Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024 do 30.06.2024.


Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
56/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Druhy vozidel §3

ČÁST DRUHÁ - REGISTR A REGISTRACE SILNIČNÍHO VOZIDLA

Registr silničních vozidel §4 §4a §5 §5a §6 §7

Rezervace registrační značky §7a

Registrační značka na přání a registrační značka elektrického vozidla §7b §7c §7d §7e §7f §7g §7h

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla §8 §8a

Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla §9

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla §10

Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel §11

Vyřazení silničního vozidla z provozu §12

Zánik silničního vozidla §13

Vývoz §14 §14a

ČÁST TŘETÍ - SCHVALOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §15 §15a

HLAVA II -SCHVALOVÁNÍ TYPU §16

Žádost o schválení typu §17 §18

Ověření shodnosti výroby §19

Ověření technických požadavků §20

Schválení typu §21 §22

Prohlášení o shodě a značka schválení typu §23

Změna schválení typu §24

Zrušení rozhodnutí o schválení typu §25

Pozbytí platnosti schválení typu §26

Technické zkušebny §27

Povinnosti výrobce a akreditovaného zástupce §28 §28a §28b

Dohled nad výrobou§28c §28d

HLAVA III - SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ VYROBENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA

Jednotlivě vyrobené silniční vozidlo §29

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla §30

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla §31

Poskytnutí předběžných informací §32

Povinnosti výrobce jednotlivě vyrobeného silničního vozidla §33 §33a §33b §33c

HLAVA IV - TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST DOVEZENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA §34 §35

HLAVA V -  VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA JEDNOTLIVĚ VYROBENÁ A DOVEZENÁ SILNIČNÍ VOZIDLA §35a

ČÁST ČTVRTÁ - VOZIDLO V PROVOZU

HLAVA I - SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU §36

Technicky nezpůsobilé silniční vozidlo k provozu §37

Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla v provozu §38

Zkušební provoz §38a

Manipulační provoz a jízda z místa prodeje do místa registrace §38b §38c §38d  §39

Pravidelné technické prohlídky §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46

Technická prohlídka §47

Hodnocení technického stavu a technické způsobilosti silničního motorového vozidla k provozu a vyznačení výsledku technické prohlídky §48

Informační systém technických prohlídek §48a §49 §50 §51 §52 §52a §52b §53

HLAVA II - STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

Oprávnění k provozování stanice technické kontroly §54

Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly §55

Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly §56

Osvědčení k provozování stanice technické kontroly §57

Povinnosti provozovatele stanice technické kontroly §58 §58a

Odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly §59 §59a

Stanice technické kontroly provádějící technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí §59b

Profesní osvědčení kontrolního technika §60 §61

Povinnosti kontrolního technika §61a §62

HLAVA III - STANICE MĚŘENÍ EMISÍ

Povolení k provozování stanice měření emisí §63

Povinnosti provozovatele stanice měření emisí §64

Odnětí povolení k provozování stanice měření emisí §65

Příslušnost §66 §67 §67a §68 §69 §70 §71

HLAVA IV - ZKUŠEBNÍ STANICE §72 §72a

ČÁST PÁTÁ - PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA §73 §74

ČÁST ŠESTÁ - VÝBAVA A NÁHRADNÍ DÍLY §75 §76

Provozní hmoty a maziva §77

ČÁST SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA §78 §78a §78b §78c §79

ČÁST OSMÁ - HISTORICKÁ A SPORTOVNÍ VOZIDLA

Registr historických a sportovních vozidel §79a

Historické a sportovní vozidlo v provozu §79b

ČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR §80 §80a

Státní odborný dozor §81 §82

Přestupky fyzických osob §83

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §83a

Společná ustanovení §84

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §85 §86 §87 §88 §88a

Přechodná ustanovení §89 §90

Závěrečná ustanovení §91 §92

ČÁST JEDENÁCTÁ §93

ČÁST DVANÁCTÁ - Účinnost §94

Příloha

Nález Ústavního soudu - č. 173/2019 Sb.; č. 470/2021 Sb.

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 103/2004 Sb. - Čl. V

č. 170/2007 Sb. - Čl. XV

č. 239/2013 Sb. - Čl. II

č. 260/2014 Sb. - Čl. II

č. 63/2017 Sb. - Čl. II

č. 193/2018 Sb. - Čl. II

č. 432/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

56
XXXXX
xx xxx 10. xxxxx 2001
x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx16), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx32) x upravuje xxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) registraci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) práva x xxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx, dovážejí x dodávají na xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x samostatné xxxxxxxxx xxxxx,

x) práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx vozidel,

e) xxxxx x xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx kontroly x xxxxxxx měření xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxx dozoru x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx38) xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mobilních xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx1) x xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 6 xx.x-1.

§2

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx motorové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx provozu xx pozemních komunikacích xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx vozidlo je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účelům xxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích provozováno.

(3) Xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxxx nemotorové xxxxxxx xxxxxx k tažení xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel x xxxxxxx xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xx jakýkoliv xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx typ xxxx xxx schvalován xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Konstrukční xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, jejíž xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Kategorie xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Výrobcem je xxxxx, která

a) vyrábí xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek xxxx xx xx xxxxxxx navrhnout xxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xx xx xxx xxx xxxx jménem xxxx xxxxxxxxx známkou xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí silniční xxxxxxx xxxxxx kategorie, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx vozidel, xxxxxxx x xxxxx stanoví xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(11) Xxxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xx xxxxxx systémy, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx technické celky, xxx se shodují xxxxxxx v základních xxxxxxx. Xxxxxxxx znaky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, konstrukčních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxx xxxxxxx je vozidlo, xxxxx xxxxx nebylo x Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí místo, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x prodeji xxxx x pronájmu zákazníkům; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxx xxxxxxx xx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx.

(15) Provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx je osoba, xxxxx je v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx jako vlastník xxxxxx vozidla, xxxx-xx xxxx jeho provozovatel x xxxxxxxx silničních xxxxxxx zapsána xxxx xxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx zapsáno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx sportovního xxxxxxx.

(17) Xxxxxxxx státem se xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxx stát Xxxxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Druhy xxxxxxx

(1) Silniční xxxxxxx a zvláštní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Silniční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxx:

x) motocykly,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) autobusy,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx invalidy x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx šířka xxxx xxxxx xxxxxxxxx 1,4 x, jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 xx.x-1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 450 xx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx základní druhy:

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) pracovní xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx především pro xxxxx xx sněhu,

g) xxxxxxx určená především xxx xxxxx x xxxxxx,

x) jednonápravové traktory x jejich přípojná xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) přepravníky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) ostatní xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X, X, N, X, X, X, X, X x Z. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

XXXX DRUHÁ

REGISTR X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VOZIDLA

§4

Registr xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx17), xxxxx správcem xx ministerstvo. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s přidělenou xxxxxx xxxxxxxxx značkou (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx"),

x) přidělených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značek x xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxxxx x zničených tabulek x přidělenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxx a

f) xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X registru xxxxxxxxxx xxxxxxx se u xxxxxxxxxx xxxxxxx uvádí

a) xxxxx x vlastníkovi x xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx alespoň 6 xxxxxx xxxx xxxxxx povoleného pobytu x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresa xxxxxxxx pobytu, dlouhodobého xxxxxx, xxxxxxxxxxx pobytu x délce alespoň 6 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx sídla a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

3. obchodní xxxxx xxxx xxxxx, adresa xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx odštěpného xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x právnickou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx závod,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky,

c) xxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx osvědčení x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx poslední xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx značka xxxxxxxxxx vozidla, není-li xxxxxx poslední xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x registraci silničního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx silničního xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xxxxxx v xxxxxxxx byl xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx x zastoupení xx základě plné xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla") sdělené Xxxxxx kanceláří xxxxxxxxxxx2),

x) xxxx o xxx, xx silniční xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx vozidel.

(3) V xxxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx silničního vozidla,

c) xxxxxxx značka xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxx-xx, xxx výrobní číslo xxxxxxxx silničního vozidla,

e) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a karoserie xxxxxxxxxx vozidla,

f) typ, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx motoru x xxxxxx,

x) xxx, výrobní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, počet míst x xxxxxx x xxxxx, popřípadě lůžek, xxxxxxx ložné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxx rozměrech xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost, největší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nápravu x největší xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, největší xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soupravy,

k) xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxx, hodnota xxxxx XX2 x xxxxx x xxxxxxxx paliva,

l) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti silničního xxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx a hromadné xxxxxxxxx xxxx silničního xxxxxxx.

(4) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38a, 38b x 38d xxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a),

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x x), jde-li x xxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxx §38d, x

x) datum xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx x silničního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx x obsah údajů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) x x) x xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4x

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§5

(1) Xxxxxxxxxxxx zapisuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x), x) x x). Obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx zapisuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. a), x) x x).

(2) X provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 7 x podle §6 xx 7f, §8 xx 11, §12 xxxx. 1 x §13 xx 14a xx příslušný kterýkoliv xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx do xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sídlo, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38d, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zajistí Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx evidence podle §4 odst. 1 xxxx. x)

x) obecní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx spáchán přestupek, xxxx k ověření xxxxx z osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx28),

x) xxxxxxxx xxxxxx x obecním úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx řízení x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o silničním xxxxxxx x

x) Hasičskému xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx a plánování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxx

x) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §4 xxxx. 3 xxxx. b), x), x), x), x), x) a x) x §4 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx určení xxxxxx xxxxx XX2 vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx elektronického xxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a) a x) x §4 xxxx. 4 xxxx. x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x), b), x) x x) x §4 xxxx. 3 písm. x), x), x) a x) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx emisních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §4 xxxx. 3 xxxx. x), f), x) x k) x §4 xxxx. 4 xxxx. x)

1. Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx ověřování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účely xxxxxxxxxxxx vozidla v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx ověřování xxxxx uvedených x xxxxxxxx x osvobození xxxxxxx xx zpoplatnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx vozidel v xxxxxxx časového zpoplatnění xxxxx xxxxxxxxxx zákona,

e) xxxxxx xx 1.7.2024,

x) xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x), x) a g) x §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) xx j) a x) ministerstvu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřadům xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx komunikacích.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx §28 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxx o xxxxx x xxxxxx pobytu xxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel zapsaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx silničních vozidel

a) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; právní xxxxx neprokazuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, jedná-li se x xxxxx k xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx veřejné xxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx18). Xx xxxxx xxxxxx ministerstvo

a) xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) xx x), x) x x) a §4 odst. 3 xxxx. x) xx x) x x) xx x) a xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18) na základě xxxx xxxxxxxxx; údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18) x poskytnuté údaje x

x) předá požadavek xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x silničních xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18) x xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx silničních vozidel, xxxxxx x xxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxx podáním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxx vlastník silničního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlídce xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a ode xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející podání xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx následnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx prohlídku xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovezeného xxxxxxxxxx xxxxxxx provedenou xx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §35.

§6

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být zapsáno x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, jedná-li se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přechodný xxxxx x xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx byl xxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx závod, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx19) xx dobu, která xxxxxxxxxx 6 xxxxxx x kalendářním xxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx x žádosti xxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx vozidla, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx schválena,

b) xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx5) týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxx jako pohřešované xxxx odcizené x Xxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx20) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla má xx xxxxx České xxxxxxxxx

1. xxxxxx pobyt, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx-xx se o xxxxxx jiného členského xxxxx, přechodný xxxxx x délce xxxxxxx 6 měsíců x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx byl xxxxxx xxxx,

2. xxxxx, xxxxx-xx xx x právnickou xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

x) xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s údaji xxxxx §48 xxxx. 3 xxxx. a), xxxxx-xx x nové xxxxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií X, X x X39) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X29).

