxxxx "§6 xxxx. 2 x 3, §8 xxxx. 1, §9 xxxx. 2, §12 xxxx. 2, 3 x 7, §19 xxxx. 3, §23 xxxx. 3, §37 xxxx. 3, §41 xxxx. 2, §44 xxxx. 2, §48 xxxx. 2, §54 xxxx. 9, §59 xxxx. 3", xxxxx "§100 xxxx. 2" x xxxxx "§120 xxxx. 7, §131 xxxx. 3 a §142 xxxx. 5" x x §177x xxxx. 2 slova "xxxxx xxxxxx mají x důchodovém zabezpečení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, bližší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx tomto xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx doby xx xxxxxxxx xx xxxx zaměstnání a xxxxxxxx xxxx, xx xx považuje za xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které osoby xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx, xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x mimořádné podmínky xxx xxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx invalidity, úpravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx koeficient", xxxxx "xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx bezmocný" a xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poškozenců, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 16/1947 Xx., xxxxx byly přiznány xxxxx předpisů platných xxxx 1. lednem 1957" xxxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona č. 1/1991 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Sb., zákona x 578/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 582/1991 Xx., zákona x. 235/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Sb., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., zákona č. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 182/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx. x xxxxxx x. 118/1995 Xx.,

2. §24 xxxx. 3 xxxxxx x. 2/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.,

3. xxxxx č. 46/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x. 37/1993 Xx.,

4. xxxxx č. 246/1991 Sb., x xxxxxx zvýšení důchodů x xxxx 1991,

5. xxxxx č. 116/1992 Sb., x xxxxxxx důchodů x xxxx 1992,

6. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 547/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1993,

7. xxxxx č. 255/1993 Sb., x druhém zvýšení xxxxxxx x xxxx 1993 a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994, xx xxxxx xxxxxx x. 183/1994 Sb.,

8. xx. V xxxxxx č. 235/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx kategorií a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v sociálním xxxxxxxxxxx,

9. xxxxx č. 39/1994 Sb., x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx xx úseku zaměstnanosti,

10. xxxxx č. 41/1994 Sb., x xxxxxxx důchodů, které xxxx xxxxxxx zdrojem xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

11. xxxxx č. 183/1994 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx 1994 x v xxxx 1995,ve xxxxx xxxxxx x. 76/1995 Xx., s xxxxxxxx §14,

12. xxxxx č. 76/1995 Sb., x zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodů xxxxxxxxxxxx x xxxx 1995,

13. nařízení vlády Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky č. 231/1990 Sb., x zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a hranic xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx jediným xxxxxxx xxxxxx,

14. xxxxxxxx vlády Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 257/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx uměleckou xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Xxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Klaus x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 155/1995 Sb.

Důchodový xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx 1936 xx 1971

Rok xxxxxxxx

Xxxxxxxxx věk činí x

Xxxx

xxx x počtem xxxxxxxxxxx xxxx

0

1

2

3 a 4

5 x xxxx

1936

60x+2x

57x

56x

55x

54x

53x

1937

60x+4x

57x

56x

55x

54x

53x

1938

60x+6x

57x

56x

55x

54x

53x

1939

60x+8x

57x+4x

56x

55x

54x

53x

1940

60x+10x

57x+8x

56x+4x

55x

54x

53x

1941

61x

58x

56x+8x

55x+4x

54x

53x

1942

61x+2x

58x+4x

57x

55x+8x

54x+4x

53x

1943

61x+4x

58x+8x

57x+4x

56x

54x+8x

53x+4x

1944

61x+6x

59x

57x+8x

56x+4x

55x

53x+8x

1945

61x+8x

59x+4x

58x

56x+8x

55x+4x

54x

1946

61x+10x

59x+8x

58x+4x

57x

55x+8x

54x+4x

1947

62x

60x

58x+8x

57x+4x

56x

54x+8x

1948

62x+2x

60x+4x

59x

57x+8x

56x+4x

55x

1949

62x+4x

60x+8x

59x+4x

58x

56x+8x

55x+4x

1950

62x+6x

61x

59x+8x

58x+4x

57x

55x+8x

1951

62x+8x

61x+4x

60x

58x+8x

57x+4x

56x

1952

62x+10x

61x+8x

60x+4x

59x

57x+8x

56x+4x

1953

63x

62x

60x+8x

59x+4x

58x

56x+8x

1954

63x+2x

62x+4x

61x

59x+8x

58x+4x

57x

1955

63x+4x

62x+8x

61x+4x

60x

58x+8x

57x+4x

1956

63x+6x

63x+2x

61x+8x

60x+4x

59x

57x+8x

1957

63x+8x

63x+8x

62x+2x

60x+8x

59x+4x

58x

1958

63x+10x

63x+10x

62x+8x

61x+2x

59x+8x

58x+4x

1959

64x

64x

63x+2x

61x+8x

60x+2x

58x+8x

1960

64x+2x

64x+2x

63x+8x

62x+2x

60x+8x

59x+2x

1961

64x+4x

64x+4x

64x+2x

62x+8x

61x+2x

59x+8x

1962

64x+6x

64x+6x

64x+6x

63x+2x

61x+8x

60x+2x

1963

64x+8x

64x+8x

64x+8x

63x+8x

62x+2x

60x+8x

1964

64x+10x

64x+10x

64x+10x

64x+2x

62x+8x

61x+2x

1965

65x

65x

65x

64x+8x

63x+2x

61x+8x

1966

65x

65x

65x

65x

63x+8x

62x+2x

1967

65x

65x

65x

65x

64x+2x

62x+8x

1968

65x

65x

65x

65x

64x+8x

63x+2x

1969

65x

65x

65x

65x

65x

63+8x

1970

65x

65x

65x

65x

65x

64x+2x

1971

65x

65x

65x

65x

65x

64x+8x

Xxxxxxxxxxx:

"x" xxxxxxx rok

"m" znamená xxxxxxxxxx xxxxx

Čl. IV

Úprava některých xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx důchod vznikne xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1991 x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1996, jestliže splnil xxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tří xxxx xx smrti xxxxxxxx x poté xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx začal xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v období xxxx 1. srpnem 1991 nebo xx xxxxx xxxx let x xxxxxx po 31. xxxxxxxx 1991. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx 31. prosince 1995 a xxxxxx xx xxxxx předpisů x zvyšování důchodů xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx vdovský, vdovecký xxxx xxxxxxx důchod xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 jen xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zemřelého na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se tato xxxxxxxx za xxxxxxxx. Xxxxx podle xxxx xxxxx vzniká v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §50 odst. 2 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx plněny xx dni 1. xxxxx 1998 xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxx let x xxxxxx před 1. xxxxxx 1991 xxxx xx lhůtě pěti xxx x období xx 31. prosinci 1990. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vdoveckého xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtách uvedených x xxxxxxxx 1. Xx xxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx v xxxxxx případech xxxxxxxx 1. xxxxx 1998. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 x upraví xx xxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, x xxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx a xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se jako xxxx xxxxxxxxxx započte xxx xxxx služby x tak zvaném xxxxxxx xxxxxx, 1) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyměřen x xxxxxxxxxx výměrách. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx věty první xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx splatné xx xxx účinnosti xxxxxx zákona; výše xxxxxxx se přitom xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx x zvyšování xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxx. Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxx platí obdobně xxx úpravu vdovských x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 134/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 26.6.1997

Xx. V

Pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx zaměstnání x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996

(1) Xxxxxxxx xx důchodové pojištění xx xxxx zaměstnání x cizině xxxx 1. xxxxxxx 1990 2) se xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnání x cizině, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx určí, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx plně xxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx pojištění, 3) xxxxx platí x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx toto xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx, 4) xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxx zaměstnání x xxxxxx v období xx 1. xxxxxx 1990 do 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx který je xxxxxxxx xxxxxxx, považuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoveným xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 5) xx kalendářní xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx kterém xxxx pojistné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx přepočítacím xxxxxxxxxxxx 6) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před 1. xxxxxx 1996 lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1999; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/1997 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1998

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X nárocích na xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. lednem 1998 x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu před 1. lednem 1998, x když x xxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v období xx 1. ledna 1998 do 30. xxxxxx 1998 x x xxxxx nebylo xxxx 1. xxxxxxxxx 1998 pravomocně rozhodnuto, x x přiznání xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx před 1. xxxxxxxxx 1998, x xxxx o xxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx x tomto období.

(3) Xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. X xxx 12) x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxx §15 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. X xxx 15), a xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx. XXX xxx 5) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx částek, které xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1998 xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 5 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (čl. X xxx 5), x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx splátce starobního xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1998 neupraví xxxx pracovněprávní xxxxx x souladu s xxxxx podmínkou, nenáleží xx xx této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx poživatel xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xxxxxxx plátci xxxxxxx xx 31. xxxxx 1998; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ohlašovací povinnost xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xx 1. ledna 1998 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (čl. XX).

(6) X xxxxxx xx podle čl. XX xxxxxxxxx x xxxxxx na příspěvek xx xxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx pojistného xxxxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1997.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 289/1997 Xx. x účinností xx 2.12.1997 kromě odstavce 1, 4 x 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.98 x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.98

Čl. VI

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx-xx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxx xx xxxxx důchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx xx přitom xxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx, x upraví xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxx. Xxxx invalidní xxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx.

(2) Výplata xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu se xx žádost, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx splatné xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §46 odst. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xx. X xxx 51).

(3) Xxxxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xx. X bodů 55, 56 a 71 xx použije xxxxxx xxx kontrole xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1998.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx. XXX se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx přiznání důchodu x upraví se xxxxx předpisů o xxxxxxxxx důchodů platných xx xxxxx dni.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.1997

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxxx §29 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále jen "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxx důchod xxxx 1. xxxxxxxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2001, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx (čl. X bod 4), xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2001, xxxxx xx xxx získá 90 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx §31 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx §31 xxxxxx x důchodovém pojištění xxxx 1. xxxxxxxxx 2001 x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx, odnětí xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za dobu xxxx 1. červencem 2001, i když x xxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx dnem, pokud xx nestanoví xxxxx x xxxxxx 3 x 4.

3. Výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2001 x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2001, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2001.

4. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx starobního důchodu, xxxxx xxx přiznán xxxxx §30 xxxx §31 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2001 x xxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2001 xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na starobní xxxxxx, se stanoví xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2001.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx §31 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2001 xx xxxxxxxxx xxxxx xxx 30. června 2001 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxx trvá x xx 30. červnu 2001 x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2001 xxxxxxxx xxxxx vztah x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 5 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto důchodu. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx starobního xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2001; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skončí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx splátce tohoto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první nebo xx x xxxx xxxx upraví xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §37 odst. 5 zákona x xxxxxxxxxx pojištění.