(4) Xxxxxx x xxxxx silničního xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, tovární xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx označení x označení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xxx xxxxx xx silniční xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a), xxxx-xx xxxxxxxx současně provozovatelem xxxxxx vozidla, x

x) xxxxxx ověřený podpis, xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) X xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiloží

a) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ministerstvem,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. osvědčení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2, xxxx

4. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovezeného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx prohlídce, xxx-xx x provozované silniční xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx neuplynula xx xxx podání xxxxxxx lhůta xxx xxxxx pravidelnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40; xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx je

1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx registrováno, nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxx §5a,

2. xxxxxxxx x technické xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1, nebo

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx toto xxxxxxx xxxxxxxxx podle §35,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx členském státě x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti dovezeného xxxxxxx,

x) zelenou kartu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla5),

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu x

x) xxxxxxxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxx xxxxx §4 odst. 3, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přiloží žadatel x žádosti kopie xxxxxxx xxxxx odstavce 5 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Doklad xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx 4, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního vozidla; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registru silničních xxxxxxx písemnou xxxxx xxxx, musí xxx xxxx moc podepsána xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podepsána xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx jednání xxxx xxxxx x souvislosti x výkonem jeho xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx27). Podává-li xx xxxxxx o zápis xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverze dokumentů xxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xx xxxx moc x listinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx; není-li xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Vzor xxxxxxx x zápis xxxxxxxxxx xxxxxxx do registru xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) odejme xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx-xx xx x vozidlo xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxx podle §7b, obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidlu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx vozidla.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tvořena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx abecedy x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vydaných xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx. Xxxx-xx u silničního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xxxxxx xx xxxxxxxx den x měsíci následujícím xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečná xxxxxx, obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxx silničního xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx osvědčení x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx tomuto orgánu xx 6 měsíců xx xxxx odejmutí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx, obsah a xxxxxxxxx registrační xxxxxx x provedení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx silničního vozidla (XXX) xxxx xxxxxxx xxxxx podvozku xxxxxxxxxx xxxxxxx, jaká xxxxxxxxxxx xxxxxx bude tomuto xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx o zápis xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x tuto registrační xxxxxx xxx vozidlo xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx podána xxxxxx o zápis xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx rezervace xxxxxxxxxxx xxxxxx zaniká.

§7x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvolenou xxxxxxxxx velkých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx číslic (xxxx xxx "registrační xxxxxx xx xxxxx"). Xxxxxx x xxxxxxxxx registrační xxxxxx na xxxxx x silničnímu vozidlu, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přidělí, xxxxx

x) neobsahuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, třídě xxxx xxxx skupině xxxx, název xxxx xxxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxx státu x xxxx zaměnitelná x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx značka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx silničnímu vozidlu, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zničená,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x

x) tabulky xxxxxxxxxxx značky xxxx xxxxxxxxxxx značky xx xxxxx vozidla nejsou xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zadržené xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Tabulky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadateli xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx správního xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značkou na xxxxx žadatel odevzdá xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx značka xx xxxxx splňuje xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a xxx xxxxxxxx xxx není xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx, xx xxxxx žádost byla xxxxxxxxxxx značka xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx 6 xxxxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností žádosti xxxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "XX" následovanými kombinací xxxxxxx písmen latinské xxxxxxx x arabských xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxx-xx x xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxx xxxx palivo elektrickou xxxxxxx nebo xxxxx

1. xxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxxxx x jiným xxxxxxx, xx-xx hodnota xxxxx XX2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 x/xx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x silničnímu xxxxxxx, xxxxx xxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx podat xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx žádosti. Xxxx xxxxxxx tabulek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obecnímu úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx tabulky x xxxxxxxxxx registrační značkou, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vydány.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxx x strukturu xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx umístění xxxxxxx xx silničním xxxxxxx.

§7x

(1) Xxxxxxxx s xxxxxxx žádosti x xxxxx změny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx, žádosti x vyřazení silničního xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx zapsána xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značka xx xxxxx xxx §7b x xxxxx xxxxxxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxxx na jinou xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx vlastník"), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x jinému xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx vozidel xxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx registrační xxxxxx xx xxxxx vedeny Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Spolu s xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx registrační značkou.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx silniční xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxx registrační xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, podá ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxx značky xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhoví. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrační xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zapsáno v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx žádostí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxx podána, xxxxxxxxx zaniká.

§7d

(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla se xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xx xxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx poškození xxxxxxx x přidělenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§7e

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tabulky x xxxxxxxxxx registrační xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx x silničnímu xxxxxxx xxxxxx více tabulek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ztraceny, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, spolu x oznámením xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 přidělí xxxxxxxxxx xxxxxxx novou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx tabulky s xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx žádost podle §7b, postupuje xx xxxxxxxxx podle něj. Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x touto značkou xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx registrační xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Celní xxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§7x

(1) Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx silničního vozidla xxxxxxx vlastník nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x registraci silničního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§7g

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx registračních xxxxxx x xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx tabulek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx průběžně tak, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 239/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§7x

(1) Silniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx silničního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se §6 odst. 3 xxxx. a) x x), §7 a 7d7f xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vedou evidenci xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky x pro účely xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx první x xxxxx se použijí §4 odst. 1 xxxx. a) x x) x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx. Xx xxxxxxxx související xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §7 xxxxxxx obdobně. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx22).

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 239/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2015

§8

Xxxxxx x zápis xxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx žádosti dosavadního x nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx provozovatele silničního xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vlastníkem,

b) x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x silničnímu xxxxxxx xx stát xxxxxxx, zabavením nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oznámení xx xxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x silničnímu xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx vozidlu nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x zápis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx vedle obecných xxxxxxxxxxx podání xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x); xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) podaná v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx opatřena úředně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx totožnost žadatele xxxx xx žadatel xxxxxxxxx na základě xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

2. zelená xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx5), xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx

1. xxxxxx o nabytí xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx vozidlu x

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); x žádosti xx nepřikládá osvědčení x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx-xx je xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) X oznámení se xxxxxxx doklad o xxxxxx vlastnického práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx Xxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Podání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx učiněna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx učiněna x téhož xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xx žádost x zápis změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přiloží xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 2 x, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx 1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx nového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx; nepředloží-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx. Xxx-xx x přechod xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx k dispozici.

(8) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx být xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ověřeným podpisem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx spojuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v souvislosti x výkonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx27). Xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx zmocnitele, xxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx moc xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx x žádosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxx xxx x xxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností při xxxxxx nového osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neprovede.

(9) X žádosti o xxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vlastnické xxxxx k silničnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2, x

x) vlastnické právo x silničnímu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, která xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx zapsána xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

(1) Xxxxx-xx ke xxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxx společné xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxx rovněž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx o zápis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxx přílohy xxxxx §8 xxxx. 3 x xxxx. 4 xxxx. b) obdobně. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx platí §8 xxxx. 8 xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vyrozumí xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx nepodal, a xxxxxx xx xx x žádosti xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx, x držení xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x stanoví xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§9

Žádost x zápis xxxxx provozovatele silničního xxxxxxx

(1) Xxxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vlastníka nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx novým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastník.

(2) Xxxxxx x zápis změny xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxx vedle obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a). Ustanovení §8 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §8 xxxx. 4 xxxx. x) x §8 xxxx. 8 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Podání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx učiněna xxxxx xxxxxxxx současně, xxxxx xxxx být xxxxxxx x téhož xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. X xxxxxxx xx přikládají xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx xxxxxx x zápis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx silničních xxxxxxx v elektronické xxxxxx, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě kopii xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 písm. x) xxxx 2. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neprovede.

(5) Xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapíše xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě žádosti xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) až x); evidenční xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx před podáním xxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xx-xx být jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx silničních vozidel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx

x) odejme xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydá tabulky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxxx xxxxx §7c.

(2) Po provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx předá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x popřípadě xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx silničního vozidla.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 9, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx §8a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx vozidel.

§11

Změna ostatních xxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X zápis xxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx 10 pracovních xxx ode xxx, xxx změna xxxxxxx,

x) xxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxx vyřazené x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x silničním xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx předmětem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx se xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx této xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(4) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx v osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidlo x xxxxxxx

x) xx základě xxxxxxx vlastníka silničního xxxxxxx, xxxx

x) zaniklo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla5) x xx lhůtě 14 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla nebyla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platit xxxxxxxx x povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla z xxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, není-li zadrženo xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx28), a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provozu xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx vozidlo takovým xxxxxxxx, xxx neohrožovalo xxxx xxxxxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx, x

x) neodstraňovat xxxxxxxxx xxxxx vyřazeného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem silničního xxxxxxx a motor.

(4) Xxxx-xx vyřazení xxxxxxxxxx xxxxxxx x provozu xxxx než 12 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyřadil xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, adresu místa, xxx je vyřazené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, požádá xxxxxxxx silničního vozidla x xxxx vyřazení x xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x žádosti přiloží, xx-xx xx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provozu, do 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxx xxxxx podle odstavce 4.

(7) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x silničnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx vozidla.

(8) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností současně x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z provozu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulky s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx použit xxxxxx podle §7c, xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 xx xxxx xxxxxx xxxx, obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxx registrační xxxxxxx x nové xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx této xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky, tabulek x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x provozu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§13

Zánik silničního xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxx

x) žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx

1. bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez odstranění xxxxx xxxxxxxxxxx částí,

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zániku xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx23) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxx, xxxx

x) oznámení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemní komunikace, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx24) xxxxxx xxxxxxxx vozidlo provozovateli xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx zákona x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zničením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí takový xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; za xxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rozebrání.

(3) Vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne, kdy xxxxx xx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx x). X xxxxxxx přiloží

a) xxxxxx x xxxxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky anebo xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx 3,

x) xxxxxx x pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx23) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x skutečnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 4,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) všechny xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) a x) xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx 1 ověří xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x silniční vozidlo xxxxxxxxx M1 nebo X1.

(6) Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při zápisu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tabulky s xxxxxxxxxx registrační značkou.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxx zaniklo jinak xxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 3 a x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx s xxxxxx23) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zapíše zánik xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úřední. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 se v xxxxxxx případě xxxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§14

Vývoz

(1) Obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx přidělenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx v počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 1 rok xxxx xxxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxx silničního xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s údaji xxxxx §48 xxxx. 3 písm. a).

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx odevzdají všechny xxxxxx tabulky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxx xxxxx xx jiného xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vývoz xx jiného xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx1a) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx metrologickým xxxxxxxxxx6b) autorizovaným x xxxxxxxxx tachografů. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx musí obsahovat xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude ověřování xxxxxxxxxx provádět.

(2) Xxxxx xxxxx xx žadateli xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx podniku1a),

b) xx členem xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx1a),

x) je zaměstnancem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx karty podniku1a), xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx je

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx1a),

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx1a), xxxx

3. xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx držitelem xxxxx xxxxxxx1a).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b) xx x) je xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx čestným xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx1a) xxxxx dílny x případě xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxx karty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx poškozenou xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Držitel xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx odevzdat xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx 10 dnů xxx dne, xxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, změněna xxxx xxxxxxx6b),

x) xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx je xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx dílny,

c) došlo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(6) Držitel xxxxx xxxxx je povinen xxxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě1a) xxxxxxx xx xxxx 2 xxx.

(7) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x autorizaci k xxxxxxxxx tachografů, xxxxx xxxxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx digitálního xxxxxxxxxx28).

(8) Xxxxx x vydání xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx28).

ČÁST TŘETÍ

SCHVALOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§15

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx technické xxxxx xxx dodávat xx xxx, pouze xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podléhají silniční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M, X x O39),

b) na xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel kategorie X29),

x) xxxxx jsou xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 xxxx. b) přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií X, X x O39),

d) xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X29) x x §3 odst. 2 xxxx. g), xxxx

x) xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx7).

(3) Xxxxx XX xx s xxxxxxxx §28 odst. 1 písm. x), x), x) x x), §28 xxxx. 5 a §28d xxxxxxxxx xx typ xxxxxxxxxx vozidel, jejich xxxxxxx, konstrukčních xxxxx xxxx samostatných technických xxxxx,

x) xx xxxxx xx použije xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x O39),

b) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X29), nebo

c) xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx schvalování xxxxxxx xxxxxxxxx M, X x X39), xxx-xx x schválení typu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x platností xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typu silničních xxxxxxx, xxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, N x X39) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X29). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, oznamování x sledování technických xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M, X x X39) x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx L29); xxxxxxx xxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx účelně xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkušeben. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií X, X a X39).