6. Doba xxxx x jinou xxx xxxxxxx xxxxx (xx. I xxx 1) xx xxxxxxxx xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pojištění xx xxxxxx po 30. xxxxxx 2001.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 116/2001 Xx. x účinností od 1.7.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Byla-li xxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxx §76 zákona x. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 289/1997 Xx. x xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxxxxxx v období xx 1. ledna 1997 xx 30. xxxxxx 2001 xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 x 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 134/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx omezena xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 76/1995 Sb., x xxxxxxx vyplácených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v roce 1995, xxxxxxx xx xxxxxxxxx výměra tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx spadá den, xx xxxxx byl xxxxx starobní xxxxxx xxxxxxx. Zvýšení xxxxx xxxx první xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx byl přiznán xx dni 31. xxxxxxxx 1995.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Doba xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto dnem.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 263/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xx. XX

Xx xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx důchodů (čl. X xxx 1) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xx. IV

Výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2001 xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví vláda xxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2002. Ustanovení §17 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného xx xxxx xxxxx nepoužije.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 420/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.9.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx tímto xxxx. Xx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx mandatáře xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx obchodního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2004.

2. X nárocích xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2004 a x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, x když x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xxxx xxxxx xxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x částečný xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dosažení xxxx 18 xxx xxxxxxx x xxxx 1994 x 1995 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.

4. Xxxxxxxx důchod xxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1 zákona x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003 xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2003; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx tento xxxxxx x xxxx xxxxxxx s jinými xxxxxxx.

5. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2004, xxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx skončí x xxxxxxx roku 2004. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2004, xxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx pracovněprávního vztahu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx pracovněprávní vztah xx skončit po 31. prosinci 2004, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx do dne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2004; tento xxxxxxxxx starobního důchodu x jeho zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2004 xxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx, xx poživatel xxxxxxxxxx důchodu ode xxx předcházejícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splatné x xxxxx 2004 xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx jednoho xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nepovažuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2004.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. s účinností xx 1.1.2004

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, která přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx měla xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu, xx považuje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdříve však xx 1. xxxxx 2004, pokud xxxxxxxx xxxxxx dávek uvede xx xxxxxxxx o xxxxxxxx x výdajích xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2004.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2004 xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná, která xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xx výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost, xx x rozsahu xxxxxxxxxxxx částku, xxxxxx xx byla povinna xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx důchodové pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xx rodičovský xxxxxxxxx xxxx xx výplatu xxxxxxxxxx invalidního důchodu, xxxxxxxxxxx zálohu, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zaplatit xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaplatila x xxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx částky, xxxxx xxxxxx zaplaceny, xx xxxx; penále, které xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.5.2004

Xx. XXXX

1. Ustanovení x neslučitelnosti xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 62/2003 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx některých xxxxxx, xx poprvé xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvolené x prvních xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx částí druhé xx xxxxxxxxx xx xxxxxx užijí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prvních xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v roce 2004.

Xx. XIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravena xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx částečného xxxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxx splátky xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx, která by xxxxxxxx, xxxxx xx x takové úpravě xxxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se výplata xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nejbližší xxxxxxx xxxxxxx po dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x ustanovení §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2006

Xx. X

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx x vdovecký důchod xx dobu před 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vdoveckých xxxxxxx, xxxxx xx 31. prosinci 2006 xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxx důchody, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx naposledy xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2006.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x) x f) zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx před 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. ledna 2009. Xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. lednem 2009 x xxxxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 8. xxxxx 2009.

2. X osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx účast na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx odměny xx xxxxx xxxxx díla, xxx-xx o xxxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 nebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009; xx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2009 xx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

4. Xx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx doplatí podle §55 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, který xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXIV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx. x 306/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznaných x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 do 30. xxxxxx 2006 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 50 let xxxx 1. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §74a odst. 1 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx čl. LXVI xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v §76 xxxx. 1 zákona x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx vykonávaly xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx po xxxx 15 xxx zaměstnání x hornictví se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (popřípadě 10 xxx, jde-li x xxxxxx zaměstnání v xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx X. pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxx věku xxxxx 55 xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx splatné po 30. xxxxxx 2006 xxxxx předpisů x xxxxxxx důchodů, xxxxx xxxxxx účinnosti v xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 do 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx spadá xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx důchod přiznán. Xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx druhé xxxxxx x. 76/1995 Xx., x zvýšení vyplácených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx 1995, xx zvýší xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx účinnosti v xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxx, který předchází xxx, od xxxxx xxx xxxxxxx starobní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx §76 odst. 3 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2001 Xx., nebo xxxxx xx. XX xxxxxx x. 188/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx zvýšen xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §76a xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění čl. XXXX tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx věku 100 xxx xxxx účinností xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu o 1&xxxx;000 Kč xxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, plného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx §67a zákona x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xx. XXXX xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. XXX

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx věku xx 4 xxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 30. xxxxxx 2005 a xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zahájení řízení x době x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxx přihlášku xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, může xxxxx xxxxx na zahájení xxxxxx řízení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx 30. xxxxxx 2009. Xxxx-xx x xxxxxx od 1. xxxxx 1996 do 30. června 2007 xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx důchodu, xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx, avšak nebylo xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx přihlédnuto, xxxxxxxx xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxx za xxxxxx x úpravu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx 30. červnu 2007 xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx řízení xxxxx xxxx první xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx na vdovský xxxx xxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx muže x xxxx xx xxxx xx 4 xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dítě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx věku xx 18 xxx xxxx x převážně nebo xxxxx bezmocnou osobu xxxx částečně bezmocnou xxxxx xxxxxx 80 xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na péči xxxx osoby ve xxxxxx XX (středně xxxxx závislost) xxxx xx stupni III (xxxxx závislost) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), skončila xxxx 1. xxxxxxxxx 2007, xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 30. xxxxxx 2007, může xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009. Podmínka xxxxxx přihlášky k xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx po 30. xxxxxx 2007 nevyžaduje.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxx o xxxx x rozsahu xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx 2 x toto xxxxxx xxxxxx do 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007.

4. Xxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxx 2 x xxxx xxxx o xxxx xx věku xx 4 xxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2007 a xxxx xxxxx xx 30. červnu 2007, xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. červnu 2007.

5. Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx invalidních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 osobám, xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučené doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 větě xxxxx xxxx. e) xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx podle §16 xxxx. 5 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx splatné xx 30. xxxxxx 2007 xxx, xx xx počtu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle §16 odst. 5 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §16 odst. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx; xxxxxx za vyloučenou xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx druhé xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro účely xxxx xxxxxx xxx xxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) a §102a xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx. Lhůta pro xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2007 xxxxxxxxxx x 90 dnů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2007 Xx. x účinností xx 1.7.2007

Čl. II

1. X xxxx 2008 xx xxxxxxx zvýší mimo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2008.

2. Xxx xxxxxxx důchodů xxxxx xxxx 1 xx období pro xxxxxxxxxx růstu úhrnného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx 2007 a posledním xxxxxxx xxxxxx období xx leden 2008. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 % xxxxx xxx xxxxxxxxxx x období xxxxx věty xxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1 xx nepoužijí xxxxxxxxxx §67 odst. 3 xxxx druhé, §67 xxxx. 5 x §67 xxxx. 10 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 178/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 28.5.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx podle čl. X bodu 17 xx xxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxx dlužného pojistného xx 31. xxxxxxxx 2008, jde-li x xxxxxx dluhu xx xxxxxxxxx, xxxxx vznikl xxxx 1. xxxxxx 2009.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx. X xxxx 24 xxxxxxx xxxxxxxx xx splátky xxxxxxx xxxxxxx po 1. xxxxxxxx 2006, byla-li xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2011.

3. X osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §9 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx užití xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009 xxxx xxxx-xx licenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009; xx však neplatí, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 21.8.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 a o xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx výše těchto xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxx x xxxx již bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.

3. Náhradní xxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx vznikne xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx 2019.

4. Xxxxx xx starobní xxxxxx xxxxx §30 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu věku 65 xxx xxxx 1. xxxxxx 2010, xxxxxx nárok na xxxxx důchod xxxx 1. ledna 2010; xxxxx dnem vzniká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 31. ledna 2010 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx. Pro účely xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx den, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxx xxxxxx podle §29 odst. 1, 2 xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xx-xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sirotčí xxxxxx, xxxxx xxx přiznán xxxx 1. xxxxxx 2010, xxxxxxxx nezaopatřeností xxxxxx x xxxx xx ke xxx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx §20 odst. 6 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Vznikl-li xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2010 xxxx 55 let xxxx důchodového xxxx, xx-xx xxxxxxxxx věk xxxxx, a vdovec xxxxxx před 1. xxxxxx 2010 věku 58 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vdovecký xxxxxx xxxx 1. lednem 2010 xxxx po 31. xxxxxxxx 2009, xxx jde o xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2010, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchod xx 31. prosinci 2009 xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxx invalidní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 2010, se xx výši, x xxxx náležel ke xxx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Částečný invalidní xxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 2010, x xxxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9, xx xx xxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xx invalidní xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxxxx částečné xxxxxxxxxx xxxxxx schopnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti nejméně x 50 %, x za xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx přiznán xxxx xxxxxxxxx důchod; xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu pro xxxxxxxxxx druhého xxxxxx xxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx den, xx xxxxx xxx přiznán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2010 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx první x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, zda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro invaliditu xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxx změny xxxx důchodu též xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konané xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxxx xxxx xxxxxx invalidity x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx stupeň xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx invalidní xxxxxx, xx který vznikl xx xxx 1. xxxxx 1996 nárok xxxxx §89 odst. 1 zákona x xxxxxxxxxx pojištění, se xx výši, v xxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 2009, xxxxxxxx od 1. xxxxx 2010 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prvního xxxxxx. Důchod xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx odejmout; xxxxxxxxxx x souběhu nároků xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxx přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx považuje xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx důchod xx výsluhu xxx, xxxxx xx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx považoval xx 1. ledna 1996 xx xxxxxxxx invalidní xxxxxx. Ustanovení xxxx 8 věty xxxxxx xxxxx xxx obdobně.

10. Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ke dni 31. prosince 2009, xx považuje xx 1. xxxxx 2010 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx invalidita, xxxxx trvá xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, se xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxx-xx xxxxxxx částečné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti nejméně x 50 %, x xx invaliditu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx případech.

11. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx invalidita xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 50 %.