(5) Xxxxxx-xx výrobce x xxxxxxxxxxxx schválení xxxx vozidel vyráběných x xxxx xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x O39) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X29), xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx brzd, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx výfukových xxxxxxx, odrušení xxxxxxx x elektromagnetické kompatibility x ve vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx a ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x životního xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx použije postup xxxxx

x) přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X39), xxx-xx x vozidlo kategorie X, N nebo X, xxxx

x) přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx L29), xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx X.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzná xxxxxxxxx xxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxx-xx xxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx použitelné pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx. Xxxxx o xxxxxx schválení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx-xx o xxxxxxxxx typu silničních xxxxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx 5, xxxxxxx x jejich schválení xxxx náklady xx xxxxxxx

x) xxxxxxx technických xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X39), xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx vozidel kategorie X29) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) shodnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výroby xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xx schváleným xxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií X, X x X39) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx L29) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx.

§15x

Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, propagovat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx1a).

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 337/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

XXXXX II

SCHVALOVÁNÍ XXXX

§16

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx uvedeny x xx. 2 odst. 3 xxxx. b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, N a X39), xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x), e) x x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X29) xxxx v §3 xxxx. 2 xxxx. x), pokud

a) xxx xxxxxxxx xxxxxx obsaženým x dokumentaci xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx xxxxxx silničního vozidla, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku, x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výroby xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, konstrukčních částí xxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo schválí xxx xxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx xx použije xxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxx schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx7), xxxxx

x) xxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x životního xxxxxxxxx a

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxx bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Schválení xxxx silničního vozidla, xxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx7), a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výroby xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí xxxx samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Žádost x xxxxxxxxx xxxx lze xxxxx xxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

d) samostatného xxxxxxxxxxx celku vozidla.

(2) Xxx xxxxx typ, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx podána xxxxxxxxxx xxxxxx. Různá xxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxx spojit do xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx značku x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx x xxx, zda xx xxxx x schválení xxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx 3.

(4) X xxxxxxx x schválení typu xxxxxxx přiloží

a) výpis x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedeného xx státě xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x typu, jehož xxxxxxxxx je požadováno, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podobě,

c) osvědčení x xxxxxxxxx typu xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx technického celku xxxxxxx, xxxxxx schvalovací xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x zajištění shody xxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Ministerstvo je xxxxxxxxx vyžádat xx xxx xxxxxxx ověření xxxxxxx podmínek xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx žadatele xxxxx xxxxx neuvedené x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx žádosti.

(6) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxx x typu xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§18

§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 432/2022 Sb.

§19

Ověření xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx §16 xxxx. 3 xxxx. x) ověří xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxx ověří xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxx xxxx přiloženo k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx ověří xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částmi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx technickými xxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezeným x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyžádat xx xx xxxxxxx silniční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celky x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a způsob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x způsob xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

Schválení xxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx typu. Přílohou xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx typu x xxxxx zkušebních xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx technickým xxxxxx, ministerstvo v xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx konstrukční xxxxx nebo samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x schválení xxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2022 Sb.

§23

Xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx schválení xxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx každé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prvky x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx výrobce xx xxxxxxxx xxxxxxx duplikáty xxxxxxxxxx o xxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vyrobenou xxxxxxxxxxx xxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx technický celek xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x značkou xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxx značky xxxxxxxxx xxxx.

§24

Změna schválení xxxx

(1) X xxxxx schválení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobce. Žádost x xxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 3 xxxx. x) x vymezení xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterých xx změna xxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxx schváleného xxxx, xxxxx

x) xxxxxxx ke xxxxx základních xxxxx xxxx x

x) xx xxxxxxxxx změny budou xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx typu, xxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žadateli xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx typu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu, xxxxxxxx

x) xxxxxxx neodstraní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx výrobou xx xxxxx xxxxx §28c xxxx. 1, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx silniční vozidla, xxxxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx celky, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx typem,

b) xxxxxxx xxx xxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxx x jejich xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené x §28 xxxx. 1 xxxx. x), x), d) x x),

x) xxxx ukončena xxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx, xxxx

x) x xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxx nehodlá xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx systémy, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx technické celky, xxxxxxx typ xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx člověka, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výrobci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx nejdéle xxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxx silničního xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku x schválený typ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx platnosti dnem xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Silniční xxxxxxx vyrobená xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxx, xxxxx

x) xx xxxx vozidla x xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxx.

(3) V povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxx, která lze xxxxx xx xxx, x xxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx a která xxxxx překročit 12 xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx

x) xx vybavena přístroji x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x xxxxxxxxx prostorami xxxxxxxx upravenými xxx xxxxx xxxxxx činností,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx prováděny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxx i xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx. Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, v xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxxx mají, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnancem, x xx písemně s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(5) O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 pořídí xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ministerstvu.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 oprávněn,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 xxxxxxxxx porušuje xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx kategorie xxxxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx prostory potřebné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebny, xxxxxxxxx xx systém xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zkušebního xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zástupce

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zkušebním zařízení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x aby xxxxxxx o zkouškách xxxx dostupné alespoň xx xxxx 10 xxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx zkoušce xxxxxx xxxx zkušebních xxxx, xxx které xx xxxxxxx neshodnost xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby,

e) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx toto xxxxxxx; po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx vyrobená xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provozu x xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx opatření xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx kontrolující osobě xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradní xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx let po xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x technických xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x použití xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části xxxxxxx nebo samostatného xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx automobil xxx x prodejním xxxxx xxxxxxxx štítek x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XX2 obsaženými x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zajistit, aby x xxxxxxxxxxx materiálu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XX2 obsažené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xx-xx x propagačním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nejvyšší xxxxxxxx pohonných xxxx x emisí CO2 x těchto typů,

n) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx (VIN),

o) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x shodě vydaných xxxxx §23 xxxx. 1 a na xxxxx xxxxxx údaje x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xx x jím xxxxxxxxxx vozidel již xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx více xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx život xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) umístit xx xxxxx palivové xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx vozidla xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx vozidla, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx umístěny x xxxxxxxxx vozidla.

(2) Zahraniční xxxxxxx xxxx pověřit xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx zástupců uváděním xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxx činnost xx xxxxxxx povolení ministerstva. Xxxxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxx České republiky xxxxx nebo organizační xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx výrobcem xxxxxxx pověřena x xxxxxx této činnosti.

(3) Xxxxxxxxxxxx zástupce, který xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx typ xx schválen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. e), x) xx x) x x) až x). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, život xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ve xxxxx uvedeny.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) přestal splňovat xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) opakovaně porušil xxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přijatý xxxxxxxx x evropských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na obsah x xxxxxx zobrazování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx alternativního xxxxxx, xxxx údaje xxxxx odstavce 1 xxxx. q) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx požadavků xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pohonných xxxxxxx xxxxxx alternativního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) odpovídat xxxxx xxxxxxxx požadavkům do 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§28x

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2022 Sb.

§28x

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2022 Sb.

§28c

Dohled xxx výrobou

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx výrobou xxxxxxxxxx xxxxxxx, systémů xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x osvědčením x xxxxxxxxx xxxx, xx oprávněno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx x xxxxxx příčiny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx mu stanoví xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx ohrožen xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx silničního xxxxxxx xxxx systému vozidla, xxxxxxxxxxx části vozidla xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx xxx dne zadržení xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx řízení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§28x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout ministerstvu xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx podle §4 xxxx. 5. Xxxxx xxxxxxx nemá xx xxxxx České republiky xxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vozidla uvádí xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx předání xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Výrobce xx povinen v xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpřístupnit údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx technické xxxxxxxxx40). Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §28 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx k) xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, předá xx xxxxxx ministerstvu. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

SCHVALOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX JEDNOTLIVĚ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VOZIDLA

§29

Jednotlivě vyrobené xxxxxxxx vozidlo

Jednotlivě xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx o xxxxxxx rozhodnout bezodkladně, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx. Technická xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) druh x xxxxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxx, pro xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx záručního x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivě vyrobeného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx vozidlo, xx které xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M, X x X39).

(3) X xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx uváděných x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrobeného silničního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x hmotností,

c) xxxxx x údržbě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyce,

d) xxxxxxxxx o schválení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X39), xxx namísto protokolu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx protokol xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx x, xxx-xx x xxxxxxxx vozidlo, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokládající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxx ochranu xxxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích.

§31

Xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X39), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního vozidla x xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx,

x) xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X, X x X39) týkající se xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxx zajišťují xxxx technické xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úroveň bezpečnosti xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx života x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxx způsobilosti s xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií M, X x X39), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uplatnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx vozidla, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 písm. x) tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx státech,

d) přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx schvalování xxxxxxx xxxxxxxxx L29) xxxxxxxx se xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vozidla x elektromagnetické xxxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x životního xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx schvalování xxxxxxx xxxxxxxxx X29) x xxxx uvedeno v xx. 2 xxxx. 2 tohoto přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, nebo

e) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X29), x výjimkou technických xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx vozidlo, xxxxx xx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x), e) x x) tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. g).

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí

a) xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x platností xx všech členských xxxxxxx, xxxx-xx požádáno x xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

(3) Pro xxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x jiném členském xxxxx vydá xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx technických xxxxxxxxx, xxxxx kterých xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx způsobilost.

(4) Vzor xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrobeného silničního xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx sdělí na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bude posuzovat x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x účel, xxx který má xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§33

Povinnosti výrobce jednotlivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx x případě jednotlivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpřístupnit xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem a x rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx40). Xxxxxxxxxx orgánem podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx umisťování x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliva, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se §28 xxxx. 1 písm. x) x §28 xxxx. 5 použijí xxxxxxx.

§33x

§33x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2022 Sb.

§33x

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 432/2022 Sb.

§33x

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2022 Sb.

XXXXX IV

TECHNICKÁ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§34

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schvaluje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dovezeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx samostatně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x

x) silniční xxxxxxx, jehož xxx xxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x platností xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxx ministerstvem, xxxx

x) xxxxxxxxxx vyrobené xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovezeného xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tovární xxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účel, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) údaj x xxx, xxx jsou xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx vydáno, nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§35

(1) Obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx schválí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanicí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx pro danou xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice v xxxx prvního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx podle evidenční xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx §48 odst. 3 xxxx. a) a

c) xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxxxx ve výfukových xxxxxxx podle xxxxx XXXX 3, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1, M2 xxxx X1 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla jednotek xxxxxxx ochrany25).

(2) Xxx-xx x dovezené xxxxxxxx xxxxxxx, jehož technická xxxxxxxxxxx xxxx schválena xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřikládá. Xxxxxxx technických xxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků, xxxxx xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx upravující schvalování xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X39), xxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxx x žádosti; xxx-xx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyžádá xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(3) Xxxxxxx technických požadavků, xxxxx nedokládá seznam xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx technickým xxxxxxxxxx vydaným zkušební xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), které xxxx xxxxxxxx xxx bezpečnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3.

XXXXX X

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX POŽADAVKŮ XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

§35x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx povolit xx xxxxxx výjimku x technických xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, životního prostředí xxxx života nebo xxxxxx člověka. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) brzd,

b) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx škodlivin xx výfukových xxxxxxx x

x) odrušení vozidla x elektromagnetické xxxxxxxxxxxxx.

(2) X silničních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) za xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx diplomatické mise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) jiný člen xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x registraci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX X XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX VOZIDLO X XXXXXXX

§36

(1) Xx xxxxxxxxx komunikacích lze xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx na pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být měněn, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx opravu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, jenž xxxxx xxxxxxxxxxxxx silničního vozidla. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx protokol stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx číslo silničního xxxxxxx (XXX), není-li, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx ujeté xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výměny xxxxxxxxx xxxxx vzdálenosti,

c) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx opravy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x

x) jméno x xxxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opravu xxxx xxxxxx počítadla xxxxx xxxxxxxxxxx.