12. Posuzování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důchodů xxxxxxxxx x xxxx 8 xxxx xxxxx x druhé xx xx 1. xxxxx 2010 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

13. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx důchod xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce konané xx roce 2009 xx xxxxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xx následek xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx od třinácté xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznán před 1. xxxxxx 2010 x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konané xx xxxx 2009 xx xxxxxxx takový xxxxxx invalidity, který xx xxx xx xxxxxxxx snížení xxxx xxxxxxxxxxx důchodu, náleží xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

14. Za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, x níž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

15. Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2009 xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19a odst. 1 zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxx xxxxx §19a xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2009, x xx-xx xxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx od xxxxxxx důchodu xxxxxxx x xxxxxxxx 2009.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 306/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2010 s xxxxxxxx bodu 14, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úřadu práce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 55 xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx dni, který xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Čl. VII

1. Poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo v xxxx 2009, x xxxx v xxxx 2009 znovu xxxxxxx x xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu své xxxxxxxx, xxxxx xxx x odměnu, odchodné x důchody 94), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx předpisů xx též xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ten, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx též xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 266/2006 Sb., o úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxx, odchodného, xxxxxxxxxx xxxxxxx, důchodu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie poslancům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxxxx skončilo v xxxx 2009, x xxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x rozhodli se xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx platném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

Čl. XXX

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx xxxxxxx, na xxxxx vznikl nárok xxxx 30. zářím 2011 x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx, který xxxxx xx xxxxxx xx 29. xxxx 2011, xx stanoví podle xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx-xx nárok xx vdovský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx důchod xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx invalidní xxxxxx xxxx 1. lednem 2010 x při xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce xxxxxx po xxxx 2011 xx zjištěna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx invalidní xxxxxx x xxxxxxxxx výši, x xx-xx zjištěna xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nové xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx koeficientu 2. Vznikl-li nárok xx částečný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x x xxxxxx od 1. xxxxx 2010 xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prvního xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx druhý xxxxxx invalidity x xxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x třetího xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx procentní xxxxxx invalidního důchodu xxxxxxxxxxx 0,6667,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stupeň, použije xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx 0,3333,

x) ze xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stupeň, použije xx xxx xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,2222,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 1,3333.

4. Dojde-li xxx první xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce xxxxxx xx roce 2011 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x má-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx důchodu xxxx zastavena xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařů xxxx nesdělení xxxxx x xxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x o předchozích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, počítá xx tato třináctá xxxxxxx důchodu xxx xxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídka xxxx být xxxxxxxxxxx, xxxx xxx dne, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x níž xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního stavu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 220/2011 Xx. x účinností xx 30.9.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, 3 a 4, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx nebo karanténa xxxx nařízena xxxx 1. lednem 2014 x trvá ještě x xxxx 2014, xxxxxxx xxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x §10 xxxx. 2 větě xxxxx x xxxx. 3 xxxx první zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2013, zachováno.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §106a zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx o xxxx xx nevede; byly-li xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx těchto xxxxxxx zůstávají nedotčena x xxx, xx xxxxxxxxx plnění náleží xx xxxxxxxxxx zálohové xxxxxxx xx xxx 2011 xx výsledné xxxx xxxx xxxxx, xxxxx trvá podle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pro přiznání xxxxxx plnění; xxxxxxx xxxxxx xx důchod xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x nárok xx xxxxxxxxx plnění.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx na důchodovém xxxxxxxxx a doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

2. Vznikl-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx xx tento xxxxxx zachován xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxx tato osoba xxxx xxxxxxx v §52 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx osobách xxxxxxxxx v §52 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; sirotčí důchod xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx nároky xx xxxxxxx důchody x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx x čl. XX xxxx 26 xxxx splněna přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx právním předpisem x. 470/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XXX

Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §15 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. srpna 2012, x na xxxxxxx §108 odst. 3 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx do 31. xxxxx 2012, a xxxxxxxx x 31. xxxxx 2012, zahájené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2013/2014 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx školách xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem x. 267/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx podmínky stanovené xxx vznik xxxxxx xx dorovnávací xxxxxxxx xxxx splněny xxxx xxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. XIII xxxx xxxxx xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud by xxxx byl dorovnávací xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2013

Čl. XLI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového pojištění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxx druhé xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxxxx přihlásit xx x další xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, a xx xx podmínky xxxxxxx v §6 xxxx. 2 větě xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx důchodového xxxxxxxxx uvedená v §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, se xxxx 1. xxxxxx 2014 x xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xx páté zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx. Dlužné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx x xxxx zákona x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, lze xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2016.

3. Xxx xxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4 zákona x. 155/1995 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, se započítává x xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx kterou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx důchodů od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x lednu 2015 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x přesností xx jedno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxx xxxxx 1,8 %, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 8 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2014

Xx. XV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §29 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, před xxxxx xxxx, vzniká mu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xx. XIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx let 2016 x 2017 x xxxx procentní xxxxxx xxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx spoření, se xx xxxx žádost xxxx tohoto důchodu xxxxxxxx od xxxxxx xxx xxx, že xx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxx účasti xx důchodovém xxxxxxx xxxxxxxx pojistné na xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx o ukončení xxxxxxxxxxx spoření. Ustanovení §55 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přitom xxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx starobního důchodu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxxxx x xxxx žádosti xxxxxxx s xxxxxxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v důchodovém xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxx xx řízení x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2015.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení výpočtového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx důchodů zůstávají xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx i xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 212/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §37c xxxx. 1 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx věk xxxxx §37c xxxx. 1 xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §37c xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 213/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx sirotčí xxxxxx xxxxxxx x §52 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dnem, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejdříve ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním předpisem x. 148/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx přiznané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx přepočtou xxxxx §11 xxxx. 2 věty poslední x §16 odst. 3 věty xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxx nejdříve ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx jednoho roku xxxxxxxxx v §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 155/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Xx. vznikla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx přerušení xxxx x po tomto xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxx-xx xxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx podle §16 xxxx. 6 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 5 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o studium xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx hodnotí xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2016 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x povolání ani xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx výkonu xxxxxx x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2005 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx osoby, u xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. x účinností od 1.2.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx stanovení výše xxxxxxx vyplácených důchodů x xxxxx 2019 xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů xxxxx §67 xxxx. 8 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne 1. xxxx 2018, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 7 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2018, xxxxxxxxx x 300 Kč x x průměrného xxxxxxxxxx důchodu zjištěného xxxxx §67 xxxx. 12 xxxxxx č. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2018, xxxxxxxxx x 300 Xx.