§37

Technicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provozu

(1) Xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxxxx nezpůsobilé x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředí xxx xxxx stanovenou prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jeho xxxxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxx, xxxx

x) byly xx xxxxxxx provedeny xxxxxxxxxxx xxxxx anebo zásahy xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx XXX.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx podnikající osoba xxxxxxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx upozornit provozovatele xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx bude xxx xx xxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x provozu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxx přípojná xxxxxxx v xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidlo,

a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozu,

b) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jde-li x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx registraci,

c) xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x registrační xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx vozidlu xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxxx vozidla,

d) x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx,5)

x) xxxxx technická způsobilost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx prohlídkou xxxxxxxxxx xxx xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx silničních vozidel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x něhož xx xxxxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx xxxxx xxxxx §40; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provedení xxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx vozidel xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xx silničním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku České xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx CZ.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§38a

Zkušební provoz

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, jehož technická xxxxxxxxxxx xxxxxxx schválení, xxx nebyla schválena, xxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě povolení xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, výrobě nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "zkušební provoz").

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxx

x) výrobce xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vyrábí, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx silniční xxxxxxx, xxxxxx systémy, konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx doloží, že x hlediska svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, personálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx člověka. Xxxxxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, x xxxxx správním obvodu xx žadatel xxxxx, xxxxx xx xxxxx x dokladem osvědčujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a knihou xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx jízd lze xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kniha xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx schválena, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu,

b) xxxxxxxx, xxx při zkušebním xxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) užívat xxxxxxx x přidělenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkami xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x každé provedené xxxxxxxx jízdě xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přidělení zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx jízd xx xxxxxxxx x prováděné xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xx xxxxx dobu xxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx škody způsobené xxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, do 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx odejme xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxxxxx technické zkušebny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx podmínky stanovené x xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxxxxx provoz x xxxxx z xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx sídlo, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx registraci, xxx není xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx jízdy x xxxxxx xxxxxxx 100 xx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx manipulační provoz xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx jím dovážená xxxxxxxx vozidla, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx

x) xxxxxxxx pro xxx přepravovaná nebo xxxxxxxxxx silniční xxxxxxx.

(3) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx x vydá xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx lze xxxxx opakovaně na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Výrobce, dovozce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx povolen xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx

x) užívat xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx silničního xxxxxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx při manipulačním xxxxxxx xxxxx silniční xxxxxxx, xxxxx opatřili xxxxxxxx x přidělenou xxxxxxxx registrační značkou,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přidělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx jízdě x

x) xxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválena x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx účel x xxxx xxxxxxx x xxxxxx značkami a xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx lze vydat xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx; x žádosti xx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx oprávněn umístit xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přidělenou xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xx silniční xxxxxxx, xxxxx prodal; xxxx xxxxxxxxxxx značka xx xxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její platnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x evidenční xxxxx.

(7) Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dopravce opakovaně xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, pokud prodejce xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

§38x

(1) Na žádost xxxxxxx, provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxx xxxxx xxx zkušebním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx je

a) xxxxxxxxx zkušebních xxxxx xxxx přestavba, kterou xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) propagace nebo xxxxxx silničního xxxxxxx xxx xxxx prodeji.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxx povolena xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx jízdy xx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxx, xx-xx xxxxxx jízdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxx přestavba, xxxx 6 měsíců, je-li xxxxxx jízdy propagace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Příslušným x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx registrační xxxxxx, doloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38a x 38b x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dvanáctého xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx registrační značky xxxx ode dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádného xxxxxx dokladů a xxxxxx pojištění.

(4) Xxxxxx, xxxxxxxx, zničení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38a x 38b nebo xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xx 15 xxx xxx dne, xxx ke ztrátě, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x přidělenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podle §38a, 38b xxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, který xx xxxxx,

x) xx 5 xxx xxx xxx

1. xxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxx manipulačního xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxxx značek, xxxx

3. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx nebo doklady xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky, xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx vyznačení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38d

(1) Xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx, ale není xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registrační značku x xxxxxxxx platností xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxxxx xxxxxxxx registrační xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx kategorii vozidla x xxxx osvědčení x xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx do xxxxxx xxxxx, xxxx-xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx provedena xxxx než 1 xxx před xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx identifikační údaje x xxxxxxx s xxxxx xxxxx §48 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky s xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti

1. xxxxx §6 odst. 5, xxxx

2. xxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx vozidlo xxxxxx xxx vývoz xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx kartu xxxxxxx podle zákona x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx5) x

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x silničnímu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx jiného xxxxx x způsob xxxxxxxxx zápisů x xxxxxxxxx x přidělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx na svůj xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídce xx xxxxx stanovené xxxxx zákonem.

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx registrováno x jiném xxxxx, xxxxxxxx silniční xxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 4 xxx ode xxx xxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě 2 let ode xxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx technické prohlídky, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) X1, X1 xxxx O2 x výjimkou vozidla xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x),

x) X1 x xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) X xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx ledu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx registrováno x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx vozidla xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx x poté xxxxxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) Z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx sněhu xxxx xxxx, M1, X1 xxxx X

1. s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nájmu, xxxx

x) X2, M3, X2, X3, X3 xxxx X4.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx vozidel nebylo xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, přistaví xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 4 let xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx X1, xxxx

x) xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx X, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 50 xx3 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlostí xxxxxxxxxxxxx 50 xx.x-1 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxxxx před zápisem xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se odstavce 1 až 3 xxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxx xxx xxxx první registrace x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx počítá xxx xxx provedení poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx dne provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního vozidla.

(5) Xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xxxx zápisem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx, xxxxxxxx silniční vozidlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě

a) 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxx xxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx, xxx-xx x silniční xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx vozidlo xxxxxxx x xxxxxxxx 2, nebo

c) 4 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pravidelně xx lhůtě 4 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3.

(6) Má-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §40 zpřístupněnu datovou xxxxxxxx35), ministerstvo 60 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx technickou xxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xx 3.

§41

§41 zrušen právním xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§44

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§46

§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 239/2013 Sb.

§47

Xxxxxxxxx prohlídka

(1) Technickou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxx kontrola xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxx xxxxx na

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx technické způsobilosti xxxxxxxxxx vozidla,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx vážné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) opakované xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxx x rámci státního xxxxxxxxx dozoru x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(3) Xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx metrologicky xxxxxxx a navázány.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx přistavila, xx xxxxxxxxx xxx při xxxx xxxxxxxxx prohlídce xxxxxxxx; přitom je xxxxxxx řídit se xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické kontroly xxxx xxxxxxxxxxxxx stanice xxxxxx emisí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prohlídce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx ohrožuje-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx měření xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolních úkonů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vystaví xxxxxxx měření emisí xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx x technické xxxxxxxxx. Za den xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx úkonů xxxx xxx 30 dní, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x provozu a xxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx

§48

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx stav x xxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, konstrukčních xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xx xxx xxxxx xxxx xx závady, porovnáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly nesmí xxx technické prohlídce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx volnoběžných xxxxxxxxx motoru.

(3) Stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) soulad xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx uvedenými v

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem, xxxx

3. xxxxxxx obdobném xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx členským xxxxxx x

x) stav xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, která vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Protokol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx došlo

a) xx změnám xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx provedení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x registraci silničního xxxxxxx nebo v xxxxxxxx dokladu vydaném xxxxx xxx členským xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx hodnoty ujeté xxxxxxxxxxx na počítadle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Na xxxxxx xxxxx prováděné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 použijí xxxxxxx.

(7) Rozsah a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx úkony, xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48a

Informační xxxxxx technických xxxxxxxxx

(1) Informační systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slouží x evidenci, kontrole x xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x technické xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, údaje o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky x xxxxx o kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx.

(2) V informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále obsaženy

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno,

b) xxxxx x xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení x xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx měření xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxx svou činnost, x

3. xxxxx o xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx o vozidlech xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je ministerstvo.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxxx stanic xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx informačního xxxxxxx technických xxxxxxxxx. Xxxxx, obsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx provozovateli stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx stanice xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zaslaného xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kopií povolení x provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx měření emisí, xxxxx absolvovali xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx přístup do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Školení xxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správce.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx prohlídek

a) Xxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx a

d) obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vedení řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx účely vedení xxxxxx řízení podle xxxxxx xxxx jiného xxxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 7 xx nevztahují xx xxxxxxx technické xxxxxxxx x stanice xxxxxx xxxxx, které provádějí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Policie Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx měření emisí").

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxx životní prostředí,

b) xxxxx závada, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx způsobilá xxxxxxx provoz xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vážném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, která bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx.

§50

(1) Silniční xxxxxxx xx technicky xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx závady. Xxxx-xx technickou prohlídkou xxxxxxxx lehké závady, xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx umístí xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx měsíce x xxxx xxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx nebo technickou xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu26) xxxx obdobnou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k provozu xxxxx na xxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlídce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x provedené xxxxxxxxx silniční xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technické kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxx závady xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §50 odst. 2 xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odstraňovaná xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (§37) x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Pokud xx xxxxxxxxxx prohlídkou silničního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilé k xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odstranění xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx technické xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebezpečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx vozidlo.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském státě, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx.

§52x

(1) Obdrží-li xxxxxxxxxxxx xx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nějž xxxxxxx, xx u xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, postoupí xxxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx silniční kontrole xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26), z něhož xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx neprodleně xxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§52b

Technická prohlídka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx ledu xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem. Technickou xxxxxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud to xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňují.

§53

(1) Výrobu a xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§54

Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx krajským úřadem. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x jehož správním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické kontroly xxxxxxxxx xxxxx činnost.

(3) Xxxxxxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahem xxxxxxx správního obvodu xxxxxxxxx stanic xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

x) je xxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx 80 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolních linek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, rozšířených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx takového okresu x

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stanicích xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx provozována, vyšší xxx 80 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolních xxxxx stanic technické xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxxx o kapacitu xxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx registru xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy x 1. xxxxx x x 1. červenci xx období xxxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx rozložení xxxxxxx, xxxx pravidelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx xx území okresu xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxx přepočtené xx xxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx a časové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxx kontrolní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x X3 xxx kontrolní linky xxxxxxx technické xxxxxxxx xxx xxxxxxxx automobily.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a časové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx čas x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxx x centrálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(9) Kontrolní linka xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxx xxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 26 x, xxxx 4 xxxxxxxxx stání xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 33 m. Xxxxxxxxx xxxxx xxx užitkové xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 42 x.

(10) Xxxxxxx xxxx, je-li splněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dalších xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxx prohlídky ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx profesního osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předepsané náležitosti x kladná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx technickým xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx úmyslně, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podnikáním, nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud se xx něho xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx členové jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti, xx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9b) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Druhy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zařízení x programové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek x souvisejících úkonů, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx činnosti stanice xxxxxxxxx kontroly, xxxxxxxxx xx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx mobilním xxxxxxxx x způsob metrologického xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§55

Xxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, popřípadě xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) popis xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, popis xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxx obvodu xx xxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx provozovat stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx a

d) xxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x neveřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obsaženy. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti xxxxxxx posuzovanou xxxxxx xxxx orgánem xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx.

§56

Rozhodnutí x oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) adresu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní automobily x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x počet xxxxxxxxxxx stání na xxxxxxxxxxxx kontrolních linkách,

d) xxxxxxxxx vybavení stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, x

x) omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x neveřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Krajský xxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí. Xx xxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxx §57 a xxxxxxxx a stavebního xxxxxx xxxx lhůta xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x této lhůtě xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx lhůta xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prodloužit, xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx dodržet x důvodů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx předpokládat xxx xxx xxxxxx zabránit.

(3) Xxx-xx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx xx krajský xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx veřejné xxxx9c).

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx krajskému xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §54, xxxxx xxxxx xxxxxx provozovny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx území xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx provede xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54 v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx kontroly xxxxx §54. Xxxxxxx xxxx xx vždy oprávněn xxxxxxxxxx přístrojové xxxxxxxx x stavebně xxxxxxxxxx xxxxxx nové provozovny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx zašle krajský xxxx xxxxxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Osvědčení xxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické kontroly xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osvědčením xxxxxxx xxxx xxxxxxx provozovateli, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx provozování stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické kontroly,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, systém xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xx xxxxxxx technické xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx osvědčení xxxxxxx xxxx xxxxx ministerstvu.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x systém xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel byly xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx držiteli platného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx technické způsobilosti x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxx schválením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) stanice technické xxxxxxxx byla provozována x souladu x xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx §56 x x podmínkami podle §54,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a udržovány xxxxx pokynů xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozsahu, xxxxxxxx x x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx technických xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx podle §48,

f) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pořízení xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technických prohlídek,

g) xxxx řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x technické xxxxxxxxx xxxxxxx podle §48 xxxx. 7 x §53 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu x rozsahu technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyvěšením xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, systém xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx stanici xxxxxxxxx kontroly nebyly xxxxxxxxx pravidelné technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx a

k) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který by xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx písemně oznámit xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 nebo xxxxx §56 xxxx. 4 xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx krajskému xxxxx vždy nejpozději xx 31. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§58a

Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické kontroly x souladu x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§58x vložen xxxxxxx předpisem x. 239/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§59

Odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx stanice technické xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx jeho vydání, xxxx

x) o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požádal.

§59x

Xxxxx je současně x xxxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx podle §59 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu žádost x udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx stejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxx §56 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, krajský xxxx rozhodne x xxxx žádostech ve xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx §54 odst. 3 se v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§59b

Stanice technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx technické prohlídky xxxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx14) může pouze xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxx provozovatel je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění technických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo vydá xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx nejvýše xx xxxx 5 xxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx prohlídek,

c) xxxxxxx vlastní xxxx xx xxxxx užívat xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebezpečných xxxx x

x) je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v souladu xx xxxxxxxxxx způsobem x rozsahem pokrytí xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxx nebezpečných xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx držitel oprávnění xxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx prodlouží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxx oprávnění podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx-xx splněny podmínky xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přepravě nebezpečných xxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx k přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) o xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx osvědčení kontrolního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx linkách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx odejme, nezajistí-li xxxx držitel xxxxxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxx pověřením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxx x xxxxxxx, že o xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxx určených k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx tím xxxxxx xxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxx komisi. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zkušební xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a rozsah xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xxxxxx xxxxxx výuky, rozsah xxxxxxxx potřebných xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx závěrečné zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určených k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§60

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx profesního osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Profesní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx skupiny xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x M3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx X xxxx C1,

c) absolvovala xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxx pravomocně odsouzen xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx, xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxx trestný xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx a

f) xxxx xx střetu xxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx technických prohlídek; xx xxxxxx zájmů xx osoba, která

1. xxxxxxxxx podnikání xxxx xxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technických celků,

2. xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx x oblasti prodeje xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xxxx

3. xxxxxxxx závislou xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků.

(3) Za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxx splňuje podmínku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9b) xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x žádosti xx xxxxxx posouzení xxxx bezúhonnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudním xxxx správním xxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx příslušníkem, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů, přiloží xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx učiněné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx notářem v Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(4) Pokud x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx splněna.

(5) X xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx měření xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xxxx 3 xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx požadavku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) postačí, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx X. Vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platnost na xxxx xxx xxx xx uplynutí jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx držitele, xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx absolvoval xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika xxxxx §60 xxxx. 2 xxxx. b), x) x x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního technika, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx po uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §60 xxxx. 2 xxxx. x), x) x f).

(4) Ministerstvo xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx, pokud jeho xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přestal-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 písm. x), x) x x). Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx 5 xxxxxx xx odnětí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx omezeno xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4 xx k podmínce xxxxx §60 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxxxx.

§61x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxx, způsobem x x souladu x technickými podmínkami xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stupněm xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxx prohlídky do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatelem xxxxxxx měření emisí x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxx závad.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ztrátu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx je ve xxxxxx zájmů xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož oprávnění x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v teoretické xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx technická xxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s uděleným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx x xxxxxxx, xx x to držitel xxxxxxxx požádal. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x odborníků x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x prohlubovacím xxxxx xx prohlubováním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx, obsah x xxxxxx provádění xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kurzu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, organizování x xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zkoušky odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

STANICE MĚŘENÍ XXXXX

§63

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx měření emisí

(1) Xxxxxxx xxxxxx emisí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx povolení xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) má vlastnické xxxx xxxx xxxxx x užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx stanici xxxxxx xxxxx provozovat, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxx x této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x užívání xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika, x

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx kontroly xxx zajištění řádného xxxxxx xxxxxx emisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx stanici xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx přiloží xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx dokládající xxxxxxxxxx xxxx jiné právo x xxxxxxx x xxx,

x) xxxxx přístrojů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx dokládající xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx obsahující xxxxx x bydliště xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x dokumenty dokládající xxxxxx xxxxx žadatele x těmto xxxxxx x

x) návrh vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní kontroly.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxx xxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxx správního řádu xxxxx

x) xxxx stanice xxxxxx emisí, jejíž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) adresu xxxxx, xxx bude xxxxxxx měření emisí xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx provádění xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx provádění měření xxxxx pouze pro xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Kopii xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zašle xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, stavební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxx emisí, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxx emisí x xxxxxxxxxxxxx úkonů, náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§64

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanice xxxxxx emisí

Provozovatel stanice xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx

x) stanice xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydaným xxxxxxxxx x jejímu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx vozidel xxxx prováděno xxxxxxx, xxxxx jsou držiteli xxxxxxxxxx osvědčení kontrolního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytným pro xxxxx xxxxxxxxx měření xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx používané x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x metrologicky xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx §58 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vkládány xx informačního systému xxxxxxxxxxx prohlídek,

h) byly xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx měření emisí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx měření xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§65

Xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx měření xxxxx

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dále odejme, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx závažným způsobem xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí xxxx xxxxxxxxxxxx stanice xxxxxx emisí, xxxxxxx xxxx povolení odňato xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxxx nejdříve xx uplynutí 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx měření xxxxx xxxxxxxx.

(2) Obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§67x

§67x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§68

§68 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§69

§69 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§70

§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§71

§71 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX STANICE

§72

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly,

b) xxxxxxx jeden xxxxxxxxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx schválením jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zachovávat státní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx odejme xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx držitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx žadatel

a) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx výuce,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku odborné xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zkušebních stanic, xxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 x osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanic x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxx schválením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§72x

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2022 Sb.

XXXX PÁTÁ

PŘESTAVBA XXXXXXXXXX XXXXXXX

§73

(1) Přestavbou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx motoru xxxx xxxxx xxxxxxxxx motoru,

b) xxxxx karoserie, xxxxxxxx, xxxxxx nebo ochranné xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx karoserie xxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xx mění xxxx a xxxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jen x xxxxx jedné xxxxxx xxxx vozidla.

(5) Nahrazuje-li xx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výbavou, xxxx xxxx součást xxxx xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(2) Hromadnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xx základě písemné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přestavbu stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hromadné přestavby xxxx silničního xxxxxxx xxxx obsahovat
a) obchodní xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx právnická osoba, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, pobyt, xxxxxxxx xxxxx, rodné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx osoby, pokud xxxx přiděleno, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx a kategorii xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) účel, xxx xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) podrobným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx x výkresovou xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

d) xxxxxxxxxx protokolem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x hromadné xxxxxxxxx xxxxxxx technickou zkušebnou.

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXX XXXX

§75

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a opravám xxxxxxx, nebo x xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, poškozením xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jízdy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vozidla, xxxxxxxxx náhradní xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx připevnění xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Náhradním xxxxx xxxx xxxx, které xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx původního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx části vozidla. Xxxxxxxx díl, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx, která musí xxx umístěna xx xxxxxxx, xxx stanovit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, náhradní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx světla, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx výměně xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nouzové xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Rozsah xxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výbavu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§76

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Výbava, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§77

Xxxxxxxx hmoty x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx kapalina xx brzdového xxxxxxx xxxxxxx x kapalina xx chladicího xxxxxxx xxx xxxxxxxx motoru xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx mazací oleje x xxxxxx tuky xxx zajištění technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx vozidla x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx10) x provozní xxxxx předepsané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, systému xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx musí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx11) x českými xxxxxxxxxxx normami.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

§78

(1) Xxxxxxxx vozidla, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze dodávat xx trh, pouze xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx schválení technické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podléhají

a) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx technické celky, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx T, C, X a X30),

x) xxxxxxxx xxxxxx samojízdné, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx určená xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro jízdu x terénu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vozidla, speciální xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, konstrukční xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx x

x) systémy zvláštních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx technické celky xxxxxxxxxx vozidel, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx7).

§78a

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typu zvláštních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, X x X30). Xxxxxxxxxxxx provádí rovněž xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, oznamování x sledování technických xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií X, X, X a X30); náklady xxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkušeben.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx x vnitrostátní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x malé xxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, X x X30), xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx schválí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx se xxxx, xxxxxxxx xxxxx, emisí xxxxxxxxx xx výfukových xxxxxxx, odrušení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidel xxxxx xxxxxxxx 2 xx použije xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx schvalování xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, X x X30).

(4) Xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxx schválení xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxx členským xxxxxx s platností xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx kategorii xxxxxxxxxx vozidla x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx prvního xxxxxxxxx xxxx vozidla. Údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

(5) Xxx-xx x schválení xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, X a X30) x platností xx xxxxx členských xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx x schválení xxxx náklady xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího schvalování xxxxxxx kategorií X, X, X x X30) nebo srovnatelných xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx vozidel, jejich xxxxxxx, konstrukčních částí xxxx samostatných technických xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxx xx schváleným xxxxx.

(6) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, X x X30) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §28 xxxx. 1 písm. x), j), x) x x) a §28 xxxx. 5,

x) §28d xxxx. 1, xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) §28d xxxx. 2 xxxx 3, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Pozbylo-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, C, X x X30) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx-xx xxxxxxx početní xxxxxxx x další podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 432/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§78b

(1) Xxxx třetí xxxxx XX xx x xxxxxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x), §16 xxxx. 5, §17 xxxx. 3 xxxx. x), §23 xxxx. 1 x §28 xxxx. 1 písm. x) x x) použije xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

x) zvláštních xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, C, X x S30), xxxxx-xx x xxxxxxxxx typu x platností xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx samojízdných, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tažených xxxxxxxx, xxxxxxx určených xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jízdu x xxxxxx, jednonápravových xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přepravníků xxxxxxxxxx adaptérů x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x samostatných technických xxxxx xxxxxx vozidel, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, konstrukčních částí xxxxxxxxxx vozidel nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxx schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou je Xxxxx republika xxxxxx7).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx nebo samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo b) xxxx splňovat technické xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx systému, konstrukční xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b) xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxx xx schválen, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a opatřit

a) xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 432/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§78x

(1) Xxxx xxxxx xxxxx XXX xx X xx s xxxxxxxx §31 xxxx. 1 x 2 x §35 odst. 5 použijí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených v xx. 2 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx schvalování vozidel xxxxxxxxx X, X, X x X30), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pracovních strojů xxxxxxxx, pracovních xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vozidel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jízdu xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx přípojných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx přípojných vozidel x přepravníků xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jednotlivě vyrobené xxxxxxxx vozidlo podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a ochranu xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x životního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) osvědčení x schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepodléhá-li zvláštní xxxxxxx registraci.

(4) Xxxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx registraci, xxxx namísto písemného xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§79

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxx dále xxxx xxxxxx x xxxxxxxx §40. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxx pátá xxxxxx xxxxxx.

(2) Zvláštní vozidla xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X, X xxxx X, xxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 4 xxx xxx xxx zápisu xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx vozidel x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx

x) 2 xxx xxx xxx provedení xxxxxxxxx pravidelné technické xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšující 40 xx.x-1, xxxx

x) 4 xxx xxx xxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu a).