2. Dosáhl-li xxxxxxxxx důchodu xxxx 85 xxx před 1. lednem 2019, xxxxxxx se procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu x 1 000 Xx podle §67a xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2019, xx splátky xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018; xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxx §67 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx znění účinném xxx xxx 1. xxxx 2018. X xxxxx zvýšení se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tomto zvýšení xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx §86 xxxx. 2 xxxx druhé zákona x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx použije obdobně.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2018 s xxxxxxxx bodu 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2019

Čl. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx §65 xxxxxx x. 155/1995 Xx. xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx považují i xxxxx 3 dny, xx které nebyla xxxxxxx xxxx vyplácena xxxxx §192 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 262/2006 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dne, který xxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023, se xxxxx x 500 Xx xxxxxxx za xxxxx xxxx, xxxxx pojištěnec xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx splatné x xxxxx 2023, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 3 xx 5; xxxx xxxxxxx náleží x xxxxxxxxx výměře xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Xx.

3. Xxxxxxxx výchovy xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx, xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx přiznán, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; tyto xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx. Výchovu xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx započítat xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx totéž xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx dítěte jen x té xxxxx, xxxxx x dítě xxxxxx pečovala x xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx, že x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx výchova xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ženy. Zvýšení xxxxxxxxxx důchodu podle xxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx se pojištěnec xxxx dítěti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x sexuální xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxx xxxxxxxxx věk xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx důchod podle xxxx 1 xxx xxxxxxx; za xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx zvýšení xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx. Jde-li o xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx §61a xxxx. 1 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. ledna 2023, zvýší se xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 bez xxxxxxx; za xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx zvýšení podle xxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx zvýšení se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx důchodu xxxxxx x tomto zvýšení xxxxxxx oznámení x xxx, xx xxxxxxxxxx §86 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxx x xxxx 4 xxxx xxxxx xxxx druhé, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx. X této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x rozsahu osobní xxxx o xxxx x čestné prohlášení, xx osoba pečovala x xxxx x xxxxxxxxx rozsahu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3 větě xxxxxxxx; xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Xxxxxx se podává x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2023 xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024; xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1. xxxx 2022 x xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §83b odst. 2 zákona x. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxx xxxx 1 nenáleží. Xxxxxx-xx xx po 31. prosinci 2022 xxxxxx o přiznání xxxxxxxxxx důchodu ode xxx, xxxxx spadá xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023, xxxxxxx xx starobní xxxxxx podle bodu 1 jen xx xxxxxxx xxxx dítěte, xxxxx pojištěnec xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, x xxx, xx xxxx xxxxx platí xxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxx splněna, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx-xx xx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výši xxxxx §61 odst. 1 zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx též xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx náležející xxxxx xxxx 1.

7. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx zvýšen xxxxx xxxx 1 x zjistí-li xx, xx o xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx pečovala ve xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 1 xxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, z xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx dítě v xxxxxxxxx rozsahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dítě xxxxx xxxx 1 nenáleží x starobní důchod xx xxxxx; přitom xx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Xx.

9. Xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx dítě xx xxxxx §34a xxxx. 2 xxxx druhé xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, zvýší xxxxxx xx 1. xxxxx 2024.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 323/2021 Sb. x 455/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx 1. ledna 2022 do dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx účastny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Doba xxxx xxxxxx na důchodovém xxxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vyloučenou xxxx, a xxxxx xxxx osoby xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, započítává xx xx xxxx 2 xxx xxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx-xx xxxxxxxxxx uvedenému x bodě 1 xxxx v §102 xxxx. 6 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx důchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx do xxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx důchod xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sirotčího xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx první.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedené x §37d x 37e xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x starobní xxxxxx xx nebyl xxxxxxx xxx dne, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023, xxxxxxxx xx xx důchodový xxx tohoto pojištěnce xxx, xxxxxxx xxxxxx x den 1. xxxxx 2023, je-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 155/95 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

134/97 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 87/91 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §39 x §79, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.6.97

289/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxx x. 134/97 Xx., zákon x. 1/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 463/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 114/88 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČSR x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 2.12.97 x výjimkou xxxxxxxxxx §11, 12, 31, 37, 40, 46, x 74, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.98 x xxxxxxxxxx §34, 41 x 45, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1.7.98

233/98 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 155/95 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 79/98

224/99 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x ozbrojených silách XX x zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.12.99

18/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Veřejném xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 28.2.2000

118/2000 Xx., x xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

132/2000 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonem o xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

220/2000 Xx., o změnách xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

116/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

188/2001 Xx., kterým xx mění č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