(4) Xxxx-xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx X, T xxxx X xxxxxxxxxxxxx xxxx zápisem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě, xxxxxxx xx odstavec 3 xxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxx xxx dne xxxx xxxxx registrace x xxxxx členském xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního vozidla xx počítá xxx xxx xxxxxxxxx poslední xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X, T xxxx X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx registrováno x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 4 xxx xxx dne provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxx pravidelně xx xxxxx

x) 2 xxx xxx dne provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 40 xx.x-1, xxxx

x) 4 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx neuvedené x xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxxx prohlídka xxxxxxxxxxxx x lesnických xxxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX

§79x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx Středočeského xxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Kolíně x x Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx příslušným xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kterýkoli xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx historického xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku xxx historická vozidla x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx značkou xxx xxxxxxxxxx vozidlo.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sportovní xxxxxxx x vydá xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx registrační xxxxxx xxx sportovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřad v xxxxxxx sportovního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Fédération Xxxxxxxxxxxxxx xx x'Xxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx).

(4) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x), x) xx d) x x), §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), l), x) x x) x §6 odst. 3, 4 a 5 xxxxxxx.

(5) Žadatel x xxxxxxxxxx historického xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx silničních vozidel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx žádostí xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odevzdá xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 odebere xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a sportovního xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxx žádosti x registraci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x provozu

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splnilo xxxxxxxx testování x xx xxxxx výsledku xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xx udělené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledek xxxxxxxxx xxxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxxxx x testování x, xxx-xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx testování platí 5 xxx ode xxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx historického xxxxxxx provedlo.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rychlostí xx 40 xx.x-1 xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx určeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Stanice technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx v protokolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x, byl-li xxxxx, x průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provozovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jen pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x prohlídku xx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx Mezinárodní automobilovou xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledek xxxxxxxxx xxxxx nejdéle xx 30. dubna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx kterém se xxxxxxxxx sportovního xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xx sportovním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vozidlo xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx automobilovou xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxx komunikacích.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidla, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vzor xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx historického x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§79x

(1) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a xxxxx je podle xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxx požádat x provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(2) Xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §79b xxxx. 2. Xxxxxxxx testování xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 5 let xxx xxx, xx xxxxxx xx testování xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx testování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx x §79a odst. 1 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx původnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel. Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx na historickou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx dne ukončení xxxxxxxxx protokolu o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx testování xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, vzor žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx testování silničního xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXX

§80

(1) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou působností x Česká obchodní xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) povoluje provozování xxxxxxxxx zkušebny x xxxxxx toto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx sérii schváleného xxxxx xxxxxxxx státem x platností xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o povolení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx výrobou xxxxxxx, systémů xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vozidel, xxxxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidel způsob x xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

h) zakazuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx výrobou a xxxxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx technika x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx profesních osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika x xxxxxxxxx technických xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

n) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x schválení technické xxxxxxxxxxxx výbavy xxxxxxx, x změně xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vydává xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx místech,

s) xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx seznam autorizovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx6b),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odejmutí osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x registru jiného xxxxxxxxx státu,

v) vrací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxx podání xxxxxxx x registraci xxxxxxx v registru xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) je xxxxxxx xxx xxxxx nad xxxxx

1. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx schvalování xxxxxxx kategorií X, X a O39),

2. xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx schvalování xxxxxxx xxxxxxxxx X29),

3. xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií X, X, X x X30),

4. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mobilní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx38),

5. xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx označování xxxxxxxxx41) x

6. xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částmi xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celky vozidel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx7).

(3) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx x odnětí xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx technické kontroly,

b) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, provádí xxxxxx xxxx údajů zapisovaných x registru,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx registrační xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydává xxxxxxx s registrační xxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx silničních vozidel,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přestavbu vozidla,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx vozidla,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) vydává xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dílny,

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx, xxxxx-xx xx x vozidlo registrované x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností x xxxxx kraje, Xxxxxxx xxxx x Kolíně x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidlům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tabulku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značkou xxx xxxxxxxxxx vozidlo,

c) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla,

d) přiděluje xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx značku pro xxxxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sportovní vozidlo,

e) xxxxxxxxxx historické vozidlo,

f) xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla,

g) vede xxxxx x testování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx štítku a xxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxx pohonných xxxx x xxxxxxx XX2 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx vyrobeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §28 xxxx. 1 xxxx. x).

§80x

(1) Schvalovacím orgánem xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx38) xx

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx kategorie XXX xxxx XXX xxxxx xxxxxx předpisu,

b) Xxxxxx xxxx, xxx-xx x motory kategorie XXX xxxx RLR xxxxx xxxxxx předpisu xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx NRE xxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxx železniční vozy, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx železniční xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx motory xxxxx xxxxxx předpisu neuvedené x xxxxxxxxx a) x b).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx rovněž o xxxxxxxx uvedení motoru xx trh xxxxx xx. 34 xxxx. 4 xx 7 x xx. 58 xxxx. 5 x 9 xx 11 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx38).

§80x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 432/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§81

Xxxxxx xxxxxxx dozor

(1) Xxxxxx odborný xxxxx xx xxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích vykonávají xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxxxxxx smluv, kterými xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx. Xxxxxxxx, zda osoby, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podmínek provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx osoby") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x rozhodnutích xxxxxxxx ministerstvem nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích vykonává xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxx xxxxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx krajskými xxxxx x obecními xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x mezinárodních xxxxx, xxxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx nebo vrchního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spadá. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Zjistí-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného dozoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, uloží xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x lhůtu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažné porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vést x ohrožení bezpečnosti xxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx kontrolnímu technikovi xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx zaznamená do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx trvá xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika nebo xx uplynutí lhůty xxxxx věty xxxxx, xxxxxx-xx takové řízení xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technických xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x přestupku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx takové xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky vyzvat xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přistavila, nebo, xxxx-xx přítomna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolované xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx přistavila xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobilé k xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx stanoveného xxxxxxx x postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx při provádění xxxxxxxx pořizovat zvukové, xxxxxxxx a zvukově-obrazové xxxxxxx bez vědomí xxxxxxxxxxxxx stanice technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx předložení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx kontrolnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx pořízen a x jakém rozsahu xxx pořízen. Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xx příslušný obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x §8 xxxx. 2 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nepožádá v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 o xxxxx změny jiného xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

d) jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §12 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx neohrožovalo xxxx nepoškozovalo životní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §12 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x účel xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx vozidla v xxxxxxx x §12 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrační značkou xxxx xxxxxxxx adresu xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x účel jeho xxxxxxx,

x) jako vlastník xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 3 o xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15a xxxxxx, nabízí, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx montáž xxxxxxxx, xxxxx je určené x neoprávněné změně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §27 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 4 xxxxx záznam x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ujeté xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx počítadla xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protokol xxxxx §36 xxxx. 4 xxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla,

l) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nejbližší xxxxxxxxx xxxxxxxx protokol x xxxxxxxxx opravy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §38 odst. 1 písm. a) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidlo, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhajícího xxxxxxxxxx v rozporu x §38 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx vozidlo, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §38 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidlo, xx xxxx není způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx vozidlu xxxxxxx úřadem obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu,

p) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidlo, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx. x),

x) jako provozovatel xxxxxxx x rozporu x §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx,

x) xxxx kontrolní technik x xxxxxxx s §61a odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobem x x souladu x technickými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §61a xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zjištěné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxx §61a xxxx. 1 písm. x) nevloží xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dokumentaci xxxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí,

v) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x xxxxxxx s §61a odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61x xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §61a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h) xxxx x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxx v),

c) 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až g), x), x), m) xx x), x) xx x), w) xxxx x), nebo

d) 10 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Příkazem xx xxxxx xxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) uložit pokutu xx 5 000 Xx a za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), u) xxxx x) xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx projednat xxxxxxxx xx xxxxx.

§83x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x podnikajících fyzických xxxx

(1) Právnická osoba xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx držitel xxxxx xxxxx provede xxxxxx, xxxxxxx, kontrolu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím tachografy x silniční dopravě1a),

b) xxxxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx zapsáno x xxxxxxxx silničních vozidel,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x rozporu x §38 odst. 1 xxxx. x) provozuje xx pozemních komunikacích xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěna xxxxxxx x registrační xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx vozidlu xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem jiného xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx s §8 xxxx. 2 o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxx s §11 xxxx. 1 o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §12 xxxx. 3 nezabezpečí xxxxxxxx vozidlo xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx vozidla v xxxxxxx s §12 xxxx. 4 neoznámí xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x účel xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §12 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx registrační značkou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx,

x) jako vlastník xxxxxxx nepožádá x xxxxxxx x §13 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxx vozidla,

j) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x §14a xxxx. 4 xxxx 5 xxxxxxxxx xxxx kartu xxxx x xxxxxxx x §14a xxxx. 6 xxxxxxxx kontrolní xxxxxx,

x) v xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx §78 odst. 1 dodá na xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15a xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx určené x xxxxxxxxxxx změně údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx trh xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vozidla x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx platnosti schválení xxxx bez xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 nebo x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxxx §27 xxxx. 1 nebo x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1,

x) vykonává činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2,

r) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §28 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákazem xxxxx §28c odst. 2,

x) x rozporu x §28d odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5,

x) v rozporu x §28d xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §28d xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky vozidla,

x) x rozporu x §36 odst. 4 xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ujeté vzdálenosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdálenosti xxxxxxxxx podle §36 xxxx. 4.

(2) Právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §37 xxxx. 2 písemně neupozorní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozu,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu s §38 odst. 1 xxxx. x) provozuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které není xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §38 xxxx. 1 xxxx. e) provozuje xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxx, jehož technická xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §38 odst. 1 xxxx. e),

e) xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu s §57 odst. 1 xxxxxxxxx stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx bez osvědčení x provozování stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx s §63 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx s §48 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §48a xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxx informačního systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §48a xxxx. 1,

x) x rozporu x §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx platného xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost xxxxx §82 xxxx. 3,

x) x rozporu x §58 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx technických kontrol xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx podle §54,

x) x rozporu x §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x zařízení používané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §58 xxxx. 1 písm. e) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxx x technickými podmínkami xxx hodnocení výsledku xxxxxxxxxxx prohlídek x xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek,

h) x rozporu s §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje ze xxxxxxxxxx závad byly xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx řádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, systém xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx ve stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx státech,

l) x xxxxxxx s §58 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxxxxx, xxx osoby provádějící xxxxxxxxx prohlídky nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx je motivoval xx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §58 xxxx. 2 neoznámí xxxxx údajů nebo xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §58 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vnitřní kontroly.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx provozovatel xxxxxxx měření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §48a odst. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §48a xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §64 písm. x) xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx provozování,

c) x rozporu x §64 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika,

d) x rozporu x §64 písm. x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §64 xxxx. d) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x programovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx provádění xxxxxx xxxxx x souvisejících xxxxx,

x) x rozporu x §64 xxxx. x) nezajistí, xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výrobce,

g) x xxxxxxx x §64 xxxx. x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxx §58 xxxx. 1 xxxx. e),

h) x xxxxxxx x §64 xxxx. g) xxxxxxxxx, xxx údaje x zahájení xxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx emisí xxxx neprodleně vkládány xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx prohlídek,

i) x xxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxx řádně xxxxxxxxxxxx protokoly o xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §64 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx stanice xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §64 xxxx. j) xxxxxxxxx, xxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx zkreslování výsledků xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §38a xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §38a xxxx. 5 písm. x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkami xx xxxxx účelem, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §38a odst. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx x každé xxxxxxxxx xxxxxxxx jízdě xxxxxxx x xxxxx xxxx,

x) x rozporu x §38a xxxx. 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §38b xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za jiným xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx provoz,

f) x xxxxxxx s §38b xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx záznam x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vozidla v xxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §38b xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobené xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolením xxxxx §38c odst. 1, xxxx

x) v xxxxxxx x §38c xxxx. 3 xxxxxxxx stanovené xxxxxxx.