353/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.10.2001

198/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.1.2003

263/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

264/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2002

420/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx, soudcům x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce, x xxxxxx xx stanoví xxxxxxx opatření v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x v důchodovém xxxxxxxxx

x účinností od 27.9.2002

40/2003 Xx., xxxxx XX xx xxx 21.1.2003 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §78 xxxxxx č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 13.2.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

425/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

85/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX

86/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 14.1.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 29.1.2004

x xxxxxxxxx xx 5.3.2004

281/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.5.2004

359/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 90/95 Xx., x jednacím řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu, xxxxxxxxx na xxxxx XX

x xxxxxxxxx opd 15.6.2004

436/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

562/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx odměňování

s účinností xx 1.1.2005

168/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2005

361/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 143/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, spořitelními a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

530/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

24/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

189/2006 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009

264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s účinností xx 1.7.2006

267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xx 1.1.2008 x xxxxxxxx §82x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2006 (xxxxxxx x. 218/2007 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

405/2006 Xx., nález ÚS xx xxx 6.6.2006 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §5 odst. 3 xxxx xxxxx a xxxxx zákona č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx slovy "xxxx muže x xxxx xx xxxx xx xxxx xxx, xxxx o xxxx xx xxxx xx 18 xxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x" a xxxxx "xxxx xxxx x"

x xxxxxxxxx od 1.7.2007

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

152/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, veznění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony vsouvislosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007, s xxxxxxxx §9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008

181/2007 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010 (zákonem x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2013), (xxxxxxx č. 463/2012 Xx. byla xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015) x (zákonem x. 182/2014 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

296/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s účinností xx 1.1.2009

341/2007 Xx., xxxxx XX xx xxx 16.10.2007 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §32 zákona x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.1.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

178/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.5.2008

305/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2009 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 21.8.2008

306/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 582/91 Xx., x organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 266/2006 Xx. (1.1.2017)

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

479/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 582/91 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2009

108/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nahrazující xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

158/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání a x výkonu xxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 4.7.2009

282/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.8.2009

303/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statutu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

43/2010 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 155/95 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 16/2010

135/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 23.3.2010 xx věci návrhu xx xxxxxxx §15 xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x účinností xx 1.1.2011

73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Sb., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

220/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.2011, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 22.7.2011 x 1.1.2012

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

348/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2001 Sb., x zvláštní xxxxxxx xxxxxx x dalších xxxx x xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx x o změně xxxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x úspornými opatřeními x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a dalších xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

186/2012 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 54/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx částí ustanovení §192 xxxx. 1 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx x. 221/99 Xx., x vojácích x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §34 odst. 4 zákona x. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 zákona č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 odst. 4 zákona x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 zákona x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §65 xxxx. 1 zákona x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.6.2012

314/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.9.2012

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 359/99 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

403/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 427/2011 Xx., o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

463/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 21.12.2012

267/2013 Xx., kterým se xxxx zákon č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2013

274/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

182/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.8.2014

183/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2015

131/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

205/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016 x 1.1.2017

47/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

137/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých školách x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx od 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.8.2017

212/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

213/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

24/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

99/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

148/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

150/2017 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx službě)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

203/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018 x výjimkou §67, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.8.2017

259/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

310/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2018

191/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019

32/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2019

244/2019 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.2019

315/2019 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2019

286/2020 Sb. - xxxxx XX xx xxx 12.5.2020 xx. zn. Xx. XX 47/18 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §67 xxxx. 2, xxxxxxxxxx §67 x 67x zákona x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 26.6.2020

469/2020 Xx., x jednorázovém xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

540/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x paušální xxxx

x účinností od 1.1.2021

323/2021 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.9.2022 x 9.9.2021

330/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

221/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2022

455/2022 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 155/1995 Xx., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 29/1947 Sb., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vládního xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
2) §13 xxxx. 1 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx zákona č. 134/1997 Sb.
4) §7 xxxx. 1 písm. x) zákona XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 160/1995 Xx.
5) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
6) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
7) Xxxxx XXX č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb. x xxxxxx č. 160/1995 Xx.
Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 149/1995 Xx. x xxxxxx č. 160/1995 Xx.
8) §10 x 13 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon).

9) §95 x 118 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

10) Xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1990 Sb., xxxxxx č. 468/1991 Xx. x xxxxxx x. 318/1993 Sb.
11) Xxxx. xxxxx ČNR č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx, zákon XXX č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xxxxx ČNR č. 524/1992 Sb., x auditorech x Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 237/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXX č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 164/1993 Xx. x xxxxxx č. 275/1994 Xx.

12) §7 odst. 2 xxxx. c) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §9 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 323/1993 Sb. a xxxxxx x. 259/1994 Xx.
14) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb. x xxxxxx č. 149/1995 Xx.
15) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §195 x §206 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.
17) Např. §92 odst. 2 xxxxxx ČNR x. 186/1992 Xx., §106 xxxx. 2 xxxxxx x. 154/1994 Xx.
18) §8 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
19) §34 xxxxxx x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Sb.
20) Zákon č. 29/1984 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Sb., zákona x. 522/1990 Sb., xxxxxx x. 134/1993 Xx., xxxxxx x. 190/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x. 49/1994 Xx., zákona x. 256/1994 Xx. x zákona x. 138/1995 Xx.
Zákon č. 172/1990 Sb., x vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1993 Xx., xxxxxx č. 46/1994 Sb. x xxxxxx x. 192/1994 Xx.
21) §3 xxxx. 2 xxxx. x) x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 463/1991 Sb., o xxxxxxxx minimu.
22) §6 xxxxxx ČNR x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx. x zákona č. 149/1995 Xx.
23) §276 x xxxx. občanského xxxxxxxx řádu.
24) §118 xxxxxx ČNR č. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona č. 160/1995 Xx.
25) Xxxxx č. 183/1994 Sb., x zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994 a x roce 1995.
Xxxxx č. 76/1995 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 1995.
26) §6 čl. II xxxx. 1 xxxxxx XXX č. 10/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx na xxx 1993, o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx České xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů.
27) §12 xxxx. 3 zákona x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
28) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odborných xxxx (školský zákon), xx xxxxx zákona x. 171/1990 Sb. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
29) Zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 132/1982 Sb. x xxxxxx x. 234/1992 Sb.
30) §1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 17/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
31) §23 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství.
§53 x xxxx. xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění zákona x. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Sb.
32) §13 xxxxxx XXX x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 272/1992 Xx.
33) §21 x 22 xxxxxx x. 172/1990 Xx.
34) §25 x 38 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění zákona x. 171/1990 Sb. x xxxxxx č. 138/1995 Xx.
35) §177 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
36) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
37) Xxxxxxxx xxxxx č. 262/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x obcích.
38) §37 xxxx. 2 xxxx. x) branného zákona.
39) §33 xxxxxx x. 76/1959 Xx., o některých xxxxxxxxxx poměrech vojáků, xx xxxxx zákona x. 226/1992 Xx.
40) Zákon č. 54/1956 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 16/1959 Sb., xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxxxx práce č. 65/1965 Xx., zákona x. 67/1965 Sb., xxxxxx č. 87/1968 Xx., xxxxxx x. 88/1968 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., zákona x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 148/1983 Xx., xxxxxx č. 109/1984 Xx., zákona x. 51/1987 Sb., xxxxxx x. 110/1990 Sb., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Sb., xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., xxxxxx ČNR x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Xx.
Xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 58/1964 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx ČNR x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 308/1993 Xx., xxxxxx č. 182/1994 Xx. x xxxxxx č. 118/1995 Xx.
41) §13 xxxxxx ČNR x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx zákona x. 259/1994 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
42) §12a x 12b xxxxxx x. 105/1990 Xx., x soukromém podnikání xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx.
43) Xxxxxxxx xxxxx č. 129/1997 Sb., x xxxxxxx důchodů v xxxx 1997.
44) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích.
46) Xxxxxxxx xxxxx č. 353/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2000.
47) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §118 xxxxxx č. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
49) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x dobrovolnické xxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x dobrovolnické xxxxxx).
50) §566 xx 575 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §2 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení xxxxx x. 303/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §80 xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §2f xxxxxx x. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §30 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
56) §36 xx 43 xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
57) §55 xxxx. 1 zákona x. 561/2004 Sb.
58) §46 xxxx. 3 x §48 xxxxxx č. 561/2004 Sb.
59) §55 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx.
60) §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
61) §141 xx 159 zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
62) §186 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
63) §45 xx 47 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách).
64) §44 xx 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
65) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 168/2005 Xx.
66) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 988/2009 x Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, x Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) č. 883/2004 x nařízení (XX) č. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxxx xx xxxx nařízení dosud xxxxxxxxxx pouze z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
69) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
70) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §25 xxxx. 3 až 5 zákona č. 435/2004 Xx.
72) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
73) §10 xxxx. 9 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
74) §7 xxxx. 8 a §36 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxxxxxx §127a xxxxxxxx xxxxx.
76) §20 x 21 zákona x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
77) Xxxxx č. 266/2006 Sb.
78) Xxxxxxxxx §56 odst. 2 xx 5, §64 xxxx. 5, §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995, a xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §71 xxxx. 3 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
80) §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 13 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 152/2007 Xx.
81) §6 xxxx. 4 xxxx. x) bod 12 xxxxxx č. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 109/2006 Xx.
82) §45b xxxx. 2 x §69 xxxx. 1 x 2 zákona x rodině.
§19 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
83) §20 x 21 xxxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
84) §15a xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx znění zákona x. 261/2007 Xx.
85) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
86) §5b xxxx. 1 zákona x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 305/2008 Xx.
87) §192 xxxx. 1 xxxx xxxxx a §194 xxxxxxxx xxxxx.
88) §125 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
89) §192 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
90) §192 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx.
91) §83 xxxx. 3 x §86 odst. 5 xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 306/2008 Xx.
92) §45 xxxxxx x rodině, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
93) §108 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
94) Xxxxxx 25 Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/ES, Euratom), Xxxxxx věstník Evropské xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.
95) Xxxxx č. 137/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §7 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

97) Zákon č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §4a xxxx. x) x x) a §47i xxxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
99) §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 49/2009 Xx.
100) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
101) §30 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
102) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
103) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
104) §824 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
105) §826 xxxxxxxxxx zákoníku.
106) §928 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
107) §958 xxxxxxxxxx zákoníku.
108) §963 xxxxxxxxxx zákoníku.
109) §452 xxxxxx č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

110) Xxxxx č. 234/2014 Sb., x státní službě.

111) Zákon č. 376/2015 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

112) §12 x 12a xxxxxx x. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

113) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

114) §93a xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

115) §2430 xx 2444 občanského xxxxxxxx.

116) Zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

117) §47f zákona x. 359/1999 Sb.

118) §47ja zákona x. 359/1999 Xx.

119) §13 xxxxxx x. 374/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

120) §37 odst. 3 x 4 xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.