(6) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X39), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X29), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím schvalování xxxxxxx xxxxxxxxx T, X, X x X30) xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x lehkých xxxxxxxx vozidel x x užitkových xxxxxxx33)

x) xxxx výrobce, xxxxxxxx xxxxxxx, dovozce nebo xxxxxxxxxxx

1. uvede v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx schválení,

2. zamlčí xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla,

3. padělá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxx vozidla, xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx,

5. xxxxxxx odpojovací xxxxxxxx,

6. dodá xx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, konstrukční xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti,

7. xxxx na trh xxxxxxx, systém xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx technický xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx opatří xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx označením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx značkou xxxxxxxxx xxxx, xxxx

9. xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nad xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx zamlčí xxxxx, xxxxx xx mohly xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx omezujících xxxxxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobce

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx technické xxxxx xxxxxx xxx uživatele xxxx xxxx xxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxx x xxxxxx výrobků určené xxx samostatné provozovatele, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. přestane splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. zamlčí xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxx vozidla, konstrukční xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx technického xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxx

5. xxxxx x xxxxx xxxxxx dozoru xxx xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx xxxxxx údaje, xxxxx xx mohly xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mobilní stroje x jejich xxxxxx38)

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx motorů xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

3. padělá nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení,

5. xxxxx xx xxx motor xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx x ním,

6. xxxxx xx trh xxxxx bez xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. neoprávněně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx označením,

8. uvede xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je zabudován xxxxx bez platného xxxxxxxxx typu,

9. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pozmění xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx,

10. xxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

11. poruší x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx koncepce podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx komise,

12. xxxxxxxx motor xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx nějž není xxxxx,

13. xxxxx na xxx xxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxx xxxx určen, xxxx

14. xxxxx v rámci xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxx údaje, xxxxx xx mohly xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx omezujících xxxxxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx technické údaje xxxxxx pro uživatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. přestane xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxx xxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxx xxxx rodiny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx mohly vést x xxxxxxxxx schválení xxxx,

3. zamlčí údaje, xxxxx xx mohly xxxx x odnětí xxxxxxxxx typu motoru xxxx rodiny motorů,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxx, nebo

5. uvede x xxxxx výkonu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje, xxxxx xx mohly xxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx linku xxxxxxxxx xxxxxx34)

x) v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x řízení x xxxxxxxx schválení xxxx nebo x xxxxxx o stažení x oběhu xxxxx xxxxxxxxxx údaje nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nezajistí, xxx xxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx údržby, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx x soukromí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx linku xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pneumatik41)

a) jako xxxxxxxxx nebo distributor xxxxxxxxxx, dodavatel nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x palivové účinnosti x xxxxxx parametrech xxxxxxxxxx v xxxxxxx x způsobem xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezapíše xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje nebo xx x xx xxxxxxxx xx stanovenou xxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx o

1. xxxxxxxxx xxxx podle §21 xxxx. 1,

2. xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxx §24,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxx xxxxx §25 xxxx. 1,

4. zákazu dodávání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx §25 xxxx. 3, xxxx

5. xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx pozbytí xxxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxx §26 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož typ xx schválen, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx prohlášením x xxxxx vozidlo, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §23 odst. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prvky x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx vyrobené xxxxxxx, konstrukční xxxx xxxxxxx nebo samostatný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx schválení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx schválen, xxxx

x) x rozporu x §25 xxxx. 2 neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx 6 xxxx odstavce 7 xxxx. x) xxxx 5 xxxx 8,

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x), xxxxxxxx 2 xxxx. e), xxxxxxxx 3 písm. x), x) xxxx l), xxxxxxxx 4 písm. x), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 10 písm. a),

c) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), j), x), x) až x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 písm. x), x), f), x), x) xxxx x), odstavce 4 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 6 písm. a) xxxx 1 až 5 xxxx 7 xx 9, odstavce 6 písm. b) xxxx x), xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, 6, 7 xxxx 9 xx 14, xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 8, 9 nebo xxxxxxxx 10 xxxx. x) xx x),

x) 50 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x) xxxx x), odstavce 3 písm. a), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 5, xxxx

x) 10 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. z).

(12) Xxxxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 6 xxxx. x) xxxx 6 xxxx odstavce 7 písm. x) xxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxx xxxxxx nesilničních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§84

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx

1. xxxxx §83 xxxx. 1 xxxx. h), x) x x), §83a xxxx. 1 xxxx. x) až x), §83a xxxx. 6 xxxx. a) xxxx 2, §83a xxxx. 6 písm. x) x §83a odst. 8 xx 10,

2. xxxxx §83a odst. 6 písm. x) xxxx 1 x 3 xx 8 x §83a xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxx xx xxxxxx xx schválení xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku,

3. xxxxx §83a odst. 6 xxxx. a) xxxx 3, 4, 6 xx 9 x §83a xxxx. 7 písm. a) xxxx 3 x 5 xx 14 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dozoru xxx xxxxx a

4. xxxxx §83a odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xx 13 x §83a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxx motoru xxxx xxxxxx motorů xxxxx §80a xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), r) xx x), §83a xxxx. 1 xxxx. x) xx z), §83a xxxx. 2 písm. x) x §83a xxxx. 3,

c) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx

1. podle §83 odst. 1 xxxx. a) až x) x x) xx q), §83a xxxx. 1 písm. x) xx x), §83a odst. 2 xxxx. x) až x) x x) x §83a xxxx. 4 x 5 x

2. podle §83a xxxx. 6 písm. x) bodů 1 x 3 xx 8 x §83a xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §83a xxxx. 7 písm. x) xxxx 1 až 13 x §83a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §80a xxxx. 1 xxxx. x), x

x) Xxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §83a xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xx 13 x §83a xxxx. 7 xxxx. b) x x) xxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx motorů xxxxx §80a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) K xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §83a xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx byla podána xxxxxx x xxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8a. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určit, je xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxx xxxxxxx. K projednání xxxxxxxxx podle §83 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §83a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxx.

(3) Přestupky xxxxx §83 odst. 1 xxxx. x) mohou xxxxxxxxx orgány Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Přestupky xxxxx §83 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) xxxx projednat xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příkazem xx místě. Přestupky xxxxx §83 odst. 1 xxxx. p) xxxx projednat Vojenská xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.

(4) Xxxxxx vybírá xxxxx, xxxxx xx uložil.

(5) Xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx36), xxxxxxxx provozujícímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx37) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kopii xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx37), x jehož správním xxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, který xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) má xxxxx správní xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, který není xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST DESÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§85

§85 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2022 Sb.

§86

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, jen xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxx xxxxx.

§87

Za úkony ministerstva, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx úhradu, xxxxx xxxx a xxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

§88

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx technických xxxxx nebo výbavy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávání Xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx prohlídek a xxxxxx emisí xx xxxxxxxxx technické kontroly x stanicích xxxxxx xxxxx.

§88a

Působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§88a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§89

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxxxx stanice měření xxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x doložit xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Nesplní-li xxxxxxxxxxxx xxxx povinnost, xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx měření xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Registrace xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx inspektorátu Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, výpisy technického xxxxxxxxx vydané podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx průkazy xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx let xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x registru silničních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx odpovídajícího skutečnosti; xxxxx xxx x xxxxx, xxxxx nebo xxxxx zástavních práv, xxxx xxxxxxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxx xxxxxxx povinni xxxxx údaje v xxxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zapsané x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx x x xxxxxxxxx x měření xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx technickou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx technických kontrol, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx zákona.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx, typu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(10) Xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahovala povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud takovým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx motokolo (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx L xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxx pracovní stroj xxxxxxxxxx (vozidlo xxxxxxx xx xxxxxxxxx S xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx se xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx L1 x XX nepodléhající xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §38 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) x §39 x xx motokolo xxxxxxxxx LM x xxxxxxxx stroj samojízdný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §39.

(11) Osvědčení x schválení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považují za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Technickou xxxxxxxxxxx silničního vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. června 2001 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx pobyt xxxx xxxxx.

§90

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx obvodu xxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx.

§91

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 odst. 5 až 8, §2 xxxx. 10 x 11, §3 xxxx. 4, §4 xxxx. 7, §5 xxxx. 9, §6 xxxx. 8, §7 xxxx. 6, §7b xxxx. 8, §7d xxxx. 3, §7e xxxx. 4, §7f xxxx. 3, §9 xxxx. 5, §12 xxxx. 9, §13 xxxx. 8, §14 xxxx. 3, §16 xxxx. 6, §17 xxxx. 6, §19 xxxx. 2, §20 xxxx. 4, §21 xxxx. 3, §23 xxxx. 4, §27 xxxx. 7, §28 xxxx. 1 xxxx. x), §28d odst. 1 x 3, §31 odst. 4, §36 odst. 2, §37 odst. 3, §38 xxxx. 3, §38c xxxx. 6, §38d odst. 4, §47 odst. 3, §48 odst. 7, §48a xxxx. 5, §53 odst. 2, §54 xxxx. 4 x 12, §57 xxxx. 5, §58 xxxx. 3, §59b xxxx. 8, §60 xxxx. 5, §62 xxxx. 3, §63 xxxx. 5, §72 xxxx. 6, §74 xxxx. 1 x 2, §75 odst. 2 x 3, §76 xxxx. 1, §78b xxxx. 5, §79 xxxx. 7, §79a xxxx. 6, §79b odst. 8, §79c xxxx. 4, §82 odst. 1 x §87.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, systémů xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a samostatných xxxxxxxxxxx celků xxxxxxx, xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,7) xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silniční dohody x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx (ADR),14)

c) xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osádek xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx (AETR),15)

d) xxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxxx dohody zakládající xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Evropskými xxxxxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx druhé,11)

a xx xx xxxxx přijatém Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx předpisy se xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§92

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 38/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.

2. Zákon č. 355/1999 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 38/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

§93

§93 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2024 Sb.

XXXX XXXXXXXX

§94

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. července 2001.

x x. Buzková x. x.
Xxxxx v. r.
Zeman x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 56/2001 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 239/2013 Sb.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozování xxxxxxx technické kontroly, xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

Xx. XV

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx x přidělenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x nevydaných xxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 6 xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx tabulky x xxxxxxxxxx registrační xxxxxxx nahlášené jako xxxxxxxx, xxxxxxxx, poškozené xxxx zničené xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky vyrobené xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2007 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX o spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ČR (1.9.2007)

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Řízení x trvalém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx do registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X žádosti xxxxxxx doklady podle §8 odst. 4 xxxxxxx x) xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x platné xxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanicí xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx vozidlo, xxxxx xx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyřazené x xxxxxxxx silničních xxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx vyřazené x xxxxxxxx silničních xxxxxxx po dobu xxxxxxxxxxx 18 měsíců x vlastník xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx neučiní xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxx a xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla do xxxxxxxx.

5. Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zánik xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 4 do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, započítává xx xx xxxxx xxxxx §13x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, i doba xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx technické kontroly xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx podle §48a xxxx. 5 xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx krajským xxxxxx xxxxx §54 zákona x. 56/2001 Sb., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx provoz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx dobu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, pozbývá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prodloužit, xxxxx xxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x důvodů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jim nemohl xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx kontroly, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx §54 xxxxxx č. 56/2001 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajskému úřadu xxxxxxx současné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo stavební xxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx technickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oproti xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx stanice technické xxxxxxxx xx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxx změnou základního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxx úřadu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Krajský xxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx vyhoví, xxxxx budou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54 xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Profesní osvědčení xxxxxxxxxxx technika x xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím

a) 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxxxx xx xxxxx xxxx 2003,

x) 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxx x xxxxxx 2004 xx 2006,

x) 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxx 2007 xxxx xxxxxxx.

12. Ministerstvo xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mechanika, xxxxx

x) x posledním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mechanika xxxxx xxxx 11 absolvoval xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika xxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §60 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 56/2001 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx platné xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx

x) xx 29. xxxxx 2014, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx N1, N2, X3, X2, X3, X1, O2, X3 x X4 xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx vozidla kategorie X2 x X3,

x) xx 29. říjnu 2013, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1, X2, X3 x O4,

c) xx 29. xxxxx 2013, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx X1, a

d) xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x).

14. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §57 xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pověřen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x době xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xxxx tomuto provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx nejpozději do 3 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §59a xxxx. 2 písm. x) xx c) xxxxxx č. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Registrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje za xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

17. Používají-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx", rozumí xx tím registr xxxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodné ustanovení

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrační xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxx postup xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxx §7e xxxxxx x. 56/2001 Sb., xx znění xxxxxx x. 239/2013 Sb.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 260/2014 Xx. x účinnost xx 19.11.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Provozovatel xxxxxxx xxxxxx emisí, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx měření xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxx §48a xxxxxx č. 56/2001 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 5 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx bodu 2 x xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §67 odst. 1 xxxx. x) x §67a xxxx. c) xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději 1 xxxxx xx zřízení xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx takového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxx xxxx 1, xx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx vnitřní xxxxxxxxxxx strukturu, systém xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx řízení jakosti xxx provádění technických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 56/2001 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Provozovatel xxxxxxx technické kontroly xxxxxxx x xxxx 1 xx oprávněn xxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx nového xxxxxxxxx a osvědčení x provozování stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx do 4 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx musí xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxx xxxxx technického xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx vydá, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx uspořádání x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxxxxxx žádosti podle xxxx 3 xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresu, xxxxxxx xx xxxxxxx kapacity xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxx podle bodu 3 xxxx 4 xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 56/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Dosavadní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývají platnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické kontroly xxxxx bodu 3 xxxx 4 xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxx 1.

7. Xxxxxxxxxxxx stanice xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx měření xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x osvědčení. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx měření xxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měření emisí x změnu oprávnění xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxx stanice xxxxxx xxxxx xxxxx zákona, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 56/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx osvědčení Ministerstvo xxxxxxx vydá, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx absolvoval xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, a xxxxxx požadavky xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx. b) zákona x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení podle xxxx 8 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle zákona x. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx x xxxx xxxx xx použije xxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika xxxxx xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Namísto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika xxxxx zákona x. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, splňuje-li xxxxxxxx požadavky xxxxx §61 xxxx. 2 xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx mechanik x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, oprávnění xx xxxxx xxxxxxxx podle §60 odst. 5 xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vozidel xx stanici xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx výkon státního xxxxxxxxx xxxxxx, povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použije xxxxx x. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

12. Xx fyzickou osobu, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 nebo 10 xxxxx toho, xxxxx x obou xxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x platného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanika, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu a xxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x. 56/2001 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydá, xxxxxxx-xx xxxxxxx požadavky xxxxx §61 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanika, xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika xxxxx věty druhé. Xxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxxx doba platnosti xx kratší.

14. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 193/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx a jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, přiloží xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx něj xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx vozidla a, xxxx-xx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx o provozovateli xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x sám xxx další technický xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

3. Vozidlo, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, registraci xxxxxxxxx.

4. X xxxxxxx, xxxxx xxxx vyřazeno x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx registrační xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 230 x 232, xx výsledek xxxxxx xxxxxxxxx platný xx xxxx 24 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx dobu se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. X xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79c xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti čl. I xxxx 237, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx.

7. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx postupu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2024 xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2024 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, technický xxxxxx vozidla xxxxxx x technický průkaz xxxxxxx již nevydá. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx ode dne 1. ledna 2024; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx silničních vozidel xxxx nevyhovění xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

8. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede dnem 1. xxxxx 2024, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxx dne 1. xxxxx 2024 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vydá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných ode xxx 1. xxxxx 2024; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odevzdat obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností dosavadní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Byly-li xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámeny xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2024 vydá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2024; xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxx-xx přede xxxx 1. xxxxx 2024 xxxxxx xxxxxx x xxxxx vozidla xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxx žádost x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2024 xxxxxx technický xxxxxx xxxxxxx x vydá xxxxxxxxx o registraci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx 1. xxxxx 2024.

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vozidla; xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkaz vozidla xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá žadateli xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx 1. xxxxx 2024.

11. Xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2024, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) §8 odst. 4, 5 xxxx 7 xxxx xxxxx, §8a xxxx. 2 xxxx 3, §9 xxxx. 2 xxxx 4 xxxx xxxxx, §11 xxxx. 2, §14 xxxx. 2 xxxx §79a xxxx. 5 xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2024, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2024,

x) §79c odst. 3 xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. ledna 2024, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkaz vozidla x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx dne 1. xxxxx 2024, xxxx

x) §12 xxxx. 2, 5 xxxx 6 xxxx §13 odst. 3 xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx 1. xxxxx 2024, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2024.

12. Xxx-xx o postup xxxxx xxxx 9 xxxx. x) nebo x), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx odst. 5, §8a xxxx. 2 xxxx 3, §12 xxxx. 2 xxxx 5 xxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2024, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx.

13. Xxxxxx-xx xx xxxxxx x vozidlu xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx 1. xxxxx 2024, xxx xxxxxx žádosti podle

a) §7f odst. 1, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2024, xx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2024, nebo

b) §12 xxxx. 7 xxxxxx x. 56/2001 Sb., xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odevzdá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2024.

14. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 56/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2024, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulářů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu vozidla x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 432/2022 Xx. s účinností xx 1.3.2023 s xxxxxxxx bodů 7 xx 14, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 56/2001 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

478/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.1.2002

175/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 266/94 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 247/2000 Sb., x získávání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 478/2001 Xx., x xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 168/99 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., xx znění xxxxxx x. 478/2001 Xx.

x xxxxxxxxx od 9.5.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s účinností xx 1.1.2003

193/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích x x změně zákona x. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2003

103/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/94 Xx., x dráhách, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/99 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

186/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

237/2004 Xx., xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření a xxxx zákon x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

238/2004 Sb., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., a zákon x. 338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

411/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

226/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/94 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/99 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006, x xxxxxxxx §7x, 11, 14x, 80 a 91, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2007

311/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x čerpacích xxxxxxxxx pohonných hmot x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx vstupem XX xx xxxxxxxxxxxxx prostoru

s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

137/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 168/99 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně zákona x. 168/99 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/99 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2008

383/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx vozidla x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

297/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/99 Xx.

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

347/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 104/2000 Xx., x Státním xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 171/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX ve xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

30/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2011

152/2011 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 13/97 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

457/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Finanční xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

169/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 25/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2013

239/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx provozu vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2015 x výjimkou §5 xxxx. 7, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2014 &xxxx;x xxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2016

260/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 239/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojištění odpovědnosti x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.11.2014

243/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 19.9.2016

63/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

193/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.10.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2019

173/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 14.5.2019 xx. xx. Xx. XX 21/18 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx. XX bodu 4 xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.7.2019

227/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

52/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

337/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 1.10.2020

543/2020 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

418/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 17/2012 Xx., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2022

470/2021 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 9.11.2021 xx. xx. Xx. XX 114/20 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx §8a xxxx. 2 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 14.12.2021

178/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

217/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

432/2022 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2023 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.9.2023 a 1.1.2024

349/2023 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2024

30/2024 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla

s účinností xx 1.4.2024

31/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x účinností xx 1.10.2024

x oprava byla xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x. 71/2001 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 274/1999 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx vojenských xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vojenských xxxxxxx.

1a) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 165/2014 ze xxx 4. xxxxx 2014 o tachografech x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3821/85 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 561/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 47/2004 Xx. x zákona x. 137/2008 Xx.
3) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3a) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3b) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
3c) §4 xxxx. e) xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3d) §5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Sb., ve xxxxx zákona x. 439/2004 Xx.
4) Xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 168/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
6x) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6a) §154 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
6b) §16 xxxxxx x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Dohoda x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, zařízení x části, xxxxx xx mohou xxxxxxxx x/xxxx užívat xx xxxxxxxx vozidlech, x x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 176/1960 Sb., xx xxxxx změn vyhlášených xxx č. 42/1996 Sb.
8) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 12/1997 Sb., x bezpečnosti x plynulosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) ČSN XX XXX/XXX 17025 Xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXX XX XXX 9001 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - požadavky.
9x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx hmotách x xxxxxxxxx stanicích pohonných xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx).
11) Například xxxxx č. 356/2003 Sb., o xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 64/1986 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13x) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxx č. 64/1987 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (XXX), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx č. 108/1976 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Xxxx 1999/37/ES xx dne 29. dubna 1999 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2003/127/XX, xxxxxxxx Rady 2006/103/XX x Aktu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Lotyšské xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Republiky Xxxxx, Polské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republiky a x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/94/ES xx xxx 13. prosince 1999 o dostupnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx paliva x xxxxxxx CO2 xxx prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxx 2003/73/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1882/2003 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1137/2008.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/45/EU xx xxx 3. dubna 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx xxxxxxxx 2009/40/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/47/EU xx dne 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx a x xxxxxxx směrnice 2000/30/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/413 xx dne 11. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx deliktech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

17) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy x x změně některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xx. 12 xxxxxxxxxx Xxxx 2008/615/SVV xx dne 23. xxxxxx 2008 x xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestné činnosti.

Čl. 4 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/413 xx xxx 11. března 2015 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/520 ze dne 19. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx.

19) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1969.
20) Úmluva xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Rady 2005/211/SVV xx xxx 24. xxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 871/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 542/2020 Sb., x výrobcích s xxxxxxxxx životností.
24) §105 odst. 3 xxxxxx č. 542/2020 Xx., x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§19b xxxx. 4 xxxxxx x. 13/1997 Xx.

25) §65 xxxxxx č. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 237/2000 Xx.
26) §6a xxxxxx x. 361/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 133/2011 Xx.

27) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1222/2009 xx xxx 25. listopadu 2009 o označování xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 167/2013 xx dne 5. xxxxx 2013 x schvalování xxxxxxxxxxxx x lesnických xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x těmito xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 168/2013 xx xxx 15. ledna 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vozidel x čtyřkolek a xxxxxx xxx trhem x xxxxxx xxxxxxx.

28) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 168/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013 o schvalování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a čtyřkolek x xxxxxx xxx xxxxx x těmito xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 167/2013 ze xxx 5. února 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a lesnických xxxxxxx a dozoru xxx trhem x xxxxxx xxxxxxx.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1222/2009 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx.

32) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 167/2013 xx xxx 5. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesnických xxxxxxx x dozoru xxx xxxxx x xxxxxx vozidly.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 168/2013 xx xxx 15. ledna 2013 x schvalování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxx x těmito xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 715/2007 ze xxx 20. června 2007 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx 5 x Xxxx 6) x z xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2015/758 xx xxx 29. xxxxx 2015 x požadavcích xx schválení xxxx xxx zavedení palubního xxxxxxx eCall využívajícího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 112 x x xxxxx směrnice 2007/46/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/858 xx xxx 30. xxxxxx 2018 x xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x jejich přípojných xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxx vozidla x x dozoru xxx xxxxx x nimi, x změně xxxxxxxx (XX) č. 715/2007 x x. 595/2009 x x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/46/XX, v xxxxxxx znění.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/621 xx xxx 17. xxxxx 2019 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x stanovení podrobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2020/740 ze dne 25. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxx pneumatik x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx parametry, x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/1369 x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1222/2009.

33) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 715/2007 xx xxx 20. června 2007 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel x hlediska emisí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx 5 x Xxxx 6) x z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x údržbě vozidla, x xxxxxxx xxxxx.

34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/758 ze xxx 29. xxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xx schválení xxxx xxx xxxxxxxx palubního xxxxxxx eCall xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 112 a o xxxxx xxxxxxxx 2007/46/ES.

35) §10 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Xx.

36) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx závazných xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx směrnice Xxxx 96/26/XX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2016/403 xx dne 18. března 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx pověsti podnikatele x xxxxxxxx dopravě, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/22/ES.

37) Xxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1628 xx xxx 14. září 2016 x xxxxxxxxxxx xx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx motorů x xxxxxxxxxxxx mobilních strojích, x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1024/2012 x (EU) x. 167/2013 x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 97/68/XX, x xxxxxxx xxxxx.

39) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/858, v xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/621.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2020/740.